Sunteți pe pagina 1din 5

Prof. înv.

primar :

PROIECT DE
ACTIVITATE
INTEGRATĂ
Proiect didactic integrat
Clasa pregătitoare

Activităţi integrate:
Matematică și explorarea mediului – Numărul și cifra 6. Animale domestice/ sălbatice
Muzică și Mișcare- Elefantul Cici
Arte vizuale și abilități practice – Prietenul meu necuvântător

SCENARIUL DIDACTIC

Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.:


salutul :
„ Dragi băieți și dragi fetițe
Cu șepcuțe, coronițe,
În piciore hai să stăm,
Frumos să ne salutăm! ”
În continuare se realizează prezenţa, starea de spirit, iar apoi copiii, împreună cu învățătoarea,
vor completa Calendarul naturii și descoperă elementul surpriză ,,Noutatea zilei”: „o jucărie de
pluș în formă de cățeluș”.
Anunț elevii că pe parcursul activităților de astăzi vom observa caracteristicile animalelor
domestice, le vom număra, vom cânta și dansa alături de ele, iar nu în ultimul rând, le vom picta.
PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

Clasa: Clasa Pregătitoare


Propunător: Prof. înv.primar Stăvar Roxana Elena
Aria curriculară : Matematică și Științe ale naturii
Disciplina predominantă: Matematică și Explorarea mediului
Unitatea tematică: „Animalele”
Subiectul: „ Cifra și numărul 6. Animalele domestice/ sălbatice”
Forma de realizare: activitate integrată
Discipline implicate: MM ( Elefantul Cici) și AVAP ( Prietenul meu necuvântător)
Tipul activităţii: mixtă : consolidare a cunoștințelor și formare de priceperi și deprinderi

Competenţe generale/specifice:
Arte vizuale și abilități practice:
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct
2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple

Matematică şi explorarea mediului:


1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31
Muzică şi mişcare:
3. Exprimarea liberă în contactul cu muzica, apelând la propriile abilităţi creative
3.1. Mişcarea liberă pe cântec sugerată de text
Obiective operaţionale:
 O1 - Să specifice numărul jucăriilor de pluș prin numărarea acestora;
 O2 - Să redacteze scrierea numărului reprezentat de mulțimea elementelor date;
 O3 – Să formeze micări de dans suferate de text, după modelul cadrului didactic;
 O4 – Să picteze în interiorul conturului animalul domestic primit prin tehnica dactilopicturii;

Strategia didactică:
1.Metode şi procedee: -conversația, exercițiul, explicația, demonstrația, jocul didactic;
2.Forme de organizare: frontal, individual, colectiv;
Resurse materiale: jucării de pluș, tabla, fișe pentru pictură, clip audio ;
Resurse temporale: 40 minute+ 10minute activități în completare
Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluare fişelor de lucru,aprecieri
verbale,stimulente.

BIBLIOGRAFIE:
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele
I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar.
 MECTS -„Programa pentru disciplinele Muzică și Mișcare, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru manual,
aprobată prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, București, 2012;
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
ETAPELE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
LECȚIEI DIDACTICE
METODE MIJLOACE FORME DE
DE ORGANIZARE
ORGANIZARE
I.Moment Se va organiza spaţiul şi climatul educativ într-un
organizatoric mod optim desfăşurării activităţii propuse. Conversaţia
Se va realiza ,,Întâlnirea de dimineață” astfel: Frontal
-salutul: „ Dragi băieți și dragi fetițe
Cu șepcuțe, coronițe,
În piciore hai să stăm, -observarea
Frumos să ne salutăm! ” reacțiilor
-prezența: copiilor
Numesc o fetiță să spună dacă lipsește vreun băiat de Conversaţia
la școală, respectiv un băiat să spună dacă lipsește
vreo fetiță. Exerciţiul Frontal
-Se completează calendarul naturii: data, ziua
săptămânii, anotimpul, vremea.
II.Captarea Se descoperă elementul surpriză ,,Noutatea zilei”: o
atenţiei jucărie de pluș în formă de câțeluș. Discutăm pe baza Conversaţia Jucărie de pluș Observarea
acestuia, adresând întrebări caracteristice înfățisării Frontal reacţiilor
jucăriei: copiilor
-Ce reprezintă această jucărie?
-Din ce este format capul său? Colectiv
-Unde îl întâlnim? În pădure sau în gospodărie?
-La ce ne ajută în gospodărie?
-Ce animale se află pe lângă el, în gospodărie?
III.Anunţare Se anunţă tema şi obiectivele urmărite pe parcursul Conversația Frontal
a temei lecţiei pe un limbaj adecvat vârstei, specificând Expunerea
disciplinele pe car le vom integra.

IV.Dirijarea Se poartă discuţii despre animale din jurul Conversaţia Catedră observarea
învăţării nostru,dacă au animale acasa şi care sunt acestea.De Jucării de pluș Frontal comportament
asemenea se va vorbi despre cum putem ajutam noi ului elevilor
animalele insistând asupra faptului că noi trebuie să
avem grijă de ele.. observarea
Pe catedră, așez mai mult jucării de pluș, atât în comportament
formă de animal domestic, cât și sălbatic. Adresez ului
scurte întrebări pe baza acestora, apoi realizez participativ în
mulțimi din acestea, elevii adunăndu-le. Apoi, pe o cadrul
parte a catedrei așez 4 animăluțe, iar pe cealaltă parte Exerciţiul Individual discuției
așez 3, pentru a le compara, continuând cu încă 2
exerciții de comparare a jucăriilor de pluș.
V.Obţinerea Cu ajutorul calculatorului, ascultăm cântecelul Conversaţie Calculator Frontal observarea
performanţei Elefantul Cici. Adresez întrebări pe baza animalului Cântec comportament
sălbatic observat, specificându-i mediul de trai și ului
componentele. participativ în
Pe baza cântecelului, realizăm mișcări scenice, de cadrul
exemplu: la Elefantul Cici și-a pierdut cipicii, elevii Joc didactic Colectiv activităților
arată mișcarea de arătare spre papucii lor.
După ce am repetat de 2 ori mișcarile scenice, se Fişă de colorat
Mparte fiecăruia o planșă pe baza unui animal Planșă model
domestic. Fiecare elev specifică ce animal a primit, Acuarele individual
iar prin tehnica dactilopictură, tehnică demonstrată de
mine și prezentată cu ajutorul planșei model, elevii
vor realiza sarcina primită la AVAP.
VI.Încheiere La finalul orei se fac aprecieri asupra modului de expunerea
a activităţii lucru lucrărilor