Sunteți pe pagina 1din 3

Kundalini Yoga

este acea ramură a sistemului milenar yoga care vizează trezirea, dinamizarea și ascensiunea
controlată a energiei fundamentale numite Kundalini Shakti. Kundalini Shakti este în tradiţia orientală
”puterea creatoare, divină, extraordinară, încolăcită ca un şarpe“ (adică repliată, prezentă într-o
stare potenţială în structura vitală şi în corpul subtil al fiinţei umane), cu alte cuvinte reflectarea
directă a energiei creatoare fundamentale a lui Dumnezeu, ce stă la baza întregii creații. În ”Hatha
Yoga Pradipika“ (III, 1), Kundalini Shakti este prezentată ca fiind suportul fundamental al tuturor
tratatelor teoretice şi practice de yoga. Această misterioasă forţă subtilă psihospirituală reprezintă
rădăcina și ‘motorul’ tuturor celorlalte energii din Univers și, la scară mică, din om.

Tradiția spirituală consideră că fiecare ființă umană deține această forță colosală, dar că ea rămâne
latentă în marea majoritate a oamenilor. Analogic, e ca și cum am avea o comoară uriașă îngropată în
curtea casei, dar am ignora existența ei și ne-am trăi viața în sărăcie. Trezirea acestei energii bazale și
ridicarea ei este un proces complex, în urmă căruia apare o transformare spirituală radicală, trezirea
puterilor paranormale latente și obținerea decondiționării depline a ființei, eliberarea spirituală
(moksha), adică scopul ultim pe care orice formă de yoga și-l propune. Fie că știu, fie că nu știu
despre existența acestei puteri potențiale, fie că vorbesc despre ea sau nu, toate tradițiile spirituale
autentice conduc la trezirea și ascensionarea ei în ființă. În esență, veritabila transformare spirituală
este același lucru cu manifestarea acestei energii colosale în om. Unii înțelepți afirmă chiar: ”cheia
succesului în practica yoga (oricare ar fi ea, n.n) este trezirea lui Kundalini.”

Sistemul Kundalini Yoga se bazează, înainte de toate, pe o cunoaștere precisă, profundă și


amănunțită a structurilor subtile ale omului (sistemul centrilor subtili de forță, chakras, și al rețelei de
circuite subtile, nadis, prin care circulă energia, prana). Apoi este necesară o purificare prealabilă
exemplară, pe toate nivelurile ființei, atât fizic, cât mai ales mental, emoțional și spiritual. În absența
acestei purificări, practicantul se poate confrunta cu manifestări neplăcute, perturbatoare, cum ar fi
cele descrise de persoanele la care Kundalini s-a trezit în mod spontan, fără o pregătire adecvată.
Odată atins însă un nivel satisfăcător de purificare, trezirea și manifestarea lui Kundalini nu mai
sperie, este armonioasă și pe deplin controlată. Mecanismele și tehnicile folosite sunt în special cele
cunoscute în Hatha Yoga, ce se bazează pe controlul și ritmarea suflurilor (pranayama), de asemenea
tehnici speciale meditative, specifice lui Raja Yoga, precum și tehnici tantrice, inclusiv de natură
erotică. Energiile imense declanșate în aceste procese impun, pe lângă o puritate exemplară, și un
control impecabil al întregii conștiințe. Acest auto-control este posibil printr-o concentrare neclintită
a minții și o motivație lipsită de ambiguități.

Kundalini Yoga s-a dezvoltat ca parte din Hatha Yoga și din Tantra Yoga, într-un proces de sincretism.
Învățăturile sale apar în texte fundamentale de factură hatha yoghină și tantrică, mai ales în perioada
Evului Mediu indian, în jurul anului 1000. Texte faimoase precum ”Hatha Yoga Pradipika” și ”Shiva
Samhita” se referă în extenso la Kundalini shakti și utilizarea ei. Ulterior apar texte precum ”Sat
Chakra Nirupana” și ”Paduka Panchaka”, ce detaliază anatomia subtilă a ființei umane și rolul
diferitelor sale energii în evoluția spirituală, dintre care Kundalini shakti este cea mai importantă.
Ca și denumire, în sanscrită adjectivul kundali înseamnă ”circular, inelar”. El apare ca substantiv
însemnând ”șarpe” (în sensul de ”încolăcit”) în cronica Rajatarangini din secolul al XII-lea. ”Kunda”
apare ca nume al unui Naga (grup de zeități-șarpe în mitologia hindusă și budistă) în epopeea
Mahabharata. La feminin, Kundali are semnificația de ”încolăcire” în sanscrita clasică și este folosit ca
nume al unei Shakti ”cu trup de şarpe”, începând cu secolul al XI-lea, în textul tantric ”Śaradatilaka”.
Acest concept este adoptat sub forma kundalini, ca termen tehnic, în Hatha Yoga începând cu secolul
al XV-lea și este utilizat pe scară largă în Upanișade. ”Yoga Kundalini Upanishad” este menționată în
lista celor 108 Upanișade din aşa-numitul ”Muktika canon” (Canonul Supremei Eliberări), în 1656.

În timpurile moderne, Swami Sivananda a introdus mulți cititori în cunoaşterea Kundalini Yoga prin
cartea sa despre acest subiect apărută în 1935. Kundalini Yoga a devenit populară în Occident și
datorită scrierilor lui Arthur Avalon, pseudonimul lui Sir John Woodroffe (1865-1936), cum ar fi
”Puterea șarpelui”. În 1967, faimosul Gopi Krishna și-a făcut cunoscute experiențele sale legate de
Kundalini Shakti în lucrarea ”Kundalini Shakti, energia evoluției în om”.

Ca și denumire, în sanscrită adjectivul kundali înseamnă ”circular, inelar”. El apare ca substantiv


însemnând ”șarpe” (în sensul de ”încolăcit”) în cronica Rajatarangini din secolul al XII-lea. ”Kunda”
apare ca nume al unui Naga (grup de zeități-șarpe în mitologia hindusă și budistă) în epopeea
Mahabharata. La feminin, Kundali are semnificația de ”încolăcire” în sanscrita clasică și este folosit ca
nume al unei Shakti ”cu trup de şarpe”, începând cu secolul al XI-lea, în textul tantric ”Śaradatilaka”.
Acest concept este adoptat sub forma kundalini, ca termen tehnic, în Hatha Yoga începând cu secolul
al XV-lea și este utilizat pe scară largă în Upanișade. ”Yoga Kundalini Upanishad” este menționată în
lista celor 108 Upanișade din aşa-numitul ”Muktika canon” (Canonul Supremei Eliberări), în 1656.

În timpurile moderne, Swami Sivananda a introdus mulți cititori în cunoaşterea Kundalini Yoga prin
cartea sa despre acest subiect apărută în 1935. Kundalini Yoga a devenit populară în Occident și
datorită scrierilor lui Arthur Avalon, pseudonimul lui Sir John Woodroffe (1865-1936), cum ar fi
”Puterea șarpelui”. În 1967, faimosul Gopi Krishna și-a făcut cunoscute experiențele sale legate de
Kundalini Shakti în lucrarea ”Kundalini Shakti, energia evoluției în om”.