Sunteți pe pagina 1din 5

10/8/2011 11:03 a10/p10 Pohrib Carmen-Iulia

Grupa L111-Romana - Engleza

MORFOLOGIA BASMULUI

Lucrarea are ca temă generală basmul fantastic descompus


în părţile lui componente pentru a face posibilă obţinerea unei
scheme care va putea fi comparată cu altele, această comparaţie
având drept scop soluţionarea unui mare număr din problemele
ridicate în capitolul introductiv.
I.DIN ISTORICUL PROBLEMEI

Lucr ă rile cu caracter general închinate basmului lipsesc nu pentru că ,,materialul


cules nu este încă suficient”(Speronski), ci pentru că există o problemă în metodele de studiere.

Lumea eterogenă şi bogată în culori a basmelor face ca precizia şi claritatea în


abordarea şi soluţionarea problemelor să poată fi realizată doar cu mare greutate.

Diversitatea basmului împiedică studierea acestuia în toată cuprinderea sa, astfel că


se recurge la o clasificare a basmului. Se remarcă clasificări ce se referă la împărţirea basmelor
pe categorii, ca de exemplu cele propuse de .F.Miller şi Wundt, dar şi clasificări care se referă la
împărţirea basmelor după subiecte, cum ar fi clasificarea propusă de Volkov.

II.METODA ŞI MATERIALUL
Într-un basm, funcţiile personajelor reprezintă elemente fundamentale, stabile, acesta atribuind
adeseori acţiuni asemănătoare unor personaje diferite.
Studierea basmului trebuie să se facă strict deductiv, adică de la material la concluzie. Deşi
cercetătorul are datoria de a analiza un vast material de control ,,nu cantitatea materialului este
importantă, ci calitatea prelucrării lui”(Propp).
III.FUNCŢIILE PERSONAJELOR
Propp Propune O Enumerare A Funcţiilor Ce Va Cuprinde O Succintă Expunere A Esenţei Ei, O
Definiţie Prescurtată Într-Un Singur Cuvânt Şi Semnul Ei Convenţional.
Astfel el propune 31 de funcţii, care ţin de una şi aceeaşi linie axială, şi nu de mai multe:I.unul
din membrii familiei pleacă de acasă(definiţie: absenţa); II.o interdicţie este specificată
eroului(def.=interdicţia); III.interdicţia este încălcată(def.=încălcarea);

XXIX. Eroul capătă o nouă înfăţişare(def.=transfigurarea); XXX. Răufăcătorul este


pedepsit(def.=pedeapsa); XXXI. Eroul se căsătoreşte şi se înscăunează împărat(def.=căsătoria).
IV. ASIMILAREA. CAZURI DE FUNCŢII CU DUBLĂ SEMNIFICAŢIE
MORFOLOGICĂ
Funcţia cu dublă semnificaţie morfologică constituie un fenomen analog cu asimilarea.
Modurile de îndeplinire a funcţiilor se influenţează reciproc şi forme identice sunt folosite pentru
funcţii diferite. O formă poate fi transferată în altă poziţie a basmului, căpătând o nouă semnificaţie,
uneori fără a şi-o pierde pe cea veche.
V. CÂTEVA ALTE ELEMENTE ALE BASMULUI
A. ELEMENTE AUXILIARE DE LEGĂTURĂ INTERFUNCŢIONALĂ
Elemente auxiliare de legătură interfuncţională ar putea fi: intercalarea vorbelor unor personaje
între două funcţii care să înştiinţeze de faptele săvârşite pe un alt personaj, obiecte care fac legătura dintre
prejudiciere şi trimiterea eroului să salveze victima, dialogul dintre personaje folosit ca mod de informare.
B. ELEMENTE AUXILIARE ALE TRIPLICĂRII
1
10/8/2011 11:03 a10/p10 Pohrib Carmen-Iulia
Grupa L111-Romana - Engleza
Triplicarea poate fi aplicată atât diverselor detalii cu caracter atributiv(trei capete de zmeu), cât şi
funcţiilor separate, perechilor de funcţii(urmărirea-salvarea), grupurilor de funcţii şi mişcărilor întregi.
C. MOTIVĂRILE
Motivările reprezintă atât cauzele, cât şi ţelurile care împing personajele să facă anumite fapte.
Ele fac parte din categoria celor mai variabile şi mai instabile elemente ale basmului.
VI. REPARTIZAREA FUNCŢIILOR DUPĂ PERSONAJE
Numeroase funcţii se structurează în mod logic într-o serie de sfere de acţiune bine definite,
corespunzând în ansamblu cu personajele ce îndeplinesc funcţiile.
Basmul cunoaşte şapte sfere de acţiuni:sfera acţiunilor răufăcătorului, ale donatorului, ale
ajutorului, ale fetei de împărat, ale trimiţătorului, ale eroului şi ale falsului.
VII.PROCEDEE PRIN CARE NOI PERSONAJE SUNT INTRODUSE ÎN
DESFĂŞURAREA ACŢIUNII
Fiecare categorie de personaje îşi are propria ei formă de apariţie, cu alte cuvinte, există procedee
specifice prin care personajele respective sunt incluse în desfăşurarea acţiunii.
1. Astfel răufăcătorul apare de două ori în cursul acţiunii, prima oară venind brusc, iar a
doua oară făcându-şi apariţia ca personaj căutat.
2. Donatorul este întâlnit întâmplător, cel mai adesea în pădure sau pe câmp, pe drum, pe
uliţă.
3. Ajutorul năzdrăvan este introdus ca un dar.
4. Trimiţătorul, eroul, falsul erou, precum şi fata de împărat apar de la început, fiind incluşi
în situaţia iniţială.
VIII. DESPRE ATRIBUTELE PERSONAJELOR ŞI SEMNIFICAŢIA LOR
Atributele personajelor reprezintă totalitatea calităţilor exterioare ale personajului: vârsta, sexul,
condiţia, înfăţişarea, diferite trăsături particulare. ,,Aceste atribute sunt cele care conferă basmului
culoare, farmec şi strălucire.”
Studierea atributelor personajului impune trei rubrici fundamentale: înfăţişarea şi denumirile,
specificul apariţiei, locuinţa.
IX. BASMUL CA ÎNTREG
A. PROCEDEELE DE COMBINARE A NARAŢIUNILOR
Se disting şase modalităţi principale prin care mişcările de la prejudiciere sau lipsă, la căsătorie
sau la alte funcţii folosite ca deznodământ, sunt legate între ele, indiferent de numărul basmelor
comportate de textul dat.
C. PROBLEMA CLASIFICĂRII
Pentru a realiza o clasificare după indicii structurale, avem de rezolvat două probleme distincte:
1)Delimitarea clasei basmelor fantastice în ansamblul basmelor.2) Clasificarea basmelor fantastice în
cadrul clasei lor.
n
Clasificarea basmelor se complică însă datorită faptului că multe basme sunt
a = ∑b
k
alcătuite din câteva mişcări sau dintr-una singură.i

O, cât eram de Sub acel farmec


fericit liniştit
Să mergem De luna
împreună,

i
Veselovski
2
10/8/2011 11:03 a10/p10 Pohrib Carmen-Iulia
Grupa L111-Romana - Engleza
♦ Ioana ♦ Cristina
♦ Mihai ♦ Ana ♦ Ina
♦ Vlad
♦ Ion ♦ Ionela

Alb

Gri

Negru

MEDIUL

ACVATIC TERESTRU AERIAN

3
În încheierea lucrării, sunt citate cuvintele lui Veselovski,
care a intuit oarecum tezele expuse în întregul cuprins. Astfel,
el consideră că, deşi aceste teze nu sunt foarte bine înţelese
acum, odată cu trecerea timpului ele se vor contopi cu cele deja
existente ,,şi fenomenele de schematism şi repetabilitate vor
domni pe întreaga arie a creaţiei”.

S-ar putea să vă placă și