Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUDEASA
BUDEASA, Argeş, Strada BUDEASA MARE, Nr. 81, tel./fax 0248236397
E-mail: scoalabudeasa@yahoo.com
CUI:29509186

AVIZAT, APROBAT,
Director,
Consilier educativ, Prof. Mincă Elena Luminiţa
Prof. Dănescu Iulica- Georgeta

1
APLICANTUL :
Şcoala Gimnazială NR. 1 Budeasa

COORDONATORII ACTIVITĂTII:

 Prof. înv. primar Mincă Elena- Luminiţa ( clasa pregătitoare)


 Prof. înv. primar Tomulescu Alexandra – Camelia ( clasa I )
 Prof. înv. primar Dumitru Alexandra – Elena ( clasele a II a si a III a
 Prof. înv. primar Mihai Maria ( clasa a IV a)

GRUPUL ŢINTĂ:

 elevii claselor primare :clasa pregătitoare, I , a II a , a III a , a IV a

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Şcoala Gimnazială Găleşeşti , structură a Şcolii


Gimnaziale NR. 1 Budeasa.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 15 ianuarie 2019

Argument

15 ianuarie este ziua în care sufletul fiecărui român tresare, luminat fiind de
raza de lumină a Luceafărului. Este ziua în care sărbătorim nașterea lui Mihai
Eminescu, cel mai mare poet al neamului românesc.
Eminescu a fost si va rămâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevi,
dascăli, organizează diferite manifestări comemorative în cinstea celui care a fost
numit Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu.

SCOP:
 Cunoașterea, aprecierea și respectarea valorilor naţionale

OBIECTIVE:
 Sǎ cunoascǎ principalele date biografice ale poetului;
 Sǎ cunoascǎ activitatea literarǎ a poetului naţional;
 Sǎ memoreze şi sǎ recite expresiv poezii eminesciene;
 Sǎ oglindească versurile marelui poet în creaţii plastice;

2
 Să audieze și să interpreteze melodii pe versurile scriitorului;
 Să prezinte basme ale lui Mihai Eminescu;
 Să compună versuri având ca temă natura.

Resurse umane : elevii clasei, profesorul pt. înv. primar, bibliotecarul școlii

Resurse materiale : volume de versuri, ilustraţii, reviste, aparat foto, computer,


CD-uri cu power point, diplome, ecusoane, portofolii ale elevilor.

Evaluarea proiectului :
* expoziţii cu portofolii şi lucrări plastice inspirate din opera poetului;
* acordarea diplomelor elevilor premiați și tuturor elevilor participanti;
* realizarea unui album ppt cu aspecte din derularea proiectului;
* popularizarea activităţii pe site-ul şcolii și la panoul clasei.

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Nr Activitatea Locul Termen Resp


crt desf
1. LUCEAFĂRUL POEZIEI
ROMÂNEŞTI – EMINESCU Sala de
* Prezentarea unui material cu date despre clasă 15 ian Toate cadrele
viaţa şi opera marelui poet 2019 didactice
implicate
2. DOR DE EMINESCU... 15 ian Toate cadrele
* Audierea unor poezii pe fond muzical şi a 2019 didactice
unor cântece pe versurile marelui poet Sala de implicate
clasă
3. SĂ NE AMINTIM MEREU DE Holul
EMINESCU! școlii Toate cadrele
* Expoziţie de carte cu principalele opere ale 15 ian didactice
scriitorului Panou 2019 implicate
4. MIHAI EMINESCU PRIN OCHII
COPIILOR
* Realizarea unor compoziţii plastice care să Sala de Toate cadrele
oglindească opera lui Mihai Eminescu clasă 15 ian didactice
2019 implicate

5. EMINESCU LA CEAS ANIVERSAR


Medalion literar – artistic:
 Recitare de poezii pe fond muzical –
concurs Toate cadrele
 Prezentarea unor basme scrise de Sala de didactice
Eminescu clasă 15 ian implicate
 Realizarea unei expoziţii cu lucrarile 2019
plastice realizate anterior – concurs
 Concurs de creație literară
 Premierea participanţilor