Sunteți pe pagina 1din 4

c 
  

 |
|
|
|
| |
|
|| 
|
|
|
||| | |
|
| 
 | |
|
|

|
 | 
|
|
 ||

| ||
| ||


|
|
|
|
| 

||
|

|
|
|
| |
| |
|

|
 || |
|

 || |
|
||||
|
 ||||
|
|

 ||
|
|
 | || |
| |
|
||||
|
 |
|| |
||
|

|
|| ||

|
|
|
|
| 
 | | |||
|
 ||
| ||| |
|

 ||| |
|
 || ||
|
|
||| | |
|
|
|
||||!

|| | 
|
 |  | |"#$%|

&| |' || ||
|(
| & |)"**% "#+,-|||

||
| || | | |||! | |
 |"#"*"#"#| | | |!

||& | . ||
 |

| |"#$"| &| |' || | | | | |
|
| || |  || |
| | |
 |||( 
 |& ||
||
|
| ||

 |) / | 0 |0 | ( | 1 | | .
 | |
-| 
|
|| |||| & ||
|
  || 
 | | |||& || |
|
| |

|
|
 | |
|| |(|

 | 
 | ||


| || || |||
|| |
||
 

|
|
|| c || | | |


| | |
 
|| ||
| & | |
||
| 

| |
 |
| |
| | 
|||& |
 ||
|
||
| ( ||| | |


| 
 |  |
|
|||  ' |
||| 

| 
|
|
|
 
| | ||||||
| | ||


| |
|| | ||

 | |!
 |
| |

|

|
 | || 

| | ||
 |  | | ||
 ||
|
 c  !| || |

&|

|
 |
 | |
 
| |

|
|

| | 
 
|2' 
|&|| |  ||

 | || |
 |
| || 
|  | |
| | ||

| | | |( 
||
| | |& | 
| | 

| & |
 |
 |


|| | | | | |
 ||
3
 || | . |

| |||
|| ||
 ||  ||

|||& |||| |

||
|
|
 ||| 

||' | | | || |
| |1
||
|||  | 
| |
 & ||
| |||| | || || |
' |
 |
|
||"# $% |
|
 c ||

| |
| | | |
 | 
 |&
| | & | || 
 | 

|||
| |  ||
|
|
 & 
&| ||| 

||||
' | |
 | | ||||
|
|
|
|
| 
 | 
| | 
 |
| 

| ||& | 
|

|| 
 |4||
||| | |4|| 
 |
 |

| | |
 |  | || | || |
| 
|
 | 
|4| ||

| ||
| ||


|
4||
|
| 

|4|
|
|
|
| |
| |
| |
 || |
||  | 

 | 
 | |&|| ||||
 | |||
 ||

|  | | | | || |
| |
 ||| || 

|!
 |
|| |

|


|
| 
 || ||
|| |' | | |||
|

| ||  | 

5| 
 || |4||||
|4| ||||
 |6
| |
| || ||
|
 | | |

| |||
|| |
 |

||
| 
|
|| || | | |
|| |||
|
||| | 
5| 
|
|| ||

 |
|
|||| & | |& |
| & |||  &|
||
 || 
 | | ||
| | ||
||

||
| |
| || | |
&|

 |||||' | ||
||

|
|
|
|| |&
| | | || | 
|
||| |
 |2|  | | &| | |
|| |
|& ||
|
| || |0 || 
| & |

||| ||0 |
| | | ||
|| |


|
|| |7
|

|
|
 | 

 ||

|
|
||
| ||
||| | | | | |
 |
| | |  |
|
||||0 | . ||
 | | |  || |


||
|||| |  ||||||
 || |
' |
|
 $%|| &| | |
 || &| |
' | |
 |
 ||| || | ||
 |
 
| 
 ||
|  |
|| ||| |
 
|
|| |||
 | 
|
| |

 ||||| |
 
| |||
 | |
| & |
 &&|
 | | 
|
| |
 ||  | 
 | |

| |
|
|
|
| |  ||
|
| | 
||
| |
 |
 || |& | | ||

|
|
!' | | |'||

| ||  | ||||

| |
 |
|| ||

|
|
 || & |
 &||| ||

|
|| 

||
||
| | | | | |||
|
 |
|| 

||
 |||| 
|
 |

 | |
||
| 
|
|
|  |
| || |

|| &|  |
| 
 | |
| |
 ||
| |   ||||
' |
|
||||| 
| 

| & | | | |(
|! 
|| 5|
7 |  | |
 | ||| |
|| '||

 ||

| 


|| || | |

|| |
| & | | || |
||

| 
|
)
||88|| - |