Sunteți pe pagina 1din 22

PROIECT TEMATIC

1 DECEMBRIE 1918
Grupa mare
ARGUMENT
Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru.
Astfel, reprezintă o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie
istorică deosebită. Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă Ziua Națională a României,
celebrată anual ca zi națională din 1990. Sărbătoarea aniversează Marea Adunare Națională de la
Alba Iulia și unirea provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș
și Sătmar cu Regatul României.

Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum
este obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai
îndepărtate.

Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie
cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră,
poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii
noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară.

Scrisoare de intenție

DRAGI PĂRINŢI,

Se apropie 1 Decembrie, Ziua Naţională a României şi pentru că este un eveniment atât de


important, pentru toţi românii, vrem ca şi copiii de la grădiniţa să înveţe despre aceasta, să
înţeleagă evenimentul, să se bucure de realizările strămoşilor.

Pentru realizarea acestui scop vă rugăm să ne sprijiniţi cu transportul copiilor la sala de


dans a localității, materiale, fotografii, CD-uri, obiecte de artă populară, povestiri sau legende
despre eroii noştri locali şi/sau naţionali, prezența și susținerea copiilor în timpul serbării
realizate în ultima zi a săptămânii.

Va mulţumim pentru înţelegere!

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE CADRU:
 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al
poporului român;
 Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor strămoşilor noştri şi mândria faţă de
trecutul istoric al acestor meleaguri şi oameni ;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

Ziua 1- ALA ( Activitate Liberă Aleasă)


1. Să execute corect pașii de dans după linia melodică a cântecului
2. Să realizeze mișcările de dans în concordanță cu perechea sa după modelul
instructorului
3. Să manifeste interes pentru desfășurarea activității

Ziua 2- DLC ( Limbă și comunicare)

1. Să audieze imnul României pe baza casetei audio;


2. Să-si precizeze sensul cuvintelor şi expresiilor noi: ”deșteaptă-te”, ”tirani”;
3. Să înțeleagă conținutul poeziei și mesajul transmis;
4. Să reţină, pe cât posibil, versurile primei strofe ale imnului;
5. Să nutrească sentimente de dragoste şi grijă faţă de țara noastră;

DEC ( Activitate muzicală)

1. Să execute exerciţii muzicale concepute pentru dezvoltarea auzului, întinderii


vocale şi a memoriei muzicale
2. Să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, interpretându-l nuanţat şi
expresiv
3. Să interpreteze jocul muzical cu voce naturală, fără stridenţe şi la înălţimea reală

DEC ( Activitate plastică)

1. Să recunoască materialele de lucru prezentate de către cadrul didactic


2. Să realizeze în mod original un model al iei lor naționale

Ziua 3- DOS ( Om și societate- excursie)

1. Să recunoască costumele tradiționale prezentate de către ghidul muzeului


2. Să dezvolte atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
3. Să se comporte adecvat în mijloacele de transport în comun şi în public.

Ziua 4- DEC ( Activitate plastică)


1. Să recunoască materialele de lucru prezentate de către cadrul didactic
2. Să realizeze în mod original un model al costumului tradițional după placul lor
DEC (Activitate muzicală)
1. Să execute corect pașii de dans după linia melodică a cântecului
2. Să realizeze mișcările de dans în concordanță cu perechea sa după modelul instructorului
3. Să audieze textul imnului României, cântându-l după modelul educatoarei

DLC (Limbă și comunicare)


1. Să recunoască personajele principale din textul audiat;
2. Să înțeleagă conținutul povestirii și mesajul transmis;
3. Să povestească, pe scurt, conținutul povestirii;
4. Să nutrească sentimente de dragoste şi grijă faţă de țara noastră;
Ziua 5- ALA ( Activitate Liberă Aleasă- Serbare)

1. Să execute corect pașii de dans după linia melodică a cântecului


2. Să realizeze mișcările de dans în concordanță cu perechea sa după modelul învățat
3. Să interpreteze jocul muzical cu voce naturală, fără stridenţe şi la înălţimea reală

Proiect didactic ( Ziua 1 )

Categoria de activitate: Activități Liber Alese (ALA)


Tema activității: Dans popular

Mijloc de realizare: Dans tematic

Scopul activității: Dezvoltarea deprinderilor de a canta si dansa, respectand ritmul muzicii si


miscarile de dans, prin coordonare pe perechi.

Obiective operaționale:

 Să execute corect pașii de dans după linia melodică a cântecului


 Să realizeze mișcările de dans în concordanță cu perechea sa după modelul instructorului
 Să manifeste interes pentru desfășurarea activității

Metode si procedee: explicatia, exercitiul, demonstratia, dansul.

Material didactic: cd-player, suport audio, video- proiector.

Resurse spațiale: sală de dans

Evaluare: Observarea sistematică a comportamentului copiilor

Forme de organizare: frontală, pe perechi, în grup.

Durată: 3 ore

Activitatea se va desfășura pe durata a 3 ore, în incinta sălii de dans. În prima jumătate de


oră se prezintă filmulețul dansurilor, se va face cunoștință cu domnul instructor. Apoi, în
decursul a unei ore se prezință pașii de către instructor și perechea sa, se așează perechile
formate din copii, li se prezintă poziția corpului și ei o exersează, ascultând cântecul de câteva
ori pentru a urmării linia melodică cu ajutorul unor numere spuse de către instructor pentru a
învăța timpii mișcărilor mai ușor și mai repede. Se va lua o pauză de jumătate de oră pentru
recreere și masă, iar în timpul rămas, mai exact în ultima oră, copiii vor realiza după modelul
instructorului pașii de dans în doi, și apoi alăturarea tuturor copiilor pentru a face o horă
tradițională a grupei întregi de copii.

La finalul activității, copiii realizează o fotografie de grup alături de instructorul de dans


pe care o vor afișa pe tabloul grupei în incinta grădiniței.

Etapele Conținut științific Strategii didactice


activității
Metode și Mijl. de Evaluare/
procedee învățământ observații
Moment Se asigură condițiile necesare unei bune Org. frontală
organizatori desfășurări a noii activități.
c
Captarea Se pornește proiectorul pe peretele sălii Conversația Video Observarea
atenției de dans și se prezintă copiilor un dans proiector sistematică a
tradițional simplu, din 2 pași, în perechi Org. frontală comportamentului
și o horă tradițională în grup. copiilor

Enunțarea ,,După cum ați văzut și în filmuleț, astăzi Conversația Org.


scopului și a vom învăța, alături de domnul instructor Explicația Frontală și
obiectivelor prezent, un dans simplu tradițional și o Colectivă
horă.”
Aleg elevii pe perechi fată- băiat, iar eu
voi fi perechea instructorului.
Prezint pe înțelesul copiilor obiectivele
propuse.
Prezentarea Se prezință pașii de către instructor și Explicația Org. Frontală Aprecieri verbale
conținutului perechea sa, se așează perechile formate Demonstrația și pe perechi generale și
și dirijarea din copii, li se prezintă poziția corpului Observația individuale
învățării și ei o exersează, ascultând cântecul de Conversația Observarea
câteva ori pentru a urmării linia sistematică a
melodică cu ajutorul unor numere spuse comportamentului
de către instructor pentru a învăța timpii copiilor
mișcărilor mai ușor și mai repede.
După prezentarea modeului și ascultarea
cântecului tradițional, copiii trec la etapa
de dans propriu- zis, în care execută
mișcările de dans explicate și
demonstrate de către modelul lor.

Asigurarea Copiii vor realiza după modelul Exercițiul Org. Frontală Evaluare practică
feedback- instructorului pașii de dans în doi, și apoi Pe perechi, de Observarea
ului alăturarea tuturor copiilor pentru a face o grup sistematică a
horă tradițională a grupei întregi de comportamentului
copii. copiilor
Încheierea Se fac aprecieri generale și individuale Conversația Org. Aprecieri verbale
activității asupra modului de desfășurare a de încheiere Colectivă
activității și a rezultatelor obținute. Se
realizează o poză de grup.

Proiect didactic ( Ziua 2)


Domeniul experiențial: Limbă și comunicare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Mijloc de realizare: Memorizare
Subiectul: ”Deșteaptă-te, române!”
Tipul de activitate: predare-învățare
Scopul: Formarea deprinderii de a reda independent fragmente sau integral poezia însuşită.
Îmbogăţirea vocabularului activ al copiilor, exersarea memoriei.
Obiective operaționale:

 Să audieze imnul României pe baza casetei audio;


 Să-si precizeze sensul cuvintelor şi expresiilor noi: ”deșteaptă-te”, ”tirani”;
 Să înțeleagă conținutul poeziei și mesajul transmis;
 Să reţină, pe cât posibil, versurile primei strofe ale imnului;
 Să nutrească sentimente de dragoste şi grijă faţă de țara noastră;

Strategia didactică:
Metode, procedee, tehnici didactice: conversația, observația, explicația, recitarea model;
Mijloace de învățământ: imagini, Cd audio;
Forme de organizare a activității: frontală;
Durată: 45 minute.

Etapele Conținut științific Strategii didactice


activității
Metode și Mijl. de Evaluare/
procedee învățământ observații
Moment Se asigură condițiile necesare unei bune Org. frontală
organizatoric desfășurări a noii activități.
Captarea Se prezintă diverse imagini cu Conversația Imagini Observarea
atenției domnitorii regiunilor României în Org. frontală sistematică a
ipostaze interesante pentru copii. comportamentului
copiilor

Enunțarea ,,După cum ați văzut și în imagini, Conversația Org.


scopului și a astăzi vom învăța, o strofă din imnul Frontală și
obiectivelor României, sub forma de poezie.” Colectivă
Prezint pe înțelesul copiilor obiectivele
propuse.
Prezentarea Se pornește Cd-ul audio și se ascultă Explicația Cd audio Aprecieri verbale
conținutului imnul României pentru a-i cunoaște Demonstrația Org. Frontală generale și
și dirijarea linia melodică. Observația individuală individuale
învățării Se va recita de către cadrul didactic Conversația Observarea
prima strofă a imnului drept model. Memorare sistematică a
vom repeta poezia în cor, cu ajutorul comportamentului
educatoarei. În primă fază, vom scoate copiilor
un copil în față, pentru a recita primul
vers al poeziei, iar după aceasta vom
spune prima strofa cu întreg colectivul
de copii. Apoi, pe rând, numesc câte un
copil să vină în față, iar cu ajutorul
educatoarei să spună câte un vers,
ceilalți colegi, repetându-l.
Deșteaptă-te, române, din somnul cel
de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani,
Acum ori niciodată croiește-ți altă
soartă,
La care să se-nchine și cruzii tăi
dușmani.
Asigurarea În urma repetării fiecărui vers în parte Exercițiul Org. Frontală Evaluare practică
feedback-ului pentru fixarea cuvintelor, vom recita de grup Observarea
întreaga strofă cu întreg colectivul de 2- sistematică a
3 ori. comportamentului
copiilor
Încheierea Se fac aprecieri generale și individuale Conversația Org. Aprecieri verbale
activității asupra modului de desfășurare a de încheiere Colectivă
activității și a rezultatelor obținute.
Proiect didactic

Domeniul experiențial: Estetic și Creativ


Categoria de activitate: Muzicală
Mijloc de realizare: predare-învățre cântec
Subiectul: ”Deșteaptă-te, române!”
Tipul de activitate: predare-învățare
Scopul: Formarea capacității de receptare a lumii sonore și a muzicii.
Obiective operaționale:

 Să execute exerciţii muzicale concepute pentru dezvoltarea auzului, întinderii vocale şi a


memoriei muzicale
 Să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, interpretându-l nuanţat şi expresiv
 Să interpreteze jocul muzical cu voce naturală, fără stridenţe şi la înălţimea reală

Strategia didactică:
Metode, procedee, tehnici didactice: conversația, demonstrația, explicația, exercițiul, observația;
Mijloace de învățământ: Cd audio;
Forme de organizare a activității: frontală;
Durată: 45 minute.

Etapele Conținut științific Strategii didactice


activității
Metode și Mijl. de Evaluare/
procedee învățământ observații
Moment Se asigură condițiile necesare unei bune Org. frontală
organizatoric desfășurări a noii activități.
Captarea Se adresează o serie de întrebări cu Conversația Org. frontală Observarea
atenției privire la săptămâna națională: sistematică a
Cine îmi spune ce sărbătorim pe 1 comportamentului
Decembrie? copiilor
Cine își amintește numele donitorilor
prezentați în imaginile orei trecute?
Enunțarea ,,După cum știți, de 1 Decembrie Conversația Org.
scopului și a sărbătorim Ziua Națională a României. Frontală și
obiectivelor Astfel, cu ajutorul strofei învățate azi, Colectivă
vom cânta prima parte a imnului țării
împreună.”
Prezint pe înțelesul copiilor obiectivele
propuse.
Prezentarea Se pornește Cd-ul audio și se ascultă Explicația Cd audio Aprecieri verbale
conținutului imnul României pentru a-i cunoaște Demonstrația Org. Frontală generale și
și dirijarea linia melodică. Observația individuale
învățării Se va prezenta drept model de câtre Conversația Observarea
educatoare de două ori. Exercițiul. sistematică a
Se realizează câteva exerciții de comportamentului
încălzire ale vocii. copiilor
Eucatoarea dă tonul, iar copiii, în cor,
se alătură cântecului.
Deșteaptă-te, române, din somnul cel
de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani,
Acum ori niciodată croiește-ți altă
soartă,
La care să se-nchine și cruzii tăi
dușmani.
În urma cântării de câteva ori a
cântecului în grup, se împart copiii în
două grupe și, fiecare grupă pe rând,
cântă câte un vers, urmând cealaltă,
până la finalizarea strofei.
Asigurarea Spre finalul activității, după ce versurile Exercițiul Org. Frontală Evaluare practică
feedback-ului și linia melodică sunt bine- întipărit de grup Observarea
copii, în funcție de cum sunt așezați la sistematică a
măsuțe, fiecare cântă câte un vers, cu comportamentului
ajutorul educatoarei, până când toți copiilor
copilașii au cântat partea lor din imn.

Încheierea Se fac aprecieri generale și individuale Conversația Org. Aprecieri verbale


activității asupra modului de desfășurare a de încheiere Colectivă
activității și a rezultatelor obținute.
Proiect didactic

Domeniul experiențial: Estetic și Creativ


Categoria de activitate: Plastică
Subiectul: ”Ia națională!”
Tipul de activitate: practică- formare de priceperi și deprinderi
Scopul: Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
Obiective operaționale:

 Să recunoască materialele de lucru prezentate de către cadrul didactic


 Să realizeze în mod original un model al iei lor naționale

Strategia didactică:
Metode, procedee, tehnici didactice: conversația, demonstrația, explicația, exercițiul, turul
galeriei;
Mijloace de învățământ: imagini, șablon de carton cu model, hârtie creponată, ac rotund, ață
colorată;
Forme de organizare a activității: frontală, individuală;
Durată: 45 minute.

Etapele Conținut științific Strategii didactice


activității
Metode și Mijl. de Evaluare/
procedee învățământ observații
Moment Se asigură condițiile necesare unei bune Org. frontală
organizatoric desfășurări a noii activități.
Captarea Se prezintă diferite imagini cu porturi Conversația Imagini Observarea
atenției naționale din regiunile României. Întreb Org. frontală sistematică a
copiii ce ar mai adăuga la ele pentru a comportamentului
observa spiritul lor creativ. copiilor

Enunțarea ,,Cele mai importante și frumoase haine Conversația Org.


scopului și a nu sunt cele pe care le vedem la Frontală și
obiectivelor magazine, ci cele pe care strămoșii, Colectivă
eroii noștri le-au purtat pentru a duce
tradiția mai departe. Așa că, ora aceasta
vom realiza hain noastră tradițională.”
Prezint pe înțelesul copiilor obiectivele
propuse.
Prezentarea Se prezintă materialele de lucru Explicația șablon de Aprecieri verbale
conținutului necesare. Demonstrația carton cu generale și
și dirijarea Numesc câțiva copii pentru a le denumi. Observația model, individuale
învățării Drept model, arăt o ie realizată de mine Conversația hârtie Observarea
și răspund dacă sunt întrebări. Exercițiul. creponată, sistematică a
În fața copiilor, iau un nou șablon cu ac rotund, comportamentului
modelul iei, și realizez pe scurt o nouă ață colorată copiilor
ie cu ajutorul materialelor date și Org. Frontală
copiilor.
Se realizează activitatea propriu- zisă.
Elevii își ornează șablonul după bunul
pac cu ajutorul materialelor.
Asist copiii și ajut unde este cazul.
Asigurarea Spre finalul activității, după terminarea Turul- Org. Frontală Evaluare practică
feedback-ului iilor, solicit expunerea acestora pe galeriei Observarea
măsuțe. Copiii vor trece prin fața sistematică a
fiecărui șablon și ăși aleg unul preferat, comportamentului
spunând printr-un singur cuvânt ce le-a copiilor
plăcut cel mai mult la acesta.

Încheierea Se fac aprecieri generale și individuale Conversația Org. Aprecieri verbale


activității asupra modului de desfășurare a de încheiere Colectivă
activității și a rezultatelor obținute.
Proiect de activitate ( Ziua 3 )

Tema activității: Vizită la muzeu

Domeniul experiențial: Om și Societate


Tipul de activitate: vizită
Scopul: Dobândirea unor cunoștințe cu privire la tradițiile românești
Obiective operaționale:

 Să recunoască costumele tradiționale prezentate de către ghidul muzeului


 Să dezvolte atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
 Să se comporte adecvat în mijloacele de transport în comun şi în public.

Strategia didactică:
Metode, procedee, tehnici didactice: conversația, explicația
Mijloace de învățământ: expozițiile prezente în muzeu
Forme de organizare a activității: frontală, de grup;
Locul: Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia
Durată: 2 ore și jumătate.

ARGUMENT

ÎN FAVOAREA PROIECTULUI

Preșcolarul reprezintă curiozitatea absolută, de aceea este foarte important ca el să vină în


contact în mod direct cu materialul didactic, să vadă, să audă, să pipăie. Într-un cuvânt, la această
vârstă simţurile încă îl ajută în formarea reprezentărilor.

O vizită la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, ţine locul a o sută de poveşti şi
explicaţii. Cum acasă nu suntem siguri că elevii urmăresc împreună cu familia emisiunile cu
conţinut istoric, ştiinţifice, cel mai potrivit este să facem noi acest lucru. Acţiunea este şi mai
valoroasă cu cât fiind realizată cu întregul colectiv de elevi ea va putea fi evaluată la nivelul
orelor de istorie, de limba si literatura română sau la nivelul opţionalelor.

Pe lângă cunoştinţele strict istorice dobândite de elevi în timpul acestei vizite la Muzeul
Național al Unirii din Alba Iulia, elevii vor avea ocazia să-şi educe conduita comportării într-un
mijloc de transport şi într-un spaţiu public.
GRAFICUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII

09.00 – 09.15 : mobilizarea colectivelor de elevi;

09.15- 09.45 : deplasarea de la incinta grădiniței la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia;

09.45- 10.00: organizarea colectivelor de elevi;

10.00- 10.45: audierea expunerii făcută de ghid;

10.45- 11.15: deplasarea de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia către incinta grădiniței;

11.15- 11.30: organizarea copiilor pentru deplasarea către casă.

RESPONSABILITATEA ECHIPEI ORGANIZATORICE

1. Contactarea societăţii de transport şi stabilirea programului zilei.

2. Informarea în legătură cu programul de lucru şi vizita de la Muzeul Național al Unirii din Alba
Iulia.

3. Informarea elevilor şi a familiilor acestora.

4. Instructajul copiilor referitor la normele de protecţie ce trebuie respectate în timpul deplasării


cu mijloacele de trasport în comun.

5. Organizarea colectivului de elevi în vederea deplasării cu mijloacele de transport în comun şi


supravegherea copiilor.

6. Îndrumarea şi supravegherea elevilor în timpul activităţii de la Muzeul de Istorie.

EVALUAREA

Evaluarea se va desfășura prin: intermediul unui portofoliu scurt realizat drept temă
pentru acasă în decursul a unei întregi săptămâni, în care copiii vor realiza 3 desene cu ceea ce
au văzut pe parcurul vizitei la muzeu și oral prin povestirea a ceea ce lor le-a plăcut cel mai mult
și motivul alegerii respective.
Proiect didactic ( ziua 4)

Domeniul experiențial: Estetic și Creativ


Categoria de activitate: Plastică
Subiectul: ”Port popular”
Tipul de activitate: practică- formare de priceperi și deprinderi
Scopul: Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
Obiective operaționale:

 Să recunoască materialele de lucru prezentate de către cadrul didactic


 Să realizeze în mod original un model al costumului tradițional după placul lor

Strategia didactică:
Metode, procedee, tehnici didactice: conversația, demonstrația, explicația, exercițiul, turul
galeriei;
Mijloace de învățământ: imagini, șablon de carton cu model, acuarele, pensule, recipient apă
Forme de organizare a activității: frontală, individuală;
Durată: 45 minute.

Etapele Conținut științific Strategii didactice


activității
Metode și Mijl. de Evaluare/
procedee învățământ observații
Moment Se asigură condițiile necesare unei bune Org. frontală
organizatoric desfășurări a noii activități.
Captarea Se prezintă diferite imagini cu porturi Conversația Imagini Observarea
atenției naționale din regiunile României. Întreb Org. frontală sistematică a
copiii ce ar mai adăuga la ele pentru a comportamentului
observa spiritul lor creativ. copiilor

Enunțarea ,,Cele mai importante și frumoase haine Conversația Org.


scopului și a nu sunt cele pe care le vedem la Frontală și
obiectivelor magazine, ci cele pe care strămoșii, Colectivă
eroii noștri le-au purtat pentru a duce
tradiția mai departe. Așa că, ora aceasta
vom realiza hain noastră tradițională.”
Prezint pe înțelesul copiilor obiectivele
propuse.
Prezentarea Se prezintă materialele de lucru Explicația șablon de Aprecieri verbale
conținutului necesare. Demonstrația carton cu generale și
și dirijarea Numesc câțiva copii pentru a le denumi. Observația model, individuale
învățării Drept model, arăt o pictură realizată de Conversația pensule, Observarea
mine și răspund dacă sunt întrebări. Exercițiul. acuarele, sistematică a
În fața copiilor, iau un nou șablon cu recipient cu comportamentului
modelul portului popular, și realizez pe apă copiilor
scurt o pictură cu ajutorul materialelor Org. Frontală
date și copiilor.
Se realizează activitatea propriu- zisă.
Elevii își pictează șablonul după bunul
pac cu ajutorul materialelor.
Asist copiii și ajut unde este cazul.
Asigurarea Spre finalul activității, după terminarea Turul- Org. Frontală Evaluare practică
feedback-ului picturilor, solicit expunerea acestora pe galeriei Observarea
măsuțe. Copiii vor trece prin fața sistematică a
fiecărui șablon și ăși aleg unul preferat, comportamentului
spunând printr-un singur cuvânt ce le-a copiilor
plăcut cel mai mult la acesta.

Încheierea Se fac aprecieri generale și individuale Conversația Org. Aprecieri verbale


activității asupra modului de desfășurare a de încheiere Colectivă
activității și a rezultatelor obținute.
Proiect didactic

Domeniul experiențial: Estetic și Creativ


Categoria de activitate: Muzicală

Tema activității: Dans și cântec

Mijloc de realizare: Dans și cântec tematic

Scopul activității: Dezvoltarea deprinderilor de a canta si dansa, respectand ritmul muzicii si


mișcarile de dans, prin coordonare pe perechi.

Obiective operaționale:

 Să execute corect pașii de dans după linia melodică a cântecului


 Să realizeze mișcările de dans în concordanță cu perechea sa după modelul instructorului
 Să audieze textul imnului României, cântându-l după modelul educatoarei

Metode si procedee: conversația, explicatia, exercitiul, demonstratia, dansul.

Material didactic: cd-player, suport audio, poezii.

Resurse spațiale: sala de clasă

Evaluare: Observarea sistematică a comportamentului copiilor

Forme de organizare: frontală, pe perechi, în grup.

Durată: 45 minute

Etapele Conținut științific Strategii didactice


activității
Metode și Mijl. de Evaluare/
procedee învățământ observații
Moment Se asigură condițiile necesare unei bune Org. frontală
organizatoric desfășurări a noii activități.
Captarea Se recită diverse poezii scurte cu privire Conversația Org. Observarea
atenției la țara noastră pentru a trezi din nou Frontală sistematică a
interesul pentru patrie. Poezii comportamentului
copiilor
Enunțarea ,,După cum știți, de 1 Decembrie Conversația Org.
scopului și a sărbătorim Ziua Națională a României. Frontală și
obiectivelor Astfel, cu ajutorul orelor trecute, vom Colectivă
repeta pașii de dans învățați în prima zi
și vom cânta prima strofă a imnului
României.”
Prezint pe înțelesul copiilor obiectivele
propuse.
Prezentarea Se pornește Cd-ul audio și se ascultă Explicația Cd audio Aprecieri verbale
conținutului imnul României pentru a le reaminti Demonstrația Org. Frontală generale și
și dirijarea linia melodică. Conversația individuale
învățării Se va prezenta drept model de câtre Exercițiul. Observarea
educatoare o dată. sistematică a
Se realizează câteva exerciții de comportamentului
încălzire ale vocii. copiilor
Eucatoarea dă tonul, iar copiii, în cor,
se alătură cântecului.
Deșteaptă-te, române, din somnul cel
de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani,
Acum ori niciodată croiește-ți altă
soartă,
La care să se-nchine și cruzii tăi
dușmani.
.
Asigurarea Spre finalul activității, după ce versurile Exercițiul Org. Frontală Evaluare practică
feedback-ului și linia melodică sunt bine- întipărite, de grup Observarea
invit copiii în mijlocu sălii de grupă sistematică a
pentru a repeta dansurile învățate comportamentului
anterior, realizând la final o mare horă a copiilor
unirii.

Încheierea Se fac aprecieri generale și individuale Conversația Org. Aprecieri verbale


activității asupra modului de desfășurare a de încheiere Colectivă
activității și a rezultatelor obținute.
Proiect didactic

Domeniul experiențial: Limbă și comunicare


Categoria de activitate: Educarea limbajului
Mijloc de realizare: povestirea educatoarei
Subiectul: ”Povestiri istorice!”
Tipul de activitate: însușire de noi cunoștințe
Scopul: Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
Obiective operaționale:

 Să recunoască personajele principale din textul audiat;


 Să înțeleagă conținutul povestirii și mesajul transmis;
 Să povestească, pe scurt, conținutul povestirii;
 Să nutrească sentimente de dragoste şi grijă faţă de țara noastră;

Strategia didactică:
Metode, procedee, tehnici didactice: conversația, explicația, povestirea educatoarei;
Mijloace de învățământ: carte cu povestiri istorice- Dumitru Almaș, CD audio;
Forme de organizare a activității: frontală;
Durată: 45 minute.

Etapele Conținut științific Strategii didactice


activității
Metode și Mijl. de Evaluare/
procedee învățământ observații
Moment Se asigură condițiile necesare unei bune Org. frontală
organizatoric desfășurări a noii activități.
Captarea Se audiază cu ajutorul unui sistem Conversația Org. Observarea
atenției audio cântecul Hora Unirii: Frontală sistematică a
Hai să dăm mână cu mână, Cei cu CD audio comportamentului
inima română, Să-nvârtim hora Unirii, copiilor
Pe pământul României (...)
Enunțarea ,,Astăzi vom asculta una dintre cele mai Conversația Org.
scopului și a frumoase povestiri istorice românești, Frontală și
obiectivelor vom vorbi despre aceasta și o vom Colectivă
păstra mereu în sufletul și mintea
noastră.”
Prezint pe înțelesul copiilor obiectivele
propuse.
Prezentarea Se deschide cartea scrisă de Dumitru Explicația Carte cu Aprecieri verbale
conținutului Almaș și se citeste povestirea Cum l-a Conversația povestiri generale și
și dirijarea înfrânt Traian pe Decebal. Exercițiul istorice individuale
învățării Citesc cu intonație textul, prezint Povestirea Org. Frontală Observarea
ilustrațiile prezente în carte educatoarei sistematică a
reprezentative povestirii. comportamentului
Adresez întrebări referitoare la textul copiilor
citit pentru a fixa cunoștințele.
Explic cuvintele necunoscute copiilor
daca este cazul.
.
Asigurarea Spre finalul activității, după ce s-a Exercițiul Org. Frontală Evaluare practică
feedback-ului răspuns la întrebările pe baza textului, de grup Observarea
solicit câțiva copii să povestească ceea sistematică a
ce li s-a prezentat în text. comportamentului
Iar, la final, numesc câte un copil să copiilor
spună de ce personajul lor preferat a
fost Decebal, sau de ce Traian?

Încheierea Se fac aprecieri generale și individuale Conversația Org. Aprecieri verbale


activității asupra modului de desfășurare a de încheiere Colectivă
activității și a rezultatelor obținute.
Program serbare

Se audiază imnul României, timp în care copiii, îmbrăcați în port tradițional, intră pe
scenă unul câte unul, așezându-se în pereche de fată- băiat.

După așezarea acestora, fiecare se prezintă, exclamând la final: Mândru că sunt


românaș!.

În urma prezentării tuturor copiilor, aceștia se iau de mână cu vecinii lor și, alături de
cadrul didactic cântă prima strofă a imnului Deșteaptă-te, române! învățată.

Se face o scurtă pauză în care, pe un video- proiector se atașează pozele realizate în


decursul săptămânii naționale în timpul orelor de desfășurare tematice.

Copiii revin în poziția de pereche


realizează dansul învățat cu domnul instructor
și repetat în decursul săptămânii, doi câte doi,
iar, la final, copiii, alături de educatoare,
realizează o horă. După finalizarea horei grupei
mari, părinții sunt invitați să se alăture copiilor,
realizându-se doua hore ( una mai mare și una
mai mică) care sa eargă în sens invers pentru a
crea o mișcare scenică superbă.

La finalul serbării, toți copiii fac o


plecăciune și exclamă : România, te iubesc!

Cu toții sunt aplaudați și li se oferă un pachețel cu tricolorul României și un coșuleț cu


bunătăți drept răsplată pentru buna desfășurare a tuturor activităților propuse.