Sunteți pe pagina 1din 5

Numele:__________________________

Ministerul Educaţiei Naţionale


Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Iniţiala prenumelui tatălui____________
CONCURS JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ Prenumele: ________________________
„CARAVANA ISTEŢILOR”
Şcoala de proveniență________________
Disciplina: Matematică ,__________________________________
Etapa judeţeană: 31 mai 2014 Loc.___________Jud._________________
Înv./prof. __________________________
Nume şi prenume Semnătura
supraveghetori

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a IV-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul de lucru este de 120 minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

SUBIECTUL I (25 puncte)


Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
1.Găsește numărul care are cifra unităților egală cu suma dintre cifrele zecilor, sutelor și miilor:
a) 1 131 b) 1 607 c) 1706 d) 7 601

2.Află cel mai mic număr natural format din trei cifre care îndeplinește următoarele condiții:
-nu are cifre să se repete;
-este mai mare decât 120;
-are suma cifrelor mai mare decât 11.
a) 121 b) 123 c) 128 d) 129

3. Încercuiește litera din dreptul rezultatelor corecte:


84x2= 246+ 87= 217:7= 723-327=
a)186; 313; 311; 369 b)168; 343; 301; 369 c)168; 333; 31; 396 d)158; 343; 31; 131.

4.Suma a trei numere consecutive este 207. Află produsul dintre primul şi ultimul număr.
a) 4 660 b) 4 760 c) 4 768 d) 4 780

5. Află suma dintre cât și rest la împărțirea 733: 3


a) 4 b) 245 c) 247 d) 73
SUBIECTUL III (40 puncte)

SUBIECTUL II (25 puncte)


Scrie răspunsul corespunzător pe spaţiile punctate.
6. Într-o pungă sunt 20 de bomboane cu ciocolată şi cu nucă. Dacă scot 10 bomboane fără să le văd
sigur una este cu nucă, dacă scot 12 bomboane, sigur una este cu ciocolată. În pungă sunt ......bomboane
cu ciocolată şi ......... bomboane cu nucă.
7. În parc s-au întâlnit 4 colegi. Fiecare dă mâna o singură dată cu fiecare din ceilalţi colegi. În total au
loc ................strângeri de mână.
8. Rezultatul exercițiului :
1000- ( 8 x 6 x 16 – 752 ) x 52= este .......................................
9. În două cutii sunt cu 36 mărţişoare mai puţin decât în 6 cutii. În 10 cutii cu mărţişoare sunt
…………………………..
10. Într-o livadă sunt 100 de pomi: meri, peri și caiși. Dacă 64 nu sunt meri, iar peri sunt 37, atunci în
livadă sunt ............... meri şi .................. caişi.

SUBIECTUL III (40 puncte)


11. Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.
Care este suma tuturor numerelor de patru cifre având produsul cifrelor sale egal cu 4?
12. Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.
Un număr natural adunat cu jumătatea sa, cu sfertul său și cu 7 dă 91. Acest număr reprezintă produsul
vârstelor a doi frați.
Care este suma vârstelor lor, știind că cel mare e student?

Succes!
Barem de corectare şi notare
Total puncte: 100, după cum urmează: Subiectul I – 25 puncte; Subiectul II – 25 puncte; Subiectul III
– 40 puncte; oficiu-10 puncte.

Subiectul I – 25 puncte
Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă punctajul maxim prevăzut –
5puncte , fie 0 puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr. item 1 2 3 4 5

Rezultate B D C B B

Subiectul II – 25 puncte
Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă punctajul maxim prevăzut –
5puncte , fie 0 puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr. item 6 7 8 9 10

Rezultate 9 cu ciocolată 36 meri


6 168 90
11 cu nucă 27 caişi

Subiectul III – 40 puncte


11.Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.
Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

Rezolvare Punctaj

Produsul a 4 cifre
2 x1,5p.=3 p.
1x1x1x4 sau 1x1x2x2

Nr. sunt: 1114, 1141, 1411, 4111, 1122, 1212,


10x1p.=10p.
1221, 2121, 2112,2211.

Suma nr. 17 776 2 p.


TOTAL 15 p

12.Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.
Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

Rezolvare Punctaj

Sfertul nr. I---I


Jumătatea nr. I---I---I 84 sau punerea problemei sub formă de 5 p.
Nr. I---I---I---I---I exerciţiu

91- 7=84(suma dintre nr., jumătatea și sfertul lui) 5 p.

84: 7=12(sfertul nr.) 5 p.

12x 4=48 (nr.) 5 p.

...x...=48 și cel mai mare dintre frați este student înseamnă 24x2=48 3 p.

Vârstele celor doi frați sunt de 24 și de 2 ani.

24+ 2=26 (suma vârstelor) 2p.

TOTAL 25 p.

Obs. Se acordă câte 2 puncte pentru corectitudinea raţionamentului la fiecare etapă a rezolvării problemei,
dacă sunt greşeli de calcul.