Sunteți pe pagina 1din 1

Conform art.352 alin.

(1) Cod penal, samavolnicia - constă în exercitarea unui


drept legitim sau presupus în mod arbitrar și prin încălcarea ordinii stabilite, dacă s-
au cauzat daune în proporții mari intereselor publice sau intereselor ocrotite de lege
ale persoanelor fizice sau juridice.
Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute de art.352 alin.(1) Cod penal,
îl constituie relațiile sociale cu privire la exercitarea drepturilor subiective în strictă
conformitate cu legea, fiind asigurată respectarea intereselor publice și a drepturilor
și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice.
Obiectul material al infracțiunii prevăzute de art.352 alin.(1) Cod penal,
reprezintă în sine după caz bunurile mobile sau imobile, după caz corpul persoanei.
Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute de art.352 alin.(1) Cod penal, se
caracterizează prin intenția directă sau indirectă.
Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art.352 alin.(1) Cod penal,
cuprinde în sine trei semne: 1) fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de
exercitare a unui drept legitim sau presupus în mod arbitrar și prin încălcarea ordinii
stabilite. 2) urmările prejudiciabile și anume daunele în proporții mari cauzate
intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor
fizice sau juridice. 3) legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările
prejudiciabile.