Sunteți pe pagina 1din 14

EVALUARE

DE
RISC SSM

LOC DE MUNCA
„ SUDOR ”

COD EV 02
SC INFOTRANS DATA SRL
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE
PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ
„ SUDOR “ DIN CADRUL
S.C. INFOTRANS DATA S.R.L.
Evaluarea rircurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale este realizata de ing. CRISTESCU
ION, folosind metoda elaborata de I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI (metoda Pece).

1.PROCESUL DE MUNCĂ
Procesul de muncă are drept scop lucrari de sudura la P.L. ale societatii si la beneficiari.
2.ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT
mijloace de producţie
a.Mijloace de producţie:
 scule ,dispozitive si verificatoare(SDV);
 aparate de sudura cu arc electric tip MIG-MAG,TIG-TAG ;
 butelii gaze inerte;
 materii prime si materiale ;
 utilaje si echipamente din atelierul mecanic al organizatiei :
- utilaj de polizat electric;
- masina de gaurit verticala ;
- prese ,foarfeci mecanice
 aparat aer conditionat ;
 rafturi metalice de depozitare scule si materii prime,materiale.
b.Sarcina de muncă
 verifică zilnic starea sculelor, SDV-urilor, echipamentelor de lucru şi protecţie din dotarea
individuală, cu care urmează să intervină in procesul de lucru ;
 realizarea sarcinilor de producţie repartizate de administrator.
 aplicarea întocmai a tehnologiilor prescrise.
 încadrarea în termenele de execuţie ale lucrărilor repartizate.
 menţinerea permanentă a ordinii şi curăţeniei la locul de munca.
 respectarea Normelor de tehnica securităţii muncii, a igienei muncii şi a PSU.
 respectarea regulamentelor interne ale firmei.

c.Mediul de muncă
Sarcinile de munca se realizeaza in atelierul mecanic al organizatiei intr-o incinta inchisa de aproximativ
80mp si in curtea organizatiei de cca. 300mp ,precum si 2 depozite de materii prime si materiale de
aproxs. 40mp fiecare ,unde avem:
 iluminat natural sau artificial ;
 ventilatie naturala si artificiala;
 curenti de aer pe traseul de lucru;
 climatizare prin sistem de aer conditionat;
 pardoseala din ciment antiderapant ;
3.FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI
A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie
a.Factori de risc mecanic:
 contactul direct cu muchiile ascutite ale echipamentelor,uneltelor,materialelor folosite in
cadrul sarcinilor de munca ;
 cădere liberă,rasturnare de piese, scule, materiale poziţionate incorect sau manipulate
gresit;
 deschiderea bruscă a ventilului tuburilor de gaze(defecţiuni ale reductoarelor de presiune);
 rostogolire piese cilindrice neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate(confectii
metalice);
 autodeclansari in functionare la utilizarea echipamentelor electrice manuale din dotare;
 proiectari de particule din componentele echipamentelor electrice din dotare(disc polizor
unghiular,masina de gaurit,);

b.Factori de risc electric:


 electrocutarea prin atingerea directa,indirecta(deteriorari de izolatii ale conductorilor electrici-
datorita manipularilor gresite sau contactului cu stropi de metal topit, precum şi a trecerii
peste ei cu mijloacele de transport; contacte electrice cu alte elemente aflate sub tensiune);
 şocuri electrice care s-ar putea datora unor tensiuni mai mari decât tensiunea de mers în
gol(la sudarea cu arc electric);
c.Factori de risc chimic:
 lucrul cu substante toxice,inflamabile(adezivii de lipire la lucrarile de instalatii,solventii folositi
la degresare pentru pregatirea suprafetelor pentru lipire,vopsire) ;
 explozie de recipiente sub presiune(tub gaz inert,).
d.Factori de risc termic:
 contact cu obiecte sau suprafeţe cu temperaturi excesiv de ridicate la operatiile de
sudare(efectul asupra victimei este arsura termică - cutanată;
 lucrul cu flacara deschisa/flame la operatiile de sudare cu gaze/arc electric;;
B.Factori de risc proprii mediului de muncă
a.Factori de risc fizic:
 contactul direct cu muchii ascutite la punctele de lucru ale executantului;
 curenti de aer in incaperile si traseul de lucru unde executantul isi desfasoara activitatea;
 rostogoliri ,caderi materii prime sau produse neasigurate in depozitul atelierul sau curtea
organizatiei;
 accidentele rutiere pe timpul deplasarilor la/de la punctele de lucru;
 accidentare la locul de munca datorat nerespectarii participantilor la trafic a regulilor de
circulatie in zona ;
 proiectari de particule din structura cladirilor la lucrarile de daltuire si gaurire/carotare;
 temperaturi extreme, la punctele de lucru;
 calamităţi naturale-seisme,alunecari de teren sau copaci,vant puternic,grindina,trasnete
(supratensiuni atmosferice-indicele cronokheraunic);
 umiditate ridicata sau scazuta a aerului(situatiile de temperaturi extreme ) ;
b.Factori de risc proprii mediului social:
 relaţii neprincipiale între şef şi subaltern precum si intre membrii colectivului;
 agresiuni fizice din partea clientilor.
C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă
a.Conţinut necorespunzător:
 depozitarea materialelor,sculelor,uneltelor,echipamentelor de lucru in locuri/mod
necorespunzatoare/or;
 omisiuni in prestabilirea operatiilor de munca;
 repartizare executant cu instruire incompleta în domeniul securităţii muncii;
 repartizare executant cu pregătire profesională necorespunzătoare;
b.Suprasolicitare fizică:
 poziţii de lucru forţate, vicioase(la lucrari de suduri sau lacatuserie)
 efort dinamic la manipularea maselor mari(materiale,unelte,echipamente).
D.Factori de risc proprii executantului
a.Acţiuni greşite:
 pornirea defectuoasă a echipamentelor de munca electrice manuale(loviri,taieri,intepaturi);
 tinerea portelectrodului sub braţ la sudarea cu arc electric;
 caderi de la inaltime sau de la acelasi nivel prin dezechilibrare,alunecare,pasire in gol
,antrenare datorita reactiilor spontane neadecvate in caz de pericol si neatentiei;
 expunerea, în afară sarcinii de munca prin deplasări / stationari în locuri sau zone cu pericol
temporar/permanent;
 pierderea controlului( total sau parţial) - asupra obiectului ( mutat, mânuit, etc)
 efectuarea de operaţii de remediere echipamentelor electrice manuale sub tensiune;
 utilizarea necorespunzatoare a mijloacelor de protectie din dotare;
 neefectuarea în timp util a unor operaţii indispensabile securităţii muncii;
 glume si certuri accidentogene;
 actiune gresita in caz de inceput de incendiu;
 lucrul fără rabatarea dispozitivelor de protecţie la echipamentelor electrice manuale.
 deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare,alunecare,impiedicare
(denivelari,polei pe timp de iarna,noroi,ulei ,obiecte sau cabluri pe caile de circulatie.etc);
 prezenta la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare (sub influenta
alcoolului,medicamentatiei care influenteaza capacitatile de efort fizic si mental sau in stare
de oboseala).
b.Omisiuni:
 nererespectarea condiţiile impuse în prescripţiile de electrosecuritate la utilizarea
transformatoarelor folosite la sudarea cu arc electric;
 neutilizarea echipamentului individual de protecţie (specifice fiecarei sarcini de
munca:casca ,manusi ,ochelari de protectie,sort ) ;
 mişcări necoordonate, acţiuni nesincronizate;
 omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă - succesiunea operatiilor ;
UNITATEA:
S.C. INFOTRANS DATA S.R.L. NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 4

SECŢIA: PRESTARI SERVICII 4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb

LOCUL DE MUNCĂ: : SUDOR ECHIPA DE EVALUARE:


ing. CRISTESCU ION
CONSE-
CINŢA CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE CLASA DE
MAXIMĂ DE NIVEL DE
SISTEMULUI DE RISC RISC PROBA-
PREVI- GRAVI- RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) BILITATE
ZIBILĂ TATE

0 1 2 3 4 5 6
1.Contactul direct cu muchiile ascutite ale ITM 3-45 2 5 3
zile
echipamentelor,uneltelor,materialelor folosite in
cadrul sarcinilor de munca;
2.Cădere liberă,rasturnare de piese, scule, materiale poziţionate DECES 7 1 3
incorect sau manipulate gresit.
MIJLOACE DE FACTORI DE 3.Deschiderea bruscă a ventilului tuburilor de gaze(defecţiuni ale DECES 7 1 3
PRODUCŢIE/ RISC MECANIC reductoarelor de presiune);
ECHIPAMENTE DE 4.Rostogolire piese cilindrice neasigurate împotriva deplasărilor DECES 7 1 3
MUNCA necontrolate(confectii metalice).
5.Autodeclansari in functionare la utilizarea echipamentelor INV.gr.III 4 2 3
electrice manuale din dotare.
6.Proiectari de particule din componentele echipamentelor DECES 7 1 3
electrice din dotare(disc polizor unghiular ,masina gaurit ).
FACTORI DE 7.Electrocutarea prin atingere directa,indirecta. DECES 7 2 4
RISC ELECTRIC 8. Socuri electrice care s-ar putea datora unor tensiuni mai mari DECES 7 1 3
decât tensiunea de mers în gol(la sudarea cu arc electric);
9.Lucrul cu substante toxice,inflamabile(adezivii de lipire la DECES 7 1 3
FACTORI DE
lucrarile de instalatii,solventii folositi la degresare pentru
RISC CHIMIC
pregatirea suprafetelor pentru lipire,vopsire).
10.Contact cu obiecte sau suprafeţe cu temperaturi excesiv de ITM 3-45 2 5 3
zile
ridicate la operatiile de sudare(efectul asupra victimei este arsura
MIJLOACE DE FACTORI DE
PRODUCŢIE/ RISC TERMIC termică - cutanată).
ECHIPAMENTE 11.Lucrul cu flacara deschisa/flame la operatiile de sudare cu DECES 7 1 3
DE MUNCA
gaze/arc electric;
12.Contactul direct cu muchiile ascutite la punctele de lucru ale ITM 3-45 2 4 2
FACTORI DE zile
executantului;
RISC FIZIC
13.Curenti de aer in incaperile si traseul de lucru unde ITM 3-45 2 4 2
zile
executantul isi desfasoara activitatea;
14. Rostogoliri ,caderi materii prime sau produse neasigurate in DECES 7 2 4
depozitul atelierul sau curtea organizatiei;
15.Accidentele rutiere pe timpul deplasarilor la/de la punctele de DECES 7 1 3
lucru;
16.Temperaturi extreme, la punctele de lucru. ITM 3-45 2 4 2
zile
17.Calamităţi naturale-seisme,alunecari de teren sau copaci,vant DECES 7 1 3
puternic,grindina,trasnete pe timpul(supratensiuni atmosferice-
MEDIUL indicele cronokheraunic).
DE MUNCĂ
18.Prabusiri,surpari de maluri,pereti verticali canale. DECES 7 1 3
19.Umiditate ridicata sau scazuta a aerului(situatiile de ITM 3-45 2 4 2
zile
temperaturi extreme).

FACTORI DE
RISC FIZIC
FACTORI 20.Relaţii neprincipiale între şef şi subaltern precum si intre DECES 7 1 3
PROPRII
membrii colectivului.
MEDIULUI
SOCIAL 21. Agresiuni fizice din partea clientilor. DECES 7 1 3

22.Depozitarea materialelor,sculelor,uneltelor,echipamentelor de ITM 3-45 2 5 3


lucru in locuri/mod necorespunzatoare/or. zile
23. Omisiuni in prestabilirea operatiilor de munca; DECES 7 1 3
CONTINUT 24. Repartizare executant cu instruire incompleta în domeniul DECES 7 1 3
NECORESPUNZ
securităţii si sanatatii muncii;
-ATOR
SARCINA DE 25.Repartizare executant cu pregătire profesională DECES 7 1 3
MUNCA necorespunzătoare;
26.Poziţii de lucru forţate, vicioase(la lucrari de suduri si montari ITM 3-45 2 5 3
SOLICITARE zile
tevi/ecipamente climatizare in locuri stramte).
FIZICA
27.Efort dinamic la manipularea maselor mari(materiale,unelte, ITM 3-45 2 5 3
echipamente,etc). zile
28.Pornirea defectuoasă a echipamentelor de munca electrice DECES 7 1 3
manuale(loviri,taieri,intepaturi)
29.Tinerea portelectrodului sub braţ la sudarea cu arc electric. DECES 7 1 3
30.Caderi de la inaltime sau de la acelasi nivel prin DECES 7 1 3
dezechilibrare,alunecare,pasire in gol ,antrenare datorita reactiilor
spontane neadecvate in caz de pericol si neatentiei;
31.Expunerea, în afară sarcinii de munca prin deplasări / DECES 7 1 3
stationari în locuri sau zone cu pericol temporar/permanent;
EXECUTANTUL ACTIUNI 32.Pierderea controlului( total sau parţial) - asupra obiectului ITM 3-45 2 5 3
GRESITE zile
( mutat, mânuit, etc)
33.Efectuarea de operaţii de remediere echipamentelor electrice DECES 7 1 3
manuale sub tensiune;
34.Utilizarea necorespunzatoare a mijloacelor de protectie din DECES 7 1 3
dotare;
35.Neefectuarea în timp util a unor operaţii indispensabile DECES 7 1 3
securităţii muncii;
36.Glume si certuri accidentogene; DECES 7 1 3
37.Actiune gresita in caz de inceput de incendiu; DECES 7 1 3
38.Lucrul fără rabatarea dispozitivelor de protecţie la ITM 3-45 2 5 3
zile
echipamentelor electrice manuale.
39.Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin DECES 7 1 3
dezechilibrare,alunecare,impiedicare (denivelari,polei pe timp de
iarna,noroi,ulei ,obiecte sau cabluri pe caile de circulatie.etc);
40.Prezenta la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare DECES 7 1 3
(sub influenta alcoolului,medicamentatiei care influenteaza
ACTIUNI capacitatile de efort fizic si mental sau in stare de oboseala).
GRESITE
41.Nererespectarea condiţiile impuse în prescripţiile de DECES 7 1 3
electrosecuritate la utilizarea transformatoarelor folosite la
EXECUTANTUL sudarea cu arc electric
42.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie (specifice INV gr. III 4 5 5
fiecarei sarcini de munca ex.:casca ,manusi ,ochelari de protectie
OMISIUNI
,sort),
43.Mişcări necoordonate, acţiuni nesincronizate; DECES 7 1 3
44.Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de DECES 7 2 4
muncă – succesiunea operatiilor.

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

44

r R i i
1 (5  5)  3  (4  4)  36  (3  3)  4  (2  2) 418
N rg  i 1
   3,11
44
1 5  3  4  36  3  4  2 134
r i 1
i

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC


Locul de muncă : ”SUDOR ”
Nivel global de risc: 3,11
7

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43
FACTORI DE RISC
LEGENDǍ
F1.Contactul direct cu muchiile ascutite ale echipamentelor,uneltelor,materialelor folosite in
cadrul sarcinilor de munca;
F2.Cădere liberă,rasturnare de piese, scule, materiale poziţionate incorect sau manipulate gresit.
F3.Deschiderea bruscă a ventilului tuburilor de gaze(defecţiuni ale reductoarelor de presiune);

F4.Rostogolire piese cilindrice neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate(confectii metalice).


F5.Autodeclansari in functionare la utilizarea echipamentelor electrice manuale din dotare.
F6.Proiectari de particule din componentele echipamentelor electrice din dotare(disc polizor unghiular ,masina gaurit
F7.Electrocutarea prin atingere directa,indirecta.
F8. Socuri electrice care s-ar putea datora unor tensiuni mai mari decât tensiunea de mers în gol(la sudarea cu arc
electric);
F9.Lucrul cu substante toxice,inflamabile(adezivii de lipire la lucrarile de instalatii,solventii folositi la degresare pentru
pregatirea suprafetelor pentru lipire,vopsire).

F10.Contact cu obiecte sau suprafeţe cu temperaturi excesiv de ridicate la operatiile de sudare(efectul asupra victimei
este arsura termică - cutanată).
F11.Lucrul cu flacara deschisa/flame la operatiile de sudare cu gaze/arc electric;
F12.Contactul direct cu muchiile ascutite la punctele de lucru ale executantului;
F13.Curenti de aer in incaperile si traseul de lucru unde executantul isi desfasoara activitatea;
F14. Rostogoliri ,caderi materii prime sau produse neasigurate in depozitul atelierul sau curtea organizatiei;
F15.Accidentele rutiere pe timpul deplasarilor la/de la punctele de lucru;
F16.Temperaturi extreme, la punctele de lucru.
F17.Calamităţi naturale-seisme,alunecari de teren sau copaci,vant puternic,grindina,trasnete pe timpul(supratensiuni
atmosferice-indicele cronokheraunic).
F18.Prabusiri,surpari de maluri,pereti verticali canale.
F19.Umiditate ridicata sau scazuta a aerului(situatiile de temperaturi extreme).
F20.Relaţii neprincipiale între şef şi subaltern precum si intre membrii colectivului.
F21. Agresiuni fizice din partea clientilor.
F22.Depozitarea materialelor,sculelor,uneltelor,echipamentelor de lucru in locuri/mod necorespunzatoare/or.
F23. Omisiuni in prestabilirea operatiilor de munca;
F24. Repartizare executant cu instruire incompleta în domeniul securităţii si sanatatii muncii;
F25.Repartizare executant cu pregătire profesională necorespunzătoare;

F26.Poziţii de lucru forţate, vicioase(la lucrari de suduri si montari tevi/ecipamente climatizare in locuri stramte).
F27.Efort dinamic la manipularea maselor mari(materiale,unelte, echipamente,etc).
F28.Pornirea defectuoasă a echipamentelor de munca electrice manuale(loviri,taieri,intepaturi)
F29.Tinerea portelectrodului sub braţ la sudarea cu arc electric.
F30.Caderi de la inaltime sau de la acelasi nivel prin dezechilibrare,alunecare,pasire in gol ,antrenare datorita
reactiilor spontane neadecvate in caz de pericol si neatentiei;
F31.Expunerea, în afară sarcinii de munca prin deplasări / stationari în locuri sau zone cu pericol
temporar/permanent;
F32.Pierderea controlului( total sau parţial) - asupra obiectului ( mutat, mânuit, etc)
F33.Efectuarea de operaţii de remediere echipamentelor electrice manuale sub tensiune;
F34.Utilizarea necorespunzatoare a mijloacelor de protectie din dotare;
F35.Neefectuarea în timp util a unor operaţii indispensabile securităţii muncii;
F36.Glume si certuri accidentogene;
F37.Actiune gresita in caz de inceput de incendiu;
F38.Lucrul fără rabatarea dispozitivelor de protecţie la echipamentelor electrice manuale.
F39.Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare,alunecare,impiedicare (denivelari,polei pe
timp de iarna,noroi,ulei ,obiecte sau cabluri pe caile de circulatie.etc);
F40.Prezenta la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare (sub influenta alcoolului,medicamentatiei care
influenteaza capacitatile de efort fizic si mental sau in stare de oboseala).
F41.Nererespectarea condiţiile impuse în prescripţiile de electrosecuritate la utilizarea transformatoarelor folosite la
sudarea cu arc electric
F42.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie (specifice fiecarei sarcini de munca ex.:casca ,manusi
,ochelari de protectie ,sort),
F43.Mişcări necoordonate, acţiuni nesincronizate;
F44.Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă - succesiunea operatiilor

- Factor de risc ce se inscrie in domeniul acceptabil;

- Factor de risc ce se inscrie in domeniul inacceptabi .


5.FIŞA DE MĂSURI PROPUSE
Locul de muncǎ: „SUDOR”

Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE MĂSURI PROPUSE


crt FACTOR DE RISC RISC (Nominalizarea măsurii)

0 1 2 3
1. F7.Electrocutarea prin atingere directa,indirecta. 4 Masuri organizatorice:
- contractarea de serviciu extern autorizat in instalatii electrice care se va ocupa cu
verificarea periodica (semestriala), masurari prize de pamant si rezistenta izolatie,a
instalatiei electrice interioare .
- instruirea periodica (semestriala) cu privire la riscul de electrocutare prin atingere
directa a cablurilor electrice neizolate accidental sau atingere indirecta prin aparate
cu punere sub tensiune a masei accidentala .

2. F14. Rostogoliri ,caderi materii prime sau produse 4 Masuri organizatorice:


neasigurate in depozitul atelierul sau curtea -decizie responsabil cu urmarirea eliberarii cailor de acces ale personalului in
organizatiei; incitele si curtea organizatiei
-planificarea unor actiuni de organizare a modului de depozitare materiilor prime si
produselor in curtea organizatiei.

3 F42.Neutilizarea echipamentului individual de 5 Măsuri organizatorice:


protecţie (specifice fiecarei sarcini de munca ex. - instruiri periodice cu privire la importanta utilizarii echipamentului de protectie
:casca ,manusi ,ochelari de protectie,sort), individual din dotare ;
- control operational de SSM;

4 F44.Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la 4 Măsuri organizatorice:


locul de muncă –succesiunea operatiilor. - instruiri periodice trimestriale privind importanta succesiunii operatiilor care
asigura securitatea la locul de munca al executantului;
6.INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „sef birou constructii” este egal cu 3,11,
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic , el nedepǎşind limita
maximǎ acceptabilǎ (3,5).

Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 44 factori de risc
identificaţi 4 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3, încadrându-se în categoria factorilor de risc
mare.

Acesti factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F7.Electrocutarea prin atingere directa,indirecta – nivel de risc parţial 4;


F14.Rostogoliri ,caderi materii prime sau produse neasigurate in depozitul atelierul sau curtea
organizatiei – nivel de risc parţial 4;
F42.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie (specifice fiecarei sarcini de
munca:casca ,manusi ,ochelari de protectie ,sort) – nivel de risc parţial 5;
F44.Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă – nivel de risc parţial 4;

Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil),
sunt necesare măsurile generic prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum
urmează:
 25 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 22,72 %, factori proprii mediului de muncă;
 13,63 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 38,63 %, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 75 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: „ SUDOR ”
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,11

Factori de risc proprii sarcinii de Factori de risc proprii


munca executantului
13,63% 38,63%

Factori de risc proprii mijloacelor


Factori de risc proprii de producţie
mediului de muncă 25%
22,72%

S-ar putea să vă placă și