Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

SINTAXA PROPOZIȚIEI ȘI A FRAZEI


CLASA A VIII-A

Data: Nota:
Elevul: Semnătura părintelui:
Profesor: Școala Gimnazială

Se dă textul:
Fără îndoială că îmi amintesc de acest om al cărui zâmbet mi-a luminat primii ani ai
vieții. Mă bucură să văd că a rămas și azi cum era în vremea copilăriei mele.

1. Transcrie câte un predicat exprimat printr-un verb de conjugarea I, respectiv


conjugarea a IV-a. 8 puncte
2. Selectează din text un predicat verbal și un predicat nominal incomplet și precizează
timpul verbelor prin care se exprimă. 8 puncte
3. Rescrie prima propoziție subordonată precizând felul ei. 8 puncte
4. Rescrie din text o subordonată completivă directă și o subordonată predicativă.
8 puncte
5. Realizează expansiunea cuvântului subliniat precizând două modificări produse.
8 puncte
6. Contrage subordonata „să văd” și precizează rezultatul obținut. 8 puncte
7. Construiește fraze în care subordonatele PR, SB, AT și CD să fie introduse prin
pronumele relativ „cine”. 8 puncte
8. Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în enunțul următor,
menționând partea de vorbire prin care se exprimă:
În sertarul de jos este cea mai frumoasă carte a lui. 8 puncte
9. Rescrie din textul dat un adjectiv pronominal posesiv, o locuțiune adverbială
predicativă, un pronume relativ și o conjuncție subordonatoare. 8 puncte
10. Subliniază varianta corectă: 8 puncte
a) Florile a/ ale căror petale...
b) Mă dor/ doare picioarele.
11. Explicați rolul virgulei în enunțurile: 10 puncte
a) Băncile, scaunele și catedra s-au deteriorat.
b) Cine învață, acela va reuși.

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.


TEST DE EVALUARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
SINTAXA PROPOZIȚIEI ȘI A FRAZEI
CLASA A VIII-A

Data: Nota:
Elevul: Semnătura părintelui:
Profesor: Școala Gimnazială

Se dă textul:
Trebuie să-ți spun că vestea pe care am primit-o m-a emoționat foarte mult. Am văzut
că acum ai înțeles că prietenia adevărată înseamnă să nu-i părăsești pe cei dragi la greu.

1. Transcrie câte un predicat exprimat printr-un verb de conjugarea a II-a, respectiv


conjugarea a IV-a. 8 puncte
2. Selectează din text un predicat verbal și un predicat nominal incomplet și precizează
timpul verbelor prin care se exprimă. 8 puncte
3. Rescrie prima propoziție subordonată precizând felul ei. 8 puncte
4. Rescrie din text o subordonată completivă directă și o subordonată predicativă.
8 puncte
5. Realizează expansiunea cuvântului subliniat precizând două modificări produse.
8 puncte
6. Contrage subordonata „pe care am primit-o” și precizează rezultatul obținut.
8 puncte
7. Construiește fraze în care subordonatele PR, SB, AT și CD să fie introduse prin
conjuncția subordonatoare „că”. 8 puncte
8. Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în enunțul următor,
menționând partea de vorbire prin care se exprimă:
Cu siguranță că plăcerea de a da vești bune va fi foarte mare. 8 puncte
9. Rescrie din textul dat un verb impersonal, un adjectiv propriu-zis, un pronume relativ
și o conjuncție subordonatoare. 8 puncte
10. Subliniază varianta corectă: 8 puncte
a) Merită/ Se merită să-l sfidezi.
b) Ei însăși/ înseși i-am dat-o.
11. Explicați rolul virgulei în enunțurile: 10 puncte
a) Îi voi spune că n-ai fost cuminte, că n-ai învățat și că ai mințit.
b) Prietene, ajută-mă!

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.


TEST DE EVALUARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
SINTAXA PROPOZIȚIEI ȘI A FRAZEI
CLASA A VIII-A

Data: Nota:
Elevul: Semnătura părintelui:
Profesor: Școala Gimnazială

Se dă textul:
Desigur că mă bucură că mâine va fi sfârșitul unei săptămâni ce nu mi-a adus decât
neplăceri și care părea să nu se mai termine. O părăseam fără a regreta niciuna din zilele ei
știind că prin aceste încercări ajunsesem să fiu mai puternică.

1. Transcrie un predicat exprimat printr-un verb de conjugarea a III-a și un verb la un


mod nepersonal. 8 puncte
2. Selectează din text un predicat verbal și un predicat nominal incomplet și precizează
timpul verbelor prin care se exprimă. 8 puncte
3. Rescrie prima propoziție subordonată precizând felul ei. 8 puncte
4. Rescrie din text o subordonată completivă directă și o subordonată predicativă.
8 puncte
5. Realizează expansiunea cuvântului subliniat precizând două modificări produse.
8 puncte
6. Contrage propoziția „să nu se mai termine” și precizează rezultatul obținut.
8 puncte
7. Construiește fraze în care subordonatele PR, SB, AT și CD să fie introduse prin
adverbul relativ „unde”. 8 puncte
8. Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în enunțul următor,
menționând partea de vorbire prin care se exprimă:
Dorința tuturor prietenilor mei era de a-l vedea în viață . 8 puncte
9. Rescrie din textul dat un adjectiv pronominal demonstrativ, un adverb predicativ, un
pronume negativ și un adverb de timp. 8 puncte
10. Subliniază varianta corectă: 8 puncte
a) Casa ale cărei/ ale căror ferestre...
b) Mi se trec/ se trece multe cu vederea.
11. Explicați rolul virgulei în enunțurile: 10 puncte
a) Îmi plac dansul, muzica și cărțile.
b) El, Andrei, m-a supărat.

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.