Sunteți pe pagina 1din 1

Context international al managementului resurselor

umane
Managementul resurselor umane devine principalul instrument si mijloc prin
intermediul cǎruia companiile isi pot asigura avantajul competitiv in conditiile
intensificǎrii procesului de globalizare.In opiniile specialistilor,principala cauzǎ a
insuccesului unor companii multinationale o reprezintǎ neintelegerea diferentelor
esentiale ale managementului resurselor umane in diferite tǎri.Companiile trebuie sǎ isi
asigure avantajul competitiv si sǎ obtinǎ valoarea adǎugatǎ in conditiile realizǎrii unor
actiuni pe o piatǎ globalǎ.

Rolul de partener strategic al managementului resurselor umane devine din ce in ce


mai evident in conditiile intensificǎrii procesului de globalizare.Globalizarea pietelor si
afacerilor a determinat amplificarea rolului functiunii de resurse umane la nivelul
organizatiilor,iar acest lucru reclamǎ o atentie sporitǎ in directia elaborǎrii unor strategii
de resurse umane,integratǎ strategiei globale a organizatiei,care sǎ permitǎ crearea
cadrului pentru formarea managerilor la nivel international.

Efectele globalizǎrii se resimt si la nivelul resurselor umane,iar procesul de globalizare


amplificǎ dimensiunile internationale ale managementului resurselor umane.Tocmai de
aceea nu este deloc surprinzǎtor cǎ,in conditiile cresterii competivitǎtii internationale si a
numǎrului de companii,cea mai mare parte a fortei de muncǎ isi desfǎsoarǎ activitatea in
afara granitelor nationale.

Globalizarea nu trebuie inteleasǎ doar prin prisma efectelor pozitive pe care le


genereazǎ la nivelul practicilor de resurse umane, deoarece o serie de probleme majore
cǎrora companiile trebuie sǎ le facǎ fatǎ.Migratia internationalǎ a fortei de
muncǎ,divergenta dintre obiectivele strategice ale organizatiilor si legislatia muncii
existentǎ in diverse tǎri,costurile adaptǎrii organizatiei la specificul fiecǎreia dintre tǎrile
in care acestea actioneazǎ sunt doar cateva dintre provocǎrile companiilor care isi
desfǎsoarǎ activitatea la nivel international trebuie sǎ le facǎ fatǎ.

Etnocentrismul,policentrismul,regiocentrismul si geocentrismul reprezintǎ


principalele abordǎri pe care companiile multinationale le pot adopta in procesul de
transfer al practicilor de resurse umane la nivelul filialelor din diferite tǎri.Nivelul de
internationalizare a activitǎtii organizatiilor determinǎ alegerea uneia sau alteia dintre
abordǎri.Spre exemplu,faza de dezvoltare globalǎ,companiile multinationale aleg de cele
mai multe ori abordarea etnocentricǎ.De ademenea,in functie de orientarea pe care
organizatia mamǎ o adoptǎ, apar o serie de modificǎri din punct de vedere al rolului
managementului resurselor umane:utilizator global,inovator global,jucǎtor perseverent
si mediator.

http://facultate.regielive.ro/download-153434.html