Sunteți pe pagina 1din 8

I.

PREZENTAREA FIRMEI
CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ

V.1. Prezentarea generală a S.C.Ardeleana Tisa S.A.

V.1.1. Istoricul firmei

Societatea comercială S.C. “Ardeleana Tisa” S.R.L. Sighetu-Marmaţiei, persoană juridică, a fost înregistrată ca
societate cu răspundere limitată la data de 05.03.1991, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J24/959/1991.
Activitatea de producţie s-a desfăşurat din primul an şi până-n 2000 în halele de producţie construite din temelie î
sat Tisa, comuna Bocicoiu Mare, judeţul Maramureş.
În anul 2000, societatea cumpără spaţiile de producţie din Sighetu-Marmaţiei, str. Dragoş Vodă, nr. 52, unde îşi
mută şi sediul dar şi activitatea de bază.
S.C. “Ardeleana Tisa” S.R.L. a fost constituită în temeiul Legii nr.82/1991, în prezent aplicând reglementările
contabile simplificate, aprobate de O.M.F. 306/2002.
La începutul anului 2003, societatea a obţinut certificarea conformităţii produselor şi la finele lui 2004, certificare
sistemului de management al calităţii conform standardului ISO9001: 2000, de către Registrul Auto Român.

V.1.2.Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societăţii este producţia de articole tehnice din cauciuc, piese tip flexiblocuri,
bucşe şi tampoane de cauciuc cu sau fără armături metalice, realizate prin injectare-vulcanizare, pentru industria de
automobile.
Încă de la începutul activităţii sale, societatea a avut ca principal client intern, cea mai mare şi unica firmă de
autoturisme din România, Dacia Piteşti.
În ultimii trei ani, S.C. “Ardeleana Tisa” S.R.L., a agreat şi aprobat următorii furnizori, cu următoarele achiziţii:

♦ S.C. “Silcotub” S.A., Zalău- materie primă (ţeavă)


♦ S.C. “Ronnera Ruber” S.R.L., Piteşti- materie primă (cauciuc)
♦ S.C. “Peak Prod” S.R.L., Zalău- materie primă (cauciuc)

1
♦ S.C. “Eurocris Comimpex” S.R.L., Cluj Napoca- degresant
♦ “Henkel”, Braşov- ulei de protecţie, vopsea, aderizant
♦ “GDM Galvon” S.R.L., Bucureşti-soluţie fosfatare
♦ PETROM S.A., Bucureşti-uleiuri
♦ S.C.”Fepa” S.A., Bârlad- şublere, micrometre.
Potenţialii concurenţi ai S.C. “Ardeleana Tisa” S.R.L., având în vedere structura de fabricaţie, nivelul de calitate ş
fiabilitate, sunt:
• S.C. “Artego” S.A., Tg. Jiu;
• S.C. “Fartec” S.A., Braşov;
• S.C. “Ronnera Ruber” S.R.L., Piteşti.

V.1.3. Structura organizatorică a societăţii

Organigrama S.C. “Ardeleana Tisa” S.R.L., prin compartimentele şi treptele ierarhice existente, asigură realizarea
obiectivelor societăţii, în domeniile: cercetare, proiectare, producţie, dezvoltare, comercializare, financiar-contabil,
corelarea şi urmărirea lor.
Structura organizatorică a unităţii este de tip ierarhic funcţional, asigurând unitatea decizională şi de acţiune. Ea
oglindeşte atât activităţile de concepţie, cât şi cele de bază şi auxiliare, reflectând relaţiile de subordonare şi de colaborare
(vezi grafic nr.1).
Aceasta include organele de conducere la nivel superior sub care sunt redate succsesiv celelalte funcţiuni
organizatorice conform dependenţei ierarhice.
Din analiza organigramei existente, rezultă următoarea distribuţie:
Nivelului 1 îi corespunde conducerea strategică care este reprezentată de managerul general.
Nivelului 2 îi corespunde conducerea executivă care este reprezentată de:
-director comercial,
-director tehnic;
-director calitate.
Nivelului 3 îi corespunde conducerea funcţională care este reprezentată de:
-şefi birou sau compartimente funcţionale;

2
-şefi secţii.
Nivelului 4 îi corespunde conducerea operaţională care este reprezentată de:
-şefi ateliere;
-şefi formaţii de lucru.
S.C. “Ardeleana Tisa” S.R.L. este organizată şi funcţionează conform statutului societăţii, care reglementează
organizarea şi funcţionarea acesteia.
Societatea are instalată următoarea capacitate de producţie (vezi grafic nr.2 ):
-flexiblocuri şi articulaţii elastice: 350.000buc/lună
-bucşe din cauciuc cu armături: 180.000buc/lună
- bucşe din cauciuc: 200.000buc/lună
-armături metalice simple: 190.000buc/lună
-alte repere din cauciuc: 60.000buc/lună
Ca orice societate comercială, şi “Ardeleana Tisa” S.R.L. are şi activităţi funcţionale:
♦activităţi comerciale constând în prospectarea pieţei interne şi externe de materii prime şi materiale necesare
producţiei;
♦activităţi de aprovizionare şi transport pentru materii prime, materiale auxiliare şi semifabricate în cadrul societăţii;
♦activităţi comerciale pentru desfacerea produselor finite;
♦activităţi de întreţinere, reparaţii, modernizare a maşinilor şi instalaţiilor;
♦activităţi de organizare a producţiei.
Procesul de adaptare la noile condiţii ale economiei de piaţă, au făcut necesară o revizuire a politicii de
management existent la nivelul societăţii şi asigurarea desfacerii produselor societăţii, atât pe bază de comenzi, magazine
de desfacere, cât şi prin intermediul altor agenţi economici.
Principalii indicatori la data de 31.12.2005 sunt :
• cifra de afaceri = 32472.49 ron
• capital social = 11288.46 ron
• profit net = 170.96 ron

V.1.4. Elaborarea situatiilor financiare previzionate

In cadrul acestui capitol al proiectului voi prezenta pornind de la previziunea cifrei de afaceri
situatiile financiare previzionate prin aplicarea metodei procent din vanzari.
In previziunea cifrei de afaceri am pornit de la evolutia cifrei de afaceri in perioada 2003-
2005.

Specificatie 2003 2004 2005


CA 24141.36 25629.93 32472.49
Indicele de crestere al CA 100% 106.17% 126.7%

Am considerat o rata medie de crestere a cifrei de afaceri in preturi constante de 5%.

Rezultatele previziunii sunt:

2006 2007 2008


Cifra de afaceri previzionata 34096.1 35800.92 37590.96

ESTIMAREA SITUATIEI FINANCIARE A INTREPRINDERII

ESTIMAREA CONTULUI DE REZULTATE

3
Pentru previziunea situatiilor financiare prin metoda procent din vanzari am exprimat contul de
profit si pierdere intr-o forma sintetica si am calculat valoarea medie pentru fiecare categorie de venit si
cheltuiala, urmand ca apoi sa fie exprimate ca procent din cifra de afaceri.

Contul de profit si pierdere simplificat

Specificatie 2003 2004 2005 Valoarea medie


absoluta
Cifra de afaceri neta 24141,36 25629,93 32472,49
Alte V din expl. 168,07 725,53 796,94 563,51
Productia stocata si imobilizata 845,36 -400,44 2274,33 906,42
Venituri din exploatare 25154,79 25955,02 35543,75 28884,52
Ch.pvd.marfurile 3158,63 571,59 852,01 1527,41
Ch.cu materialele si serviciile 13153,94 15677,55 23557,05 17462,85
Impozite si taxe 378,34 415,76 296,49 363,53
Ch.cu presonalul 6600,26 6814,92 8027,27 7147,48
Ajustarea valorii imobilizarilor 452,01 471,04 564,01 495,69
Alte ch.din expl. 439,32 503,81 1013,82 652,32
Ch.din exploatare 24182,49 24454,68 34310,66 27649,28
Rezultatul din exploatare 972,3 1500,33 1233,09 1235,24
V din dobanzi 4,62 3,75 5,29 4,55
Alte V financiare 546,41 41,6 45,54 211,18
V financiare 551,03 45,35 50,83 215,74
Ch.pvd.dobanzile 817,32 931,87 769,37 839,52
Alte ch.fin 138,02 488,62 164,89 263,84
Ch.financiare 955,34 1420,49 934,25 1103,36
Rezultat financiar -404,31 -1375,14 -883,42 -887,62
Rez curent 567,99 125,19 349,68 347,62
Rez.extraordinar 0 0 0 0
Profit brut 567,99 125,19 349,68 347,62
Imp.pe profit 74,46 99,93 178,71 117,7
Profit net 493,53 25,06 170,96 229,92

Contul de profit si pierdere exprimat in procente din cifra de afaceri

Specificatie 2003 2004 2005 Valoarea medie


(%)
Cifra de afaceri neta 100 100 100 100
Alte V din expl. 0,7 2,83 2,45 1,99
Productia stocata si imobilizata 3,5 -1,56 7 2,98
Venituri din exploatare 104,2 101,27 109,46 104,97
Ch.pvd.marfurile 13,08 2,23 2,62 5,98
Ch.cu materialele si serviciile 54,49 61,17 72,54 62,73
Impozite si taxe 1,57 1,62 0,91 1,37
Ch.cu presonalul 27,34 26,59 24,72 26,22
Ajustarea valorii imobilizarilor 1,87 1,84 1,74 1,82
Alte ch.din expl. 1,82 1,97 3,12 2,3
Ch.din exploatare 100,17 95,41 105,66 100,42

4
Rezultatul din exploatare 4,03 5,85 3,8 4,56
V din dobanzi 0,02 0,01 0,02 0,02
Alte V financiare 2,26 0,16 0,14 0,86
V financiare 2,28 0,18 0,16 0,87
Ch.pvd.dobanzile 3,39 3,64 2,37 3,13
Alte ch.fin 0,57 1,91 0,51 1
Ch.financiare 3,96 5,54 2,88 4,13
Rezultat financiar -1,67 -5,37 -2,72 -3,25
Rez curent 2,35 0,49 1,08 1,31
Rez.extraordinar 0 0 0 0
Profit brut 2,35 0,49 1,08 1,31
Imp.pe profit 0,31 0,39 0,55 0,42
Profit net 2,04 0,1 0,53 0,89
Cota medie de impozit pe profit 13.11 79.82 51.11 48.01
Rata dobanzii la disponibilitati 1.71 1.02 2.94 1.89
Rata dobanzii la credite 51.65 44.12 30.80 42.19

Elementele contului de profit si pierdere le-am estimat pentru urmatorii trei ani pornind de la
urmatoarele ipoteze :

• Cifra de afaceri creste intr-un ritm mediu anual de 5%.


• Ponderea productiei stocate si imobilizate de 0.8% in CA
• Alte venituri din exploatare au o pondere de 0.7% in CA
• Chelt.cu materialele si serviciile scad de la 62% la 61% si 60.5%.
• Chelt.cu impozitele si taxele se mentin la nivelul mediu al ultimilor 3 ani.
• Chelt.cu personalul se mentin la 26% in CA
• Chelt.cu amortizarea se mentin la nivelul anului 2004.
• Alte chelt.din exploatare au o pondere de 2% in CA
• Veniturile din dobanzi se obtin din aplicarea ratei medii a dobanzii la depozite de 2% asupra
disponibilitatilor din bilant, respectiv cash-flow-ul.
• Alte venituri financiare sunt luate in considerare la nivelul mediu din ultimii 3 ani.
• Chelt.cu dobanzile se obtin prin aplicarea ratei medii a dobanzii la la credite (31%) la nivelul
anului 2004.
• Alte chelt.financiare sunt estimate la nivelul mediu de 1% in CA
• Cota de impozit pe profit este estimata la 48% pentu 2005, 45% pentru 2004 si 40% pentru 2003
(se iau in considerare si cheltuielile nedeductibile inregistrate in ultimii ani).

Contul de profit si pierdere previzionat

Specificatie 2006 2007 2008


Cifra de afaceri neta 34096.1 35800.92 37590.96
Alte V din expl. 238,67 250,61 263,14
Productia stocata si imobilizata 272,77 286,41 300,73
Venituri din exploatare 34607,55 36337,93 38154,83
Ch.pvd.marfurile 1022,88 1038,23 1052,55
Ch.cu materialele si serviciile 21139,59 21838,56 22742,53
Impozite si taxe 363,53 363,53 363,53
Ch.cu presonalul 8864,99 9308,24 9773,65
Ajustarea valorii imobilizarilor 564,01 564,01 564,01
Alte ch.din expl. 681,92 716,02 751,82

5
Ch.din exploatare 32636,93 33828,59 35248,1
Rezultatul din exploatare 1970,62 2509,34 2906,73
V din dobanzi 6,82 8,59 10,53
Alte V financiare 41,6 41,6 41,6
V financiare 48,42 50,19 52,12
Ch.pvd.dobanzile 774,44 712,44 650,44
Alte ch.fin 340,96 358,01 375,91
Ch.financiare 1115,4 1070,45 1026,35
Rezultat financiar -1066,98 -1020,26 -974,23
Rez curent 903,64 1489,08 1932,5
Rez.extraordinar 0 0 0
Profit brut 903,64 1489,08 1932,5
Imp.pe profit 433,75 670,09 773
Profit net 469,89 818,99 1159,5

ESTIMAREA BILANTULUI

Pentru previziunea situatiilor financiare prin metoda procent din vanzari am exprimat bilantul in
procent din cifra de afaceri si am determinat valoarea medie pentru fiecare element in parte.

Bilantul exprimat in procente din cifra de afaceri

Specificatie 2003 2004 2005 Valoarea medie Valoarea medie


(%) absoluta
Active imobilizate 43.46% 44.02% 32.44% 39.97% 10769,42
Stocuri 22.68% 19.6% 26.94% 23.07% 6414,96
Clienti 18.35% 19.41% 15.07% 17.61% 4766,09
Alte creante 2.2% 4.34% 5.15% 3.9% 1105,67
Disponibilitati 1.12% 1.44% 0.55% 1.04% 273,16
Active circulante 44.35% 44.79% 47.71% 45.62% 12559,88
Total activ 87.81% 88.8% 80.16% 85.59% 23329,3
Credite pe t.scurt 6.55% 8.24% 7.69% 7.5% 2064,18
Furnizori 18.8% 10.18% 12.17% 13.72% 3699,77
Alte datorii pe 17.56% 23.41% 23.13% 21.37% 5916,28
t.scurt
Datorii totale pe 42.91% 41.83% 42.99% 42.58% 11680,23
t.scurt
ITML 0% 0% 0% 0% 0
Datorii totale 42.91% 41.83% 42.99% 42.58% 11680,23
Capital propriu 44.9% 46.97% 37.17% 43.01% 11649,07
Total pasiv 87.81% 88.8% 80.16% 85.59% 23329,3

Elementele bilantului le-am estimat pentru urmatorii trei ani pornind de la urmatoarele ipoteze :

• Activele imobilizate raman la valoarea din anul 2005, considerand ca pentru cresterea estimata a
cifrei de afaceri de 5% anual nu sunt necesare investitii suplimentare in urmatorii 3
ani,capacitatea de productie nefiind utilizata la maxim.
• Stocurile le-am estimat la ponderea medie din ultimii ani in cifra de afaceri pentru primul an de
previziune(23%), scazand la 21.5% in 2006 si la 20% in 2007, tinzand spre valoarea din 2004
cand stocurile au inregistrat o pondere mai redusa in cifra de afaceri.
6
• Creantele -clienti le-am estimat la ponderea medie din ultimii ani in cifra de afaceri pentru
primul an de previziune(17.61%), scazand la 17% in 2006 si 16.5% in 2007 pentru a se apropia
la valoarea din 2004.
• Alte creante le-am estimat la o pondere in cifra de afaceri de 3.9%
• Disponibilitatile se estimeaza sa creasca ca pondere din cifra de afaceri de la 1% in 2006 la 1.2%
in 2007 si 1.4% in 2008
• Datoriile fata de furnizori se mentin ca pondere in cifra de afaceri la 13.72%.
• Alte datorii isi reduc ponderea de la 20.6% LA 19.5% SI 18%
• Capitalurile proprii cresc cu partea din profitul net ce nu e distribuita sub forma de dividende :
10% in 2006, 15% in 2007 si 20% in 2008.

Bilantul previzionat

Specificatie 2006 2007 2008


Imobilizari necorporale 188.03 188.03 188.03
Imobilizari corporale 10319.89 10319.89 10319.89
Imobilizari financiare 27.38 27.38 27.38
Active imobilizate 10535.31 10535.31 10535.31
Stocuri 7842.11 7697.20 7518.19
Clienti 6000.92 6086.15 6202.51
Alte creante 1363.84 1432.04 1503.64
Disponibilitati 340.96 429.61 526.27
Active circulante 15547.82 15645 15750.61
Total activ 26083.13 26180.3 26285.92
Credite pe t.scurt 2498.19 2298.19 2098.19
Furnizori 4432.49 4654.12 4886.82
Alte datorii pe t.scurt 7036.12 6988.82 6829.83
Datorii totale pe t.scurt 13966.81 13941.14 13814.85
ITML 0 0 0
Datorii totale 13966.81 13941.14 13814.85
Capital propriu 12116.32 12239.17 12471.07
Total pasiv 26083.13 26180.3 26285.92

VALIDAREA PROGNOZELOR PENTRU ANALIZA FINANCIARA PREVIZIONATA

Pe baza situatiilor financiare previzionate am determinat principalele rate utilizate in analiza


financiara previzionata :

Specificatie 2006 2007 2008


Rata de crestere a CA 5% 5% 5%
Rata de crestere a profitului net 174.85% 74.29% 41.58%
Rate de lichiditate
Rata lich.curente 1.11 1.12 1.14
Rata lich.rapide 1.09 1.09 1.1
Rata lich.imediate 0.02 0.03 0.03
Rata indatorarii globale 0.54 0.53 0.53
Durata medie de achitare a furnizorilor 46.8 46.8 46.8
7
Durata medie de achit.a altor dat.din expl. 74.29 70.28 65.41
Ratele de gestiune ale activelor
Rotatia imobilizarilor 3.24 3.4 3.57
Rotatia stocurilor 4.35 4.65 5
Durata medie de incasare a clientilor 63.36 61.2 59.4
Durata medie de incasare a altor creante 14.4 14.4 14.4
Rate de rentabilitate
Rata rentabilitatii economice 3.46 5.69 7.35
Rata rentabilitatii financiare 3.88 6.69 9.3

Analiza situatiilor financiare previzionate evidentiaza urmatoarele aspecte :


- Ratele de crestere evidentiaza o crestere importanta a profitului net in 2006, ca urmare a
reducerii cheltuielilor de exploatare prin luarea in considerarea a valorii medii din ultimii ani
pentru elementele de cheltuieli,
- Ratele de lichiditate inregistreaza o tendinta de crestere in conditiile in care rata lich.curente se
afla spre limita minim acceptata, iar rata lich.imediate are inca valori sub limita minima,firma
trebuie sa se preocupe in continuare de problema sporirii lichiditatilor si scaderea nivelului
creditelor bancare pe termen scurt,
- Ratele de gestiune ale activelor evidentiaza o usoara crestere a vitezei de rotatie a imobilizarilor ,
stocurilor si clientilor trebuind luate masuri de reducere a duratei medii de incasare a clientilor
care se afla peste limitele normale

Pentru ca pozitia si performanta financiara viitoare a firmei sa se imbunatateasca se impun masuri pe


linia :accelerarii vitezei de rotatie a stocurilor si clientilor pentru a se ajunge la o situatie de echilibru intre
durata de incasare a clientilor si duratat de achitare a furnizorilor ; reducerii cheltuielilor de exploatare si
financiare.