Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUDEASA
BUDEASA, Argeş, Strada PRINCIPALĂ, Nr. 68,
Tel./fax 0248236397
E-mail: scoalabudeasa@yahoo.com
CUI: 29509186

COMISIA PENTRU EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII


-CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI-

1. Sunteţi mulţumiţi de condiţiile şcolare în care copilul dumneavoastră îşi desfăşoară


activitatea?

………………………………………………………………………………………………….

2. Consideraţi că temele pentru acasă îi ocupă prea mult timp?

………………………………………………………………………………………………….

3. La ce materie credeţi că întâmpină greutăţi?

.........……………………………………………………………………………………………

4. Îl supravegheaţi zilnic la efectuarea temelor?

…………………………………………………………………………………………………

5. Copilul dumneavoastră are teme suplimentare zilnice? (date de dvs).

…………………………………………………………………………………………………

6. Vi se pare că programa şcolară este încărcată?

…………………………………………………………………………………………………

7. Copilul dumneavoastră are acces la informaţie? (calculator cu internet, TV, ziare,


reviste).

…………………………………………………………………………………………………

8. Este înscris la vreo activitate extraşcolară? Exemplificaţi:

…………………………………………………………………………………………………

9. Ce fel de cercuri de prieteni frecventează copilul dumneavoastră?

…………………………………………………………………………………………………
10. Ce sugestii daţi învăţătorului pentru eliminarea lipsurilor copilului dumneavoastră?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11. Care credeţi că este punctul forte al copilului dumneavoastră?

…………………………………………………………………………………………………

12. Ce hobby-uri are?

…………………………………………………………………………………………………

13. Sunteţi multumiţi de activitatea doamnei învăţătoare? Dacă răspunsul este negativ,
motivați.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Vă mulțumim pentru răspunsuri! Feedback-ul dumneavoastră contează!

Nume şi prenume, Semnătură,