Sunteți pe pagina 1din 1

I.

INIVERSITATEA DIN PITE$TI


FACULTATEA DE $TIINTE ALE EDUCATIEI, $TIINTE SOCIALE $I
PSIHOLOGIE
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT
MANAGEMENTUL SERVICIILoR SoCIALE SI DE SANAT Tp

DISCIPLINA :
METODE SI TEHNICI DE AGCES PE PIATA MUNCII

TEMA REFERATULUI:
PIATA MUNCII _ DEFINITIE - CARACTERISTICI - NOTIIJNI

TITULAR DISCIPLINA: MASTERAND


Conf. Univ. o'
:
RADU D. ION
DOBRE RADUCU - RAZVAN Anut at - il{ea

- 2020 -