Sunteți pe pagina 1din 34

GRUNDFOS INSTRUCŢIUNI

NB, NBG
Instrucţiuni de instalare şi utilizare
Română (RO) Instrucţiuni de instalare şi utilizare
Română (RO)

Traducerea versiunii originale în limba engleză. 11.7 Citiri de referinţă ale echipamentului de
monitorizare 27
CUPRINS 12. Întreţinerea 28
Pagina 12.1 Pompa 28
12.2 Etanșările mecanice ale arborelui 28
1. Simboluri folosite în acest document 2
12.3 Motorul 28
2. Informaţii generale 2 12.4 Lubrifierea 28
3. Recepția produsului 3 13. Perioade de inactivitate şi protecţia la
3.1 Livrarea 3 îngheţ 28
3.2 Transportul produsului 3 14. Service 28
3.3 Manipularea produsului 3 14.1 Trusele de service 28
3.4 Depozitarea produsului 4
15. Date tehnice 28
4. Identificarea 4 15.1 Date electrice 28
4.1 Plăcuţa de identificare 4 15.2 Nivelul presiunii sonore 29
4.2 Legenda tipului 5
16. Depistarea defecţiunilor 30
5. Aplicaţii 8
17. Scoaterea din uz 31
5.1 Lichide pompate 8
6. Condiţii de exploatare 8
Avertizare
6.1 Temperatură ambiantă şi altitudine 8
Înainte de instalare, citiţi cu atenţie
6.2 Temperatura lichidului 8
aceste instrucţiuni de instalare şi
6.3 Presiune de funcţionare max. 8 utilizare. Instalarea şi funcţionarea
6.4 Presiunea minimă pe admisie 9 trebuie de asemenea să fie în
6.5 Presiunea maximă de admisie 9 concordanţă cu regulamentele locale şi
6.6 Debitul minim 9 codurile acceptate de bună practică.
6.7 Debitul maxim 9
6.8 Etanşările arborelui 10 1. Simboluri folosite în acest
7. Montarea motorului la pompele cu document
arbore neechipate 11
7.1 Montarea motorului pe carcasa pompei Avertizare
fără picioare 11 Dacă nu se ţine cont de aceste
7.2 Montarea motorului pe carcasa cu instrucţiuni de siguranţă, există
picioare a pompei 13 pericolul unei accidentări.
8. Instalarea mecanică 15
8.1 Amplasarea pompei 15 Nerespectarea acestor instrucțiuni de
8.2 Poziţii de instalare 16 Atenţie siguranță, poate cauza defectarea sau
8.3 Fundaţia pompelor NB, NBG fără placă deteriorarea echipamentului.
de bază 16
8.4 Fundaţia pompei NB, NBG fără placă de Instrucţiuni care uşurează munca sau
bază 17 Notă asigură funcţionarea în condiţii de
8.5 Tubulatura 20 siguranţă.
8.6 Amortizarea vibrației 21
8.7 Racorduri compensatoare de dilatație 21 2. Informaţii generale
8.8 Instrumente de măsurare 22 NB, NBG sunt pompe cu cochilie centrifugă fără
9. Forţele şi cuplurile de strângere ale amorsare automată, cu o singură treaptă, cu orificiu
flanşelor 23 de aspiraţie axial și orificiu de refulare radial.
10. Conexiunea electrică 25 Pompele NB sunt conforme cu EN 733.
10.1 Protecţia motorului 25 Pompele NBG sunt conforme cu ISO 2858.
10.2 Funcţionarea cu convertizor de
frecvenţă 25
11. Punerea în funcțiune 26
11.1 Informaţii generale 26
11.2 Amorsarea 26
11.3 Verificarea sensului de rotaţie 26
11.4 Pornirea pompei 27
11.5 Perioada de rodaj al etanşării arborelui 27
11.6 Pornire/oprire 27

2
3. Recepția produsului

Română (RO)
3.1 Livrarea
Pompele sunt testate 100 % înainte de a părăsi
fabrica. Testul include o funcţie de testare unde sunt
măsurate performanţele pompei pentru a se asigura
că pompa îndeplineşte cerinţele standardelor
relevante. Certificatele de testare sunt disponibile de
la Grundfos.

3.2 Transportul produsului


Transportați întotdeauna pompa în poziția
specificată. În timpul transportului, pompa trebuie

TM04 5179 2809


fixată în condiții de siguranță pentru a preveni
deteriorarea arborelui și etanșării arborelui din cauza
vibrațiilor excesive și loviturilor. Nu ridicaţi pompa cu
ajutorul arborelui.

Avertizare
Acordați atenție greutății pompei, și Fig. 2 Ridicarea corectă a pompei cu placă de
luați măsuri de precauție pentru a bază
preveni accidentările cauzate de
răsturnarea sau căderea accidentală a
pompei.

3.3 Manipularea produsului


Greutate: Vezi eticheta de pe ambalaj.

Avertizare
Motoarele începând de la 4 kW sunt
livrate cu inele de ridicare care nu
trebuie utilizate pentru ridicarea întregii
unităţi de pompare. Vezi fig. 4.

TM05 3309 1112


Ridicați pompele cu ajutorul chingilor şi brățărilor de
nylon sau cu un cârlig, aşa cum este prezentat în
figurile 1 până la 3.

Fig. 3 Ridicarea corectă a pompei fără motor

TM03 3972 1306


TM03 3973 1306

Fig. 4 Ridicarea incorectă a pompei

Fig. 1 Ridicarea corectă a pompei fără placa


de bază

3
3.4 Depozitarea produsului
Română (RO)

Contractantul trebuie să verifice echipamentul la


livrare şi să se asigure că este depozitat astfel încât
să se evite coroziunea şi deteriorarea. Dacă trec mai
mult de șase luni până când echipamentul este pus
în funcţiune, trebuie luată în considerare aplicarea
unui agent anticorosiv adecvat pe părţile interne ale
pompei.
Asigurați-vă că inhibitorul de coroziune utilizat nu
afectează piesele din cauciuc cu care intră în
contact.
Asigurați-vă că inhibitorul de coroziune poate fi
îndepărtat ușor.
Pentru a preveni pătrunderea apei, prafului, etc. în
pompă, mențineți toate orificiile acoperite până se
montează conductele. Costul demontării pompei în
timpul punerii în funcțiune pentru a îndepărta un corp
străin poate fi foarte ridicat.

4. Identificarea
4.1 Plăcuţa de identificare

Type DK-8850 Bjerringbro, Denmark


1 NB 32-125.1/142 AE-F-1-A-E-S-BAQE
TM05 6006 4512

2 Model B 96126252 P2 0612 0001


-1
Q 23.4 m3/h H 22.6 m n 2900 min
3 6
p/t 16/120 bar/°CMAX 0(,• 0.70 Ș p 68.8 %
96145329

4
Made in Hungary
5
7 8 9

Fig. 5 Exemplu de plăcuţă de identificare


pentru NB

Legendă

Poz. Descriere

1 Denumirea tipului
2 Model
3 Debit nominal
Presiunea nominală sau temperatura
4
maximă
5 Ţara de origine
6 Turația nominală
7 Înălţime de pompare
8 Indice de eficiență minimă
Eficiența hidraulică la punctul optim de
9
eficiență

4
4.2 Legenda tipului

Română (RO)
Modelul B

Exemplul 1, model de pompă conform EN 733 NB 32 -125 .1 /142 AE F 1 A E S BAQE

Exemplu 2 - model de pompă conform ISO 2858 NBG 125 -100 -160 /160-142 A F 2 N K S DQQK

Gama tipului
Diametrul nominal al ștuțului de admisie (DN)
Diametrul nominal al ștuțului de refulare (DN)
Diametrul nominal al rotorului [mm]
Performanţă redusă: .1
Diametrul efectiv al rotorului [mm]
Codul pentru versiunea de pompă; codurile pot fi combinate
A Versiunea standard
B Motor supradimensionat
C Fără motor
D Carcasa cu picioare a pompei
Cu omologare, certificat sau raport de testare ATEX, al doilea caracter al codului
E
versiunii pompei este un E.
F Design cu placă de bază
S Cu blocuri de sprijin
Versiune specială; utilizată în caz de personalizare suplimentare față de cele
X
specificate deja
Racord de conductă
E Flanşă tabel E
F Flanşă DIN
G Flanşă ANSI
J Flanșă JIS
Presiunea nominală a flanşei (PN - presiunea nominală)
1 10 bar
2 16 bar
3 25 bar
4 40 bar
5 Alte presiuni nominale
Materiale
Carcasa
Rotorul Inelul de uzură Arborele
pompei
A EN-GJL-250 EN-GJL-200 Bronz/alamă 1.4301
Bronz
B EN-GJL-250 Bronz/alamă 1.4301
CuSn10
C EN-GJL-250 EN-GJL-200 Bronz/alamă 1.4401
Bronz
D EN-GJL-250 Bronz/alamă 1.4401
CuSn10
E EN-GJL-250 EN-GJL-200 EN-GJL-250 1.4301
Bronz
F EN-GJL-250 EN-GJL-250 1.4301
CuSn10
G EN-GJL-250 EN-GJL-200 EN-GJL-250 1.4401

5
Exemplul 1, model de pompă conform EN 733 NB 32 -125 .1 /142 AE F 1 A E S BAQE
Română (RO)

Exemplu 2 - model de pompă conform ISO 2858 NBG 125 -100 -160 /160-142 A F 2 N K S DQQK

Bronz
H EN-GJL-250 EN-GJL-250 1.4401
CuSn10
I 1.4408 1.4408 1.4517 1.4462
PTFE cu
umplutură de
J 1.4408 1.4408 1.4462
carbon-grafit
(Graflon®)
K 1.4408 1.4408 1.4517 1.4401
L 1.4517 1.4517 1.4517 1.4462
M 1.4408 1.4517 1.4517 1.4401
PTFE cu
umplutură de
N 1.4408 1.4408 1.4401
carbon-grafit
(Graflon®)
PTFE cu
umplutură de
P 1.4408 1.4517 1.4401
carbon-grafit
(Graflon®)
PTFE cu
umplutură de
R 1.4517 1.4517 1.4462
carbon-grafit
(Graflon®)
S EN-GJL-250 1.4408 Bronz/alamă 1.4401
T EN-GJL-250 1.4517 Bronz/alamă 1.4462
U 1.4408 1.4517 1.4517 1.4462
PTFE cu
umplutură de
W 1.4408 1.4517 1.4462
carbon-grafit
(Graflon®)
X Versiune specială
Piesele de cauciuc din pompă
Materialul garniturii inelare pentru capacul pompei
E EPDM
F FXM (Fluoraz®)
K FFKM (Kalrez®)
FEPS (garnitură inelară siliconică cu manta de
M
PTFE)
X HNBR
V FKM (Viton®)
Aranjamentul etanșării arborelui
S Etanşare simplă
Codul pentru etanşarea mecanică a arborelui şi piesele din cauciuc ale etanşării arborelui

6
Exemplul 1 arată o pompă NB 32-125.1 cu aceste Exemplul 2 arată o pompă NBG 125-100-160 cu
caracteristici: aceste caracteristici:

Română (RO)
• performanţă redusă • rotor conic 160-142 mm
• rotor de 142 mm • versiune standard
• versiune standard • Flanșă DIN la racord EN 1092-2 de conductă
• Cu aprobare, certificat sau raport de testare • Presiune nominală flanșă 16 bar
ATEX • carcasa pompei din oţel inoxidabil, EN 1.4408
• DIN flanşă EN 1092-2 conexiune la sistemul de • rotor din oțel inoxidabil, EN 1.4408
conducte
• inel de uzură din PTFE cu umplutură de
• flanșă cu presiune nominală de 10 bar carbon-grafit (Graflon®)
• carcasă pompă din fontă, EN-GJL-250 • arbore din oțel inoxidabil, EN 1.4401
• rotor din fontă, , EN-GJL-200 • Garnitură inhelară din FFKM pentru capacului
• inel de uzură din bronz/alamă pompei
• arbore din oțel inoxidabil, EN 1.4301 • aranjament simplu al etanșării arborelui
• Garnitură inelară din EPDM a capacului pompei • Etanșare arbore DQQK.
• aranjament simplu al etanșării arborelui
• etanşare arbore tip BAQE.

4.2.1 Codurile literale pentru etanşările la arborelui

Exemplu: 10 = BAQE B A Q E

Tip de etanşare arbore

A Garnitură inelară de etanşare cu element de acționare fix


B Burduf de etanşare din cauciuc
D Garnitură inelară de etanşare, echilibrată
G Burduf de etanşare, tip B, cu fețe de etanșare reduse
H Cartuș de etanşare, echilibrat

Material, suprafaţă de etanşare rotativă

A Carbon, impregnat cu antimoniu, care nu este aprobat pentru apă potabilă


B Carbon, impregnat cu răşini
Q Carbură de siliciu

Material, scaun staționar

A Carbon, impregnat cu antimoniu, care nu este aprobat pentru apă potabilă


B Carbon, impregnat cu răşini
Q Carbură de siliciu

Material, etanşare secundară şi alte piese din cauciuc şi material compozit, cu excepția
inelului de uzură

E EPDM
V FKM (Viton®)
F FXM (Fluoraz®)
K FFKM (Kalrez®)
X HNBR
U Garnituri inelare dinamice din EFKM și garnituri inelare statice din PTFE

Pentru o descriere amănunțită a tipurilor și materialelor de arbore, consultați broșura de date în limba engleză
intitulat "NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - Custom-built pumps according to EN 733 and ISO
2858".

7
5. Aplicaţii 6.2 Temperatura lichidului
Română (RO)

-40 - +140 °C.


5.1 Lichide pompate Temperatura maximă a lichidului este indicată pe
Lichide curate, nevâscoase, neexplozive fără plăcuţa de identificare a pompei. Ea depinde de
particule solide sau fibre. Lichidul pompat nu trebuie etanșarea aleasă a arborelui.
să atace chimic materialele pompei. Pentru carcase de pompă din fontă EN-GJL-250
reglementările locale pot să nu permită temperaturi
6. Condiţii de exploatare ale lichidului de peste + 120 °C.

6.1 Temperatură ambiantă şi altitudine 6.3 Presiune de funcţionare max.


Temperatura ambiantă şi altitudinea instalaţiei sunt
factori importanţi pentru viaţa motorului, întrucât
afectează viaţa lagărelor şi sistemului de izolare.
Presiunea max. de funcționare,
Dacă temperatura ambiantă depăşeşte temperatura respectiv presiunea peste presiunea
maximă recomandată sau motorul este instalat mai atmosferică
sus decât altitudinea maximă recomandată deasupra
nivelului mării, vezi fig. 6, motorul nu trebuie încărcat
total datorită densităţii scăzute şi în consecinţă
efectului scăzut de răcire a aerului. În astfel de Presiune pompă

TM04 0062 4907


cazuri poate fi necesar să utilizaţi un motor cu
puterea nominală mai mare.

P2
Presiunea pe admisie
[%] 3
100 2
90 Fig. 7 Presiunile din pompă
80 1
Presiunea de admisie + presiunea pompei trebuie să
70 fie mai mică decât presiunea maximă de exploatare
TM04 4914 2209

60 a pompei specificată pe plăcuța de identificare a


50 pompei. Funcționarea cu ventil închis dă cea mai
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 mare presiune de exploatare.
t [°C]
1000 2250 3500 4750 m

Fig. 6 Puterea maximă a motorului depinde de


temperatura mediului ambiant și
altitudine

Legendă

Poz. Descriere

1 Motoare MG de 0,25 - 0,55 kW


Motoare MG de 0,75 - 22 kW, IE2/IE3
2 Motoare kW MMG-H de 0,75 - 450 kW,
IE2
3 Motoare Siemens de 0,75 - 462 kW, IE2

Exemplu: O pompă cu un motor IE2 MG de 1,1 kW:


Dacă pompa este instalată la 4750 m deasupra
nivelului mării, motorul nu trebuie solicitat la mai mult
de 88 % din puterea nominală. La o temperatură
ambiantă de 75 °C, motorul nu trebuie solicitat la mai
mult de 78 % din puterea nominală. Dacă pompa
este instalată la 4750 m deasupra nivelului mării, la
o temperatură ambiantă de 75 °C, motorul nu trebuie
încărcat la mai mult de 88 % x 78 % = 68,6 % din
puterea nominală.

8
6.4 Presiunea minimă pe admisie 6.7 Debitul maxim

Română (RO)
Fiți atenți la presiunea minimă de admisie pentru a Nu depășiți debitul maxim deoarece în caz contrar
evita cavitația. Riscul apariției cavitației este mai există riscul de cavitație și suprasarcină.
mare în următoarele situații: Debitele minim și maxim pot fi citite la paginile
• Temperatura lichidului este mare. curbelor de performanță din broșurile de date
• Debitul este considerabil mai mare decât debitul relevante, sau dintr-o curbă pentru pompa respectivă
nominal al pompei. la selectarea într-un centru de produse Grundfos..
Vezi www.grundfos.com.
• Pompa funcţionează într-un sistem deschis cu
înălțime de aspirație.
• Lichidul este aspirat prin conducte lungi.
• Condiţiile pe admisie sunt slabe.
• Presiunea pe funcționare este mică.

6.5 Presiunea maximă de admisie


Presiunea de admisie + presiunea pompei trebuie să
fie mai mică decât presiunea maximă de exploatare Debitul minim
a pompei specificată pe plăcuța de identificare a
pompei. Funcționarea cu ventil închis dă cea mai
mare presiune de exploatare.

6.6 Debitul minim


Pompa nu trebuie să funcționeze cu ventil închis Debitul maxim
întrucât acest lucru va cauza o creștere a
temperaturii/formarea de abur în pompă. Acest lucru
poate cauza deteriorarea arborelui, eroziunea
rotorului, viaţa scurtă a lagărelor, deteriorări ale
presetupei sau etanşării mecanice a arborelui

TM05 2444 5111


datorită solicitării sau vibraţiei. Debitul constant
trebuie să fie cel puţin 10 % din debitul nominal.
Debitul nominal este specificat pe plăcuța pompei.

Fig. 8 Exemplu de la Grundfos Product Center


în www.grundfos.com prezentând
debitul minim și maxim

9
6.8 Etanşările arborelui
Română (RO)

Domeniul de funcționare a etanșărilor este descris


pentru două aplicații principale: pomparea apei sau Nu recomandăm funcționarea pompei
pomparea lichidelor de răcire. la temperatură maximă și presiune
Notă maximă în același timp deoarece viața
Etanșările cu un interval de temperatură de la 0 °C în etanșării va fi scurtată și se va produce
sus sunt folosite în principal pentru pomparea apei în zgomot un zgomot periodic.
timp ce etanșările pentru temperaturi sub 0 °C sunt
în principal destinate lichidelor de răcire.

Diametrul etanşării arborelui [mm] 28, 38 48 55 60

Suprafeţele Interval de Presiune max.


Tip de etanşare arbore Cauciuc Cod
etanșării temperatură [bar]

AQ1 EPDM BAQE 0-120 °C 16 16 16 16


AQ1 FKM BAQV 0-90 °C 16 16 16 16
BQ1 EPDM BBQE 0-120 °C 16 16 16 16
Etanșare cu burduf, tip
BQ1 FKM BBQV 0-90 °C 16 16 16 16
B, neechilibrată
Q1B EPDM BQBE 0-100 °C 16 - - -
Q 7 Q7 EPDM BQQE -25 - +120 °C 16 16 16 16
Q 7 Q7 FKM BQQV -10 - +90 °C 16 16 16 16
Etanșare cu burduf, tip Q 1 Q1 EPDM GQQE -25 - +60 °C 6 6 6 6
B, neechilibrată, cu
suprafeţe de etanşare Q 1 Q1 FKM GQQV -10 - +60 °C 6 6 6 6
reduse
Q1A EPDM AQAE 0-120 °C 16 16 16 16
Q1A FKM AQAV 0-90 °C 16 16 16 16
Garnitură inelară de Q 1 Q1 EPDM AQQE -25 - +90 °C 16 16 16 16
etanşare, tip A,
neechilibrată Q 1 Q1 FKM AQQV -10 - +90 °C 16 16 16 16
Q 1 Q1 HNBR AQQX -15 - +90 °C 16 16 16 16
Q 1 Q1 FFKM AQQK 0-90 °C 16 16 16 16
AQ1 FXM DAQF 0-140 °C 25 25 25 25
Q 6 Q6 EPDM DQQE -20 - +120 °C 25 25 25 25
Garnitură inelară de
etanşare, tip D, Q 6 Q6 FKM DQQV -10 - +90 °C 25 25 25 25
echilibrată
Q 6 Q6 HNBR DQQX -15 - +120 °C 25 25 25 25
Q 6 Q6 FFKM DQQK 0-120 °C 25 25 25 25

10
7. Montarea motorului la pompele cu

Română (RO)
arbore neechipate
7.1 Montarea motorului pe carcasa pompei
fără picioare
Pompele sunt livrate cu un suport de transport care
protejează etanşarea arborelui în timpul
transportului. Când montați motorul, urmați
instrucțiunile prezentate în aceste desene.

TM05 3327 1212

TM03 3906 1212


1. Scoateți apărătoarea cuplajului și slăbiți 2. Plasați pompa pe motor.
şuruburile de reglare din arbore.
TM03 3907 1212

TM03 3908 1212

3. Instalați și strângeți șuruburile motorului la 4. Scoateți piulița, șaiba și suportul de


cuplul corect. Vezi mai jos. transport.
M8: 12 ± 2,4 Nm

M10: 25 ± 5 Nm

M12: 40 ± 8 Nm

M16: 100 ± 20 Nm

M20: 150 ± 30 Nm

M24: 200 ± 40 Nm

11
Română (RO)

TM03 3909 1212

TM03 3910 1212


5. Apăsați în jos țeava filetată pentru a vă 6. Demontaţi ţeava filetată.
asigura că arborele este în poziția de jos.

TM03 3912 1212


TM03 3911 1212

7. Aplicați Loctite 243 pe filetele șuruburilor de 8. Montaţi apărătoarea cuplajului. Strângeți


reglare. Strângeți șuruburile de reglare la șuruburile la cuplul corect. Vezi mai jos.
cuplul corect. Vezi mai jos.

M5: 6 ± 2 Nm M5 x 10 mm: 6 ± 2 Nm

M6: 8 ± 2 Nm

M8: 15 ± 3 Nm

12
7.2 Montarea motorului pe carcasa cu
picioare a pompei

Română (RO)
Pompele sunt livrate cu un suport de transport care
protejează etanşarea arborelui în timpul
transportului. Când montați motorul, urmați
instrucțiunile prezentate în aceste desene.

TM03 3913 1206

TM03 3905 1206


1. Scoateți apărătoarea cuplajului și slăbiți 2. Plasați pompa la capătul motorului şi apăsaţi
şuruburile de reglare din arbore. componentele împreună.
TM03 3914 1206

TM03 3915 1206

3. Instalați și strângeți șuruburile motorului la 4. Scoateți piulița, șaiba și suportul de


cuplul corect. Vezi mai jos. transport.

M8: 12 ± 2,4 Nm

M10: 25 ± 5 Nm

M12: 40 ± 8 Nm

M16: 100 ± 20 Nm

M20: 150 ± 30 Nm

M24: 200 ± 40 Nm

13
Română (RO)

TM03 3916 1206

TM03 3917 1206


5. Apăsați în jos țeava filetată pentru a vă 6. Demontaţi ţeava filetată.
asigura că arborele este în poziția de jos.
TM03 3918 1206

TM03 3919 1206


7. Aplicați Loctite 243 pe filetele șuruburilor de 8. Montaţi apărătoarea cuplajului. Strângeți
reglare. Strângeți șuruburile de reglare la șuruburile la cuplul corect. Vezi mai jos.
cuplul corect. Vezi mai jos.

M5: 6 ± 2 Nm M5 x 10 mm: 6 ± 2 Nm

M6: 8 ± 2 Nm

M8: 15 ± 3 Nm

14
8. Instalarea mecanică Instalare orizontală
• Pompele echipate cu motoare de până la 4 kW

Română (RO)
8.1 Amplasarea pompei inclusiv necesită un spaţiu de 0,3 m în spatele
motorului.
Pompa trebuie instalată într-un loc bine ventilat, dar
ferit de îngheț. • Pompele echipate cu motoare de 5,5 kW şi mai
mari necesită un spaţiu de 0,3 m în spatele
Avertizare motorului şi cel puţin un spaţiu de 1 m deasupra
Când pompaţi lichide fierbinţi sau reci, motorului pentru a permite utilizarea
aveţi grijă să vă asiguraţi că echipamentelor de ridicare.
persoanele nu vin în contact în mod • Pompele NB cu placă de bază trebuie să aibă
accidental cu suprafeţele fierbinţi sau acelaşi spaţiu ca şi pompele cu motoare de la 5,5
reci. la 200 kW.
Pentru inspecții şi reparaţii, trebuie asigurat spaţiu
0,25 - 4 kW
suficient pentru demontarea pompei sau motorului.
Instalare verticală
• Pompele echipate cu motoare până la 4 kW
inclusiv necesită un spaţiu de 0,3 m deasupra 0,3 m
motorului.
• Pompele echipate cu motoare de 5,5 kW şi mai
mari necesită un spaţiu de cel puţin 1 metru
deasupra motorului pentru a permite utilizarea
echipamentelor de ridicare.

5,5 - 200 kW
0,25 - 4 kW 5,5 - 37 kW

1m
0,3 m 1m

TM03 4127 1706


0,3 m
TM03 4128 1706

Fig. 10 Spaţiul din spatele motorului

Fig. 9 Spaţiu liber deasupra motorului

15
8.2 Poziţii de instalare
Română (RO)

Săgeţile de pe carcasa pompei indică direcţia de


curgere a lichidului prin pompă.
Pompele pot fi instalate cu arborele motorului/
pompei în toate poziţiile între verticală şi orizontală,
dar motorul nu trebuie să fie niciodată sub planul
orizontal.
Motoarele orizontale cu picioare trebuie întotdeauna
sprijinite.

0,25 - 37 kW 0,25 - 200 kW

Fig. 11 Poziţii de instalare TM03 4126 1706

TM03 4130 1706


Montaţi ventile de izolare pe ambele părți ale pompei
pentru a evita golirea sistemului dacă pompa trebuie
curăţată sau reparată.

8.3 Fundaţia pompelor NB, NBG fără placă


de bază
Fig. 12 Fundaţia
Executați fundația/instalarea în
conformitate cu următoarele Lungimea şi lăţimea fundaţiei trebuie să fie
Atenţie instrucțiuni. Nerespectarea acestora întotdeauna cu 200 mm mai mare decât lungimea și
poate duce la defecte funcţionale care lățimea pompei. Vezi fig. 12.
vor deteriora componentele pompei. Apoi poate fi calculată înălţimea minimă a fundaţiei,
Recomandăm să instalaţi pompa pe o fundaţie din hf:
beton, plană și rigidă, suficient de grea pentru a
mpompă × 1,5
asigura o susținere permanentă a întregii pompe. hf =
Fundaţia trebuie să poată absorbi orice vibraţie, efort Lf × B f × δconcrete
normal sau şoc. De regulă, greutatea fundaţiei de
beton trebuie să fie de 1,5 ori greutatea pompei. Densitatea (δ) betonului este de obicei considerată
Fundaţia din beton trebuie să aibă o suprafaţă 2.200 kg/m 3.
perfect orizontală şi netedă. La instalaţiile la care funcţionarea fără zgomot este
Aşezaţi pompa pe fundaţie şi fixaţi-o. Vezi fig. 12. foarte importantă, recomandăm utilizarea unei
fundaţii cu o masă de până la 5 ori mai mare decât
cea a pompei. Vezi și 8.6 Amortizarea vibrației la
pagina 21.

16
8.4 Fundaţia pompei NB, NBG fără placă de
bază

Română (RO)
Această secţiune se referă numai la
Notă
pompele de 50 Hz, deoarece pentru
pompele de 60 Hz nu se furnizează
plăci de bază.
Recomandăm să instalaţi pompa pe o fundaţie din

TM05 1560 2709


beton, plană și rigidă, suficient de grea pentru a
asigura o susținere permanentă a întregii pompe.
Fundaţia trebuie să poată absorbi orice vibraţie, efort
normal sau şoc. De regulă, greutatea fundaţiei de
beton trebuie să fie de 1,5 ori greutatea pompei.
Fundaţia trebuie să fie cu 100 mm mai mare decât
cadrul de bază pe toate cele patru laturi. Vezi fig. 13. Fig. 15 Fundaţie incorectă

TM05 1561 2709


TM05 1558 2709

Fig. 16 Cadrul de bază cu orificii pentru turnare

Fig. 13 Fundaţie, X = min. 100 mm Este importantă pregătirea unei fundaţii


corespunzătoare înainte de instalarea pompei.
Apoi poate fi calculată înălţimea minimă a fundaţiei Pompele NB, NBG cu cadru de bază sunt
(hf): întotdeauna pregătite pentru cimentare. Pe cadrul de
bază sunt sudate ancore de cimentare.
mpompă × 1,5
hf = Pentru pompele NK, NBG cu motoare cu 2 poli de 55
Lf × B f × δconcrete kW sau mai mari, cimentarea cadrului de bază este
obligatorie pentru a preveni propagarea vibrației
Densitatea (δ) betonului este de obicei considerată cauzate de motorul în rotaţie şi de curgerea
2.200 kg/m 3. lichidului.
Aşezaţi pompa pe fundaţie şi fixaţi-o. Cadrul de bază
trebuie să fie susținut sub întreaga sa suprafață. P2 mai mic sau P2 egal cu, sau mai
Poli
Vezi fig. 14. egal cu 45 kW mare de 55 kW

Cimentare Cimentare
2 poli
opțională obligatorie
4 poli Cimentare opțională
TM05 1559 2709

6 poli Cimentare opțională

Procedura
1. Pregătirea fundației
2. Orizontalizarea cadrului de bază
3. Cimentare.
Fig. 14 Fundaţie corectă

17
1: Pregătirea fundației
Vă recomandăm următoarea procedură pentru a
Română (RO)

asigura o fundaţie corespunzătoare.

Pas Acţiune Ilustraţie


Folosiţi un beton omologat fără contracţie.
Dacă aveți nelămuriri, contactaţi furnizorul
betonului.
Turnaţi fundaţia fără întreruperi până la 19-
32 mm faţă de nivelul final. Utilizaţi
1 vibratoare pentru a vă asigura că betonul
este distribuit uniform. Suprafaţa superioară
trebuie să fie foarte bine crestată şi
brăzdată înainte ca betonul să se
întărească. Aceasta asigură o suprafaţă de
aderenţă pentru pasta de ciment.

Lungimea Cadru de bază


șurubului

5-10 mm
deasupra
cadrului de
Încastrați șuruburile de fundaţie în beton. bază
Permiteţi o lungime suficientă a șurubului Grosimea Pene și
2 pentru ca acesta să treacă prin stratul de cadrului de distanțiere
cimentare, distanțiere, cadrul de bază bază lăsate pe loc
inferior, piuliţe şi şaibe.
• •
• •
• •
• •
• •

• • •

Lăsați 19-32


• • •• • • •

• • • •
• • •

• •
• •


• •
• •

TM03 0190 4707


• • •
• • •

• • •

• •
• • • • •

• • •

• • • •


• • • •
• • •
• • •

• •
• •
• •

• • • •

• •

mm pentru


• • •
• • • •
• •
• • •

• •
• • •
• •
• • •
• •
• •

• •

• • •
• • •

• • •


• • •
• •

• • •
• • •
• • • •


• • •

• •

Partea
• •
• •
• • • •

cimentare

• • • • •• •


• •
• •
• •• •


• • • •

• • •
• • • •
• • •

• •
• • •


• •
• • • •

superioară a
• •
• • •

• •

• •

• • • • •
• •• • • •
• • • •

• • •
• • •
• • •
• •
• •

• • • •
• • •
• •
• •


• •
• •

• • •

• •


• •
• • •

fundaţiei este
• • • •
• • • •

• •
• • •
• • •
• •
• • •
• •

• • •• • •

• • •

aspră
Şaibă Ureche Manşon conductă

Lăsaţi fundaţia să se întărească timp de


3 câteva zile înainte de orizontalizarea şi
cimentarea cadrului de bază.

2: Orizontalizarea cadrului de bază

Pas Acţiune Ilustraţie

Ridicaţi cadrul de bază la nivelul final de 19-


32 mm deasupra fundaţiei din beton şi
TM04 5183 2809

1 sprijiniţi cadrul de bază cu blocuri şi


distanțiere atât la șuruburile de fundaţie cât
şi la mijlocul distanţei dintre șuruburi.

Orizontalizați cadrul de bază adăugând sau


TM04 0489 0708

2 scoţând distanțiere sub sau de sub cadrul


de bază.

Strângeţi piuliţele șuruburilor de fundaţie pe


cadrul de bază. Asiguraţi-vă că tubulatura
3
poate fi aliniată la flanşele pompei fără a
tensiona conductele sau flanşele.

18
3: Cimentarea
Cimentarea compensează o fundaţie inegală,

Română (RO)
distribuie greutatea unităţii, atenuează vibraţiile şi
previne deplasarea. Folosiţi un mortar omologat fără
contracţie. Dacă aveţi întrebări sau dubii legate de
cimentare, contactaţi un expert în cimentare.

Pas Acţiune Ilustraţie

Introduceţi în fundaţie bare de oţel pentru

TM04 0490 0708 - TM04 0491 0708


ranforsare cu ajutorul unui clei adeziv de
fixare pentru ancore de 2K. Minim 20 bare
Numărul de bare de oțel depinde de
mărimea a cadrului de bază, dar este
1 recomandabil să distribuie cel puțin 20 bare
uniform pe întreaga suprafață a cadrului de
bază.
Capătul liber al barei de oţel trebuie să se
afle la 2/3 din înălţimea cadrului de bază
pentru a asigura o cimentare
corespunzătoare.

Udaţi partea superioară a fundaţiei în


2 întregime, apoi îndepărtaţi apa de la
suprafaţă.

Cofraj

Realizaţi un cofraj adecvat la ambele


3
capete ale cadrului de bază.

TM05 1562 3011


Înainte de cimentare, verificaţi din nou
orizontalitatea cadrului de bază, dacă este
necesar. Turnaţi mortar fără contracţie prin
deschiderile cadrului de bază până la
umplerea completă a spaţiului de sub
cadrului de bază.

Umpleţi cofrajul cu mortar până la nivelul


superior al cadrului de bază.
Lăsați mortarul să se usuce complet înainte
de a conecta tubulatura la pompă. 24 de Cadru de bază
ore sunt suficiente la procedura omologată Mortar
4
de cimentare.
5-10 mm

Când mortarul s-a întărit complet, verificaţi Pene de


piuliţele şuruburilor de fundaţie şi strângeţi- orizontalizare
le dacă este necesar. 19-32 sau
mm de
• •

distanțiere
• • •
• •
• •
• •

• • •• • •• • • •

• • • •
• • •

• •
• •


• •
• •
• • •
• • •

• • •
TM03 2946 4707


• •

După aproximativ două săptămâni de la


• • • • •

• • •

• • • •


mortar
• • • •
• •
• • •
• •
• •
• •

• • • •

• •


• • •
• • • •
• •
• • •

• •
• • •
• •

Partea
• • •
• •
• •

• •

• • •
• • •

• • •


• • •
• •

• • •
• • •
• • • •

turnarea mortarului, sau când mortarul s-a


• • •

• •
• •
• •
• • • •


• • • • •• •

Cofraj


• •
• •
• •• •


• • • •


superioară a


• • •
• • • •
• • •

• •
• • •


• •
• • • •

• •
• • •

• •

• •

uscat complet, aplicaţi o vopsea pe bază de


• • • • •
• •• • • •
• • • •

• • •
• • •
• • •
• •
• •

• • • •
• • •
• •
• •


• •
• •

• • •

• •

fundaţiei -
• •
• • •
• • • •
• • • •

• •
• • •
• • •
• •
• • •
• •

• • •• • •

• • •

ulei pe muchiile expuse ale mortarului


brută
pentru a împiedica aerul şi umezeala să
intre în contact cu mortarul.

19
8.5 Tubulatura 8.5.2 Montarea directă pe conducte
Pompele echipate cu motoare până la o dimensiune
Română (RO)

8.5.1 Conductele a cadrului de 132 inclusiv sunt potrivite pentru


Când se instalează conductele, asiguraţi-vă ca montajul direct pe conducte sprijinite.
tubulatura să nu tensioneze carcasa pompei.
Conductele de admisie şi refulare trebuie să fie de
dimensiuni adecvate, luând în considerare presiunea
de admisie a pompei.
Instalaţi conductele astfel încât să evitaţi acumulările
de aer, în special pe partea de admisie a pompei.

TM05 3337 1212


Fig. 19 Montarea directă pe conducte

TM00 2263 3393


Acest tip de instalare nu permite utilizarea
racordurilor compensatoare de dilatație.

Pentru a asigura o funcţionare


silenţioasă, conductele trebuie
Notă
suspendate de suporturi adecvate
Fig. 17 Reţeaua de conducte
pentru conducte.
Montaţi ventile de izolare pe ambele părți ale pompei
8.5.3 Ocolirea
pentru a evita golirea sistemului dacă pompa trebuie
curăţată sau reparată. Avertizare
Asiguraţi-vă că conductele sunt sprijinite Pompa nu trebuie să funcţioneze cu un
corespunzător cât mai aproape posibil de pompă, ventil închis deoarece întrucât acest
atât pe partea de admisie cât şi pe partea de lucru va cauza creşterea temperaturii/
refulare. Contraflanşele trebuie plasate pe flanşele formarea de abur în pompă, ceea ce
pompei fără a fi tensionate, acest lucru putând cauza poate cauza deteriorarea pompei.
deteriorarea pompei.
Dacă există un risc de funcţionare a pompei cu ventil
închis, asigurați un debit minim de lichid prin pompă
prin racordarea unui bypass/evacuare la conducta
de refulare. Debitul minim trebuie să fie cel puţin 10
% din debitul maxim. Debitul şi înălţimea de
pompare sunt indicate pe plăcuţa de identificare a
pompei.
TM05 3311 1112

ttt tttt tttt tttt tttt tttt ttttt tttt tttt tttt tttt tttt tttt tttt tttt tttt ttttt tttt tttt tttt tttt tttt tttt tttt tttt tttt ttttt tttt tttt tttt tttt t ttt tttt tttt tttt tttt tttt ttttt tttt tttt

t t

Fig. 18 Instalarea pompei NB, NBG

20
8.6 Amortizarea vibrației 8.7 Racorduri compensatoare de dilatație

Română (RO)
8.6.1 Eliminarea zgomotului şi vibraţiilor Racordurile compensatoare de dilatație oferă
următoarele avantaje:
Pentru a realiza funcţionarea optimă cu minimum de
zgomot şi vibraţii, luaţi în considerare amortizarea • absorbţia dilatării şi contractării termice a
vibraţiei pompei. În general, întotdeauna luaţi în conductelor cauzată de variaţii ale temperaturii
considerare acest lucru pentru pompe cu motoare lichidului
peste 11 kW. Pentru motoarele de 90 kW și mai mari, • reducerea influenţelor mecanice în relaţie cu
amortizarea vibrației este obligatorie. Totuși, chiar şi vârfurile de presiune din conducte
motoarele de dimensiuni mai mici pot provoca • izolarea zgomotului de structură din conducte; se
zgomot şi vibraţii nedorite. aplică numai la racordurile compensatoare de
Zgomotul şi vibraţiile sunt generate de rotaţiile dilatație pe bază de burdufuri din cauciuc.
motorului şi pompei şi de curgerea din conducte şi
armături. Efectul asupra mediului este subiectiv şi Nu instalaţi racorduri compensatoare
depinde de instalarea corectă şi de starea altor de dilatație pentru compensarea
componente ale sistemului. Notă impreciziilor din tubulatură precum
deplasarea flanşelor sau alinierea
Eliminarea zgomotului şi a vibraţiilor este obţinută
incorectă a acestora.
cel mai bine cu ajutorul unei fundaţii din beton,
atenuatori de vibraţii şi racorduri compensatoare de Racordurile compensatoare de dilatație trebuie
dilatație. Vezi fig. 18. instalate la o distanţă minimă de 1 până la 1 1/2
diametre de conductă de pompă pe partea de
8.6.2 Amortizoarele de vibraţii aspiraţie şi pe partea de refulare. Acest lucru previne
Pentru a preveni transmiterea vibraţiilor la clădiri, se turbulenţa în racordurile compensatoare de dilatație,
recomandă izolarea fundaţiei pompei de asigurând condiţii optime de aspiraţie şi o cădere de
componentele clădirii cu ajutorul amortizoarelor de presiune minimă pe partea de refulare. La viteze de
vibraţie. curgere mai mari de 5 m/s vă recomandăm să
În alegerea amortizorului de vibraţie corect este instalați racorduri compensatoare de dilatație mai
nevoie de următoarele date: mari, potrivite conductelor.
• forţele transmise prin amortizor Figurile 20 şi 21 prezintă exemple de racorduri
• turaţia motorului ţinând cont de controlul vitezei, compensatoare de dilatație cu burdufuri de cauciuc
dacă este cazul cu sau fără tije limitatoare.
• amortizarea necesară în % - valoarea sugerată
este de 70 %.
Selectarea amortizorului de vibraţie diferă de la o
instalaţie la alta. În anumite cazuri, un amortizor
greşit poate mări nivelul de vibraţie. Amortizoarele
de vibraţie trebuie de aceea dimensionate de
furnizorul amortizoarelor de vibraţie.
Dacă instalaţi pompa pe o fundaţie cu amortizoare
de vibraţie, montaţi întotdeauna racorduri
compensatoare de dilatație pe flanşele pompei.
Acest lucru este important pentru a preveni
"suspendarea" pompei de flanşe. TM02 4979 1902

Fig. 20 Burduf de cauciuc compensator de


dilatație cu tije limitatoare

21
8.8 Instrumente de măsurare
Română (RO)

8.8.1 Manometru și mano-vacuummetru


Pentru a asigura o monitorizare continuă a
funcționării, recomandăm instalarea unui manometru
pe partea de refulare și a unui mano-vacuummetru
pe partea de admisie. Deschideți prizele de
manometre numai în scopuri de testare. Intervalul de
măsurare al manometrelor trebuie să depăşească cu
20 % presiunea maximă de refulare a pompei.
Când se măsoară cu manometre pe flanşele pompei,
trebuie reținut că manometrul nu înregistrează
presiunea dinamică. La toate pompele NB și NBG,
diametrele flanşelor de admisie şi refulare sunt
diferite, ceea ce conduce la viteze de curgere diferite
la cele două flanşe. În consecinţă, manometrul de pe

TM02 4981 1902


flanşa de refulare nu va indica presiunea înscrisă în
documentaţia tehnică, ci o valoare care poate fi mai
mică cu 1,5 bar sau aprox. 15 metri.
8.8.2 Ampermetrul
Pentru a vedea solicitarea motorului, recomandăm
conectarea unui ampermetru.
Fig. 21 Burduf de cauciuc compensator de
dilatație fără tije limitatoare.

Utilizați racorduri compensatoare de dilatație cu tije


limitatoare pentru a reduce efectele forţelor de
dilatare sau contracție asupra conductelor.
Recomandăm întotdeauna racorduri compensatoare
de dilatație cu tije de limitatoare pentru flanşele mai
mari de DN 100.
Ancoraţi conductele în aşa fel încât să nu tensioneze
racordurile compensatoare de dilatație şi pompa.
Respectaţi instrucţiunile furnizorului şi puneţi-le la
dispoziţia persoanelor care efectuează instalarea.
Figura 22 prezintă un exemplu de racord
compensator de dilatație cu burduf de metali cu tije
de limitare.
TM02 4980 1902

Fig. 22 Burduf de metal compensator de


dilatație cu tije limitatoare.

La temperaturi mai mari de +100 °C combinate cu


presiune ridicată, din cauza riscului de perforare a
burdufurilor din cauciuc, se pot prefera racorduri
compensatoare de dilatație cu burduf de metal.

22
9. Forţele şi cuplurile de strângere ale

Română (RO)
flanşelor

TM03 3974 3809


Fig. 23 Forţele şi cuplurile de strângere ale
flanşelor

Forță [N] Cuplu [Nm]


Fontă cenușie Diametru DN
Fy Fz Fx ΣF* My Mz Mx ΣM*

32 298 368 315 578 263 298 385 560


40 350 438 385 683 315 368 455 665
50 473 578 525 910 350 403 490 718
65 595 735 648 1155 385 420 525 770
80 718 875 788 1383 403 455 560 823
Pompă orizontală,
axa-z, ștuț de 100 945 1173 1050 1838 438 508 613 910
refulare
125 1120 1383 1243 2170 525 665 735 1068
150 1418 1750 1575 2748 613 718 875 1278
200 2600 2100 2095 4055 805 928 1138 1680
250 3340 2980 2700 5220 1260 1460 1780 2620
300 4000 3580 3220 6260 1720 1980 2420 3560
50 525 473 578 910 350 403 490 718
65 648 595 735 1155 385 420 525 770
80 788 718 875 1383 403 455 560 823
100 1050 945 1173 1838 438 508 613 910
Pompă orizontală, 125 1243 1120 1383 2170 525 665 735 1068
axa-x, ștuț de
admisie 150 1575 1418 1750 2748 613 718 875 1278
200 2100 1890 2345 3658 805 928 1138 1680
250 2700 3340 2980 5220 1260 1460 1780 2620
300 3220 4000 3580 6260 1720 1980 2420 3560
350 3760 4660 4180 7300 2200 2540 3100 4560

23
Forță [N] Cuplu [Nm]
Română (RO)

Oţel inoxidabil Diametru DN


Fy Fz Fx ΣF* My Mz Mx ΣM*

32 595 735 630 1155 525 595 770 1120


40 700 875 770 1365 630 735 910 1330
50 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435

Pompă orizontală, 65 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
axa-z, ștuț de refulare 80 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
100 1890 2345 2100 3675 875 1015 1225 1820
125 2240 2765 2485 4340 1050 1330 1470 2135
150 2835 3500 3150 5495 1225 1435 1750 2555
50 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435
65 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540
80 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645
Pompă orizontală,
100 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820
axa-x, ștuț de admisie
125 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135
150 3150 2835 3500 5495 1225 1435 1750 2555
200 4200 3780 4690 7315 1610 1855 2275 3360

* ΣF şi ΣM sunt sumele vectoriale ale forţelor şi


cuplurilor de strângere.
Dacă nu toate sarcinile ating valoarea maximă
permisă, una dintre aceste valori poate depăşi limita
normală. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
Grundfos.

24
10. Conexiunea electrică 10.2 Funcţionarea cu convertizor de
frecvenţă

Română (RO)
Conectarea electrică trebuie efectuată de către un
electrician autorizat în conformitate cu Toate motoarele trifazate pot fi conectate la un
regulamentele locale în vigoare. convertizor de frecvenţă.
Funcţionarea cu convertizorul de frecvenţă va
Avertizare
expune adeseori sistemul de izolaţie al motorului la o
Înaintea scoaterii capacului cutiei de sarcină mai mare şi motorul va deveni mai zgomotos
borne şi înainte de scoaterea/ datorită curenţilor induşi cauzaţi de vârfurile de
demontarea pompei, asiguraţi-vă că tensiune.
alimentarea de la rețea a fost
Motoarele mari acţionate de un convertizor de
deconectată.
frecvenţă vor fi încărcate de curenţi de lagăre.
Pompa trebuie conectată la un
Verificați aceste condiții de exploatare dacă pompa
întrerupător de reţea extern.
este acționată prin intermediul unui convertizor de
Tensiunea de operare şi frecvenţa sunt marcate pe frecvență:
eticheta pompei. Asiguraţi-vă că motorul este potrivit
pentru alimentarea electrică la locul de instalare. Condiţii de
Acţiune
Conexiunea electrică trebuie realizată conform exploatare
schemei de conexiuni din interiorul capacului cutiei
de borne. Motoare cu 2, 4
Verificaţi dacă unul dintre
şi 6 poli,
lagărele motorului este izolat
Avertizare dimensiune
electric. Luați legătura cu
Ori de câte ori echipamentele sunt cadru 280 şi mai
Grundfos.
folosite în medii potențial explozive, mare
trebuie respectate regulile şi normele Instalați un filtru de ieșire între
generale sau specifice impuse de Aplicaţii motor și convertizorul de
autorităţile responsabile sau sensibile la frecvență. acest lucru reduce
organizaţiile comerciale relevante. zgomot vârfurile de tensiune și, astfel
zgomotul.
10.1 Protecţia motorului
Aplicaţii deosebit
Conectați motoarele trifazate la un disjunctor pentru de sensibile la Instalați un filtru sinusoidal.
protecţia motorului. zgomot
Toate motoarele trifazate Grundfos MG și MMG de 3 Instalați un cablu care
kW și mai mari includ un termistor. Consultați îndeplinește specificațiile
instrucțiunile din cutia de borne a motorului. prevăzute de furnizorul
Realizaţi conexiunea electrică după cum se arată în Lungimea
convertizorului de frecvență.
schema de conexiuni de pe dosul capacului cutiei de cablului
Lungimea cablului dintre motor
borne. şi convertizorul de frecvenţă
afectează sarcina motorului.
Avertizare
Tensiune de Verificaţi dacă motorul este
Înainte de a începe orice lucrări de
alimentare de adecvat pentru o utilizare cu un
reparații la motoarele care
până la 500 V convertizor de frecvenţă.
încorporează un întrerupător termic
sau termistoare, asigurați-vă că Instalaţi un filtru sinusoidal între
motorul nu poate reporni automat după motor şi convertizorul de
Tensiune de
răcire. frecvenţă care reduce vârfurile
alimentare între
de tensiune şi astfel zgomotul,
500 V şi 690 V
sau verificaţi dacă motorul
dispune de izolaţie ranforsată.
Tensiune de Instalați un filtru dU/dt şi
alimentare de verificaţi dacă motorul are
690 V şi mai mult izolaţie ranforsată.

25
11. Punerea în funcțiune Aspiraţia cu clapetă de reţinere:
Conducta de admisie şi pompa trebuie umplute cu
Română (RO)

Nu porniţi pompa decât după ce este lichid şi aerisite înainte de pornirea pompei.
Atenţie
umplută cu lichid şi aerisită. 1. Închideți ventilul de izolare pe conducta de
refulare și deschideți încet ventilul de izolare pe
11.1 Informaţii generale conducta de admisie.
2. Scoateți dopul de amorsare, M.
Avertizare 3. Turnați lichid prin orificiu până conducta de
Când se pompează apă potabilă, admisie și pompa sunt umplute complet cu lichid.
pompa trebuie spălată cu apă curată 4. Instalați dopul de amorsare, M.
înainte de pornire, cu scopul de a
Conducta de admisie poate fi umplută și aerisită prin
elimina orice materiale străine precum
dopul de amorsare. Vezi fig. 24. Alternativ, înaintea
fi conservanți, lichide de testare sau
pompei poate fi instalat un dispozitiv de amorsare cu
vaselină.
pâlnie.
11.1.1 Spălarea sistemului de conducte Sisteme deschise unde nivelul de lichid este sub
aspiraţia pompei
Pompa nu este destinată pompării
lichidelor care conțin particule solide 1. Dacă pe partea de admisie a pompei este instalat
precum reziduuri de conducte și zgură un ventil de izolare, ventilul trebuie să fie complet
de sudare. Înainte de punerea în deschis.
funcțiune a pompei, sistemul de 2. Închideți ventilul de izolare de pe conducta de
Atenţie refulare și strângeți dopurile de amorsare și
conducte trebuie curățat temeinic,
spălat și umplut cu apă curată. golire.
Garanția nu acoperă nicio defecțiune 3. Conectați o pompă manuală de aerisire în loc de
cauzată de spălarea sistemului de un dispozitiv de amorsare cu pâlnie.
conducte cu ajutorul pompei. 4. Instalați un robinet cu sertar între pompa de
aerisire și pompa centrifugă pentru a proteja
11.2 Amorsarea pompa de aerisire față de suprapresiune.
Sisteme închise sau sisteme deschise unde 5. După ce robinetul cu sertar de la pompa manuală
nivelul lichidului este deasupra aspiraţiei de aerisire a fost deschis, aerisiți conducta de
pompei: admisie prin curse scurte, rapide ale pompei
până când pe partea de refulare iese lichid.
1. Închideți ventilul de izolare pe conducta de
refulare și deschideți încet ventilul de izolare pe 6. Închideți robinetul de la pompa de aerisire.
conducta de admisie. Atât pompa cât și conducta
de admisie trebuie umplute complet cu lichid.
2. Slăbiţi dopul de amorsare pentru a aerisi pompa.
Când iese lichid, strângeți dopul de amorsare.

TM03 3935 1206


E: Dop de golire
Avertizare M: Dop de amorsare
Fiţi atenţi la orientarea orificiului de
amorsare şi aveţi grijă ca scăpările de
apă să nu producă vătămări
persoanelor sau defecţiuni motorului
sau altor componente. Fig. 24 Dop de golire şi amorsare
În instalațiile cu lichide calde, acordați
o atenție specială riscului de 11.3 Verificarea sensului de rotaţie
accidentare prin opărire cu lichid
fierbinte. Avertizare
În instalațiile cu lichide reci, acordați o Pompa trebuie să fie umplută cu lichid
atenție specială riscului de accidentare la verificarea sensului de rotaţie.
cauzată de lichidul rece.
Sensul de rotaţie corect este indicat de săgețile de
pe carcasa pompei. Văzut dinspre capătul pompei,
sensul de rotaţie trebuie să fie opus acelor de
ceasornic. Vezi fig. 24.

26
11.4 Pornirea pompei 11.5 Perioada de rodaj al etanşării
arborelui

Română (RO)
1. Deschideți complet ventilul de izolare de pe
partea de admisie a pompei și lăsați ventilul de Suprafețele de etanșare ale arborelui sunt lubrifiate
izolare de pe partea de refulare aproape închis. de lichidul pompat ceea ce înseamnă că se poate
2. Porniţi pompa. produce o anumită scurgere pe la etanșarea
3. Aerisiţi pompa pe timpul pornirii prin slăbirea arborelui. Când pompa este pusă în funcțiune pentru
şurubului de aerisire din capul sau capacul prima oară, sau când se instalează o nouă etanșare
pompei până când un curent stabil de lichid iese a arborelui, este nevoie de o perioadă de funcționare
din orificiul de aerisire. până când scăpările se reduc la un nivel acceptabil.
Timpul necesar depinde de condițiile de funcţionare,
Avertizare respectiv, de fiecare dată când condițiile de
Fiţi atenţi la orientarea orificiului de funcţionare se schimbă, va începe o nouă perioadă
amorsare şi aveţi grijă ca scăpările de de rodaj.
apă să nu producă vătămări În condiții normale, lichidul scurs se va evapora.
persoanelor sau defecţiuni motorului Astfel, nu va fi detectată nicio scurgere.
sau altor componente. Lichide precum kerosenul nu se vor evapora și
În instalațiile cu lichide calde, acordați picăturile vor fi vizibile dar acest lucru nu este un
o atenție specială riscului de defect al etanșării arborelui.
accidentare prin opărire cu lichid Etanşările mecanice ale arborelui sunt componente
fierbinte. de precizie. Dacă etanşarea mecanică a arborelui
În instalațiile cu lichide reci, acordați o unei pompe recent instalate cedează, acest lucru se
atenție specială riscului de accidentare va întâmpla în mod normal în primele ore de
cauzată de lichidul rece. funcţionare. Cauza principală a acestor avarii este
instalarea greşită a etanşărilor mecanice la arbore
4. Când conductele au fost umplute cu lichid, şi/sau manevrarea greşită a pompei în timpul
deschideţi încet ventilul de izolare de pe refulare instalării.
până este complet deschis.
11.6 Pornire/oprire
Dacă pompa este echipată cu un motor
cu o ieşire selectată pe baza unui debit
maxim specific, motorul poate fi Număr maxim de porniri pe oră
Atenţie
suprasolicitat dacă presiunea Dimensiune
diferenţială este mai mică decât cea Număr de poli
cadru
anticipată.
2 4 6
5. Verificați pentru suprasarcină prin măsurarea
consumului de curent al motorului și compararea 56-71 100 250 350
valorii cu curentul nominal indicat pe placa de
identificare a motorului. În caz de suprasarcină a 80-100 60 140 160
motorului, strangulați ventilul de izolare de pe 112-132 30 60 80
refulare până când motorul nu mai este
suprasolicitat. 160-180 15 30 50
6. Măsurați întotdeauna consumul de curent în 200-225 8 15 30
timpul pornirii motorului. 250-315 4 8 12
La momentul pornirii, curentul de
intrare al motorului pompei este de 11.7 Citiri de referinţă ale echipamentului
Notă până la șase ori mai mare decât de monitorizare
curentul la sarcină maximă specificat Recomandăm consemnarea citirilor inițiale ale
pe placa de identificare a motorului. următorilor parametri:
• nivelul de vibrație - utilizaţi punctele de măsurare
SPM (metoda impulsului de șoc)
• presiunea de admisie şi de refulare - utilizaţi
manometre.
Citirile pot fi utilizate ca referinţă în caz de
funcţionare anormală.

27
12. Întreţinerea 13. Perioade de inactivitate şi
Română (RO)

protecţia la îngheţ
Avertizare
Pompele care nu sunt folosite în perioadele de
Înainte de a începe lucrul la produs,
îngheț trebuie golite pentru a evita deteriorarea.
deconectați alimentarea de la rețea.
Asiguraţi-vă că alimentarea de la rețea Goliți pompa prin îndepărtarea dopului de golire.
nu poate fi cuplată accidental. Vezi fig. 24.
Nu strângeţi dopul de amorsare și nu puneți la loc
12.1 Pompa dopul de golire până când pompa nu va fi folosită din
nou.
Pompa nu necesită întreţinere.
Avertizare
12.2 Etanșările mecanice ale arborelui
Asiguraţi-vă că scăpările de lichid nu
Etanșările mecanice ale arborelui nu necesită cauzează prejudicii persoanelor sau
întreținere, funcționând aproape fără scăpări. Dacă defecţiuni motorului sau altor
apare o infiltrație considerabilă și în creștere, componente.
etanșarea mecanică trebuie verificată imediat. Dacă
În instalațiile cu lichide calde, acordați
suprafețele etanșării sunt afectate trebuie înlocuită
o atenție specială riscului de
întreaga etanșare a arborelui. Etanșările mecanice
accidentare prin opărire cu lichid
ale arborelui trebuie tratate cu cea mai mare atenție.
fierbinte.
12.3 Motorul În instalațiile cu lichide reci, acordați o
atenție specială riscului de accidentare
Verificaţi motorul la intervale regulate. Este cauzată de lichidul rece.
important să mențineți motorul curat pentru a asigura
ventilarea adecvată. Dacă pompa este instalată în Dacă pompa trebuie golită pentru o perioadă lungă
medii cu praf, trebuie curăţată şi verificată regulat. de inactivitate, injectaţi câteva picături de ulei
siliconic pe arbore la suportul lagărului. Aceasta
12.4 Lubrifierea previne blocarea suprafeţelor de etanşare.

Lagărele motorului
14. Service
Motoarele cu dimensiunea cadrului de până 132
inclusiv au lagăre cu gresare pe viață care nu Avertizare
necesită întreţinere.
Dacă o pompă a fost utilizată pentru un
Motoarele cu dimensiuni de cadru mai mari de 132 lichid dăunător sănătății sau toxic,
trebuie gresate în conformitate cu indicaţiile de pe pompa va fi clasificată drept
plăcuţa motorului. Pot apărea scurgeri de vaselină contaminată.
din motor.
Specificațiile vaselinei: Vezi secțiunea Dacă Grundfos este solicitat să repare o astfel de
12.4.1 Vaselina pentru lagăre. pompă, Grundfos trebuie să fie contactat cu detalii
despre lichidul pompat, etc. înainte ca pompa să fie
12.4.1 Vaselina pentru lagăre returnată pentru reparații. În caz contrar, Grundfos
Trebuie utilizată vaselină pe bază de litiu conform poate refuza acceptarea pompei pentru executarea
următoarelor specificații: lucrărilor de service.
• NLGI clasa 2 sau 3 Posibilele costuri pentru returnarea pompei sunt
suportate de client.
• vâscozitatea uleiului de bază: 70 la 150 cSt la
+40 °C
14.1 Trusele de service
• intervalul de temperatură: de la -30 °C la 140 °C
în timpul funcționării continue. Trusele de service pentru NB, NBG, vezi Grundfos
Product Center la www grundfos.com sau catalogul
de truse de service.

15. Date tehnice


15.1 Date electrice
Vezi plăcuţa de identificare a motorului.

28
15.2 Nivelul presiunii sonore

Română (RO)
Datele din acest tabel se aplică pompelor, inclusiv motorul (motoarele MG, MMG, Siemens și TECO).
Valorile indicate sunt nivelurile maxime ale presiunii sonore. Toleranțele sunt în conformitate cu ISO 4871.
50 Hz 60 Hz
2 poli n = 2900 min-1 2 poli: n = 3500 min-1
4 poli: n = 1450 min-1 4 poli: n = 1750 min-1
6-poli: n = 970 min-1 6 poli: n = 1170 min-1

Nivel maxim de presiune sonoră. Nivel maxim de presiune sonoră


[dB(A)] - ISO 3743 [dB(A)] - ISO 3743
Motor Motor
[kW] Motoare trifazate [kW] Motoare trifazate

2 poli 4 poli 6 poli 2 poli 4 poli 6 poli

0,25 56 41 - 0,25 - - -
0,37 56 45 - 0,37 - - -
0,55 57 42 40 0,55 - - -
0,75 56 42 43 0,75 - - -
1,1 59 50 43 1,1 64 51 43
1,5 58 50 47 1,5 64 52 47
2,2 60 52 52 2,2 65 55 52
3 59 52 63 3 54 57 63
4 63 54 63 4 68 56 63
5,5 63 57 63 5,5 68 62 63
7,5 60 58 66 7,5 73 62 66
11 60 60 66 11 70 66 66
15 60 60 66 15 70 66 66
18,5 60 63 66 18,5 70 63 66
22 66 63 66 22 70 63 66
30 71 65 59 30 71 65 62
37 71 66 60 37 71 65 63
45 71 66 58 45 75 65 62
55 71 67 58 55 75 68 62
75 73 70 61 75 77 71 66
90 73 70 61 90 77 71 66
110 76 70 61 110 81 75 66
132 76 70 61 132 81 75 66
160 76 70 65 160 81 75 69
200 76 70 - 200 81 75 -
250 82 73 - 280 86 - -
315 82 73 - 288 - 77 -
355 77 75 - 353 86 - -
400 - 75 - 362 - 77 -
398 81 - -
408 - 79 -
460 - 79 -

29
16. Depistarea defecţiunilor
Română (RO)

Avertizare
Înainte de a scoate capacul cutiei de
borne și înainte de a scoate/demonta
pompa, asigurați-vă că alimentarea de
la rețea a fost decuplată și că nu poate
fi cuplată accidental.

Defecţiune Cauză Remediere


1. Pompa nu a) Conexiune electrică greșită, de Controlaţi şi remediaţi, dacă e cazul,
debitează exemplu două faze. conexiunea electrică.
lichid sau b) Sensul de rotaţie este greşit. Schimbaţi între ele două faze ale reţelei de
lichidul este alimentare.
insuficient.
c) Aer în conducta de admisie. Aerisiţi conducta de admisie și pompa.
d) Contrapresiunea este prea mare. Setaţi punctul de funcţionare în conformitate
cu fişa tehnică. Verificaţi sistemul pentru
impurităţi.
e) Presiunea de admisie este prea Măriţi nivelul de lichid de pe partea de
mică. aspiraţie. Deschideţi ventilul de izolare de pe
conducta de admisie. Asiguraţi-vă că toate
condiţiile din 8.5 Tubulatura sunt respectate.
f) Conducta de admisie sau rotorul Curăţaţi conducta de admisie sau pompa.
blocat de impurităţi.
g) Pompa trage aer datorită etanșărilor Verificaţi etanşările conductei, garniturile
defecte. carcasei pompei şi etanşările arborelu.
Înlocuiți garniturile și etanșările, dacă este
necesar.
h) Pompa trage aer datorită nivelului Măriţi nivelul de lichid de pe partea de
scăzut de lichid.. admisie şi păstraţi-l constant pe cât posibil.
2. Disjunctorul a) Pompa blocată de impurităţi. Curăţaţi pompa.
pentru b) Pompa funcţionează peste punctul Setaţi punctul de funcţionare în conformitate
protecția de funcţionare nominal. cu fişa tehnică.
motorului s-a
c) Densitatea sau vâscozitatea Dacă este suficient un debit mai mic, reduceți
declanşat
lichidului este mai mare decât cea debitul pe partea de refulare. În caz contrar,
deoarece
specificată în comandă. instalați un motor mai puternic.
motorul este
suprasolicitat. d) Setarea de suprasarcină a Verificaţi setarea disjunctorului de protecţie a
disjunctorului pentru protecția motorului şi reglați-l dacă este necesar.
motorului este incorectă.
e) Motorul funcţionează în două faze. Verificaţi conexiunea electrică. Înlocuiţi
siguranţa, dacă este defectă.

30
Defecţiune Cauză Remediere

Română (RO)
3. Pompa face a) Presiunea pe admisia pompei prea Măriţi nivelul de lichid de pe partea de
prea mult mică., respectiv, pompa cavitează. aspiraţie. Deschideţi ventilul de izolare de pe
zgomot. conducta de admisie. Asiguraţi-vă că toate
Pompa condiţiile din 8.5 Tubulatura sunt respectate.
funcţionează b) Aer în conducta de admisie sau în Aerisiţi conducta de admisie și pompa.
inegal şi pompă.
vibrează.
c) Contrapresiunea este mai mică Setaţi punctul de funcţionare în conformitate
decât cea specificată. cu fişa tehnică.
d) Pompa trage aer datorită nivelului Măriţi nivelul de lichid de pe partea de
scăzut de lichid. admisie şi păstraţi-l constant pe cât posibil.
e) Rotorul dezechilibrat sau paletele Curăţaţi şi verificaţi rotorul.
rotorului colmatate.
f) Componentele interioare uzate. Înlocuiţi piesele defecte.
g) Pompa este tensionată de Instalaţi pompa astfel încât să nu fie
tubulatură cauzând zgomot la tensionată.
pornire. Sprijiniţi conductele.
h) Lagăre defecte. Înlocuiţi lagărele.
i) Ventilatorul motorului defect. Înlocuiţi ventilatorul.
j) Corpuri străine în pompă. Curăţaţi pompa.
k) Funcţionarea cu convertizor de Vezi secțiunea 10.2 Funcţionarea cu
frecvenţă. convertizor de frecvenţă.
4. Scurgere în a) Pompa este stresată de conducte, Instalaţi pompa astfel încât să nu fie
carcasa cauzând scurgeri în carcasa pompei tensionată.
pompei, sau la racorduri. Sprijiniţi conductele.
etanșare sau b) Garniturile carcasei pompei și Înlocuiți garniturile carcasei pompei sau
conexiuni. garniturile la racorduri defecte. garniturile la racorduri.
c) Etanșarea mecanică a arborelui Verificaţi şi curăţaţi etanșarea mecanică a
murdară sau blocată. arborelui.
d) Etanşarea mecanică a arborelui Înlocuiți etanșarea mecanică a arborelui.
defectă.
e) Suprafața arborelui defectă. Înlocuiţi arborele.
5. Temperatură a) Aer în conducta de admisie sau în Aerisiţi conducta de admisie și umpleți la loc.
prea mare în pompă.
pompă sau în b) Presiunea pe admisi prea mică. Măriţi nivelul de lichid de pe partea de
motor. aspiraţie. Deschideţi ventilul de izolare de pe
conducta de admisie. Asiguraţi-vă că toate
condiţiile din 8.5 Tubulatura sunt respectate.
c) Lagărele lubrifiate cu lubrifiant prea Completaţi, reduceţi sau înlocuiţi lubrifiantul.
puţin, prea mult sau nepotrivit.
d) Presiunea axială prea mare. Verificaţi orificiile de descărcare ale rotorului
şi inelele de blocare de pe partea de admisie.
e) Disjunctorul de protecţie al Verificaţi setarea disjunctorului de protecţie a
motorului este defect sau setarea motorului şi înlocuiţi-l dacă este necesar.
este incorectă.
f) Motor suprasolicitat. Reduceţi debitul.

17. Scoaterea din uz Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste date.


Acest produs sau părţi din acest produs trebuie să
fie scoase din uz, protejând mediul, în felul următor:
1. Contactaţi societăţile locale publice sau private
de colectare a deşeurilor.
2. În cazul în care nu există o astfel de societate,
sau se refuză primirea materialelor folosite în
produs, produsul sau eventualele materiale
dăunătoare mediului înconjurător pot fi livrate la
cea mai apropiată societate sau la cel mai
apropiat punct de service Grundfos.

31
Argentina China Hong Kong
Companii Grundfos

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro 10F The Hub, No. 33 Suhong Road Unit 1, Ground floor
Industrial Garin Minhang District Siu Wai Industrial Centre
1619 Garín Pcia. de B.A. Shanghai 201106 29-33 Wing Hong Street &
Phone: +54-3327 414 444 PRC 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Telefax: +54-3327 45 3190 Phone: +86 21 612 252 22 Kowloon
Telefax: +86 21 612 253 33 Phone: +852-27861706 / 27861741
Australia Telefax: +852-27858664
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. Croatia
P.O. Box 2040 GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Hungary
Regency Park Buzinski prilaz 38, Buzin GRUNDFOS Hungária Kft.
South Australia 5942 HR-10010 Zagreb Park u. 8
Phone: +61-8-8461-4611 Phone: +385 1 6595 400 H-2045 Törökbálint,
Telefax: +61-8-8340 0155 Telefax: +385 1 6595 499 Phone: +36-23 511 110
www.hr.grundfos.com Telefax: +36-23 511 111
Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Czech Republic India
Ges.m.b.H. GRUNDFOS s.r.o. GRUNDFOS Pumps India Private
Grundfosstraße 2 Čajkovského 21 Limited
A-5082 Grödig/Salzburg 779 00 Olomouc 118 Old Mahabalipuram Road
Tel.: +43-6246-883-0 Phone: +420-585-716 111 Thoraipakkam
Telefax: +43-6246-883-30 Telefax: +420-585-716 299 Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800
Belgium Denmark
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. GRUNDFOS DK A/S Indonesia
Boomsesteenweg 81-83 Martin Bachs Vej 3 PT. GRUNDFOS POMPA
B-2630 Aartselaar DK-8850 Bjerringbro Graha Intirub Lt. 2 & 3
Tél.: +32-3-870 7300 Tlf.: +45-87 50 50 50 Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Télécopie: +32-3-870 7301 Telefax: +45-87 50 51 51 Jakarta Timur
E-mail: info_GDK@grundfos.com ID-Jakarta 13650
Belarus www.grundfos.com/DK Phone: +62 21-469-51900
Представительство ГРУНДФОС в Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901
Минске Estonia
220125, Минск GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Ireland
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ Peterburi tee 92G GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
«Порт» 11415 Tallinn Unit A, Merrywell Business Park
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73 Tel: + 372 606 1690 Ballymount Road Lower
Факс: +7 (375 17) 286 39 71 Fax: + 372 606 1691 Dublin 12
E-mail: minsk@grundfos.com Phone: +353-1-4089 800
Finland Telefax: +353-1-4089 830
Bosna and Herzegovina OY GRUNDFOS Pumput AB
GRUNDFOS Sarajevo Trukkikuja 1 Italy
Zmaja od Bosne 7-7A, FI-01360 Vantaa GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
BH-71000 Sarajevo Phone: +358-(0) 207 889 500 Via Gran Sasso 4
Phone: +387 33 592 480 Telefax: +358-(0) 207 889 550 I-20060 Truccazzano (Milano)
Telefax: +387 33 590 465 Tel.: +39-02-95838112
www.ba.grundfos.com France Telefax: +39-02-95309290 / 95838461
e-mail: grundfos@bih.net.ba Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes Japan
Brazil 57, rue de Malacombe GRUNDFOS Pumps K.K.
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Gotanda Metalion Bldg., 5F,
Av. Humberto de Alencar Castelo Tél.: +33-4 74 82 15 15 5-21-15, Higashi-gotanda
Branco, 630 Télécopie: +33-4 74 94 10 51 Shiagawa-ku, Tokyo
CEP 09850 - 300 141-0022 Japan
São Bernardo do Campo - SP Germany Phone: +81 35 448 1391
Phone: +55-11 4393 5533 GRUNDFOS GMBH Telefax: +81 35 448 9619
Telefax: +55-11 4343 5015 Schlüterstr. 33
40699 Erkrath Korea
Bulgaria Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
Grundfos Bulgaria EOOD Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 6th Floor, Aju Building 679-5
Slatina District e-mail: infoservice@grundfos.de Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Iztochna Tangenta street no. 100 Service in Deutschland: Seoul, Korea
BG - 1592 Sofia e-mail: kundendienst@grundfos.de Phone: +82-2-5317 600
Tel. +359 2 49 22 200 Telefax: +82-2-5633 725
Fax. +359 2 49 22 201 Greece
email: bulgaria@grundfos.bg GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. Latvia
20th km. Athinon-Markopoulou Av. SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Canada P.O. Box 71 Deglava biznesa centrs
GRUNDFOS Canada Inc. GR-19002 Peania Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
2941 Brighton Road Phone: +0030-210-66 83 400 Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Oakville, Ontario Telefax: +0030-210-66 46 273 Fakss: + 371 914 9646
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533 Lithuania
Telefax: +1-905 829 9512 GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431
Malaysia Serbia Turkey

Companii Grundfos
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. Grundfos Srbija d.o.o. GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.
7 Jalan Peguam U1/25 Omladinskih brigada 90b Sti.
Glenmarie Industrial Park 11070 Novi Beograd Gebze Organize Sanayi Bölgesi
40150 Shah Alam Phone: +381 11 2258 740 Ihsan dede Caddesi,
Selangor Telefax: +381 11 2281 769 2. yol 200. Sokak No. 204
Phone: +60-3-5569 2922 www.rs.grundfos.com 41490 Gebze/ Kocaeli
Telefax: +60-3-5569 2866 Phone: +90 - 262-679 7979
Singapore Telefax: +90 - 262-679 7905
Mexico GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. E-mail: satis@grundfos.com
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de 25 Jalan Tukang
C.V. Singapore 619264 Ukraine
Boulevard TLC No. 15 Phone: +65-6681 9688 Бізнес Центр Європа
Parque Industrial Stiva Aeropuerto Telefax: +65-6681 9689 Столичне шосе, 103
Apodaca, N.L. 66600 м. Київ, 03131, Україна
Phone: +52-81-8144 4000 Slovakia Телефон: (+38 044) 237 04 00
Telefax: +52-81-8144 4010 GRUNDFOS s.r.o. Факс.: (+38 044) 237 04 01
Prievozská 4D E-mail: ukraine@grundfos.com
Netherlands 821 09 BRATISLAVA
GRUNDFOS Netherlands Phona: +421 2 5020 1426 United Arab Emirates
Veluwezoom 35 sk.grundfos.com GRUNDFOS Gulf Distribution
1326 AE Almere P.O. Box 16768
Postbus 22015 Slovenia Jebel Ali Free Zone
1302 CA ALMERE GRUNDFOS d.o.o. Dubai
Tel.: +31-88-478 6336 Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +31-88-478 6332 Phone: +386 31 718 808 Telefax: +971 4 8815 136
E-mail: info_gnl@grundfos.com Telefax: +386 (0)1 5680 619
E-mail: slovenia@grundfos.si United Kingdom
New Zealand GRUNDFOS Pumps Ltd.
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. South Africa Grovebury Road
17 Beatrice Tinsley Crescent GRUNDFOS (PTY) LTD Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
North Harbour Industrial Estate Corner Mountjoy and George Allen Phone: +44-1525-850000
Albany, Auckland Roads Telefax: +44-1525-850011
Phone: +64-9-415 3240 Wilbart Ext. 2
Telefax: +64-9-415 3250 Bedfordview 2008 U.S.A.
Phone: (+27) 11 579 4800 GRUNDFOS Pumps Corporation
Norway Fax: (+27) 11 455 6066 17100 West 118th Terrace
GRUNDFOS Pumper A/S E-mail: lsmart@grundfos.com Olathe, Kansas 66061
Strømsveien 344 Phone: +1-913-227-3400
Postboks 235, Leirdal Spain Telefax: +1-913-227-3500
N-1011 Oslo Bombas GRUNDFOS España S.A.
Tlf.: +47-22 90 47 00 Camino de la Fuentecilla, s/n Uzbekistan
Telefax: +47-22 32 21 50 E-28110 Algete (Madrid) Grundfos Tashkent, Uzbekistan The
Tel.: +34-91-848 8800 Representative Office of Grundfos
Poland Telefax: +34-91-628 0465 Kazakhstan in Uzbekistan
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. 38a, Oybek street, Tashkent
ul. Klonowa 23 Sweden Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150
Baranowo k. Poznania GRUNDFOS AB 3291
PL-62-081 Przeźmierowo Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Факс: (+998) 71 150 3292
Tel: (+48-61) 650 13 00 431 24 Mölndal
Fax: (+48-61) 650 13 50 Tel.: +46 31 332 23 000 Addresses Revised 29.09.2015
Telefax: +46 31 331 94 60
Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Switzerland
Rua Calvet de Magalhães, 241 GRUNDFOS Pumpen AG
Apartado 1079 Bruggacherstrasse 10
P-2770-153 Paço de Arcos CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +351-21-440 76 00 Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +351-21-440 76 90 Telefax: +41-44-806 8115

Romania Taiwan
GRUNDFOS Pompe România SRL GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
Bd. Biruintei, nr 103 7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Pantelimon county Ilfov Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +40 21 200 4100 Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +40 21 200 4101 Telefax: +886-4-2305 0878
E-mail: romania@grundfos.ro Thailand
Russia GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
ООО Грундфос Россия 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39- Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
41, стр. 1 Phone: +66-2-725 8999
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30- Telefax: +66-2-725 8998
00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com
ECM: 1163901
96483177 1115

www.grundfos.com
The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks
owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. © Copyright Grundfos Holding A/S

S-ar putea să vă placă și