Sunteți pe pagina 1din 3

CLASA a V-a

PRONUMELE
Pronumele este partea de vorbire care ține locul unui substantiv într-o comunicare.
Pronumele este un substitut (înlocuitor) al substantivului.

PRONUMELE PERSONAL
Pronumele personal indică persoanele care iau parte la actul comunicării, precum și
participanții indirecți, despre care se vorbește sau sunt martori.
Pronumele personal are trei persoane:
a) persoana I – indică vorbitorul (persoana care vorbește): eu, noi;
b) persoana a II-a – indică ascultătorul (persoana cu care se vorbește): tu, voi;
c) persoana a III-a – indică persoana despre care se vobește: el, ea, ei, ele.
Pronumele personal are numărul:
a) singular: eu, tu, el, ea;
b) plural: noi, voi, ei,ele.
Pronumele personal are gen numai la persoana a III-a:
a) feminin: ea, ele;
b) masculin: el, ei.

Pronumele personale au:


a) forme accentuate (nonclitice): eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele, mine, tine, mie, ție, lui, ei, nouă,
vouă, lor;
b) forme neaccentuate (clitice): mă, m, te, îl, o, ne, vă, v, îi, i, le, îmi, își, ți, îi, i, ne, ni, vă, v, vi,
le, li.

SINGULAR PLURAL
FORME FORME FORME FORME
ACCENTUATE NEACCENTUATE ACCENTUATE NEACCENTUATE
PERSOANA I eu, (pe) mine, mă, m- noi, pe noi, ne, ni-
mie nouă
PERSOANA A tu, (pe) tine, ție te-, îți, ți- voi, (pe) voi, vă, vi, v-
II-A vouă
PERSOANA A el, ea, pe el, pe îl, l-, o, ei, ele, pe ei, pe îi, i, le, li
III-A ea, lui, ei ele, a lor, lor

Obs!!! Dânsul, dânsa, dânșii, dânsele sunt pronume personale.


Funcțiile sintactice ale pronumelui personal:
CLASA a V-a

a) subiect (cine? ce?): Eu mănânc ciocolată. (arată cine face acțiunea)


b) atribut (care? ce fel de? a/ al/ ai/ ale cui?): Părerea lor contează. (determină un substantiv)
Model de analiză:
 Eu merge la piață.
eu – pronume personal, formă accentuată, persoana I, număr singular, funcția sintactică de subiect;
 Cartea ei este pe masă.
ei - personal, formă accentuată, persoana a III-a, gen feminin, număr singular, funcția sintactică de
atribut;
Exerciții
1. Înlocuiește substantivele scrise colorat în textul de mai jos cu pronumele cu
corespunzătoare:
a) Ema (..........) a ieșit la joacă.
b) Anca și Mihaela (..........) o întâmpină cu bucurie.
c) Daniel (..........) coboară, de asemenea, în fața blocului.
d) Băieții (..........) acceptă fetele în joc.
2. Completează textul de mai jos cu pronume personale.
.......... te jucai cu mingea în casă, iar .......... citeam, așa că .......... ai spart vaza, .......... să-i
spui mamei. .......... n-am niciun amestec.
3. Subliniază cu o linie formele accentuate ale pronumelui personal și cu două linii
formele neaccentuate:
a) Mie mi-a plăcut filmul.
b) Pe mine nu mă asculți?
c) Lor le-ai împrumutat cartea.
d) În călătoria lui, a văzut Viena.
e) Ei le-au dăruit o minge.
f) Pe noi ne-a interesat părerea ei.
4. Precizează ce parte de propoziție sunt pronumele personale din exemplele de mai jos:
a) Ea a luat premiu la olimpiadă.
b) Proiectul lor este interesant.
c) Părerea dânsului contează.
d) Dumneai a câștigat turneul.

Temă: pag. 148, ex. 3, 6, 8, 9.

PRONUMELE PERSONAL DE POLITEȚE


CLASA a V-a

Pronumele personal de politețe (de reverență) arată respectul față de o persoană.


Pronumele personal de politețe are numai persoana a II-a și a III-a. Pronumele personal de
politețe se diferențiază după gen doar la persoana a III-a.
Singular Plural
Persoana a II-a dumneata (d-ta) dumneavoastră (dvs., dv.,
dumitale (d-tale) d-voastră)
Persoana a III-a, masculin dumnealui (d-lui) dumnealor (d-lor)
Persoana a III-a, feminin dumneaei (d-ei) dumnealor (d-lor)

În limbajul oficial, față de persoanele importante, se folosesc formule reverențioase, care


exprimă cel mai înalt grad de respect:
 Domnia Ta;
 Alteța Sa;
 Preafericirea Sa;
 Sanctitatea Sa;
 Excelența Voastră;
 Înălțimea Voastră;
 Maiestatea Sa
 Luminăția Voastră;
 Cuvioșia Sa;
 Măria Sa.
Funcțiile sintactice ale pronumelui personal de politețe:
a) subiect (cine? ce?): Dumneavoastră ați pregătit întrebările pentru concurs? (arată cine face
acțiunea)
b) atribut (care? ce fel de? a/ al/ ai/ ale cui?): Părerea dumnealor contează. (determină un
substantiv)

Temă: pag. 150, ex. 2, 3, 4