Sunteți pe pagina 1din 7

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR

PUBLICE...........................
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR
PUBLICE...............................

Executia operativa a contului trezoreriei


in ziua de: 01/07/2020
Pagin

S
02248 III a. BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
a) Venituri (cont 22.A), din care: 396.644.438,87
02250 Contributiile angajatorilor (ct.22.A.20), din care: 4.278.983,16
02251 -Contributii pt.asigurari sociale datorate de
angajatori (ct.22.A.20.01.01) 1.101.501,79
02253 -Contributia de asigurari sociale datorata in cazul
conditiilor deosebite de munca (ct.22.A.20.01.03) 2.429.543,00
02254 -Contributia de asigurari sociale datorata in cazul
conditiilor speciale de munca (ct.22.A.20.01.04) 44.228,00
02255 Contributiile asiguratilor (ct.22.A.21) 394.007.594,93
02259 Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat,
incasate in contul unic, in curs de distribuire
(ct. 22.A.47.02) -1.955.706,72
02260 b) Cheltuieli (cont 25.A) 1.428.510.427,94
02261 c) Excedent/Deficit al bugetului asigurarilor sociale
de stat pentru anul curent (rd.248 - rd.260) -1.031.865.989,07
02263 III b. SISTEMUL DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE
MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
a) Veniturile sistemului de asigurare pt. accidente de
munca si boli profesionale - total (ct..22.A.20.04.01
+22.A.20.04.02+22.A.20.09.00+22.A.21.06+22.A.30.07
+22.A.31.06+22.A.36.01.03+22.A.36.03.03) 703.710,37
02264 b) Cheltuielile sistemului de asigurare pt. accidente
de munca si boli profesionale - total (ct..25.A.69) 3.102.838,19
02266 d) Excedent/Deficit al sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale pentru
Cod Denumire Sume
- lei -
Cod Denumire Sume

02271 V. BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI


SOCIALE DE SANATATE
a) Venituri (cont 26.A), din care: 162.421.694,85
02273 Contributii de la persoane juridice sau fizice, care
angajeaza personal salariat (ct.26.A.20.03.01) 273.749,00
02276 Contributii pentru concedii si indemnizatii de la
persoane juridice sau fizice (ct.26.A.20.07.01) 24.777,00
02280 Contributiile asiguratilor (ct.26.A.21), din care: 155.620.434,00
02283 -Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate
de asigurati (ct.26.A.21.03) 151.483.048,00
02287 Venituri ale bugetului Fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate, incasate in contul
unic, in curs de distribuire (ct.26.A.47.05) -1.021.206,00
02290 Subventii de la alte administratii (ct.26.A.43) -1,00
02292 b) Cheltuieli (cont 27.A) 440.209.306,97
02293 c) Excedent/Deficit al Fondului national unic de
asig.de sanatate pt.anul curent (rd.271 - rd.292) -277.787.612,12

Punctaj de conformitate DONPE_Creante Bug.


SEF serv.Delia Barzaune CCCB Simona Dudas
Pagina: 5
Pagin

- lei -
Cod Denumire Sume S
02351 -Disponibil din sume reprezentand garantie de buna
executie (ct. 53.01) 19.239.227,65
02354 -Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
(ct. 58.01) 1.623.463,01
02356 -Disponibil din timbru de mediu pt. autovehicule
(ct. 51.I.16.09.00) 2.377.040,42
02362 Certificate de depozit (ct.42) 3.312.500,00
02365 Disponibil din titluri de stat neutilizat pentru
finantarea deficitului bugetar si refinantarea
datoriei publice (ct.45) 1.223.682,00
02370 Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor
de credite finantati din bugetul de stat (ct.01.A) 760.023.273,00
02374 Credite deschise si repartizate din bugetul asigurari-
lor sociale de stat (ct.03) 1.440.681.660,00
02376 Credite deschise si repartizate din bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate (ct.05) 440.373.720,00
02378 Credite deschise si repartizate din bugetul asigurari-
lor pentru somaj (ct.08) 104.687.199,00
02900 Subtotal 1 -25.534.597,53
02901 Subtotal 2 536.846,00
02902 Subtotal 3 11.241.125,86
02903 Subtotal4 962,00

Trezorier sef,
Sef serviciu
Administrarea si contabilitatea
contului curent al trezoreriei
Executia operativa a contului trezoreriei

Cod Denumire Sume