Sunteți pe pagina 1din 25

Metode moderne de învățământ în

activitățile de curs și seminar


Conf. univ. dr. Coralia Sulea
Universitatea de Vest din Timișoara

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030
Exemplu de metodă
Gândește//Lucrează în pereche//Spune grupului mare//

Individual, perechi sau grupe mici


20 de minute

Studenții gândesc independent la întrebarea adresată (10-15 minute)


Discută răspunsurile
Perechile comunică concluzia în plen

Mai multe informații:


http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/06_think_pair_share.html
Exemplu de metodă
Lucrarea de 1 minut

Individual
1 minut

Examen de 1 minut

Puneți o întrebare studenților și cereți-le să reflecteze la procesul lor de învățare sau să gândească critic.
Au timp de scris 1 minut. Cereți studenților să comunice răspunsurile lor pentru a stimula discuția sau să
adune toate răspunsurile pentru a le comunica la cursul următor.

Mai multe informații: https://www.rochester.edu/college/cetl/faculty/one-minute-paper.html


Metode eficiente
Teoriile condiționării și metodologia învățării

Fișa personală
=Metodă care încurajează dezvoltarea personală
Ce fel de învățare mi se potrivește cel mai bine?
Ce mă motivează cel mai bine în învățare?
Ce mă plictisește cel mai tare?
Cum fac ca propria învățare să crească în eficiență?
Ce fel de feedback îmi e util?

Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)


Metode eficiente
Teoriile condiționării și metodologia învățării

Tehnici de prospectivă
pentru a motiva învățarea la nivel individual sau de grup
constă în imaginarea rezultatului activității de învățare (de exemplu, satisfacția de a lua o notă bună la un
examen greu
se pot aplica la rezolvarea de probleme:

Analiza impactului negativ al elementelor nonvalorice preluate de tineri din media și transpuse în
viața de zi cu zi.
„Descrieți cum veți face față unei astfel de probleme peste 30 de ani”
Ideea de bază – soluțiile identificate pot fi raportate la situația prezentă. Astfel, sunt șanse pentru o
rezolvare cu eficiență mai crescută a problemelor reale actuale
Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)
Metode eficiente
Teoriile învățării sociale și învățarea prin cooperare

Interviul în 3 pași
Echipe de câte 2 persoane
Studenții se intervievează unii pe ceilalți
Fiecare cursant împărtășește întregului grup informațiile pe care le-a aflat în interviu

Rețeaua conceptelor (variantă mind-map)


Studenții notează simultan pe o filă de flip-chart ideile centrale învățate.
Dezvoltă relațiile ce pot fi stabilite între acestea.
Se construiește un poster al conținutului ce trebuie învățat.
Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)
Metode eficiente
Mind-map

On-line tool: https://coggle.it/

Concept mapping tools


Metode eficiente
Teoriile învățării sociale și învățarea prin cooperare

Tehnica Co-Op
Studenții lucrează în grupuri pentru a construi un produs specific al grupului, produs pe care
trebuie să îl împărtășească grupului.
Fiecare cursant trebuie să aducă o contribuție specifică la producția grupului.

Tehnica plusurilor și minusurilor


2 tabere
Fiecare dintre componenții unei tabere își va alege un coleg din cealaltă tabără pentru a
discuta cu el: 1. centrarea pe minusuri (ce nu a fost învățat, notat cu roșu pe o foaie) și 2.
centrarea pe plusuri (ce este cunoscut de fiecare dintre participanți, nota cu albastru). 3.
afișarea listelor
Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)
Metode eficiente

Teoriile învățării sociale și învățarea prin cooperare

Tehnica plusurilor și minusurilor


2 tabere
Fiecare dintre componenții unei tabere își va alege un coleg din cealaltă tabără pentru a
discuta cu el:
1. centrarea pe minusuri (ce nu a fost învățat, notat cu roșu pe o foaie) și
2. centrarea pe plusuri (ce este cunoscut de fiecare dintre participanți, nota cu albastru).

Apoi se afișează listele.

Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)


Metode eficiente
Teoriile învățării sociale și învățarea prin cooperare

Tehnica ziarului
Participanții – echipe de „redactori” ai unui ziar de învățare
Fiecare propune un articol pe o temă pe care o stăpânește cel mai bine.
Fiecare scrie un articol „publicabil”
Apoi se construiește macheta ziarului/revistei.
Se multiplică pentru celelalte grupe cu indicația de a dezvolta o critică

!poate urma unei sarcini de analiză a unor materiale acasă


Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)
Metode eficiente
Utilizarea conflictului în învățare

Controversa creativă
1. Tema controversată este prezentată studenților
2. Fiecare lucrează singur în cercetarea literaturii de specialitate => document cu argumentări din ambele perspective
propuse de problematică
3. La seminar sunt formate microgrupuri de studenți
- jumate, joc de rol pro (aleg cele mai bune 3 argumente)
- jumate, joc de rol contra (aleg cele mai bune 3 argumente)
4. Profesorul cere fiecărui grup prezentarea argumentelor de top selectate. Grupului contra i se cere să comenteze
argumentele aduse de grupul pro și invers
5. Profesorul cere abandonarea rolului de avocat și solicită un compromis (suma soluțiilor este listată pe flip-chart, alături
de comentariile fiecărui grup)
6. Profesorul sau unul dintre cursanți face o analiză rezumativă
Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)
Metode eficiente
Metode bazate pe rezolvarea problemelor

PBL
Tehnici de prioritizare
Analiza SWOT
Tehnica fishboning
Brainstorming
Brainwriting
Metode eficiente
Metode bazate pe rezolvarea problemelor
Brainwriting
Varianta 1
Fiecare persoană, folosind mici carduri de hârtie, notează ideile și le plasează în centrul mesei de
discuție, fiind încurajate combinațiile, revenirile, construcțiile pe ideile deja emise

Varianta 2
Șase persoane scriu 3 idei în 5 minute.
Fiecare primește o fișă.
Fiecare membru va nota problema în spațiul de sus, iar în intervalul de 5 minute va oferi 3 idei;
după scurgerea timpului va transmite fișa colegului din dreapta și o va primi pe aceea a colegului
din stânga sa.
Procesul continuă până când toate fișele vor fi completate
Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)
Metode eficiente
Metode bazate pe rezolvarea problemelor
Brainwriting

Problema
Ideea 1 Ideea 2 Ideea 3
Student 1
Student 2
Student 3
Student 4
Student 5
Student 6
Metode eficiente
Metode bazate pe rezolvarea problemelor

Metoda imunizării
A.
1. Ce este posibil să meargă greșit în această situație?
2. Care sunt dificultățile care pot apărea?
3. Care este cel mai catastrofal lucru care poate să apară?

*poate genera emoții negative


B.
1. Ce va merge bine?
2. Ce elemente favorizante pot apărea?
3. Care este cel mai bun lucru ce se poate întâmpla
Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)
Metode eficiente
Metode de dezvoltare a abilităților de comunicare

Joc de rol

Definirea personală

Tehnica „obiecte găsite”


Cerem participanților să iasă din încăpere și să revină cu ceva ce au găsi în afara
acesteia. La întoarcere, fiecare trebuie să le prezinte celorlalți obiectul respectiv, cu
emoție și pasiune. Mai mult, trebuie să convingă profesorul să „cumpere” acel obiect.
Metode eficiente
Metode bazate pe experiență

Jurnalul cu dublă intrare


1. Studenții sunt solicitați de profesor să citească cu atenție un anumit text
2. Fiecare student își va alege din text un pasaj care a exercitat asupra sa o influență
semnificativă
3. Foaia de hârtie e împărțită în două:
- în stânga va descrie pasajul ales
- în dreapta va menționa comentariile, impresiile personale

Întrebări utile: Ce a motivat alegerea pasajului respectiv? Ce nedumeriri există în acel


text?
Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)
Metode eficiente
Exerciții scrise la clasă sau ca temă pentru acasă care nu se notează

Relevanța:
• Ajută la înțelegere și reținere
• Stimulează studenții să gândească activ despre material
• Profesorul poate observa ce nu se învață
• Studenții învață despre ei înșiși (puncte tari, slabe)

Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)


Metode eficiente
Exerciții scrise la clasă sau ca temă pentru acasă care nu se notează

A scrie liber (la clasă)


• studenții scriu despre o temă predeterminată timp de 1-3 minute
• obiectivul este de a activa cunoștințe anterioare sau a genera idei
• util pentru recapitulare
• studenții pot citi răspunsurile celorlalți

Exemple:
Scrieți toate aspectele importante pe care vi le amintiți de la cursul de săptămâna trecută.
Aplicați principiul X la propria experiență.
Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)
Metode eficiente
Exerciții scrise la clasă sau ca temă pentru acasă care nu se notează

A scrie liber (acasă)


Tema conceptuală:
Studenții citesc o secțiune/capitol dintr-o carte, încep să scrie despre ce tocmai au citit și nu
înțeleg. Apoi citesc următoarea secțiune și scriu liber din nou. La finalul părții de lectură
alocate, scriu 3 propoziții:
• una despre fiecare dintre cele 3 concepte cheie pe care le-au identificat în materiale

Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)


Metode eficiente
Exerciții scrise la clasă sau ca temă pentru acasă care nu se notează

Jurnalul
- un caiet pentru acest scop
- la finalul cursului sau ulterior

Posibile întrebări
• Ce este nou pentru tine în legătură cu acest material?
• Ce știai deja?
• Ce întrebări mai ai încă?
Preluat din Negreț-Dobridor & Pânișoară (2005)
Exemplu de jurnal/portofoliu
Resurse și bibliografie

Exemple de activități (grupuri mici, mari, nivel individual)


Active learning activities
Small group exercises (Stanford)
Group work
Problem solving

Aspecte legate de planificarea cursurilor


Lesson planning
Course design
Resurse și bibliografie

Centrul de Dezvoltare Academica (2016). Ghid metodologic pentru elaborarea și utilizarea fișei
disciplinei.

Negreț-Dobridor, I., & Pânișoară, I-O. (2005). Știința învățării. De la teorie la practică. Iași: Polirom.