Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 7

EXERCIȚII PENTRU JOCUL ,,VAZA CU FLORI ”

1)Alege varianta corectă: vântul ieste/este furios.

2)Găseşte verbul: floare,culege,aer.

3)Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător :fuge,strânge.

4)Arată persoana,numărul,timpul verbului din propoziţie: Ana scrie tema .

5)Completează proverbul:Prietenul bun la nevoie ...............

6)Trece verbele la numarul plural:ştie,merge,cade,tace,vine

7)Caută cuvinte cu înţeles opus:plânge,tace,vinde.

8)Verbul din propozitia : Eu voi citi povestea mâine.

este la timpul:............................

9)Găsește verbe potrivite pentru cuvintele: lupul ,fratele,noi,el.

10)Desparte în silabe verbele: răspunde ,lucrează,împarte

11)Formulează o propoziție cu verbul a cunoaște .

12)Completează propoziția următoare cu forma potrivită a verbului din paranteză

Ei................(a lua) note bune la toate disciplinele.