Sunteți pe pagina 1din 7

Aplicații vectoriale și trigonometrice în geometrie

I. Teorema cosinusului
Fie triunghiul   oarecare, ca în figura următoare:

Cum putem observa și în figură, vom nota laturile triunghiului după cum urmează:

Vectorul  se poate scrie astfel:

Ridicăm relația la puterea a doua și obținem:

ceea ce este echivalent cu

Conform notației de mai sus, avem că:

Procedând analog, putem arăta că:

Teorema cosinusului:
Fie  un triunghi oarecare. În acest triunghi au loc următoarele egalități( pe baza teroremei cosinusului):

1
Demonstrație:

Am văzut mai sus că:

Prelucrând această egalitate și aplicând definiția produsului scalar, obținem:

Analog, folosind relațiile de mai sus și aplicând definiția produsului scalar pentru fiecare în parte, obținem celelalte
două egalități din teoremă.

Observație nr 1: Cu ajutorul acestei teoreme, putem afla măsura unui unghi dintr-un triunghi a cărui laturi le
cunoaștem, astfel:

Observație nr 2: Cu ajutorul teoremei cosinusului, putem caracteriza natura unui unghi astfel:

CAZ I

CAZ II

CAZ III

2
II. Teorema sinusurilor
Teorema sinusurilor:
Într-un triunghi oarecare , raportul dintre o latură și sinusul unghiului opus ei este constant și egal cu diametrul
cercului circumscris triunghiului ( diametrul este egal cu dublul razei)

Astfel vom avea relațiile:

Demonstrație:

CAZ I: Atunci când triunghiul este dreptunghic în , avem că:

CAZ II:

Atunci când triunghiul este oarecare (ascuțitunghic sau obtuzunghic), vom considera , iar perpendiculara în  
pe  se intersectează cu latura  într-un punct , așa cum se poate observa și în desenul de mai jos.

Vectorul  se poate scrie:

Înmulțim această relație cu vectorul  și obținem:

Să calculăm, pe rând, fiecare produs scalar.

Ținând cont de faptul că , rescriem relația înlocuind calculele obținute:


3
Celelalte relații din teoremă se pot obține analog.

Observatie: Demonstratiile celor 2 teoreme sunt pentru dezvoltarea voastra individuala, nu trebuie invatate.

Observație: Din teorema de mai sus, putem să exprimăm fiecare latură a unui triunghi oarecare în funcție de unghiul
opus și de raza cercului circumscris triunghiului.

III.Rezolvarea triunghiurilor oarecare


Exercitii care folosesc teroemele anterioare

La fel ca în cazul rezolvării tringhiului dreptunghic, rezolvarea triunghiului oarecare presupune determinarea tuturor
elementelor acelui triunghi, având cunoscute unele dintre ele. Reamintim faptul că elementele unui triunghi sunt cele
trei unghiuri și cele trei laturi ale sale.

Problema 1: Fie triunghiul   unde  ,   și măsura unghiului   este de  .

** avem cazul în care cunoaștem două laturi și unghiul cuprins între ele.

Cu ajutorul teoremei cosinusului vom determina latura  , apoi măsura unghiului .

4
Problema 2: Fie triunghiul   unde  ,   și  .

** În acest caz, cunoaștem masurile a două unghiuri și lungimea laturii dintre ele.

Pentru a afla lungimile laturilor   și   vom folosi teorema sinusului.

Dar, mai întâi calculăm  .

Atunci, folosind teorema sinusurilor:

Rezultă:

5
și

Problema 3. Fie triunghiul   unde  ,  ,  .

** În acest caz, cunoaștem toate cele trei laturi ale triunghiului.

Folosind teorema cosinusului, obținem:

6
7