Sunteți pe pagina 1din 6

CLASA a V-a

Problema 1: Ore

Să se scrie un program care să calculeze suma şi diferenţa a două intervale de timp


exprimate în ore, minute şi secunde.

Date de intrare: x, y, z (primul interval) şi a,b,c (cel de-al doilea interval ) – se citesc de la
tastatură. Datele de intrare se consideră corecte şi se va calcula diferenţa dintre primul şi al doilea
interval, primul interval reprezentând intotdeauna o valoare mai mare decât cel de-al doilea interval.

Date de ieşire: orele, minutele si secundele pentru sumă şi orele, minutele secundele pentru
diferenta dintre primul şi al doilea interval.

Exemplu:

Pentru x=8 ore, y=45 minute, z=36 secunde, a=1 oră, y=30 minute, z=29 secunde se va afişa 
Suma : 10 ore, 16 minute, 5 secunde
Diferenţa : 7 ore, 15 minute, 7 secunde

Problema 2: Zile

Să se citească un număr cu 7 cifre..


Să se afişeze cifrele acestuia în formă de piramidă ca în exemplul de mai jos:
Exemplu: Dacă se citeşte numărul 1234567. Se vor afişa astfel:
1
23
4 5
6 7
Date de intrare: numărul

Date de ieşire: cifrele numărului în forma de pirmidă, cifra unităţilor şi a zecilor fiind pe ultimul
rând, etc.

Problema3: Elevi

Elevii unei clase au de rezolvat, pe parcursul unui an calendaristic, toate problemele dintr-o
culegere. Gigel îşi propune să număre problemele şi se gândeşte să rezolve in fiecare zi acelaşi
număr de probleme. Işi dă seama că este posibil să nu rezolve toate problemele şi de aceea se
gândeşte că restul să le lase pentru anul următor.

1
Să se citească de la tastatură numărul de probleme pe care îşi propune Gigel să le rezolve în
decursul unui an (nebisect) şi şă se afişeze numărul de probleme pe care le are de rezolvat zilnic,
precum şi numărul de probleme rămase nerezolvate la sfârşitul anului

Date de intrare: nr de probleme din culegere

Date de ieşire: nr de probleme rezolvate zilnic

Exemplu: pentru o culegere cu 2000 de probleme, Gigel rezolvă zilnic 5 probleme, iar nerezolvate
îi rămân 175.

Problema4:Cifră

Se citeşte un număr natural n (n<=2 000 0000).


Să se determine ultima cifră a sumei 1+2+…+n

Date de intrare: n

Date de ieşire: cifra.

Exemplu: pentru n=6 se va afisa 1.

CLASA a VI-a

Problema 1: Numere

Se citesc n numere naturale mai mici decât 30 000. Precizaţi câte dintre acestea au cifra de
control egală cu o valoare k.
Observaţie: Cifra de control a unui număr se obţine adunând cifrele unui număr, apoi cifrele
noului număr format etc. până se obţine o singură cifră. Ex. cifra de control a numărului 197 este 8.

Date de intrare: n, cele n numere naturale şi k..

Date de ieşire: numărul de numere ce respectă condiţia.

Exemplu:
Pentru n=3, numerele: 103, 19, 109 şi k=1 se va afişa 2.

Problema 2: Număr prim

Să se citească două numere reale a şi b. Să se afişeze numărul de numere prime din acest
interval.

2
Date de intrare: a, b cele două numere.

Date de ieşire: numărul de numere prime.

Exemplu: Pentru a=2.3 şi b=10 se va afisa 3.

Problema 3: Fracţie

Să se citească n perechi de numere naturale ce reprezimtă numărătorul, respectiv numitorul a


n fracţii. Să se afişeze fracţia ireductibilă obţinută din însumarea celor n fracţii.

Date de intrare: n şi numărătorii, respectiv numitorii celor n fracţii.

Date de ieşire: două numere naturale ce reprezintă numărătorul şi respectiv numitorul fracţiei
rezultat.

Exemplu: Pentru n=2 şi cele două perechi de numere 1 4 şi 2 3 se vor afişa valorile 11 şi 12.

Problema 4: Factori

Să se citească un număr natural. Să se afişeze cel mai mic şi cel mai mare factor prim ce
apare la puterea cea mai mare în descompunerea sa în factori primi.

Date de intrare: n.

Date de ieşire: cei doi factori. Dacă apare un singur factor la putere maximă se va afişa de două ori

Exemplu: Pentru n=300 se vor afişa valorile 2 şi 3.

CLASA a VIII-a

Problema 1: Platouri

{Sa se afiseze toate platourile de lungime maxima dintr-un sir de lungime n.


Se numeste platou de lungime k, o secventa de k elemente identice
(cu aceeasi valoare)}

Date de intrare: n, cele n numere naturale şi k..

Date de ieşire: numărul de numere ce respectă condiţia.

Exemplu:

3
Pentru n=3, numerele: 103, 19, 109 şi k=1 se va afişa 2.

Problema 2: Numere

Se dă un şir de n numere naturale, orice număr din intervalul [0,1 000 000 0000] fie nu apare
niciodata, fie apare de un număr de ori care este multiplu de k (dat). Excepţie face un singur
număr care apare de un număr de ori ce NU este multiplu de k. Să se determine numărul căutat

Date de intrare
Fisierul de intrare NUMERE.IN conţine:
nk
S1
S2

Sn
valorile naturale n si k sunt separate printr-un spatiu ; urmatoarele n linii contin cele n valori ce
formeaza sirul

Date de iesire
Fişierul NUMERE.OUT va conţine valoarea cerută.
Restictii
1<=n<=100 000; k>1  ; 0<=si<=1 000 000 000;
Exemplu
NUMERE.IN
92
4
2
1
1
4
2
1
2
1

Se afiseaza
2

Problema 3: Număr maxim

Se dă un număr natural M de N cifre (N<=7). O cifră P poate fi plasată între doua cifre ale
numărului M ,la sfârşitul sau la începutul acestuia .Să se determine unde trebuie plasată cifra P
astfel încât numărul obţinut să fie maxim .

Date de intrare: N,M,P aflate pe prima linie a fişierului numar.in despărţite prin spaţii.

4
Date de ieşire: Rezultatul se scrie în fişierul numar.out, astfel: K pozitia cifrei P in noul numar, pe
prima linie ; R noul numar, pe cea de-a doua linie.

Exemplu:
Numar.in
7 2410768 9
Numar.out
1
92410768

Problema 4: Spirală

Să se parcurgă şi să se afişeze elementele unei matrice pătratică în forma de spirala.

Exemplu: pt n=3 si elementele


312
314
786
se vor afisa elementele in ordinea:
312468731}
Date de intrare: fişierul spirala.in conţine pe prima linie valoarea lui n şi pe următoarele linii
elementele matricei.

Date de ieşire: fişierul spirala.out conţine elementele matricei parcurgând-o în formă de spirală.

Exemplu:
Spirala.in
3
312
314
786
Spirala.out
312468731

Problema 5: Cuvinte

Dintr-un fisier text se citeşte un şir format din maxim 255 de caractere, litere mici ale
alfabetului englez. Sa se afişeze  cea mai lungă secvenţă de caractere  « simetrice «  din text.

Date de intrare:Fişierul cuvinte.txt conţine şirul..

Date de ieşire: cea mai lungă secvenţă se va afişa în fişierul cuvinte.out

Exemplu:
Cuvinte.in
voabcbabxbabmu

Cuvinte.out

5
babxbab

S-ar putea să vă placă și