Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 4, 5 , GRAFICUL SEMPLAG ȘI ANEXA NR.9 se completeaza de coordonatorul lucrării.

ALUMNI (anexa 8) și FISA DE LICHIDARE se scot de pe platforma UPIT.

DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE EXAMEN (pt. studentii de la forma de școlarizare – CU TAXA)

Taxa în valoare de 350 lei se poate achita la banca în contul RO78TREZ04620F330500XXXX

Toate documentele completate, se scanează și împreuna cu lucrarea de licenta/disertație/absolvire


în format pdf se trimit la secretariat și coordonatorului de lucrare.

La eliberarea Adeverinței de finalizare, care se ridică personal, veți depune toate documentele în
original + Lucrarea de licenta/disertație/absolvire imprimată și 2 fotografii (studenții de la licență +
conversie)