Sunteți pe pagina 1din 126
VIRGA DELIA MIIAELA PSIHOLOGIA EXPERIMENTALA DELA TEORIE LA PRACTICA EDITURA MIRTON ‘Timigoara, 2004 Descrierea CIP a Biblotei Natonale a Roménlet VIRGA, DELIA MIHAELA Psinologia experimental dela teore la practi / Delia Miaela Vig ~Timigeara Mito, 2008, 250 p3 24em Biblogs. ISBN 973.661.3747 Cuprins Introducere 1. Ceretarea gina tn pbologie 11. Metode de acizte a eunoaster_— 12 Btapee eoreetarlipces 14 Oblectiveleceretirit tiniice —— 16. Metods versie ttc 1U7. Rola cereetitorulu in inp 118 Intrert de auto-evaluae i apieait_ 2, Probleme etic in realizar ercetirit fect Milgram = tandarde ele ale APA 23. Exereti probleme, 8. Observagia ‘3 Metodaobservaiel $32. Confintulobservaiey —— aa 133. Formeleobservtil 3 ‘34. Condi une! bune observa 58 135. Avantaje i dezavantae ale metoel observaieh 37 ‘36. Aspectedlfereniale ae relate dintre observate yl experiment 88 137. Grila de obser 61 138. Stull observaionaie- apc 6 4. Experimental photog 8 41. Exempla lustrati al metodel experimentale 8 42. Ceeste experiment 73 43. Avantalele sl dezavaniajele experinentalal 77 44. Tipuri de experiment 79 45. Apliail 8 5. Formularea ipoteztor s S51. Surye deel de corecare 86 87 9 3 55. Formularea specifica problemil de cereetare 92 5.6, Formularea potezelor —— ss 57. Tipuri deipoteze oT 58. Aplicil 38 6. Variable experimental 100 6:1. Cam denttctm Vii WD- 101 (62. Tipur de variable 10a (63, Variable independente Wi)__103 64. Control variagiet VI 108 65, Construrea Vi 11s 66, Variabileledependente (VD) 7 ag 67. Aplicai 121 7. Valiiateaceretiri Ds 11, Factorl care compronaitvallditatea Intern 127 172. Astetartepariipantior sale ercettorula 133 173, Validate extern 136 7. Aplin 138 8. Controlul varibitelor ist 4. Control variaiilor 143 82. Contrabalansarea 12 9. Design experimental eu grupurindependente 8 9.1 Caractere unul bun design experimental____189 922 Tipue de design 165 93, Design-uri experimentale 166 944 Tipu de design expericotal 168 95, Exemple de studi experimentale a7 96, Probleme exert 182 10. Design-ul ew nisurrepeate 185 10,1." Exemple dest experimental 193 102. Probleme pl exerci 195 1 Design-ar complere 200 412. Analia primari a cecelor variabilelorindependene, 203, 113. Tipur de design-urifactoriale 209 114. Apliatt 216 12-Design-al experimental cu un sngur subleet_———— 22 12. Aplicatit 20 le ae 13, Detign-ulevasi-espeimenta. ae 121. Exemple de studi evasi-experimentale as 152. Aplleat 27 iblografte 209 Introducere In allele noaste, oamenit continak sisi punt tnueba celaiy ta comporsmentl mn su la problemele legate de eistela oman general. De 1 probleme cx sloolul sau probleme legate de elaile de cupl, Aces oament cea sii rezove problemele, dar nu av eunogige sau bli st le reaove sigur, De aceea 6 apeleazt la profsionisi, espectv la prihoogi, pen jun st deptpease fc xem, oamen Ai oameni trebuie ass de paolo pent fnflegecomportmentl aor ‘De exemplu, gsoi de vinci difer mult ine ence ce privese abil de vinaltor, Un agent de visa poate x4 vind dout sau mai multe masini deat poate vnde atl, Dacd managerl de vinzii este ajutats descopere ce ese difeit in bile lor, va putea dezvla programe de using pent a fmbuntti performanjeleagenior su va gl exter mai eficiente pent a seleca persoane competent In efor lor de 8 obineinformapi despre comporament, camenit se apropic de domenisl prbolgic, $i voi cunoasef deja mule despre ‘omportaental unan dar, ft de et - stud ldeseopert pnd acum fn acest domenis, mai avei multe informai de acumuls. De asemenes, mal sunt mute probleme despre care se giv foarte pine Iurur si sunt considerate dome actual se cere psibologe. Aiitatea de flee gl de af angajat in proces de ceretare nu este tocmal ujor. Acet cur de Psilogie Experimentals aduce pun Iumin pe rural pin care unt descoperite dstele fap pbologiceInsnc dea fnvata despre procesul ceretii inifie prin metoda experimental, sunt necesare teva informa supimenae.