Sunteți pe pagina 1din 4

CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVII CU

C.E.S.
EDUCAŢIE MUZICALĂ
CLASA a V-a

Argument

Acest curriculum este adaptat elevilor cu cerinţe speciale, în vederea


parcurgerii cât mai uşor a programei şcolare, propunând să aducă în atenţia elevilor cu
CES metode tradiţionale dar şi moderne, activ-participative de predare-învăţare-
evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii materiei, folosind metode,
mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor cazuri.
În acest scop, se pune accent pe contribuţia educaţiei muzicale în formarea
personalităţii elevilor
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul
psiholog al şcolii, profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în
colectivul clasei pentru reuşita lor la finele clasei a VIII a în reţeaua şcolară ce include
liceul (teoretic, vocaţional, tehnologic etc.).

Competenţe generale

1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative (vocale şi instrumentale)


2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi
muzicale
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical
4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice

1
1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative,vocale şi instrumentale

Competenţe specifice Activităţi de învăţare


1.1 interpretare vocală individuală sau în - exerciţii de respiraţie, emisie, dicţie
grup a unor cântece la unison -exerciţii de intonaţie
- exerciţii de frazare
-interpretare vocală la unison
1.2 acompanierea ritmică a cântecelor - acompaniere ritmică , folosind corpul
interpretate sau diferite obiecte sonore
1.3 folosirea în mod corect a tehnicii - exerciţii simple de tehnică
instrumentelor simple (fluier, tamburină, instrumentală
etc.)

2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei


culturi muzicale

Competenţe specifice Activităţi de învăţare


2.1 audierea cu atenţie a lucrărilor - exerciţii de recunoaştere a înălţimii şi
muzicale, recunoscând elementele de duratei sunetelor muzicale
limbaj simple învăţate -audiţii muzicale
- prezentarea familiilor de instrumente
muzicale
- identificarea nuanţelor şi tempoului
2.2 exprimarea propiilor impresii privind - dezbatere pe baza biografiei marilor
muzica audiată compozitori
- comentarea impresiilor dobândite în
urma audiţiilor muzicale

3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical

Competenţe specifice Activităţi de învăţare


3.1 identificarea în lucrările interpretate - citire ritmică
sau audiate elementele de limbaj muzical - exerciţii de recunoaştere a înălţimii şi
duratei sunetelor
- recunoaşterea tempoului şi a nunaţelor
- recunoaşterea gamelor Do Major şi la
minor

2
- audiţii muzicale

4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale


şi artistice

Competenţe specifice Activităţi de învăţare


4.1 participarea afectivă în cântat - interpretare muzicală
- jocuri muzicale
4.2 identificarea isonului la o melodie -audiţii muzicale
dată - concursuri cu teme muzicale
4.3 reprezentarea prin mişcare, vers, - improvizaţii de mişcări adecvate unui
culoare, desen, conţinutul sugerat de cântec
muzică - realizare de desene reprezentative
pentru lucrările muzicale studiate

CONŢINUTURI

1.Practica muzicală
Practică vocală:
 deprinderi specifice de cânt: ţinuta corporală, respiraţia, emisia, dicţia,
articulaţia
 modalităţi de cântare: individuală şi în grup, în dialog, monodică
 repertoriu de cântece

Practică instrumentală:
 deprinderi de tehnică instrumentală
 repertoriu de lucrări instrumentale

2. Elemente de limbaj muzical


Melodia:
 sunetele şi notele muzicale cuprinse între do1 şi do 2
 intervale muzicale
 organizări sonore : tonalităţile Do Major şi la minor natural

Ritmul:
 duratele sunetelor şi ale pauzelor muzicale şi valorile corespunzătoare
( pătrimea, optimea, doimea, nota întreagă,şaisprezecimea)
 combinaţii rtimice cu duratele învăţate , în măsurile de 2/4, 3/4, 4/4

Tempoul:
 allegro, allegretto, moderato, andante

3
Timbrul vocal (voci de copii, femei, bărbaţi) şi instrumental (familii de
instrumente muzicale

3. Elemente de cultură muzicală


Date despre lucrările muzicale abordate: titlul, compozitorul, autorul textului,
tematica
Compozitori: A.Vivaldi, W.A.Mozart, J.Haydn, L.v.Beethoven, C.Porumbescu,
T.Popovici, D.G.Kiriac
Audiţii muzicale

Repertoriul de cântece

Deşteaptă-te române! A.Pann


Tricolorul C.Porumbescu
La oglindă T.Popovici
Fata de păstor T.Teodorescu
A ruginit frunza în vii D.G.Kiriac
Cântecul gamei R.Rogers
Cucule pasăre sură I.D.Chirescu
Cântă A.Paşcanu
Colinde populare
Hristos a înviat melodie tradiţională
Hora Unirii A. Flechtenmacher
Cântec de primăvară W.A.Mozart

Audiţii muzicale

Doruleţul I.D.Chirescu
Repetiţie de concert W.A.Mozart
Mica serenadă W.A.Mozart
Rapsodia română nr.1 G.Enescu
Anotimpurile A.Vivaldi
Alla Turca din Sonata W.A.Mozart
pentru pian în La major nr.11
Vals vienez J.Strauss

S-ar putea să vă placă și