Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.a.

Sinteză pentru activități metodice (30


min)
Slide 1
În anul 2017 au fost elaborate noi programe școlare pentru învățământul gimnazial;
OM nr. 3393/28.02.2017 și din anul școlar 2020-2021, vor deveni operationale la toate
clasele.
Structura programei școlare include următoarele componente:
 -Notă de prezentare
 -Competenţe generale
 -Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
 -Conţinuturi
 -Sugestii metodologice

Slide 2

Noutățile aduse de noile programe școlare, sunt:


 Pornește de la un profil de formare, structurat pe baza competențelor cheie europene,
 Nucleul tare al programei în reprezintă asocierea dintre competențele specifice cu
activitățile de învățare,
 Sunt oferite exemple de activități de învățare consistente, pentru fiecare dintre
competențele specifice formulate. Acestea constituie recomandări și au rolul de a
implica pe elevi în propria formare
 Sugestii metodologice sunt consistente, cu exemplificări de metode și tehnici de
învățare, abordări didactice inovatoare, instrumente și strategii de evaluare etc.
Orientează cadrul didactic în proiectarea și realizarea lecțiilor.