Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect Relatii de prietenie

Unitatea de învățământ: Liceul Tehologic ”Dimitrie Filipescu”


Clasa :Clasa pregătitoare
Prof. înv. primar Matache Larisa
Aria curriculară:Comunicare în limba română
Discipline integrte: Comunicare în limba română, Matematică și explorarea, Dezvoltare personală
,Arte vizuale şi abilităţi practice, Muzică şi mişcare
Unitatea tematică:Enigmele universului
Subiectul lecției :Sărbătoarea primăverii
Tipul lecției: recapitulare
Forma de realizare :activitate integrată( CLR,DP,AVAP,MM)
Scopul lecției : formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a recunoaşte, citi şi scrie
literele mari și mici ale alfabetului, cuvinte şi propoziţii ; exersarea unui comportament civilizat şi
încurajarea de fapte bune .
Obiective operaționale:
O1- să recunoască numerele 0-20;
O2-să redea conținutul textului citit ajutându-se de întrebări ajutătoare;O3-să ordoneze, în mod corect,
silabe pentru a obține cuvinte;
O4- să formeze cuvinte noi prin scrierea de la sfârșit către capăt a cuvintelor date;
O5-să identifice cuvintele lipsă din enunțurile date;
O6- să asocieze culorile potrivite pentru trăsături pozitive și negative;
O7- să redea pluralul substantivelor date;
O8- să redea sinonimele și antonimele cuvintelor date;
O9 -să observe modificări apărute în viaţa plantelor, în funcţie de anotimp;

Metode și procedee: conversaţia,explicaţia, problematizarea, observaţia euristică, jocul


didactic,piramida ilustrată, bingomat,roata florilor, lectura predictivă.
Mijloace de realizare:, fişe de lucru, , planşe cu gradina Zânei Primăvara devastată, casetofon,
stimulente, jetoane cu flori, creioane colorate.
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe