Sunteți pe pagina 1din 63

PR-ERC-1716

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

IMOBIL P+4E+POD CIRCULABIL LOCUINTE COLECTIVE,

STR. HANULUI, TRUP 3/1/2, LOT 1/1/2/2, ZONA MAMAIA NORD, ORAS
NAVODARI, JUD. CONSTANTA

FAZA PT+DDE+CS

FOAIE SEMNĂTURI

PROIECTAT ing. Cristian Diaconescu

DESENAT ing.Oana Petre


Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
IANUARIE 2017

CUPRINS
FOAIE SEMNATURI
A-Piese scrise
Memoriu tehnic alimentare cu energie electrica pag
1
Cap. 1 Date generale 1
1.1 Obiectul de activitate al proiectului 1
1.2 Baza de proiectare 1
1.3 Cerinte esentiale de calitate impuse si normative de referinta 1
1.4 Faze determinante 4
Cap. 2 Prezentarea solutiei tehnice 4
2.1 Situatia existenta 4
2.2 Situatia proiectata 4
2.3 Etapele de realizare a proiectului 4
2.3.1 Realizarea lucrarilor in conformitate cu Fisa de calcul 4
2.3.2 Lucrari de Joasa Tensiune 6
2.3.3 Traseul de cablu 6
2.3.4 Priza de pamant a PTAB 8
2.3.5 Priza de pamant a FDCP-urilor 9
Cap. 3 Asigurarea calitatii 9
Cap. 4 Protectia mediului 16
Cap. 5 Teste verificari masuratori la PIF 19
Cap. 6 Probleme pentru beneficiar si constructor 19
Cap. 7 Documentatia economica 21
7.1 Deviz general 21
7.2 Deviz de lucrari 22
7.3 Grafic executie 24
Cap. 8 Fise tehnice 25
8.1 Fisa tehnica cablu MT 3x(1x185) mmp conf. DC 4385 25
8.2 Fisa tehnica cablu JT 3x150+95N mmp conf. DC4146 26
8.3 Fisa tehnica terminale de interior MT conf. DJ 4456 27
8.4 Fisa tehnica masoane drepte unipolare MT conf. DJ 4387 28
8.5 Fisa tehnica PTAB conf. DG 2061 ed. 2 29
8.6 Fisa tehnica FDCP 20M 31
8.7 Fisa tehnica FDCP 20M+1T 33
8.8 Fisa tehnica Cutie stradala DS4522/2 34
Cap. 9 Mijloace si masuri de securitatea si sanatatea in munca 35
Cap. 10 Avize si acorduri 51
Caiet de sarcini 68
1.1 Obiectul de activitate al documentatiei
1.2 Conditii de alegere a materialelor, aparatelor, echipamentelor 69
electrice
1.3 Conditii de realizare a instalatiilor electrice 69
1.4 Verificari de efectuat 73
1.5 Prescriptii generale 75
1.6 Specificatia caracteristicilor tehnice si conditiile constructive si 75

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

de echipare
B-Piese desenate

AEE-01 Plan incadrare in zona 76


AEE-02 Plan de situatie 77
AEE-03 Plan pichetaj 78
AEE-04 Detaliu profil „A” ,”A1”, ”B”, „B1” si pozare tub protectie 79
AEE-05 Detaliu fundatie post trafo 80
AEE-06 Detaliu post trafo 81
AEE-07 Detaliu priza pamant post trafo 82
AEE-08 Schema monofilara bransament electric 83
AEE-09 Detaliu constructiv FDCP 20M 84
AEE-10 Detaliu constructiv FDCP 20M+1T 85
AEE-11 Schema monofilara FDCP 20M 86
AEE-12 Schema monofilara FDCP 20M+1T 87
AEE-13 Detaliu priza pamant FDCP 88
AEE-14 Detaliu amplasare PATB 89
AEE-15 Management trafic – tronsonul 0-1 90
AEE-16 Management trafic – tronsonul 1-2 91
AEE-17 Management trafic – tronsonul 2-3 92
AEE-18 Management trafic – tronsonul 3-4 93
AEE-19 Management trafic – tronsonul 4-5 94
AEE-20 Management trafic – tronsonul 5-6 95
AEE-21 Management trafic – tronsonul 5-7 96
AEE-22 Fatada imobil P+4E+Pod circulabil montare FDCP-uri 97
AEE-23 Plan situatie – coordonate stereo 70 98
AEE-24 Plan situatie – utilitati existente – tronsonul 0-1 99
AEE-25 Plan situatie – utilitati existente – tronsonul 1-2 100
AEE-26 Plan situatie – utilitati existente – tronsonul 2-3 101
AEE-27 Plan situatie – utilitati existente – tronsonul 3-4 102
AEE-28 Plan situatie – utilitati existente – tronsonul 4-5 103
AEE-29 Schema monofilara JT 104

2515-IE.03 Montare separator pe stalp din beton de tip 12/G/31 63


2515-IE.04 Priza de pamant pentru separator Rd<4ohm 64
2515-IE.05 Montare TRAFO pe stalp de beton de tip 10/G/31 65
66
2515-IE.07 Detaliu montaj cutie de rasina 67
2515-IE.08 Detaliu racord in LEA 6503 68
2515-IE.09 Detaliu cutie intrerupator 69
2515-IE.10 Priza de pamant TRAFO si intrerupator 70
2515-IE.11 Detaliu canal tip „A” si pozarea tubului flexibil 71
2515-IE.14 Schema monofilara instalatie racord 74

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
2515-IE.15 Detalii fundatie stalpi 75

Memoriu tehnic alimentare cu energie electrica

Cap.1 Date generale

1.1 Obiectul de actiune al proiectului

Prezenta documentatie solutioneaza în faza de proiect tehnic si detalii de executie


(PT+DDE) instalatia de alimentare cu energie electrica pentru obiectivul IMOBIL
P+4E+POD CIRCULABIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. HANULUI, TRUP 3/1/2, LOT
1/1/2/2, ZONA MAMAIA NORD, ORAS NAVODARI, JUD. CONSTANTA, beneficiar
S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

1.2 Baza de proiectare

Proiectul tehnic a fost intocmit in conformitate cu tema de proiectare, Fisa de calcul


nr. 227832 /13.10.2016, contractul de proiectare Enel nr. 24/02.03.2017 si cu prevederile
din standardele si normativele in vigoare.

1.3 Cerinte esentiale de calitate impuse si normative de referinta

Proiectarea alimentarii cu energie electrica ”imobil P+4E+Pod circulabil locuinte


colective” este conceputa sa raspunda sistemului calitatii in constructii, avand in vedere,
printre altele, reglementarile tehnice in constructii, calitatea produselor folosite la
realizarea constructiilor, agrementele tehnice pentru produsele folosite, verificarea
proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectului de catre specialisti autorizati.
La adoptarea solutiilor tehnice au fost respectate cerintele esentiale:
“a” - REZISTENTA MECANICA ŞI STABILITATE
“b” - SECURITATE LA INCENDIU
“c” - IGIENA, SANATATE SI MEDIU
“d” - SIGURANTA IN EXPLOATARE
“e” - PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
“f” - ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Cerinta “a” - Rezistenta mecanica si stabilitate


Aceasta cerinta se apreciaza prin:
 rezistenta mecanica a elementelor instalatiei electrice la eforturile exercitate in
timpul utilizarii;
 numarul minim de manevre mecanice asupra aparatelor electrice care nu produc
deteriorari si uzura;
 rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de
utilizare;

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
 adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea echipamentelor
electrice impotriva rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi;
 limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice
susceptibile sa intre in rezonanta.

Cerinta “b” - Securitate la incendiu

Aceasta cerinta se apreciaza prin:


 adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de
constructie;
 incadrarea instalatiei electrice in categoriile privind pericolul de incendiu, respectiv
pericolul de explozie.
Conform normativelor si standardelor in vigoare, se evita montarea instalatiei
electrice pe elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este
posibil, se iau masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu
(tuburi de protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP55, cabluri electrice
cu rezistenta sporita la propagarea flacarii).

Cerinta “c” - Igiena, sanatate si mediu


Aceasta cerinta se apreciaza prin:
 evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau
insalubre;
 limitarea producerii de descarcari electrice care favorizeaza aparitia si propagarea
incendiului si afectarea sanatatii oamenilor sau a mediului.

Cerinta “d” - Siguranta in exploatare


Aceasta cerinta se apreciaza prin:
 protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directa sau
indirecta;
 securitatea instalatiei electrice la functionare in regim anormal (protectie la
suprasarcina, scurtcircuit, scadere de tensiune);
 limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor
electrice;
 limitarea riscului de ranire prin contact cu partile in miscare ale utilajelor si
echipamentelor.
Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin atingerea directa
are in vedere:
 legarea la pamant;
 legarea nulului de protectie;
 separarea de protectie;
 izolarea suplimentara de protectie.
Ca masuri suplimentare de protectie, se pot adopta urmatoarele masuri: izolarea
amplasamentului, egalizarea sau dirijarea distributiei potentialelor, protectia prin
deconectarea automata la aparitia unei tensiuni de atingere periculoasa, protectia prin
deconectarea automata la aparitia unor curenti de defect periculosi.
S-au luat masuri pentru:

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
 protectia utilizatorilor impotriva atingerilor directe prin izolarea partilor active ale
echipamentelor aflate sub tensiune;
 prevederea de bariere pentru impiedicarea accesului persoanelor neautorizate la
instalatii aflate sub tensiune – asigurarea cu incuietori a tablourilor electrice.

Cerinta “e”- Protectie impotriva zgomotului


Aceasta cerinta se apreciaza prin:
 asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite
zgomote pe perioade scurte de timp (la anclansare, la declansare) ;
 nivelul admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice ;
 constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor
electromagnetice ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la
tehnologia de executie.
Cerinta “f” - Economie de energie si izolare termica
Aceasta cerinta se apreciaza prin:
 asigurarea unor consumuri optime de energie electrica;
 asigurarea unor pierderi minime admise de tensiune;
 incadrarea consumului de energie activa si reactiva in limitele admise;
 adoptarea solutiilor de executie care au o valoare minima a energiei inglobate.
In scopul respectarii sistemului calitatii in constructii se prevede necesitatea
executiei lucrarilor numai cu echipamente si materiale care au agremente tehnice pe plan
national, judicios alese, precum si avizarea proiectului in ceea ce priveste reglementarile
tehnice referitoare la cerinte de catre un specialist verificator de proiecte atestat(este de
datoria beneficiarului sa respecte aceasta prevedere), si prin respectarea la executie a
normelor si normativelor in vigoare.
La intocmirea proiectului, s-au respectat indicatiile si prevederile din STAS si
normativele urmatoare:
 Norme Unifícate ENEL;
 Legea nr. 177/2015 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 -
calitatea in constructii;
 Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;
 Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG nr.
273/1994 actualizata in 2012;
 I7/2011 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor;
 NTE 007/08/00 - "Normativul pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice";
 Ordin 59 /2013 al ANRE - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele
electrice de interes public;
 SR 234/2008 - Standard pentru bransamente electrice. Prescriptii generale de
proiectare si executie;
 Ordin MAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;
 STAS 6865 - Conducte cu izolatii din PVC pentru instalatii fixe;

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
 NTI-TEL-R-002-2007-00 privind masuratorile si verificarile la echipamentele si
instalatiile electrice;
 Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata la date de
25.09.2010;

 P118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;


 STAS 12.604/5/90 - Protectia impotriva electocutarilor. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare, executie si verificare.
 PE 003 / 79 – Normativ de verificari, incercari si probe privind montajul PIF si in
darea in exploatare a instalatiei electrice;
 PE 116 / 1994 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii
electrice.
Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este limitativa, executantul avand
obligatia sa cunoasca toate actele normative in vigoare.

1.4 Faze determinante

Fazele determinante ale specialitatii bransamentului electric sunt:


 masurarea rezistentei de izolatie a conductorilor;
 masurarea rezistentei prizei de pamant;
 punerea in functiune a instalatiei in vederea receptiei.

Cap. 2 Prezentarea solutiei tehnice


2.1 Situatia existenta:

Obiectivul "IMOBIL P+4E+POD CIRCULABIL LOCUINTE COLECTIVE TRUP


3/1/2, LOT 1/1/2/2, ZONA MAMAIA NORD, ORAS NAVODARI, JUD. CONSTANTA" se
afla pe strada Strada Hanului, nr. CF 112287, conform planului de incadrare in zona
(AEE 01) si planului de situatie (AEE 02). ”Imobilul P+4E+Pod circulabil locuinte colective”
nu este alimentat cu energie electrica.
Pe bd. Mamaia Nord exista retea electrica subterana 20kV nr. L5302 - proprietatea
distribuitorului de energie E-Distributie Dobrogea, la care, conform Fisei de calcul nr.
227832/ 13.10.2016, se va bransa ”Imobilul P+4E+Pod circulabil locuinte colective”.
2.2 Situatia proiectata:

Proiectul consta in racordarea la reteaua electrica a locului de consum “Imobil


P+4E+Pod circulabil locuinte colective”, in Orasul Navodari, judetul Constanta, Strada
Hanului, nr. CF 112287 si presupune realizarea unui bransament nou. Este solicitata o
Putere absorbita de 106,72 kW.

2.3 Etapele de realizare a proiectului:


2.3.1 Realizarea lucrarilor in conformitate cu Fisa de calcul nr.
227832/13.10.2016:
Operatorul de retea E-Distributie Dobrogea a indicat, prin fisa de calcul, realizarea
unui post de transformare in anvelopa de beton nou 20/0.4kV – 250kVA, incadrat

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
intrare/iesire pe LES 20kV nr. L5302 in zona PT 1767, prin realizare de mansoane pe
traseul de cablu spre PTAB-ul proiectat si capete terminale in PT 1767, pozare LES MT
2x(3x1x185)mmp si realizare capete terminale intrare/iesire PTAB proiectat.

PTAB proiectat va fi alimentat cu energie electrica astfel:


- interceptarea liniei existente LES 20kV nr. 5302 se face la o distanta de aproximativ 3m
fata de PT 1767 prin realizarea unui manson MT.
- sectionarea se va face pe o lungime suficienta, in asa fel incat sa se poata realiza
mansoanele in zona trotuarului (teren de pamant).
- de la locul realizarii mansonului MT, se monteaza un cablu 3x1x185mmp care
alimenteaza PTAB proiectat.
- din PTAB proiectat, pe acelasi traseu, se va monta un cablu 3x1x185mmp pana la
mansonul MT realizat langa PT 1767. Montarea cablului intre manson si PT 1767 se va
face pe traseul existent. Din PTAB proiectat, paralel cu traseul pe care s-a montat cablul
ce a fost mansonat in zona postului PT1767, se va monta un cablu 3x(1x185)mmp pana
la celula de linie ce alimenteaza in prezent L5302. Conexionarea acestui cablu in celula
de linie se va realiza prin capete terminale JT. Cablul existent si sectionat pentru
mansonarea MT, se va demonta pe o distanta de cca. 10m.

Procurarea si montajul PTAB-ului


Postul de transformare proiectat va fi conform specificatiei tehnice unificate
DG2061, editia 2, cu dimensiunile 2500x5730x2600mm.
Montajul PTAB-ului proiectat consta in urmatoarele operatii:
- efectuarea unei sapaturi de dimensiunea anvelopei 2500x5730 mm plus
500mm de jur imprejurul ei si la adancimea de 700mm;
- formarea unui strat de piatra sparta cu grosimea de 200mm;
- formarea unui strat de nisip cu grosimea de 100mm;
- pozitionarea anvelopei;
- formarea umpluturii de pamant bine compactat de jur imprejurul anvelopei;
- executarea pe laturi a trotuarului din beton cu dimensiunea de minimum 500mm
(Plansa AEE-05- Detaliu fundatie post trafo).
PTAB-ul proiectat va fi amplasat pe un teren plan, aflat in proprietatea Primariei
Navodari. Amplasarea PTAB-ului pe domeniul public apartinand Primariei Navodari se
face in baza Acordului de principiu eliberat de aceasta. Accesul in postul de transformare
se va face direct din domeniul public (Plansele AEE-02 – Plan de situatie, AEE-06 –
Detaliu post trafo).

Postul de transformare va fi echipat cu:


- 1 buc. transformator 20/0,4kV, 250kVA, conform DT796/64, M.113537, prevazut
cu trecere izolata IT ambrosabila, conform DJ1111;
- 2 buc. celule de linie conform DY803 24kV motorizate, sistem trifazat de bare
400A, echipate cu intrerupatoare de manevra-separator(IMS) 24kV, 400A, 12,5kA/1sec.
cu mediul de stingere SF6 si CLP, prevazute cu motorase 24Vc.c. Celula de linie va fi
prevazuta cu contacte auxiliare, indicator de prezenta a tensiunii, rezistenta anticondens
cu senzor de umiditate si temperatura, detector directional si lipsa tensiune (RGDAT).
- 1 buc. loc liber pentru montarea pe viitor a unei noi celule de linie;

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
- 1 buc. celula de protectie trafo 1T conform DY 803/2, echipata cu separator de sarcina
IMS si separator de punere la pamant, sigurante fuzibile 25A, rezistenta anticondens cu senzor de
umiditate si temperatura;
- 1 buc. tablou JT conform DY3009/1, montat pe cadru suport DS3055 echipat cu
intrerupator tetrapolar fix 250A fara actionare motorizata, conform DY3101/7, si o placa de
inchidere in absenta intrerupatorului conform DY3003/1;
- coloana JT intre bornele de JT ale transformatorului si tabloul JT va fi
3x(4x1x150)+1x(3x1x150)mmp conf. DC4141/6H:
- 1 buc. TSA conform DY3016. Alimentarea tabloului de servicii auxiliare se va face din
bornele de joasa tensiune ale transformatorului MT/JT, cu conductoare flexibile de cupru. Tabloul
este dotat cu circuite de alimentare a UP-ului, circuite de alimentare a instalatiei de iluminat si un
circuit de priza monofazata de serviciu.
- 1 buc. sistem antiefractie si de detectie a incendiului.
2.3.2. Lucrari de Joasa Tensiune:
Racordul electric de JT al “Imobilului P+4E+Pod circulabil locuinte colective” se va realiza
cu un cablu de sectiune 150mmp (conf. DC 4385), de la tabloul JT (conf. DY3009) din interiorul
postului trafo. Tabloul JT va fi echipat cu intrerupator automat de In=250A (conf. DY 3101/7).
Se vor monta doua FDCP-uri cu locuri pentru 40 contori monofazici (5-60)A si un contor
trifazic de 100A. FDCP-urile vor avea doua compartimente (forta si masura) si vor fi
echipate cu circuite trifazice cu sigurante MPR si circuite plecari, cu protectie la scurtcircuit,
suprasarcina si loc contori electronici. Fiecare FDCP va avea 21 module.
2.3.3. Descrierea traseului de cablu
In fisa de calcul nr. 227832/13.10.2016, pentru alimentarea cu energie electrica a
obiectivului ”IMOBIL P+4E+POD CIRCULABIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. HANULUI, TRUP
3/1/2, LOT 1/1/2/2, ZONA MAMAIA NORD, ORAS NAVODARI, JUD. CONSTANTA”, traseul de
cablu are o lungime de 600m. Datorita faptului ca pozitia de amplasare a PTAB proiectat se
modifica si acesta va fi montat in partea de S-E a proprietatii, pe un teren plan aflat in proprietatea
Primariei Navodari, in baza Acordului de principiu eliberat de aceasta. In aceste conditii traseul de
cablu va avea o lungime de 635m.
2.3.3.1. Descrierea traseului de cablu MT
Alimentarea cu energie electrica a PTAB proiectat 20/0.4kV se va realiza printr-un cablu de
energie electrica, cu conductoare de aluminiu, cu sectiunea de 185mmp (de tipul ARE4H5RX
3x(1x185) conform DC 4385), montat ingropat si protejat in tub de protectie pliabil pe tot traseul,
de la L5302 PT 1767.
Traseul de cablu va fi realizat cu urmatoarele caracteristici:
Tronsonul 0–1: De la L5302 manson MT proiectat pana la locul de realizare a forajului
orizontal aflat pe partea stanga a bd. Mamaia Nord, pe sensul de mers dinspre Constanta spre
Navodari.
Lungimea tronsonului 0-1 este de 128m (plansa AEE-03 – Plan de pichetaj).Lucrarile de
montaj al tuburilor se vor realiza pe trotuarul cu pavele, prin sapatura deschisa, cu o latime de
0.5m si adancime de 1m. Diametrul tuburilor flexibile tip "pliabil" care protejeaza cablurile MT este
160mm.
Peste aceste tuburi, se asterne un strat de nisip de 20cm. Umplutura santului se realizeaza
cu pamant curat compactat din 20 in 20 cm. Avertizarea prezentei cablului se realizeaza cu un
rand de banda avertizoare din PVC, inscriptionata, amplasata la o inaltime de 20 cm de la partea
superioara a tuburilor montate. Detaliile de executie ale activitatilor de mai sus sunt prevazute in
plansa AEE-04 - Detaliu profil "A","A1", "B","B1" si pozare tub protectie.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
Tronsonul 1–2: De la locul de realizare a forajului orizontal aflat pe partea stanga
a bd. Mamaia Nord, pe sensul de mers dinspre Constanta spre Navodari, pana la locul de
iesire din forajul orizontal aflat pe partea dreapta a bd. Mamaia Nord, pe directia
Constanta - Navodari.
Lungimea tronsonului 1-2 este de 38m (Plansa AEE-03 – Plan de pichetaj).
Lucrarile de montaj al tuburilor PEHD necesare protectiei cablului la subtraversarea
bdlui Mamaia Nord se vor realiza cu echipamente si utilaje specializate pentru acest tip de
lucrari. Adancimea minima la care vor fi montate tuburile de protectie va fi de 1,5m la
extremitatile forajului.

Tronsonul 2–3: De la locul de iesire din forajul orizontal aflat pe partea dreapta a
bd. Mamaia Nord pe sensul de mers dinspre Constanta spre Navodari pana la strada
Hanului.
Lungimea tronsonului 2-3 este de 98m (plansa AEE-03 – Plan de pichetaj).
Lucrarile de montaj al tuburilor se vor realiza pe spatiul verde, prin sapatura
deschisa, cu o latime de 0.5m si adancime de 1m. Diametrul tuburilor flexibile tip "pliabil"
care protejeaza cablurile MT este 160mm.
Peste aceste tuburi, se asterne un strat de nisip de 20cm. Umplutura santului se
realizeaza cu pamant curat compactat din 20 in 20 cm. Avertizarea prezentei cablului se
realizeaza cu un rand de banda avertizoare din PVC, inscriptionata, amplasata la o
inaltime de 20 cm de la partea superioara a tuburilor montate. Detaliile de executie ale
activitatilor de mai sus sunt prevazute in plansa AEE-04 - Detaliu profil "A","A1", "B","B1"
si pozare tub protectie.

Tronsonul 3–4: Traversarea strazii Hanului, din dreptul gurilor de canalizare aflate
la coltul proprietatii "Camping Hanul Piratilor".
Lungimea tronsonului 3-4 este de 8m (plansa AEE-03 – Plan de pichetaj).
Lucrarile de montaj al tuburilor se vor realiza pe spatiul verde, prin sapatura
deschisa, cu o latime de 0.7m si adancime de 1,2m. Diametrul tuburilor flexibile tip "pliabil"
care protejeaza cablurile MT este 160mm.
Peste aceste tuburi, se asterne un strat de nisip de 20cm. Umplutura santului se
realizeaza cu pamant curat compactat din 20 in 20 cm. Avertizarea prezentei cablului se
realizeaza cu un rand de banda avertizoare din PVC, inscriptionata, amplasata la o
inaltime de 20 cm de la partea superioara a tuburilor montate. Detaliile de executie ale
activitatilor de mai sus sunt prevazute in plansa AEE-04 - Detaliu profil "A","A1", "B","B1"
si pozare tub protectie.

Tronsonul 4–5: De la traversarea strazii Hanului in apropierea bdului Mamaia


Nord pana la limita de S-V a proprietatii Leauta Valentin.
Lungimea tronsonului 4-5 este de 372m (plansa AEE-03 – Plan de pichetaj).
Lucrarile de montaj al tuburilor se vor realiza pe spatiul verde, prin sapatura
deschisa, cu o latime de 0.5m si adancime de 1m. Diametrul tuburilor flexibile tip "pliabil"
care protejeaza cablurile MT este 160mm.
Peste aceste tuburi, se asterne un strat de nisip de 20cm. Umplutura santului se
realizeaza cu pamant curat compactat din 20 in 20 cm. Avertizarea prezentei cablului se
realizeaza cu un rand de banda avertizoare din PVC, inscriptionata, amplasata la o
inaltime de 20 cm de la partea superioara a tuburilor montate. Detaliile de executie ale

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
activitatilor de mai sus sunt prevazute in plansa AEE-04 - Detaliu profil "A","A1", "B","B1"
si pozare tub protectie.

Tronsonul 5–6: De la limita de S-V a proprietatii Leauta Valentin pana la PTAB


proiectat.
Lungimea tronsonului 5-6 este de 83m (plansa AEE-03 – Plan de pichetaj).
Pe acest tronson, la realizarea lucrarilor de montaj al tuburilor ce vor proteja cablul
MT, se va monta in paralel un tub riflat pliabil cu diametrul de 125mm.
Lucrarile de montaj al tuburilor ce vor proteja cablurile MT se vor realiza pe spatiul
verde, prin sapatura deschisa, cu o latime de 0.8m si adancime de 1,2m. Diametrul
tuburilor flexibile tip "pliabil" care protejeaza cablurile MT este 160mm.
Peste aceste tuburi, se asterne un strat de nisip de 20cm. Umplutura santului se
realizeaza cu pamant curat compactat din 20 in 20 cm. Avertizarea prezentei cablului se
realizeaza cu un rand de banda avertizoare din PVC, inscriptionata, amplasata la o
inaltime de 20 cm de la partea superioara a tuburilor montate. Detaliile de executie ale
activitatilor de mai sus sunt prevazute in plansa AEE-04 - Detaliu profil "A","A1", "B","B1"
si pozare tub protectie.

Cablul MT va fi instalat prin tragere mecanica controlata dinspre locul de


mansonare spre punctul de conexiuni prin tub flexibil tip pliabil.
Mansoanele utilizate vor fi drepte, unipolare, speciale MT conform DJ4387/2.
Terminalele de interior utilizate vor fi pentru cabluri monopolare MT cu camp radial,
cu izolatie de grosime redusa si ecran in tub din aluminiu conform DJ4456/6.

Dupa finalizarea lucrarilor, terenul va fi adus la situatia initiala, iar surplusul de


pamant si resturile rezultate din sapatura vor fi transportate intr-un loc special destinat
acestui scop.

2.3.3.2. Descrierea traseului de cablu JT

Tronsonul 5-6: De la limita de S-V a proprietatii Leauta Valentin pana la PTAB


proiectat.
Lungimea tronsonului 5-6 este de 83m (plansa AEE-03 – Plan de pichetaj).
Detaliile de realizare a traseului de cablu JT sunt prezentate la capitolul 2.3.3.1 -
Descrierea traseului de cablu MT - Tronsonul 5 - 6.

Tronsonul 5–7: De la limita de S-V a proprietatii Leauta Valentin pana la FDCP-


uri.
Lungimea tronsonului 5-7 este de 11m (plansa AEE-03 – Plan de pichetaj).
Lucrarile de montaj al tuburilor se vor realiza pe spatiul verde, prin sapatura
deschisa, cu o latime de 0.5m si adancime de 1m. Diametrul tuburilor flexibile tip "pliabil"
care protejeaza cablurile MT este 160mm.
Peste aceste tuburi, se asterne un strat de nisip de 20cm. Umplutura santului se
realizeaza cu pamant curat compactat din 20 in 20 cm. Avertizarea prezentei cablului se
realizeaza cu un rand de banda avertizoare din PVC, inscriptionata, amplasata la o
inaltime de 20 cm de la partea superioara a tuburilor montate. Detaliile de executie ale

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
activitatilor de mai sus sunt prevazute in plansa AEE-04 - Detaliu profil "A","A1", "B","B1"
si pozare tub protectie.
Dupa finalizarea lucrarilor, terenul va fi adus la situatia initiala, iar surplusul de
pamant si resturile rezultate din sapatura vor fi transportate intr-un loc special destinat
acestui scop.
Suprafetele de teren din domeniul public ocupate temporar pe durata executarii
lucrarilor sunt urmatoarele:
- Suprafata teren de pamant 582m x 0,5m = 291mp;
- Suprafata teren de pamant 83m x 0,8m = 66.4mp;
- Suprafata drum pietruit 8m x 0,7m = 5,6mp.
- Suprafata trotuar dale 27m x 0.5m=13.5mp
Pentru realizarea gropii pentru executarea mansoanelor, se vor ocupa temporar din
domeniul public urmatoarele suprafete:
- 22.5mp zona nepavata sau de tara, pe marginea bulevardului Mamaia Nord si
strazii Hanului.

2.3.4. Priza de pamant a PTAB

Postul de transformare va fi prevazut cu instalatie de legare la pamant interioara la


care se vor lega toate echipamentele si care va fi racordata la priza de pamant exterioara
in doua puncte distincte
Legatura interior-exterior a instalatiei de legare la pamant va fi realizata prin doua
conectoare din otel inox, ingropate in beton si legate la armatura sau printr-un sistem
similar cu aceleasi caracteristici.

Armatura metalica a structurilor trebuie sa fie legata la pamant pentru a garanta


echipotenţialitatea electrica.
Conectoarele trebuie sa fie prevazute cu capete filetate cu etanaare perfecta,
pentru conectarea prizei de pamant, realizand legatura cu suprafata interna si externa a
cuvei.
Priza de pamant exterioara va avea trei contururi inchise si o rezistenta de
dispersie Rd<1 Ohm.
Priza de pamant se va realiza cu electrozi verticali in “T” de 1,5 m lungime, dispusi
la 3m unul de celalalt si legati intre ei printr-o banda Ol Zn 40x4 mm (Plansa AEE-07-
Detaliu priza pamant post trafo).

2.3.5. Priza de pamant a FDCP-urilor

Priza de pamant va fi realizata din patru electrozi verticali, confectionati din teava
OlZn cu L= 1.5m si Dn=2“.
Distanta la care se vor monta cei patru electrozi verticali este de 4m. Acestia vor fi
montati pe santul executat pentru montarea cablului JT, la adancimea de 0.8m si legati
intre ei cu banda de OL Zn 40x4 mm. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi de
cel mult 4 ohmi (Plansa AEE-12-Detaliu priza pamant FDCP).
.

Cap. 3 Asigurarea calitatii

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

La elaborarea prezentei documentatii tehnico-economice s-au respectat cerintele


impuse prin SR EN ISO 9001 / 2008, incadradu-se in sistemul de management integrat de
calitate mediu – securitate – sanatate in munca.
Sunt precizate documentatiile aplicabile, normele si standardele care stau la baza
intocmirii proiectului si stabilirii solutiei tehnice.
Executia lucrarii va fi verificata pe parcursul derularii acesteia de catre dirigintii de
santier, iar la final receptia va fi facuta de Comisia de Receptie constituita in acest scop.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

Nr. total pagini: 6


PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI, INCERCARI
Cod PCCVI-ERC-04

LUCRARE: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA IMOBIL P+4E+POD CIRCULABIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. HANULUI, TRUP 3/1/2, LOT
1/1/2/2, ORAS NAVODARI, ZONA MAMAIA NORD, JUD. CONSTANTA
BENEFICIAR: S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Nr. Operatia Operatia de control Metoda de Documente Inregistrari de Verificat Verificat
Crt. tehnologica inspectare, aplicabile calitate care se constructor beneficiar
verificare / completeaza (semnatura si data) (semnatura si
incercare Data data)
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Preluarea Verificarea delimitarilor Masuratori Proiect Proces verbal de
amplasamentului si precise si coordonatelor Proceduri: predare-primire
a bornelor de reper exacte ale PO-ERC-09 amplasament
amplasamentului Normative:
instalatiei cu tahimetrul, C56-2002
ruleta. 1-RE-Ip 30/2004
PE 101/85
2. Preluarea frontului Verificarea stadiului fizic Inspectie Proiect Proces verbal de
de lucru al lucrarilor de vizuala Proceduri: predare-primire
arhitectura-constructii PO-ERC-09 front de lucru

3. Trasarea lucrarii Verificarea sistematizarii Masuratori Proiect Proces verbal de


proiectate in teren pe orizontala si verticala NTE 003/ 04/ 00 trasare (pichetaj)
a traseelor si PE 107/95
echipamentelor electrice PO-ERC-04
si coexistenta cu alte
instalatii
4. Aprovizionarea Verificarea calitatii si Inspectie vizuala Proiect Certificate de

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
punctului de lucru corespondentei cu Proceduri: garantie pentru
cu materialele si indicatiile din proiect a PO-ERC-03 calitatea
prefabricatele care materialelor si PO-ERC-04 materialelor
se pun in opera echipamentelor puse in PO-ERC-06 aprovizionate
opera PL-ERC-03 Certificate de
PL-ERC-04 calitate pentru
PC-ERC-01 confectiile
SR 2970/2005 metaluice
executate in
atelierele proprii
Procese verbale de
predare-primire
echipamente
5. Executarea Verificarea respectarii Inspectie vizuala Proiect Proces verbal de
traversarilor si prescriptiilor de executare Masuratori Proceduri: receptie calitativa a
subtraversarilor a traversarilor si PC-ERC-02 lucrarilor ce devin
subtraversarilor: Normative: ascunse
-traseu si cote sant; 3.2 FT-75-87 Schite de executie
-dimensiunile, numarul,
dispunerea, panta,
imbinarea tuburilor;
-refacerea pavajelor si
imbracamintilor asfaltice.
6. Executarea Verificarea respectarii Inspectie vizuala Proiect Proces verbal de
santurilor prescriptiilor de executare Masuratori Normative: receptie calitativa a
a santurilor pentru LES: PE 107 / 95 lucrarilor ce devin
-traseu si cote sant; 3.2 FT-75-87 ascunse
-sprijinirea instalatiilor Schite de executie.
intersectate.
7. Pozarea cablurilor Verificarea respectarii Inspectie vizuala Proiect Proces verbal de
prescriptiilor de pozare a Masuratori Normative: receptie calitativa a
cablurilor: PE 107 / 95 lucrarilor ce devin
-adancimea de pozare, 3.2 FT-75-87 ascunse
raze de curbura; FC1 -87 Schite de executie
-distante de coexistenta
intre cabluri si fata de

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
instalatii, constructii, cai
circulabile;
-temperaturi si eforturi
admisibile la pozare;
-marcarea cablurilor;
-straturi de protectie si
avertizare;
-astuparea santurilor,
refacerea terenului
8. Executarea Verificarea respectarii Inspectie vizuala Proiect Proces verbal de
mansoanelor de prescriptiilor de executare Normative: receptie calitativa a
legatura si de a mansoanelor de PE 107 / 95 lucrarilor ce devin
derivatie legatura si derivatie: ascunse
-cote normate pentru Schite de executie
groapa; Tabel cu
-rezerve si curbe “S” mansoane si
pentru cablu; capete terminale
-succesiunea
operatiunilor de pregatire
a cablurilor si
corectitudinea
mansonarii;
-marcarea, realizarea
straturilor de protectie si
avertizare, refacerea
terenului.
9. Executarea Verificarea respectarii Inspectie vizuala Proiect Proces verbal de
capetelor terminale prescriptiilor de executare 3.2 FT 4 -93 receptie calitativa a
a capetelor terminale pe lucrarilor ce devin
cabluri: ascunse
-succesiunea corecta a Tabel cu mansoane
operatiilor si capete terminale

10. Executarea prizei Verificarea respectarii Inspectie vizuala Proiect Proces verbal de
de pamant si a prescriptiilor de execu- Proceduri: receptie calitativa a

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
bornelor de reper tare a prizei de pamant: PO-ERC-03 lucrarilor ce pot
-cotele santului si dis- PO-ERC-04 deveni ascunse
tantele fata de cladiri si PO-ERC-06
alte instalatii; PL-ERC-03
-pozarea electrozilor, PL-ERC-04
benzilor orizontale si PC-ERC-01
conductoarelor de Normative:
legatura; NP-I7-02
-sudura si protectie 1RE-Ip 30/2004
anticoroziva;
-astuparea cu pamant si
refacerea terenului.
11. Executarea Verificarea respectarii Inspectie vizuala Proiect
conductoarelor si prescriptiilor de Proceduri: Proces verbal de
ramificatiilor de executare: PC-ERC-02 receptie calitativa
legare la pamant -dimensiunile Normative: Proces verbal de
conductoarelor; 1RE-Ip30-90 montare a
-elemente de fixare pe STAS 12604 /5 constructiilor
zid, pozarea; /1989 metalice.
-distante fata de zid si
pardoseala;
-imbinari mecanice si prin
sudura;
-protectii: mecanica si
anticoroziva;
-racordarea la elementele
instalatiei electrice
(tablouri, utilaje, etc.).
12. Montarea celulelor Verificarea respectarii Inspectie vizuala Proiect Proces verbal de
electrice: prescriptiilor de transport, Normative: montare
-prefabricate de amplasare, fixare, FS-4-76 echipament
exterior; echipare, inscriptionare,
-de interior legare la pamant

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
13. Montarea Verificarea respectarii Inspectie vizuala Proiect Proces verbal de
transformatorilor prescriptiilor de transport, Normative: montare
electrici: amplasare, fixare, 3.1RE-I53-91 echipament
-pe stalpi de beton; echipare, inscriptionare, FS-2-75
-in cabina de zid. legare la pamant I20-2000
FS 10 / 76

14. Montarea Verificarea respectarii Inspectie vizuala Proiect Proces verbal de


separatorului si prescriptiilor de montare Normative: montare
dispozitivului de si reglare FS-2-75 echipament
actionare

15. Montarea tabloului Verificarea respectarii Inspectie vizuala Proiect Proces verbal de
de j.t. prescriptiilor generale de Normative: montare
montare a tablourilor 3.1RE-I53-91 echipament
electrice; FS 17- 87
Verificarea echiparii si
legaturilor electrice;
Verificarea
inscriptionarilor de
identificare si avertizare
cat si a etichetelor pe
circuite;
Verificarea legarii la
pamant
16. Racordarea Verificarea respectarii Inspectie vizuala Proiect Proces verbal de
echipamentelor pe prescriptiilor de realizare Normative: receptie calitativa a
partea de inalta si a traseului de bare PE 116 / 94 lucrarilor ce devin
joasa tensiune: (executarea fixarii pe C 56-2002 ascunse
-in bare izolatori, imbinarilor, Proces verbal de
-in cablu (pe trecerilor, marcarii montare a
console, pat de fazelor) constructiilor
cablu, canale si / Verificarea respectarii metalice.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
sau tuneluri). prescriptiilor de realizare
a traseelor de cabluri.
17. Redarea terenului Transportul deseurilor Inspectie vizuala Proiect Proces verbal de
afectat de executia rezultate in urma PE 101 /95 transport
lucrarilor destinatia executarii lucrarii la locul Autorizatie de
initiala indicat de beneficiar transport
18. Probe si PIF Verificarea realizarii unor Masuratori Proiect Buletine de
valori si conditii specifice Probe Normative: incercari si
prevazute in proiect PE 116 / 94 verificari
PE 003 / 79
3.2 FT 4-93
STAS
12604/5/1989

PROIECTANT BENEFICIAR

S.C. ERCON COMPANY S.R.L. S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

Cap. 4 Protectia mediului


Solutia tehnica avizata in prezenta lucrare reduce la minim impactul negativ asupra
mediului, in conditii de siguranta si eficienta in toate fazele ciclului de viata a lucrarii
proiectate: proiectare, executie si exploatare, pe toata perioada de existenta a instalatiei,
respectand cerintele impuse prin SR EN ISO 14001 / 2005, incadrandu-se sistemul de
management integrat de calitate – mediu securitate-sanatate in munca.
Materialele si sculele folosite, dupa terminarea lucrarilor, se aduna si se transporta
la sediul firmei constructoare, respectand conditiile autorizatiei de constructie.
La alegerea traseelor si amplasamentelor instalatiilor s-au respectat distantele fata
de obiectivele si gospodariile supra si subterane si alte obiective de interes public.
Prin lucrarile prevazute, factorii de mediu nu sunt afectati si nu se impun lucrari de
reconstructie ecologica, deci nu necesita un studiu de impact asupra mediului.
Toate materialele / aparatajele prevazute in documentatie vor fi achizitionate astfel
incat sa respecte durata de functionare normata conform legislatiei in vigoare pentru
mijlocul fix realizat.
Pe parcursul existentei mijlocului fix in cazul executarii de lucrari de mentenanta
reparatie / moderinizare precum si la expirarea duratei de functionare in cazul demontarii
mijlocului fix se vor respecta cerintele legale si de reglementare in vigoare precum si
procedurile legate de managementul deseurilor.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu


Protectia apelor:
Instalatia proiectata nu produce agenti poluanti pentru apele subterane si cele de
suprafata.

Protectia aerului:
Instalatia proiectata nu produce agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii
neexistand nici o forma de emisie.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:


Instalatia electrica proiectata nu produce zgomot sau vibratii. In ceea ce priveste
modul de lucru la constructii montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru
realizarea liniilor electrice nu stationeaza mult timp in zona, doar pentru descarcatul
materialelor, functionarea lor in aceasta perioada nu dauneaza zonei. Combustibilul folosit
nu se scurge sau depune pe sol si nu deterioreaza zona.
Se va respecta programul de liniste legiferat intre orele 22:00 si 6:00.

Protectia impotriva radiatiilor:


Instalatia proiectata nu produce radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni
sau animale. Radiatiile electromagnetice produse de instalatie nu au un nivel semnificativ
de impact asupra mediului.

Protectia solului si a subsolului


Lucrarile de sapatura afecteaza partial solul si subsolul. La finalizarea lucrarilor, se
va face nivelarea si tasarea solului. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita la un

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

punct de depozitare avizat, accesul utilajelor in zona facandu-se pe drumul de acces


existent. Materialele necesare realizarii lucrarii se vor depozita in locuri marcate, iar dupa
terminarea lucrarilor se vor elibera suprafetele ocupate.
Executantul lucrarii are obligatia aducerii terenului afectat de sapatura, la starea
initiala dupa terminarea lucrarilor. In documentatie s-au prevazut lucrari de transport a
tuturor materialelor necesare efectuarii lucrarii.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:


Instalatia proiectata nu produce agenti poluanti pentru ecosistemele terestre si
acvatice.
Distantele intre instalatia electrica si cladirile civile respecta prevederile normelor in
vigoare.

Lucrari de reconstructie ecologica:


Zonele afectate de lucrarile proiectate se vor elibera de toate resturile rezultate la
constructie si se va reface stratul vegetal in zonele unde acesta a fost afectat.
Prin grija constructorului, pe toata durata de executie a lucrarilor, materialele
folosite vor fi depozitate in locuri special amenajate, astfel incat influentele asupra
mediului sa fie minime, iar la terminarea lucrarilor terenul se va curata si amenaja,
aducandu-se la starea initiala. Toate solutiile si tehnologiile adoptate vor fi moderne si
nepoluante.

Gospodarirea deseurilor :
Constructorul se obliga sa transporte deseurile la centrul de colectare stabilit cu
seful CEM, in raza caruia se executa lucrarea.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

PLAN DE GESTIONARE DESEURI


LUCRARE: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA IMOBIL P+4E+POD CIRCULABIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. HANULUI,
TRUP 3/1/2, LOT 1/1/2/2, ORAS NAVODARI, ZONA MAMAIA NORD, JUD. CONSTANTA
BENEFICIAR : S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. pentru LEAUTA VALENTIN

Nr. Tip deseu Denumire deseu Cod Loc/mod depozitare Loc/mod predare
Crt. deseu(conf.
HGR
856/2002)
1 Industrial Resturi de conductor aluminiu, 17 04 11 container Predare la UO MT JT
reciclabil cablu de aluminiu cu izolatie Navodari
recuperat PVC, Al piese
2 Industrial Resturi PVC 17 02 03 container Transport in vederea
reciclabil valorificarii
valorificabil
3 Industriabil Deseuri fier 17 04 05 container Transport in vederea
reciclabil valorificarii
valorificabil
4 Inert Resturi de pamant din 17 05 04 punct de lucru grupat si avertizat Eliminare la groapa de
sapatura cu banda alb-rosu sau banda deseuri inerte sau locul
galbena indicat prin autorizatia
de construire emisa de
Primarie

PROIECTANT BENEFICIAR

S.C. ERCON COMPANY S.R.L. S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

Cap. 5 Teste, verificari si masuratori la PIF

Se vor face conform:


- PE 003 / 79 – Normativ de verificari, incercari si probe privind montajul PIF si in
darea in exploatare a instalatiei electrice;
- PE 116 / 1994 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii
electrice.

Cap. 6 Probleme pentru beneficiar si constructor

Un exemplar din proiectul tehnic de executie se va preda beneficiarului, acesta fiind


parte componenta a Cartii Tehnice a constructiei.
Toate materialele / echipamentele si utilajele prevazute in documentatie se vor
achizitiona de la firme si producatori agreati si autorizati de beneficiarul investitiei.
Toate furniturile vor avea Declaratii de conformitate si garantie, care se vor atasa
Cartii tehnice.
Executantul lucrarii raspunde de respectarea conditiilor de coexistenta intre
instalatiile electrice proiectate si celelalte utilitati impuse prin avizele anexate la
documentaie. Orice avarie care implica pagube va fi suportata de executant.
Lucrarile vor avea la baza documentatiile tehnice si instructiunile de montaj livrate
odata cu echipamentul, fisele tehnologice prescriptiile in vigoare, indrumare de executie si
proiectul tehnic.
Toate materialele si echipamentele vor fi testate in conformitate cu reglementarile
PE 116 / 1994.
Fiecare echipament va fi insotit de urmatoarele documente:
- Cartea tehnica a echipamentului;
- Manualul de montaj, intretinere si exploatare;
- Document de certificare a calitatii echipamentului intocmit conform reglementarilor
in vigoare.
In zona drumului public, executantul de lucrari este obligat sa realizeze amenajari
rutiere care sa permita derularea in siguranta a circulatiei. Cand lucrarile se efectueaza pe
trotuar, executantul va construi pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si
protejate corespunzator.
La terminarea lucrarilor, executantul este obligat sa aduca drumul in starea initiala,
iar administratorul drumului public sa verifice si sa receptioneze lucrarile numai daca
acestea corespund normelor de calitate prevazute de lege si avizelor anterior inceperii
lucrarilor.
Orice modificare adusa documentatiei se va face numai cu acordul proiectantului si
numai in situatiile cand aceasta nu afecteaza esential datele tehnice si conditiile de
dimensionare avute in vedere la elaborarea documentatiei. Modificarea va fi prezentata
Comisiei de avizare pentru validare.
Beneficiarul va convoca proiectantul in vederea receptiei la terminarea lucrarii,
punerii in functiune si receptiei finale.

PROIECTANT
S.C. ERCON COMPANY S.R.L.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
Cap.7 Documentatia economica

7.1 Devizul general


DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
IMOBIL P+4E+POD CIRCULABIL LOCUINTE COLECTIVE,
STR. HANULUI, TRUP 3/1/2, LOT 1/1/2/2, ZONA MAMAIA NORD, ORAS NAVODARI, JUD. CONSTANTA

Conform H.G. nr.28 din 2008


Valoare
Nr. Valoare (faraTVA) (inclusiv TVA)
crt.   Denumirea capitolelor si subcapitolelor   TVA  
    de cheltuieli mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1   2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
  Cap.1.Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea terenului  
1.1 Obtinerea terenului          
Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2
Total 1.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenajari pentru protectia mediului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 Total 1.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Total Cap. 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului          
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 Obtinerea de avize,acorduri si autorizatii 4.494 0.998 0.899 5.393 1.197
3.3 Proiectare si engineering 3.590 0.797 0.718 4.308 0.956
3.4 Organiz.procedurilor de achizitie publica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 Consultanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Asistenta tehnica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 I Asistenta tehnica acordata de proiectant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
II Supraveghere tehnica asigurata de
inspectori de santier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Total Cap. 3 8.084 1.795 1.617 9.700 2.154
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii  
LEA 1-20 kV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Materiale ENEL LEA 1-20kV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.1 LES 0.4kV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Materiale ENEL LES 0,4kV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LES 1-20kV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Materiale ENEL LES 1-20kV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
LES sub 1kV+1-20kV 130.597 28.998 26.119 156.716 34.797
Materiale ENEL LES 1kV-20kV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total 4.1 130.597 28.998 26.119 156.716 34.797
Montaj utilaje tehnologice inclusiv retele
aferente (M) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaj LES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.2 Cladire PT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Echipament PT/PTA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Transformatoare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total 4.2. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj-procurare          
Utilaj LES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.3 Cladire PT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Echipament PT/PTA 139.279 30.925 27.856 167.135 37.111
Transformatoare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total 4.3. 139.279 30.925 27.856 167.135 37.111
Utilaje fara montaj si echipamente de
4.4 transport          
4.5 Dotari          
4.6 Active necorporale          
  Total Cap. 4 269.876 59.923 53.975 323.851 71.908
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier          
Comosioane, cote, taxe, costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2.1. Comosioane, cote, taxe 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Taxa ICCLC (0,7% din C+M) 1.698 0.377 0.340 2.037 0.452
Taxa controlul statului in amenaj. teritoriu
5.2.
(0,1% din C+M) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comision banca (0,5% din tot. inv.) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cota Casa Constructorului (0,5% din 4.1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2.2. Costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total 5.2 1.698 0.377 0.340 2.037 0.452
Cheltuieli diverse si neprevazute - C+M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.3.
Total 5.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Total Cap. 5 1.698 0.377 0.340 2.037 0.452
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare          
6.2. Probe tehnologice si teste          
  T O T A L GENERAL 279.657 62.095 55.931 335.589 74.514
  din care C+M 130.597 28.998 24.813 155.410 34.507

PROIECTANT
S.C. ERCON COMPANY S.R.L.

7.2 Deviz de lucrari

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
VP man 11.65964
VP mat 30.00

Cod Compensatie
Descriere UM Cantitate Tot. Puncte Valoare Ron
Norma unitara in puncte
Exec,sapat.gropii
22.50
L21501 pt.exec.mans. mp 10 225.00 2,628.35
Canaliz.tipA-zona nepavata 681.00
L21101 sau de tara m 1.5 1,021.50 11,932.73
Canaliz.tipB-zona asfaltata
46.00
L21202 sau ciment m 4 184.00 2,149.41
Supl.canaliz.A-B x tub in
681.00
L21401 plus' oriz. m 1.6 1,089.60 12,728.24

L21503 Inst.,recup.sonda sau simil.  buc 155 1.00 155.00 1,810.64


Furniz si introd tub Ol 70.00
L21504 /perfor.cu sonda m 10 700.00 8,177.10

L22101 Pozare cablu MT subteran m 0.5 1,454.00 727.00 8,492.51

L22103 Exec.3 term.MT pt.cabl.sub. buc 16.8 3.00 50.40 588.75


Exec.3 mans. MT cablu
5.00
L22104 elic.viz. buc 16.8 84.00 981.25
Canaliz.tipA-zona asfaltata 11.00
L21102 sau ciment m 3.2 35.20 411.19
Pozare cablu JT subt sect.
83.00
L22203 >95mmp m 0.3 24.90 290.87

L21511 Constr,refac,extind.inst.p.p. m 1.45 20.00 29.00 338.77


L31107 Montare sau inloc tabl. JT buc 12.6 1.00 12.60 378.00
L11217 Montare FDCP buc 15 2.00 30.00 350.45

L34109 Realizare trotuar PTAB mp 10   65.60 766.31


Montare alarma la usa
 
L31124 postului buc 4 4.00 46.73
L31116 Completari pp PT m 0.98   50.96 595.29
 
L31119 Inst.cabina mobila MT/JT buc 38.5 38.50 449.74
Furniz.inst.de legare la 20.00
M20004 pământ cablu m 0.4 8.00 240.00
M30007 Furnizare mat PP m 0.26   13.52 405.60
Total lucrari 4,548.78 53,662.91

MATERIALE FURNIZATE DE
FIRMA
Denumire UM Cantitate Specif.Enel P.U Total
Cablu tripolar 20kV 3x1x185mmp m 1,454.00 DC 4385/2 47.50 69,065.00
Mansoane unipolare 20kV buc 15.00 DJ 4387/2 RO 273.37 4,100.62
Terminale de interior 20kV buc 9.00 DJ 4456/6 126.01 1,134.12
Cablu JT 3x150+95N m 83.00 33.01
DC4146 2,739.83

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
Intrerupator 250 A buc 1.00 DY3101/7 1,468.75 1,468.75
Placa suport buc 1.00 DS3055/1 77.91 77.91
Tablou intrerupator 250 A buc 1.00 DY3009/1 590.75 590.75
Placa inchidere buc 1.00 DY3003/1 17.34 17.34
Total materiale 79,194.32
Echipamente
PTAB 20/10/0,4 kV, 250 kVA buc 1 DG2061 124,171.51 124,171.51
Firida bransament 20M+1T buc 1   12,847.25 12,847.25
Firida bransament 20M buc 1
Total echipamente 137,018.77
Total general
  269,876.00
Din care C+M 130,597.05

PROIECTANT
S.C. ERCON COMPANY S.R.L.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

Cap.8 FISE TEHNICE

8.1 FISATEHNICA CABLU MT 3x(1x185)mmp conform DC 4385 RO

Nr.crt. Specificatii tehnice impuse de proiectant


Parametri tehnici si functionali
1 Conductor de aluminiu multifilar, rotund, compactizat, clasa 2 conform SR EN 60228
SR CEI 60228
Ecran semiconductor extrudat
Izolatie de polietilena reticulata
Ecran semiconductor extrudat
Banda semiconductoare cu blocare la apa
Banda de aluminiu, grosime 0,3 mm, cu copolimer, aderenta la mantaua de PE
Manta de PE medie densitate, de culoarea rosie
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
2 Temperatura maxima admisa pe conductor pentru functionarea de durata: + 90 C 0
Temperatura maxima admisa pe conductor la scurtcircuit (max. 5 s): + 250 C 0
Temperatura minima la instalare: -20 C 0
Temperatura minima in exploatare: - 40 C
Nivel descarcari partiale la 2 U0 : max. 2 pC
Tensiuni nominale U0 m /U(U ) = 12/20(24) Kv
Raza minima de curbura 21 x D, unde D este diametrul exterior maxim al conductorului
izolat
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
3 Standard de constructie: CEI 20-86
Conditii de garantie si post garantie
4 - 2 ani garantie
Alte conditii cu caracter tehnic
5
Conditii de livrare
6

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

8.2 FISA TEHNICA CABLU JT 3x150+95N conform DC 4146

Nr.crt. Specificatii tehnice impuse de proiectant

1 Parametri tehnici si functionali


Conductor de aluminiu rotund multifilar compactizat conform GSC002
Izolatie de polietilena reticulata (XLPE) tip DIX 3 conform SR HD 603, culoare
natur.
Manta exterioara de PO tip DMO 1 conform SR HD 603, culoare neagra.
Tensiune nominala : U0/U(Um)=0,6/1 (1,2) kV
Tensiune de incercare : 3,5 kV 50 Hz, 5 minute in apa
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Temperatura minima a cablului (masurata pe manta):- la montaj: -10 oC
- in exploatare: - 40oC
Temperatura maxima admisa pe conductoarele de faza:
- in conditii normale de exploatare: 90°C
- la scurtcircuit (max. 5 s): 250°C
Raza minima de curbura:
- conductor individual: 15 x diametrul exterior
- fascicul: 12 x diametrul fascicul Forta de tragere: max. 30 N/mm2 de
sectiune conductor
3 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
SR EN 60332-1-2
Standard de referinta : GSC002 Rev. 02/19.02.2015
4 Conditii de garantie si post garantie
- 2 ani garantie
5 Alte conditii cu caracter tehnic
6 Conditii de livrare

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

8.3 FISA TEHNICA TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLURI


MONOPOLARE MT DJ4456 RO

Nr. crt. Specificatii tehnice impuse de proiectant

1 Parametri tehnici si functionali


Tensiunea nominală de izolaţie: Uo/20 12/20 kV
Secţiunile cablului: 70÷185 mmp
Diametre min-/max. pe izolaţie: 19÷27 mm
Tipul ecranului: tub Al
Solutia de constructie: retractabil la rece/cald
Tensiunea nominala de izolatie spre pamant: Uo 12kV
Tensiunea de proba la frecventa industriala: 50kV
Tensiunea de proba la impuls: 125kV varf
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante


4 Conditii de garantie si post garantie: 2 ani garantie
5 Alte conditii cu caracter tehnic
6 Conditii de livrare

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

8.4 FISA TEHNICA MANSOANE DREPTE UNIPOLARE PENTRU LEGATURA


PE CABLURI MT SUBTERANE, CU CAMP RADIAL CU IZOLATIE EXTRUDATA, DE
GROSIME REDUSA SI ECRAN IN TUB DE ALUMINIU DJ 4387

Nr.crt. Specificatii tehnice impuse de proiectant


1 Parametri tehnici si functionali
Sectiunile cablului extrudat cu ecran din tub Al: 70÷185mmp
Solutia constructiva a mansonului: contractibil la cald
Tensiunea nominala a izolatiei: 12/20kV
Tensiunea de proba la frecventa industriala: 50kV
Tensiunea de proba la impulsul atmosferic: 125kVvarf
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante


SR HD 629.1 S2.
4 Conditii de garantie si post garantie
- 2 ani garantie
5 Alte conditii cu caracter tehnic

6 Conditii de livrare

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

8.5 FISA TEHNICA POST DE TRANSFORMARE IN ANVELOPA DG2061 ED.2

Nr.crt. Specificatii tehnice impuse de proiectant


1 1.1. Transformator 20/0,4kV, 250kVA, conform DT796/64, M.113537
Puterea nominala: 250kVA
Pierderi datorate sarcinii: 2350W
Pierderi in gol: 360W
Curentul in gol: 1%
Valoarea maxima a nivelului de zgomot: 52dB(A)
1.2.Celule de linie conform DY803
Tensiune maximă de izolare: 24 kV
Nivel de izolaţie nominala - tensiune de strapungere:
- la impuls atmosferic spre pamant si intre faze: 125 kV
- la impuls, intre contactele deschise ale IMS: 145 kV
- la frecvenţa spre pamant si intre faze: 50 kV
- la frecventa, intre contactele deschise ale IMS: 60 kV
Frecvenţa nominala: 50Hz
Curent nominal in serviciu continuu:
Pentru barele si celulele de linie si celulele trafo: 400 A
Curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii : 12,5 kA
Valoare de varf a curentului nominal admisibil de scurta durata: 31,5 kA
Durata nominala a scurtcircuitului: 1s
Grad de protectie externa IP 3X
1.3.Celula de protectie trafo 1T conform DY 803/2:
- separator de sarcina IMS
- separator de punere la pamant
- sigurante fuzibile 24kV/25A
1.4.Tablou JT DY3009/1
Montat pe cadru suport DS 3055, echipat cu:
-intrerupator automat tetrapolar fix fara actionare motorizata, 250A, conform
DY 3101/7
-placa de inchidere in absenta intrerupatorului conform DY3003
1.5.Tablou de servicii auxiliare TSA
Frecventa nominala 50 Hz
Tensiune nominala de izolare (Ui) 500 V
Tensiune nominala de utilizare (3F+N) (Ue) 400 V
Curent nominal de utilizare (Iu) 32 A
Curent nominal de scurtcircuit (Icc) ≥ 16 kA
1.6. Detector de defect directional RGDAT, montat pe celulele de linie LE
Conform DY 859 RGDAT este un dispozitiv care trebuie instalat pe celulele
de linie motorizate de MT ale posturilor de transformare telecontrolate, în
scopul detectării prezenţei defectelor si a absentei tensiunii pe linie.
1.7.Anvelopa de beton DG2061 ed. 2
Anvelopa trebuie realizata din elemente asamblabile prefabricate din beton
armat vibrat sau structura monobloc, pentru a garanta pereti interiori drepti
fara asperitati si o suprafata interna constanta de-a lungul tuturor sectiunilor
orizontale.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
Anvelopa trebuie sa asigure spre exterior un grad de protectie IP 33 conform
SR EN 60529
1.8.Sistem de ventilatie
Pe acoperie vor trebui sa fie instalate doua ventilatoare eoliene din oţel
inoxidabil, de tipul cu rulment in baie de ulei. Pe langa ventilatoarele eoliene,
ventilatia din interiorul anvelopei este completata si de doua ferestre de
aerisire din rasina sau din otel inox (DS 927 RO – DS 926 RO).
1.9. Instalatie electrica de iluminat
Instalatia electrica, de tip demontabil, trebuie realizata cu un cablu unipolar
de tip rezistent la flacara, cu tub din material izolant incorporat in beton si
trebuie sa permita conectarea tuturor echipamentelor necesare pentru
functionarea postului de transformare (Servicii Auxiliare, Unitate Periferica
etc.).
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Priza cu contact de protectie
Legatura interior-exterior a instalatiei de legare la pamant trebuie sa fie
realizata prin 2 conectoare din otel inox, ingropate in beton si legate la
armatura sau printr-un sistem similar care sa indeplineasca aceleasi
caracteristici. Armatura metalica a structurilor trebuie sa fie legata la pamant
pentru a garanta echipotentialitatea electrica.
3 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
SR EN EN 62271 – 202 SR EN ISO 1461 SR HD 637 S1
Norme SR EN ISO 1461 SR EN 60529
4 Conditii de garantie si post garantie
- 1 an garantie
5 Alte conditii cu caracter tehnic

6 Conditii de livrare

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

8.6 FISA TEHNICA FDCP 20M

Nr.crt. Specificatii tehnice impuse de proiectant


1 Ansamblul pentru montarea FDCP trebuie sa fie confectionat din materiale
electroizolante organice (nemetalice) ABS, Policarbonat, Policarbonat cu fibra
de sticla sau Policarbonat transparent pentru partea inferioara a cutiei, iar
usile cutiilor superioare prevazute cu vizoare pentru citire index contoare,
respectiv actionare intreruptoare automate.
Ansamblul pentru montarea echipamentelor de distributie si contorizare va fi
compus din:
- o cutie pentru contoarele de masurare a energiei electrice
- o cutie pentru montare aparataj de distributie si protectie
- extensii ale cutiei, pentru montare de conectica si aparataj de distributie
- un soclu demontabil pentru montare stradala supraterana (picior incastrat in
beton)
- intrari pentru cabluri flexibile
- posibilitatea de fixare a cablurilor
- presetupe, care nu trebuie sa deterioreze cutia atunci cand sunt utilizate
dupa cum a fost prevazut.

Cutia trebuie:
- sa fie rezistenta la foc - materialul incintei sa nu intretina arderea: minim V2
conform UL 94 (proprietatea de autostingere dupa indepartarea sursei de foc,
in cazul utilizarii materialelor electroizolante);
- sa fie rezistenta la actiunea razelor solare si la factori exteriori de mediu fara
sa prezinte matuiri sau fisuri :
- categoria de exploatare: 1;
- zona climatica: N;
- altitudine maxima: 2000 m;
- grad de agresivitate a atmosferei: normal;
- temperatura: - 30°C ÷ + 50°C;
- umiditatea relativa maxima la +20 °C : 95 % ;
- gradul de protectie : - I.P. 54.
- sa fie rezistenta din punct de vedere mecanic si necasanta;
- sa impiedice accesul persoanelor neautorizate la instalatiile electrice din
interior (a incintei proprietate ENEL) prin inchidere mecanica si sigilare
(incuietoare sigilabila);
- sa impiedice accesul printr-o presetupa (partea de intrare ENEL) pana la
bornele separatorului electric;
- cutia este accesibila clientului (sirul de cleme) si trebuie sa fie inchisa doar
mecanic;
- sa asigure accesul la aparataje in conditii de siguranta in exploatare;
- sa utilizeze stelajele interioare (metalice) pentru montaj reglabil, in scopul
asigurarii posibilitatii montarii aparatajelor de diverse fabricatii, inclusiv
contoare;

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
- sa asigure posibilitatea citirii contoarelor fara desigilarea sau deschiderea
incintei, prin intermediul unui vizor denumit vizor contor (transparenta: min.
85%);
- sa fie inscriptionata cu indicatorul de interzicere, conform HG 971/2006.
Cutia este prevazuta pentru montarea contoarelor cu dimensiuni maxime:
80x310x100 mm.
Tensiunea nominală de izolare : 690V c.a.
Tensiunea nominală de utilizare:230 V
Frecvenţa : 50 Hz.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Priza de pamant cu rezitenta de dispersie<4ohm
3 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
SR EN 60670-1
4 Conditii de garantie si post garantie
- 1 an garantie
5 Alte conditii cu caracter tehnic

6 Conditii de livrare

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

8.7 FISA TEHNICA FDCP 20M+1T

Nr.crt. Specificatii tehnice impuse de proiectant


1 Ansamblul pentru montarea FDCP trebuie sa fie confectionat din materiale
electroizolante organice (nemetalice) ABS, Policarbonat, Policarbonat cu fibra
de sticla sau Policarbonat transparent pentru partea inferioara a cutiei, iar
usile cutiilor superioare prevazute cu vizoare pentru citire index contoare,
respectiv actionare intreruptoare automate.
Ansamblul pentru montarea echipamentelor de distributie si contorizare va fi
compus din:
- o cutie pentru contoarele de masurare a energiei electrice
- o cutie pentru montare aparataj de distributie si protectie
- extensii ale cutiei, pentru montare de conectica si aparataj de distributie
- un soclu demontabil pentru montare stradala supraterana (picior incastrat in
beton)
- intrari pentru cabluri flexibile
- posibilitatea de fixare a cablurilor
- presetupe, care nu trebuie sa deterioreze cutia atunci cand sunt utilizate
dupa cum a fost prevazut.

Cutia trebuie:
- sa fie rezistenta la foc - materialul incintei sa nu intretina arderea: minim V2
conform UL 94 (proprietatea de autostingere dupa indepartarea sursei de foc,
in cazul utilizarii materialelor electroizolante);
- sa fie rezistenta la actiunea razelor solare si la factori exteriori de mediu fara
sa prezinte matuiri sau fisuri :
- categoria de exploatare: 1;
- zona climatica: N;
- altitudine maxima: 2000 m;
- grad de agresivitate a atmosferei: normal;
- temperatura: - 30°C ÷ + 50°C;
- umiditatea relativa maxima la +20 °C : 95 % ;
- gradul de protectie : - I.P. 54.
- sa fie rezistenta din punct de vedere mecanic si necasanta;
- sa impiedice accesul persoanelor neautorizate la instalatiile electrice din
interior (a incintei proprietate ENEL) prin inchidere mecanica si sigilare
(incuietoare sigilabila);
- sa impiedice accesul printr-o presetupa (partea de intrare ENEL) pana la
bornele separatorului electric;
- cutia este accesibila clientului (sirul de cleme) si trebuie sa fie inchisa doar
mecanic;
- sa asigure accesul la aparataje in conditii de siguranta in exploatare;
- sa utilizeze stelajele interioare (metalice) pentru montaj reglabil, in scopul
asigurarii posibilitatii montarii aparatajelor de diverse fabricatii, inclusiv
contoare;

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
- sa asigure posibilitatea citirii contoarelor fara desigilarea sau deschiderea
incintei, prin intermediul unui vizor denumit vizor contor (transparenta: min.
85%);
- sa fie inscriptionata cu indicatorul de interzicere, conform HG 971/2006.
Cutia este prevazuta pentru montarea contoarelor cu dimensiuni maxime:
80x310x100 mm.
Tensiunea nominală de izolare : 690V c.a.
Tensiunea nominală de utilizare:230 V c.a.
Tensiunea nominală de utilizare:400 V c.a. – 1T
Frecvenţa : 50 Hz.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Priza de pamant cu rezitenta de dispersie<4ohm
3 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
SR EN 60670-1
4 Conditii de garantie si post garantie
- 1 an garantie
5 Alte conditii cu caracter tehnic

6 Conditii de livrare

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

8.8 Fisa tehnica Cutie stradala DS4522/2

Nr.crt. Specificatii tehnice impuse de proiectant


1 Parametri tehnici si functionali
Carcasele trebuie sa fie proiectate si construite astfel:
- gradul de protectie va trebui sa fie IP 34D conform SR EN 60529
- sa respecte prescriptiile dimensionale incluse in desen.
- sa permita montajul clemelor de sectionare DS 4533 RO; DS 4534 RO.
Carcasa trebuie sa fie alcatuita dintr-un corp si dintr-o usa, totul asamblat in
fabrica cu garantia de realizare a aerisirii prin deschizaturi adecvate. Nu
trebuie sa fie posibila demontarea din exterior.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante


SR EN 60529
4 Conditii de garantie si post garantie
- 1 an garantie
5 Alte conditii cu caracter tehnic

6 Conditii de livrare

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

Cap. 9 Mijloace si masuri de securitatea si sanatatea muncii

9.1 Informatii generale


9.1.1 Obiectul planului general de securitate si sanatate in munca

Prezentul plan este in conformitate cu legislatia in vigoare, in principal Legea


Securitatii si Sanatatii in Munca Nr.319/2006 si HG Nr.300/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
Planul de securitate si sanatate in munca (PSSM) este un document care defineste
ansamblul masurilor de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ce
decurg din desfasurarea si interferarea activitatilor in santier.
Prin intermediul acestui plan se urmareste conducerea si coordonarea tuturor
activitatilor desfasurate in santier din punctul de vedere al sigurantei si sanatatii in munca.
Planul de securitate si sanatate în munca are ca scop stabilirea modului concret
prin care toate persoanele juridice sau fizice implicate in realizarea proiectului (beneficiar,
antreprenor general, executanti etc.) vor gestiona, coordona si controla desfasurarea
lucrarilor in asa fel incat sa se asigure sanatatea si integritatea tuturor categoriilor de
personal angrenate precum si protectia mediului inconjurator si a celorlalte persoane ce
pot fi afectate.
Principalele obiective ale Planul de securitate si sanatate în munca sunt:
- Asigurarea unui mediu de munca sigur si sanatos pentru toti cei care lucreaza,
prin mentinerea unei stari de ordine capabila sa minimizeze la maxim toate pericolele
potentiale;
- prevenirea tuturor accidentelor care pot cauza ranirea sau prejudicierea sanatatii
oricaror persoane precum si pagube materiale de orice fel;
- prevenirea oricaror forme de viciere a mediului ambiant;
- evidentierea tuturor pericolelor care pot ameninta sanatatea si integritatea
corporala a persoanelor precum si mediul inconjurator;
- informarea si instruirea tuturor celor implicati cu privire la metodele de lucru si
masurile care trebuiesc luate astfel incat activitatea pe santier sa se desfasoare in conditii
de maxima siguranta.

9.1.2 Masuri organizatorice generale privind securitatea si sanatatea in


munca
9.1.2.1 Intrunirile de coordonare pe linie de securitate si sanatate in munca la
nivelul proiectului

Intrunirile de coordonare pe linie de securitate si sanatate in munca vor asigura


coordonarea si implementarea Planului de securitate si sanatate în munca. La acestea
vor participa:
- Reprezentantii beneficiarului;
- Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului;
- Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata executiei
lucrarii;

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
- Responsabilii cu securitatea si sanatatea in munca desemnati de catre executant,
pe toata perioada cat acestia executa lucrari pe santier;
- Seful de santier.

In maximum cinci zile de la producerea unui accident de munca, incident periculos


sau constatatrea unor cazuri de imbolnaviri profesionale, coordonatorul cu securitatea si
sanatatea in munca la nivelul proiectului va convoca sedinta.
Coordonatorul cu securitatea si sanatatea in munca la nivelul proiectului va
prezenta lunar un raport scris cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca de pe
santier.
Cu ocazia intrunirii se va incheia un proces verbal care va fi semnat de catre toti
membrii prezenti.
Se va organiza un loc de afisare a tuturor documentelor cu caracter de informare
(panou) la sediul sefului de santier.
Principalele atributii ale participantilor la sedintele de coordonare SSM:
- avizeaza alegerea solutiilor tehnice si a echipamentelor luand in considerare
consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor;
- avizeaza amenajarea spatiilor sociale si sanitare destinate lucratorilor (vestiare,
toalete, spatii pentru servit masa, spatii de odihna);
- avizeaza alegerea si achizitionarea mijloacelor si echipamentelor de protectie
colectiva si individuala;
- analizeaza raportul prezentat de coordonatorul in materie de securitate si
sanatate la nivelul proiectului si recomandarile acestuia;
- analizeaza accidentele de munca, imbolnavirile profesionale si orice evenimente
sau incidente petrecute pe santier;
- analizeaza plangerile formulate de catre lucratori privind conditiile de munca;
- analizeaza plangerile formulate de catre riverani, consiliul local privind conditiile
de securitate la executarea lucrarii;
- propune sanctiuni si stimulente pentru buna desfasurare a activitatilor de
prevenire si protectie.

9.1.2.2 Reprezentantii Beneficiarului

Reprezentantii Beneficiarului sunt:


- Ing. ........................, reprezentantul managerului de proiect;
- Ing. ......................., lucrator desemnat in cadrul Serviciului intern de prevenire si
protectie;
- Ing. ........................, lucrator desemnat in cadrul Serviciului intern de prevenire si
protectie;
- Ing. ……………......., sef sectie Proiecte, EDD;
- Ing. …………...……, sef sectie Exploatare Retea;
- Ing. ........................., sef Unitatea Operativa, Zona ........;
- Ms. ........................., ms. Exploatare Unitatea Operativa, Zona ..................;
- Ing. ........................, coordonator in materie de securitate si sanatate in munca
pentru elaborarea proiectului lucrarii;
- Ing. ........................, coordonator in materie de securitate si sanatate în munca pe
durata executiei lucrarii.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
Acestia se vor asigura ca toate masurile si sarcinile definite in Planul de securitate
si sanatate în munca sunt pe deplin si in mod efectiv indeplinite de catre toate persoanele
competente desemnate.

Conform HG 300/2006, principalele atributii in materie de securitate si sanatate in


munca ale reprezentantilor beneficiarului sunt:
 asigura aplicarea principiilor generale de prevenire si protectie la nivelul
santierului si implementarea Planul de securitate si sanatate în munca;
 asigura coordonarea si comunicarea in materie de prevenire si protectie la nivelul
santierului;
 solicitata executantilor planurile proprii de securitate si sanatate in munca si
analizeaza compatibilitatea acestora cu Planul de securitate si sanatate în munca
cooperand in acest scop;
 se asigura ca santierul este dotat cu facilitati sociale si sanitare
corespunzatoare(vestiare, toalete, locuri speciale pentru spalat, apa potabila, etc.);
 se asigura cu sunt luate toate masurile de protectie colectiva si individuala
prevazute in Planul de securitate si sanatate în munca;
 se asigura ca sunt create conditii de interventie in caz de accident si de prim
ajutor;
 se asigura ca toate accidentele, incidentele si evenimentele periculoase sunt
raportate si investigate;
 comunica la I.T.M Constanta, prin notificare, “Declaratia Prealabila Privind
Inceperea Lucrarilor” precum si eventualele modificari ale informatiilor furnizate in
“Declaratia Prealabila Privind Inceperea Lucrarilor” aparute pe parcursul derularii
proiectului;
 coordoneaza implementarea procedurilor de control preventiv pe linie de
securitatea muncii si verificarea respectarii normelor generale si a normelor specifice
prevazute in Planul de securitate si sanatate în munca;
 tine evidenta tuturor accidentelor si incidentelor periculoase;
 verifica respectarea masurilor de protectie colectiva si a normelor privind
conditiile de munca (grupuri sanitare, apa, spatii pentru spalat, punct de prim ajutor etc.);
 organizeaza semnalizarea si avertizarea vizuala in cadrul santierului ( panouri
avertizoare si mijloace de semnalizare);
 efectueaza inspectii proprii privind situatia securitatii si sanatatii in munca si modul
de aplicare a Planul de securitate si sanatate în munca;
 propune masuri de sanctioare pentru nerespectarea prevederile Planul de
securitate si sanatate în munca.

9.1.2.3 Responsabilii cu securitatea si sanatatea in munca desemnati de


executanti

Cu 5 de zile inainte de data inceperii lucrarilor, fiecare executant trebuie sa notifice


coordonatorului in materie de sanatate si securitate in munca la nivelul proiectului si
coordonatorului in materie de sanatate si securitate in munca pe durata executiei lucrarii
cu privire la faptul ca va efectua lucrari in cadrul santierului, tipul de lucrari ce vor fi

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
executate si persoana desemnata ca responsabil cu securitatea si sanatatea in
munca.
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate la nivelul proiectului va analiza si
va aviza planurile proprii de prevenire si protectie intocmite de fiecare executant.

Seful de santier
Seful de santier este desemnat de executant, S.C. ....................................... S.R.L.,
in persoana ...............................................

9.2 Prezentarea generala a lucrarii si informatii administrative

9.2.1 Partile contractante:

Beneficiarul: S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

Denumirea lucrarii: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA IMOBIL


P+4E+POD CIRCULABIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. HANULUI, TRUP 3/1/2, LOT
1/1/2/2, ORAS NAVODARI, ZONA MAMAIA NORD, JUD. CONSTANTA
Proiectantul general: S.C. ERCON COMPANY S.R.L.

Managerul de proiect: ................................................

Antreprenorul general: ................................................

9.2.2 Descrierea proiectului si calendarul general de executie

Amplasament: Oras Navodari


Lucrarea consta in:
- realizarea unui bransament nou, avand ca scop alimentarea cu energie electrica a
locului de consum imobil P+4E+pod circulabil locuinte colective, str. hanului, trup
3/1/2, lot 1/1/2/2, oras navodari, zona mamaia nord, jud. constanta;
- executare sant profil “A” si “B”;
- montarea cablurilor in tubul de protectie;
- montarea echipamentelor (PTAB, FDCP).

9.2.3 Previziuni privind efectivul global maxim si numarul intreprinderilor ce


vor interveni pe santier

Numarul maxim estimat de lucratori prezenti la un moment dat in santier este de 8


muncitori.
Numarul maxim estimat al intreprinderilor ce vor desfasura activitati simultane in
santier este de 1.
Data de incepere a lucrarii: ........................................
Durata de executie estimata este 90 zile calendaristice.

9.2.4 Coordonatorul in materie de sanatate si securitate in munca pe durata


desfasurarii lucrarilor

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

Coordonatorul in materie de sanatate si securitate in munca pe durata executiei


lucrarilor este .................................................. .

9.2.5. Echipa care asigura coordonarea in materie de securitate si sanatate in


munca la nivelul lucrarii are urmatoarea componenta:

Executant ................................ Manager Proiect


................................................. Coordonatorul cu Securitatea si Sanatatea in
Munca la Nivelul Proiectului
................................................. Coordonatorul cu Securitatea Muncii pe perioada
executiei lucrarii
................................................. Responsabilii cu securitatea si sanatatea in munca
desemnati de catre fiecare executant, pe toata
perioada cat acestia executa lucrari pe santier

9.2.6 Servicii de urgenta

Vor fi afisate in locuri vizibile, in toate sectoarele din santier:

In caz de urgenta apelati :


AMBULANTA 112
POMPIERI Sectia ISU DOBROGEA 112
Formatia de interventie PSI -
APEL DE URGENTA 112
PUNCT DE PRIM AJUTOR 112
Asistent medicina de urgenta
Sef de santier .............................................. ...........................................
Spitalul de urgenta 112
REPREZENTANT BENEFICIAR:
.......................................
Ing. ................................,
Ms. ................................
COORDONATOR SSM:
......................................................... ...........................................

9.3 Masuri de organizare si coordonare generala a santierului

9.3.1 Delimitarea amplasamentului, accesul si deplasarea in incinta


santierului:

Delimitarea amplasamentului-vecinatati:
Santierul se afla situat pe straza Hanului, nr. CF 112287, oras Navodari.
Materialele folosite la lucrare se vor afla in depozitele executantului................................. .
Utilajele sunt parcate la subantreprenor: ........................................................................... .

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

Accesul la instalatiile supuse lucrarii:


Transportul lucratorilor se va face zilnic de la sediul executantului cu autovehicule
transport persoane. Traseul de deplasare va fi: ..............................................
...............................................................................................................................................

Transportul materialelor se executa cu autovehicule transport marfa. Traseul de


deplasare este urmatorul: .....................................................................................................
Utilajele care se folosesc la lucrari se vor deplasa pe acelasi traseu ca si
autovehiculele pentru transport marfa.
Conducatorii auto vor fi persoane atestate pentru aceste activitati, cu toate avizele
in termen.
Utilajele care se folosesc la executarea lucrarilor vor fi cele declarate la
contractarea lucrarii. Acestea vor avea toate verificarile efectuate in termen. Starea
tehnica a mijloacelor de transport si a utilajelor va fi in permanenta conform cartilor
tehnice ale acestora si prevederilor legislative in vigoare.
Zonele în care se executa lucrarile vor fi semnalizate pentru a atrage atentia celor
care vor fi afectati de activitatea din santier.
Se va verifica permanent daca semnalizarile de securitate de securitate au fost
deplasate, rasturnate sau deteriorate. Daca apar astfel de nereguli se vor lua masuri
imediate pentru remedierea lor de cei care raspund de aceste zone.
Daca se executa manevre riscante (intoarceri, mers cu spatele etc.) vehiculele sau
utilajele vor fi pilotate. Persoanele care fac acest lucru trebuie sa fie instruite, sa fie dotate
cu imbracaminte de avertizare, astfel incat sa poata fi identificate cu usurinta de catre
conducatorii autovehiculelor/utilajelor, sa se amplaseze in zone in care pot fi vazute de
catre conducatorul autovehiculului/utilajului si pot vizualiza zona de manevra astfel incat
sa previna patrunderea persoanelor sau altor utilaje. In cazul observarii unui pericol vor
semnaliza imediat oprirea manevrarii autovehicolului/utilajului. Conducatorul
vehiculului/utilajului nu va incepe/relua manevrele decat dupa ce a primit semnalul de la
persoana care il piloteaza. Pilotarea se va face de catre o singura persoana.
Zonele de stationare pentru utilaje sau autovehicule se vor semnaliza special.
Autovehiculele si utilajele vor stationa numai in zonele special prevazute. In timpul
stationarii acestea vor avea in mod obligatoriu motorul oprit si vor fi imobilizate adecvat
(cu frana de stationare sau cale de blocare si maneta de viteza introdusa in treapta
inferioara).
Nu se vor lasa autovehicule sau utilaje nesupravegheate, cu motorul pornit sau cu
cheile in contact.
Este cu desavarsire interzisa manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de catre
persoane necalificate corespunzator.
Incepera oricarei lucrari asupra instalatiilor electrice care au fost sau sunt sub
tensiune trebuie sa se faca numai dupa scoaterea acestora de sub tensiune si legarea
acestora la pamânt si în scurtcircuit.

9.3.2 Controlul accesului pe santier si procedura de primire a personalului

Este interzis accesul oricarui vizitator in incinta santierului fara autorizatie de la o


persoana din conducerea santierului sau de la coordonatorul pe linie de securitate si
sanatate in munca la nivelul lucrarii.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
Vizitatorii care au obtinut acordul sa intre in lucrare vor purta OBLIGATORIU
echipamente de protectie individuala.
Toate societatile vor fi obligate sa informeze postul de control asupra tuturor celor
care au acordul lor de a intra in santier, le vor lua datele personale si vor informa
conducerea santierului sau coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca.

Toate societatile contractoare vor trebui sa furnizeze listele cu muncitorii ce


lucreaza in santier.
Fiecare persoana care intra in santier trebuie sa cunoasca:
-riscurile la care se expune (se vor afisa exemple de riscuri);
-conduita in caz de accident (numerele de telefon de urgenta se vor expune pe un
panou amplsasat la intrare);
-locul unde se acorda primul ajutor;
Nerespectarea prevederilor de mai sus va putea antrena o excludere provizorie
sau definitiva a persoanei vinovate sau chiar a societatii in culpa. Decizia excluderilor
prevazute la prezentul paragraf poate fi luata de catre Reprezentantii Beneficiarului si/sau
Coordonatorul pe Linie de Securitate si Sanatate in Munca.

9.3.3 Identificarea personalului

O identificare specifica santierului va fi pusa in practica cu scopul de a recunoaste


persoanele cu autorizatie de acces. Va fi obligtorie purtarea vizibila a echipamentului de
protectie cu marcaj si culoare specifica societatii de care apartin lucratorii, precum si a
ecusonului de identificare pe durata desfasurarii interventiei.
Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea imediata din santier a celor
surprinsi in culpa.
Fiecare societate va asigura personalizarea castilor prin inscriptionare, cu ajutorul
autocolantelor sau culoare specifica.

9.3.4 Spatiile si facilitatile destinate organizarii de santier

In fiecare zona in care se executa lucrari vor exista toalete ecologice. Numarul
toaletelor va fi stabilit in functie de numarul de muncitori extimat, astfel incat sa se
asigure minim un WC la 20 de lucratori. Prezenta femeilor in santier presupune toalete
separate.
Se vor asigura spatii special destinate (vestiare) pentru odihna in timpul pauzelor
de lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de incalzire in siguranta pe timp nefavorabil.
Se vor organiza spatii pentru spalat pe maini, dotate corespunzator cu apa
curenta, (minim 20 litri/om), sapun etc.
Se vor amenaja spatii inchise pentru servirea mesei. Sala de mese va fi pastrata
curata, blaturile meselor trebuie sa fie usor de curatat, se va asigura un sistem de
incalzire pentru timp friguros.

9.3.5 Instalatiile de urgenta in caz de incendiu

Se va organiza un punct de interventie impotriva incendiilor dotat conform normelor


in vigoare (stingatoare cu spuma si cu pulbere, galeti, lopeti, tarnacoape, nisip etc).

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
Se va desemna si instrui o echipa pentru interventia rapida impotriva incendiilor
formata din minimum trei persoane.
Pentru materialele care prezinta pericol de incendiu se vor lua masuri
suplimentare de protectie in conformitate cu indicatiile producatorilor ( mod de stocare,
temperaturi maxime admise, vecinatati etc.

9.3.6 Instalatiile electrice temporare

Racordurile instalatiilor electrice temporare la tablourile principale vor fi efectuate


de catre executant, care trebuie sa emita si buletine PRAM. Aceste buletine trebuie sa
faca parte din documentatia generala a santierului.
Orice interventie la instalatiile electrice de utilizare trebuie facuta numai de catre
electricieni autorizati si numai dupa ce au primit acordul de executare din partea
Responsabilului Tehnic.
Toate tablourile electrice din santier trebuie sa respecte masurile de securitate:
-sa fie incuiate cu dispozitive speciale;
-sa nu fie expuse intemperiilor sau sa fie de tip exterior (protejate);
-sa fie dotate cu sisteme automate de intrerupere a alimentarii cu energie electrica
in caz de urgenta (sigurante automate si calibrate);
-sa fie legate priza de pamant;
-sa fie dotate cu prize exterioare prevazute cu capace de protectie si in perfecta
stare (nesparte sau nefixate corespunzator);
-sa fie prevazute cu semnalizare pentru pericolul electric.
Conductorii electrici care alimenteaza santierul vor fi suspendati pe suporti
rezistenti sau pozati subteran, astfel incat sa nu fie in pericol de a fi agatati de utilajele
care se deplaseaza in zona.
In cazul existentei unor instalatii subterane, muncitorii vor fi instruiti asupra
metodelor ce trebuie folosite pentru a fi feriti de accidente, iar lucrarile se vor desfasura
sub supraveghere tehnica permanenta.
In zona amplasamentelor cablurilor electrice, ale conductelor principale de apa cu
presiune ridicata, ale conductelor de gaze etc., intrebuintarea rangilor, penelor metalice si
a altor unelte complet metalice nu este permisa. Orice interventie se va face sub
supraveghere tehnica.
In apropierea cablurilor electrice subterane lucrarile de sapatura se vor putea
executa numai dupa ce cablurile au fost scoase de sub tensiune, si numai sub controlul
personalului de specialitate.

9.3.7 Spatiile de depozitare

Depozitarea materialelor se va face in spatii special amenajate. Acestea trebuie


amplasate pe teritoriul santierului, tinandu-se cont de riscurile pe care le implica
manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la producatori si
de conditiile de impact asupra mediului (contaminari ale solului, aerului, apei etc).
Substantele chimice vor fi depozitate in spatii separate (mai ales daca au
incompatibilitati cu alte materiale).

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen,
acetilena, vopsele, diluati etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau
foc deschis.
Se vor asigura spatii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de
siguranta a materialelor grele si/sau voluminoase.
In spatiile de depozitare se vor amplasa mijloace de stingere a incendiilor
compatibile cu tipul de materiale stocate (lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice etc).

Se vor asigura cai de manipulare a materialelor in depozite. Acestea vor fi


mentinute in permanenta libere si curate (fara obstacole de orice fel, noroi, pete de ulei
sau alte substante etc.). Acestea vor fi marcate cu vopsea galbena.
Locul si caile de acces la zonele de materiale PSI se vor marca cu vopsea rosie.
Aceste cai vor fi deasemenea mentinute in permanenta libere si curate.
Este recomandata evitarea stocarii de carburanti in santier. In cazul ca se va
impune si stocarea de carburanti se vor aplica reguli speciale de depozitare.
Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile
organizarii de santier, va fi admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in
materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general numai dupa ce s-au
luat toate masurile de securitate generale si speciale.

9.3.8 Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei

Beneficiarul va pune la dispozitie un numar suficient de containare selective (pentru


moloz, metale, plastic, hartie si carton, lemn, portelan, sticla, gunoi menajer) si va
asigura evacuarea deseurilor pe toata durata lucrarilor.
Fiecare executant va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana
la containere. Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor in alte locuri decat cele
mentionate anterior.
Executantii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele
voluminoase.
Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa
mentina caile de acces curate.

9.4 Masuri de coordonare pentru prevenirea riscurilor generate de


interferarea activitatilor din santier

9.4.1 Modalitati de cooperare intre reprezentantii beneficiarului si executanti

Dupa aprobarea Planului general de securitate si sanatate in munca la nivelul


lucrarii de catre reprezentantii beneficiarului, fiecare executant este obligat sa elaboreze
planul propiu de prevenire si protectie pentru lucrarile executate in sanier, sa-l prezinte
Coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului si sa
numeasca o persoana responsabila cu securitatea si sanatatea in munca pe durata
executarii lucrarilor in cadrul santierului.
Fiecare executant va aduce la cunostinta intregului personal executant planul
propriu de prevenire si protectie si va asigura instruirea personalului propriu in materie de
securitate si sanatate in munca in conformitate cu prevederile legale.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata executiei
lucrarii are dreptul de a verifica daca un executant si-a instruit corespunzator personalul in
materie de securitate si sanatate in munca.
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata executiei
lucrarii va semnala reprezentantilor beneficiarului orice nereguli constatate, acestia avand
dreptul de a stabili sanctiuni conform prevederilor contractuale si legale in vigoare.
Persoanele temporare vor respecta masurile generale de securitate la nivelul
proiectului si se vor supune regulilor de disciplina impuse de conducerea santierului prin

intermediul reprezentantilor beneficiarului. In caz contrar li se va interzice accesul in


santier.
Inaintea inceperii activitatii in santier, lucratorii vor fi informati asupra:
- disciplinei din santier;
- regulilor de igiena si curatenie;
- spatiilor de cazare si servire a mesei;
- echipamentului individual de protectie obligatoriu in santier;
- cailor de acces pe care trebuie sa le urmeze ;
- modul de comunicare a oricarui accident sau incident suferit;
- locul unde se poate acorda primul ajutor;
- locurile unde se afla pichetele PSI.
Orice interferenta de lucrari se va semnala reprezentantilor beneficiarului. Acestia
se vor consulta cu coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca la nivelul
lucrarii si cu responsabilii cu securitatea si sanatatea in munca desemnati de executanti si
vor lua decizii prin care sa se asigure :
- curatenia zonelor de acces;
- iluminarea provizorie a zonelor comune de circulatie.
Se vor analiza urmatoarele aspecte:
- modul de suprapunere a lucrarilor (orar);
- cine realizeaza protectiile colective;
- daca o activitate desfasurata de o societate impune demontarea protectiilor
colective;
- cine si cand va asigura remontarea acestora;
- modul de utilizare a echipamentelor si dispozitivelor puse la dispozitie in comun
pentru rezolvarea operativa a anumitor operatiuni (de exemplu: ridicari de materiale,
executarea de sapaturi, acoperiri de goluri).

9.4.2 Caile de circulatie comune

Toate caile de circulatie comune trebuie sa respecte regulile de baza privind


circulatia in siguranta a tuturor persoanelor din cadrul santierului.
Pentru indeplinirea conditiilor de siguranta, trebuie sa se respecte urmatoarele
principii:
-zonele de circulatie sa fie marcate cu indicatoare de avertizare;
-executarea manevrelor cu un grad mare de risc se va face numai in prezenta unei
persoane care sa coordoneze aceste activitati. Persoana trebuie sa fie dotata cu
ehipament de atentionare (vesta avertizoare) si sa cunoasca manevrele pe care trebuie
sa le execute utilajele/mijloacele de transport;

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
-toate zonele de circulatie trebuie sa fie bine nivelate astfel incat sa nu apara
pericolul de impiedicare.

9.4.3 Verificarea aparatelor si instalatiilor de ridicat

Toate utilajele de ridicat trebuie sa fie verificate de organele competente.


Documente doveditoare trebuie prezentate reprezentantilor beneficiarului (in copie).
Acestia nu vor permite punerea in functiune a unui utilaj de ridicat pana nu vor verifica
documentele de certificare.

Observatiile referitoare la utilajele de ridicat cu ocazia controalelor pe linie de


securitate si sanatate in munca vor fi mentionate in Registrul de securitate ce se va pastra
pe santier si va putea fi pus la dispozitia institutiilor oficiale.
Toate mijloacele care se folosesc pentru legarea sarcinilor trebuie sa fie certificate
si verificate in termen.

9.5 Procedurile de salvare in caz de accident


9.5.1 Organizarea masurilor de salvare si prim ajutor

Chiar de la inceputul lucrarilor se va organiza cel putin un punct de prim ajutor,


dotat cu toate materiale necesare: medicamente, dezinfectante, targa pentru transportul
ranitilor etc. Se va asigura prezenta permanenta (pe durata programului de lucru zilnic) la
punctul de acordare a primului ajutor a unui cadru medical specializat in medicina de
urgenta. Numele acestei persoane va fi comunicat reprezentantului serviciului de
securitate si sanatate din santier.
Trebuie sa se afiseze in santier numerele de urgenta:
-linie exteriora de la ambulanta si spitalul de urgenta cel mai apropiat;
-seful echipei interne de salvare/interventie si acordare a primului ajutor la locul
accidentului;
-servicii de urgenta: 112.
Se vor nominaliza si instrui persoanele care sa acorde primul ajutor la locul
accidentului.
Se vor instrui toti angajatii cu privire la conduita pe care trebuie sa o adopte in caz
de accident si cui sa se adreseze.
In situatia in care in zona in care se executa lucrari nu este semnal pentru retelele
de telefonie mobila se vor lua masuri pentru a se putea realiza in orice moment legatura
de telecomunicatii cu ISU, Spitalul de urgenta cel mai apropiat, punctul de prim-ajutor din
zona de executie a lucrarii si reprezentantul beneficiarului.
Caile de circulatie nu vor fi blocate cu vehicule sau prin depozitari ce ar putea
impiedica accesul masinilor de salvare din exterior.
Se va asigurarea degajarea cailor de acces si ghidajul masinilor de interventie
spre locul accidentului de catre o pesoana care cunoaste foarte bine amplasamentul.

9.5.2. Cum se va proceda in caz de accident

Orice accident va fi anuntat imediat catre:


- punctul de prim ajutor;
- serviciul de sanatate de urgenta –112, dupa caz;

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
- seful direct.
Seful direct va anunta imediat coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in
munca pe durata executiei lucrarii si seful de santier. Acesta va anunta imediat:
-conducerea unitatii respective;
-reprezentantul beneficiarului;
-coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii;
Persoana care anunta accidentul va trasmite in mod obligatoriu urmatoarele
informatii:

- numele celui care trasmite;


- localizarea accidentului;
- natura accidentului;
- numarul de raniti;
- localizarea punctului unde trebuie sa ajunga ambulanta sa preia ranitii.
Se va trimite o persoana la punctul intrare a ambulantei in incinta santierului pentru
a asigura ghidarea acesteia.
Persoana care anunta accidentul va asteptata confirmarea mesajului de catre cel
cu care a comunicat.
Orice ranire se va comunica la serviciul de acordare a primului ajutor din cadrul
santierului. Nu se vor transporta ranitii cu masini particulare.
Reprezentantii serviciului de sanatate/salvatori trebuie sa poarte casti marcate cu o
cruce rosie.

9.6 Principalele tipuri de activitati, identificarea riscurilor corespunzatoare


acestor activitati si masurile specifice de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor
profesionale

Principalele tipuri de activitati ce urmeaza a fi desfasurate in santier sunt:

9.6.1 - Transportul de la sediul antreprenorului si subantreprenorului la locul


de executie a lucrarii si retur
9.6.2 - Lucrari de instalatii electrice

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

Nr. Operatie Risc Masuri Responsabil Observatii


crt.
1 Transportul si - Caderea materialelor si - Incarcarea, descarcarea si manipularea - Seful de echipa
depozitarea utilajelor in timpul materialelor si utilajelor se va face cu - Soferul
materialelor necesare incarcarii,descarcarii si ajutorul utilajelor de ridicat corespunzatoare mijlocului de
inceperii lucrarilor transportului la lucrare sarcinilor de ridicat, iar transportul se va transport
- Blocarea drumurilor de face cu autocamion, in care materialele se
acces auto si pietonal vor aseza orizontal, cu sensul de rostogolire
pe directia de circulatie, iar acestea vor fi
fixate cu ancore sau pene solide;
- Materialele se vor depozita ordonat fara a
bloca drumurile de circulatie si accesul
pietonal;
- In cazul in care apar gatuiri ale circulatiei
se vor folosi piloti de circulatie dodati cu
fanioane, fluiere si palete ziua si indicatoare
reflectorizante noaptea.
2 Pregatirea sculelor si - Utilizarea sculelor si - Verificarea si repararea sculelor si - Seful de echipa
uneltelor de lucru uneltelor defecte pot uneltelor de lucru.
produce accidentarea
personalului care executa
lucarea
3 Pregatirea si - Accidentare in cazul in - Verificarea personalului daca are - Seful de echipa
organizarea care personalul nu are echipament de protectie corespunzator
personalului echipament de protectie. operatiilor pe care trabuie sa le execute.
4 Sapatura pentru priza - Contuzii, zgarieturi, - Folosirea EIP; - Seful de echipa
de pamant taieturi la folosirea - Folosirea de scule si unelte adecvate
uneltelor pentru sapat, scopului propus, in buna stare de
- Muscaturi de animale functionare;
sau intepaturi de insecte; - Imprejmuirea locului unde se executa
- Alunecarea pe gheata lucrarea si montarea de indicatoare de
sau noroi; avertizare;
- Cadere la acelasi nivel; - Folosirea de indicatoare rutiere de

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
- Cadere de la mica atentionare;
inaltime; - Acordarea primului ajutor folosind trusele
- Accidente de circulatie medicale;
-Transportul accidentatului la spital, pentru
acordarea asistentei medicale de
specialitate;
5 Montare priza de - Contuzii, zgarieturi, - Folosirea EIP; - Seful de echipa
pamant taieturi, la baterea - Folosirea de scule si unelte adecvate
electrozilor si scopului propus, in buna stare de
pozitionarea platbandei; functionare;
- Electrocutare, arsuri la - Se va evita pe cat posibil manipularea
lucrarile de sudura; manuala a sarcinilor. In cazul in care acest
- Muscaturi de animale lucru nu poate fi evitat se va limita sarcina la
sau intepaturi de insecte; maxim 30 kg pentru o persoana;
- Alunecarea pe gheata - Imprejmuirea locului unde se executa
sau noroi; lucrarea si montarea de indicatoare de
- Cadere la acelasi nivel; avertizare;
- Cadere de la mica - Folosirea la lucrarile de sudura a
inaltime; echipamentelor certificate si a personalului
- Accidente de circulatie autorizat pentru pentru executarea lucrarilor
de sudura;
- Folosirea de indicatoare rutiere de
atentionare;
- Acordarea primului ajutor folosind trusele
medicale;
-Transportul accidentatului la spital, pentru
acordarea asistentei medicale de
specialitate;
6 Racordarea - Contuzii, zgarieturi, - Folosirea echipamentului individual de - Seful de echipa
conductorului taieturi la montare protectie; - Formatie de
- Alunecarea pe gheata - Folosirea de scule si unelte adecvate lucru de la SC E-
sau noroi; scopului propus, in buna stare de DISTRIBUTIE
- Accidente de circulatie; functionare; DOBROGEA SA
- Caderea de la acelasi - Acordarea primului ajutor folosind trusele pentru crearea
nivel; medicale; zonei de lucru si
- Caderea la inaltime; - Transportul accidentatului la spital pentru admiterea la

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
- Electrocutare acordarea asistentei medicale de lucrare in cazul in
specialitate. care conventia de
lucrari nu prevede
altceva
7 Montare echipamente - Caderea de la acelasi - Operatia de montare se va face numai - Seful de echipa
noi nivel; dupa ce exista certitudinea ca echipamentul - Formatie de
- Electrocutare; nu prezinta riscul de cadere. In cazul in care lucru de la SC E-
- Conectarea accidentala exista acest risc, operatia se va face DISTRIBUTIE
a instalatiei; folosind utilaje care sa asigure securitatea DOBROGEA SA
- Nesincronizarea lucratorului; pentru crearea
operatiilor; - Folosirea echipamnetului individual de zonei de lucru si
- Neutilizarea EIP si protectie; admiterea la
mijloace electroizolante; - Folosirea de scule si unelte adecvate lucrare in cazul in
- Proiectarea de corpuri scopului propus in buna stare de care conventia de
sau particule de la functioanare; lucrari nu prevede
sculele electrice; - Inscriptionarea instalatiilor scoase de sub altceva
- Efort dinamic; tensiune si instruire cu semnificatia
- Accident de traseu; indicatoarelor;
- Nerespectarea - Instruirea si respectarea instructiunilor de
legislatiei SSM si PSI; SSM si PSI;
- Nivel de iluminat - Dotarea cu EIP coresponzator si instruirea
necoresponzator; cu privire la consecintele neutilizarii EIP;
- Flacara si flama; - Verificarea existentei si utilizarea
- Gaze si vapori toxici; aparatorilor de protectie;
- Desfasurarea operatiilor - Formarea si instruirea echipelor pentru
cu flacara fara asigurarea manipulare materiale;
de prevenire a - Instruire privind legislatia rutiera;
incendiilor; - Instruire si verificarea insusirii cunostintelor
- Stocarea in incinta privind NSSM;
spatiilor de produse - Amenajarea, unde este, de instalatii de
inflamabile. captarea noxelor;
- Amenajarea de locuri de munca cu
respectarea stricta a normelor PSI.
8 Racordarea - Contuzii, zgarieturi, - Operatia de racordare se va face numai - Seful de echipa
echipamentului nou la taieturi la montare dup ace exista certitudinea ca stalpul vechi - Formatie de
retea - Alunecarea pe gheata nu prezinta riscul de cadere. In cazul in care lucru de la SC

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
sau noroi; exista acest risc, operatia se va face ENEL
- Accidente de circulatie; folosind utilaje care sa asigure securitatea DISTRIBUTIE
- Caderea de la acelasi lucratorului – PRB – care nu se sprijina pe DOBROGEA SA
nivel; stalp; pentru crearea
- Caderea la inaltime; - Folosirea echipamnetului individual de zonei de lucru si
- Electrocutare protectie; admiterea la
- Folosirea de scule si unelte adecvate lucrare in cazul in
scopului propus in buna stare de care conventia de
functioanare; lucrari nu prevede
- Acordarea primului ajutor folosind trusele altceva
medicale;
- Transportul accidentatului la spital pentru
acordarea asistentei medicale de
specialitate.
- Pentru lucrul la inaltime, lucratorii vor folosi
echipamente si dispozitive de lucru care sa
ii asigure impotriva caderii pe durata urcarii,
coborarii si a executarii lucrarii;
-Lucrarea se executa cu scoaterea de sub
tensiune si legarea la pamant a LEA 20 kV
in zona de lucru
9 Incercari si verificari - Pericol de electrocutare - Respectarea autorizatie de lucru sau ITI- - Seful de echipa
- Accidente de natura PM - Formatie de
neelectrica - Montare placute avertizoare lucru de la SC
- Accidente de circulatie - Dotare personal cu echipament de ENEL
protectie DISTRIBUTIE
DOBROGEA

PROIECTANT
SC ERCON COMPANY SRL

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

Cap.10 Avize si acorduri

NR. AVIZ NR. DATA DATA OBTINERE


CRT. DEPUNERE
1 Fisa de calcul 227832 13.09.2016 13.10.2016
2 Certificat Urbanism 1308 14.12.2016 15.12.2016
3 Aviz Raja 30/122 05.01.2017 03.02.2017
4 Aviz Engie 311.211.961 11.01.2017 20.01.2017
5 Aviz Mediu 397RP 11.01.2017 17.01.2017
6 Aviz DADPP pentru 766 12.01.2017 10.02.2017
Interventie in domeniul public
7 Aviz Amplasament 23.12.2016
SC E- Distributie Dobrogea SA

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

PR-ERC-1716

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

IMOBIL P+4E+POD CIRCULABIL LOCUINTE COLECTIVE,


STR. HANULUI, TRUP 3/1/2, LOT 1/1/2/2, ORAS NAVODARI, ZONA
MAMAIA NORD, JUD. CONSTANTA

FAZA : CS

FOAIE SEMNĂTURI

PROIECTAT ing. Oana Petre

DESENAT ing. Oana Petre

VERIFICAT ing. Diaconescu Cristian

IANUARIE 2017

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

Cap. 1 Caiet de sarcini

1.1 Obiectul de activitate al documentatiei

Prezenta documentatie trateaza dimensionarea si pozarea instalatiei de alimentare


cu energie eléctrica aferente lucrarii mentionate in memoriu tehnic.

1.2 Conditii de alegere a materialelor, aparatelor, echipamentelor electrice

Instalatiile electrice se proiecteaza si se executa numai cu materiale, aparate,


echipamente si receptoare electrice omologate de catre unitati autorizate in acest scop.
Alegerea materialelor, aparatelor, echipamentelor si receptoarelor electrice din import se
face prin asimilare caracteristicilor acestora cu cele ale produselor fabricate in tara,
respectiv prin incadrarea lor in prevederile Normativului I.7.
Toate materialele utilizate la executia instalatiilor electrice vor fi corespunzatoare
cerintelor din proiect. Daca se propun inlocuiri pentru anumite materiale, acestea trebuie
sa indeplineasca aceleasi performante ca materialele specificate initial. Astfel de materiale
se vor incadra in spatiile disponibile si nu vor afecta performantele lucrarilor din capitolul
respectiv sau alte capitole.
Materialele montate sau lucrarile efectuate fara aprobarea in prealabil a
proiectantului de specialitate vor fi facute pe riscul executantului si inlocuirea acestor
materiale sau lucrari considerate necorespunzatoare din orice punct de vedere se va face
pe cheltuiala acestuia.

1.3 Conditii de realizare a bransamentului electric

1.3.1 Generalitati

Toate materialele folosite la realizarea bransamentului electric vor fi omologate si


vor dispune de agremente tehnice de folosire, elaborate de organismele autorizate pe
plan national (INCERC, ICECON).
La alegerea materialelor si echipamentelor se va tine seama de parametrii de
functionare:
 tensiune - tensiunile nominale ale materialelor si echipamentelor, respectiv nivelul
lor de izolatie trebuie sa corespunda tensiunii maxime din instalatia respectiva;
 curent - materialele si echipamentele se vor alege in functie de natura curentului
(alternativ sau continuu) si de valoarea maxima admisibila a intensitatii acestuia, care
poate aparea in regim anormal de functionare;
 alte caracteristici - puterea, factorul de putere etc. vor fi in conformitate cu
indicatiile producatorilor.
Caracteristicile echipamentelor alese nu trebuie sa provoace efecte daunatoare
asupra altor echipamente electrice.
La amplasarea instalatiilor electrice se va urmari:
 sa se evite amplasarea in zone in care integritatea lor ar putea fi periclitata,
datorita socurilor mecanice, sau actiunii agentilor corozivi, pericolului de incendiu etc.
 sa se asigure un acces usor la instalatia electrica pentru verificari, reparatii,
interventii in caz de incendiu, in bune conditii.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994
In cazul in care in executie apar modificari fata de puterile utilajelor specificate
initial, trebuie contactat proiectantul pentru gasirea unei solutii adecvate noii situatii.
Legaturile electrice ale conductoarelor la aparate sau elemente metalice se
executa prin metode si mijloace prin care sa rezulte realizarea unor contacte electrice cu
rezistenta de trecere minima, sigure in timp si usor de verificat.
Alegerea metodelor si a mijloacelor de executare a legaturilor electrice se face in
functie de materialul si sectiunea conductoarelor si de caracteristicile mediului.
Se interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare in interiorul tuburilor
sau tevilor de protectie, plintelor, golurilor din elemente de constructie si trecere prin
elemente de constructie.
Se interzice supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune.
Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoare de aluminiu se fac prin
cleme speciale, prin presare cu scule adecvate si elemente de racord speciale, prin
metalizare asociate cu lipire prin sudura. Se interzice executarea legaturilor electrice la
conductoare de aluminiu prin simpla rasucire.
Pentru realizarea circuitelor, executantul poate folosi materialele indicate in proiect
sau poate propune inlocuiri cu materiale echivalente sau superioare calitativ. Inlocuitorii
propusi, vor respecta urmatoarele caracteristici tehnice:
 materialul conductorului: aluminiu sau cupru ( cum este prevazut in proiect);
 sectiunea conductorului cea din proiect;
 tensiunea de rupere 1250 N/cm;
 izolatie din PVC 0,6 - 0,1 mm grosime, care sa poata fi indepartata cu usurinta de
pe conductor;
 izolatie de tipul cu intarziere la propagarea flacarii (daca este prevazut in proiect);
 rezistenta de izolatie la 60° C - 0,5 Mohm;
 conductoarele trebuie sa reziste timp de 15 minute fara a fi strapunse, la o
tensiune alternativa de 2500 V .

1.3.2 Tablouri electrice: FDCP 20M si FDCP 20M+1T

Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si


racordare standard si testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin
incercari de tip.
Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercari care sa ateste aceasta
conformitate.
Tablourile joasa tensiune vor permite realizarea unui montaj simplu si sigur al
sistemului de bare, al aparatajului si al racordurilor lor, gratie suporturilor si ecranelor de
protectie specifice fiecarei functiuni
Tablourile vor fi structurate in zone dedicate pentru:
- racordarea aparatelor de sosire;
- distributia de putere;
- aparataj si repartitie;
- racordarea aparatelor de plecare.
Elemente interioare de protectie vor interzice contactele directe, accidentale, cu
partile aflate sub tensiune pana la bornele amonte ale aparatelor de plecare.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

Aparatele, reperele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa


corespunda prevederilor documentatiei tehnico-economice, atestarea calitatii acestora
facandu-se pe baza certificatelor de calitate emise de firmele fabricante.
Tablourile electrice sunt prevazute pentru a fi utilizate in urmatoarele conditii de
serviciu:
 temperatura aerului ambiant sa nu depaseasca +40ºC, iar media sa masurata pe
o perioada de 24 ore nu trebuie sa depaseasca +35ºC;
 limita inferioara a temperaturii aerului ambiant este de -5ºC;
 aerul este curat si umiditatea sa relativa nu depaseste 50% la o temperatura de
maxim +40ºC.
Tablourile electrice trebuie realizate numai din materiale apte sa suporte solicitarile
mecanice, electrice si termice, precum si efectele umiditatii susceptibile sa apara in
conditii de utilizare normala. Protectia impotriva coroziunii trebuie asigurata prin folosirea
unor materiale adecvate sau prin aplicarea unor straturi de protectie echivalente pe
suprafata expusa.
Aparatajul si circuitele dintr-un tablou electric trebuie astfel amplasate incit sa
faciliteze functionarea si intretinerea lor si, in acelasi timp, sa asigure gradul necesar de
securitate.
Aparatajul care face parte dintr-un tablou trebuie sa aiba distantele conform cu cele
din prescriptiile corespunzatoare si aceste distante trebuie mentinute in conditii de utilizare
normala.
Reglajele sau alegerea dispozitivelor de protectie la curenti de scurtcircuit din
interiorul unui tablou trebuie fixate, daca este posibil, astfel incit un scurtcircuit care se
produce in oricare din circuitele de plecare sa poata fi eliminat de echipamentul de
comutatie instalat pe circuitul defectat, fara a afecta celelalte circuite de plecare,
asigurand astfel selectivitatea sistemului de protectie.
Conductorul de protectie trebuie sa fie usor identificabil datorita formei, amplasarii,
marcarii sau culorii. Daca se utilizeaza identificarea dupa culoare, acesta trebuie sa fie
verde-galben. Cand conductorul de protecaie este un cablu izolat monofilar culoarea de
identificare trebuie folosita pe toata lungimea cablului.
Receptia tablourilor unicat la furnizor se face in prezenta delegatului autorizat al
antreprenorului si beneficiarului, urmarindu-se corectitudinea respectarii proiectului.
Tablourile vor fi insotite de certificat de calitate.
Depozitarea tablourilor se va face in incaperi cu atmosfera neutra, lipsite de gaze
corozive, cu temperatura aerului ambiant cuprinsa intre 0 si 40C si umiditatea relativa de
max. 80% la 20C. Tablourile nu se vor stivui.
Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi
supuse vibratiilor sau deplasarilor, ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau
cutremur.
Inaltimea minima fata de pardoseala a laturii de jos ale tablourilor trebuie sa fie
astfel stabilita incit sa permita realizarea razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai
mare, iar inaltimea maxima fata de pardoseala a laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult
2,2 m.
Toate tablourile electrice executate conform prezentului caiet de sarcini sunt, in mod
obligatoriu, testate prin incercari:
- de tip;
- individuale.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

Incercarile de tip au ca scop sa verifice daca toate dulapurile electrice de joasa


tensiune, de un anumit tip sau mode, sa prezinte aceleasi caracteristici constructive si
functionale. Incercarile de tip, conform : SR EN 60439.1, sunt urmatoarele :
- verificarea limitelor de incalzire;
- verificarea proprietatilor dielectrice;
- verificarea de tinere la curentti de scurtcircuit;
- verificarea eficacitatii circuitului de protectie;
- verificarea distantelor de izolare si a distantelor de izolare pe suprafata;
- verificarea functionarii mecanice;
- verificarea gradului de protectie.
Incercarile de tip se vor efectua conform dispozitiilor SR EN 60439.1, iar rezultatele
incercarilor trebuie sa respecte prevederile aceluiasi standard.
Incercarile individuale, conform SR EN 60439.1, cuprind :
- verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual incercarea functionarii electrice;
- incercarea dielectrica;
- verificarea masurilor de protectie si a continuitatii circuitului de protectie.
Efectuarea incercarilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de
materiale si individuale de fabricatie. Aceste incercari se executa pe fiecare dulap electric de
joasa tensiune inainte de livrare. Constructorul va controla tablourile electrice de joasa
tensiune si dupa operatiunile de transport si instalare, in vederea inlaturarii eventualelor
deteriorari.

1.3.3 Conditii de montare a cablurilor si conductoarelor

Cablurile vor respecta standardele romanesti in vigoare.


Nivelul de izolatie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale
ale cablurilor (Uo si U) si de valorile rigiditatii dielectrice. In cazul instalatiilor de joasa
tensiune, cablurile vor avea tensiunile nominale de 0,6 kV si Un = 1 kV.
Rigiditatea dielectrica a cablurilor caracterizeaza nivelul de izolatie la
supratensiuni si are valorile indicate in standardele si normele de produs, functie de
tensiunea cea mai ridicata a retelei. In cazul de fata, aceasta tensiune se considera de
maxim 1,2 kV.
Cablurile vor fi montate astfel incat in timpul montarii si exploatarii sa nu fie
supuse la solicitari mecanice. Se vor lua masurile prevazute in normativul I7-2011 si se
vor respeca distantele prescrise in normativul NTE/007/08/00 Normativ pentru proiectarea
si executarea retelelor de cabluri electrice.
Pozarea cablurilor se va face numai dupa ce toate constructiile metalice aferente
au fost montate, vopsite si legate la pamant. Se interzic suduri dupa instalarea cablurilor.
In cazul montarii aparente a cablurilor nearmate cu manta din material plastic fara invelis
de protectie, in locuri cu pericol de deteriorare mecanica, pe portiunea expusa cablul va fi
protejat in tuburi metalice. In locurile accesibile persoanelor neautorizate protectia se va
realiza pana la inaltimea de 2 m de la pardoseala.
Intr-un tub de protectie se va monta numai un singur cablu de energie. Se admite
montarea mai multor cabluri de semnalizare, control etc. in acelasi tub.
Cablurile in pamant vor fi pozate serpuit in sant pe un strat de pamant sau nisip si
acoperite cu pamant cernut (granulatie maxima 2 mm) sau nisip (conform proiectului), cu

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

grosimea totala de la fundul santului pana la stratul avertizor si de protectie cu placi


speciale, benzi avertizoare (conform proiectului), de cel putin 20 cm. Umplutura se va
realiza cu pamantul rezultat din sapatura, din care s-au indepartat corpurile ce ar putea
produce deteriorarea cablurilor.
Distanta de la suprafata pamantului pana la fata de sus a tubului de protectie a
cablului va fi de cel putin 0,7m, iar in cazul asezarii sub trotuar, de cel putin 0,5 m.
Adancimea de pozare a caburilor,masurata de la nivelul solului, va fi de cel putin
0,7m. In teren pietros,la intersectia cu alte constructii subterane si la intrarea in cladiri, se
admite o adancime de 0,5m.
Desfasurarea cablurilor de pe tamburi si pozarea lor se va face numai in conditiile
in care temperatura mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate in
standardele si normativele interne de fabricatie a cablurilor. In cazul in care este necesara
desfasurarea si pozarea cablului la temperaturi mai scazute decat cele indicate de
fabricile furnizoare, cablurile trebuie sa fie incalzite.
Cablurile de energie se vor marca cu etichete de identificare la capete si la
trecerile dintr-o constructie de cabluri in alta. Cele pozate in pamant se vor marea si pe
traseu din l0 in 10m.

1.3.4 Executia legaturilor electrice

Executarea legaturilor electrice se va realiza numai:


 dupa curatarea oxizilor de la capetele conductorilor sau barelor ;
 cu papuci prin sertizare cu piese speciale destinate acestui scop, sau prin
metalizare si lipire sudare electrica sau oxiacetilenica cu un cordon avand lungimea de cel
putin 3 latimi de platbanda pentru conductorul de protectie prin legare la pamant
 fixarea papucilor sau a platbandelor pe bare se face cu suruburi, saibe plate si
saibe de siguranta
Imbinarile intre caile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se vor
face prin metode care sa asigure posibilitatea de trecere a curentului electric,
corespunzator sectiunii curente, rezistenta mecanica necesara si pastrarea in timp a
calitatii mecanice si electrice a contactului.
Legarea conductoarelor la aparate , echipamente, masini, elemente metalice se
face prin strangere mecanica cu suruburi la sectiuni mai mici de 10 mm2 si prin
intermediul papucilor sau clemelor speciale la sectiuni egale sau mai mari de 10 mmp.

1.4. Verificari de efectuat

Instalatiile electrice trebuie sa fie verificate in timpul executiei si inainte de punerea


in functiune de catre executant conform ghidului GP 052 –Ghid pentru instalatii electrice
cu tensiuni pana la 1000V c.a. si 1500V c.c., normativelor C56 -85 – Normativ pentru
verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, PE116 -
Normativ de incercari simasuratori la echipamente si instalatii electrice, NSSMUEE111 –
Norme specifice de securitatea a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

1.4.1 Verificari pe parcursul executarii lucrarilor

In scopul asigurarii calitatii si sigurantei instalatiei electrice, executantului ii revine


sarcina de a lua o serie de masuri care sa contribuie la realizarea in bune conditii a
lucrarilor:
 trebuie sa se asigure ca materialele folosite corespund cerintelor;
 echipamentele folosite au caracteristicile indicate in proiect;
 lucrarile se executa cu respectarea normativelor in vigoare.

Pentru realizarea acestor deziderate, in primul rand, executantul trebuie sa-si


insuseasca integral prezentul proiect, citind cu atentie toata documentatia. In al doilea
rand, trebuie sa numeasca personal tehnic insarcinat cu verificarile de calitate. Acesta va
urmari ca toate echipamentele electrice sa fie insotite de certificate de calitate din partea
furnizorului, sa corespunda cerintelor din proiect (puterea instalata, grad de protectie,
dimensiuni etc.) si va face o verificare vizuala a lor in momentul montarii.
Se va urmari:
 verificarea inainte de montaj a continuitatii electrice a cablurilor;
 verificarea calitatii tuburilor ce se monteaza in santuri;
 verificarea aparatelor electrice;
 verificarea echipamentului, grup electrogen.
Materialele si echipamentele descoperite cu vicii de fabricatie (sau deteriorari
datorate stocarii-manipularii cum ar fi tuburi de protectie sparte, cabluri cu izolatia
deteriorata, echipamente cu sparturi sau crapaturi care nu le mai asigura gradul de
protectie) sau fara documentatie din care sa reiasa conformitatea cu standardele in
vigoare se vor elimina din procesul de executie al instalatiei.
In ceea ce priveste executia propriu-zisa, ea va fi supravegheata de conducatorul
de specialitate in domeniul instalatiilor electrice, care se va asigura ca sunt respectate
normativele in vigoare (fie ele mentionate sau nu in lista de referinte a proiectului)
referitoare la modul de pozare al cablurilor, distante minime care trebuie respectate la
instalarea echipamentelor sau pozarea cablurilor, protejarea traseelor si a aparatelor fata
de actiuni climatice, mecanice, chimice, reguli de trecere intre incaperi etc.

1.4.2 Verificari la receptia obiectivului

Pentru receptia obiectivului si efectuarea verificarilor de calitate se va infiinta o


comisie care va contine obligatoriu o persoana imputernicita din partea beneficiarului.
Pana la infiintarea ei si punerea sub tensiune in prezenta ei , toate verificarile anterioare
se executa fara a conecta instalatiile nou executate la tensiunea de baza. Stabilirea datei
la care se va face aceasta receptie preliminara este dictata de rezolvarea in prealabil a
tuturor problemelor semnalate in cadrul verificarilor anterioare.
Se vor executa verificari prin examinare vizuala si prin incercari. Se va urmari daca
au fost aplicate masurile pentru protectie impotriva socurilor electrice, alegerea si reglajul
dispozitivelor de protectie s-a executat corect, conform proiectului, conexiunile
conductoarelor au fost executate corect, etc.
Se vor efectua verificari prin incercare :
 continuitatea conductoarelor de protectie si a legaturilor de echipotentialitate;

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000
Ercon Company s.r.l.
Noi dam energie afacerilor dumneavoastra din 1994

 rezistenta de izolatie a conductoarelor;


 separarea circuitelor (rezistenta de izolatie);
 rezistenta de izolatie a pardoselii (minim 50kohm la o tensiune de incercare de
500Vcc;
 protectia prin intreruperea automata a alimentarii (simulare de functionare a
dispozitivelor de protectie);
 se va acorda atentie deosebita verificarilor executate asupra prizei de pamant,
urmarindu-se rezultatele masuratorilor facute la nivelul fiecarei piese de separatie si
inregistrarea lor in buletinul de verificare a prizei de pamant. Valoarea rezistentei de
dispersie trebuie sa fie sub 4 ohmi.
In cazul instalatiilor de comanda (automatizari), se vor executa toate comenzile
pentru a observa indeplinirea tuturor functiilor proiectate.

1.5 Prescriptii generale

Toate materialele folosite la realizarea instalatiilor electrice vor fi omologate si vor


dispune de agremente tehnice de folosire, elaborate de organismele autorizate pe plan
national (INCERC, ICECON).
Gaurile in peretii interiori sau exteriori se vor practica numai in zonele care nu sunt
incluse in structura de rezistenta a cladirii (de exemplu, daca din holuri se intra in camere
pe sub nivelul grinzii). Se va evita practicarea de goluri si santuri prin elementele de
rezistenta. Daca totusi sunt necesare astfel de treceri, ele se vor executa numai dupa
avizul in prealabil al proiectantului partii de rezistenta.
In cazul in care la executie apar modificari fata de puterile utilajelor specificate
initial trebuie contactat proiectantul pentru gasirea unei solutii adecvate noii situatii.

1.6 Specificatia caracteristicilor tehnice si conditiile constructive si de


echipare

- PTAB 20/10/0.4kV 250kVA conform DG 2061 ed.2;


- Intrerupator automat 250A conform DY3101/7;
- Transformator 250kVA conform DT 796 RO;
- Terminale de interior pentru cabluri monopolare MT conform DJ 4456;
- Mansoane drepte unipolare pentru legatura pe cabluri MT subterane, cu camp
radial cu izolatie extrudata, de grosime redusa si ecran in tub de aluminiu conform DJ
4387;
- FDCP 20M;
- FDCP 20M+1T;
- Cabluri de medie tensiune tripolare cu elice vizibila pentru pozare subterana, cu
conductoare din aluminiu, izolatie cu grosime redusa, cu ecran tub de aluminiu si invelis
din PE 3X(1X185) conform DC 4385 RO;
- Cabluri pentru joasa tensiune tetrapolare cu elice vizibila, cu conductoare de
aluminiu, izolate cu cauciuc etilen-propilenic, cu modul elastic marit sau cu XLPE, sub
manta de PVC (3X150+95N) conform DC4146.

Adresa poştală: Sediul: Bd. Aurel Vlaicu 144, Constanţa CF :RO6234337


email: ercon.company@yahoo.com J13/2924/94
Tel.: +341 420.114 Fax: +341 420.115 Cont IBAN RO 76 BACX 0000000790169000

S-ar putea să vă placă și