Sunteți pe pagina 1din 2

Competențe generale și obiective operaționale

COMPETENŢE GENERALE – Educație civică, clasa a VII-a/ a VIII-a

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea


demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa
reală

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii


problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare

3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul


diferitelor grupuri

4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în


schimbare

5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii

În funcţie de domeniul la care se referă, sunt obiective:

• cognitive (urmăresc transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor - taxonomia Bloom);

• afective (vizează formarea convingerilor, atitudinilor, sentimentelor - taxonomia


Krathwol);

• psihomotorii (centrate pe conduite şi acţiuni - taxonomia Simpson).

Exemple de obiective operaționale asupra competenței generale cu numărul 2:

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă,


precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare

 Cognitive:
o Să analizeze 2 concepte/ valori specifice societăţii democratice din lecția dată
o Să explice principalelor tipuri de raporturi existente între cetăţeni şi autorităţi în urma
lecției predate
o Să compare formelele şi situaţiile de manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii din textul
audiat
o Să caracterizeze relațiile existente între dreptate și egalitate în diferite contexte
o Să clasifice drepturile și obligațiile cetățenilor după cunoștințele asimilate
o Să explice modul în care acţionează justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea, în urma
exemplului primit
 Afective:
o Să dobândească o curiozitate activă față de lecția respectivă
o Să manifeste o atenție activă față de drepturile omului prezentate
o Să dobândească satisfacții în urma rezolvării cazului studiat
o Să organizeze un sistem propriu de valori în urma cunoștințelor primite
o Să dobândească posibilitatea de a respecta drepturile și liberățile omului
o Să dobândească posibilitatea de a acționa voluntar asupra lumii înconjurătoare
 Psihomotorii:
o Să empatizeze față de cazul prezentat în decrsul lecției
o Să diagnostice problemele prezentate în exercițiu dat, după exempluâ
o Să măsoare gravitatea unei situații din cazurile date
o Să integreze drepturile și libertățile omului în viața de zi cu zi