Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași sesiunea: Iulie 2019

Comisia de admitere a candidaților românilor de pretutindeni

Lista FINALĂ a candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI ADMIȘI la Studii universitare de LICENŢĂ


- în ordine alfabetică -

afișat: 13 septembrie 2019


Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
1 9029 AGACHE G. ELENA-DANIELA 6,28 7,78 Buget, fără bursă Istorie (IF)

2 9025 AGHENIE V. MIHAELA 9,00 9,48 Buget, cu bursă Traducere şi interpretare (IF)

3 L9135 AHMAD A. ADI 7,79 7,79 cu taxă Relaţii internaţionale şi studii europene (IF)
4 666 ALBU G. ALINA 7,40 8,88 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
5 527 ANDRUȘCEAC V. VICTORIA 9,00 9,72 Buget, cu bursă Drept (IF)
6 L0086 APOLSCHI V. MIHAI 8,53 9,73 Buget, cu bursă Informatică economică (IF)
7 682 ARDAȘAN G. VALERIA 8,75 9,17 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
8 286 BABII V. LUCIA 9,25 9,32 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
9 L0112 BACIU V. LAURA 8,00 9,12 Buget, fără bursă Chimie (IF)
10 9075 BADAȘCĂ N. DANIELA 9,75 9,55 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
11 51 BADEA V. CĂTĂLINA 8,50 8,99 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
12 150 BALTAG I. CRISTINA 9,50 9,71 Buget, cu bursă Biochimie tehnologică (IF)
13 918 BARGAN N. MARIA 8,85 9,4 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
14 425 BAȘ V. CRISTINA 9,75 9,76 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
15 9036 BÂRDAN V. ANASTASIA 8,25 9,12 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
16 9086 BEJENARI V. DANIEL 7,00 9,14 Buget, fără bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
17 9052 BEJENARI V. MARINA 9,31 9,66 Buget, cu bursă Geografia turismului (IF)
18 L0065 BELICCI A. ANASTASIA 7,40 8,22 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
19 610 BELOSTECINIC V. VLADA 8,50 7,95 Buget, fără bursă Psihologie (IF)
20 L9133 BENZARI A. ANGELINA 7,75 7,56 Buget, fără bursă Marketing (IF)
21 710 BEREGOI G. CONSTANTIN 9,25 9,68 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)

Pagina 1 din 13
Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
22 455 BERIOZOVA V. MARIA 9,25 9,54 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
23 365 BÎRCA L. ANA 8,50 9,41 Buget, cu bursă Statistică şi previziune economică (IF)
24 250 BODIU O. VLAD 8,75 8,82 Buget, cu bursă O limbă şi literatură modernă A - Limba şi literatura română (IF)
25 93 BODRUG A. MARINA căs. TATARCIUC 7,75 8,81 Buget, fără bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
26 9021 BODRUG V. ELENA 7,50 8,65 Buget, fără bursă Marketing (IF)
27 402 BOLDIȘOR I. ANA 9,00 8,68 Buget, cu bursă Marketing (IF)
28 88 BOLDURESCU V. ARIANA 9,75 9,38 Buget, cu bursă Statistică şi previziune economică (IF)
29 340 BONDARENCO I. VICTORIA 9,00 9,15 Buget, cu bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
30 L0078 BOROSAN A. ANATOLIE 8,56 9,55 Buget, cu bursă Drept (IF)
31 428 BORȘ I. VASILE 7,75 8,64 Buget, fără bursă Informatică (IF)
32 288 BOSÎI I. LOREDANA 9,30 9,41 Buget, cu bursă Drept (IF)
33 28 BOTNARI E. MARIA 7,50 8,42 Buget, fără bursă Ştiinţe Politice (IF)
34 1158 BOTNARI M. ELENA 9,50 9,68 Buget, cu bursă Chimie (IF)
35 L9145 BRANIȘTE A. IUVENALIU 8,96 9,57 Buget, cu bursă Teologie Ortodoxă Pastorală (IF)
36 L0111 BRICEAG M. MARCELA 8,70 9,15 Buget, cu bursă O limbă şi literatură modernă A - O limbă şi literatură modernă B (IF)
37 9032 BRÎNZA I. TATIANA 7,75 8,9 Buget, fără bursă O limbă şi literatură modernă A - Limba şi literatura română (IF)
38 L0059 BUDU S. SNEJANA 6,25 6,96 Buget, fără bursă Educaţie fizică şi sportivă (IF)
39 173 BULBUC S. RĂZVAN 8,75 9,3 Buget, cu bursă Informatică (IF)
40 L0061 BULIGA I. EUGENIU 9,00 9,2 Buget, cu bursă Informatică (IF)
41 100 BULIGA P. NICU 9,25 9,41 Buget, cu bursă Informatică (IF)
42 1196 BULMAGA M. MIHAELA 8,00 8,93 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
43 1088 BUMBU A. VALENTINA 9,25 8,21 Buget, cu bursă Traducere şi interpretare (IF)
44 1040 BUNESCU V. IOANA 8,25 9,17 Buget, cu bursă Ecologie si protectia mediului (IF)
45 1176 BURGHELEA I. DAN 8,25 9,42 Buget, fără bursă Drept (IF)
46 676 BUTMALAI V. VICTORIA 8,50 8,09 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
47 9056 BUTUȘAN O. CRISTIAN 8,98 9,33 Buget, cu bursă Geografia mediului (IF)
48 9031 BUZDUGAN I. DANIEL 7,00 8,26 cu taxă Informatică (în limba engleză) (IF)
49 9007 CALANCEA V. OLGA 8,75 8,52 Buget, cu bursă Traducere şi interpretare (IF)

Pagina 2 din 13
Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
50 834 CANȚÎR V. VITALIE 9,33 8,67 Buget, cu bursă Drept (IF)
51 103 CARACACI I. IANA 8,25 8,63 Buget, fără bursă Hidrologie - Meteorologie (IF)
52 9026 CARAZANU V. VLADA-VICTORIA 9,25 9,74 Buget, cu bursă Traducere şi interpretare (IF)
53 L0022 CAZACU G. ANA-MARIA 9,75 9,78 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
54 9030 CAZACU I. CRISTINA 9,00 9,12 cu taxă Jurnalism (IF)
55 1002 CAZACU I. DANIELA 8,50 9,57 Buget, cu bursă Marketing (IF)
56 L9119 CAZACU I. IANIC 7,50 9,06 Buget, fără bursă Management (IF)
57 9023 CAZACU P. DIONISIE 6,50 6,58 Buget, fără bursă Geografia turismului (IF)
58 520 CĂRBUNE V. IRINA 8,00 8,82 Buget, fără bursă Marketing (IF)
59 1087 CEAGLEI M. MIHAELA 8,88 8,59 Buget, cu bursă Management (IF)
60 L0161 CEBANU V. SERGIU 8,25 9,01 cu taxă Business Administration (IF)
61 L0179 CEBOTARI M. CRISTINA 8,75 9 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
62 608 CELAC V. VLADA 8,00 8,86 Buget, fără bursă Marketing (IF)
63 L9136 CELAN G. ADRIANA 8,50 8,43 Buget, fără bursă Biochimie (IF)
64 733 CEMÎRTAN V. LAURA 7,50 9,09 Buget, fără bursă Management (IF)
65 L0081 CENUȘĂ V. MIHAELA 5,25 7,68 Buget, fără bursă Psihologie (IF)
66 872 CERLAT A. SANDA 9,50 9,22 Buget, cu bursă Marketing (IF)
67 L0046 CHELE G. DANIELA 7,50 7,7 Buget, fără bursă Chimie (IF)
68 86 CHETRARI I. VERONICA 8,86 9,8 Buget, cu bursă Management (IF)
69 922 CHILAT I. DOINA 8,25 9,34 Buget, fără bursă Relaţii internaţionale şi studii europene (IF)
70 L0157 CHIRILA R. CĂTĂLINA 8,46 9,49 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
71 769 CHITOROG F. ION 8,75 9,58 Buget, cu bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
72 L0045 CIOBANU G. CRISTINA 7,75 8,94 Buget, fără bursă Matematică (IF)
73 L9120 CIOBANU I. ADRIAN 8,86 9,35 Buget, cu bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
74 9033 CIOBANU S. MIHAELA 7,50 8,22 Buget, fără bursă Psihologie (IF)
75 9010 CIOBANU V. OLESEA 8,25 9,36 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
76 318 CIOBANU V. VALERIA 7,75 8,27 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
77 1217 CIORICI O. MARIAN 7,00 7,89 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)

Pagina 3 din 13
Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
78 532 CIREȘ V. ADRIAN 7,50 8,29 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
79 L0034 CIRISEU G. NICOLAE 7,00 8,23 Buget, cu bursă Educaţie fizică şi sportivă (IF)
80 1193 CIUBOTARU G. DIMITRIA 9,25 8,75 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
81 531 CIUBOTARU O. CORNELIU 8,25 9,57 Buget, fără bursă Chimie medicală (IF)
82 9078 CÎȘLARI A. ADRIANA 9,01 9,14 Buget, cu bursă Drept (IF)
83 9034 COBASNEAN I. MONICA 8,00 8,62 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
84 748 COBZAC V. NATALIA 9,21 9,81 Buget, cu bursă Relaţii internaţionale şi studii europene (IF)
85 L9131 CODREANU M. ALEXEI 8,21 8,26 Buget, cu bursă Kinetoterapie şi motricitate specială (IF)
86 L0068 COJOCARI V. MIHAIL 6,00 6,88 cu taxă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
87 234 COJOCARI A. DMITRI 9,25 9,46 Buget, cu bursă Informatică (IF)
88 L0186 COJOCARI V. DIONISIE 6,50 7,24 Buget, fără bursă Educaţie fizică şi sportivă (IF)
89 L0037 COJOCARI V. MĂDĂLINA 7,75 8,62 Buget, fără bursă Kinetoterapie şi motricitate specială (IF)
90 L9107 COJOCARU A. ALEXANDRA 8,70 8,75 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
91 600 COJOCARU P. MARIANA 8,50 8,67 Buget, fără bursă Statistică şi previziune economică (IF)
92 632 CONDRATIUC V. CRISTINA 9,00 9,69 Buget, cu bursă Psihologie (IF)
93 988 CONDREA V. VLADIMIR 7,00 7,54 Buget, fără bursă Resurse umane (IF)
94 1173 CONIȘESCU V. DORIAN 8,50 9,14 cu taxă Business Administration (IF)
95 243 COREŢCHI A. DRAGOŞ 8,00 7,94 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
96 202 CORGHENCEA D. VLADA 9,00 8,47 Buget, cu bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
97 L9103 CORJAN V. SERGIU 9,25 9,53 Buget, cu bursă Informatică economică (IF)
98 869 CORNICĂ N. ANASTASIA 8,00 8,61 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
99 L0016 COROBAN S. VICTORIA 7,96 8,96 cu taxă Traducere şi interpretare (IF)
100 225 COSTAȘ O. SABINA 9,00 9,2 Buget, cu bursă Marketing (IF)
101 L0041 COSTIN S. ANASTASIA 8,83 9,26 Buget, cu bursă Drept (IF)
102 9083 COTOROBAI V. CĂTĂLINA 8,23 9,3 Buget, fără bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
103 9024 COVALCIUC O. CEZAR 8,25 8,01 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
104 49 COVALI I. DUMITRU 8,50 9,33 Buget, cu bursă Informatică (IF)
105 642 COVALI V. ALLAN 7,00 7,55 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)

Pagina 4 din 13
Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
106 464 COZLOVSCHI S. ANASTASIA 8,25 8,77 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
107 306 CRISTEA G. CORINA 9,00 9,33 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
108 281 CRISTEA G. CRISTINA 9,00 9,09 Buget, cu bursă Marketing (IF)
109 941 CRIVENCO S. RODION 6,25 7,2 Buget, fără bursă Marketing (IF)
110 L0154 CROITOR G. DUMITRIŢA 7,68 9,06 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
111 430 CUPCIC I. VLAD 6,50 8 Buget, fără bursă Management (IF)
112 830 CUȘNIR S. MARIA 7,75 8,92 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
113 L0134 DARANUȚA I. TATIANA 9,70 9,77 Buget, cu bursă Drept (IF)
114 236 DARII G. DANIELA 8,00 8,9 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
115 463 DARII M. LAURA 8,75 9,05 Buget, cu bursă Drept (IF)
116 107 DELEAEV I. ALEXANDRA 8,50 9,48 Buget, cu bursă Marketing (IF)
117 L0107 DELEU V. LUCIAN 7,00 7,99 Buget, fără bursă Management (IF)
118 664 DETIȘIN C. DAVID 7,25 8,12 cu taxă Informatică (în limba engleză) (IF)
119 9063 DIDRIC V. EUGENIA 7,80 9,7 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
120 1056 DIUȚĂ M. LAURA 8,50 8,72 Buget, fără bursă Marketing (IF)
121 745 DONU V. ALEXANDRU 7,75 9,66 Buget, fără bursă Informatică (IF)
122 571 DRĂGAN C. ANA-MARIA 8,75 9,38 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)
123 654 DUCA I. EMANOIL 8,50 9,03 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)
124 282 ELISEI M. MIHAELA 9,00 9,57 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
125 763 ERHAN B. ALEXANDRU 9,50 9,74 Buget, cu bursă Informatică (IF)
126 396 FĂUREANU F. VALERIA 8,20 8,79 Buget, fără bursă Informatică economică (IF)
127 361 FILEV V. MAXIM 9,00 9,41 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)
128 9011 FLOREA V. CĂLIN 7,50 9,03 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
129 622 FOMOV V. MIRELA 8,50 8,69 Buget, cu bursă Istorie (IF)
130 1180 FORTUNĂ I. VALERIA 9,50 9,15 Buget, cu bursă Drept (IF)
131 1071 FRUNZA M. ALEXANDRA 9,00 9,21 Buget, cu bursă Marketing (IF)
132 130 FURTUNA V. ANDREI 7,85 8,59 cu taxă Informatică (IF)
133 9060 GAIEVSCHI A. INA 7,25 8,96 Buget, fără bursă Management (IF)

Pagina 5 din 13
Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
134 525 GAINA E. DAN-LUCIAN 9,00 9,68 Buget, cu bursă Psihologie (IF)
135 192 GANACIUC M. CAROLINA 9,50 9,07 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
136 9042 GASAN D. DANIEL 8,00 9,76 Buget, fără bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
137 L0080 GAȚAPUC A. LICA 8,75 9,83 Buget, cu bursă O limbă şi literatură modernă A - Limba şi literatura română (IF)
138 1156 GAVRILIUC S. MARTA 9,50 9,71 Buget, cu bursă Biochimie (IF)
139 729 GHEORGHILAȘ I. CORNELIU 7,25 8,53 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
140 320 GHEORGHIȚA R. VLAD 8,75 9,32 Buget, cu bursă Informatică (IF)
141 9076 GHERCIU V. DANIEL 9,08 9,21 Buget, cu bursă Teologie Ortodoxă Pastorală (IF)
142 L0043 GHIDERMAN R. SILIVIA 8,61 9,44 Buget, cu bursă Management (IF)
143 9048 GÎSCĂ V. GHEORGHINA 8,75 8,88 Buget, cu bursă Marketing (IF)
144 L0027 GLIGOR V. IANIS 6,50 6,82 Buget, fără bursă Management (IF)
145 74 GOANȚA C. DIANA 8,25 9,45 Buget, fără bursă Chimie medicală (IF)
146 L0156 GOJNEANU V. ALINA 7,50 8,67 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
147 812 GOLIMAZ A. RUXANDA 8,00 8,19 Buget, fără bursă Marketing (IF)
148 148 GOLOGOȚ I. LORENA 8,75 9,33 Buget, cu bursă Drept (IF)
149 895 GONȚA P. OLEG 6,75 8,24 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
150 235 GORDILOV M. MAXIM 8,80 9,65 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
151 972 GORINCIOI A. ANDREEA-ELENA 9,00 8,6 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
152 659 GRECU I. DAN 6,00 7,35 Buget, fără bursă Marketing (IF)
153 65 GRECU S. ARGINTINA 8,50 8,94 Buget, cu bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
154 L9132 GRIB A. ANDREEA 8,33 9,53 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
155 L0116 GRICENIUC C. MĂDĂLINA 8,26 8,84 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
156 1182 GROSU I. ELENA 9,28 9,49 Buget, cu bursă Drept (IF)
157 1096 GRUNZU O. ANASTASIA 7,20 8,13 Buget, fără bursă Limba şi literatura română – O limbă și literatură modernă (IF)
158 L9130 GUȘEVATÎI A. ADRIANA 7,00 8 Buget, fără bursă O limbă şi literatură modernă A - Limba şi literatura română (IF)
159 115 GUȚU V. TIBERIU-CHIRIL 9,75 9,13 Buget, cu bursă Informatică (IF)
160 9067 HARABAJIU G. CAROLINA 7,75 8,48 cu taxă O limbă şi literatură modernă A - O limbă şi literatură modernă B (IF)
161 L9150 HARIUC V. OLGA 8,00 9,18 Buget, fără bursă Management (IF)

Pagina 6 din 13
Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
162 486 HĂMURARU M. GABRIELA 9,50 9,79 Buget, cu bursă Drept (IF)
163 432 HÎNCU I. ELENA 9,00 8,88 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
164 879 IACHIM S. YASMINE 9,00 8,41 Buget, cu bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
165 9038 IACOBENCO E. DUMITRU 7,25 8,47 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
166 L0082 IACOBEȚ E. IULIAN 6,00 7,04 Buget, fără bursă Planificare teritorială (IF)
167 259 IACOVLEV I. ANA-MARIA 9,00 8,85 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)
168 L0019 IACOVLEV V. ECATERINA 7,50 9,28 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
169 L0151 IONIȚA L. DANIELA 7,05 8,66 Buget, fără bursă Management (IF)
170 L0088 ISTRATUC I. IRAIDA 8,95 8,82 Buget, cu bursă Informatică economică (IF)
171 1013 IURCEAC G. ANASTASIA 9,00 9,26 Buget, cu bursă Informatică (IF)
172 L0149 IUTIȘ G. MIHAI 6,75 8,8 Buget, cu bursă Teologie Ortodoxă Pastorală (IF)
173 9093 IVANES I. IRINA 8,25 9,54 Buget, cu bursă O limbă şi literatură modernă A - Limba şi literatura română (IF)
174 L0128 IVANOV R. ALEXANDRU 8,75 8,55 Buget, cu bursă Relaţii internaţionale şi studii europene (IF)
175 214 IVANOV T. MIHAELA 7,25 9,52 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
176 L9121 IZBAŞ D. VITALIE 5,75 6,59 Buget, fără bursă Sport şi performanţă motrică (IF)
177 82 IZVOREANU V. VALERIA 9,75 8,98 Buget, cu bursă Informatică (IF)
178 9099 JALBU I. IACOB 8,00 9,18 Buget, cu bursă Teologie Ortodoxă Pastorală (IF)
179 391 JECHIU A. ALEXANDRINA 9,75 9,44 Buget, cu bursă Informatică economică (IF)
180 1233 JELIMALAI V. DANA 8,36 9,18 Buget, fără bursă Marketing (IF)
181 L0139 JITOREANU S. DOINA 7,50 7,93 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
182 106 JORNEA-ZAHARIA P. MARIA 8,75 9,57 Buget, cu bursă Management (IF)
183 9004 JUNGHINĂ V. VALERIA 8,50 9,67 Buget, cu bursă Comunicare şi relaţii publice (IF)
184 878 KHOAMEA V. VANESSA-MYKHAIELA 9,01 8,92 Buget, cu bursă Drept (IF)
185 L0122 LAZĂR I. VICTORIA 8,78 9,09 Buget, cu bursă Kinetoterapie şi motricitate specială (IF)
186 L0028 LEBĂDĂ C. IZABELA 7,75 8,26 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
187 L0147 LEBEDIUC I. DIANA 7,58 8,94 Buget, fără bursă Marketing (IF)
188 912 LEFTER A. SERGIU 9,21 9,47 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
189 L0050 LEFTER G. DUMITRIȚA 8,00 8,85 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)

Pagina 7 din 13
Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
190 720 LEON A. CĂTĂLINA 8,75 8,81 Buget, cu bursă Traducere şi interpretare (IF)
191 67 LEU O. DANIELA 8,25 8,94 Buget, fără bursă Management (IF)
192 820 LICIMAN G. ELENA 8,28 9,59 Buget, fără bursă Psihologie (IF)
193 1144 LISNIC I. MARIUS 9,50 9,43 Buget, cu bursă Informatică economică (IF)
194 9028 LITOVSCHI I. DUMITRU 7,50 8,71 Buget, fără bursă Marketing (IF)
195 156 LUCA I. RADU 8,25 8,56 Buget, fără bursă Informatică (IF)
196 9097 LUCAȘENCO I. CĂTĂLINA 9,38 9,77 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
197 L9111 LUCHIAN V. SERGIU 7,98 9,33 Buget, fără bursă Istorie (IF)
198 870 LUCHIANIUC F. DANIEL 9,25 9,5 Buget, cu bursă Informatică economică (IF)
199 670 LUNCAȘU G. LUMINIȚA 7,75 8,4 Buget, fără bursă Biologie (IF)
200 155 LUNGU I. DANIELA 8,75 9,35 Buget, cu bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
201 L0090 LUNGU M. VICTORIA 9,25 9,34 Buget, cu bursă Informatică economică (IF)
202 L0162 LUNGU N. LILIANA 7,25 6,9 Buget, fără bursă Geografia mediului (IF)
203 L0100 LUPAȘCO D. DIANA 7,50 8,84 Buget, fără bursă Marketing (IF)
204 L0017 LUPAȘCU I. CRISTIAN 7,75 8,24 Buget, fără bursă Geografia turismului (IF)
205 1046 LUPU V. ALEXANDRU 7,31 Olimpic 9,4 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
206 882 MACARI A. GABRIELA 8,25 9,53 Buget, fără bursă Traducere şi interpretare (IF)
207 6 MACARU V. IRAIDA 8,75 9,4 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
208 L0187 MAEV A. AGNESIA 9,25 9,24 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)
209 64 MAFTEI G. GABRIELA-CAROLINA 8,88 9,5 Buget, cu bursă O limbă şi literatură modernă A - O limbă şi literatură modernă B (IF)
210 905 MALAI A. ANASTASIA 9,35 9,74 Buget, cu bursă Ştiinţe Politice (IF)
211 L0133 MALANCA I. DAN 7,00 8,22 cu taxă Marketing (IF)
212 942 MALES R. ALEXANDR 8,75 8,1 Buget, cu bursă Informatică (IF)
213 9046 MANIUC M. NICHITA 7,00 7,89 Buget, fără bursă Management (IF)
214 9091 MARTINESCU V. OLGA căs. MATEIU 9,25 8,22 Buget, cu bursă Comunicare şi relaţii publice (IF)
215 9016 MATEI I. DAN-PAVEL 9,00 9,45 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)
216 L0067 MAXIAN V. IUSTINA 8,50 9,35 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)
217 L9105 MAZILU I. ION 6,53 8,55 Buget, cu bursă Educaţie fizică şi sportivă (IF)

Pagina 8 din 13
Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
218 674 MELNIC P. LAURA 8,75 8,8 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
219 119 MIHAILOV N. CĂTĂLINA 8,75 9,3 Buget, cu bursă Traducere şi interpretare (IF)
220 L0093 MIHNEA M. MIHAELA 8,96 Olimpic 9,67 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
221 400 MÎLANIUC V. ANA-MARIA 9,25 8,86 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
222 1131 MOCANU V. IULIA 8,19 9,34 Buget, fără bursă Marketing (IF)
223 L0004 MOHORIAN E. MARYNA 9,16 9,2 Buget, cu bursă O limbă şi literatură modernă A - O limbă şi literatură modernă B (IF)
224 L0135 MOLDOVAN V. REM-VICTOR 7,75 8,81 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
225 L0070 MORARU N. OCTAVIAN 7,13 8,58 Buget, fără bursă Management (IF)
226 109 MORARU T. VICTORIO 8,75 9,69 Buget, cu bursă Fizică tehnologică (IF)
227 143 MOVILĂ I. ILINCA 8,50 8,76 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
228 492 MUDRIC A. ALEXANDRU 8,00 9,39 Buget, fără bursă Relaţii internaţionale şi studii europene (IF)
229 11 MUNTEANU B. DIANA 6,50 8,2 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
230 252 MUNTEANU G. CRISTINA 8,25 9,25 Buget, fără bursă Resurse umane (IF)
231 518 MUNTEANU L. DANIELA 9,50 9,87 Buget, cu bursă Drept (IF)
232 L0089 MUNTEANU V. RAFFAELLA 7,51 8,56 Buget, fără bursă Jurnalism (IF)
233 L0181 MUSAEV I. ROIAL 6,50 6,83 Buget, fără bursă Marketing (IF)
234 910 NAROLSCHI A. ADRIANA 6,75 8,75 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
235 L0143 NAZARENCO V. DANIELA 7,73 8,96 Buget, cu bursă Jurnalism (IF)
236 151 NEGRU A. ANA-MARIA 8,50 9,53 Buget, cu bursă Management (IF)
237 909 NEMERCIUC C. CRISTINA 8,25 8,78 Buget, fără bursă Traducere şi interpretare (IF)
238 345 NEVREANSCAIA V. INA căs. SOROCEANU 7,80 8,91 Buget, fără bursă O limbă şi literatură modernă A - O limbă şi literatură modernă B (IF)
239 1130 NICHIFOR I. NADEJDA 8,55 9,31 Buget, cu bursă Pedagogie (IF)
240 L0170 NICOARĂ G. ARINA 7,95 9,68 Buget, fără bursă Drept (IF)
241 142 NISTOR A. NICULAE-FILIP 8,75 8,39 Buget, cu bursă Marketing (IF)
242 697 OBREJA A. AURELIA 7,75 9,01 Buget, fără bursă Psihologie (IF)
243 9061 ODAJIU A. MARIA-CORINA 8,00 8,6 Buget, fără bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
244 843 OLEINEAC V. RADMILA 7,75 8,93 Buget, fără bursă Marketing (IF)
245 902 OLEINIC V. OLGA 7,25 7,9 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)

Pagina 9 din 13
Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
246 706 PANTEA L. VALERIA 9,03 9,25 Buget, cu bursă Informatică economică (IF)
247 458 PAVELCO V. TATIANA 8,75 8,79 Buget, cu bursă Psihologie (IF)
248 230 PELIN O. DANA 8,25 8,93 Buget, fără bursă Management (IF)
249 1205 PENTELECIUC A. SVETLANA 7,50 8,96 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
250 L0024 PERDELEANU P. AURELIA 6,91 8,31 Buget, fără bursă Geografia turismului (IF)
251 L0079 PERETEANU O. VALENTINA 7,50 8,85 Buget, fără bursă Marketing (IF)
252 9072 PETROV V. VICTORIA 8,75 8,71 Buget, cu bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
253 9045 PODLESNOVA A. ALEXANDRA 7,40 9,13 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
254 9022 PODURARI G. ADRIANA 8,25 9,28 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
255 723 POGURSCHI V. DANA 9,25 9,18 Buget, cu bursă Chimie medicală (IF)
256 L0099 POPA S. LAURENŢIU 8,25 8,56 Buget, fără bursă Informatică (IF)
257 652 POPEL S. VLADIMIR 7,00 7,44 Buget, fără bursă Relaţii internaţionale şi studii europene (IF)
258 L0069 POPESCU V. VERONICA căs. PÎSLARI 9,90 9,67 cu taxă Contabilitate şi informatică de gestiune (ID)
259 154 POPOVICI A. CORNELIU 7,50 9,15 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
260 938 POSTU S. DORINA 7,50 8,6 Buget, fără bursă Kinetoterapie şi motricitate specială (IF)
261 958 PUICA P. ALA 8,50 9,77 Buget, cu bursă Management (IF)
262 145 PURICI V. MIHAI 8,75 8,79 Buget, cu bursă Istorie (IF)
263 1285 PUȘCAȘ I. ALEXANDR 7,60 8,72 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
264 L9109 PUŞCAŞ V. ANDREI 8,50 8,46 Buget, fără bursă Informatică economică (IF)
265 443 RABOVOL I. VALERIA 9,25 9,73 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
266 226 RACOVIȚĂ A. LAURA 9,00 9,08 Buget, cu bursă Management (IF)
267 98 RACU I. LUIZA 8,50 8,92 Buget, cu bursă Psihologie (IF)
268 1061 RAILEAN V. CRISTIAN 7,25 8,02 Buget, fără bursă Marketing (IF)
269 L0020 REUS V. MAXIM 8,18 8,78 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
270 258 ROMAN G. VALERIA 8,16 8,13 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
271 L0169 ROMAN O. ADRIANA 9,20 8,65 Buget, cu bursă Kinetoterapie şi motricitate specială (IF)
272 L0180 ROMAN O. LUMINIȚA 7,25 8,15 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
273 L0083 ROȘCA A. NICOLETA 8,73 9,51 Buget, cu bursă Drept (IF)

Pagina 10 din 13
Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
274 9092 ROTARI G. EVELINA 7,96 9,55 Buget, fără bursă Geografia turismului (IF)
275 9054 ROTARU M. DANIELA 9,20 9,31 Buget, cu bursă Biologie (IF)
276 9051 ROTARU M. MIHAELA 7,50 7,71 Buget, fără bursă O limbă şi literatură modernă A - Limba şi literatura română (IF)
277 170 ROTĂREANU I. ANDREI 8,75 8,23 Buget, cu bursă Biochimie tehnologică (IF)
278 1035 RUSSU I. LARISA 8,25 9,11 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
279 386 RUSU A. GABRIELA 6,25 8,05 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
280 L9104 SAC M.A.C. MARINA MIHAELA 8,47 7,7 Buget, fără bursă Psihologie (IF)
281 326 SAJIN I. ANDREEA 8,00 8,38 Buget, fără bursă Traducere şi interpretare (IF)
282 313 SAJINA O. ARINA 9,25 9,14 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)
283 L0172 SALHAB E. CHARBEL 6,56 6,81 Buget, fără bursă O limbă şi literatură modernă A - O limbă şi literatură modernă B (IF)
284 986 SCHIPSCHI O. DUMITRIȚA 7,50 8,26 Buget, fără bursă Marketing (IF)
285 915 SCORPAN G. MIHAELA 9,50 9,12 Buget, cu bursă Drept (IF)
286 L0178 SCRIPCARU A. ANA 6,25 7,15 Buget, fără bursă Educaţie fizică şi sportivă (IF)
287 37 SECRIERU V. VALERIA 6,50 8,3 cu taxă Finanţe şi bănci (ID)
288 684 SILION V. VALERIA 9,25 9,78 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)
289 34 SÎRBU N. ELENA 9,25 9,21 Buget, cu bursă Drept (IF)
290 9047 SLOBODENIUC B. ERICA 6,75 7,66 Buget, fără bursă Marketing (IF)
291 874 SLOBOZEANU S. CRISTIAN 7,75 7,67 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
292 L0173 SMORODINOV D. EGOR 8,00 8,21 cu taxă Management (ID)
293 359 SOLCANU B. ANDREI 9,50 9,75 Buget, cu bursă Drept (IF)
294 196 SPĂTARU I. VICTORIA 9,00 9,22 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
295 9096 STAN G. ANDREI-VLĂDUȚ 7,58 8,76 cu taxă Informatică (în limba engleză) (IF)
296 L0152 STANILA I. VALERIA 7,25 7,7 Buget, fără bursă Psihopedagogie specială (IF)
297 575 STAROSTA E. MIHAELA 9,58 9,48 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)
298 9039 STATI O. ECATERINA 8,20 8,77 Buget, cu bursă O limbă şi literatură modernă A - Limba şi literatura română (IF)
299 9068 STEGARESCU G. OCTAVIAN-AUGUSTIN 8,50 8,62 cu taxă Management (IF)
300 1042 STEPANIUC S. OCTAVIAN 8,51 9,24 Buget, cu bursă Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
301 522 STÎRCU L. VLADISLAV 7,50 8,76 Buget, fără bursă Relaţii internaţionale şi studii europene (IF)

Pagina 11 din 13
Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
302 496 STOLERU G. MARIA 6,25 7,56 Buget, fără bursă Marketing (IF)
303 L0094 SUCIU D. MIHAIL 7,75 7,03 Buget, fără bursă Marketing (IF)
304 239 SULĂ S. CRISTI 8,75 9,21 Buget, cu bursă Informatică (IF)
305 880 SURCHICIN I. IRINA 8,25 7,99 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
306 570 ȘCERBATIUC A. ANATOLIE 8,00 9,8 Buget, fără bursă Administratie publica (IF)
307 L0026 ȘEPTILICI D. ANA-MARIA 7,50 8,06 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
308 L0150 ȘESTOVSCHI V. DAVID 7,00 8,01 Buget, cu bursă Teologie Ortodoxă Pastorală (IF)
309 701 ȘOBEA B. ANDREI 8,00 8,89 Buget, fără bursă Relaţii internaţionale şi studii europene (IF)
310 L0155 ȘOBRANESCHI V. VLAD-VLADIMIR 6,95 7,57 Buget, cu bursă Educaţie fizică şi sportivă (IF)
311 418 TEAN V. VALENTIN-ILIEȘ 9,00 9,17 Buget, cu bursă Informatică (IF)
312 L9181 TERSYNA N. ȘTEFAN 6,98 8,73 Buget, fără bursă Teologie Ortodoxă Pastorală (IF)
313 249 TIGHINEANU V. ANDREI 9,25 9,45 Buget, cu bursă Informatică (IF)
314 460 TIMON O. ELENA 8,63 Olimpic 9,68 Buget, cu bursă O limbă şi literatură modernă A - O limbă şi literatură modernă B (IF)
315 L9108 TODERAŞC G. ERIK-GEORGE 7,05 6 cu taxă Informatică (în limba engleză) (IF)
316 973 TODICA I. EVELINA 7,50 8,03 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
317 L0121 TOLOCA A. CORNELIU 8,00 8,69 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
318 557 TOMA B. MIRELA 8,00 9,08 Buget, fără bursă Informatică economică (IF)
319 L0101 TOMA A. ADRIANA 9,25 9,57 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
320 875 TOMA D. VLAD 7,50 8,24 Buget, fără bursă Psihologie (IF)
321 858 TOMA I. VLADA 9,25 9,83 Buget, cu bursă Drept (IF)
322 9027 TONCIU L. DORIN 6,05 7,76 Buget, fără bursă Marketing (IF)
323 L9126 TRINCĂ I. LIVIA 9,25 9,78 Buget, cu bursă Psihologie (IF)
324 46 ȚUGULSCHI G. CĂTĂLINA 9,00 8,12 Buget, cu bursă Resurse umane (IF)
325 566 ȚURCAN V. ALINA 7,75 8,34 Buget, fără bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
326 L0006 URSU M. ADRIAN 8,75 9,12 Buget, cu bursă Jurnalism (IF)
327 L0001 VACARCIUC I. ADREALINA 7,50 8,52 Buget, fără bursă Finanţe şi bănci (IF)
328 810 VIȘNEVSCHI C. VLADISLAV 7,75 8,32 cu taxă Informatică (în limba engleză) (IF)
329 79 VÎRTOSU O. MĂDĂLINA 9,25 9,1 Buget, cu bursă Chimie medicală (IF)

Pagina 12 din 13
Nr. Media Media anilor
NrDosar Numele si prenumele de studii
Finanțare Specializare
crt. Bacalaureat
330 732 VOICU V. CRISTOFOR 9,25 9,07 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)
331 L0058 VOINOVAN I. VICTORIA 9,75 9,94 Buget, cu bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)
332 104 VOLCOVSCHI I. CAROLINA 9,50 8,95 Buget, cu bursă Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
333 399 VRABIE V. CRISTINA 8,00 8,44 Buget, fără bursă Traducere şi interpretare (IF)
334 1286 VRABII I. VALERIA 9,50 9,37 Buget, cu bursă Finanţe şi bănci (IF)
335 599 VULPE V. ANDREEA 9,25 9,47 Buget, cu bursă Marketing (IF)
336 635 VULPE S. DAN 8,75 8,48 Buget, cu bursă Management (IF)
337 629 ZAMARI A. CATALINA 8,41 9,04 Buget, fără bursă Management (IF)
338 L0057 ZAVRICICO A. ANA 9,35 9,79 Buget, cu bursă Traducere şi interpretare (IF)
339 530 ZGHIBAN G. VICTOR 7,50 8,83 Buget, fără bursă Economie şi afaceri internaţionale (IF)

Pagina 13 din 13