Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATĂ

SCOALA GIMNAZIALĂ IOAN DACIAN SASCHIZ


GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIHAI VITEZU
EDUCATOARE: Mereuță Mihaela-Daniela
DATA: 12.01.2020
GRUPA: Combinată (mijlocie)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este, a fost și va fi pe Pământ”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,, În lumea celor care nu cuvântă”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Animale sălbatice”
TEMA INTEGRATOARE: ,,Animele de poveste”
TIPUL DE ACTIVITATE: Însușiri de noi cunoștințe
FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată
DOMENII EXPERENȚIALE VIZATE: Domeniul Limbă și Comunicare (DLC), Domeniul Om și Societate (DOS)
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Dezvoltarea capacitții preșcolarilor de a comunica și coopera, de a participa în spirit fair-play la actiuni realizate
individual și în echipă și în rezolvarea unor situații problematice date.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- Să enumere personajele și faptele săvârșite, respectând ordinea cronologică a întâmplării evenimentelor pe baza povestirii
educatoarei
O2- Să relateze conținutul povestirii utilizând imaginile din poveste
O3- Să folosească în mod creativ materialele didactice puse la dispoziție, realizând tema propusă
O4- Să realizeze portretul vulpiței făcând apel la materialele puse la dispoziție
O5- Să construiască adăpostul pentru animale utilizând bețișoarele de plastic primite.
O6-
DOMENII DE DEZVOLTARE VIZATE:
I. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE
1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
II. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
1.Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată
2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni
2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare
2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat
III. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
1.Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
1.1.Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi

2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)


2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți.
3. Activare și manifestare a potențialului creativ
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse
IV. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII
1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă)
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)
2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1.Tipul de experiențe de învățare vizate: activă și creativă
2. Sistemul metodologic: observația, conversația, explicația, expunerea, povestirea, învățarea prin cooperare, metoda Turul
Galeriei, metoda R.A.I, povestirea educatoarei, demonstrația, exercițiul, descoperirea
3.Sistemul resurselor curriculare: macheta poveștii, imagini din poveste, acuarele, pensule, lipici, bețișoare din lemn, animale
de plastic, cutia surprizelor, ursuleț de pluș, mingi de plastic, cub
4. Resurse:
- Umane: preșcolarii grupei combinate
- Spațiale: sala de grupă
- Temporale: o zi
BIBLIOGRAFIE:
***„ Curriculum pentru învăţământul preşcolar ” (3-6/7ani), M.E.C.I., Bucureşti, 2019
***„ Suportul pentru explicitarea și întelegerea noului curriculum pentru educația timpurie 2019”
*** Revista “ Învăţământul Preşcolar ” – Nr. 3- 4 / 2010, Ed. Arlechin, Bucureşti, 2010
*** Revista “ Învăţământul Preşcolar ” – Nr. 3- 4 / 2014, Ed. Arlechin, Bucureşti, 2014
*** ,,Metodica activităţilor instructiv-educative în învăţământul preprimar” –vol.I, Ed.Didactica Nova , Craiova 2007
STRATEGI ȘI METODE DE INSTRUIRE ȘI EVALUARE:
Frontală: realizată pe parcursul activității
Continuă: realizată prin observarea sistematică a comportamentului, observarea limbajului non-verbal, aprecierea pozitivă
Individuală: realizată prin rezultatele de la centrele de interes propuse
Finală: obișnuită, prin aprecierea verbală asupra activității și comportamentului individual și colectiv, recompense.
INVENTARUL ACTIVITAȚILOR:
I. A.D.P ( Activității de dezvoltare personală)
Întâlnirea de dimineață: ,, Bună dimineața iubitori ai naturii”
Rutine: mersul la baie, servirea micului dejun, gimnastica de dimineață
Tranizții: ,, Vulpe tu mi-ai furat gâsca”
,, Câte unul pe cărare”
II. A.D.E ( Activității pe domenii experențiale)
ACTIVITATE INTEGRATĂ: D.L.C+D.O.S ,, Animale de poveste”
-povestea educatoarei ,,Ursul păcalit de vulpe”, activitate practică
III. A.L.A ( Activității liber alese ) – partea întâi
JOC DE MASĂ: ,, Șireata vulpe” – realizarea unui puzzle
CONSTURCȚII: ,, Adăpost pentru animale”
ARTĂ: ,, Ursul păcălit de vulpe”- ( desen în contur)
IV. A.L.A ( Jocuri și activității alese) – partea a doua
,,Vulpița șireată și ursulețul naiv” – joc distractiv

SCENARIUL ACTIVITĂȚII

Copii intră în sala de grupă intonând cântecul ,,Vulpe tu mi-ai furat gâsca” și se așează pe scăunelele aranjate în formă de
semicerc.
Întâlnirea de dimineață se realizează prin următoarele momente: salutul, calendarul naturii, noutatea zilei și gimnastica de
dimineață.
Educatoarea prezintă copiilor una dintre surprizele pregătite pentru ei, este vorba de ursulețul Martinel, care le va sta alături pe
parcursul întregii zile pentru a-și găsi noi prieteni de joacă.
Descoperirea obiectului din cutia cu surprize conduce copii spre desfășurarea activității pe domeniile experențiale, unde în
cadrul domeniului Limbă și Comunicare (D.L.C) audiază povestea ,,Ursul păcălit de vulpe”, iar în cadrul domeniului Om și Societate (
D.O.S) realizează portretul unui urs prin lipire și pictură.
Cu ajutorul tranziției ,,Câte unul pe cărare”(cântec recitativ și ritmic), vom trece la desfășurarea activitățiilor liber alese
(A.L.A). În cadrul acestei etape copiii vor lucra la cele trei centre de interes abordate: Joc de masă, Constructii și Artă. La centrul de
interes Joc de masă aceștia realizează un puzzle cu secvențe din poveste, la centrul Construcții realizează adăpost pentru animalele din
pădure, iar la centrul Artă colorează în contur o vulpiță și un ursuleț.
Produsele realizate la centrele de interes, vor fi așezate într-o mini expoziție, pentru a fi apreciate de colegii din întreaga grupă.
Pe parscusul întregii zile voi avea în vedere dezvoltarea capacității de comunicare orală și exprimare a emoției.
ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (A.D.P)

TRANZIȚII: ,,Vulpe tu mi-ai furat gâsca”


,,Câte unul pe cărare”
RUTINE: Salutul, gimnastica de înviorare, calendarul naturii și prezența.
Copii intră în sala de grupă intonând cântecul ,, Vulpe tu mi-ai furat gâsca”. Urmează momentul salutului de dimineață și al
exercițiilor de înviorare efectuate pe cântecul ,,Dansează hopa hopa” coordonându-și mișcăriile pentru gât, membrele superioare,
membrele inferioare, trunchi, cu ritmul melodiei creând astfel, un moment de bună dispoziție. Copii se așează în semicerc pe scăunele
pentru a putea creea un bun contact vizual cu toți membrii grupei.
Noutatea zilei constă în prezentarea ursulețului Martinel care dorește să își facă prieteni noi. Deoarece acesta obișnuiește să
noteze impresii despre copii pe care-i întâlnește va trebui să-l ajute completând o filă din jurnal, realizând astfel calendarul naturii și
prezența.
SCENARIU DIDACTIC
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERENȚIALE
Activitate integrată: D.L.C+D.O.S ,,Animale de poveste”
-povestirea educatoarei ,,Ursul păcălit de vulpe”, activitate practică (lipire+pictură)
Obiective operaționale:
 Să enumere personajele și faptele săvârște, respectând ordinea cronologică a întâmplării evenimentelor pe baza
povestirii educatoarei.
 Să redea conținutul povestirii utilizând imaginile din poveste
 Să utilizeze în mod creativ materialele didactice puse la dispoziție, realizând tema propusă
Strategia didactică:
 Tipuri de experiențe vizate: activă și creativă
 Sistemul metodologic: conversația, explicația, expunerea, povestirea, metoda cubului, metoda ghemului de ață
 Sistemul resurselor curriculare: imagini din poveste, ursuleț de pluș, macheta povestirii, ghemul de ață, cubul,
pensule, acuarele, lipici, farfurii din carton.
 Resurse: -umane: preșcolarii din grupă, educatoarea
- de timp: 60 de minute
- spațiale: sala de grupă

Secvențele activității Conținutul științific Strategia didactică Evaluare


didactice integrate
Crearea condiților pentru buna desfășurare a
Moment activității.
organizatoric -aserisirea sălii de grupă
-prgătirea materialului didactic
- amenajarea mobilierului
- introducerea preșcolarilor în grupă se va realiza prin
intermediul cântecului ,,Vulpe tu mi-ai furat gâsca”
Acest moment se realizează cu ajutorul metodei
ghemului de ață.
Ghemul de ață pleacă de la educatoare care
Reactualizarea denumește un animal sălbatic.Acesta merge din mână
cunoștințelor în mână la fiecare copil, numind un animal sălbatic
preferat sau cunoscut de el.
Se va realiza în cadrul prezentării cutei cu surprize
Captarea în care se află macheta povestirii educatoarei ,,Ursul Conversația
atenției păcălit de vulpe”, care are rolul de a ne introduce în
atmosfera de poveste.
Copii sunt anunțați că astăzi vor audia povestea
Anunțarea temei și a educatoarei ,,Ursul păcălit de vulpe”, în cadrul căreia Conversația
obiectivelor află peripeția ursului cel naiv.
Preșcolari audiază conținutul poveștii, care este
redat de către educatoare cu intonația adecvată, Conversația
tonaliatea potrivită, modularea vocii pentru a imita Povestea educatoarei Observarea sistematică
personajele și cu marcarea pauzelor demilitate de a activității și a
punctuație. comportamentului
Educatoarea folosește macheta povestirii nonverbal al copiilor
Dirijarea descoperită în cutia surprizelor pentru a fixa mai bine
activității principalele momente ale povestirii.
Conținutul povestirii este redat după următorul plan
de idei:

 Într-o iarnă geroasă, vulpii i se face foame, și


iese din vizuină şi prefăcându-se moartă se
aruncă în faţa unei căruţe pline cu peşte.
 Vulpea aruncă toţi peştii, unul câte unul, din
căruţă, după care coboară, îi bagă în sac şi îi
duce în vizuină unde se ospătează.
 Simţind miros de peşte ursul se trezeşte din
hibernare şi merge după miros până la vizuină
 Ursul o roagă pe vulpe să-i dea şi lui măcar un
peşte că-i e foame, însă vulpea vicleană l-a
sfătuit să se ducă la pescuit, aşa cum şi ea a
făcut.
 Ursul naiv, credul nu şi-a dat seama că vulpea îl
păcăleşte şi s-a dus la baltă pe un frig năpraznic
stând acolo până când coada i-a îngheţat.
 Urlând de durere, înfrigurat şi flămând, rămas şi
fără coadă, a încercat să se răzbune pe vulpea
vicleană, dar degeaba, ursul fusese păcălit şi de-
atunci ursul n-are coadă.
Pe parcursul povestirii sunt explicate cuvintele și
expresiile necunoscute, spre exemplu:
 geroasă – friguroasă
 vizuină – casa vulpii
 bârlog – casa ursului Explicația
 ,,să-și pună pofta-n cui” – să rabde
 naiv – credul
Sunt prezentate copiilor imagini din poveste în
ordinea cronologică a evenimentelor.
Pentru a fixa mai bine conținutul poveștii, sunt
adresate câteva întrebări preșcolarilor. Aceștia vor
răspunde atașând pe un panou o imagine reprezentativă Conversația
răspunsului corect. (scriu întrebările)
Cu ajutorul metodei cubului pe ale cărui fețe scrie:
APLICĂ, ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, DESCRIE, Evaluarea orală
COMPARĂ și ARGUMENTEAZĂ este verificată
fixarea conținutului poveștii. Metoda cubului
Copilul numit aruncă cubul și rezolvă sarcina.
Pentru fiecare sarcină răspunde un singur copil.
 DESCRIE: ,,Cum era ursul din poveste?”
 COMPARĂ: ,,Cum este ursul față de vulpe?”
 ANALIZEAZĂ: ,,De câte ori l-a păcălit vulpea
pe urs?”
 ASOCIAZĂ: ,,Voi ce ați fi făcut dacă ați fi
găsit o vulpe moartă în mijlocul drumului?”
 APLICĂ: ,,Ce pedeapsă i-ați fi dat voi vulpii?”
 ARGUMENTEAZĂ: ,,Cum trebuie să ne
comportăm în societate?”

Pentru al înveseli pe Martinel ursulețul păcălit din Observarea


poveste preșcolarii, se îndreaptă către măsuțe pentru ai comportamentului
realiza portretul ursulețului nonverbal al copiilor
Se execută câteva exerciții pentru încălzirea
mânuțelor:
 ne spălăm pe mânuțe
 scuturăm mânuțele
Obținerea  ștergem fiecare degețel Exercițiul
performanței  strângem și închidem pumnișori
 rotim mâinile la fel ca și o morișcă
Prezint preșcolarilor o lucrare model pentru a-și face
o idee, urându-le apoi spor la treabă.
Copiii realizează portretul ursulețului Martinel pe o
farfurie de carton pe care trebuie să o picteze iar mai
apoi să lipească urechiușele gurița și ochișorii Explicația
ursulețului.
Asigurarea După ce lucrările au fost finalizate, acestea sunt
transferului și al așezate pe o măsuță, iar pe rând fiecare copil va veni Conversația
Retenției pentru a le aprecia si eventual completa dacă este cazul.
Se realizează aprecieri individuale și de grup pentru Aprecieri finale,
Încheierea activității modul în care au lucrat preșcolarii. Conversația individuale și
colective

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ( partea I)

Tipul activității: formarea de princeperi și deprinderi.


Centre de interes deschise:
 1.CONSTRUCȚII: ,,Adăpost pentru animalele din pădure”
 2.JOC DE MASĂ: ,,Șireata vulpe”- realizarea unui puzzle
 3.ARTĂ: ,,Ursul păcălit de vulpe” – desen în contur

Obiective operaționale:
 Să realizeze portretul vulpiței făcând apel la materialele puse la dispoziție
 Să construiască adăpostul pentru animale utilizând bețișoarele de din lemn primite
 Să uitlizeze în mod creativ materialele puse la dispoziție
Strategia didactică:
 Tipuri de experinețe de învățare vizate: activă și creativă
 Sistemul metodologic: conversația, explicația, observarea, demonstrația, exercițiul
 Sistemul resurselor curriculare: bețișoare de lemn, aluat, animale sălbatice de plastic, creioane și carioci
colorate, piese de puzzle,
 Resurse: -umane: preșcolarii din grupă, educatoarea
-de timp: 20 de minute
-spațiale: sala de grupă

Secvențe didactice Conținutul științific Strategia Evaluare


integrate didactică
Se asigură condițiile necesare pentru buna desfășurare a
Moment activității.
organizatoric Amenajarea spațiului de desfășurare a activității și
pregătirea materialelor necesare.

Acest moment este realizat prin descoperirea


ecusoanelor cu animale care conduc preșcolarii spre centrele Conversația Observarea
de interes deschise în cadrul cărora vor avea de îndeplinit Explicația comportamentului
trei sarcini, fiind împărțiți în trei echipe. copiilor
Se prezintă centrele în care copiii vor lucra, denumind în
Anunțarea temei a același timp temele și intuind materialele. Observația
obiectivelor Li se explică ce sarcină vor avea de îndeplinit la fiecare Explicația
centru enunțând obiectivele. Conversația
Se explică sarcina de lucru pentru fiecare centru tematic
propus:
 Centrul tematic JOC DE MASĂ:
Sarcină: realizează

Materiale necesare: imagini cu secvențe din poveste care Observația


sunt tăiate în pătrate mai mici, reprezentând piesele de Explicația Observarea
puzzle. Conversația comportamentului
Joc de masă copiilor
Metoda de realizare: preșcolarii au sarcina de a realiza
puzzel-ul unor seccvente din poveste, îmbinând pătrățelele
din hârtie.
 Centrul tematic CONSTRUCȚII:
Sarcină: realizează un adăpost pentru animalele din pădure
Materiale necesare: bețișoare din lemn, aluat, animale din
plastic. Observația
Explicația
Modul de realizare: bucata de aluat primită este întinsă pe pe Conversația
o planșetă, în mijlocul ei se află mai multe animale sălbatice;
copii trebuie să aranjeze bețișoarele de plastic realizând
gărdulețul pentru animale.
 Centrul tematic ARTĂ:
Sarcină: colorează conturul ursului și al vulpiței din povestea
,,Ursul păcălit de vulpe”
Observația
Materiale necesare: creioane colorate și carioci Explicația
Conversația
Modul de realizare: Cu ajutorul creioanelor și cariocilor
colorate, primite, ceștia colorează conturul vulpiței și al
ursului din povestea audiată.
Înainte de a începe activitatea sunt efectuate câteva
exerciții pentru încălzirea mânuțelor:
 rotim pumnișorii
 strângem și deschidem pumnișorii
 ne spălăm pe mânuțe
 scuturăm mânuțele de apă
În timpul activității se oferă ajutor și indicații acolo unde
este nevoie.
La finalul activităților de la centrele de interes, copii vor Evaluarea se face
vizualiza munca întregii echipe și vor contribui cu ceva în prin întrebări adresate
plus la munca celorlalți dacă este necesar. copiilor și discuții în
Evaluarea Copiii vor fi întrebați ce au realizat la centrul respectiv, Conversația timpul activității și
dacă si-au dus sarcina la bun sfârșit, trecând de la un centru prin analizarea
la altul și analizând produsele activității.Toate aceste vor fi produselor finale
duse la apoi și expuse pentru a putea fi vizualizate și de
părinții copiilor.

Încheierea Se vor face aprecieri individuale și colective, făcând


activității referire asupra modului de lucru la centrele de interes. Conversația Aprecieri finale,
individuale și
colective

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ( partea a doua)

Tipul activității: consolidarea de princeperi și deprinderi


Obiective operaționale:
- Să execute corect metoda de aruncare a mingii, folosindu-se de o singură mână.
Strategia didactică:
-Tipurile de experiențe de învățare: activă
- Sistemul metodologic: conversația, explicația, observarea, demonstrarea și expercițiul
-Sistemul resurselor curriculare: două cuti de carton, mingi de plastic
-Resurse: -umane: preșcolarii din grupă, educatorea
-de timp: 10 minute
- spațiale: sala de grupă
Secvențele activității
didactice integrate Conținutul științific Strategia didactică Evaluare

Amenajarea spațiului unde va avea loc joscul și


Moment organizatoric pregătirea materialului didactic, asigurate de cele două
cutii din carton.

Copii își vor alege din coșuleț un bilețel pe care se află


imprimat un ursuleț sau o vulpiță. Așadar vor fi împărțiți
în două echipe: echipa ursulețiolr și echipa vulpițelor.
Fiecare echipă va avea alocat un număr egal de mingi pe
care îi vor arunca în burtica ursulețului sau a vulpiței, în Conversația
Dirijarea învățării funcție de echipa din care fac parte. Explicația Observarea
Copii sunt asezați unul după celălalt. La bătaia din Observația comportamentului
palme a educatoarei primii copii aruncă mingea în burtica copiilor
ursulețului, dacă nimeresc burtica copii trec la coada
șirului. Jocul continuă până la terminarea mingilor.
Câștigă echipa care reușește să arunce prima toate
mingile.

Încheierea activității Se vor face aprecieri generale asupra activității Conversația


desfășurate.
ANEXE:
1. VULPE TU MI-AI FURAT GÂSCA
Vulpe tu mi-ai furat gâsca
Dă-mi-o înapoi
Vulpe tu mi-ai furat gâsca
Dă-mi-o înapoi
Că de nu eu vin cu puşca şi cu trei copoi
Că de nu eu vin cu puşca şi cu trei copoi

Lele vulpe fii cuminte


Nu mai tot fura
Lele vulpe fii cuminte
Nu mai tot fura
Gâşte fripte şi plăcinte
Nu-s de dumneata
Gâşte fripte şi plăcinte
Nu-s de dumneata.

2. CÂTE UNUL PE CĂRARE


1.Câte unul pe cărare
Mergem în pădurea mare.
În pădure păsărele
Cântă sus pe rămurele.
Refren:
Uite sus și uite jos
Totu-i vesel și frumos!
Fiecare-n fel și chip
Cip cirip și cip cirip!
2. Umblă urșii prin pădure
Dipă fragi și după mure,
Ascultați și glasul lor
Mor, mor, mor și mor, mor, mor!
3. Într-o zi se întălniră
Ei pe loc se sfătuiră,
Ca să cânte toți în cor 
Cip cirip și mor, mor, mor.

S-ar putea să vă placă și