Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES-VERBAL ,

Încheiat astăzi , ________ , în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor


grupei CON 1702 G .
Ordinea de zi cuprinde :

1. Prezentarea noului diriginte.


2. Situația academică intermediară, după prima atestare;
3. Absenteismul școlar și cauzele lui în prima parte din semestrul I;
4. Audierea pozițiilor cadrelor didactice;
5. Familiarizarea cu aspecte ale regulamentelor instituției;
6. Abordarea comparativă a dinamicii reușitei și absenteismului;
7. Beneficiile lecturii;
8. Necesitatea intervenției parentale în procesul de educație și instruire a
elevilor.
9. Necesitatea pregătirii timpurii pentru sesiunea de Bacalaureat.

La şedinţă sunt prezenţi 26 părinţi din totalul de 30 , un număr de 3


lipsind motivat , iar restul de 1 nemotivat .

Discuţii :

Părinții au făcut cunoștință cu noul diriginte.


S-au abordat toate punctele de pe ordinea de zi. Părinților li s-au
distribuit informații individuale cu privire la reușita elevilor.
A avut loc o sesiune de întrebări-răspunsuri în care s-au explicat anumite
particularități ale procesului instructiv.
T-a insistat pe ideea necesității inițierii pregătirii de BAC.

Diriginte Andrei ZAPȘA


Participanţii la şedinţa cu părinţii Grupei CON 1702 G din data de
________:
Nr. Numele şi prenumele părinţilor Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.