Sunteți pe pagina 1din 4

Anexă la OMEC nr. 4.649 din 30.06.

2020

PRECIZĂRI

privind instituirea unor măsuri referitoare la acreditarea, organizarea și desfășurarea


programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul
preuniversitar, în contextul pandemiei COVID- 19

Documentația aferentă acreditării, organizării și desfășurării programelor de formare continuă


(solicitare aviz Comisie Specializată de Acreditare-CSA, derulare activități de formare și evaluare
finală a cursanților participanți la acestea și solicitări de eliberare a avizelor în vederea achiziționării
atestatelor de formare continuă), se transmite la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), exclusiv
în format digital, prin poșta electronică și/sau pe suport electronic/aplicație dedicată domeniului
formării continue, întocmite în conformitate cu prevederile metodologiei de acreditare și a
prezentului ordin, cu respectarea precizărilor din tabelul de mai jos:
Nr Domeniul de Tipuri de documente transmise către Adresa pentru corespondență electronică
crt activitate MEC, de furnizorii programelor de Direcția Formare Responsabil
formare continuă propuse pentru Continuă
acreditare/acreditate
1. Acreditare 1. Solicitări acreditare programe de formare subiect e-mail: mirela.negreanu@edu.gov.ro
programe de continuă și documentele aferente, în Acreditare_clarificari mirela-cristina.negreanu
formare condițiile prezentului ordin; @formare.edu.ro
continuă 2. Clarificări solicitate de către adresa e-mail:
reprezentanții MEC; acreditare.prog.formare nicoleta.mircea@edu.gov.ro
3. Clarificări solicitate de către CSA; @edu.gov.ro elena-nicoleta.mircea@
4. Adresă solicitare aviz CSA și anexele formare.edu.ro
aferente: dfc@formare.edu.ro
a) descriere platformă/aplicație e-learning - elena.dinu@edu.gov.ro
denumirea platformei/aplicației e-learning și elena.dinu@formare.edu.ro
linkul către aceasta, cu
prezentarea/descrierea succintă a
specificațiilor tehnice și cu prezentarea
ghidului de utilizare a platformei, adaptat
desfășurării activităților din cadrul
programului de formare în regim online de
tip sincron audio-video (webinar), conform
planului de învăţământ al programului de
formare continuă acreditat;
b) declarație pe proprie răspundere a
reprezentantului legal al furnizorului -
privind capacitatea furnizorului de
transformare a activităților față-în-față în
activități online de tip sincron audio-video
(webinar), cu precizarea denumirii
platformei/aplicației e-learning;
c) tabel centralizator asumat de furnizor -
elaborat de către furnizor pe baza
declarațiilor pe proprie răspundere a
cursanților participanți la aceste activități de
formare online de tip sincron audio-video
Anexă la OMEC nr. 4649 din 30.06.2020

(webinar), care atestă atât disponibilitatea


cât și accesul acestora la internet și la
mijloacele electronice necesare parcurgerii
programului de formare în regim online de
tip sincron audio-video (webinar), datate și
semnate;
d) documente doveditoare privind
capacitatea logistică a furnizorului de a
desfășura activități de formare online –
echipamente, instrumente, softuri;
e) declarație privind acordarea dreptului de
acces la desfășurarea activităților de formare
online de tip sincron audio-video (webinar) -
pentru reprezentanții MEC cu atribuții de
serviciu în domeniu, în scopul monitorizării
și precizarea informațiilor necesare
accesului.
2. Organizare și A. Programe de formare continuă subiect e-mail:
desfășurare acreditate față-în-față, reorganizate online Desfășurare_program_ dorin.roscan@edu.gov.ro
programe de sincron audio-video (webinar), destinate formare_acreditat_față dorin.roscan@formare.edu.ro
formare personalului didactic din învățământul în_față_reorganizat_
continuă preuniversitar: online sincron audio- elena.dinu@edu.gov.ro
acreditate 1. adresă de înaintare, la care se anexează: video (webinar) elena.dinu@formare.edu.ro
a) aviz CSA;
b) calendarul/schema orară a activităților de
formare, după caz: adresa e-mail:
- desfășurate conform acreditării până la acreditare.prog.formare
suspendare și replanificate/reorganizate @edu.gov.ro
online de tip sincron audio-video
(webinar), pentru fiecare serie/grupă de dfc@formare.edu.ro
cursanți;
- planificate/reorganizate online de tip
sincron audio-video (webinar), pentru
fiecare serie/grupă de cursanți;
c) notificarea de evaluare finală cu
specificarea activitatilor, după caz:
- suspendată și replanificată/reorganizată
online de tip sincron audio-video
(webinar), pentru fiecare serie/grupă de
cursanți
- planificată/reorganizată online de tip
sincron audio-video (webinar), pentru
fiecare serie/grupă de cursanți;
d) acordarea dreptului de acces la
desfășurarea activităților de formare online
de tip sincron audio-video (webinar), pentru
reprezentanții Ministerului Educației și
Cercetării cu atribuții de serviciu în
domeniu, în scopul monitorizării și
precizarea informațiilor necesare accesului.
B. Programe de formare continuă subiect e-mail:
acreditate blended – learning, cu activități Desfășurare_program_f dorin.roscan@edu.gov.ro
reorganizate online sincron audio-video ormare_acreditat_blend dorin.roscan@formare.edu.ro
(webinar), destinate personalului didactic ed –
din învățământul preuniversitar: learning_reorganizat_o elena.dinu@edu.gov.ro
1. adresă de înaintare la care se anexează: nline_sincron audio- elena.dinu@formare.edu.ro
a) descriere platformă/aplicație e-learning - video (webinar)
denumirea platformei/aplicației e-learning și
linkul către aceasta, cu adresa e-mail:
prezentarea/descrierea succintă a acreditare.prog.formare
specificațiilor tehnice și cu prezentarea @edu.gov.ro
ghidului de utilizare a platformei, adaptat
desfășurării activităților din cadrul dfc@formare.edu.ro

2
Anexă la OMEC nr. 4649 din 30.06.2020

programului de formare în regim online de


tip sincron audio-video (webinar), conform
planului de învăţământ al programului de
formare continuă acreditat;
b) declarație pe proprie răspundere a
reprezentantului legal al furnizorului -
privind capacitatea furnizorului de
transformare a activităților față-în-față în
activități online de tip sincron audio-video
(webinar), cu precizarea denumirii
platformei/aplicației e-learning;
c) tabel centralizator asumat de furnizor -
elaborat de către furnizor pe baza
declarațiilor pe proprie răspundere a
cursanților participanți la aceste activități de
formare online de tip sincron audio-video
(webinar), care atestă atât disponibilitatea
cât și accesul acestora la internet și la
mijloacele electronice necesare parcurgerii
programului de formare în regim online de
tip sincron audio-video (webinar), datate și
semnate;
d) documente doveditoare privind
capacitatea logistică a furnizorului de a
desfășura activități de formare online –
echipamente, instrumente, softuri;
e) declarație privind acordarea dreptului de
acces la desfășurarea activităților de formare
online de tip sincron audio-video (webinar) -
pentru reprezentanții Ministerului Educației
și Cercetării cu atribuții de serviciu în
domeniu, în scopul monitorizării și
precizarea informațiilor necesare accesului;
f) calendarul/schema orară a activităților de
formare cu specificarea activitatilor, după
caz:
- desfășurate conform acreditării până la
suspendare și replanificate/reorganizate
online de tip sincron audio-video
(webinar), pentru fiecare serie/grupă de
cursanți;
- planificate/reorganizate online de tip
sincron audio-video (webinar), pentru
fiecare serie/grupă de cursanți;
g) notificarea de evaluare finală cu
specificarea activităților, după caz:
- suspendată și replanificată/reorganizată
online de tip sincron audio-video
(webinar), pentru fiecare serie/grupă de
cursanți
- planificată/reorganizată online de tip
sincron audio-video (webinar), pentru
fiecare serie/grupă de cursanți.
C. Programe de formare continuă subiect e-mail:
acreditate față-în-față/blended-learning, Desfășurare_program_f dorin.roscan@edu.gov.ro
destinate personalului didactic din ormare_acrediatat_ dorin.roscan@formare.edu.ro
învățământul preuniversitar, pentru care față_în față/blended_
activitățile de formare și de evaluare finală nereorganizat elena.dinu@edu.gov.ro
de tip față-în-față nu pot fi reorganizate elena.dinu@formare.edu.ro
și desfășurate în regim online și se pot adresa e-mail:
desfășura în regim față-în-față/blended- acreditare.prog.formare
learning, numai în condițiile prezentului @edu.gov.ro
ordin:

3
Anexă la OMEC nr. 4649 din 30.06.2020

1. adresă de înaintare la care se anexează: dfc@formare.edu.ro


a) calendarul/schema orară a activităților de
formare cu specificarea activitatilor
desfașurate până la suspendare și
replanificarea activităților suspendate, în
condițiile art. 4, pentru fiecare serie/grupă
de cursanți;
b) notificarea de evaluare finală cu
specificarea activitatii de avaluare finală
suspendată și replanificată, pentru fiecare
serie/grupă de cursanți.
3. Evaluare finală 1. adresă de înaintare la care se anexează: subiect email: angelica.baroiu@edu.gov.ro
a programelor a) proces - verbal al evaluării finale; Documente_evaluare_
de formare b) catalogul centralizator de evaluare finală finală angelica.baroiu@
continuă c) decizia de constituire a comisiei de formare.edu.ro
acreditate evaluare finală; adresa e-mail:
d) fișa de prezență la evaluarea finală. acreditare.prog.formare
Obs.: procesul - verbal, catalogul @edu.gov.ro
centralizator de evaluare finală, fișa de
prezență la evaluarea finală și decizia de dfc@formare.edu.ro
constituire a comisiei de evaluare finală se
vor transmite într-un singur fișier PDF.
4. Eliberare avize 1. adresa de înaintare solicitare aviz, la care subiect e-mail: angelica.baroiu@edu.gov.ro
privind se anexează: Solicitare_eliberare_
achiziționarea a) borderoul cursanților (într-un singur fișier avize angelica.baroiu@
tipizatelor PDF) în format scanat, semnat și ștampilat: formare.edu.ro
b) borderoul cursanților (într-un singur adresa e-mail:
fișier) format editabil EXCEL. acreditare.prog.formare
@edu.gov.ro

dfc@formare.edu.ro

S-ar putea să vă placă și