Sunteți pe pagina 1din 73

CUVÂNT ÎNAINTE

Fiecare epocã primeşte adevãrurile sale specifice. În


zilele noastre, adevãrurile ştiinţei spirituale sunt expuse în mod
public, pentru cã astãzi, acest fiu al omului, desprins de mult din sânul
Divinitãţii, care a dobândit între timp conştienţa fizicã, trebuie
şi poate, prin forţa lui Cristos, apãrut pe Pãmânt, sã
redobândeascã conştienţa ,spiritualitãţii sale. A învãţat,
depãrtându-se astfel de Dumnezeu, sã vadã, sã perceapã cu simţurile
sale fizice lumea care îl înconjoarã. A învãţat cu ajutorul gândirii,
sã înţeleagã lumea în care trãieşte, dar şi sã sesizeze, în
sufletul sãu, ce abia presimţea şi nu înţelegea. Presimţea o
conducere divinã a lumii, dar nu avea o conştienţã,clarã despre
ea. Treptat a învãţat sã înţeleagã cã tot ceea ce percepea, în jurul sãu este
dirijat de puteri invizibile, Puteri Divine. Astfel gândirea sa a fost îndreptatã,
tocmai de cãtre aceste puteri invizibile, de la vizibil spre ceea ce este
nevãzut, de la sensibil spre suprasensibil, nãscând în sufletul sãu o simţire
tot mai clarã a acestei lumi divine. Pe mãsurã ce înţelegea, simţea
cum aceastã lume divinã se revarsã în sufletul sãu, se naşte
în sufletul sãu.
Astãzi el, fiul omului poate prin forţa fiinţei sale interioare,
sã aprindã în el focul iubirii, ce-i va reda conştienţa,existenţei
sale divine. Acum este momentul când el trebuie şi poate sã
cunoascã aceastã lume divinã, sã se recunoascã pe sine ca fiind din
aceastã lume divinã, când se va trezi la realitatea fiinţei sale
adevãrate percepând divinitatea, ce o resimţea revãrsându-se în
sufletul sãu din afarã, existând înãuntrul sãu.
Cerurile şi Pãmântul pregãtesc Marea Sãrbãtoare a
naşterii în spirit a omului, a celei de a doua naşteri. Acum
CRISTOS bate la uşa inimii fiecãrui om, pentru a-L primi
înãuntru, pentru a sta de vorbã, împreunã, în jurul focului iubirii Sale, dar
de descuiat nu poate descuia decât omul, cheia este la el, este acea
dorinţã-dor de Dumnezeu, este acea dorinţã-dor de Sine, de EU SUNT.
Isus a spus:
“Cel care bea de la gura mea
va deveni ca mine
şi eu voi fi el
şi cele ascunse îi vor fi dezvãluite". (Evanghelia dupã Toma,
108).
Da, cel ce se lasã pãtruns de focul incandescent al Iubirii, ce purificã, va
simţi cum în el se revarsã viaţa şi cele tãinuite i se vor destãinui.
Lumea a fost şi este condusã de Puterile Divine. Astãzi,
poate mai mult ca oricând, entitãţi imateriale roiesc în jurul
Pãmântului pentru a cãlãuzi paşii omenirii adormite spre
trezirea la Viaţã. Înţelegând şi crezând în aceastã conducere
Divinã a lumii şi dintr-o puternicã dorinţã de evoluţie spiritualã,
prin eforturile proprii, dar mai ales cu ajutorul, ce-l primeşte,
de la cei nevãzuţi, Melfior Ra, reuşeşte sã-şi cunoascã ghizii
spirituali, facând astfel primii paşi într-o lume nevãzutã pânã
atunci. Treptat tainã dupã tainã i se dezvãluie.
Într-o zi sufletul ei l-a regãsit pe Cristos, a gãsit Calea
spre Luminã, ea merge acum pe Cale, luminatã de Lumina
Lui şi spune, celor ce o ascultã şi cred, ceea ce vede şi aude,
pe unde se duce, cu cine se întâlneşte. Învãţãtorul Învãţãtorilor
cunoaşte do-rinţa inimii ei şi-i cãlãuzeşte paşii spre trecut,
spre adâncuri de istorie, spre necunoscut, spre depãrtãri
neimaginate. Ea ştie-simte cã acolo sunt comori spirituale,
nestemate de Luminã. Se aventureazã pentru a le lua de
acolo şi a le dãrui celor sãraci, celor ce ridicã ochii spre Cer a
cãutare. Fiecare comoarã o aşeazã, apoi, într-o carte, iar
cãrţile le dãruieşte celor ce cautã nestemate de Luminã
pentru sufletele lor.
Fiecare carte a lui Melfior Ra este o nouã bucurie, pentru
sufletul nostru dornic de cunoaştere. Cãlãtorim, prin
intermediul cãrţilor ei, cu ea, prin cele mai neimaginate şi
neştiute locuri; cunoaştem fiinţe, care pentru moment,
şocheazã modul nostru de gândire şi înţelegere; ne
întoarcem în trecut şi descoperim taine, ce trezesc în noi
amintiri de mult uitate; prospectãm viitorul, care ne cheamã,
dându-ne astfel, imbold de cãutare. Dar fie cã ne dezvãluie
taine din trecutul îndepãrtat, fie cã ne descrie modul de
viaţã, de pe o altã planetã, fie cã ne plimbã imaginaţia prin Univers,
descriindu-ne diferite nivele şi moduri de viaţã, cãrţile ei sunt,
nu numai cãrţi de informaţie , cât mai ales cãrţi de învãţãturã.
Cartea, Aleh prietenul meu astral, nu mai puţin interesantã şi
surprinzãtoare, decât celelalte de pânã acum, ne introduce,
prin intermediul celor scrise, într-o lume, cu totul alta decât
cea în care locuim, noi pãmântenii. Cunoaştem astfel, o
planetã albastrã-argintie şi locuitorii ei de luminã. Pare a fi o
lume de basm şi totuşi este o realitate, mai realã decât
lumea, trecãtoare, în care trãim. Prin cele scrise, de Melfior
Ra , o lume subtilã se reveleazã omenirii, dar mai mult decât
atât sunt dezvãluite, celor care pot sã creadã şi sã înţeleagã,
taine.
Evenimente majore ce pot schimba destinele unor popoare, fapte,
întâmplãri cotidiene, ce aduc bucurii sau tristeţi unui om sau altul,
naşterea unui copil sau întâlnirea a doi tineri, un dar pe care
îl primeşti sau drumul pe care nu ştii de ce mergi, un gând
ce îndeamnã la o anume acţiune, un alt gând ce aduce amintiri,
gânduri ce reveleazã idei, o stare de bucurie, o presimţire sau un
dor de ceva neştiut, poate de Dumnezeu, pe toate le trãieşte
omul, şi toate sunt coordonate, conduse, dirijate,
supravegheate din lumea nevãzutã. Omul ştie simte aceasta,
dar nu cunoaşte, nu percepe direct, prin el însuşi
aceastã lume nevãzutã.
Timpul pe care îl trãim, acum, este al
descoperirii, al trezirii, al cunoaşterii acestei lumi
nevãzute, de cãtre om prin el însuşi. Cu înţelepciune,
rãbdare şi iubire este condus omul, de cãtre Divinitate, spre
descoperirea acestei lumi divine, a divinitãţii din el însuşi, al lui EU
SUNT. Acesta-i timpul deşteptãrii, nu uita Melfior Ra, care ţi-e
menirea, trezeşte-i şi aratã-le calea spre Luminã . Iatã sensul,
rostul cãlãtoriilor astrale, efectuate pe planeta Azur, de
Melfior Ra, al mesajelor şi revelaţiilor primite de ea, de la înaltele
entitãţi de luminã de pe aceastã planetã şi dãruite oamenilor,
spre cunoaştere şi învãţãturã, prin cartea Aleh prietenul meu astral .
Ai fost condusã aici ( pe planeta Azur ) pentru a înţelege mai bine
ceea ce vi se cere vouã terestrienilor. Nu vi se cere şi nu se
aşteaptã altceva de la voi decât PACE şi IUBIRE … IUBIRE
DEZINTERESATÃ, NECONDIŢIONATÃ . Entitãţile, pe care le
cunoaşte pe planeta Azur, dezvãluindu-i modul lor de viaţã, o fac sã
înţeleagã şi prin cele scrise sã înţeleagã şi cei ce citesc, cã
doar IUBIREA este calea spre Luminã. Vedeam, înţelegeam,
simţeam relaţiile lor sincere …erau mai apropiaţi ca fraţii
dintr-o familie pãmânteanã. Toţi emanau, emiteau unde
vibraţionale de Iubire. Aceste unde se vedeau ca nişte raze de
luminã… I se spune şi aratã cã dimensiunile luminozitãţii
entitãţilor sunt în raport cu iubirea oferitã celorlalţi …era o feerie
sã vezi plutind, acele entitãţi luminoase, în spaţiile planetei Azur.
Chiar şi intensitatea luminozitãţii reprezenta ceva anume .
Iubirea este puterea dãdãtoare de viaţã, pe mãsurã ce omul se lasã pãtruns de
Iubire, structurile lui energetice se refac, apropiindu-l de Perfecţiunea
creatã de Pãrintele Luminilor, pregãtindu-l pentru momentul când în
materie va pãtrunde, ca un val irezistibil de energie, CUVÂNTUL ce va
transforma totul, când se va produce trezirea şi reînvierea
întregului vostru spaţiu dimensional cu tot ce existã pe el…
când pe fiecare îl aşteaptã ceea ce şi-a pregãtit.
Cãlãtoriile astrale efectuate de Melfior Ra , comunicãrile telepatice,
vizualizãrile prin ochiul minţii, intrarea în viitor şi în trecut,
bilocaţia, daruri cu care Divinitatea a rãsplãtit-o pentru
Iubirea ce o poartã în sufletul ei, sunt în acelaşi timp
dezvãluiri, dovezi a ceea ce este omul, atunci când el se
apropie tot mai mult de Perfecţiunea creatã de Dumnezeu,
sunt adevãruri despre om şi pentru om, sunt îndemnuri pentru
cei ce cautã.
Citind cartea Aleh prietenul meu astral, de la prima pânã la ultima
filã, simţi cum în sufletul tãu se revarsã o bucurie ce împlineşte,
ea izvorãşte din puternica încãrcãturã de Luminã a celor
transmise şi scrise, simţi cum creşte în tine dorinţa de a
regãsi, prin tine, Lumina Divinã. De fapt acesta este sensul
şi rostul celor scrise, de a trezi, de a da imbold de cãutare.
Atât de mare este iubirea prietenilor azurieni pentru terestrieni încât,
pentru a ne ajuta ne-au dãruit-arãtat şi modalitatea prin care îi
putem contacta şi cunoaşte. Ne-au lãsat Poarta deschisã
spre ei, dar Poarta nu poate fi trecutã decât dacã eşti Iubire.
Urmaţi prieteni cele spuse de Isus:
“Cel care cautã sã nu înceteze cãutarea
pânã ce gãseşte;
şi, cînd va gãsi,
el va fi uluit,
el se va minuna
şi el va domni peste TOTUL.“ ( Evanghelia dupã Toma, 2)
“ Îndrãzniţi, Eu am biruit lumea“ . ( Ioan, cap. 16, 33 )
Pace şi Iubire vouã cititorilor acestei cãrţi.
Maria Dudaş

REZONANŢA

Dupã cum bine se ştie, nimic nu este întâmplãtor. Acolo,


Sus, în spaţii nevãzute, cineva lucreazã şi vegheazã asupra
noastrã. Ei, cei care veghezã asupra evoluţiei noastre, ne vin
în ajutor, dar niciodatã înainte ca noi sã dorim, ca noi sã cerem ajutor.
Având o mare dorinţã de evoluţie spiritualã, prin eforturi susţinute, am
ajuns sã-mi cunosc ghizii spirituali, astrali. Din acea clipã am înţeles cã,
într-adevãr nimic nu este la voia întâmplãrii. Dacã aveam nevoie de o
informaţie mã ajutau, eram ghidatã astfel încât, la o anumitã orã sau zi mã
aflam acolo unde trebuia, pentru a primi informaţia necesarã, pentru a
putea face alţi paşi pe scara evoluţiei spirituale. Eram condusã la
un anumit stand de carte, mâna mea era îndreptatã spre o anumitã carte, pe
care o deschideam exact la o paginã anume, iar din paragraful, care îmi era
sub privire, aflam informaţia de care aveam nevoie şi bineînţeles
cã nu mã dezlipeam de ea, ci o cumpãram. Astfel, eram ajutatã şi
îndrumatã spre cele necesare.
La vederea unei yantre, am simţit o mare atracţie,
aproape magneticã, faţã de ea. Mi se pãrea ca o mai
vãzusem cândva, cã ştiam ceva în legãtura cu ea, dar nu îmi
aminteam. Fiind deosebit de atrasã de aceastã yantrã, am
început sã o privesc cu mare atenţie şi interes. Simţeam ştiam cã
astfel îmi voi reaminti când şi unde mai vãzusem acest
simbol, care îmi pãrea atât de cunoscut şi care mã fascina ,
mã atrãgea cu forţa-i magneticã.
Desigur cã, pânã la vederea acestei yantre, mai fãcusem
multe cãlãtorii astrale, prin metoda dedublãrii şi cele ce
vãzusem, în acele cãlãtorii, le-am fãcut cunoscute semenilor
mei prin intermediul cãrţilor, scrise de mine, pânã la acea
vreme. Dupã mai multe încercãri, au început sã se arate roadele
trudei. De la o zi la alta yantra se lãsa descifratã şi-mi
deschidea o poartã spre alte dimensiuni.
Prin intermediul acestei yantre, am reuşit sã intru în contact
mental cu cei care, cândva au lãsat, intenţionat, aceastã
yantrã în scop, bine determinat, de a se comunica cu ei, atunci
când va fi timpul. Ei ştiau, cã peste multe mii de ani, zeci de
mii de ani, va exista din nou, în acest spaţiu dimensional,
cunoaşterea necesarã comunicãrii telepatice cu cei aflaţi la distanţe
incomensurabile faţã de Terra.

ZIUA a I-a

Privind yantra intens, dupã un timp, mã aflam, parcã,


într-un templu, într-o piramidã sau un templu în formã de
piramidã. Din acel moment lumea în care trãiesc dispãruse,
iar eu eram acolo în Templul Piramidã şi trãiam în acel spaţiu şi
timp. Am cunoscut atunci clipe de înaltã trãire vibraţionalã, parcã
prin toţi porii mei strãbãteau din exterior, în interiorul meu, fluide
energetice, care mã înãlţau şi luam proporţii uriaşe. Mi se pãrea
cã mã ridic şi cã plutesc undeva la mari înãlţimi. Eram şi nu
eram, eram, dar nu aşa cum sunt aici şi acum, ci eram o
energie, care nu avea o formã anume ci numai conştiinţã şi
cunoaştere.
Am rãmas acolo un timp, apoi am revenit, treptat vibraţional, pânã am
ajuns la vibraţia, care îmi este familiarã aici şi care mã
reprezintã în acest spaţiu dimensional. Am privit detaşat cele
întâmplate şi mi-a fost clar cã fãcusem o cãlãtorie astralã
prin intermediul yantrei. Acum ştiam de ce mi se pãruse
yantra cunoscutã. Stiam unde şi când o mai vãzusem, (cititorii
cãrţii Descifrarea enigmelor Piramidei Luminii Celeste ştiu şi
ei). Urma doar sã lucrez pe yantrã pentru a elucida , mie în primul rând,
cele ce atunci îmi erau nelãmurite in legatura cu acest semn cosmic.

ZIUA a II-a

Mi-am propus sã lucrez zilnic pe yantrã, concentrându-mã intens asupra


ei. Dupã câteva minute de concentrare am vãzut aura
pãtratului, din desen şi apoi aura întregului desen, iar pe
cercurile din pãtrat ceva ca o elice. Elicea era formatã din
clar şi clar-obscurul culorilor alb şi negru, din alb negru clar
şi alb-negru opacizat. Prin claritatea şi intensitatea culorilor,
care formau acea elice, pe porţiuni, pãrea o imagine
tridimensionalã.
În timpul concentrãrii s-a format un tunel, din punctul din mijloc, tunel
care se prelungea parcã la infinit, iar eu am pãtruns în el. Am pãtruns pânã la
un anumit punct, apoi am simţit o obosealã şi ceva sau cineva
parcã m-a condus spre punctul de unde plecasem. Iatã-mã
aşadar înapoi în faţa yantrei privind-o şi treptat intrându-mi
în starea vibraţionalã a corpului fizic.
Dupã câteva ore, de la aceastã şedinţã deplasare astralã, prin
concentrare pe yantrã, am aţipit pentru câteva clipe. În vis mi-au
apãrut în imagine yantra şi tunelul, care se forma din centrul
desenului. Am pãtruns din nou în tunelul energetic, era mult
mai frumos ca înainte, acum totul era color şi nelumesc de
frumos. Era o imagine sticloasã, parcã totul era vãzut printr-
o oglindã sau prin ecranul unui televizor color, atât doar cã
nu puteau fi comparate culorile cu nici o culoare şi cu nimic
vãzut în planul fizic. Am retrãit cãlãtoria, dar acum în alt
mod, bineînţeles cã tot prin decorporalizare, dar nu în stare de veghe ci
în vis. S-a repetat totul punct cu punct, în cele mai mici detalii, ba chiar
cu unele amãnunte care îmi scãpaserã în starea de veghe.
Când totul a fost derulat, m-am trezit şi am parcurs din nou
cãlãtoria, dar de data aceasta mental. Astfel, mi s-au
întipãrit toate pe banda memoriei, unde pot fi gãsite, aşa ca
într-o arhivã, cînd doresc.

ZIUA a III - a

Imediat, dupã ce mi-am fixat privirea pe yantrã şi m-am


concentrat asupra ei, a apãrut aura yantrei în întregime.
Apoi acea elice energeticã, iar dupã apariţia ei am simţit o
mare pace lãuntricã, o vibraţie înaltã şi imediat o comunicare
telepaticã. Simţeam cum mã pãtrunde un fluid energetic, cum îmi
penetreazã corpul energetic, dublul meu eteric, simţeam cum acea
energie mã pãtrunde şi cunoaşte totodatã, tot ce eu deţin în
memorie. Simţeam-ştiam cã este mai mult decât un fluid
energetic, ştiam cã este de fapt o entitate, mai bine zis
vibraţia unei entitãţi energetice, aşa cum sunt şi eu când
efectuez cãlãtorii astrale. Nu îmi era teamã, eram obişnuitã
cu asemenea stãri, din experienţele mele anterioare. Teama
nu îşi mai are locul în cei care ştiu cum sã-şi ridice vibraţiile.
Ea este o vibraţie joasã şi odatã ce ai depãşit aceastã
treaptã nu te mai întorci la ea, ştiind cã ai avea numai de
pierdut prin coborârea vibraţiei tale. Deci, ştiam-simţeam
cã în preajma mea, în câmpul meu energetic se afla o prezenţã, trebuia sã
aflu cine este. Am început o comunicare telepaticã şi am
întrebat :
- Cine eşti, de unde vii, ce eşti ?
- Sunt o entitate vie ca şi tine, doar am altã formã, a
trebuit sã iau aceastã formã, aceastã stare, pentru a putea
veni aici unde te afli tu. Tu nu iei o altã formã când
cãlãtoreşti interplanetar sau intergalactic ? De unde vin ? Vin
din a treia galaxie, ca distanţã, faţã de galaxia voastrã. Desenul-
simbol, prin care am intrat în rezonanţã , noi l-am adus, pe planeta
voastrã, cu zeci de mii de ani în urmã. Atunci evoluţia vieţii umane,
terestre era încã în faza incipientã, deşi trãiserã pe Terra,
câteva civilizaţii mult mai avansate decât cea de acum. Noi
am avut grijã ca acest desen, acest simbol, cu o deosebitã încãrcãturã
vibraţionalã sã fie la adãpost. La un moment dat a fost gãsit de pãmânteni,
mai puţin evoluaţi, care din egoism l-au ţinut în mare secret,
dar tot este bine pentru cã astfel l-au pãstrat, fãrã însã sã îi poatã
dezlega taina. Dupã alte mii de ani simbolul-yantra, semn de contact, a fost
necesar sã fie protejat, mult timp, printr-un cataclism intenţionat produs.
Cataclismul a fost provocat din cauzã cã se hotãrâse, aici în plan
fizic, distrugerea simbolului pentru a afla ce conţine. Astfel
credeau înaintaşii seminţiei umane cã vor descoperi taina
semnului de contact. Nici acum semenii tãi nu sunt departe
de acele vremi. Si acum unii dintre pãmânteni sunt dispuşi
sã distrugã ceea ce nu pot înţelege, dar acum prin alte metode,
fiind altã civilizaţie.
Dupã zeci de mii de ani semnul de contact, numit de voi
şi de cei de pe atunci yantrã, a ajuns în mâinile unor iniţiaţi,
care au înţeles cã acest semn reprezintã ceva anume şi au
început sã-l studieze dupã metodele lor de atunci, acordându-i o mare
atenţie. Mai întâi, au presupus cã semnul reprezintã ceva, cã deţine
ceva, dar nu aveau cheia intrãrii în rezonanţã, nu sosise
vremea dezlegãrii tainei şi misiunii lui. Au fost câteva entitãţi
pãmântene, care totuşi au înţeles ceva mai mult şi le-am
acordat, atunci, unele informaţii, dar nu în totalitate cãci nu
sosise vremea descifrãrii tainelor.
Pentru astãzi eu cred cã ajunge câte ştii, nu vreau sã îţi
încarc memoria cu prea multe informaţii, tocmai pentru a nu
se pierde, eu ştiu cât poţi tu cuprinde. Doresc sã scrii cele ce îţi
comunic şi sã vii în fiecare zi la întâlnirea noastrã, pentru a
primi mesajul meu. Aşa cum tu ai o misiune, în spaţiul în
care te afli, tot aşa am şi eu o misiune de îndeplinit, în
spaţiul în care vieţuiesc. Diferenţa este cã eu trebuie sã îţi
furnizez nişte date, informaţii care vouã vã lipsesc, iar tu
trebuie sã le primeşti şi sã le oferi mai departe semenilor tãi.
Eu sunt emiţãtorul, iar tu receptorul, între noi existã ceva asemãnãtor
unui cordon ombilical, dar telepatic. Noi am aşteptat foarte
mult evoluţia voastrã, curajul vostru pentru a intra în
contact mental cu cei din alte spaţii dimensionale,
pentru a vã oferi cele ce este bine sã ştiţi despre Viaţa din
Univers.
Te-am contactat pe tine, noi te-am contactat, prin ghidul tãu spiritual,
astral, ZEN când am fost informaţi cã poţi primi datele care dorim sã
vi le oferim pentru a vã ajuta. ZEN ne-a informat cã poţi primi informaţii
prin vizualizare, el te-a pregãtit pentru cele ce urmeazã sã-ţi
transmitem mental, atât telepatic-auditiv, cât şi telepatic-
vizual, oferindu-ţi imagini. Mulţi încearcã şi… tatoneazã
yantra de contact, dar nu sunt în rezonanţã cu noi şi nici noi
nu putem sã coborâm ştacheta prea mult, pe scara
vibraţionalã. Aşteptãm şi le dorim, celor dornici de
colaborare, sã-şi ridice vibraţiile pentru a fi în rezonanţã cu
noi, pentru a putea comunica cu ei, astfel trebuie sã se facã pregãtirea pentru
aceastã colaborare. Pregãtirea necesarã este de fapt Evoluţie
Spiritualã, aceasta trebuie sã fie în rezonanţã cu Legile Universale, nu
aşa cum se întâmplã în atâtea locuri pe pãmânt, unde unii şi-
au ridicat viciile la rang de credinţe şi le predau ca metodã de
iniţiere ezotericã, iatã o mare greşealã a unor semeni de ai tãi.
A urmat apoi un gol, da un gol, parcã ceva s-a scurs din mine, din
jurul meu, din fiinţa mea când a dispãrut acea prezenţã cu vibraţia ei
beneficã, nevãzutã, dar simţitã şi realã, existentã. Era o prezenţã
beneficã, spun aceasta, întrucât am simţit o puternicã energizare a
întregului meu corp fizic şi a corpurilor energetice, nevãzute
ochiului fizic. Deşi acum dispãruse prezenţa entitãţii, eu îi
mai resimţeam beneficitatea şi îmi pãrea nespus de rãu cã nu-mi
mai este în apropiere.

ZIUA a IV-a

Iatã-mã din nou în faţa yantrei. O priveam intens,


concentrându-mã pe punctul din mijlocul desenului şi
totodatã având şi vederea întregii yantre. Iatã cã cercurile
devin sticloase şi în mijlocul yantrei, în acel tunel imaterial, a
apãrut o entitate, foarte asemãnãtoare nouã oamenilor
tereştri. Avea douã mâini, douã picioare şi un cap ovoidal,
dar parcã fãrã gât, nu reţin sã îi fi vãzut gâtul.
Membrele, atât cele superioare cât şi cele inferioare
erau îndepãrtate de ceea ce numim noi corp. Priveam
acea ... entitate, diferitã nouã şi privind-o am simţit acea
vibraţie, de acum binecunoscutã mie, o vibraţie înaltã şi beneficã.
Am sesizat deasemenea în jurul meu, în câmpul meu
energetic, în dublul meu eteric, acea prezenţã cunoscutã din
întâlnirile precedente, prin intermediul yantrei. Din acel
moment ştiam cã ajunge doar sã gândesc pentru a primi
rãspunsuri la întrebãrile mele, deci puteam comunica cu
entitatea, de acum dragã şi beneficã mie. Stiind bine cine
este, am întrebat totuşi :
- Cine eşti, cine a pãtruns în câmpul meu energetic ?
De ce simt aşa ?
- Sunt eu, entitatea din a treia galaxie. Ceea ce simţi este
vibraţia mea. De acum îţi este cunoscutã, ştiai aceasta
chiar şi fãrã sã mã întrebi, dar vroiai un rãspuns clar.
Încã mai ai nevoie de anumite confirmãri, din cauza nesiguranţei
tale, deşi nu îţi mai sunt necesare aceste tatonãri, de acum
trebuie sã fii sigurã pe ceea ce faci. Vibraţia ta te ajutã sã nu
mai faci greşeli. Cine reuşeşte sã-şi ridice vibraţia la
acest nivel nu mai greşeşte.
-Dar ce trebuie sã fac pentru a mã menţine în permanenţã în
aceastã vibraţie ?
-Ceea ce se cere este iubirea, iubirea dezinteresatã,
iubirea spiritualã, iubirea acordatã semenilor tãi şi
multã înţelegere, îngãduinţã. Deasemenea o alimentaţie cât
mai corectã, adicã fãrã carne, iatã ce se cere pentru menţinerea
vibraţiei înalte.
Am simţit din nou îndepãrtarea entitãţii, prin golul lãsat în
fiinţa mea. Am privit în continuare yantra, am vãzut în mijlocul
ei, mai întâi trei puncte colorate, apoi din acele puncte s-a format un
glob, da, un glob foarte asemãnãtor globului pãmântesc. Era
color, avea mult albastru, verde şi roşu în componenţa
culorilor. Imediat mi s-a transmis cã, ceea ce vãd, este
planeta de pe care vine entitatea şi cei care au lãsat, cu multe
zeci de mii de ani în urmã pe Terra, yantra, simbol de rezonanţã şi
contact cu pãmântenii. Am vizualizat planeta lor, era foarte
sticloasã, parcã era din sticlã, era mult deosebitã de
pãmântul nostru. Ca mãrime erau foarte apropiate, dar în
rest nimic nu mai era ca pe pamânt, era cu totul altfel deşi
era rotundã. Am privit-o înconjurând-o şi mã miram de ceea
ce vedeam şi simţeam, îmi transmitea vibraţia ei. Vedeam
totul ca într-un film color, dar de la mare distanţã, aşa cã nu
îi distingeam locuitorii.
Aceasta a durat câteva … minute, apoi am simţit
îndepãrtarea ei şi estomparea ecranului. Treptat totul a
dispãrut şi nu mai vedeam decât desenul cu simbolurile sale
ascunse.

ZIUA a V-a

Doream nespus sã zboare clipele şi orele ca sã pot fi din


nou în faţa yantrei, pentru a fi din nou în contact, telepatico-
vizual, cu entitãţile din cea de a treia galaxie.
Priveam yantra şi am simţit imediat vibraţia de
rezonanţã şi contact, acea înaltã vibraţie. Am rugat entitatea
sã facã în aşa fel încât, sã o pot vedea sau vizualiza mental, prin Ajna.
Entitatea mi-a rãspuns cã toate la vremea potrivitã. A fost o
comunicare scurtã şi fãrã prea mare importanţã pentru alte
persoane, dar de mare importanţã pentru mine, prin îndrumãrile care le-am
primit pentru evoluţia mea.
Noaptea am dormit bine, înspre ziuã m-am trezit, oarecum surprinsã,
simţind acea vibraţie de contact, de rezonanţã cu entitatea
din cea de a treia galaxie. Îmi era tare somn şi am adormit
din nou şi iatã cã am visat urmãtoarele : În faţa mea se afla
un bãrbat tânãr, cam în jur de 30 de ani, ca vârstã
pãmânteanã. M-a privit profund şi îl priveam şi eu cu mare
interes. Mi se pãrea cã îl cunosc, dar totodat ştiam cã nu îl
mai vãzusem pânã atunci.
Ne-am privit aşa un scurt timp, intens, aşa cum priveam
şi yantra, apoi entitatea a spus : Eu sunt, eu sunt şi în acea
clipã am ştiut cine este. Am simţit acea vibraţie şi totodatã
mi-a apãrut, pe ecranul mental, yantra, semnul de contact mental. Bãrbatul a
dispãrut, dar înainte sã disparã m-a învãluit într-o… undã, o vibraţie, un
fior de Pace şi Iubire. Aceasta am simţit, Pace şi Iubire. Ce
diferitã este iubirea celor imateriali, cât de înaltã vibraţional, cât de
spiritualizatã şi purã faţã de iubirea pãmânteanã. Numai dupã ce
simţi iubirea purã, spiritualã, îţi poţi da seama de iubirea
impurã, de vibraţia joasã a ceea ce pãmântenii numesc iubire
şi se manifestã prin corpul fizic, prin sex, la nivelul centrului
energetic Muladhara.
M-am trezit, auzeam în minte eu sunt, eu sunt şi încã mai
simţeam ca un ecou urma, amprenta vibraţiei înalte,
cunoscutã acum şi în vis. Aveam în imagine, în mentalul meu,
în ochiul minţii mele, imaginea entitãţii vãzute în vis. Am fost
foarte impresionatã de cele vãzute-simţite în vis, aş fi stat mult aşa
sã le savurez în stare de veghe, dar ceasul şi-a anunţat, cu
stridenţã, menirea. Era timpul sã mã scol şi sã încep o nouã
zi de muncã, în acest plan fizic.
ZIUA a VI - a

Era searã, am schimbat involuntar ora de comunicare. Mã aflam în faţa


yantrei, am privit relaxatã desenul, am simţit imediat vibraţia de
rezonanţã şi contact mental. M-a inundat o mare pace în
suflet şi am simţit, clar, prezenţa acelei entitãţi în preajma
mea, în câmpul meu energetic. Parcã aş fi dorit sã întreb
ceva, însã îmi era neclar, de fapt, ce aş dori sã întreb, dar
entitatea a ştiut, chiar şi ceea ce mie îmi era neclar şi a
spus :
- Aceasta este vibraţia contact.
- Ce este vibraţia ?
- Vibraţia este starea noastrã de a fi, de a exista. Dupã
ce te vei obişnui cu aceastã vibraţie vei cunoaşte mai
multe despre noi, vei vedea multe. Eu m-am arãtat ţie în vis,
astãzi de dimineaţã, pentru câteva clipe terestre. Eu ţi-am
transmis acea undã energeticã de Pace şi Iubire.
Acesta este salutul meu şi al nostru, este salutul Universal, pe
care ar trebui sã îl folosiţi şi voi pãmântenii, dar nu numai sã îl
folosiţi teoretic ci sã îl şi puneţi în practicã. Eu aşa te
salutam, de la început, dar tu nu ţi-ai putut explica ce
este, ce înseamnã şi reprezintã acea stare pe care o
simţeai. Este salutul celor din spaţiul dimensional în
care vieţuiesc şi eu, dar noi când îl utilizãm o şi facem,
nu numai o spunem ca voi terestrienii. Salutul la noi se
manifestã şi se percepe aşa cum l-ai perceput şi tu, de
fiecare datã, când mã apropiam de tine. Este totodatã
şi un semn de contact cu lumile astrale, el poate fi
reprezentat şi stilizat, aşa cum se afla pe peretele
dinspre Nord, din casa ta. A fost un timp când îl ţineai
acoperit şi aceasta a întârziat mult evoluţia ta şi
intrarea în rezonanţã vibraţionalã cu noi. Cineva din casa ta l-a
acoperit, din nou, cu un tablou. Si iar ţi s-a cerut sã îl laşi
descoperit, tu de fapt nici nu observaseşi cã acel
cineva, din casa ta, îl acoperise. I s-a transmis lui, în vis,
sã nu-l mai acopere, iar dacã nu va respecta aceasta va avea mult de
suferit. Astfel a înţeles sã nu mai acopere semnul, care
reprezintã Iubirea Spiritualã. De atunci am tot aşteptat
sã intrãm în legãturã cu tine, dar a trebuit sã doreşti şi
tu aceasta. Te-a ajutat mult ZEN, ghidul tãu spiritual, ghid de
înaltã stare vibraţionalã, cu care mulţi ar fi dorit sã intre în
legãturã, dupã ce l-ai fãcut cunoscut lor, prin scrierile
tale. Dar aceştia nu au înţeles cã, pentru a intra în contact
mental cu o entitate, trebuie sã te ridici cât mai aproape de vibraţia
ei, altfel pentru alte nivele existã alţi ghizi, care au şi ei
misiunea de a ajuta pe cei dornici de evoluţie spiritualã.
Tu porţi un semn deasupra ta. Nimeni din plan
fizic nu îl vede, dar noi îl vedem. Ai mai purtat cândva
acest semn şi te-a ajutat mult. Atunci i-ai acordat o
mare încredere precum îi acorzi şi acum şi acest fapt te
ajutã mult.
- Entitate, plinã de iubire, cine eşti, cum sã te
numesc ?
- Ah, semnele voastre convenţionale, când veţi renunţa
la ele ? Eu sunt, mã numesc, aşa cum spuneţi voi, ALEH
.
- ALEH ? Ce însemnã aceasta ?
- Îţi voi explica :
A = ADEVÃR
L = LUMINÃ
E = EXISTENŢÃ, ESTE
H = HOLOSPAŢIU
Acesta este numele meu şi înţelesul lui. Existã luminã
şi adevãr în holospaţiu.
- Îţi mulţumesc mult Aleh, şi te rog sã mã ajuţi, ca la rândul
meu, sã-mi pot ajuta şi eu semenii. Mã bucur sã ştiu
cum te numeşti, doream sã ştiu cum sã mã adresez ţie,
îmi lipsea aceasta, acum parcã am o împlinire ştiind cum
te numeşti. Stiu cui sã îi cer ajutorul.
- Întotdeauna când vei dori sã intri în rezonanţã cu mine, sã îţi fiu în
apropiere sau chiar mai mult decât în apropiere,
procedeazã aşa cum te învãţ.
Mi-a dat formula de intrare în contact mental cu el, simplã,
practicã şi de mare efect. Încã o datã mi se confirma cã tot
ce este mãreţ este atât de simplu, dar noi pãmântenii am fost în
stare sã complicãm tot, îndepãrtându-ne mult de cele ce nu ar fi trebuit sã ne
îndepãrtãm niciodatã. Apoi, Aleh m-a salutat înveşmântându-mã în
acea vibraţie de Pace şi Iubire şi s-a îndepãrtat. Dupã plecarea lui,
ceea ce simţeam, nu mai era decât un gol imens, o pustiire. Îmi
lipsea, aş fi vrut sã rãmânã veşnic în apro-pierea mea.
Regretam nespus îndepãrtarea lui, care se producea uneori dureros
de brusc.
Îi mulţumesc acum şi pe aceastã cale lui Aleh pentru tot ce a
fãcut pentru mine, pentru contactul realizat şi pentru
confirmarea existenţei altor lumi în holospaţiu. Îi urmez
sfatul, de a respecta, întotdeauna, pentru intrarea în
rezonanţã, Legea lui UNUL.

ZIUA a VII-a

Sunt din nou în rezonanţã şi comunicare cu entitatea


numitã Aleh. Imediat dupã apariţia aurei yantrei, în mijlocul
desenului, din acel punct s-a conturat planeta din care
provine semnul yantra. Am fost salutatã cu Pace şi Iubire, la
fel i-am urat şi eu Pace şi Iubire lui Aleh, care m-a învãţat,
într-o şedinţã-întâlnire, cum sã ofer, într-adevãr, Pace şi
Iubire. L-am întrebat apoi pe Aleh, ce sã înţeleg din cele ce vãd, din
cele ce se derulau, ca pe un ecran de televizor, în faţa mea. Aleh
a spus :
-Priveşte, aceasta este planeta de pe care vin, unde
vieţuiesc eu. Pe aceastã planetã vibraţiile sunt mult, mult
mai înalte ca la voi pe Geea. Numai 1% din entitãţile
terestre cunosc aceastã înaltã vibraţie şi o folosesc.
- Cum se numeşte planeta ta ?
AZUR, se numeşte Azur, sau mai bine zis, aceasta
este denumirea, care reprezintã ceea ce înţelegi tu prin
acest cuvânt. Vezi trei puncte distincte, unite între ele
printr-o centurã energeticã ( vedeam exact ceea ce menţiona
Aleh). Cele douã puncte mai mici sunt ceea ce voi numiţi
sateliţii naturali, ai planetei Azur. De fapt toate cele trei
corpuri distincte formeazã planeta Azur. Vezi cã, între ele,
existã acel cordon energetic, deci ele nu sunt separate, se mişcã
în rezonanţã, iar entitãţile, locuitorii planetei, ai întregii planete, se
deplaseazã cu mare uşurinţã dintr-un loc în altul al punctelor
distincte, la fel cum voi vã deplasaţi dintr-un oraş în altul.
- Spune-mi Aleh, voi aveţi corpuri de materie grosierã,
corpuri de carne şi oase, ca noi pãmântenii ?
- Nu. Noi suntem corpuri energetice, corpuri imateriale, astrale. În tot
Universul, în zonele evoluate, entitãţile sunt imateriale.
Universul este mental. Dar cei care greşesc mult
decad şi devin din ce în ce mai duri, mai denşi, corpuri
grosiere. Noi pentru a lua o înfãţişare doritã, concentrãm
energia din care suntem plãsmuiţi şi astfel la dorinţa noastrã sau
la nevoie ne putem materializa. Aşa am procedat şi eu pentru a
lua înfãţişarea prin care m-am fãcut cunoscut ţie. Pentru noi a
lua o formã, o înfãţişare omeneascã, este la fel, cum pentru
voi, este o cãlãtorie astralã sau mentalã, prin
decorporalizare. Este deci echivalentul dedublãrii voastre
şi a unei cãlãtorii în aceastã stare, improprie pãmântenilor
neiniţiaţi, atât doar cã voi trebuie sã vã ridicaţi vibraţiile pentru
asemenea cãlãtorii, pe când noi trebuie sã ne coborâm vibraţiile
mult, pentru a ne materializa şi aceasta nu este prea
plãcut pentru noi.
- Aleh, ce trebuie sã ştiu despre voi ?
- Ceea ce trebuie sã ştii despre noi, vei şti, dar toate
numai atunci când va fi momentul sã le afli. Pentru
astãzi ajunge atât. Zen, ghidul tãu spiritual, care este şi
mentorul tãu literar, te va ajuta sã transpui în cuvinte
tot ceea ce ai parcurs acum cu mine. Foloseşte-ţi
mentalul, folosiţi-vã mentalul cât mai mult şi
multe taine vi se vor descoperi. Nimeni nu are nici un
interes sã vã ţinã în necunoaştere, dar nici nu vã poate
forţa sã vã depãşiti starea vibraţionalã, în care vã aflaţi. De
ce oare se hiberneazã la nesfârşit pe planeta voastrã?
Pânã când vor hiberna semenii tãi ? Încearcã şi
trezeşte-i din letargia în care se aflã. Hibernarea
mentalã a pãmântenilor este neplãcutã Creatorului. În
nici un spaţiu dimensional nu se hiberneazã, atât de îndelungat
ca pe Terra. Cei care v-aţi trezit, trebuie sã îi treziţi şi pe
ceilalţi, altfel nu vã justificaţi trezirea în faţa Creatorului
Divin. Entitãţi imateriale roiesc în jurul vostru pentru a
vã ajuta, dar cei orbi şi surzi hiberneazã şi se complac
în starea letargicã, în care se aflã. Daţi-le deşteptarea,
acesta-i timpul deşteptãrii, nu uita Melfior Ra, care ţi-e
menirea, trezeşte-i şi aratã-le calea spre Luminã. Acum
primeşte salutul meu şi al nostru, Pace şi Iubire.

ZIUA a VIII-a

Iatã-mã din nou în faţa yantrei , l-am invocat pe Aleh, a apãrut imediat
oferindu-mi salutul vibraţie. Vedeam foarte clar aura întregului
desen-simbol, apoi dintr-odatã au apãrut punctele principale
ale planetei Azur şi centura energeticã, adicã planeta în
totalitatea ei. Aleh mã corecta mereu, când priveam
desenul, dacã pentru un moment dispãrea imaginea yantrei,
atunci îmi spunea ce anume am greşit şi ce am de fãcut,
pentru a nu pierde legãtura vizualã cu imaginea planetei şi a
ceea ce dorea el sã vãd, din cele existente acolo. Îmi spunea mereu, respectã
Legea lui UNUL, îmi era de un real folos, iar îndrumãrile lui îmi
confirmau, prompt cunoaşterea lui.
Am început apoi sã îi pun întrebãri, despre viaţa lor, despre ei,
despre cum aratã, cum se vãd şi se deosebesc ei acolo. Aleh
a spus :
- Respectã Legea lui UNUL şi priveşte intens.
Priveam în mijlocul desenului, vedeam planeta albastrã sticloasã, apoi a
apãrut o entitate, da o entitate, sau mai bine zis, pe înţelesul nostru, a apãrut
capul unei entitãţi. L-am privit profund, parcã acea imagine s-ar fi
strecurat pe pelicula memoriei mele. Stiu cã nu îl voi uita şi
când voi dori îi voi gãsi imaginea în arhiva memoriei. Nu
eram prea încântatã de … ceea ce vedeam, de felul cum
arãta. Noi pãmântenii nu prea suntem dispuşi sã vedem
altfel de forme, diferite de cele cunoscute nouã, parcã am
dori ca peste tot sã întâlnim asemãnãri ale formelor
trupurilor noastre pamântene.
Entitatea era doar un cap, un cap de mãrimea unui trunchi de corp
uman. Avea doi ochi, dar unul mai mare, iar celãlalt mai mic
şi un fel de nas, foarte diferit de ceea ce reprezintã pentru
noi un nas. Adicã, nu era proeminent ci gros, doar îl
asemãnam cu un nas, datoritã amplasãrii lui, în locul unde
ştim noi pãmântenii cã ar trebui sã fie nasul. Urma apoi
gura, sau ceea ce credem noi cã ar trebui sã fie gura, dar
aceasta era doar o linie foarte subţire. În jurul acestui cap
imens era o aurã strãlucitoare, densã, care parcã proteja acel cap, pe
care eu nu îl gãseam prea frumos. Îl priveam cu uimire şi mã
întrebam cum o fi arãtând întregul corp. M-am gândit sã-l
întreb pe Aleh, sã-mi spunã el de ce nu îl vãd în întregime şi
l-am întrebat :
- Aleh, de ce nu vãd întregul corp al acestei entitãţi ?
- Îl vezi, acesta este corpul, în totalitatea lui.
- Bine, dar nu înţeleg cum se deplasezã.
- Se deplaseazã prin comandã mentalã, pe care voi aţi numi-o
forţa gândului, prin puterea acestei forţe.
- De ce entitatea are un ochi mai mare şi celãlalt mai mic ?
- Ochiul mai mare aratã direcţia în care se deplaseazã entitatea
respectivã.
- Explicã-mi şi mie cum se întâmplã aceasta.
- Priveşte şi înregistreazã. Cândva vor exista aparate
prin care vei putea vedea ceea ce vezi acum.
A apãrut, apoi, un cap asemãnãtor, dar cu ochiul stâng
mai mare şi ochiul drept mai mic, era tocmai inversul primei
entitãţi. De cea de a doua entitate îmi era puţin teamã, îmi
inspira un fel de respingere. Acum când scriu Zen mã corecteazã şi
îmi spune :
- De ce nu recunoşti cã ţi-a fost teamã de-a binelea, dar când
ţi-ai dat seama cã nu eşti singurã şi cã eşti protejatã, de
cea mai purã entitate de Luminã, ai renunţat la starea
de teamã. Pentru aceastã renunţare am contribuit şi eu cu un
gând-ajutor .
Da, are dreptate Zen, aşa s-a întâmplat într-adevãr,
mi-a fost teamã, dar dintr-odatã mi-a venit un gând şi
mi-am zis : De ce sã îmi fie teamã ? Oare nu mi-am
închinat eu viaţa Marelui şi Unicului Învãţãtor ? Atunci de ce
mi-ar fi teamã ? Si teama a dispãrut. Aleh a spus apoi :
- Nu-ţi fie teamã, nu ai de ce te teme, noi nu putem avea
altfel de contact cu voi decât mental, telepatic, clar-
vizual şi clar-auditiv, aşa cã nu existã nici un fel de
pericol din partea noastrã.
Au apãrut apoi entitãţi care aveau numai un singur ochi, pe lângã
cele cu doi ochi, de mãrimi diferite.
- Spune-mi Aleh, ce este cu aceste entitãţi, de ce nu sunt toate la
fel, sau ochii desemneazã cumva sexul entitãţilor?
- Nu, nu aceasta reprezintã mãrimea ochilor, pentru noi nu existã sex.
Noi suntem entitãţi energetice, suntem sfere energetice,
energie cosmicã concentratã pânã la un anumit punct, pentru voi
suntem imateriali.
- Entitãţile, cu ochiul de pe partea dreaptã mai mare, sunt
cele care au ales evoluţia spiritualã, de grad superior.
Entitãţile, cu ochiul de pe partea stângã mai mare, sunt cele
care au ales involuţia spiritualã. Acestea, din urmã, prin faptele lor,
dupã un ciclu de vieţi involutive, ajung acolo în lumea ta, adicã pe
Geea sau Terra, cum o mai numiţi voi. Îi spuneţi în multe feluri
planetei voastre, dar nu o numiţi încã aşa cum este
cunoscutã în lumile evoluate.
- Cum pot unele entitãţi sã aleagã involuţia ?
- Tu mã întrebi aceasta ? Este exact ca la voi. Oare semenii tãi toţi se
îndreaptã spre Luminã ? Întreabã-te pe tine în primul rând, nu pe
mine.
- Si acolo la voi, pe Azur, existã libertatea de alegere, încotro sã meargã
fiecare ?
- Da, fiecare entitate are şi aici liberul arbitru, ca peste
tot în întregul Univers, acesta este darul de la Tatãl Creator.
Fiecare îşi hotãrãşte calea spre luminã sau întuneric,
spre adevãr sau iluzii deşarte.
Apoi, pe acel ecran , a apãrut o entitate pentru care am simţit, din
clipa apariţiei ei, o mare… Iubire, o afinitate, o atracţie şi un
respect deosebit în acelaşi timp. Era o mare frumuseţe, dar o
frumuseţe vibraţionalã. Simţeam, înţelegeam acest fel de
frumuseţe vibraţional-spiritualã, mã atrãgea, mã fascina şi
mã uimea totodatã, prin ceea ce transmitea. Era tot o sferã energeticã, dar
cu un singur ochi în frunte, în mijlocul frunţii, un ochi mare pe toatã
întinderea frunţii, dar cu pornirea razei lui din ceea ce ar
însemna mijlocul frunţii, iar toatã partea de sus a feţei era nespus
de luminoasã, iradia o mare şi intensã luminozitate. Era un
ochi mare albastru, deosebit de frumos. Clarã şi beneficã,
era luminozitatea lui. Nu mã mai sãturam privindu-l. Dupã ce
l-am privit intens, pentru a-l imprima cât mai bine pe banda
memoriei, i-am cerut lui Aleh anumite informaţii.
Aleh, spune-mi ce crezi cã trebuie sã ştiu despre acest
ochi, atât de fascinant, ce reprezintã entitatea cu un
asemenea ochi ?
- Aşa aratã entitãţile care şi-au ales calea spre Luminã şi
au lucrat mult pentru evoluţia lor, pentru înãlţarea lor spiritualã,
pentru apropierea de Tatãl Creator. Acestea sunt entitãţile care în
curând trec în urmãtorul spaţiu dimensional, în urmãtorul stadiu
de viaţã şi de apropiere de Tatãl Creator, de ceea ce voi
numiţi Dumnezeu, care este UNICA PUTERE CREATOARE a
întregului Univers. Aceastã entitate se apropie de Inteligenţa Cosmicã,
de Conştiinţa Supremã Creatoare, din care am descins cu toţii,
indiferent unde ne aflãm în Univers.
- Aleh, te rog transmite-i acestei entitãţi salutul meu, spune-i cã îi
ofer Pace şi Iubire.
- Entitatea l-a primit direct de la tine, în momentul când
l-ai mentalizat şi îţi rãspunde la fel.
Am simţit o vibraţie deosebit de înaltã, aş fi vrut sã fi durat
la infinit, o vibraţie, pe care ştiu, cã nu o voi putea transpune în cuvinte.
Prin însãşi încercarea de a o reda în cuvinte i-ar ştirbi
luminozitatea şi spiritualitatea. Nu cunosc şi nici nu cred cã
ar exista cuvinte, prin care sã pot reda ceea ce am primit, atunci,
de la luminoasa entitate, diafanã. Apoi entitatea a dispãrut şi am
simţit ceva ca o imensã pierdere. Cât de pale sunt cuvintele, ele nu pot
reda ceea ce am simţit şi cunoscut, atunci prin acele vibraţii şi
prin îndepãrtarea şi dispariţia entitãţii, din câmpul meu vizual
şi vibraţional.
Au apãrut apoi mai multe entitãţi, care încã nu aveau ochii formaţi, erau
un fel de sfere de diferite mãrimi, dar indiferent de mãrimea lor, toate
erau formate din trei puncte distincte, trei embrioane. Le-am numit
embrioane deoarece aşa am simţit cã ar fi, embrioane. Aleh îmi
şopteşte sã le numesc trei grãunţe de luminã, de energie
cosmicã. Dupã ce le-am privit un timp, Aleh mi-a spus :
- Acestea sunt ceea ce la voi se numesc copii. Sunt foarte uimiţi,
nedumeriţi de sosirea lor aici, venind din alte spaţii
dimensionale. Un timp hãlãduiesc, aşa fãrã ţintã, apoi dupã
un timp anume deschid ochii, fie dreptul, fie stângul, depinde de ele, de
vibraţia lor. Ele sunt proprii lor stãpâni, la fel ca voi în planul vostru
dimensional.
- Aleh, voi cei de pe Azur, cu ce vã ocupaţi, ce faceţi ?
- În nici un caz nu facem palate, case sau alte îngrãdiri. Avem şi noi
aici rostul şi rolul nostru, la fel ca voi acolo unde sunteţi. Dar
acum ajunge, tu trebuie sã-ţi îndeplineşti misiunea ta. Deci scrie
şi fã cunoscute cele ce ai vãzut azi şi aici şi nu uita
OCHIUL CUNOA STERII, care vegheazã deasupra ta şi te
ajutã mult. Stii la ce mã refer, când ceva ţi s-a oferit în plan
subtil, trebuie sã ştii cã acel ceva se materializeazã şi în
plan fizic şi îl vei primi întotdeauna prin cineva, nimic nu
este întâmplãtor.
Mi-am amintit şi revãzut , ca într-un film, o întâmplare ce
avusese loc în urmã cu douã zile. O bunã cunoştinţã şi
prietenã, Elena B. se întorsese de pe Litoral şi-mi adusese, în
dar, un Ochi, un medalion, care reprezenta un ochi,
nepãmântesc de frumos. Medalionul era transparent, dar
prin mişcare se vedea clar un ochi fascinant şi deosebit de
pãtrunzãtor, care emitea culorile curcubeului. Este adevãrat cã,
în urmã cu vreo şase luni, vãzusem un asemenea ochi-
medalion şi tare mult mi-a plãcut şi tare mult mi-am dorit
unul la fel. Bucuria mea a fost nespusã când l-am primit. Îl primisem
de la o persoanã care dispunea de o anumitã evoluţie spiritualã, de
iniţiere în ezoterism.
Nu de puţine ori, când mi-am dorit ceva mi s-a
îndeplinit, mai ales, atunci când era spre evoluţia mea
spiritualã. De obicei nici nu-mi doresc altceva, acum ştiu cã
toate bogãţiile materiale, ale acestei lumi, nu au nici o valoare.
Singura valoare este evoluţia spiritualã care te apropie de
Divinitate, de Dumnezeu, de Tatãl Creator, aşa cum îl
numeşte Aleh şi cei care vieţuiesc, acolo în cea de a treia
galaxie, faţã de galaxia noastrã, pe planeta Azur.

ZIUA a IX-a

Iatã-mã din nou în legãturã telepaticã şi vibraţionalã cu,


cel care doreşte sã-l numesc, prietenul meu Aleh. Legãtura
mentalã s-a fãcut prin intermediul yantrei de contact. Dupã salutul de
rigoare, am început comunicarea propriu-zisã. Eram dornicã sã aflu
cât mai multe şi aşteptam cu nerãbdare întâlnirea noastrã,
dar Aleh mi-a comunicat, anterior, la câte zile terestre ne
vom întâlni. El nu dorea sã ne întâlnim zilnic. Îmi spusese cã mai
are şi alte îndatoriri, pe lângã aceea de a sta de vorbã cu
mine şi îmi fixase zilele în care sã ne întâlnim. Iatã-ne deci,
faţã în faţã, pregãtiţi pentru o nouã zi de comunicãri şi
cunoaştere.
- Aleh, prietene drag, mã bucur sã te simt aproape şi sã
pot comunica cu tine. Te rog, dacã poţi, fã-mi cunoscut şi
mie câte ceva despre viaţa entitãţilor de pe planeta, unde
vieţuieşti tu şi ele, Azur.
- Depinde ce doreşti tu sã ştii şi cât poţi tu înţelege, din
ceea ce aş putea sã îţi transmit eu. Stii tu ceva despre
Legile Universale ?
- Da, ştiu, dar nu prea multe. În principiu, ştiu cã
trebuie sã cer pentru a mi se da şi iatã îţi cer sã îmi
comunici, ceea ce este bine pentru mine şi pentru semenii
mei sã ştim, despre planeta de pe care vii şi despre
entitãţile de pe acea planetã. Ce fac acestea, cu ce se
ocupã, cum aratã planeta şi tot ceea ce crezi tu cã este
spre binele meu şi al nostru sã ştim.
Ai aflat câte ceva din cele ce ţi se cuvin sã afli. O parte din
entitãţile de pe planeta Azur, le-ai vãzut cum aratã, unele te-au
încântat, altele ţi-au creat o stare de teamã, respingere, iar altele
le-ai privit ca pe ceva nou şi interesant doar.
- Cu ce se ocupã entitãţile azuriene ?
- În raport cu evoluţia lor spiritualã, ele au menirea sã ajute
entitãţi din alte spaţii dimensionale, de vibraţie inferioarã lor.
Cei ajutaţi de noi se aflã în corpuri fizice. Nu numai pe planeta
voastrã sunt asemenea entitãţi încarnate. Dar, între voi şi alte
entitãţi încarnate, existã, în unele cazuri, deosebiri foarte
mari, atât în componenţa şi structura corpurilor materiale,
cât şi în componenţa şi structura corpurilor imateriale, care
formeazã un tot împreunã. Sunt entitãţi, pe alte planete, care
dispun de o foarte mare şi avansatã inteligenţã faţã de voi.
Acele entitãţi vã survoleazã planeta în astronave, care pentru voi ţin de
domeniul fantasticului, al imaginaţiei şi al nefirescului. Noi
suntem … repartizaţi şi în funcţie de… pregãtirea voastrã
spiritualã şi intelectualã. Suntem repartizaţi în anumite
spaţii dimensionale pentru a ajuta entitãţile de acolo sã evolueze.
Cu voi, cei de pe Terra, este foarte greu de lucrat, cei mai
mulţi sunt închistaţi, betonaţi sub grele straturi de …
ignoranţã, de necunoaştere şi de respingere a cunoaşterii.
V-aţi baricadat sub grele dogme, care din start au fost
greşite şi nu vreţi sã renunţaţi la ele şi sã deschideţi ochii, nici
în ultimul ceas. Sunt foarte puţini, cei receptivi pe Terra şi
dornici de comunicare la semnalele noastre. Cei mai mulţi nu
sesizeazã prezenţa noastrã şi ca atare nu ne pot acorda
nici cea mai vagã atenţie. Cu alte cuvinte, pentru ei, nu existãm.
Noi suntem atenţi la cel mai mic semnal dat de pãmântenii,
care doresc sã intre în legãturã cu noi, care doresc relaţii mentale,
telepatice cu noi. Nu putem şi nu avem voie sã creãm
legãturi, contacte mentale cu cei care nu ne solicitã. Noi nu
ne putem permite sã nu respectãm Legile Universale, legi
dupã care şi prin care, dealtfel, ne ducem existenţa şi
prin care se menţine existenţa entitãţilor din Univers. Voi
pãmântenii aţi uitat de mult acele legi, abia acum încep
unele entitãţi umane sã şi le aminteascã, sã le regãseascã în
anumite hrisoave vechi, sau prin anumite metode
folosite în vechime, de anumite entitãţi ale vechilor
civilizaţii. Voi a-ţi ignorat, mult timp, ceea ce nu trebuia, Cartea
voastrã de bazã, BIBLIA. De ce nu ţineţi seamã de ea ? Voi credeţi
cã în zadar vi s-a spus Cere şi ţi se va da ? Cum sã dai
cuiva ceva dacã nu doreşte sã primeascã ? Iatã pe scurt menirea
noastrã.
- Aleh, voi cum vã înmulţiţi, acolo ?
- Cu totul altfel decat voi. Nu prin naştere şi nu prin
contact sexual, acestea sunt date doar celor încarnaţi, celor
care se aflã în stadii inferioare de evoluţie spiritualã. Aici pe planeta
Azur, entitãţile apar, dispãrând din alte spaţii dimensionale. Este
ceva asemãnãtor unui transfer. Nimic şi nimeni nu
dispare, nu se sfârşeşte în Univers, ci se transformã, trece
într-o altã formã de viaţã şi evoluţie. Aici, pe Azur, ajung
entitãţile, spiritele evoluate în alte planuri, şi de aici, ca de
peste tot dealtfel, unele urcã, iar altele coboarã (spun astfel
pentru a mã face înţeles de tine). În permanenţã planeta este
populatã cu milioane de entitãţi. Si aici, ca la voi şi ca pretutindeni
în Univers, existã o perioadã de acomodare, ca cea a copilãriei terestre,
apoi tinereţea, maturitatea, când entitãţile se aflã în plinã forţã
de dãruire şi apoi perioada bilanţului, a apropierii trecerii în
alte spaţii dimensionale şi în altã formã de manifestare a vieţii
lor, fie mai subtilã, de vibraţie mai înaltã, fie mai grosierã, de
vibraţie mai joasã. Dar aici trecerea în alt spaţiu se aflã în
deplinã conştienţã,şi cei plecaţi în alte spaţii se pot
întoarce sã-i viziteze pe cei dragi lor, dacã trecerea lor a fost
ascensionalã, dar nu pot veni în vizitã dacã trecerea a fost în scãdere
vibraţionalã.
- Aleh, tu în cât timp, (terestru) poţi ajunge aici, dacã şi
cînd te chem eu.
- În câteva secunde terestre sunt în raza ta energeticã, dacã faci
chemarea aşa cum te-am învãţat eu sã o faci, pentru a
mã gãsi indiferent unde m-aş afla în Univers. Între noi existã un
canal, un fir de comunicare, acest fir, cordon, odatã creat nu mai dispare
niciodatã, nici dupã trecerea ta în altã dimensiune spaţialã. Noi avem
posibilitatea comunicãrii în permanenţã. Eu, din Azur sau de
indiferent unde m-aş afla, pot sã comunic cu tine acolo
unde te afli tu. Universul este înţesat de asemenea fire
invizibile pentru cei aflaţi în corpuri grosiere de materie densã.
Despre planeta Azur, spaţiul dimensional din care vin
eu, iatã ce îţi pot spune, la gradul tãu de evoluţie şi
percepţie. Dupã cum ai vãzut şi ai din nou imaginea
planetei noastre, noi nu avem nevoie de case, clãdiri şi de
nici un fel de construcţii. Aici nu plouã, nu ninge şi nici frig
sau cald nu este, atunci pentru ce am construi ?
- De hrãnit, cum vã hrãniţi ?
- De hrãnit ne hrãnim, dar nu aşa cum credeţi voi,
sau cum percepeţi voi modul de hrãnire. Vezi bine cã
planeta nu are nici un fel de vegetaţie, apã sau oxigen şi
asta tot din cauzã cã nu este necesar aşa ceva. Dacã
pãmântenii şi nu numai ei ar veni aici şi ar vedea
planeta de aproape, ar conchide cã pe aceastã planetã
nu existã viaţã şi cât de mult ar greşi. Dar aici, ca şi în
alte multe spaţii, viaţa se manifestã sub altã formã nu ca pe
Terra. De hrãnit ne hrãnim cu energie cosmicã, energie
solarã şi teluricã, am numit astfel acea energie pentru a
înţelege tu şi semenii tãi, aşa a-ţi numi-o voi terestrienii.
Acum priveşte !
Am privit şi am vãzut foarte multe entitãţi care
parcã erau prinse, suspendate, aninate de un fel de fire, de raze
formate din mulţime de atomi fini. Acele fire argintii aveau un
capãt în solul sticlos al planetei, iar celãlalt capãt undeva … în
vãzduh, nu i se vedea capãtul. Entitãţile erau aninate, staţionau
pe acel fir, conectate cam la distanţa de 1-2 Km faţã de
suprafaţa planetei. Dupã ce am privit, miratã, acel mod de
alimentare Aleh a spus :
- Acesta este modul nostru de alimentare, de fapt este impropriu
spus, alimentare, este o energizare. Dupã cãlãtorii în alte spaţii
dimensionale, venim aici acasã şi ne hrãnim cum a-ţi
spune voi pãmântenii şi energizare cum spunem noi
azurienii. Adicã ne pregãtim pentru altã cãlãtorie, pentru o altã zi de
muncã .
- La voi existã zi şi noapte ?
- Nu.
- Voi sunteţi organizaţi în familii ?
- Avem ceva asemãnãtor vouã, Familia, dar mai
corect spus GRUPUL. Când o entitate soseşte aici, din
alte spaţii, este primitã de câte un grup de entitãţi tinere care
se ocupã de ea pânã devine majorã şi aptã sã
primeascã şi ea, la rândul ei, alte entitãţi pentru
formare şi evoluţie spiritualã. Astfel se formazã grupurile care
la voi ar fi numite familii. Nimeni nu este niciodatã abandonat în
Univers. Tatãl Creator a avut grijã ca nici un grãunte, din
marea şi inegalabila Sa putere, sã nu se piardã. Stim
cã la voi se întâmplã uneori şi altfel, adicã acei care ar
trebui sã acorde protecţie şi evoluţie noilor încarnaţi,
fug de aceastã rãspundere, dar cum spuneam, nimic nu
se pierde, se gãsesc şi la voi alte entitãţi umane care sã
le ia locul celor care fug de rãspunderea ce le revine. Aceştia cu
atât mai mult vor lucra în acest fel într-un viitor, fie mai
apropiat, fie mai îndepãrtat. Aceste entitãţi care nu-şi
respectã condiţia de OM, îşi încarcã mult karma şi astfel
coboarã mult pe scara evolutivã universalã. Entitãţile
care îşi asumã rãspunderea altora, vor trece într-o dimensiune
spaţialã mult superioarã vieţii pãmântene.
- Aleh, ce poţi sã-mi spui despre noi pãmântenii ?
La voi, cu voi se produce o mare transformare a
civilizaţiei. Voi vã aflaţi la o rãscruce de…drumuri. De voi
depinde încotro veţi merge, spre Luminã, sau
… Ţara voastrã, poporul vostru şi-a asumat o mare
responsabilitate, prin strãmoşii voştri, iar acum entitãţi
dornice sã ajute omenirea, în evoluţia ei spiritualã, s-au
încarnat şi se aflã aici, în zona numitã România. Multe
dintre acestea şi-au reamintit pentru ce se aflã acolo şi
fac ceea ce trebuie şi prin ceea ce fac s-a risipit o parte
din negura de deasupra României. Mai sunt şi entitãţi
care s-au lãsat prinse în mrejele şi urzelile materiei şi
nu-şi mai reamintesc pentru ce sunt acolo. Dar noi, cei
nevãzuţi ochilor fizici, încercãm sã le ajutãm şi sperãm, ca
la timp potrivit, sã se trezeascã din letargia care le-a
cotropit şi sã-şi îndeplineascã misiunea. România este
zona de contact pentru schimbarea care urmeazã. Tu ştii
anumite locuri unde sunt chemaţi cei aflaţi în misiune,
pentru a primi îndrumãrile necesare. Acolo, în acele puncte anume,
entitãţi de Luminã s-au arãtat ţie şi celor care te însoţeau, a-
ţi primit şi aţi vãzut semne de la entitãţile de Luminã care vã
conduc. Pãcat cã nu toţi cei care te-au însoţit au înţeles sã
respecte cele ce vi s-au cerut atunci. Cele cerute vouã erau doar pentru
ajutorul vostru, pentru evoluţia voastrã spiritualã şi implicit
pentru îndeplinirea misiunii voastre. Sã nu te deranjeze
îndepãrtarea, unor entitãţi încarnate, de tine, tu va trebui sã
conlucrezi cu cei care fac voia Tatãlui Creator, nu cu cei care nu îi
respectã învãţãtura, datã prin Fiul Sãu, Unicul şi Sublimul
vostru Învãţãtor. Dar pentru astãzi ajunge. Zen te va ajuta sã
transpui în cuvânt toate acestea.

ZIUA a X-a

Prin intermediul yantrei sunt din nou în rezonanţã cu Aleh,


binecunoscutul meu prieten, din cea de a treia galaxie faţã de galaxia
noastrã, Calea Lactee. Am primit salutul lui şi i-am rãspuns
cu aceeaşi vibraţie de Pace şi Iubire. În mijlocul yantrei a
apãrut o entitate, o vizualizam, ne percepeam vizual, o
vedeam şi prin ochii fizici, dar într-un anumit fel de a vedea,
cumva diferit de cel obişnuit. O priveam cu mare interes şi
simţeam-vedeam cã şi acea entitate mã priveşte, tot la fel.
Mi-am îndreptat gândul spre Aleh, un gând-întrebare. Aleh,
simţind-ştiind ceea ce mental l-am întrebat, mi-a rãspuns, a
rãspuns gândului meu întrebare, tot prin comunicare telepaticã,
transmiţându-mi :
-Entitatea pe care o priveşti este o entitate superioarã
mie, ca evoluţie spiritualã, aceasta doreşte sã comunice
direct cu tine.
O priveam în continuare intens şi cu interes. Entitatea de
fapt era o sferã de luminã, iar pe fundalul ei luminos era
conturatã…. ceea ce am numi figura entitãţii. Ea avea doi ochi, gurã,
nas, iar de jur împrejurul ei ceva ce s-ar putea asemãna cu pãrul uman, dar
era de fapt o concentrare de energie, care încadra minunat sfera, era de
culoare galben-arãmiu, acel ceva care s-ar putea compara cu pãrul. În jurul
acestei forme era o luminã, o concentrare a energiei luminoase, de o altã
nuanţã, iar aceasta dãdea impresia cã entitatea era o stea , cã avea forma de
stea. Priveam entitatea-stea, îi simţeam deasemeni pãtrunderea
privirii sale, parcã mã descompunea în particule infime şi
astfel îmi cunoştea componenţa, cunoaşterea şi tot ceea ce
înmagazina fiinţa mea. Apoi am vãzut entitatea într-o lumina alb-
arginite, foarte pronunţatã, iar deasupra entitãţii s-a format un
triunghi luminos, era ceva ce putea fi asemãnat cu o pãlãrie peste
un cap uman. Dedesubtul entitãţii-sferã-stea, a apãrut semnul din triunghiul
din partea dreaptã de jos a yantrei, prin care intru în contact mental cu
entitãţile de pe Azur. Priveam uimitã ceea ce vedeam când, la
un moment dat, a intervenit Aleh şi mi-a spus:
- Astãzi vei comunica cu entitatea din imagine, vei intra
în contact mental-telepatic şi vizual cu ea.
Atunci, entitatea mi-a transmis :
- Legile Universului nu-mi permit sã-ţi ofer informaţii dacã tu
nu doreşti aceasta, iar dacã doreşti, atunci exprimã-ţi
dorinţa.
În acea clipã m-a pãtruns un gând, un binecunoscut citat din Biblie :
Cere şi ţi se va da , am înţeles ce am de fãcut şi am lansat
mai multe întrebãri, astfel a avut loc un dialog, între mine şi
acea entitate-sferã-stea.
- Luminoasã entitate, ce înseamnã semnul care l-am vãzut dedesubtul
tãu ?
- Acel semn reprezintã gradul meu de evoluţie, este ceea ce
noi azurienii prezentãm celor cu care venim în contact, adicã este
cartea noastrã de vizitã. Fiecare entitate azurianã când apare undeva se
prezintã astfel printr-un semn, care reprezintã gradul de evoluţie al
entitãţii respective, pe aceasta planetã, mai bine spus în
spaţiul dimensional în care vieţuim, în aceastã forma
energeticã de manifestare.
- Entitate, spune-mi cum sã te numesc, te asemeni cu o stea !
- Numãrã colţii stelei, care sunt.
Am numãrat colţii stelei-entitate. Erau şapte colţi. O stea în
şapte colţuri, am gândit eu. Entitatea care ştia ce
gândesc a spus:
- Da, sunt Sapte.
Eu neînţelegând prea mare lucru din spusele ei, am mai
numãrat de câteva ori colţii stelei, pentru ca nu cumva sã fi
greşit. Entitatea a spus din nou :
- Sunt Sapte. Aşa mã numesc, aşa mã vei numi tu, pentru
tine, pentru cei care aveţi nevoie de nume, sunt Sapte.
- Ce înseamnã şapte pentru voi ? Pentru noi şapte
înseamnã cifra pe care se bazeazã Geneza Lumii,
sacralitatea celei de a şaptea zi şi multe alte semnificaţii
printre care şi spiritualitatea. Dar nu înţeleg cum se
poate numi cineva Sapte.
Pentru noi, cifrele mai au şi alte semnificaţii pe lângã
cele cunoscute de voi. Iatã ce reprezintã cifra şapte în lumea
mea :
S = STIINŢÃ.
A = ADEVÃR
P = PUTERE
T = TRANSMITERE
E = EXISTENŢÃ, ESTE, EXIST.
Acum ştii ce reprezintã pentru noi şapte şi de ce noi
ne putem numi astfel, adicã putem fi reprezentaţi de cifre. Tu ştii
cã şi prenumele voastre reprezintã ceva anume, dar câţi
dintre voi mai ştiu aceasta, câţi dintre voi mai cunosc
semnificaţia prenumelor. Cândva ai primit asemenea
informaţii. Ce ai fãcut cu ele? Le-ai fãcut cunoscute semenilor tãi?
Stii cã nu ai voie sã stochezi informaţiile? Orice informaţie
primitã şi stocatã îţi adumbreşte câmpul, dublul eteric,
nu uita aceasta.
M-au uimit cele spuse de Sapte, întrucât într-adevãr deţineam
asemenea informaţii şi nu le fãcusem cunoscute, decât într-
un cerc foarte restrâns, şi iatã cã aceasta se ştia şi mi se …
imputa.
- Sapte, spune-mi ce trebuie sã ştim noi pãmântenii, ce
crezi cã este bine sã cunoaştem şi sã facem ?
- Voi trebuie sã ştiţi cã pãmântul este înconjurat de un vãl negru,
negativ, iar dacã voi pãmântenii nu vã veţi schimba atitudinea, faţã
de voi înşivã, de semenii voştrii, acel vãl negru va cãdea ca o
piatrã de moarã asupra voastrã, asupra celor care ţes acel
vãl şi îl încarcã cu greutatea gândurilor lor negative.
- Este bine sã ştiţi cã pe Geea existã şapte locuri
deasupra cãrora vãlul negru a fost destrãmat, strãpuns de
entitãţile terestriene care lucreazã la împletirea unui vãl alb, diafan.
Unul din cele şapte zone luminate este zona numitã România,
deasupra acestei zone este înfiripat vãlul alb. Prin destrãmarea vãlului
negru şi prin înfiriparea celui alb, noi, entitãţile din alte spaţii
dimensionale, avem posibilitatea sã ne apropiem de voi, sã
comunicãm cu voi şi sã vã ajutãm sã înteţiţi vãlul alb. Noi ne
bucurãm, nespus de mult, de apariţia acestor şapte porţi de
pãtrundere înspre voi terestrienii. Este bine sã se ştie şi sã aduceţi
la cunoştinţa semenilor voştri, cã acolo unde nu se va destrãma vãlul
negru, în acele zone deasupra cãrora planeazã acel vãl, entitãţile sunt
sortite unor mari dureri şi necazuri. Stiu cã este neplãcut sã
transmiţi aşa ceva, dar aceasta este soarta celor surzi şi orbi.
Treziţi-i pânã nu-i prea târziu, cã vremea-i pe sfârşite.
Noi ne bucurãm pentru voi cei care v-aţi trezit. Mulţumiţi-i Tatãlui
Creator pentru trezirea voastrã şi apoi strãmoşilor voştri,
celor care au lucrat mult în vechime, pentru ca lumina
voastrã sã înceapã sã dea roade. Nu-l uitaţi pe Zamolxis, în
mare parte lui îi datoraţi luminozitatea şi înfiriparea vãlului
alb, care fluturã ca un drapel de Pace şi Iubire pentru cei
care vãd.
- Sapte, te rog sã mã ajuţi ca nu cumva, ceva din cele spuse
de tine sã-mi scape şi sã nu transmit semenilor mei. Nu
doresc sã repet greşeala, cum s-a întâmplat cu semnificaţia
prenumelor , doresc sã-mi îndeplinesc lucrarea pentru care mã gãsesc
aici.
- Voi fi alãturi de tine, prin Aleh, când vei scrie cele ce ţi-am
transmis acum telepatic. Nu vei pierde nimic din cele ce trebuie
sã transmiţi, la rândul tãu, mai departe. O razã de luminã din sfera mea va
veghea asupra ta. Stii bine cã Aleh, îl are ca ajutor pe Zen şi el
Zen, se ocupã în mod special de transmiterea informaţiilor
care ţi se oferã, este ghidul tãu …literar. Cu ajutorul lui îţi vei
îndeplini misiunea. Din dimensiune în dimensiune, din spaţiu
în spaţiu, de la entitate la entitate astfel decurg şi transced,
dintru Început şi dintru Adevãr, toate.
- Sapte, îţi mulţumesc mult pentru ajutor. Ce minunat
este sã fii ajutat şi cât de puţin trebuie pentru a fi ajutat,
doar sã vrei şi sã ceri. Încã odatã îţi mulţumesc, te rog sã
primeşti vibraţia mea de salut, de Pace şi Iubire, în semn
de mulţumire şi recunoştinţã.
- Mã bucurã salutul tãu şi multe entitãţi, despre care
încã tu nu ştii nimic, primesc acest salut al tãu, când îl
oferi în zori de zi, spre cele patru zari. Tu nu ştii ce
bucurie ne faci atunci şi nu conştientizezi încã ce efect
are salutul tãu, asupra ta în primul rând şi cum îţi
întoarce Pacea şi Iubirea amplificate, la puteri infinite.
Acum mi-ai produs o mare bucurie prin vibraţia care a
însoţit salutul. Când un gând este însoţit şi de o
vibraţie, emisã sã-l însoţeascã, atunci efectul lui este mult mai
mare. Noi vom mai lucra împreunã, îţi voi mai transmite cele
necesare ţie şi semenilor tãi, care nu trebuie sã se îndoiascã de
informaţiile care le ofer lor şi de sursa lor. Când cineva se
ancoreazã în Luminã, Lumina îl susţine. Acum primeşte şi tu
salutul meu şi al nostru, Pace şi Iubire !
- Sapte, de ce nu simt vibraţia, care trebuie sã însoţeascã
salutul tãu, aşa cum simt vibraţia lui Aleh sau Zen ?
- Eu am dorit aceasta, pentru cã vibraţia, care mã reprezintã, tu nu o
poţi suporta şi primi deocamdatã. Frecvenţa vibraţiei mele
este mult prea mare, ţi-ar dezintegra corpul fizic. Nu asta
se doreşte, când vei fi pregãtitã sã-mi primeşti vibraţia şi
sã o cunoşti, o vei primi, acolo unde te vei afla, atunci.
Nici un Sapte nu rãmâne dator. Astãzi doar o infimã parte, a vibraţiei
mele te-a pãtruns. Ţi s-a dezvãluit cã, noi ştim cât puteţi
voi suporta şi primi, nu vom face nimic din ceea ce v-ar
putea dãuna. Încã nu ai ajuns, prin propria-ţi evoluţie şi
cunoaştere la nivelul vibraţional care mã reprezintã, de aceea
nu ţi-am transmis vibraţia în întreaga ei gamã şi
frecvenţã, odatã cu salutul pe care ţi-l emit din nou, prin unda
telepaticã. Pace şi Iubire, ţie şi semenilor tãi, care vor lua
cunoştinţã de cele transmise prin tine.
- Pace şi Iubire Sapte, din partea mea şi a acelor semeni
care, citind cele transmise de tine, vor dori sã te salute. Voi fi
mesagerul lor, canalul de transmisie al gândurilor lor de prietenie.
Dintr-odatã am rãmas singurã, iatã-mã în faţa yantrei, nu mai
simţeam prezenţa lui Sapte, yantra a redevenit un simplu
desen şi eu mã aflam, din nou, aici, în aceastã lume sumbrã
şi rece.
Dupã cîteva minute de acomodare cu aceastã dimensiune, am început sã
scriu cele ce petrecusem, dar dintr-odatã simt, în dreapta mea, o prezenţã,
apoi vãd, prin Ajna, lângã mine o entitate care mã supraveghea. Îmi
supraveghea scrisul, când nu gãseam un cuvânt, care sã exprime cele dorite,
mi se … şoptea, dacã nu-mi era cunoscut cuvântul, luam un dicţionar şi
îl cãutam, pentru a-i cunoaşte înţelesul. Eram uimitã şi
totodatã ruşinatã cã nu avusesem încredere în ghidul meu literar, dar
ea, entitatea care mã supravegea, mã mângâia pe creştet şi
îmi spunea parcã, te înţeleg şi bine faci cã vrei sã te convingi asupra
a ceea ce nu îţi este clar, e bine cã procedezi aşa .

ZIUA a XI-a

Am început şedinţa de concentrare pe yantra, dupã


apariţia aurei, l-am invocat pe Aleh, doream sã îmi fie aproape.
Iatã cã în mijlocul desenului, în acel ecran-tunel care se formeazã, a apãrut
o entitate mult, mult mai deosebitã de cele vãzute pînã acum. L-am întrebat
pe Aleh, care este prezent întotdeauna, cine este acea entitate. Aleh a spus:
- Entitatea îţi va rãspunde chiar ea, deoarece doreşte sã
intre în contact mental cu tine şi sã dialogaţi.
Am simţit o vibraţie înaltã, dar abia peceptibilã. Am lansat un
gând-întrebare :
- Entitate, cine eşti ? Cum sã te numesc ?
Am simţit din nou acea vibraţie înaltã şi abia perceputã
apoi, ca un ecou, a venit şi un rãspuns telepatic :
- Eu sunt Echilibru .
- Cum aşa ! Tu te numeşti Echilibru ?
- Da, pentru tine, pentru voi eu sunt Echilibru, aşa sã mã
numeşti.
- De ce te numeşti astfel ?
- Pentru cã sunt ECHILIBRU. Am sã-ţi explic şi ce înseamnã
pentru noi acest cuvânt, ce semnificã întreaga componentã a entitãţii
Echilibru.
E = ELEVAT
C = CONSTANT
H = HOTARÂT
I = IMPARŢIAL
L = LUMINOS
I = IMPERTURBABIL
B = BUN
R = REALIZAT
U = UNIVERSAL
- Iatã deci componenţa semnificaţiei numelui meu, a ceea ce
reprezintã el pe planeta Azur, cea de pe care vin.
- Eu cum sã îţi spun ?
- EC prescurtat, deşi la voi Ec, mai înseamnã şi altceva.
Facem abstracţie de planul vostru dimensional. De fapt
este bine sã ştii cã numele, cu care noi ne-am prezentat,
sunt doar semne convenţionale folosite pentru tine,
pentru voi, pentru colaborarea noastrã şi înţelesul
vostru. Noi, în lumea noastrã nu avem nevoie de astfel de
convenţionalisme, de nume sau prenume, ci toţi de
aceeaşi vibraţie se numesc la fel, au aceleaşi îndeletniciri
şi aratã la fel. Tu vei cunoaşte câte o entitate, din fiecare
stare vibraţionalã de pe Azur. Aleh, este lumina ta conducãtoare,
cum a-ţi spune voi, ghidul tãu vibraţional în holospaţiu.
L-am întrebat pe Aleh, a cãrui prezenţã o simţeam, în permanenţã,
în preajma mea, sã-mi spunã câte ceva despre aceastã entitate care este mult
diferitã, mult mai luminoasã. Unicul ei ochi îl avea pe întreaga
suprafaţã a sferei sale, dar pe verticalã. Aleh mi-a spus :
- Echilibru este entitatea cea mai evoluatã, din acest spaţiu
dimensional, numit Azur. Entitatea Ec are ochiul pe verticalã
şi pe întreaga suprafaţã a sferei energetice. Aceastã entitate este
Învãţãtorul tuturor entitãţilor de pe Azur. Entitãţile Ec sunt ceea
ce înseamnã pentru voi terestrienii, Marii Iniţiaţi, ele sunt
puţine, dar ele întregesc spiritualitatea noastrã a azurienilor.
Am vãzut cum din entitatea Ec s-a deschis, ca un
evantai imens, o razã de luminã puternicã , cu deschiderea
spre în jos şi acea razã forma un triunghi luminos. Aleh a spus :
- Toţi cei care sunt prinşi în raza luminii, emisã de Ec,
vor primi, pentru eternitate, ceea ce Ec reprezintã. Când
întreaga paletã, evantai luminos este înţesatã de entitãţi, dornice
de echilibru, atunci misiunea lui Ec este încheiatã,
îndeplinitã. Ec pregãteşte entitãţile de pe Azur sã evolueze,
pentru ca acestea la rândul lor sã ajute alte entitãţi, mai puţin
evoluate, din alte spaţii dimensionale, sã se apropie de
Cale, Adevãr şi Viaţã.
Am rostit mental şi i-am transmis lui Ec :
- Ec, te rog sã-mi dai şi mie din ceea ce tu reprezinţi,
am şi eu mare nevoie de Adevãr. Am simţit cum mã
pãtrunde o undã fluidico-energeticã, mi se pãrea cã mã decompun
în infinite particule, care plutesc într-o baie de luminã.
- Primeşte. Acum te pãtrunde tot ceea ce eu deţin, dar
bineînţeles îţi ofer pe mãsura disponibilitãţii tale de primire,
atât cât ştiu cã poţi tu primi, cunoaşte şi suporta acum.
Primeşte din fiecare element al componentei mele, atât
cât eşti pregãtitã sã primeşti, ca sã poţi la rândul tãu
oferi, celor care au nevoie şi îţi vor solicita ajutorul,
oferã-le şi tu lor… echilibrul. Întotdeauna oferã şi tu, la
rândul tãu, ceea ce primeşti şi astfel îţi vei
reîmprospãta încontinuu cunoaşterea, oferind vei avea
posibilitatea sã primeşti. Din aceastã clipã între noi va fi o
permanentã fuziune şi o transmitere a informaţiilor.
- Ec, spune-mi ce semnificã acel semn ovoidal, care se aflã în
triunghiul de sus, al pãrţii drepte a desenului,.acel semn
care se aflã şi deasupra ta ?
- Acel semn reprezintã Universul. Împletitura care îl desemneazã
reprezintã sistemele solare din Univers, iar albastrul, azurul din mijloc
este Inteligenţa, Conştiinţa Cosmicã Universalã, este
Puterea, Lumina Divinã, care a creat întreaga ordine din
holospaţiu. Acestea simbolizeazã semnul, ce-l vezi tu deasupra
mea, semn ovoidal aflat şi în triunghiul de sus, din partea
dreaptã a desenului, care reprezintã yantra, prin care ai
intrat în rezonanţã şi contact cu noi cei din Azur.
- Ec, în raport cu aceastã imensitate de lumi şi luminã,
mã simt atât de … minusculã şi neînsemnatã.
-Nu trebuie sã te simţi astfel , deoarece din mici particule de
cunoaştere spiritualã se compune Marea Conştiinţã
Cosmicã. Prin aceste particule de Luminã, Marele Creator,
Atotputernic şi Atoateştiutor întreţine viaţa în întregul
Univers.
- Ec, eu închin aceastã infimã scânteie de conştiinţã
cosmicã Tatãlui Creator, celui cãruia îi aparţinem de fapt şi de
drept. Mã închin cu smerenie Lui, îl venerez şi îl iubesc
aşa cum mã pricep dupã umila mea putere.
- Înalta Conştiinţã Cosmicã aşteaptã ca fiecare particulã
din imensul sãu trup de Luminã sã conştientizeze cã
acolo, în Lumina Sa, este locul fiecãrui grãunte de
luminã. Acolo, în acel Spaţiu Sideral Ancestral este
adevãrata casã a fiecãruia, a fiecãrei fãrâme de viaţã, din întregul
Univers.
Am vãzut apoi, ca într-un film mai multe entitãţi Echilibru şi toate
emiteau jeturi de luminã, spre lumile şi entitãţile, care se
aflau mult sub înalta lor vibraţie, dar cu deschidere spre
luminã.
Prin faţa ochiului meu mental defilau parcã mii şi mii de
planete, pe care se aflau mulţime de entitãţi, acestea erau ca
nişte sfere mici şi opace. Din când în când vedeam scântei deasupra
unor entitãţi sferice, ce diferenţã mare între acestea şi
entitãţile de pe Azur. Din nou parcã eram în faţa unui joc şi cineva
învârtea un mecanism, pe care se aflau prinse planetele,
constelaţiile şi galaxiile, iar acestea când ajungeau în
traiectoria razei de luminã, transmisã de pe Azur, se bucurau
şi se luminau nespus. Am privit aşa câtva timp, ca la un
mecanism, fãcut anume sã bucure privirea celui care
priveşte şi aş fi tot admirat, acea mare şi ingenioasã
invenţie, dar a apãrut Aleh şi mi-a spus:
- Este bunã comparaţia, care o faci, cu mecanismele gãsite în
parcurile de distracţii terestre, pe care se învârt copiii voştri.
Fiecare scaun de acolo, corespunde unei galaxii, acum vezi acele
mecanisme, dar la scarã cosmicã.
Am înţeles cã trebuie sã pãrãsesc acel minunat loc şi sã
revin din nou aici. Aleh mi-a urat Pace şi Iubire, apoi a apãrut
tunelul şi iatã-mã din nou în faţa yantrei, în umila mea locuinţã
şi în aceastã lume, care acum mi se pare atât de strãinã şi
rece. Dar ceva parcã nu mã lãsa sã nu fiu împãcatã cu locul unde mã aflu.
Ceva din cele vãzute, simţite şi trãite acolo s-au strecurat în fiinţa mea.
Ceva din echilibrul cunoscut acolo mã stãpâneşte. Simt şi
trãiesc împãcarea cu tot ceea ce mã înconjoarã. Încerc la rîndul
meu, dupã umilele mele puteri, sã ofer prin intermediul cuvintelor scrise,
vibraţiile care m-au pãtruns acolo şi împãcarea care mã
stãpâneşte, deşi cuvintele, nu întotdeauna, pot reprezenta
întru totul ceea ce am vãzut, simţit şi trãit, în peregrinãrile
mele prin lumile existente, deocamdatã necunoscute
oamenilor, prin metodele şi cunoştinţele ştiinţifice ale acestei
lumi pãmântene.

ZIUA a XII-a

Am intrat în contact mental cu Aleh, prin intermediul


aceleiaşi yantre, am primit salutul sãu vibraţional şi i-am
rãspuns asemenea cu Pace şi Iubire. Apoi dupã apariţia
vizualã a aurei yantrei, în totalitate, dar mai pregnant vizibilã în jurul
pãtratului, din interiorul hexagramei, am vãzut deodatã, în mijlocul
desenului, pe acel ecran-tunel, planeta Azur, în toatã frumuseţea şi
mãreţia ei. A apãrut apoi o entitate de o frumuseţe şi luminozitate
extraordinarã. Era nemaipomenit de atrãgãtoare, era captivantã. Este
vorba de o atracţie vibraţionalã, spiritualã şi nici decum
fizicã.
Aş fi tot privit la ea, aş fi receptat la infinit acea undã
vibraţionalã. Simţeam puterea ei magneticã, aveam, trãiam o
dorinţã, fãrã margini, de a mã contopi cu acea entitate. Aş fi rãmas etern
în acea stare de … extaz vibraţional. Simţeam entitatea ca
perfecţiunea întruchipatã, când spun perfecţiunea mã refer la înalta
vibraţie ce o emitea, vibraţie de o fineţe şi subtilitate neîntâlnitã
pânã atunci, deşi mai vãzusem, de atâtea ori, entitãţi care
emiteau fluide magnetice deosebite, dar acum mai exista
ceva în plus. Încerc sã transpun în cuvinte cele vãzute-trãite
atunci, dar în acelaşi timp îmi dau seama cã nu gãsesc
cuvintele, cele mai potrivite, prin care sã le exprim şi acest
neajuns mã doare, îmi lasã un gust amar, un regret în suflet,
cã nu vã pot transmite totul.
Vedeam entitatea, o vedeam şi prin ochii fizici nu numai prin
Ajna. Era sfericã, exact ca celelalte entitãţi azuriene, avea un singur
ochi pe orizontalã. În mijlocul sferei era ochiul, care cuprindea
întreaga suprafaţã orizontalã. Ochiul era de culoare albastrã,
un albastru intens şi dumnezeiesc de frumos. Un asemenea
albastru nu mai vãzusem niciodatã, nici în plan fizic şi nici în
alte spaţii dimensionale. În plan fizic nici nu poate fi asemuit cu
ceva, atât de deosebitã era acea culoare albastrã. Aş fi privit la infinit
acel ochi, dacã Aleh, nu şi-ar fi fãcut apariţia pentru a mã
sustrage acelei . . . vrãji , acelui extaz, acelei stãri din care nu doream sã mai
ies.
Când Aleh şi-a fãcut simţitã prezenţa am înţeles cã trebuie sã
mã rup de acea stare magneticã. Mã nemulţumea, oarecum cã nu sunt
lãsatã sã plutesc în acea stare de beatitudine vibraţionalã, nemaiîntâlnitã
pânã atunci. Aleh a fost cel care m-a scos din vraja entitãţii, atunci mi s-
a pãrut deranjantã intervenţia lui, dar acum ştiu cã aşa trebuia. L-
am rugat pe Aleh, sã-mi spunã tot ce pot şti despre entitatea
ochiului albastru. Aleh mi-a spus:
- Vei şti exact atât cât trebuie sã ştii şi ce trebuia sã ştii
despre entitatea Cinci.
- Cum adicã entitatea Cinci ?
- Entitatea pe care o priveşti şi cãreia i-ai cunoscut
atracţia fluidico- magneticã, se numeşte Cinci. Pe Azur
entitãţile nu au nume şi prenume, ci un cod. Cele de o anumitã
vibraţie au acelaşi cod, care poate fi o cifrã sau un grup de
cifre. Aceastã entitate are codul Cinci, ceea ce echivaleazã
cu un nume şi prenume la voi în plan fizic.
- Aleh, te rog mult spune-mi ce fac, cine sunt şi ce menire au
entitãţile Cinci. De ce sunt atât de ... atrãgãtoare , aş zice chiar
periculos de atrãgãtoare, prin ceea ce emit, prin fluidul lor
energetic, prin vibraţia lor ?
Entitãţile Cinci, au menirea, misiunea de
supraveghere a spaţiului nostru dimensional, sunt, ceea
ce ar însemna la voi, grãnicerii. Ele vegheazã graniţele
spaţiale ale planetei Azur. Nu bruscheazã, niciodatã, pe cei
care se apropie de frontierele noastre spaţiale, dimpotrivã îi
atrag pe cei dornici sã ne viziteze spaţiul nostru dimensional. Au
misiunea sã atragã cãlãtorii spaţiali şi îi atrag, încât aceştia
nu mai doresc sã se îndepãrteze de acest spaţiu. Cei care se
aventureazã, pânã aici, nu mai doresc altceva decât sã
rãmânã sub puterea şi influenţa grãnicerilor noştri, în
preajma lor pentru totdeauna. Entitãţile Cinci au posibilitatea,
au puterea cea mai mare de receptare, ele sunt cele
mai bune şi perfecţionate captatoare de unde
vibraţionale emise de entitãţi inteligente, raţionale, de
la cele mai mari distanţe, de entitãţi din alte spaţii
dimensionale şi care se îndreaptã spre noi, spre spaţiul
nostru, planeta Azur. Sunt, ceea ce voi pãmântenii a-ţi numi,
persoane extrasenzoriale.
Entitãţile Cinci, au posibilitatea divizãrii lor în trei pãrţi.
În acel moment a apãrut în mijlocul ecranului figura din triunghiul
din colţul stâng, din partea de jos a yantrei, hexagramã.
L-am întrebat pe Aleh, ce sã înţeleg din ceea ce vãd, deoarece
vizualizam, ca într-un film anumite imagini. Aleh a spus :
- Figura din desen, care o priveşti acum, reprezintã
entitãţile Cinci, de pe planeta Azur. Ele se pot diviza în
trei pãrţi, aşa cum tu exişti uneori în douã planuri spaţiale
simultan, tot aşa şi entitãţile Cinci, în acelaşi timp pot fi
în trei puncte distincte ale planetei sau în spaţiul
nostru planetar sau interplanetar. O parte din ele reprezintã,
partea din mijlocul desenului, centrul-bazã al entitãţii. Cele trei pãrţi
ale entitãţii Cinci, se pot uni la loc, numai prin acest
punct bazã, care este matca energeticã a entitãţii. Pãrţile
laterale nu se pot uni între ele, fãrã centrul-bazã. Entitatea
Cinci, fiind deci grãnicerul, supraveghetorul planetei, în clipa
receptãrii unor unde vibraţionale, se divizeazã. Centrul-bazã
rãmâne pe loc, iar o parte, pregãtitã anume, se va deplasa pentru a
obţine datele şi informaţiile necesare cu privire la
cãlãtorul care se apropie şi va comunica centrului-bazã
datele şi informaţiile obţinute, referitoare la undele
vibraţionale sesizate. Cealaltã parte se va deplasa deasemenea,
atât cât îi este permis, înspre unda vibraţionalã sesizatã şi
implicit înspre sursa de emitere, pentru a culege date
mai complexe despre sursa de emisie a undei
vibraţionale, care se apropie de spaţiul dimensional
supravegheat de entitate.
- Aleh, de ce sunt atât de atrãgãtoare aceste entitãţi?
- Tu ai simţit atracţia lor, a unei pãrţi din cele trei şi
anume a pãrţii mai puţin … captivante, a celei mai
puţin puternice. Entitãţile Cinci au marea capacitate de
a atrage în mod foarte plãcut, tot ce este vibraţie emisã de fiinţe
care dispun de raţiune. În momentul când acestea simt
vibraţia lor rãmân extaziate, în unda lor vibraţionalã, iar ele,
entitãţile Cinci culeg astfel datele care le intereseazã,
deţinute de entitãţile care se apropie. În clipa când entitãţile
Cinci emit acea undã vibraţionalã extaziantã, de fapt ele folosesc
ceva foarte asemãnãtor cu ceea ce voi numiţi hipnozã, dar folosesc
aceasta numai în scopul de a se pune la adãpost. Deci, aceastã
vibraţie extaziantã face parte din arsenalul lor de … armament.
Cînd cei care se apropie sunt numeroşi atunci entitãţile
Cinci cer ajutor şi lucreazã la întreaga lor capacitate fãrã a se
diviza. Tu ai simţit cea mai micã parte, din unda ei
vibraţionalã , de care dispunea entitatea care te-a receptat. Când tu
ai fi tot stat, sã o priveşti şi sã-i simţi vibraţia, ea a citit
toate datele ce o interesau despre tine şi despre puterea
vibraţionalã umanã. Acum în arhiva acestui spaţiu
dimensional existã date despre entitãţile terestre, de gen feminin.
Nu este pentru prima oarã când au cules date despre entitãţile
terestriene, dar entitãţilor Cinci, le place din când în
când sã-şi reîmprospãteze documentaţia pe care o
deţin, pentru a lua mãsurile necesare, în caz de nevoie
şi pentru a şti dacã a intervenit o schimbare în starea
vibraţionalã a celor care îi pot vizita.
Entitãţile Cinci, fac parte dintre entitãţile cu înaltã
evoluţie spiritualã, astfel ele se apropie de entitãţile Sapte.
Datoritã evoluţiei lor, entitãţile Cinci se aflã la trecerea într-un alt
spaţiu dimensional, de o frecvenţã vibraţionalã mai înaltã.
Vibraţia lor fiind mult mai elevatã, fiind purã
cunoaştere, oricine intrã în contact cu unda lor
vibraţionalã va simţi o dorinţã nemãsuratã de a se contopi cu ele.
Cine doreşte cunoaştere se va simţi irezistibil atras de
ele. Acesta este rãspunsul la întrebarea ta.
- Aleh, acest cod CINCI poate fi explicat ?
- Da, poate. Dar îţi ajunge atât. Cunoştere,
Conştiinciozitate ireproşabilã, necondiţionatã.
- Aleh, de ce au apãrut acum pe ecran, aceste entitãţi cu ochiul
mare pe partea dreaptã ?
- Aceste entitãţi sunt, ceea ce voi a-ţi numi subordonatele
entitãţilor Cinci. Când vor ajunge la gradul de
cunoaştere necesar, vor înlocui entitãţile Cinci, care
acum sunt în funcţiune. Interesul tuturor este de a
evolua şi a trece într-o stare vibraţionalã, pânã la trecerea
într-un alt spaţiu dimensional, de frecvenţã vibraţionalã
superioarã.
- Aleh, mai vãd şi alte entitãţi, pe care nu le-am vãzut
pânã acum, cine sunt ?
- Mai sunt multe de vãzut pe Azur, cunoşti foarte puţin
despre locuitorii acestui spaţiu, dar deocamdatã ajunge.
- Îţi mulţumesc mult prietene Aleh, pentru toate cele ce
m-ai ajutat sã vãd şi sã înţeleg alãturi de tine.
- Tot ceea ce cunoşti ţie însãţi îţi datorezi. Într-adevãr ai
fost ajutatã, dar aceasta pentru cã şi tu la rândul tãu ai ajutat.
Prin faptul cã zilnic transmiţi Pace şi Iubire, unor entitãţi pe
care nu le cunoşti, acestea au primit mesajul tãu şi ele
îţi rãspund prin aceleaşi vibraţii de Pace şi Iubire. Noi cei
de pe Azur suntem cei care am dorit sã-ţi rãspundem, sã te
ajutãm sã ne cunoşti şi sã conştientizezi, sã ai
confirmarea, cã ceea ce faci nu rãmâne fãrã ecou în
Univers. Noi nu am fãcut altceva decât am rãspuns salutului tãu.
Bineînţeles cã am conlucrat, pentru aceasta, cu entitãţile care se
ocupã de evoluţia voastrã a pãmântenilor şi cu entitãţile
care se ocupã de evoluţia ta personalã. Astfel am intrat
mai întâi în legãturã cu Zen, ghidul tãu spiritual şi el a
aranjat totul ca tu sã ne cunoşti. Iatã aşadar întreaga
filierã, care a fost pusã în funcţiune prin puterea
mentalã a salutului tãu, transmis în Univers entitãţilor existente
din cele patru zãri, printre care suntem şi noi azurienii .
Acum Pacea şi Iubirea azurienilor fie cu tine.
- Mulţumesc mult Aleh.
Iatã-mã singurã în faţa yantrei, dintr-odatã tunelul a
dispãrut precum şi prezenţa celor despre care aţi luat
cunoştinţã.
ZIUA XIII - a

Dupã câteva zile, de la ultima concentrare pe yantra, mã aflu din nou în


faţa porţii de intrare în contact mental cu cei din Azur, mai
precis cu Aleh, ghidul meu azurian. I-am simţit prezenţa şi am
început comunicarea, parcã nu ne despãrţisem decât cu câteva clipe
în urmã. Pe ecranul, din mijlocul desenului, a apãrut acel tunel, apoi a apãrut
planeta Azur, vedeam o mulţime de entitãţi, dar pe Aleh nu-l vedeam
printre ele. Îi simţeam prezenţa, dar nu-l vedeam şi i-am spus :
- Aleh, de ce nu te vãd ?
- Nu mã cãuta pe Azur, sunt aici lângã corpul tãu fizic.
I-am simtit prezenţa deasupra capului meu, a corpului
fizic, era deasupra creştetului. În acea clipã parcã
cineva ar fi bãtut cu degetul într-o uşã, aşa am simţit.
El, Aleh bãtea la intrarea în mentalul meu.
- Nu mã poţi vedea acum pe ecranul tunelului, deoarece
sunt lângã tine. Nu am, deocamdatã, posibilitatea sã fiu, în
acelaşi timp, în mai multe locuri. Eu sunt acum aici lângã tine,
în imediata ta apropiere, sunt lângã dublul tãu eteric, de aceea mã
simţi cum simţi pe cineva în apropierea corpului tãu fizic.
Eu te ajut sã percepi şi sã pricepi cele ce urmeazã sã
vezi.
- Dar nu vãd altceva decât planeta Azur, cu minunata ei centurã
energeticã formând, din cele trei puncte distincte, separate un singur
corp ceresc, o singurã planetã, planeta Azur.
- Da, aceasta trebuie sã vezi deocamdatã, nu te grãbi. Urmeazã cele
ce-ţi sunt pregãtite, pentru aceastã şedinţã, pentru aceastã
întâlnire pentru care mã aflu aici. Priveşte!
Am vãzut, ca în cel mai fantastic film, cele ce vã voi descrie.
- Aleh, nu vãd nici-o entitate.
- Azi nu vei vedea entitãţi, azi ţi se va dezvãlui ceva, ce trebuie
sã cunoşti, referitor la Pãmânt şi pãmânteni.
- Te rog ajutã-mã sã cunosc cât mai multe despre
planeta pe care mã aflu şi despre semenii mei
pãmânteni.
- Tu vei şti atât cât trebuie sã se cunoascã prin
intermediul tãu. Sunteţi puţini, aici, cei care aveţi
posibilitatea sã luaţi legãtura cu noi. Noi vã recunoaştem
foarte uşor. Cum pentru voi sunt uşor de cunoscut şi
plãcut vederii florile de mac, din holdele de grâu, tot
aşa şi pentru noi, sunteţi uşor de vãzut şi plãcut
perceperii noastre, voi cei care puteţi fi contactaţi de
noi. Atât doar cã voi sunteţi mult mai rari, chiar foarte rari,
nu ca florile de mac din holde, dar aşa de vizibili şi uşor
sesizabili. În acest sens este comparaţia cu florile de
mac şi nu altfel. Noi vedem, ştim unde ne putem
racorda… antenele. Acum priveşte cu atenţie: ceea ce
vezi este UNIVERSUL . Astãzi îţi este dat sã cunoşti scara
evolutivã, nivelul evolutiv al pãmântenilor, în raport cu Universul.
Priveam ecranul din mijlocul desenului şi totodatã
aveam întregul desen în privire, deodatã s-a ivit o … PIRAMIDÃ, o
piramidã alb-argintie. Aleh a spus :
- Pentru a putea înţelege ceea ce vrem sã vã
comunicãm şi pentru înţelesul tãu, imagineazã-ţi
urmãtoarele : împarte aceastã piramidã într-o sutã de pãrţi egale,
traseazã mental nişte linii orizontale, paralele cu muchia
ei, aşa cum ai grada un termometru din 10 în 10 grade,
pe întreaga verticalitate a piramidei. Acum vei
vedea ceva. Pronunţã mental ceea ce vezi aşa cum mi-
ai spune mie. Repetã tot, îţi cer aceasta pentru a-ţi
imprima mai bine în memorie cele vãzute. Aştept.
- Vãd piramida gradatã, din 10 în 10, cu linii pe întreaga suprafaţã de
jos în sus. Vãd planeta Azur, în spaţiul 90 , iar planeta Geea în
spaţiul 10. Planeta Azur este în totalitate în spaţiul 90,
pe când planeta Geea este în cea mai mare parte în
spaţiul 10, dar cu nişte proeminenţe pânã în spaţiul 60.
- Da, este bine, ai înregistrat bine cele revelate ţie, dar
încã nu ştii ce reprezintã acestea. Ceea ce vezi înseamnã,
nivelul de evoluţie spiritualã al entitãţilor din Univers. Cea mai
mare parte a entitãţilor pãmântene, ca evoluţie spiritualã se aflã în
planul 10-20, iar o foarte micã parte a entitãţilor, s-a ridicat pânã
în planul 50, cu apropiere de planul, de spaţiul 60. De la 30 pânã la
60 sunt din ce în ce mai puţine fluide, unde energetice
spirituale. Vezi cum se subţiazã, se îngusteazã flacãra
spiritualã, iar cei care au aprins-o se opresc din drum, stopand
inaltarea flãcãrii luminoase spre spaţiile înalte. Vezi ce subţire
este unda energiei spirituale care se ridicã peste planul spaţial
40 ? Aceasta este spiritualitatea pe Geea, la ora actualã. Între voi
entitãţile de pe Geea, cei care au atins spaţiul 60 şi
semenii voştri care sunt la baza piramidei spirituale, a
spaţiului 10, sunt cinci spaţii diferenţã, deci cinci nivele de
evoluţie spiritualã, iar între voi cei care sunteţi în planul 50 şi
noi cei din spaţiul 90, alte patru nivele spirituale, pe
care trebuie sã le parcurgeţi.
Nu fii indispusã pentru cele ce vezi şi afli acum, pentru
evoluţia lentã a pãmântenilor, pentru cã acum a bãtut gongul
trezirii. Mulţi se vor trezi din starea letargicã şi îşi vor lua
zborul spre culmile ancestrale. Trebuie doar ca cei din
fruntea convoiului sã întindã mâna şi celorlalţi, sã le ofere
un cordon de legãturã şi sã sprijine tracţiunea celor care
încearcã sã înainteze şi se poticnesc. Multe obstacole,
multe piedici se ivesc în calea lor, dar, cu ajutorul celor
din faţã vor depãşi toate obstacolele. Peste un timp anume,
Piramida Spiritualã va apãrea inversatã, parcã. Cei puţini vor fi în
planul 10 şi cei mulţi în planul 60 şi chiar mai sus, cãci
nimeni nu se va opri din drum. Atunci sã ne mai mire schimbarea
polilor ? Atât doar, cã nu toţi se trezesc deodatã, nu pornesc la
drum deodatã, nu toţi înainteazã cu aceiaşi vitezã. Vor mai fi şi
dintre cei care se vor întoarce din drum la primul
obstacol ivit, complãcându-se încã multã vreme în…
ignoranţã şi întuneric, în incertitudine şi teama de a nu
… greşi prin trezire. Dar aceia încã mai au de lucru acolo jos la
baza piramidei, nu şi-au curãţat încã locul în care au
poposit, i-a atras balastul înapoi, deşi simţeau nevoia sã
urce spre Luminã şi Adevãr, dar nu-şi încheiaserã şi
închiseserã toate toate cercurile acolo. Însã toate la vremea
lor, pentru cã nimic nu este întâmplãtor în Univers.
- Aleh, observ cã şi voi mai aveţi, puţin, de parcurs pânã
în vârful piramidei. (Menţionez cã fiecare spaţiu avea şapte
trepte evolutive)
- Da şi noi mai avem de lucru în spaţiul în care ne aflãm.
Noi cei de la baza nivelului, pânã la vârful piramidei, mai
avem încã mult de muncit şi o facem, deşi unii, mai rar
este adevãrat, mai pierd teren şi se întâmplã uneori sã
coboare câte un spaţiu, ca apoi sã regrete. Cei mai mulţi
însã se ridicã la nivelul urmãtor şi maxim al evoluţiei
spirituale, acolo unde toţi vom ajunge cândva, la
adevãrata noastrã casã, la Tatãl Nostru Creator, în Spaţiul Sideral
Ancestral, în Lumina Divinã, acolo trebuie sã ajungã toate
entitãţile, din indiferent ce spaţiu dimensional s-ar afla în
Univers.
- Spune-mi Aleh, cum pot pãmântenii evolua ? Ce trebuie sã facã
pentru a ajunge cât mai curând în Spaţiul Sideral Ancestral ?
- Pace şi Iubire, aceasta vi se cere, Pace şi Iubire între
voi şi în voi pentru a avea de unde oferi şi celorlalţi.
Împãcaţi-vã mai întâi cu voi înşivã şi apoi cu semenii voştri.
Dãruiţi-vã Pacea şi Iubirea, când faceţi aceasta deja aţi
început sã parcurgeţi drumul spre casã, spre Înalt, spre
adevãrata casã a spiritului care este Lumina Divinã. Cei
care vor şi doresc aceastã reîntoarcere sã înceapã prin
a dãrui Pace şi Iubire, prin renunţarea la egoism.
Egoismul este piatra de moarã atârnatã de picioarele fiecãrei
entitãţi. Egoismul este primul obstacol care iese în
drumul spre acasã şi mulţi se poticnesc în faţa lui. Alte
obstacole sunt : gelozia, trufia şi multe altele. Vai câte
mame urãsc pe aleşii copiilor lor, din gelozie, din teama
cã astfel pierd dragostea copiilor lor şi cât rãu îşi fac
astfel lor şi copiilor lor prin aceasta. Un obstacol în faţa
cãruia mulţi îngenuncheazã este bogãţia materialã. Pãcat cã nu
doresc cei bogaţi sã dea din cele ce au, din bogãţiile lor, fraţilor
lor, celor sãraci, ba mai mult, mulţi se bucurã când vãd sãrãcia
celorlalţi. Un mare obstacol este alimentaţia, prin
alimentaţie pãmântenii îşi leagã o altã piatrã de moarã de
picioare. Corpul carnal nu-i decât învelişul fiinţei , dar
oamenii îi acordã cea mai mare atenţie şi încearcã sã îi
satisfacã cele mai nãstruşnice şi dãunãtoare gusturi.
Acele plãceri şi satisfacţii se rãzvrãtesc împotriva lor, chiar
acolo în planul fizic, deoarece hrãnindu-şi trupul nu-şi
hrãnesc şi spiritul. Cât de puţini sunt cei care renunţã la
plãcerile trupului, obţinute prin alimentaţie.
Tot un obstacol, în calea evoluţiei spirituale este sexul, sau
mai bine zis ceea ce pãmântenii au înţeles prin manifestarea
sexualitãţii. Puţini sunt cei care au înţeles ce înseamnã
sexul şi au cunoaşterea adevãratã a ceea ce trebuie sã
fie şi cum sã se foloseascã de energia vitalã. Cei mai
mulţi spulberã energia vitalã printr-o sexualitate
greşitã, devitalizându-se astfel. La acest capitol pãmântenii au
rãmas, din start, repetenţi şi persistã în acea fatalã greşealã,
care îi ţine în întuneric, de mai multe mii de ani.
- Iatã deci obstacolele care stau în calea evoluţiei spirituale a
pãmântenilor, obstacole pe care cei mai mulţi nu le vãd sau
nu vor sã le conştientizeze şi rãmân, complãcându-se în
vibraţii joase, în întuneric, încarnându-se vieţi dupã vieţi,
în planul inferior, pânã vor vrea sã înţeleagã şi vor dori o
schimbare cerând ajutor. Nimeni nu rãmâne fãrã ajutor dacã îl
solicitã. Oricât şi orice ar cere cineva, dacã este spre
evoluţia lui spiritualã i se va da, chiar mai mult decât a
îndrãznit sã cearã, dar sã fie hotãrât pentru schimbarea
şi evoluţia spiritualã şi atunci nu va rãmâne fãrã ajutor.
- Aleh, îmi pare rãu pentru semenii mei cã nu pot trece obstacolele.
Cum aş putea sã îi ajut ?
- Glasul gongului, al gongului TREZIRII a sunat, cei care
vor sã îl audã îl vor auzi. Cei care vor Luminã, sã o
cearã şi o vor avea. Calea este deschisã tuturor. Voinţã,
credinţã, multã Pace şi Iubire, iatã ce se cere. Tu prin
cele auzite, vãzute şi prin cele ce ţi s-au comunicat,
oferindu-le semenilor tãi, îi ajuţi şi totodatã te ajuţi şi pe
tine, îndeplinindu-ţi astfel misiunea, pentru care te afli
acolo în acel plan fizic. Toţi cei care ajutã pe alţii se
ajutã pe ei însişi, ajutaţi şi ajutaţi-vã totodatã. Din
tot ce ştiţi daţi şi celor care încã nu cunosc cele ştiute
de voi şi astfel veţi primi alte şi alte informaţii şi
cunoaşteri folositoare tuturor. Nu ţineţi şi nu stocaţi
informaţiile, totul este pentru toţi, cel care va ascunde
ceva, de semenii lui, pe el se frustreazã de alte
cunoaşteri, care nu i se vor mai dezvãlui. Egoismul nu are
ce cãuta, el nu are loc în spiritualitate. Îndepãrtaţi acest dur
obstacol, cel mai greu de trecut de entitãţile pãmântene. Nu uita,
dãruieşte tot ce ai primit, pentru a te menţine un bun şi
curat canal, prin care semenii tãi sã primeascã informaţiile
necesare, pentru a se bucura şi a se lumina. Dar
totodatã trebuie sã ai şi o mare grijã sã nu indispui pe cineva
cu cele ce oferi. Aşteaptã sã doreascã ei sã fie ajutaţi şi
îndrumaţi spre Calea spre Luminã. Sã oferi cuiva
cunoaştere, iar el sã o calce în picioare, sã o arunce nu
realizezi nimic, dimpotrivã. Oferã hrana spiritualã celor
flãmânzi, nu celor sãtui şi plini de hranã solidã, prin care
nu poate pãtrunde Lumina şi care nu doresc sã fie
ajutaţi. Nu trebuie sã dai celui care nu are nevoie şi nu
solicitã schimbarea şi înãlţarea vibraţiei lui. Dacã nu vine
dorinţa din interioriul fiinţei entitãţii pãmântene, el nu va
asimila ceea ce doreşti tu sã îi oferi. Mai întâi trebuie sã
se goleascã paharul ca apoi sã fie umplut, în zadar vei
pune ceva într-un pahar plin, cã nu va intra în el, ci va
curge peste margini, deci aşteaptã sã fie paharul gol ca sã
îl umpli.
- Dar pentru astãzi ajunge, Zen te va supraveghea ca sã nu uiţi şi sã
nu omiţi ceva din cele ce ţi-am cumunicat, pentru a
ajunge acolo unde paharele aşteaptã aceastã licoare
luminoasã, prin intermediul tãu. Pace şi Iubire ţie şi celor ale
cãror pahare au fost golite de vechiul conţinut.
- Pace şi Iubire ţie şi tuturor azurienilor, din partea mea
şi a celor care au primit cele transmise de tine şi încã
se aflã aici la baza piramidei încercând desprinderea şi
înãlţarea spre Luminã.

ZIUA a XIV-a

Sunt din nou în faţa yantrei, îmi concentrez privirea şi


atenţia pe acel punct din mijlocul cercurilor, sau mai bine zis
în interiorul tunelului deschis, din acel punct din care iradiazã, în
cercuri, unde vibraţionale. Printre undele care le percepeam am
primit-simţit şi unda vibraţionalã a lui Aleh, a salutului sãu.
I-am rãspuns printr-o undã vibraţionalã similarã şi am continuat sã
mã racordez vibraţiilor şi imaginilor care mã pãtrundeau. Aleh, a
spus:
- Priveşte vârful triunghiului, astãzi acolo vei privi şi te
vei concentra , pe imaginea yantrei, apãrutã în ecranul-
tunel, dar pe acel punct, vîrful triunghiului.
Este vorba de acea figurã geometricã din care este compusã yantra,
adicã triunghiul cu vârful în sus. Mi se cerea sã privesc acel romb din
interiorul vârfului de triunghi. Privind a apãrut în acel romb o hexagramã, de
fapt era yantra, sau o copie a yantrei, dar formatã dintr-o undã luminoasã.
Apoi în mijlocul acelei yantre de luminã a apãrut o entitate, Aleh a spus:
- Aceastã entitate reprezintã UNICA INTELIGENŢÃ
CREATOARE.
O superbã şi nelumeascã Luminã Alb-Argintie izvora din
acea entitate. Acea luminã se rãsfrângea în jos, ca un
evantai, formând un triunghi luminos, care înveşmânta în
lumina sa tot ce se afla în traiectoria razei lui. Apoi au apãrut trei
puncte distincte, care se uneau printr-o centurã energeticã, luminoasã, de
culoare gãlbuie. La rândul lor, aceste puncte-sfere, emiteau luminã spre baza
triunghiului cu vârful în sus, din componenţa hexagramei. Vedeam
acestea ca într-un film, era nemaipomenit de fascinant ceea ce vedeam. L-
am întrebat pe Aleh, ce semnificaţie are ceea ce vãd.
- Ceea ce vizualizezi acum reprezintã sistemul vostru solar.
Era interesant, în întregime, ceea ce aveam în raza vizualã, atât a
ochilor fizici, cât şi a ochiului mental. Vedeam cum acea
luminã puternicã, izvorâtã din vârful triunghiului de sus se
estompa, se dilua şi îşi micşora intensitatea şi luminozitatea
în raport cu îndepãrtarea de sursã. Simţeam, înţelegeam cã
noi entitãţile pãmântene ne aflãm în partea de jos, sub nivelul
bazei triunghiului de sus şi simţeam o durere, un regret
profund cã ne aflãm în zona cu cea mai redusã concentraţie de Luminã
izvorâtã din Înalt. Aleh, a spus:
- Priveşte triunghiul, cel cu vârful spre Înalt şi vei vedea
şi înţelege ce vi se cere.
Am privit şi vãzut, am înţeles. Era ceva ca o metamorfozã, ca
o transformare, acel vârf de triunghi a fost transformat în
douã mâini, care s-au apropiat şi s-au împreunat ca la
rugãciune. Aleh, a spus:
- Conturul desemnãrii triunghiului cu vârful în sus,
reprezintã conturul Universului. Trebuie sã se ştie şi sã se
înţeleagã cã Universul este finit, are şi el o margine prin care
nimeni cu excepţia Creatorului nu poate trece. A încerca sã
treci, prin acea rezistenţã energeticã, este egal cu a trece, în corp
fizic fiind, printr-un bloc de granit, deci cu alte cuvinte este imposibil.
Ce trebuie reţinut este cã : UNIVERSUL ESTE FINIT. Acele
palme împreunate a rugãciune, semnificã cererea voastrã spre
Divinitatea Absolutã, spre Tatãl Creator. Iatã modul în care vã puteţi
apropia de Lumina Divinã, rugãciunea. Voi v-aţi îndepãrtat
foarte mult de sursa de Luminã, prin cele ce vã stãpânesc
şi vã caracterizeazã : ura, egoismul, plãcerile deşarte,
etc. A sosit timpul, sã daţi dovadã cã sunteţi capabili, sã renunţaţi
la cele ce v-au îndepãrtat de Luminã, sã vã revizuiţi poziţia în
care vã aflaţi. Acum este timpul sã daţi proba şi sã o treceţi, ştim
cã pentru voi cea mai grea probã de trecut este proba RENUNŢÃRII, a
renunţãrii la cele ce v-au îndepãrtat atât de mult de Luminã. S-a dorit
sã vi se mai comunice aceasta, acum ştiţi ce aveţi de
fãcut. Noi aşteptãm. Cel care se trezeşte acum, treaz va
rãmâne pentru eternitate, iar cel care nu vrea sã audã şi
sã vadã Adevãrul, va rãmâne în starea letargicã în care se aflã acum,
încã un ciclu cosmic. Noi dorim sã vã treziţi cu toţii, de aceea ne
aflãm aici şi acum, sã vã ajutãm sã vã treziţi, sã vã dãm
deşteptarea, sã o dãm celor care doresc aceasta. Nimeni
nu trebuie sã fie trezit forţat, dar când mijeşte SOARELE este
bine sã deschidem ochii. Priviţi Lumina, Soarele s-a ivit, îşi
aratã strãlucirea pentru cei care au ochi sã vadã.

ZIUA a XV-a

Iatã-mã din nou în faţa porţii de intrare în contact mental cu


Aleh, şi cu acele entitãţi din spaţiul lui dimensional, care doresc
sã comunice cu mine sau prin mine semenilor mei terestrieni. Dupã salutul
vibraţional, care acum îmi este familiar, în interiorul tunelului
deshis prin yantra şi pe acel ecran, din capãtul tunelului, a apãrut
o entitate formatã din trei triunghiuri. Entitatea şi-a fãcut apariţia
sub formã de sferã, apoi sfera s-a divizat în trei triunghiuri, în trei pãrţi
egale, tringhiulare.
- Aleh, ce semnificã ceea ce vãd ?
- Ceea ce vezi reprezintã TRINITATEA şi planul tridimensional
al planetei Azur. Planeta Azur face parte dintr-un sistem solar
translucid. Nimic din ceea ce se aflã pe Azur nu poate fi comparat cu
cele din planul vostru fizic. Pe Azur nimic nu are consistenţã,
nu este solid, grosier. Atât planeta, cât şi cele trei corpuri, în
totalitate, dar distincte, sunt centre energetice şi nu
corpuri materiale, ca cele de vibraţie joasã din planul vostru
fizic. Iatã însemnul planetei Azur, aflatã în cea de a treia galaxie faţã de
Calea Lactee.
În acea clipã am vãzut figura geometricã din triunghiul de sus, din
partea dreaptã, a triunghiului cu vârful în jos, din yantra de contact. Aleh, a
mai spus:
- Ceea ce vezi reprezintã pentru noi azurienii echivalentul drapelului,
al tricolorului vostru. Iatã ţi-am oferit informaţii şi despre
însemnele aflate în triunghiurile mici, formate din
suprapunerea celor douã triunghiuri de bazã care, în
totalitate, reprezintã yantra de contact între lumile şi
galaxiile noastre.
Cercurile din pãtrat reprezintã centura energeticã, care
uneşte cele trei corpuri distincte ale planetei Azur şi
semnificã deasemenea şi centura energeticã existentã în
plan universal, între toate galaxiile din Univers, precum şi
undele vibraţionale emise de entitãţile energetice din
Univers, printre care şi cele de pe Azur.
- Nu şi de pe Terra Aleh ?
- Bineînţeles cã şi de pe Terra. Sunt multe entitãţi
terestriene care îşi transmit undele vibratorii,
conştiente fiind, de cele ce fac, transmit astfel, spre
Conştiinţe Universale, informaţii şi saluturi prieteneşti.
Dar nu toţi terestrienii pot înţelege cã pentru aceste legãturi
nu este nevoie, neapãrat, de fel de fel de aparaturi sofisticate. Ei
pierd timp preţios în scopul inventãrii unor asemenea aparate
considerate necesare. Oare nu pricep cã nu îl pot depãşi pe
însuşi Creatorul lor ? Tatãl Creator a dotat entitãţile cu
tot ceea ce le este necesar, entitãţile fie încarnate fie
enegetice, trebuie doar sã-şi depisteze posibilitãţile pe
care le posedã, dar sã nu-şi facã iluzii cã-l vor depãşi în
îngeniozitate, pe Creator. Creaţia întotdeauna va avea
limite în faţa Creatorului. Dar pentru astãzi . . .
- Aleh, o sã ne mai întâlnim …
- De ce mã întrebi aceasta ?
- Pentru cã simt cã … urmeazã ceva ce noi aici pe pãmânt numim …
despãrţire.
- Nu fii neliniştitã şi nu te ataşa de nimeni şi nimic, cu
atât mai mult de entitãţi cãlãuzitoare. Oare nu ştii cã
trecând dintr-o clasã în alta este necesar un alt
profesor-cãlãuzitor ?
- Aleh, este adevãrat cã m-am ataşat de tine, ştiu şi este
adevãrat cã trecând din treaptã în treaptã evolutiv-spiritualã, am
cunoscut mulţi ghizi, dar de fiecare mã despãrţeam cu
regret şi pãrere de rãu. Abia dupã ce-l cunoşteam pe
urmãtorul conştientizam cã acesta îmi oferea ceva în
plus faţã de precedentul ghid. Acum spune-mi Aleh, o sã-mi mai
transmiţi informaţii, o sã ne mai întâlnim ?
- Da, dar ne vom despãrţi pentru câtva timp.Apoi ne vom
reîntâlni şi vom face nişte cãlãtorii mentale spre alte planete,
spre alte centre energetice din Galaxia noastrã. În aceastã Galaxie, eu
îţi voi fi cãlãuzã.
- Îţi mulţumesc mult Aleh, pentru tot ce m-ai fãcut sã
înţeleg şi sã cunosc cu ajutorul tãu.
- Acum, Pace şi Iubire, prietene terestrian, ne vom
revedea.
- Pace şi Iubire Aleh, prieten luminos, azurian.

ZIUA a XVI-a

Dupã cîteva clipe de privire a yantrei, iatã-mã în rezonanţã vibraţionalã


cu Aleh, el mi-a transmis, imediat dupã vibraţia de salut, sã respect
Legea lui UNUL, pentru a nu pierde contactul mental. Legea lui UNUL, este
un cod al nostru, semnificând modul nostru de concentrare,
privire şi gradaţia vibraţiei, în care trebuie sã persist, în timpul
contactului mental cu Aleh. Dupã apariţia ecranului, din capãtul
tunelului, au apãrut mai multe entitãţi pe ecran, apoi au dispãrut şi
Aleh mi-a spus :
- Priveşte figurile geometrice de pe ecran. (A apãrut din
nou yantra de luminã) Priveşte figurile din triunghiurile
hexagramei astfel : cel din dreapta sus cu cel din stânga
jos, cel din stânga sus cu cel din dreapta jos. Acum sunt
îngemãnate, aceasta este îngemãnarea corpurilor energetice ale lumilor
noastre, aflate la distanţe incomensurabile.
Privind cum mi-a cerut Aleh, am vãzut clar cum s-au format culoare
oblice, având în capetele lor acele semne, apoi acele semne, figuri
geometrice neregulate, s-au apropiat şi au format un singur corp
comun. Apoi s-au retras din nou în triunghiurile lor, dar lãsând o undã
luminoasã, care trasa un culoar de luminã. Am pãtruns cu Aleh în acel
culoar şi l-am strãbãtut de la un capãt la celãlalt, de la o
lume la cealaltã şi aceasta s-a întâmplat în doar câteva clipe,
care nici nu pot fi reprezentate de timpii noştri tereştri. L-am
întrebat apoi pe Aleh, despre pãtratul din mijlocul yantrei. Aleh, mi-a
rãspuns :
- Pãtratul şi cercurile semnificã trecerea şi comunicarea între
lumile noastre. Prin acest tunel creat energetic, noi ne
putem apropia şi comunica. Toţi cei care reuşesc sã-şi
ridice vibraţiile şi doresc sã comunice cu entitãţi din alte
sisteme solare, alte lumi, cum spuneţi voi, atât cunoscute
cât şi necunoscute vouã, sã încerce sã intre în rezonanţã vibraţionalã
cu noi, prin intermediul acestei yantre şi vor pãtrunde în
acest tunel-contactual mental, astfel vor primi informaţii
care îi vor ajuta şi prin care îşi vor ajuta semenii. Existã şi
alte metode de contact, fiecare terestrian va folosi metoda stãrii lui
vibraţionale.
- Ce este bine sã ştie doritorii unor asemenea cãlãtorii
mentalo-astrale ?
- Mai întâi sã dispunã de un autocontrol al pârghiilor de care dispun,
pentru a ajunge la un anumit grad de cunoaştere. Fãrã
autocontrol nu se poate înainta pe calea evoluţiei spirituale.
Stapânindu-te vei stãpâni. Cel care nu va fi capabil sã se
autostãpâneascã, sã-şi stãpâneascã trupul, cum poate
crede cã va stãpâni spiritul ? Pe cei mai mulţi semeni de ai
tãi îi împiedicã pãtrunderea în tunelul-contactual : egoismul, orgoliul,
plãcerile trupului care subjugã prin alimentaţie şi sex şi ura care o
emit împotriva celorlalţi. Pânã când terestrienii nu sunt
capabili sã-şi corecteze aceste deficienţe, desigur cã nu vor
contacta entitãţi evoluate spiritual. În cel mai rãu caz, vor
contacta entitãţi de vibraţii joase şi acestea îi vor subjuga
mai mult, înlesnindu-le nu evoluţia ci involuţia. Multor
semeni de ai tãi li s-au oferit asemenea recompense, aranjate de entitãţi
malefice, cu care au intrat în contact, datoritã impuritãţii
lor, a trupurilor lor carnale şi a lipsei de control, a
subjugãrii lor, prin vibraţiile joase, create şi menţinute de
senzualitatea carnalã. Unor asemenea terestrieni, entitãţile, cu
care intrau în rezonanţã vibraţionalã, le scoteau în cale
exact obstacolul-senzitiv prin care aceştia rãmâneau în
aceeaşi stare de involuţie, dar ei se credeau favorizaţi
prin darurile date de Zei. Cum sã nu se creadã un pãmântean
favorizat de zei când el, în pragul bãtrâneţii, se bucurã de
farmecele şi senzaţiile carnale, care i le provoacã o
pãmânteanã mult mai tânãrã decât el. Dar acesta nu vrea sã vadã cã
exact acea consideratã favoare este obstacolul care nu l-a trecut, proba,
examenul care l-a cãzut din cauza nepregãtirii lui şi din
cauza nerenunţãrii la ceea ce îi oferea trupul. Acel pãmântean care
se complace în noroiul senzaţiilor carnale, desigur cã nu poate
avea acces în tunelul creat de Luminã. Acela va pãtrunde în schimb în
lumea celor de o vibraţie cu el.
Cei care au renunţat la tot ce produce şi creeazã vibraţia
joasã, aceia la pãtrunderea lor în tunelul, culoarul de
contact simt-vãd lumile noastre evoluate şi li se permite
sã se apropie de ele, li se oferã informaţii, prin care îşi
pot ajuta la rândul lor semenii. Pentru aceştia, ale cãror
corpuri au fost purificate, nu mai existã distanţe şi timp şi
apare rezonanţa vibraţionalã cu entitãţi luminoase care le
oferã cunoaşterea, atât de mult necesarã vouã
pãmântenilor.
- Aleh, mai spune-mi câte ceva despre noi şi pentru noi
pãmântenii!
- Pentru voi pãmântenii ? Dar pentru cine am vorbit pânã acum? Dar tot
pentru voi mai spun : Multe din cele ce acum sunt vor dispãrea. Cele
mai multe din aşa zisele voastre ştiinţe se vor dovedi
inutile şi nu vor mai avea trebuinţã. Multe din cele ce încã
nu se cunosc se vor şti şi omenirea se va ghida dupã
acestea. Se va produce marea schimbare, cea mult
aşteptatã de lumile care vã înconjoarã. Pãmântenii se vor
lumina, vor fi pãtrunşi de Luminã, de cunoaşterea
spiritualã care va schimba totul, atât mentalul oamenilor
cât şi faţa pãmântului, care va fi schimbat în întregime. Nimic din
ceea ce este şi are consistenţa grosierã nu va mai fi ca acum.
Se va produce trezirea şi reînvierea întregului vostru
spaţiu dimensional, cu tot ce existã în el. Schimbarea este
iminentã, da IMINENTA şi nimic şi nimeni nu poate (deşi
se încearcã) sta în calea schimbãrii, tot ce urmeazã sã se
întâmple se va derula conform programului prestabilit de
Înalta Conştiinţã Cosmicã, de Tatãl Creator.
- Aleh, Aleh, ce ne aşteaptã ?
- Pe fiecare îl aşteaptã ceea ce şi-a pregãtit. Nimeni nu va
primi ceva ce nu i se cuvine şi nici nu i se va lua din ceea
ce deţine. Balanţa cântarului va fi corectã şi fiecare va
cântãri atât cât are, nu se va pierde şi nici ascunde ceva.
Aşa dar Pace şi Iubire, iatã cheia, prietene terestrian.
- Pace şi Iubire Aleh.
Aleh a dispãrut. Mã regãsesc singurã în faţa yantrei, dar cu un
gust atât de confuz, într-o stare atât de îndureratã, parcã
toatã inconştienţa pãmântenilor o simt asupra mea. Atât de mult aş
vrea sã-mi pot ajuta semenii sã nu aibã de suferit. Si mã
întreb, câţi vor auzi oare ceea ce spun, sau cele ce s-au spus
prin atâţia care au urechi sã audã … neauzitul şi ochi sã vadã…
nevãzutul. Câţi vor da atenţie celor scrise ? Câţi vor putea
crede şi cât vor putea crede, din cele parcurse cu privirea?
Iatã greutatea care îmi apasã … sufletul. Ce-mi rãmâne de fãcut ? Cum sã
contribui şi eu la instaurarea sau la reinsturarea luminii aici în
aceastã … vale adumbritã ? Doresc sã ajut la dispersarea ceţii, în care
înotãm aici. Tocmai pentru aceasta am trecut la fapte şi am
aşezat pe hârtie toate acestea, din dorinţa de a risipi
întunericul şi a oferi celor dornici o razã de lumina din lumina
vãzutã şi simţitã acolo în îndepãrtatul EU. Cât de mult ne trebuie
pânã ne regãsim pe noi înşine, apoi totul decurge ca o apã
limpede care izvorãşte din înaltul muntelui şi îşi revarsã
unda pânã în marele Ocean.
De acolo, din imensul ocean aduc o picãturã de Pace şi o
razã de Luminã, pentru toţi cãutãtorii adevãratelor comori.

ZIUA a XVII-a

Din nou în faţa yantrei. L-am invocat pe Aleh, iatã-l aproape, îi


simţeam vibraţia, m-a salutat printr-o undã vibraţionalã de
Pace şi Iubire. Am rãspuns salutului sãu tot la fel. Era tãcut Aleh de data
aceasta, simţeam ce urmeazã, era ceva asemãnãtor unei despãrţiri,
într-o garã sau port. L-am întrebat, dupã ce am trãit practic despãrţirea.
-Aleh, astãzi nu-mi spui nimic ?
- Ba da, îţi voi spune, deşi ţi-am transmis cele ce au
trebuit comunicate. Acum îţi voi spune cã urmeazã o perioadã
de pauzã. Trebuie sã ştii cã este bine sã facem aceastã
pauzã (mai ales pentru tine), pentru a te proteja, în
primul rând şi apoi pentru cã eu am altã misiune pentru un timp.
- Dar eu Aleh, nu am nevoie de o pauzã, nu mã simt
obositã şi nu mã bucur sã nu te mai simt aproape.
- Stiu toate acestea, dar mai ştiu şi ceea ce tu nu ştii.
Deci, urmeazã o pauzã şi aceasta pentru tine este foarte
importantã. Tu trebuie sã-ţi pregãteşti corpul energetic pentru
cele ce urmeazã dupã perioada de pauzã.
- Aleh, îmi pare atât de rãu, simt un regret imens când mã gândesc cã nu
te voi mai vedea-simţi-auzi şi percepe vibraţia ta. Mã
obişnuisem cu tine, eram atât de fericitã sã ştiu cã exişti
şi cã te pot întâlni, dar acum ştiu cã îmi vei lipsi foarte
mult. Cum va fi fãrã tine ?
- Nu fii neliniştitã, trebuie sã poţi oricând sã te rupi de ceea ce
te încântã. Nu uita cã la fiecare clasã este un învãţãtor, dar noi ne vom
revedea când va fi momentul potrivit. Pânã atunci, când vei avea
nevoie de ajutor, invocã-mã şi te voi ajuta chiar dacã nu
mã vei percepe vibraţional. Firele care ne leagã rãmân în
funcţiune şi eu îţi sunt aproape oricând. O razã de luminã te va
supraveghea incontinuu din dorinţa mea şi voi şti
întotdeauna, ce voi dori sã ştiu despre tine şi îţi voi
acorda ajutor, chiar fãrã sã ştii tu. Acum trebuie sã te supui, sã
accepţi…despãrţirea.
- Bineînţeles cã o accept, dar nu aş fi dorit-o.
- Acum se cere o pauzã.
Eu nu doream nici o pauzã, dar am înţeles din intonaţia vocii lui,
din fermitatea vocii lui, cã el îmi impunea o pauzã, dar totodatã
simţeam cã nu el a hotãrât aceasta, dar el nu se lamenta ca
mine şi nu discuta un ordin. Simţind acestea nu îndrãzneam
sã-l contrazic şi nici sã-i mai explic cã nu am nevoie de o
pauzã. Eram conştientã cã el ştie mai bine, cã ştie şi ce eu
nu cunosc şi cã trebuie sã mã supun. A înţeles ceea ce
gândeam şi mi-a spus :
- Nu peste mult timp vom relua legãtura de rezonanţã, când va fi
momentul mã vei revedea, acum trebuie sã mã întorc în
lumea mea unde sunt aşteptat. Rãmâi în Pace şi Iubire şi
pânã ne vom reîntâlni îndeplineşte-ţi cele ce-ţi sunt în
misiune.
- Aleh, îţi ofer Pace şi Iubire.
În acea clipã din inima mea astralã s-a ivit o floare albã
de nufãr, i-am oferit-o lui Aleh, el a luat-o şi a apropiat-o de
corpul sãu astral şi floarea de nufãr s-a dematerializat şi s-a
strecurat în el, apoi a dispãrut.
Am rãmas mult timp nemişcatã şi îndureratã, parcã ceva
din mine s-a rupt şi mã simţeam pustiitã şi însinguratã. Dar
acceptam despãrţirea. Zilele se scurgeau monoton, deşi aveam
atâtea moduri de a le ocupa cu tot felul de preocupãri, totuşi
ceva lipsea. Cu timpul s-a diminuat acea stare de absenţã şi m-am
reobişnuit fãrã acea prezenţã care îmi devenise atât de familiarã.
Dupã circa trei luni de zile, Aleh, şi-a fãcut apariţia. I-am
simţit prezenţa prin vibraţia-i înaltã, ne-am salutat şi mi-a
comunicat când ne vom reîntâlni, apoi aşa ca o mireasmã s-
a evaporat.
Ne-am reîntâlnit la data anunţatã, a urmat un nou ciclu de
comunicãri, dar despre cele primite, într-un viitor, poate nu prea mult
îndepãrtat. Pânã atunci vã ofer Pace şi Iubire.

ZIUA a XVIII-a

Iatã mult aşteptata zi. A trecut mult de când nu am mai comunicat cu


Aleh. La începutul comunicãrii noastre telepatice şi a
cãlãtoriilor astrale, sub îndrumarea lui Aleh, mi-a fost greu,
pur şi simplu îmi lipsea prezenţa lui, vibraţia lui şi
informaţiile care mi le oferea. S-a dat o mare luptã în mine, de a nu-l
chema, de a nu-l invoca, simţeam cã trebuie sã respect cele ce mi-
a cerut, a fost greu, dar am reuşit. Dupã ce am reuşit sã mã
obişnuiesc cu absenţa lui, mi-a fost din ce în ce mai uşor, am
început sã mã gândesc din ce în ce mai rar la el, apoi timpul şi-
a spus cuvântul, prin lucrarea uitãrii pãmântene.
Deşi la începutul întreruperii legãturii noastre, am crezut
cã îmi va fi imposibil sã respect cele cerute de Aleh,
aşteptam cu nerãbdare clipa reîntâlnirii noastre în plan astral
şi mã gândeam uneori la acea clipã. În ziua când ar fi trebuit,
poate, sã mã gândesc la el, nu mi-am amintit. De ce ? A trecut o mare
parte din acea zi mult aşteptatã, era ziua de 8 septembrie
1995, orele 16, când deodatã, un gând rebel nu mã lãsa ci îmi
impunea sã citesc ceva anume. Parcã cineva îmi cerea sã citesc cele scrise
referitor la Aleh.
Mã simţeam ca un robot parcã o forţã mai puternicã decât
mine mã teleghida sã fac ceva anume şi am început sã
citesc cele scrise şi cuprinse în cele 17 zile. Aleh era lângã mine,
am început sã-i simt forţa vibraţiei, dar de data aceasta mult mai
pronunţatã, nu mai puteam sã mã gândesc la altceva, mã
copleşea cu prezenţa lui, cu puterea câmpului lui energetic,
pe care îl simţeam cã s-a contopit cu dublul meu eteric, cu câmpul meu
energetic. Acum eram mult mai profund în rezonanţã decât
înainte de pauza doritã şi cerutã de el.
Ajunsesem cu lecturarea la ziua a IX-a când a sunat
telefonul, deşi m-a deranjat acel apel, mi s-a anunţat ceva
foarte interesant şi benefic referitor la viaţa şi evoluţia mea
spiritualã şi nu numai a mea. În acea clipã am ştiut, simţit cã
toatã aceastã lucrare şi realizare care mi se anunţa, prin
telefon, era aranjatã de Sus. Era ceva ce nici nu îndrãzneam sã sper. Era
de fapt o mare şi pregnantã confirmare a celor scrise în
lucrarea de faţã. Dacã voi gãsi de cuviinţã şi dacã mi se va
permite, cândva, voi scrie cele ce acum nu îndrãznesc sã le
pun pe hârtie ci numai atunci când va fi vremea, voi scrie
despre ACTIUNEA F. Mie îmi era foarte clar cã acolo Sus, în spaţii
subtile şi lumi nevãzute se lucreazã şi cã acolo nu se
întâmplã, ca la noi în plan terestru, neglijenţe, uitãri sau alte
asemenea neajunsuri. Aleh era lângã mine, mã supraveghea parcã, am simţit
bucuria lui la bucuria mea, simţeam o reciprocitate a bucuriei
reîntâlnirii noastre. Era ceva atât de concludent şi pregnant,
încât, dacã am fi dorit am fi putut materializa, condensa
energetic, prin forţa Bucuriei şi a Iubirii cosmice Pure, acea
stare a împlinirii. Dar eu terestriana m-am mulţumit cu puţin.
În urma telefonului primit a trebuit sã mã deplasez în
oraşul Arad, astfel cã noutatea şi pregãtirea acţiunii, care
urma sã o intreprind, mi-a luat timp şi acţiune mentalã. Prinsã
în vârtejul lucrãrii, din nou eram mai puţin în prezenţa prietenului
meu Aleh, dar totodatã ştiam, simţeam cã de fapt tot ceea ce fac
în plan fizic este coordonat de el din plan subtil. Stiam-simţeam cã sunt
vegheatã şi cã de fapt nu fac nimic din proprie iniţiativã, ci
doar mã supun Voinţei Divine, spre a-mi ajuta semenii sã se
trezeascã, din somnul letargiei în care se aflã, îndeplinindu-
mi astfel misiunea pentru care mã aflu aici şi acum.

ZIUA a XIX-a

A mai trecut o sãptãmânã, mã aflu din nou în faţa yantrei, a


hexagramei de contact cu lumile nevãzute şi îndepãrtate.
Dupã câteva minute de concentrare şi privire intensã pe
yantra a apãrut Aleh. Am început comunicarea, mi-a spus
urmãtoarele :
- Începând de astãzi ne vom întâlni din 14 în 14 zile terestre, deci din
doua în douã sãptãmâni. Aşa este bine. Îţi mulţumesc mult cã
ai respectat dorinţa mea cu privire la acea vacanţã. Ai dovedit
prin respectarea celor cerute, o puternicã stãpânire de sine, un
autocontrol total, pentru care te felicit. Trebuia sã am confirmarea cã
poţi şi cã te poţi învinge, pentru cã cel mai greu pentru voi
pãmântenii este sã vã învingeţi pe voi înşivã. Mã bucur cã ai
reuşit, sunt puţini cei care reuşesc aceasta. Chiar şi în
timpul acestei vacanţe ai fost sub supravegherea mea şi
nu numai a mea, indiferent cã te-ai aflat la munte sau la mare. Tot
ceea ce ai intreprins în acest timp, ca : deplasarea ta pe
muntele Rarãu, apoi pe Retezat şi la Mare, a fost dirijat şi
pus la cale de Sus. Tu nu ai fãcut altceva decât ai împlinit cele ce
se doreau sã împlineşti. Acum avem certitudinea cã eşti
aptã sã înfãptuieşti cele ce urmeazã sã faci. Aşadar,
ascultã, în curând urmeazã anumite semne sã se arate
pe cerul vostru ( mi s-a spus ce anume ), acele semne
reprezintã predarea ştefetei ERELOR. Iatã-vã în pragul noii
Ere. Urmeazã apoi alte şi alte semne, care vor fi
cunoscute de întreaga omenire. Urmeazã marile
schimbãri, dar despre cele ce urmeazã vom mai
comunica peste douã sãptãmâni, deci de 2 ori câte 7 zile
terestre, pânã atunci rãmâi în Pace şi Iubire. Priveşte în
continuare yantra cã încã mai ai de primit informaţii.
Am rãmas în faţa yantrei, am vãzut în acel oval din dreapta sus,
chipul unei entitãţi, pe care noi pãmântenii şi creştinii (deşi nu în
totalitate), cei mai mulţi o venerãm. Religia din care eu fac
parte o venereazã şi-i acordã mari onoruri şi încredere
deplinã. Pentru aceasta mã bucur cã fac parte din aceastã
religie.
Entitatea era de o mare luminozitate şi transmitea o imensa
Pace şi Iubire. Am privit-o un timp, în care am crezut cã mã voi
descompune, aşa o vibraţie înaltã transmitea prin privire, apoi mi-a
comunicat :
- Va veni cineva în plan fizic, din partea mea, se va numi … este
trimisul nostru al celor ce veghem asupra ta. Urmeazã-l, te va chema
undeva, totul este aranjat în planuri astrale superioare, acolo
tu trebuie sã urmezi şi sã împlineşti cele ce se fac aici
Sus. Trimisul îţi va înmâna ceva, ce va fi foarte
semnificativ pentru tine. Primeşte acel dar al nostru,
primeşte-l cu încredere şi ţine-l cât mai aproape de inima
ta. Te va bucura mult şi te va ajuta mult darul nostru. Este
darul Divinitãţii pentru tine. Bucurã-te, cã ai de ce sã te bucuri,
chiar înainte de a-l atinge, este cel mai preţios dar. Îţi ofer Pace şi
Iubire.
Entitatea a dispãrut, apoi încã un timp am simţit ca un parfum, ca
o împlinire, ca o pace care se strecurase în fiinţa mea, în
esenţa fiinţei mele. Acea pace s-a inoculat pentru totdeauna
în mine şi o emit şi eu la rândul meu semenilor mei, cei care
sunt dornnici sã o primeascã şi cred în cele ce afirm, prin
ceea ce scriu şi intreprind, prin gând, cuvânt şi faptã.

ZIUA a XX-a.

Am intrat în rezonanţã cu yantra de contact şi a apãrut


Aleh. Imediat i-am simţit prezenţa prin acea undã-vibraţie-
salut de Pace şi Iubire. Prin intermediul yantrei, Aleh m-a
condus pe planeta Azur şi mi-a comunicat urmãtoarele:
- Iatã planeta Azur şi entitãţile de pe aceastã planetã, de
înaltã vibraţie. Ai fost condusã aici pentru a înţelege mai bine
ceea ce vi se cere vouã terestrienilor. Nu vi se cere şi nu se
aşteaptã altceva de la voi decât Pace şi Iubire, dar nu
iubire greşit înţeleasã, aşa cum credeţi voi şi aşa cum o
manifestaţi voi în plan fizic, ci o cu totul altã iubire. Aşa
cum o mamã îşi iubeşte copiii, aşa cum o mireasã îşi
iubeşte mirele cu puritate, cum un frate îşi iubeşte
fratele sau sora, aşa sã vã iubiţi şi sã vã oferiţi unii altora
iubire, dezinteresatã. Aceasta este iubirea care vi se cere.
Nu mai persistaţi în greşeala de a iubi numai pe cei din
grupul sau familia voastrã, în care vã aflaţi, nu este
suficientã numai o astfel de iubire. Când veţi înţelege cã
aceasta este o iubire egoistã şi supãrãtoare Divinitãţii ?
Iubind aşa daţi dovadã de un mare egoism şi nu de
iubire. Iubirea trebuie sã fie dezinteresatã şi acordatã
tuturor semenilor la fel, nu trebuie opritã la marginea familiei, ci
trebuie sã se propage pânã la marginea Universului. Aceasta-i
Iubirea care vi se cere şi care treuie sã o manifestaţi şi
acolo în plan fizic-terestru. IUBIRE DEZINTERESATÃ SI
NECONDIŢIONATÃ. Când veţi reuşi aceasta, atunci veţi fi
aşa cum Tatãl Ceresc Unicul Creator, doreşte sã fiţi, abia
atunci v-aţi înţeles rostul şi toate necazurile voastre se
vor destrãma în faţa iubirii. Trebuie sã ştiţi cã cea mai
puternicã forţã din Univers este Iubirea. Folosiţi-vã de ea şi veţi
vedea ce rezultate impresionante veţi avea. Aceasta trebuie
sã puneţi în practicã acolo pe Pãmânt şi cât mai repede cu
putinţã.
Pe tot parcursul timpului, cât Aleh mi-a comunicat cele de mai sus, eu
vedeam, vizualizam viaţa de pe planeta Azur. Vedeam,
înţelegeam, simţeam relaţiile lor sincere şi fãrã ascunzişuri,
toţi erau mai apropiaţi ca fraţii dintr-o familie pãmânteanã. Toţi
emanau, emiteau unde vibraţionale de Iubire. Aceste unde
se vedeau ca nişte raze de luminã, era minunat sã vezi fiecare
entitate într-o luminozitate. Dimensiunile luminozitãţii, entitãţilor, erau
în raport cu iubirea oferitã celorlalţi. Era o feerie sã vezi plutind,
acele entitãţi luminoase, în spaţiul planetei Azur. Chiar şi
intensitatea luminozitãţii reprezenta ceva anume. Aleh, mi-a
explicat câte ceva din toate acestea. Mi-a mai spus cât de
puţin plãcut impresionaţi sunt ei când se apropie de pãmânt şi
vãd în jurul pãmântenilor atât de puţinã luminozitate precum
şi ce puţini sunt cei care au luminozitate. Sunt îndureraţi când
vãd în jurul multor pãmânteni nori imenşi de ceaţã şi chiar
mai mult decât înceţoşare. Dupã ce mi-a spus toate acestea
şi am vizualizat ceea ce a dorit sã-mi fie fãcute cunoscute,
ne-am întors înapoi, m-a condus pe pãmânt. Eram din nou în
faţa yantrei şi mi-a mai comunicat telepatic urmãtoarele:
- Te vor solicita anumite entitãţi terestre sã conlucrezi cu ele.
Stiu cã prin tine vor primi informaţiile de care au nevoie şi nu
pot sã le primeascã întrucât le lipseşte o verigã din lanţul
care le-ar pune în legãturã cu cei nevãzuţi ochilor fizici. Se
apropie cu paşi repezi, de tine, trimisul. El îţi va oferi acel
semn-dar de care nu va trebui sã te desparţi nici o clipã,
este acum foarte aproape de tine, te supravegheazã şi
cerceteazã cum sã intre în contact cu tine, vã veţi ajuta reciproc. Tu
eşti chematã sã îl ajuţi sã-şi elucideze ceea ce trãieşte.
Lui îi este mult mai greu decât ţie, la el confuzia este mult
mai mare, îi lipseşte o cheie anume. Este dornic sã faci tu
primul pas. Oferã-i ajutorul care îi lipseşte.
Aleh mi-a dat mai multe amãnunte despre ajutorul care
este bine sã il dau celui care se aflã şi el aici în misiune, apoi
a spus:
- Uneori ne vom întâlni şi mai repede de cele 14 zile
terestre, când vei avea neapãratã nevoie de ajutorul meu voi fi
lângã tine. O parte din mine rãmâne în permanenţã în preajma ta,
este marele nostru avantaj al azurienilor de a ne diviza şi
a lãsa o micã parte din noi acolo unde dorim, în
apropierea celor cãrora dorim sã fim, spre a-i ajuta. Deci
aflã acum cã între noi rãmâne un permanent culoar
deschis şi putem comunica. Vorbeşte-mi când doreşti şi
eu îţi voi rãspunde. Comunicarea noastrã rãmâne cea telepaticã
deocamdatã. Spun deocamdatã, pentru cã vei mai cunoaşte
şi alte metode de comunicare pe parcursul evoluţiei tale
spirituale. Pentru astãzi ajunge. Ne vom revedea în curând.
Pace şi Iubire trupului, sufletului şi spiritului tãu.
ZIUA a XXI-a.

Dupã 14 zile m-am reîntâlnit cu Aleh, prietenul meu astral. I-am simţit
prezenţa, vibraţia, salutul. M-a bucurat nespus prezenţa lui.
Privind yantra s-a format acel culoar spiralat alb-argintiu şi
galben. L-am urmat pe Aleh, am pãtruns în lumea lui de pe minunata
planetã Azur. Am vãzut acolo nişte entitãţi pe care le-am mai
vãzut, în urmã cu douã luni, în ultima noapte petrecutã pe litoralul
românesc, când mi-a fost oarecum teamã de ele. Acum am comunicat
cu ele şi mi-au zis:
- De ce ţi-a fost teamã de noi ? Noi venisem, te cãutasem sã-ţi
spunem cã urmeazã sã se întâmple ceva anume pe planeta voastrã.
Ceea ce ai vãzut atunci nu a fost vis, ci o stare de … transã, o stare în
care te-am adus noi pentru a-ţi putea comunica cele ce voiam
sã înţelegi. Doream sã-ţi comunicãm şi nu puteam altfel
decât prin imagini. Era pentru prima oarã când ţi se
comunica astfel şi ţi-a fost puţin teamã, te-a nemulţumit
starea de transã, deoarece tu erai obişnuitã sã ţi se
reveleze şi sã ţi se comunice totul numai în stare de
veghe. Trebuie sã cunoşti şi aceastã stare prin care
se poate comunica cu alte lumi. Atunci ţi s-a revelat în
stare de transã, aşa am considerat noi cã este mai bine
pentru tine. Cele ce ai vãzut atunci se vor întâmpla, nu peste multã
vreme. Tot ce ai vãzut atunci şi reţine bine cele vãzute, se
vor întâmpla când va fi momentul. Priveşte acum mai multe
amãnunte, mai multe detalii la cele ce se vor întâmpla
în viitor. Este o cãlãtorie în viitor, existã şi aceastã
posibilitate cunoscutã de foarte puţini terestrieni.
Am privit : vedeam ceva, era ca o plimbare pe deasupra
scoarţei pãmântului. La un moment dat s-a creat o breşã între
cele douã lumi, cea vizibilã ochiului fizic şi cea invizibilã. Iatã
cã pãmântul era în partea de sus în umbrã, în ceaţã. O treime din Tera era în
întuneric. Partea luminoasã era strãbãtutã de … nave extraterestre. Oamenii,
pãmântenii cei însemnaţi-luminaţi, care dispuneau de
luminozitate erau pur şi simplu culeşi de cei din astronave,
erau absorbiţi, aspiraţi parcã în interiorul acelor nave, care patrulau la
o oarecare distanţã deasupra Pãmântului. Vedeam şi mã miram de cele ce
vedeam. L-am întrebat pe Aleh, ce se întâmplã cu fiinţele umane din
partea întunecatã a Terei, el a spus:
- Nu se întâmplã nimic, trec în altã dimensiune spaţialã, dar fãrã
corpurile fizice, adicã mor, din punctul vostru de vedere. Acestea
nu pot fi salvate din cauza vibraţiilor lor joase-negative.
Am vãzut o porţiune de 1 din treimea întunecatã a
pãmântului, care era mult mai întunecoasã şi am întrebat ce
se întâmplã acolo. Aleh a spus:
- Acolo nu va mai exista nici o fiinţã umanã dupã ridicarea
întunericului. Acolo au fost cele mai concentrate gânduri şi
fapte negative de pe pãmânt. Acolo pãmântul va rãmâne pentru
multã vreme pustiu.
- Aleh, dar de ce nu interveniţi ?
- Nu putem, nu avem voie sã intervenim. Acea concentrare negativã ne-
ar distruge navele.
Apoi revelaţia s-a încheiat. Aleh, m-a condus înapoi pe
Terra, iar pe drum mi-a spus :
- Existã o Înaltã Entitate în Univers, cea de a treia Entitate Superioarã
din Univers care are mare grijã de zona terestrã numitã România. În
raport cu alte zone terestre, aceastã zonã este mult ocrotitã de Înalta
Entitate Superioarã, nu uita datele de …
- Aleh, spune-mi ceva despre cei cu care trebuie sã lucrez.
- Rãbdare, rãbdare, rãbdare. Apare în foarte scurt timp Trimisul, numai
cei iniţiaţi şi investiţi cu titlul de …vor cunoaşte adevãrul
despre Trimisul. Nu s-a arãtat ţie pânã în prezent, pentru cã
persoanele, cu care ai vorbit despre el, nu sunt în mãsurã sã afle cele ce
ţi s-au comunicat ţie. Transmite urmãtoarele lui … din Cluj.
Am primit, receptat un mesaj pentru o anume persoanã
din Cluj şi i l-am transmis. Nu dupã mult timp am primit şi
confirmarea celor transmise, a realizãrilor care s-au efectuat
cu ajutorul azurienilor şi spre ajutorul şi trezirea
terestrienilor.
L-am rugat pe Aleh sã-mi mai comunice câte ceva, ceva
prin care sã mã conving întru totul de spusele lui şi sã nu mã
îndoiesc, cum mi se mai întâmplã uneori, de cele ce trãiesc.
Aleh mi-a comunicat nişte date anume, apoi a spus :
- Vei cunoaşte în curând o persoanã de care eşti legatã
mult mai mult decât îţi poţi imagina şi decât vei fi
conştientã chiar şi dupã ce o vei cunoaşte. Acea persoanã îţi
va fi de mare ajutor, ea ţie şi tu ei. Întâlnirea voastrã este
aranjatã tot de noi, pentru cã trebuie sã vã cunoaşteţi acum şi sã
conlucraţi, face-ţi parte din aceeaşi misiune. Nu uita cea mai
puternicã forţã din Univers este Iubirea. Când este datã cuiva, Iubirea
necondiţionatã şi inexplicabilã, aflã cã ea a fost transmisã,
de Sus pentru un anumit scop şi anume conlucrarea
pentru trezirea celor care trebuie sã se trezeascã şi sunt
dornici sã se înalţe. Dar pentru astãzi ajunge, ne vom reîntâlni
curând. Pace şi Iubire, ori unde te-ai afla, îţi sunt alãturi.

ZIUA a XXII-a

A mai trecut un an de zile, în aceastã perioadã de timp am mai


comunicat cu Aleh, uneori scurt, când aveam o neclaritate îl
invocam sau pur şi simplu puneam întrebãri şi-mi rãspundea
imediat, simţeam cã îmi este aproape şi aşa cum la telefon
putem apela la o persoanã anume, tot la fel şi la el aveam fir
direct în permanenţã. Toate aceste comunicãri , din aceastã perioadã,
nu pot fi cuprinse în cele de faţã, întrucât mi-au fost interzise sã le fac
cunoscute deocamdatã.
Iatã cã dupã un an de zile paşii m-au purtat în oraşul
Oradea unde se înfiinţase o Fundaţie, LUMINA CELESTÃ,
având ca scop cunoaşterea ezotericã. Am fost invitatã de mai
multe ori pentru a mã întâlni cu cititorii cãrţilor mesaj scrise de mine.
Cu un grup din aceastã fundaţie mã întâlneam în cerc restrâns şi
efectuam cãlãtorii astrale. Am cunoscut astfel anumite
persoane, printre care şi pe cea care semneazã Mana Luz,
autoarea cãrţii Soarta nefericitã a adevãrurilor oculte . Desigur
aceste întâlniri şi întâmplãri nu se datorau nouã celor din
plan fizic ci în mod special celor de Sus care vegheazã
asupra noastrã şi înlesnesc legãturile noastre.
Într-una din cãlãtoriile mele la Oradea, am dat copia manuscrisului
lucrãrii de faţã unei familii. În seara zile de 25 noiembrie 1996 am efectuat o
cãlãtorie astralã cu acel grup restrâns, iar dupã reîntoarcerea în plan terestru,
fiind în acea stare de înaltã vibraţie, am primit pentru cei din grupul
restrâns anumite mesaje şi informaţii. Astfel cã unei persoane de
gen masculin, cãruia îi dãdusem manuscrisul sã îl citeascã şi îl lãsase
acasã în familie, i-am transmis cã : soţia lui plânge, iar el
este chemat sã îi şteargã lacrimile. Persoana a rãmas foarte
surprinsã cã îi spun aşa ceva. În ziua urmãtoare când ne-am
reîntâlnit a recunoscut cã într-adevãr soţia lui, când a ajuns
acasã, era cu ochii înroşiţi, plânsese. De ce plânsese ? Simplu,
pentru cã citise cele de mai sus, lucrarea de faţã şi ceva inexplicabil,
ceva ca o nostalgie o cuprinsese şi a plâns. I s-a întâmplat
ceva ce nu putea explica şi a plâns.
La prima întâlnire cu Aleh, prietenul meu astral mi-a comunicat de ce a
plâns Alina. Redau cele communicate mie de Aleh :
Nu întâmplãtor paşii te-au purtat în acel oraş sã cunoşti
anumite persoane. Trebuie sã ştiţi cã fiecare entitate umanã are
o parte a esenţei fiinţei lui în altã persoanã, în altã entitate. Iatã
Melfior Ra, jumãtatea mea cosmicã se aflã pe Terra şi
prin intermediul tãu doresc sã intru în contact cu ea, cu
dualul meu. Când Alina a citit cele scrise de tine şi
transmise de mine, de fapt, a intrat în rezonanţã
vibraţionalã cu mine. A plâns atunci pentru cã ceva ce voi numiţi un
dor puternic s-a strecurat în subconştientul mentalului ei
trezindu-i ceva ce nu-şi putea explica şi conştientiza. Era
de fapt acea undã vibraţionalã de Iubire pe care i-o transmiteam
prin vibraţia celor comunicate ţie. Ea, spiritul ei, deşi
inconştient în aceastã viaţã a ei terestrã, a simţit, a recunoscut
vibraţia mea şi aceasta a fãcut sã tresarã ceva în esenţa fiinţei,
a spiritului ei. Acea vibraţie a trezit în ea dorul dupã
dualul ei, dorul îngemãnãrii cu jumãtatea care lipseşte
acolo. Si toate acestea s-au petrecut fãrã ca ea sã
conştientizeze motivul pentru care a plâns.
Alina plânge intrând în rezonanţã cu vibraţia mea,
deoarece aceastã vibraţie cândva îi era foarte dragã şi
cunoscutã. Acum nu mai conştientizeazã aceasta, dar
subconştientul ei este partea din ea care deţine
înmagazinat ecoul vibraţiei mele şi îi transmite starea
nostalgiei, care o trãieşte spiritul în rezonanţã vibraţionalã
cu mine. Alina nu-şi poate explica ce se întâmplã, dar ştie
cã o atrage ceva irezistibil sã citeascã cele scrise de tine.
A dorit aceasta pentru a întâlni ceea ce-i mişcã cele mai
fine coarde ale inimii ei (astrale), ale subconştientului ei.
Va simţi nevoia sã citeascã şi sã reciteascã ceea ce ai scris,
pentru a se pune în rezonanţã cu mine, a-mi prinde unda fluidicã a
vibraţiei care mã reprezintã.
Persoana care îi este acum soţ, trebuie sã îi şteargã la-
crimile care îi curg intrând în rezonanţã cu mine. De el depinde
în mare parte evoluţia ei spiritualã şi el este acum cel
care trebuie sã o ajute, sã o ajute sã urce calea care ne
desparte. Este o mare greutate în inima ei, fãrã sã fie
conştientã îi lipseşte ceva ce încã nu-şi poate explica şi
nu poate defini ce îi lipseşte şi ce doreşte sã se
împlineascã. Si eu doresc , aici, sã împlinesc cele necesare, pentru ca
Întregul sã nu mai fie pãrţi.
Este bine ca Alina sã ştie cã deocamdatã nu mã pot
arãta ei şi nu mã pot apropia prea mult de ea, pânã nu
face paşii spirituali necesari, dar pentru un anumit timp îi
ajunge familiarizarea vibraţiei pe care o transmit prin cele
comunicate ţie şi scrise ca ea sã le citeascã şi sã le
recepteze. Doresc sã se ştie cã Aleh, este dualul unei
terestriene, al ei. Aleh, este îndepãrtatul, singuraticul şi
prietenul tuturor dualilor singuratici. Toţi singuraticii dacã
mã vor solicita le voi oferi ajutorul pentru a se regãsi, a-şi
regãsi partea din întregul înjumãtãţit.
Melfior Ra, astãzi am venit în mod special sã îţi mulţumesc pentru
cã m-ai ajutat sã intru în legãturã vibraţionalã cu dualul meu. Oare
poţi şti cât de mult m-a bucurat şi cât de mult conteazã
pentru mine gândurile jumãtãţii mele cosmice ? Sunt bucuros cã
Alina încearcã sã strãpungã perdeaua uitãrii şi sã mã
regãseascã. Aştept sã fie pregãtitã şi când va fi pregãtitã
spiritual mã voi arãta ei, pentru început, în vis şi îi voi
spune cã eu sunt Aleh, cel care o aşteaptã de multe mii
de ani. Este îmbucurãtor pentru mine faptul cã vibraţia mea a avut
un nesperat ecou în subconştientul ei. Acum este
conştientã de existenţa mea şi de faptul cã am dorit sã
comunic cu ea, chiar prin intermediul tãu, pînã ce ea va fi
pregãtitã sã primeascã, sã conştientizeze şi sã recepteze
cele ce doresc sã îi comunic.
Iatã Melfior Ra, ce serviciu imens mi-ai fãcut. Prin evoluţia ta
spiritualã am reuşit sã comunic cu jumãtatea mea
cosmicã. De mult doream sã existe cineva prin care sã
pot transmite iubirea mea imensã jumãtãţii mele, al cãrui
spirit plânge pentru reintregirea noastrã spiritualã. De aceea rãmân
prietenul tuturor celor însinguraţi şi aştept sã le vin în ajutor
când vor solicita sã îi ajut. Tuturor acestora şi tuturor
pãmântenilor şi ţie PACE ŞI IUBIRE şi nu uitaţi : EXIST .
Postfata

După ce am parcurs ultima filă a acestei cărţi, m-a


încercat aşa, la început mai pe departe, ca o părere, pe
urmă din ce în ce mai stăruitor, acest gând:

’’ Uite, domnule, o viaţă întreagă am crezut că LEGENDA


LUCEAFĂRULUI, atât de frumos spusă de Eminescu nu este
decât o închipuire, un basm şi că ea nu are nimic de-a face
cu realitatea’’.

Şi totuşi între ce spune MELFIOR RA în cartea sa şi


povestea lui Eminescu există mai multe puncte comune.
Iată, o pământeancă intră în dialog cu un SPIRIT EVOLUAT
care-şi spune Aleh, spirit aflat la distanţe inimaginabile faţă
de Terra şi, din convorbirea lor se naşte o carte!

Cartea ’’ Aleh, prietenul meu astral’’ este şi o dovadă că


basmele şi legendele din folclorul nostru pornesc de la un
sâmbure de adevăr, de realitate, acestea nefiind numai rodul
imaginaţiei creatorului anonim. Iar cine crede că în cartea de
faţă autoarea ne spune doar o poveste, un basm închipuit de
ea, rod al imaginaţiei omeneşti,o face pe propria-i
răspundere. Mai mult acela n-a înţeles nici mesajele pe care
CERUL ni le trimite prin MELFIOR RA şi cărţile ei. A apărut
apoi nevoia de a reciti LUCEAFĂRUL şi la fiecare lectură
având în minte şi cele spuse în cartea de faţă, mi se luminau
noi înţelesuri. Iar cînd am terminat lectura frumoasei
legende mi-a revenit în memorie obsesiv şi stăruitor, ca şi
când mi-ar fi şoptit Aleh, dar acum în altă lumină de
înţelegere, strofa finală a poemului:

,,Trăind în cercul vostru strâmt

Norocul va petrece,

Ci eu în lumea mea mă simt

Nemuritor si rece ’’
De observat că adjectivul ”rece” folosit de Eminescu şi din
necesităţi de rimă, nu trebuie înţeles şi interpretat ca
însemnând ” lipsit de iubire”, căci acest lucru ar veni în
contradicţie cu iubirea mistuitoare a lui Hyperion pentru
Cătălina, iubire afirmată în întreg poemul dar şi în strofa:

” Tu-mi ceri chiar nemurirea mea

În schimb pe-o sărutare,

Dar voi să ştii asemenea

Cît te iubesc de tare.’’

Voi comenta mai jos şi condiţia celor două personaje, fata


de împărat – o muritoare şi pe cea a lui Hyperion – o entitate
nemuritoare.

Până atunci mai trebuie observatcă adjectivul”rece”are


semnificaţia de ,,depărtat”, ”distanţat” de voi muritorii şi de
lumea voastră strâmtă, ”detaşat” de problemele şi
frământările omeneşti. Acest cuvânt nu poate fi înţeles cu
semnul ”de lipsit de iubire” şi pentru că Hyperion cerându-i
TATĂL CERESC să devină om prin încarnarea într-un trup îl
roagă:

,,Reia-mi al nemuririi nimb

Şi focul din privire

Şi pentru toate dă-mi în schimb

O oră de iubire...”

Poate că mulţi dintre cititorii acestei frumoase legende,


dar şi ai cărţii de faţă îşi vor pune întrebarea: ,,Cum e
posibilă iubirea între două entităţi de condiţii diferite, un
nemuritor şi o muritoare?”.
Am subliniat special si în strofele citate cuvântul pornind
de la ideea că entitatea spirituală este, după cum se ştie
,nemuritoare, acest lucru afirmându-l şi Hyperion când îi
spune fetei de împărat:

,,Dar cum ai vrea să mă cobor?

Au nu-nţelegi tu oare,

Cum că eu sunt nemuritor

Şi tu eşti muritoare?”

Condiţie cunoscută şi înţeleasă perfect de fiinţa astrală.

La rândul ei Cătălina, ,,prea frumoasa fată de împărat”


este conştientă de faptul că este o muritoare pentru că îi
propune LUCEAFĂRULUI:

,,Dar dacă vrei cu crezământ

Să te-ndrăgesc pe tine,

Tu te coboară pe pământ,

Fii muritor ca mine”.

Eu sunt convins de faptul că atunci când îi promite Cătălinei


spunând:

,,Da, mă voi naşte din păcat

Primind o altă lege;

Cu veşnicia sunt legat

Şi voi să mă dezlege”.
Nu face altceva decât să-i spună că el va renunţa la
condiţia sa de ENTITATE SPIRITUALĂ NEMURITOARE, condiţie
pe care o avea în lumea astrală şi că va deveni asemenea
fetei, un om, un muritor odată cu naşterea într-un trup
carnal.

Interpretarea simplistă şi de prost gust a unor critici


literari cum că Hyperion este Eminescu, omul de geniu
neînţeles, iar Cătălina o întruchipează pe Veronica Micle, mi
se pare a fi o împietate faţă de marele poet. Eminescu, ca
fiinţă umană muritoare, a căutat toată viaţa lui răspunsuri la
marile întrebări cu care se confruntă pământenii în scurta lor
trecere prin lume. A câutat cu ardoare aceste răspunsuri atât
în filozofiile orientale cât şi cele occidentale.

Iată de ce mi se pare că LUCEAFĂRUL nu este altceva


decât un răspuns limpede referitor la relaţia ce se poate
stabili între o fiinţă muritoare, perisabilă şi o entitate
nemuritoare, iar această capodoperă este şi un exemplu viu
de compatibilitate între cele două lumi, cea astrală – lumea
din care vine Aleh şi Hyperion şi lumea pământească – cea a
muritoarei Cătălina şi a lui Melior Ra. Iar mie îmi apare cât se
poate de limpede adevărul că şi Melfior Ra tocmai aceste
lucruri le afirmă şi le demonstrează în cartea sa. Mai
mărturisesc sincer că în finalul cărţii m-a încercat o uşoară
dezamăgire care pănâ la urmă s-a transormat în uimire.

,,Iată –mi-am spus –din lumea serelor cereşti, după un


dialog atât de incitant între ,,un muritor”, e vorba de Aleh
şi ,,o muritoare”, mă refeream la Melfior Ra după toate
acestea, îmi pare oarecum ciudat şi prozaic acest final de
carte”. Aleh, după cum veţi vedea citind cartea, îi cere
autoarei să transmită manuscrisul pentru a fi citit, unei
anumite doamne Alina din Oradea.

Melior Ra însăşi află cu surprindere, chiar de la Aleh, că


doamna din Oradea nu este altcineva decât dualul lui Aleh
încarnat aici pe planeta PĂMÂNT. Şi-am stat şi m-am întebat
atunci:
,,Oare aici în LUCEAFĂRUL nu poate fi vorba despre
acelaşi lucru, adică despre căutarea şi recunoaşterea între
duali? Nu cumva Hyperion găsise în Cătălina, ,,prea
frumoasa fată de împărat” chiar pe dualul lui?”.

Întrebări tulburătoare care pun capodopera eminesciană


într-o altă înţelegere şi prin răspunsurile ce se pot da vin să
lumineze multe aspecte neînţelese sau insuicient comentate.
Antiteza între condiţia umană de muritori şi cea dintre
spiritele nemuritoare este ilustrativă şi prin ceea ce-i spune
DEMIURGUL lui Hyperion atunci când pune faţă-n faţă cele
două categorii aparent antagonice, pe muritori şi pe
nemuritori:

,,Ei doar au stele cu noroc

Şi prigoniri de soarte,

Noi nu avem nici timp, nici loc,

Şi nu cunoaştem moarte”.

Iar dacă la Eminescu sentimentul iubirii neîmplinite şi


aparent imposibile între o pământeană şi un luceafăr este
esenţa legendei, aici în cartea scrisă de MelfiorRa se afirmă
limpede că IUBIREA, este o mare forţă în Univers şi că
această iubire între un spirit evoluat şi o muritoare, e
posibilă şi cât se poate de reală.

Şi aducându-ne aminte că doar la puţină vreme după


definitivarea LUCEAFĂRULUI, mintea poetului s-a întunecat,
suntem îndreptăţiţi să credem că poate acesta a fost VOIA
CERULUI, fiidcă poetul îşi împlinise lucrarea pentru care
venise aici pe PĂMÂNT. Într-adevăr opera poetică lăsată
moştenire poporului român, de genialul poet constitue unul
dintre pilonii de bază ai spiritualităţii româneşti. Prin lucrarea
sa, în spaţiul geografic românesc, Eminescu are privilegiul
rar de a fi în acelaşi timp LUCEAFĂR pe PĂMÂNT şi în
CERURI!
Şi poate că acolo,în lumile astrale e posibil ca poetul
nostru naţional să-şi ducă existenţa astrală în ceea de-a treia
galaxie faţă de cea în care trăieşte Aleh,prietenul lui Melfior
Ra, ceea ce înseamnă că nu e prea departe nici de noi, cam
la a şasea galaxie faţă de Calea Lactee unde rătăceşte
printre stele şi boţul de humă numit planeta PĂMÂNT!

În încheiere voi mai reţine atenţia doar cu un singur


aspect întâlnit în cartea de faţă. Cine a citit şi celelalte cărţi
scrise şi publicate de Melfior Ra a aflat că în curând va avea
loc MAREA SCHIMBARE. Însă spre deosebire de alţi autori de
literatură ezoterică, Melfior Ra nu pune accentul pe aspectul
catastrofic al Apocalipsei.

Cu toate acestea pronunţând cuvântul ,,cataclism” în


ultimele file ale cărţii de faţă ni se oferă o imagine
tulburătoare. E vorba de acea viziune pe care o are Melfior
Ra când vede nave extraterestre culegând parcă prin
aspirare de pe pământ pe acei oameni scrişi în CARTEA
VIEŢII de TATĂL CERESC pentru a fi salvaţi.

Iată de ce cred că toţi acei ce doresc apropierea de


LUMINA DIVINĂ e bine să aspire către evoluţie spirituală
pentru că timpul se apropie. Iar în legătură cu vremea din
urmă DOMNUL NOSTRU IISUS CRISTOS a spus următoarele
cuvinte la care e bine să luăm aminte:

,,Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete si


epidemi; şi vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari din
cer. Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va
fi strâmtoare între popoare,care nu vor şti ce să facă la auzul
urletului mării şi al valurilor. Vegheaţi deci tot timpul şi
rugaţi-vă ca să fiţi vrednici să scăpaţi de toate acestea care
se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului Omului “.

(Luca – capitolul 21, versetele 11, 25 ,36)

BUCUREŞTI,
10 septembrie 1998 prof. ŞTEFAN
DUMITRU

Cuprins:
Prefata
Rezonanta
Cap. 1 Ziua a I-a
Cap. 2 Ziua a II-a
Cap. 3 Ziua a III-a
Cap. 4 Ziua a IV-a
Cap. 5 Ziua a V-a
Cap. 6 Ziua a VI-a
Cap. 7 Ziua a VII-a
Cap. 8 Ziua a VIII-a
Cap. 9 Ziua a IX-a
Cap. 10 Ziua a X-a
Cap. 11 Ziua a XI-a
Cap. 12 Ziua a XII-a
Cap. 13 Ziua a XIII-a
Cap. 14 Ziua a XIV-a
Cap. 15 Ziua a XV-a
Cap. 16 Ziua a XVI-a
Cap. 17 Ziua a XVII-a
Cap. 18 Ziua a XVIII-a
Cap. 19 Ziua a XIX-a
Cap. 20 Ziua a XX-a
Cap. 21 Ziua a XXI-a
Cap. 22 Ziua a XXII-a
Posfata

S-ar putea să vă placă și