Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere tip de informatii publice in baza Legii nr.

544/2001

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ


Str. 22 Decembrie, nr.58, Deva, cod 330084, judeţul Hunedoara
Data. 24.06.2020

Stimate domnule Manager,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public. Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente
(petentul este rugat sa enumere cat mai concret documentele sau informatiile solicitate):

1.Bilet de externare - Scrisoare medicala – sectia chirurgiel perioada din 25.11.2000.


2.Bilet de externare - Scrisoare medicala – sectia chirurgiel perioada din 07.01.2007

Internarea la medic chirurg Dr. Blendea Marius Vasile


Doresc ca informatiile solicitate sa imi fie furnizate, in format hartie(original)

Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documen-


telor solicitate (daca se solicita copii in format scris).

Va multumesc pentru solicitudine,

....................................
(semnatura petentului)

  Numele si prenumele petentului. FARCAS LUCIAN

  Adresa. Bld. Iuliu Maniu, bl.61, sc.1, et.3, ap.6, Deva, Jud. Hunedoara

  Profesia (optional). ....................................................................

  Telefon (optional). 0730 307 278

  Fax (optional). ...........................................................................