Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrarea de laborator nr.

10
CIRCUITELE DE IEŞIRE ALE RECEPTORULUI PE F.O.

OBIECTIVELE LUCRĂRII
La terminarea lucrării de laborator studenţii vor fi capabili să descrie dispozitivele utilizate în
receptorul pe fibră optică pentru conversia semnalului optic în semnal electric, precum şi circuitele
digitale şi analogice destinate interfaţării detectorului de lumină.
ECHIPAMENTE NECESARE:
1. Modul de laborator pentru COMUNICAŢII PE FIBRE OPTICE;
2. Adaptor de alimentare de la reţea;
3. Multimetru digital;
4. Osciloscop cu 2 canale;
5. Generator de semnal.
CONSIDERAŢII TEORETICE

Circuitul de ieşire al receptorului converteşte semnalul detectorului de lumină într-un format


compatibil cu celelalte componente ale sistemului.

Receptorul pe fibră optică (FOR) de pe placa de circuit foloseşte o fotodiodă de tip PIN.
Un amplificator transimpedanţă modifică ieşirea de înaltă impedanţă a fotodiodei la o impedanţă de
ieşire a FOR de 20Ω.
Întregul ansamblu al receptorului pe fibră optică (F.O.R.) este considerat a fi detectorul de lumină.

Receptorul pe fibră optică converteşte variaţiile de putere a luminii (DΦe), reprezentând informaţia din
mesajul transmis, în variaţii de tensiune (DVOUT).
Un condensator de cuplaj transmite variaţiile de tensiune (DVOUT) către circuitul de ieşire al
receptorului, blocând componenta continuă.
Blocarea tensiunii continue la ieşirea FOR va elimina modificarea polarizării.

Circuitul de ieşire al receptorului analog este un amplificator inversor care corectează amplitudinea
semnalului, impedanţa, faza şi lătimea de bandă.
Circuitul de iesire al receptorului digital este un detector de impulsuri inversor.
1
1. De ce circuitele de ieșire ale receptoarelor analog şi digital inversează semnalul?
a. Pentru a anula inversarea realizată de FOR;
b. Sistemul necesită semnale inversate.
DESFĂŞURAREA EXERCIŢIULUI

1. Înlăturaţi toţi conectorii de pe placa de circuit.


2. Deconectaţi sursa de alimentare.
Plasați shunt-urile sursei de alimentare pe poziţia analog.
Conectaţi alimentarea plăcii de circuit.

3. Conectaţi generatorul de semnal şi CH1 la R-IN; setaţi generatorul pentru undă sinusoidală cu
frecvenţa de 20KHz, 100mVv-v (CH 1).
4. Conectati CH 2 la R-OUT şi ajustaţi CÂSTIGUL RECEPTORULUI ANALOG pentru un semnal
de 2Vv-v la R-OUT (CH 2).

10 - 1

10 - 2
5. Măsuraţi unghiul de fază (θ) dintre CH 1 şi CH 2.
θ = ………°.
6. Care condensator transmite semnalul de c.a. către circuitul de ieşire al receptorului analog?
a. 47μF b. 330pF.
Rezistorul de 100Ω şi condensatorul de 330pF formează un filtru trece-jos pentru a elimina
frecvențele care sunt în afara banzii receptorului analog.
Efectul de încărcare al rezistorului de 2,2kΩ afectează şi lăţimea de bandă a circuitului.
7. Care este tensiunea continuă de polarizare la intrările amplificatorului?
a. depinde de tensiunea de alimentare;
b. aceeaşi cu sursa de semnal (GEN);
c. 0 Vc.c.;
d. nici una din variantele de mai sus.
8. Deconectați generatorul de semnal (GEN).
9. Tensiunea de ieșire a amplificatorului este aproape 0 Vc.c.?
a. da; nu.

2
10. Reconectaţi generatorul la R-IN şi măsuraţi câştigul în tensiune al amplificatorului (Av), ignorând
schimbarea de fază.
Av = …………….
Pentru a echilibra pierderile de putere ale sistemului, câştigul receptorului analog se reglează între 5 şi
200.
11. Deconectaţi sursa de alimentare.
Mutaţi shunt-urile sursei de alimentare pe poziţiile DIGITAL.
După ce aţi mutat shunt-urile, reconectaţi alimentarea plăcii.

12. Conectaţi generatorul de semnal şi CH1 la D-IN; setaţi generatorul pentru undă sinusoidală cu
frecvenţa de 20 KHz, 100mVv-v (CH 1).
13. Conectaţi CH2 la DATA OUT.

14. Măsuraţi tensiunea corespunzătoare nivelului logic ridicat la DATA OUT (CH 2).
DATA OUT = …………V.
15. Măsurati tensiunea corespunzătoare nivelului logic scăzut la DATA OUT (CH 2).
DATA OUT = …………V.
16. Deconectaţi generatorul (GEN) şi conectaţi D-IN la masă (GND).
17. Forţaţi menţinerea ieşirii receptorului digital (CH 2) în stare low prin conectarea temporară a
DATA OUT la masă.
NOTĂ: Valorile nominale sunt date aici şi pe paginile următoare pentru orientare. În calcule folosiţi
valorile obţinute prin măsurări.
Tensiunea de iesire a comparatorului (LM360) este 0,25V.
18. Folosiţi regula divizorului de tensiune pentru a calcula tensiunea la intrarea neinversoare
a comparatorului (VIN+).
VIN+ = …………mV.

3
Tensiunea inversată la ieşirea comparatorului este 3.5V.
19. Calculaţi tensiunea la intrarea inversoare a comparatorului (VIN-).
VIN- = ……….. mV.
20. Calculaţi tensiunea diferenţială la intrarea a comparatorului (VDIFF = VIN+ - VIN-).
VDIFF = ……….mV.
10 - 3

21. Folosiţi multimetrul digital pentru a măsura VDIFF la bornele rezistoarelor de 1kΩ.
VDIFF = ……….mV.
Dacă ieşirea comparatorului comută din nivel low în nivel high, atunci tensiunea continuă de reacţie
se modifică de la -2,03V la 2,03V.

22.Tensiunea continuă de reacţie (VDIFF) se modifică în acelaşi sens cu tensiunea de ieşire a


comparatorului?
a. da; b. nu.

Reacţia pozitivă determină histerezis-ul comparatorului.


Tensiunnea de intrare în comparator trebuie să fie mai mare cu 203mV decât tensiunea de histerezis
pentru a provoca bascularea ieşirii comparatorului.
Zgomotul sistemului sub pragul tensiunii de histerezis este ignorat.

4
Cuplajul de c.a. de la intrările comparatorului blochează c.c., ceea ce face comparatorul insensibil la
variaţii de c.c.
Variaţiile bruşte de tensiune sunt transmise prin condensatoarele de cuplaj, determinând bascularea
stării comparatorului într-o nouă stare logică.
23. De ce ieşirea neinversoare a preamplificatorului comandă intrarea inversoare a comparatorului?
a. asigură histerezis;
b. măreşte nivelul tensiunii de c.c.;
c. pentru a inversa nivelele de tensiune la ieşirea comparatorului.

24. Înlăturaţi conectorul dintre D-IN şi masă, conectaţi generatorul (GEN) la D-IN şi CH 2 la R27
25. Setați generatorul pentru undă sinusoidală de 20 kHz, 100mVv-v.
NOTĂ: La ieşirea preamplificatorului (CH 2) se obține un semnal dreptunghiular.

Preamplificatorul receptorului digital este similar cu circuitul de ieşire al receptorului analog.


Filtrarea RC este folosită pentru a limita banda amplificatorului şi pentru îmbunătăţirea performanţei
sistemului la zgomot.
Rezistorul fix de control al câştigului (22Ω) setează câştigul diferenţial al preamplificatorului la
aproximativ 200.
Comparatorul va comuta stările când tensiunea de intrare diferenţială se modifică cu mai mult de 203
mV.
Câştigul preamplificatorului reduce modificarea de tensiune (DV) necesară pentru comutarea stării
logice a comparatorului şi măreşte sensibilitatea receptorului digital.

26. Calculaţi sensibilitatea circuitului de ieşire al receptorului (DVIN).


DVIN = …………mV.

5
27. Presupuneţi că tensiunea de ieşire din preamplificator nu este comutată şi calculaţi variaţia
tensiunii de intrare diferenţială a comparatorului folosind 100mV ca tensiune de intrare.
DVDIFF = ……….V.
28. Valoarea actuală a DVDIFF (CH 2) este mai mare decât cei 203mV necesari pentru comutarea
stării de ieşire a comparatorului?
a. da; b. nu.

29. Conectati CH 1 la DATA OUT şi ajustaţi CH 1 la 2V/div.


30. Efectul de comutare de la ieşirea preamplificatorului (CH 2) afecteaza negativ funcţionarea
circuitului de ieşire a receptorului digital?
a. da b. nu.

CONCLUZII
 Filtrarea RC în circuitul receptorului limitează lățimea de bandă pentru a îmbunătăţi performanţele
la zgomot.
 Circuitul de ieşire al receptorului analog are câştig ajustabil pentru a corecta pierderile de sistem.
 Ambele circuite de ieşire ale receptoarelor (analog si digital) conţin cuplaje de c.a. ceea ce le face
insensibile la variaţia componentei de c.c.
 Circuitul de iesire al receptorului digital foloseşte un comparator de tensiune diferenţial configurat
cu histerezis.
 Câştigul preamplificatorului măreşte sensibilitatea circuitului de ieşire al receptorului digital.

ÎNTREBARI RECAPITULATIVE
1. Care componente stabilesc frecvenţa superioară de tăiere a acestui circuit de ieşire analog?

a. 2,2kΩ şi 47µF;
b. 100Ω şi 47µF;
c. 5kΩ şi 330pF;
d. 100Ω; 2,2kΩ şi 330pF.

6
2. De ce este ajustabil câştigul circuitului de iesire al receptorului analog?
a. îmbunătăţeşte performanţele la zgomot ale receptorului;
b. corecteaza pierderile de putere ale sistemului;
c. asigură compatibilitatea cu nivele logice pentru seria 7400;
d. mareste Фe.
3. Pentru ce sunt folosite rezistoarele de 15kΩ?
a. reducerea câştigului comparatorului;
b. reacţie negativă;
c. histerezis;
d. cuplaj de c.a.

4. Care este scopul utilizării amplificatorului MC1733?


a. asigură histerezis;
b. reduce zgomotul;
c. îmbunătăţeşte sensibilitatea;
d. nici una dintre variantele de mai sus.
5. Care este funcţionalitatea circuitului de ieşire al receptorului?
a. asigură ieşire compatibilă cu sistemul;
b. transformă semnale optice în semnale electrice;
c. transformă semnale electrice în semnale optice;
d. asigură câştig ajustabil.