Sunteți pe pagina 1din 1

Teme posibile pentru eseul final:

- Eros, melodramă și analiză psihologică. Gelozia (Hortensia, Camil, Holban, Ury, Drumeș)

- Tehnica romanului de analiză, monolog interior, fluxul conștiinței (Ury, Holban)

- „Tineri” și „bătrâni”, două lumi în oglindă (Călinescu)

- Natura / „Elementele” în proza secolului 20 (Sadoveanu, Holban)

- Fețele orașului. Romanul citadin. (Camil, Călinescu, Ury, Drumeș, Rebreanu)

- Case, conace, block-house-uri, garsoniere. Demolări, renovări. Relația spațiu-personaj sau


spațiu-identitate (Hortensia, Camil, Rebreanu, Călinescu)

- Feminin / masculin. Raporturi de putere în romanul interbelic (cam toți...)

- „Mister feminin” sau analiză lucidă a feminității? (Hortensia, Camil, Holban, Ury, Călinescu,
Sadoveanu, Drumeș etc.)

- Figura politicianului în romanul realist (Rebreanu)

- Literatură „înaltă” și literatură „de consum”. Kitschul și ironizarea lui (Drumeș, Călinescu)

- Influențe avangardiste în roman (Bonciu, Blecher)

- Derealizarea personajului. Oameni mecanomorfi (Bonciu, Blecher)

- Imagini ale marginalității în romanul interbelic (Blecher, Bonciu, Sadoveanu)

- Toposul „bolii ciudate” (Blecher, Bonciu, Sadoveanu)

- Erotismul, ingredient al romanului interbelic (Bonciu, Blecher, Drumeș)

Temele enumerate mai sus nu sunt singurele posibile. Puteți alege altele, pe care, eventual, să le
discutăm în prealabil.

Alegeți un TITLU inspirat eseului dv. Și expresivitatea acestui titlu va contribui la nota finală.