Sunteți pe pagina 1din 19

1

Biserica Bunavestire

Curs de Cateheză

Vasile Filat

Chișinău, 2020
2

LECȚIA 1 - Divinitatea Domnului Isus Hristos și Mântuirea noastră

Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El este om și Dumnezeu. Citește cu


atenție următoarele texte din Sfintele Scripturi și notează ce înveți despre
divinitatea (dumnezeirea) Domnului Isus Hristos.

Ioan 1:1-18

Tit 2:11-14

1 Ioan 5:20

Citește cu atenție capitolul 1 al Epistolei către Evrei și scrie mai jos cum îl
numește Dumnezeu Tatăl pe Domnul Isus Hristos?

Ce alte adevăruri înveți despre Domnul Isus Hristos din aceste text?

Mântuire înseamnă salvare și în contextul Bibliei ne referim la salvarea


3

omului de la chinurile veșnice ale iadului. Mântuirea fiecărui om poate fi doar


prin credință în Domnul Isus, nu prin fapte. Scrie-ți mai jos ce învățați despre
mântuire din Efeseni 2:1-10

Scrie mai jos concluziile pe care ți le-ai făcut la această lecție:

Aplicare:
1. Povestește prietenilor lucrurile învățate azi și studiază cu ei această lecție.
2. Citiți următoarele articole pe internet și distribuie-le în rețelele de
socializare:
Cum argumentează Biblia că Isus Hristos este Dumnezeu?
A spus Domnul Isus despre Sine că este Dumnezeu?
Poți fi mântuit fără să mergi la biserică?
Ce înseamnă cuvântul MÂNTUIRE?
Poate fi mântuit cineva doar prin credința partenerului de căsătorie?
4

LECȚIA 2 - Botezul Nou-Testamentar

Cuvântul “botez” din limba română este traducerea cuvântului grecesc


“baptizo” și semnifică scufundare sau imersiune cu scop religios. Citește
pasajele biblice de mai jos și în dreptul fiecărui text scrie ce înveți despre
botez.

Evanghelia după Matei 28:18-20

Faptele Apostolilor 2:37-47

Faptele Apostolilor 8:26-40

Faptele Apostolilor 16:23-34. Credeți că au fost botezați și pruncii care nu


erau încă în stare să înțeleagă și să creadă Evanghelia? De ce credeți astfel?
5

1 Petru 3:18-22. Ce este și ce nu este botezul?

Scrie mai jos concluziile pe care ți le-ai făcut la această lecție:

Întrebări și Răspunsuri:

Pentru o înțelegere mai bună citește următoarele articole:


1. Ce spune Biblia despre nașii de botez?
2. Ce spune Biblia despre botezul pruncilor?
3. Unde scrie în Biblie că botezul pruncilor nu este valid?
4. De ce apostolii au botezat în Numele lui Isus şi nu în Numele Tatălui,
Fiului şi al Duhului Sfânt?
5. Cât timp trebuie să treacă de la pocăință până la botez?
6. De ce baptiștii nu botează pruncii?
7. Este îngăduit să participi la Cina Domnului dacă nu ești botezat încă?
8. De câte ori îi este îngăduit unui creștin să se boteze?
6

Lecția 3 - Cuvântul lui Dumnezeu, vestirea Evangheliei și


răbdarea în prigoane

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, revelația scrisă a voii lui Dumnezeu
pentru fiecare om și este o coleție alcătuită din 39 de cărți ale Vechiului și 27
de cărți ale Noului Testament care au fost scrise prin intermediul a 44 de
autori timp de aproape 1600 de ani. Citiți textele de mai jos și scrie-ți ce
învățați despre Sfintele Scripturi.

2 Timotei 3:16-17

Iacov 1:22-25

Psalmul 1

Creștinul trebuie să aibă disciplina zilnică de a studia Cuvântul lui


Dumnezeu. O altă responsabilitate și chemare a fiecărui creștin este să
propovăduieasacă Evanghelia la toți oamenii și să le spună despre Domnul
Isus Hristos. Scrie mai jos ce înveți din următoarele texte biblice despre
importanța propovăduirii Evangheliei:

Mat 28:18-20
7

Faptele Apostolilor 1:8

1 Petru 2:9

Domnul Isus a suferit prigoane și a spus că toți ucenicii lui vor avea
parte de prigoane. Citește textele de mai jos și scrie cum trebuie să privești
prigoanele și cum să procedezi atunci când vei avea de trecut prin ele?
Marcu 13:9-13

2 Timotei 3:10-12

1 Petru 3:14-18

Aplicare:
1. Povestește prietenilor lucrurile învățate la lecția de azi și studiază cu ei
această lecție.
2. Citiți următoarele articole pe internet și distribuie-le în rețelele de
socializare:
Principiul Sola Scriptura
Scriptura sau Tradiția?
Cum să procedeze creștinul când autoritățile îi interzic să propovăduiască
Evanghelia?
Ce este nebunia propobăduirii crucii?
Cum să evanghelizezi pe colegii de școală și de facultate?(10 sfaturi)
Ce înseamnă pentru creștin să-și poarte crucea?
Cum să te bucuri când treci prin încercări?
Ce este botezul cu foc?
8

Lecția 4 - Biserica și Cina Domnului

Cuvântul “biserică” este traducerea în română a grecesului “ekklesia” care


înseamnă adunarea celor chemați afară. Cuvântul acesta se referă în primul
rând la adunarea tuturor credincioșilor. Citește capitolul 2 din cartea Faptele
Apostolilor și scrie cum a apărut Biserica și cum se raportau membrii bisericii
unii la alții?

Biserica este numită Trupul lui Hristos și fiecare creștin din biserică este
numit mădular. Toți suntem mădulare unii altora, fiind foarte dependenți unii
de alții, ca într-un organism viu. Citește Efeseni 4:11-16 și scrie ce înveți
despre Biserică și creștinii care o alcătuiesac?

Citește Evrei 10:25 și scrie ce înveți despre atitudinea pe care trebuie să o


avem față de biserică (adunare)?
9

Citește 1 Corinteni 11:23-32 și scrie tot ce înveți despre Cina Domnului.

Aplicare:
1. Povestește prietenilor lucrurile învățate azi și studiază cu ei această lecție.
2. Citește următoarele articole pe internet și invită pe alții să le citească:
De ce trebuie să mergi regulat la biserică?
Ce este Biserica și care este scopul ei pe pământ?
Care este Biserica adevărată?
Care este temelia Bisericii adevărate?
De ce a apărut protestantismul?
Concepții greiște despre Cina Domnului
Ce este Cina Domnului?
Participarea copiilor la Cina Domnului
Este îngăduit creștinului să participe la Cina Domnului în altă confesiune?
Este îngăduit să participe la Cina Domnului persoanelor care nu sunt botezate?
10

Lecția 5 Ziua de odihnă și relația creștinului cu statul

Ziua Domnului, sau ziua de odihnă sau ziua de închinare este subiectul care îl
vom studia azi împreună cu un alt subiect important - felul cum trebuie să ne
raportăm noi ca și creștini la autoritățile statului. Citește Exodul 20:8-11 și
scrie ce înveți despre ziua de Odihnă.

Creștinii se întâlnesc la închinare în prima zi a săptămânii pentru a sărbători


și ziua de odihnă, dar în primul rând evenimentul Învierii Domnului Isus
Hristos. Este foarte important pentru orice creștin să fie nelipsit de la
serviciile de închinare. Scrie ce înveți din Evrei 10:25

Unele confesiuni insistă că ziua de odihnă poate fi doar Sâmbăta, cum a fost
pe vremea Domnului Isus Hristos și nicicum o altă zi. Ce înveți despre ziua
de odihnă din următoarele texte?

Romani 14:1-6

Coloseni 2:16-17
11

Ce înveți despre felul cum trebuie să ne raportăm noi la autorițile statului din
următoarele texte biblice?

Romani 13:1-7

Fapte 5:27-29

1 Petru 2:13-17

Aplicare:
1. Povestește prietenilor lucrurile învățate la lecția de azi și fă cu ei această
lecție.
2. Citește următoarele articole și distribuie în rețelele de socializare:
Cinci lucruri pe care trebuie să le facă creștinii în vreme de război.
Cum să procedeze creștinul când este oprit de autoritățile statului să
vestească evanghelia?
Care este adevărata zi de odihnă?
Ce învață Biblia despre odihnă?
Este necesar să convingem pe adventiști că ziua de odihnă nu este Sâmbăta?
A schimbat Isus porunca cu privire la ziua de Sabat?
Mai este legea Vechiului Testament valabilă pentru creștini?
12

Lecția 6 - Rugăciunea, Închinarea și Dărnicia

Rugăciunea, închinarea și dărnicia sunt aspecte foarte importante ale vieții


fiecărui creștin. Citește următoarele texte din Biblie și scrie ce afli despre
rugăciune, închinare sau dărnicie.

Matei 6:5-15

Iacov 4:1-3

Iacov 5:13-18

Efeseni 5:19-20

Coloseni 3:16-17

1 Corinteni 16:1-3

Tit 3:13-14
13

Galateni 6:6-10

Aplicare:
1. Cum vei pune în practică adevărurile învățate în această lecție în ce
privește:
A. Rugăciunea

B. Închinarea

C. Dărnicia

2. Povestește prietenilor lucrurile învățate la lecția de azi și fă cu ei această


lecție.
3. Citește următoarele articole și distribuie în rețelele de socializare:
Folosirea instrumentelor muzicale în închinarea creștină în Biserică.
De ce cântă creștinii?
Despre poziția în rugăciune.
Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl sau Domnului Isus Hristos?
Ce sunt moliftele Sfântului Vasile?
Ce spune Biblia despre cinstirea sfinților și rugăciunile către ei?
Este rugăciunea un descântec?
Despre zeciuieli și darurile de bună voie în Noul Testamnet
14

Lecția 7 - Libertatea în Hristos și părerile îndoielnice

În Domnul Isus Hristos noi, creștinii, am primit eliberarea de la tot felul de porunci
omenești și prescripții din alte religii ale lumii și care nu fac sens în ce privește moștenirea
vieții veșnice. Citește Coloseni 2:16-23 și scrie ce înveți despre libertatea creștinului.

Scrie ce înveți din 1 Timotei 4:1-5 despre învățături de care nici un creștin nu trebuie să se
lase robit?

Cum mai trebuie să se manifeste libertatea creștinului potriit cu 1 Petru 2:13-17?


15

Există multe practici care sunt înțelese diferit de către creștini în dependență de
comunitate, confesiune, țară, etc. Acestea nu țin de doctrinile principale ale Bibliei și nici
de mântuirea noastră. Citește Romani 14 - 15:6 și scrie ce înveți despre felul cum trebuie să
ne raportăm la părerile îndoielnice și la creștinii care gândesc diferit de noi în ce privesc
aceste păreri?

Scrie mai jos concluziile pe care ți le-ai făcut la această lecție:

APLICARE:
1. Studiază această lecție cu alți oameni sau povestește-le lucrurile învățate.
2. Accesează link-urile care urmează pentru a citi sau asculta mesaje la subiectul lecției.
Cum se deosebește legalismul de orânduială?
Ce este legalismul și cum se manifestă?
De ce este tristă închinarea în bisericile rurale?
16

Lecția 8 - Căsătoria și viața de familie

În calitate de copil al lui Dumnezeu nu te poți căsători decât doar cu o persoană care face
parte din același legământ cu Domnul Isus Hristos. Citește 1 Corinteni 7 și scrie tot ce
înveți despre căsătorie.

În baza textului de mai sus răspunde la următoarele întrebări:

1. Se poate căsători creștinul cu persorane din alte religii? De ce?

2. Se poate căsători creștinul/creștina cu persoane din alte confesiuni? De ce da și de ce


nu?

3. Cum să procedeze cel care este deja căsătorit când se pocăiește?


17

4. Ce alte întrebări despre căsătorie aveți?

În zilele noastre au ajuns să fie acceptate ca normal întâlnirile înainte de căsătorie, dar
acestea sunt contrare învățăturii Cuvântului lui Dumnezeu și creștinii nu trebuie să le
accepte tot așa cum nu pot accepta concubinajul care este adulter. Nu este cuviincios să
stai la întâlniri și nici să cu persoana de care ești îndrăgostit sau îndrăgostită și nici să le
transferi în format online.

APLICARE:
1. Ce se cere schimbat în atitudinea și comportarea ta față de căsătorie și viața de familie?

2. Recomandăm spre a fi studiate următoarele cursuri, cărți și articole.


a. Kay Arthur, Căsătorie fără regrete
b. Kay Arthur, Într-o zi mă voi căsători
c. Kay Arthur, Cum să zidești o familie trainică?
d. Vasile Filat, Sfaturi din Biblie pentru cei căsătoriți
e. Vasile Filat, Sfaturi din Biblie pentru tineri
f. Creștinul se poate căsători doar în Domnul
g. De ce creștina nu se poate căsători cu un musulman?
h. Ce să facă creștina când soțul care a divorțat dorește să refacă familia?
i. Cum să procedeze ortodoxul îndrăgostit de o baptistă?
j. Despre căsătoria între baptiști și penticostali?
k. Ce va ieși din căsătoria unui adventist cu o baptistă?
l. Cum se face căsătoria în biserica baptistă?
18

Lecția 9 - Lupta cu păcatul

Viața creștină este o luptă spirituală continue și fiecare credincios trebuie să cunoască
principiile acestei lupte și să fie totdeauna angajat activ în ea pentru a fi biruitor. Ce
concepții greșite cu privire la păcat în viața creștinului ai auzit și cunoști?

Citește Romani 6 și notează cu un dreptunghi cuvântul păcat și încercuiește cuvântul robie.


Scrie în tabelul care urmează tot ce înveți din acest capitol despre rolul păcatului în trupul și
viața creștinului.

Înainte să devină creștin La nașterea din nou Fiind creștin

Ce concepții greșite cu privire la păcat puteau avea destinatarii Epistolei către Romani?
19

Cum este gândirea și trăirea robilor păcatului?

Cum trebuie să fie gândirea și trăirea robilor lui Dumnezeu?

Scrie tot ce afli despre lupta cu păcatul și sfințire din următoarele texte biblice.
Ioan 8:31-32

Ioan 17:15-19

Ce este cel mai greu în lupta ta cu păcatul?

Ce este greșit în felul tău de gândire cu privire la păcatul din viața ta?

Ce acțiuni concrete vei lua ca să te sfințești și să fii totdeauna biruitor în lupta cu păcatul?

Ascultă mesajul video despre controlul gândurilor în lupta cu păcatul.


În descrierea mesajului video vei găsi link-ul de la care poți descărca această lecție. Tipărește
numărul necesar de copii și studiază cu membrii familiei tale, la grupul de studiu biblic, cu
creștinii pe care îi cunoști și cu toți oamenii care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu și să
urmeze calea Lui ca să fie mântuiți.

S-ar putea să vă placă și