Sunteți pe pagina 1din 22

G

CABLURI FLEXIBILE

165
MYYM MYEYM
Cabluri flexibile cu manta de PVC, Cabluri flexibile ecranate cu izolatie si
pentru utilizare normală manta de PVC, pentru utilizare normală

Construcţie Construcţie
1 Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228
A 2 Izolaţie de PVC
1 Conductor flexibil de cupru clasa 5 conform SR EN 60228
2 Izolaţie de PVC
3 Manta de PVC 3 Invelis comun
Domeniu de utilizare 4 Ecran din folie de AL/PET,fir de cupru cositorit
B Pentru instalaţii electrice semi-industriale cu o solicitare mecanică medie
5 Manta de PVC (alba).

Domeniu de utilizare
Date tehnice
C Standard de produs: SF 3/ 2007 IPROEB
Pentru instalaţii electrice semi-industriale cu o solicitare mecanică medie

Standard de referinţă: SR HD 21.5 S3


Date tehnice
Standard de produs: SF 167/2009 IPROEB
D Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 500 V
Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 500 V
Temperatura maximă admisă pe
conductor în condiţii normale de +70 OC Temperatura maximă admisă pe
exploatare: conductor în condiţii normale de +70 OC
E Temperatura minimă de utilizare: min. +5 oC exploatare:
Temperatura minimă de utilizare: +5 oC
Tensiunea de încercare: 2 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
Tensiunea de încercare: 2 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
F Cablurile sunt cu întârziere la propagarea flăcării conform SR EN 60332-1-2
MYYM
G Număr
conductoare
Grosime Grosime
Diametru
exterior
Rezistenţa
de izolaţie
Masă Masă MYEYM
nominală nominală cupru cablu
x secţiune la 70 C,
o
izolaţie manta inf. inf. Număr Grosime Grosime Diametru Rezistenţa de Masă
nominală min. max. minim
H mm 2
mm mm mm mm MΩ.km kg/km kg/km
conductoare x nominală nominală
secţiunenominală izolaţie manta
exterior izolaţie la 70 oC,
inf. minim
cablu
inf.
2 x 0,75 0,60 0,8 5,7 7,2 0,0110 14 50
mm2 mm mm mm MΩ.km kg/km
I 3 x 0,75
4 x 0,75
0,60
0,60
0,8
0,8
6,0
6,6
7,6
8,3
0,0110
0,0110
21
28
60
75
2 x 0,75 0,60 0,8 6,45 0,011 47
3 x 0,75 0,60 0,8 6,82 0,011 61
5 x 0,75 0,60 0,9 7,4 9,3 0,0100 35 98
4 x 0,75 0,60 0,8 7,39 0,011 75
J 2 x 1,0 0,60 0,8 5,9 7,5 0,0100 19 60
5 x 0,75 0,60 0,9 8,26 0,011 98
3 x 1,0 0,60 0,8 6,3 8,0 0,0100 28 73
2 x 1,0 0,60 0,8 6,85 0,010 55
4 x 1,0 0,60 0,9 7,1 9,0 0,0100 37 93
K 5 x 1,0 0,60 0,9 7,8 9,8 0,0100 47 117
3 x 1,0
4 x 1,0
0,60
0,60
0,8
0,9
7,25
8,08
0,010
0,010
71
92
2 x 1,5 0,70 0,8 6,8 8,6 0,0100 27 80
5 x 1,0 0,60 0,9 8,80 0,010 116
L 3 x 1,5
4 x 1,5
0,70
0,70
0,9
1,0
7,4
8,4
9,4
10,5
0,0100
0,0100
41
55
103
130
2 x 1,5 0,70 0,8 7,65 0,010 71
3 x 1,5 0,70 0,9 8,31 0,010 97
5 x 1,5 0,70 1,1 9,3 11,6 0,0100 69 170
4 x 1,5 0,70 1,0 9,24 0,010 126
M 2 x 2,5 0,80 1,0 8,4 10,6 0,0095 46 126
5 x 1,5 0,70 1,1 10,28 0,010 162
3 x 2,5 0,80 1,1 9,2 11,4 0,0095 69 160
2 x 2,5 0,80 1,0 9,45 0,009 110
4 x 2,5 0,80 1,1 10,1 12,5 0,0095 92 200
3 x 2,5 0,80 1,1 10,23 0,009 150
5 x 2,5 0,80 1,2 11,2 13,9 0,0095 114 260
4 x 2,5 0,80 1,1 11,13 0,009 188
2 x 4,0 0,80 1,1 9,7 12,1 0,0078 74 173
5 x 2,5 0,80 1,2 12,37 0,009 244
3 x 4,0 0,80 1,2 10,5 13,1 0,0078 110 223
2 x 4,0 0,80 1,1 10,65 0,007 149
4 x 4,0 0,80 1,2 11,5 14,3 0,0078 146 280
3 x 4,0 0,80 1,2 11,51 0,007 206
5 x 4,0 0,80 1,4 13,0 16,1 0,0078 183 365
4 x 4,0 0,80 1,2 12,53 0,007 260
5 x 4,0 0,80 1,4 14,12 0,007 342

s. c. I PR OEB s.a .
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 166
Fax +40 (0)263 234701
MYYU MYYUp HO5VV-F
Cabluri flexibile cu manta de PVC, Cabluri flexibile cu manta de PVC,
pentru utilizare uşoară pentru utilizare normală

Construcţie
Construcţie
1 Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de PVC
1 Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de PVC A
3 Manta de PVC
3 Manta de PVC
Domeniu de utilizare
Pentru conectarea aparatelor electrice de uz casnic.
Domeniu de utilizare
B
Pentru instalaţii electrice semi-industriale cu o solicitare mecanică medie.
Date tehnice
Date tehnice
Standard de produs: SF 4-1998 - IPROEB
Standard de produs: HD 21.5 S3
C
Standard de referinţă: SR HD 21.5 S3
Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 500 V
Tensiunea nominală:
Temperatura maximă admisă pe
U0/U = 300 / 300 V Temperatura maximă admisă pe
conductor în condiţii normale de +70 OC
D
conductor în condiţii normale de +70 OC exploatare:
exploatare: Temperatura minimă de utilizare: min. +5 oC
Temperatura minimă de utilizare: min. +5 oC
Tensiunea de încercare: 2 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
E
Tensiunea de încercare: 2 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

HO5VV-F
F
MYYU
Număr Rezistenţa
Număr
conductoare
Grosime Grosime
Diametru
exterior
Rezistenţa
de izolaţie
Masă Masă conductoare
x secţiune
Grosime Grosime Diametru
nominală nominală exterior
de izolaţie
la 70 C,
Masă
cupru
Masă
cablu G
nominală nominală cupru cablu o
x secţiune la 70 oC, izolaţie manta maxim inf. inf.
izolaţie manta inf. inf. nominală minimă
nominală min. max. minim
mm2 mm mm mm mm MΩ.km kg/km kg/km
mm2 mm mm mm MΩ.km kg/km kg/km
H
2 x 0,75 0,60 0,8 7,20 0,011 14 50
2 x 0,5 0,50 0,6 4,6 5,9 0,012 9,0 35
3 x 0,75 0,60 0,8 7,60 0,011 21 60
3 x 0,5 0,50 0,6 4,9 6,3 0,012 14,0 42
2 x 0,75 0,50 0,6 4,9 6,3 0,010 14,0 44
4 x 0,75 0,60 0,8 8,30 0,011 28 75 I
5 x 0,75 0,60 0,9 9,30 0,011 35 98
3 x 0,75 0,50 0,6 5,2 6,7 0,010 21,0 53
2 x 1,0 0,60 0,8 7,50 0,010 19 60
MYYUp 3 x 1,0 0,60 0,8 8,00 0,010 28 73 J
4 x 1,0 0,60 0,9 9,00 0,010 37 93
Număr Diametru Rezistenţa
conductoare
x secţiune
Grosime Grosime
nominală nominală
exterior de izolaţie
la 70 C,
o
Masă Masă
cupru cablu
5 x 1,0 0,60 0,9 9,80 0,010 47 117
K
izolaţie manta inf. inf. 2 x 1,5 0,70 0,8 8,60 0,010 27 80
nominală min. max. minim
3 x 1,5 0,70 0,9 9,40 0,010 41 103
mm mm mm mm mm MΩ.km kg/km kg/km
L
2
4 x 1,5 0,70 1,0 10,50 0,010 55 130
2 x 0,5 0,50 0,6 3,0x4,9 3,7x5,9 0,012 9,0 29
5 x 1,5 0,70 1,1 11,60 0,010 69 170
2 x 0,75 0,50 0,6 3,2x5,2 3,8x6,3 0,010 13,0 35
2 x 2,5 0,80 1,0 10,60 0,0095 46 126
3 x 2,5 0,80 1,1 11,40 0,0095 69 160 M
4 x 2,5 0,80 1,1 12,50 0,0095 92 200
5 x 2,5 0,80 1,2 13,90 0,0095 114 260
2 x 4,0 0,80 1,1 12,10 0,0078 74 173
3 x 4,0 0,80 1,2 13,10 0,0078 110 223
4 x 4,0 0,80 1,2 14,30 0,0078 146 280
5 x 4,0 0,80 1,4 16,10 0,0078 183 365

s. c. IP R O EB s. a.
167 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
HO3VV-F HO3VVH2-F COFLEX
Cabluri flexibile cu manta de PVC, Cabluri flexibile cu manta de PVC rezistentă la
pentru utilizare uşoară ulei mineral (similar HO5VV5-F, conform HD 21.13)

Construcţie
Construcţie
1 Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228
A 1 Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228
2 Izolaţie de PVC
2 Izolaţie de PVC
3 Manta de PVC rezistentă la ulei mineral, de culoare gri sau neagră
3 Manta de PVC
Domeniu de utilizare
B Domeniu de utilizare
Destinaţia principală a acestor cabluri este de interconexiune a parţilor maşinilor utilizate în
Pentru conectarea aparatelor electrice de uz casnic producţie,cumarfimaşiniunelteşiechipamentedemanipularemecanică,îninteriorulclădirilor.
Mantaua de PVC rezistă la acţiunea uleiurilor minerale.
Date tehnice
C Standard de produs: HD 21.5 S3 Date tehnice
Standard de referinţă: IEC 60227/7 ; HD 21.13
Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 300 V
D Temperatura maximă admisă pe
conductor în condiţii normale de +70 OC
Standard de produs: SF 70/2001

exploatare: Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 500 V


Temperatura minimă de utilizare: min. +5 oC Temperatura maximă admisă pe
E Tensiunea de încercare: 2 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
conductor: +70 OC

Temperatura de utilizare: între +5 oC şi +60 oC

F HO3VV-F
Tensiunea de încercare:
Raza minimă de curbură:
2000 V, 50 Hz, timp de 5 minute
7,5 x diametrul cablului
Număr Rezistenţa în fiecare strat un conductor are izolaţia de
G conductoare
x secţiune
Grosime
nominală
Grosime
nominală
de izolaţie
la 70 C
Diametru
exterior
Masă
cablu
culoare albastru deschis, un conductor are
izolaţia de culoare maro, celelalte de culoare
izolaţie manta
o
inf. Identificarea conductoarelor
neagră
nominală minim minim maxim izolate:
la cablurile cu mai mult de două
H mm2 mm mm MΩ.km mm mm kg/km
conductoare, în stratul exterior un conductor
2 x 0,5 0,50 0,6 0,012 4,6 5,9 35 are izolaţia de culoare verde şi galben
3 x 0,5 0,50 0,6 0,012 4,9 6,3 42 La cerere conductoarele izolate se pot marca cu cifre.
I 4 x 0,5 0,50 0,6 0,012 5,4 6,9 51 Secţiunile uzuale sunt de la 0,5 mm2 la 2,5 mm2.
La cerere se execută cabluri având conductoare cu secţiuni mai mari.
2 x 0,75 0,50 0,6 0,010 4,9 6,3 44
3 x 0,75 0,50 0,6 0,010 5,2 6,7 53 Cablurile sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2
J 4 x 0,75 0,50 0,6 0,010 5,7 7,3 65
Rezistenţa electrică şi rezistenţa de izolaţie

K HO3VVH2-F Secţiune Rezistenţa Rezistenţa


Număr Rezistenţa nominală electrică maximă de izolaţie
Grosime Grosime Masă
conductoare de izolaţie Dimensiuni conductor la 20 oC minimă la 70 oC
L x secţiune
nominală
nominală
izolaţie
nominală
manta
la 70 oC exterioare
minim minim maxim
cablu
inf. mm2 Ω/ km MΩ.km
0,5 39 0,013
mm2 mm mm MΩ,km mm mm kg/km
26 0,011
M 2 x 0,5 0,50 0,6 0,012 3,0x4,9 3,7x5,9 29
0,75
1 19,5 0,010
2 x 0,75 0,50 0,6 0,010 3,2x5,2 3,8x6,3 35
1,5 13,3 0,010
2,5 7,98 0,009
H2 - cablu plat

s. c. I PR OEB s.a .
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 168
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri flexibile cu manta de PVC
rezistentă la ulei mineral

COFLEX COFLEX (continuare)


Număr Diametru Număr Diametru
Grosime Grosime Masă Masă Grosime Grosime Masă
conductoare exterior conductoare exterior Masă
nominală nominală cupru cablu nominală nominală cablu
x secţiune x secţiune nominal maxim cupru
izolaţie manta nominal maxim inf. (inf.) izolaţie manta (inf.)
nominală nominală
mm2 mm mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm mm kg/km kg/km

2 x 0,5 0,6 0,7 5,8 6,6 9,4 51 9x1 0,6 1,2 12,4 14,4 84,6 227
2 x 0,75 0,6 0,8 6,4 7,2 14,1 64 9 x 1,5 0,7 1,3 14,6 16,9 124 315
2x1 0,6 0,8 6,6 7,5 18,8 71 9 x 2,5 0,8 1,5 17,8 20,6 207 479
2 x 1,5 0,7 0,8 7,6 8,6 27,5 95 10 x 1 0,6 1,2 12,4 14,4 94 242
2 x 2,5 0,8 0,9 9,2 10,3 45,9 142 12 x 0,5 0,6 1,1 11,4 12,9 113 244
2x4 0,8 1,1 10,6 12,3 74 197 12 x 0,75 0,6 1,1 12,2 13,7 113 259 A
2x6 0,8 1,2 12,2 13,9 111 268 12 x 1 0,6 1,2 12,8 14,6 113 272
2 x 10 1,0 1,5 16,6 19,3 201 487 12 x 1,5 0,7 1,3 15,1 17,0 165 381
2 x 16 1,0 1,7 19,2 22,3 302 674 12 x 2,5 0,8 1,5 18,4 20,6 276 582 B
3 x 0,5 0,6 0,7 6,2 7,0 14,1 60 14 x 0,5 0,6 1,2 12,1 14,0 65,8 215
3 x 0,75
3x1
0,6
0,6
0,8
0,8
6,8
7,0
7,6
8,0
21,2
28,2
75
85
14 x 0,75
14 x 1
0,6
0,6
1,2
1,3
13,0
13,6
15,1
15,8
98,7
132
264
311
C
3 x 1,5 0,7 0,9 8,3 9,4 41,3 119 14 x 1,5 0,7 1,5 16,2 18,8 193 441
3 x 2,5 0,8 1,0 10,0 11,2 68,9 177 14 x 2,5 0,8 1,7 19,7 22,9 321 672 D
3x4 0,8 1,1 11,3 13,1 111 243 18 x 0,5 0,6 1,2 13,4 15,3 169 350
3x6 0,8 1,2 13,0 14,8 167 332 18 x 0,75 0,6 1,3 14,6 16,4 169 378
3 x 10 1,0 1,6 17,9 20,8 302 614 18 x 1 0,6 1,3 15,1 17,2 169 389 E
3 x 16 1,0 1,8 20,7 24,0 453 855 18 x 1,5 0,7 1,5 18,0 20,3 248 554
4 x 0,5
4 x 0,75
0,6
0,6
0,8
0,8
6,9
7,4
7,9
8,3
18,8
28,2
74
90
18 x 2,5
20 x 0,5
0,8
0,6
1,8
1,3
22,1
14,3
24,8
16,6
413
94
856
298
F
4x1 0,6 0,8 7,7 8,7 37,6 103 20 x 0,75 0,6 1,4 15,6 18,1 141 376
4 x 1,5 0,7 0,9 9,1 10,2 55,1 144 20 x 1 0,6 1,5 16,3 18,9 188 442 G
4 x 2,5 0,8 1,1 11,2 12,5 91,8 221 20 x 1,5 0,7 1,7 19,4 22,5 276 626
4x4 0,8 1,4 13,0 14,6 148 317 20 x 2,5 0,8 2,0 23,7 27,5 459 963
4x6 0,8 1,5 14,6 16,5 222 426 21 x 1,5 0,7 1,7 19,8 23,0 289 663 H
4 x 10 1,0 1,8 18,8 21,3 376 715 24 x 0,5 0,6 1,6 16,4 19,0 113 368
4 x 16
4 x 25
1,0
1,2
2,1
2,4
23,3
28,3
26,6
32,6
604
940
1111
1672
24 x 0,75
24 x 1
0,6
0,6
1,7
1,8
17,8
18,6
20,6
21,6
169
226
459
538
I
4 x 35 1,2 2,4 31,9 37,0 1343 2234 24 x 1,5 0,7 2,0 22,0 25,5 331 757
4 x 50 1,4 2,4 37,5 43,5 1994 3070 24 x 2,5 0,8 2,4 27,0 31,3 551 1169 J
5 x 0,5 0,6 0,8 7,5 8,6 23,5 89 25 x 1,5 0,7 2,0 22,0 0,9 344 778
5 x 0,75 0,6 0,9 8,3 9,3 35,3 113 27 x 0,5 0,6 1,4 16,3 18,6 127 382
5x1 0,6 0,9 8,6 9,8 47 129 27 x 0,75 0,6 1,5 17,8 19,9 190 482 K
5 x 1,5 0,7 1,0 10,1 11,4 68,9 179 27 x 1 0,6 1,5 18,4 21,0 254 559
5 x 2,5
6 x 0,5
0,8
0,6
1,1
0,9
12,2
8,4
13,7
9,6
115
28,2
269
109
27 x 1,5
27 x 2,5
0,7
0,8
1,8
2,1
22,1
27,0
24,9
30,2
372
620
804
1237
L
6 x 0,75 0,6 0,9 9,0 10,1 42,3 132 27 x 4 0,8 2,4 30,6 35,5 1000 1756
6x1 0,6 1,0 9,5 10,8 56,4 155 30 x 0,5 0,6 1,5 17,1 19,8 141 424 M
6 x 1,5 0,7 1,1 11,2 12,6 82,6 216 30 x 0,75 0,6 1,6 18,6 21,6 212 534
6 x 2,5 0,8 1,2 13,5 15,1 138 324 30 x 1 0,6 1,7 19,4 22,5 282 628
7 x 0,5 0,6 0,9 9,2 10,4 32,9 124 30 x 1,5 0,7 1,9 23,0 26,7 413 888
7 x 0,75 0,6 1,0 10,0 11,3 49,4 155 30 x 2,5 0,8 2,3 28,3 32,8 689 1379
7x1 0,6 1,0 10,4 12,1 65,8 178 36 x 0,5 0,6 1,5 18,4 20,9 169 494
7 x 1,5 0,7 1,2 12,5 14,1 96,4 254 36 x 0,75 0,6 1,6 20,0 22,4 254 623
7 x 2,5 0,8 1,3 15,0 16,8 161 379 36 x 1 0,6 1,7 20,9 23,8 339 736
9 x 0,5 0,6 1,1 11,0 12,8 42,3 160 36 x 1,5 0,7 2,0 25,0 28,2 496 1053
9 x 0,75 0,6 1,2 12,0 13,9 63,5 199 36 x 2,5 0,8 2,3 30,5 34,2 826 1619

s. c. IP R O EB s. a.
169 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
COFLEX-E
Cabluri flexibile cu manta de PVC
Cabluri flexibile cu manta de PVC
rezistentă la ulei mineral
rezistentă la ulei mineral, ecranate (similar
HO5VVC4V5-K, conform HD 21.13)

COFLEX (continuare)

Număr Diametru
Grosime Grosime Masă
conductoare exterior Masă
nominală nominală cablu
x secţiune cupru
izolaţie manta nominal maxim (inf.)
nominală
mm2 mm mm mm mm kg/km kg/km
42 x 0,5 0,6 1,8 21,2 24,6 198 597
42 x 0,75 0,6 1,9 23,0 26,7 296 749
42 x 1 0,6 1,9 23,8 27,6 395 870
42 x 1,5 0,7 2,2 28,4 32,9 579 1241 Construcţie
42 x 2,5 0,8 2,4 34,4 39,9 964 1884 1 Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228
A 48 x 0,5 0,6 1,7 21,3 24,3 226 645
2 Izolaţie de PVC
3 Manta interioară de PVC
48 x 0,75 0,6 1,8 23,2 25,9 339 815 4 Ecran din sârme de cupru cu diametru de 0,2mm, acoperite cu staniu

B 48 x 1
48 x 1,5
0,6
0,7
1,9
2,2
24,2
28,9
27,6
32,5
451
661
962
1374
5 Manta exterioară de PVC rezistentă la ulei mineral, de culoare gri sau neagră
Domeniu de utilizare
48 x 2,5 0,8 2,4 35,0 39,1 1102 2094 Destinaţia principală a acestor cabluri este de interconexiune a parţilor maşinilor
C 52 x 0,5 0,6 1,9 22,3 25,9 245 709 utilizate în producţie, cum ar fi maşini unelte şi echipamente de manipulare mecanică,
în interiorul clădirilor. Mantaua de PVC rezistă la acţiunea uleiurilor minerale.
52 x 0,75 0,6 2,0 24,2 28,1 367 892
Date tehnice
52 x 1 0,6 2,1 25,2 29,2 489 1051
D 52 x 1,5 0,7 2,4 30,0 34,8 716 1496 Standard de referinţă: IEC 60227/7 ; HD 21.13
52 x 2,5 0,8 2,4 35,9 41,6 1194 2243 Standard de produs: SF 70/2001

E 56 x 0,5
56 x 0,75
0,6
0,6
1,9
2,1
22,9
25,1
26,6
29,1
263
395
751
959
Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 500 V

56 x 1 0,6 2,1 26,0 30,2 527 1119 Temperatura maximă admisă pe +70 OC
conductor:
F 56 x 1,5 0,7 2,4 30,9 35,8 771 1592
56 x 2,5 0,8 2,4 37,0 42,9 1286 2391 Temperatura de utilizare: între +5 oC şi +60 oC
60 x 0,5 0,6 1,8 23,4 26,6 282 789 Tensiunea de încercare: 2000 V, 50 Hz, timp de 5 minute
G 60 x 0,75 0,6 2,0 25,6 28,7 423 1009 Raza minimă de curbură: 7,5 x diametrul cablului
60 x 1 0,6 2,4 27,3 30,5 564 1228 în fiecare strat un conductor are izolaţia de
culoare albastru deschis, un conductor are
H 60 x 1,5
60 x 2,5
0,7
0,8
2,4
2,4
31,8
38,1
35,8
42,6
826
1377
1697
2551
izolaţia de culoare maro, celelalte de culoare
Identificarea conductoarelor izolate:neagră
64 x 2,5 0,8 2,4 39,8 44,2 1469 2718 la cablurile cu mai mult de două conductoare,
I în stratul exterior un conductor are izolaţia de
culoare verde şi galben
La cerere conductoarele izolate se pot marca cu cifre.

J
Rezistenţa electrică şi rezistenţa de izolaţie

K Secţiune
nominală
Rezistenţa
electrică maximă
Rezistenţa
de izolaţie
conductor la 20 oC minimă la 70 oC

L mm2
0,5
Ω/ km
39
MΩ.km
0,013
0,75 26 0,011
M 1 19,5 0,010
1,5 13,3 0,010
2,5 7,98 0,009

s. c. I PR OEB s.a .
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 170
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri flexibile cu manta de PVC rezistentă la ulei mineral,
ecranate (similar HO5VVC4V5-K, conform HD 21.13)

COFLEX-E COFLEX-E (continuare)

Număr Diametru Număr Diametru


Grosime Grosime Masă Grosime Grosime Masă
conductoare exterior Masă conductoare exterior Masă
nominală nominală cablu nominală nominală cablu
x secţiune cupru x secţiune cupru
izolaţie manta nominal maxim (inf.) izolaţie manta nominal maxim (inf.)
nominală nominală
mm2 mm mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm mm kg/km kg/km
2 x 0,5 0,6 0,9 8,4 9,6 37,9 117 12 x 0,5 0,6 1,3 14,2 16,5 170 373
2 x 0,75 0,6 0,9 8,8 10,0 52,1 139 12 x 0,75 0,6 1,3 15,0 17,2 170 392
2x1 0,6 0,9 9,0 10,3 56,8 147 12 x 1 0,6 1,4 15,6 18,1 179 419
2 x 1,5 0,7 1,0 10,2 11,6 65,5 180 12 x 1,5 0,7 1,5 18,1 20,5 241 558 A
2 x 2,5 0,8 1,1 11,8 13,3 93,3 244 12 x 2,5 0,8 1,7 21,4 24,4 361 788
3 x 0,5 0,6 0,9 8,8 10,0 52,1 138 14 x 0,5 0,6 1,3 14,7 17,1 123 341
3 x 0,75 0,6 0,9 9,2 10,4 59,2 152 14 x 0,75 0,6 1,4 15,8 18,3 165 411 B
3x1 0,6 1,0 9,6 11,0 66,2 167 14 x 1 0,6 1,5 16,4 19,0 198 462
3 x 1,5
3 x 2,5
0,7
0,8
1,0
1,1
10,7
12,6
12,1
14,0
79,3
116
202
283
14 x 1,5
14 x 2,5
0,7
0,8
1,7
1,9
19,2
22,7
22,3
26,3
269
416
624
895
C
4 x 0,5 0,6 0,9 9,3 10,7 56,8 151 18 x 0,5 0,6 1,3 16,0 18,6 236 492
4 x 0,75 0,6 1,0 10,0 11,3 66,2 174 18 x 0,75 0,6 1,5 17,4 19,9 236 534 D
4x1 0,6 1,0 10,3 11,7 75,6 188 18 x 1 0,6 1,5 18,1 20,8 245 566
4 x 1,5 0,7 1,1 11,7 13,2 103 246 20 x 0,5 0,6 1,5 17,1 19,8 160 459
4 x 2,5 0,8 1,2 13,8 15,5 149 343 20 x 0,75 0,6 1,6 18,6 21,6 217 564 E
4x4 0,8 1,4 15,4 14,6 215 451 20 x 1 0,6 1,7 19,3 22,4 264 635
4x6
5 x 0,5
0,8
0,6
1,5
1,0
17,0
10,1
16,5
11,6
289
61,5
566
173
24 x 0,5
27 x 0,5
0,6
0,6
1,7
1,6
19,2
19,1
22,3
18,6
189
203
543
556
F
5 x 0,75 0,6 1,0 10,7 12,1 73,3 196
5x1 0,6 1,1 11,2 12,8 94,4 228 G
5 x 1,5 0,7 1,2 12,9 14,7 116 292
5 x 2,5 0,8 1,3 15,0 17,2 172 402
6 x 0,5 0,6 1,0 10,8 12,4 66,2 192 H
6 x 0,75 0,6 1,1 11,6 13,1 89,7 233
6x1
6 x 1,5
0,6
0,7
1,1
1,2
12,1
13,8
13,6
15,7
104
140
259
338
I
6 x 2,5 0,8 1,4 16,3 18,7 204 474
7 x 0,5 0,6 1,1 11,8 13,5 80,3 227 J
7 x 0,75 0,6 1,2 12,8 14,3 96,8 267
7x1 0,6 1,2 13,2 15,1 123 302
7 x 1,5 0,7 1,3 15,1 17,4 153 382 K
7 x 2,5 0,8 1,5 17,8 20,3 237 547
9 x 0,5
9 x 0,75
0,6
0,6
1,3
1,3
13,8
14,6
16,0
16,9
99,2
120
287
325
L
9x1 0,6 1,4 15,2 17,6 142 361
9 x 1,5 0,7 1,5 17,4 20,2 190 471 M
9 x 2,5 0,8 1,6 20,6 23,9 292 671

s. c. IP R O EB s. a.
171 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
GLEYY MCCU
Cordoane flexibile cu izolaţie şi manta de
Cordoane flexibile cu manta de cauciuc
PVC, pentru ghirlande luminoase de exterior

A Construcţie Construcţie
1 Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228 1 Conductor multifilar, flexibil din sârmă de cupru, conform SR EN 60228, clasa 5
B 2 Izolaţie de PVC
3 Manta de PVC rezistentă le temperaturi scăzute şi intemperii, de culoare
2 Strat separator de folie poliesterică
3 Izolaţie din amestec de cauciuc obişnuit
verde sau neagră 4 Manta din amestec de cauciuc obişnuit

C Domeniu de utilizare Domeniu de utilizare


Conectarea la reţea a aparatelor electrice de uz casnic şi similare, cordoanele fiind
Pentru realizarea lanţurilor de ghirlande luminoase, utilizate în exterior
supuse la solicitări mecanice reduse.

D Date tehnice Date tehnice


Standard de produs: SF 109/2003 IPROEB Standard de produs: SF 27/1998
Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 500 V
E Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 500 V
Temperatura de lucru: max. +60 OC
Temperatura minimă la instalare: -5 OC Temperatura minimă a mediului
-30 oC
F ambiant:
Tensiunea de încercare: 2 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
Temperatura de utilizare: între -35 oC şi +60 oC

Tensiunea de încercare: 2 kV, 50 Hz, timp de 5 minute


G
Raza de curbură pe latura mică: minim 50 mm

H MCCU
Diametru Masă
Număr conductoare Grosime Grosime Masă
I GLEYY x secţiune nominală izolaţie manta
exterior
max.
cupru inf.
cablu
inf.
Număr Diametru Dimensiuni
Grosime Grosime exterioare Masă mm2 mm mm mm kg/km kg/km
conductoare conductor
J x secţiune de cupru
nominală
izolaţie
nominală
manta
medii cordon
(inf.)
2 x 0,75 0,60 0,8 7,4 14 61
nominală (inf.) min. max. 3 x 0,75 0,60 0,9 8,1 21 72
mm2 mm mm mm mm mm kg/km 4 x 0,75 0,60 0,9 8,8 28 87
K 2 x 1,5 1,6 0,7 0,8 5x13 6x14 95 5 x 0,75 0,60 1,0 9,9 35 102

2 x 2,5 2,1 0,8 0,8 5x13 6x14 142


L

s. c. I PR OEB s.a .
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 172
Fax +40 (0)263 234701
MCCM
Cordoane flexibile cu manta de cauciuc

Construcţie
A
1 Conductor multifilar, flexibil din sârmă de cupru, conform SR EN 60228, clasa 5
2 Strat separator de folie poliesterică
3 Izolaţie din amestec de cauciuc obişnuit
B
4 Manta din amestec de cauciuc obişnuit
Domeniu de utilizare
Conectarea la reţea a aparatelor electrice de uz casnic şi similare, cordoanele
C
fiind supuse la solicitari mecanice normale.
Date tehnice D
Standard de produs: SF 25 / 1998
Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 500 V
Temperatura de lucru: max. +60 OC
E
Temperatura minimă a mediului
-30 oC
ambiant:
F
Tensiunea de încercare: 2 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute

MCCM H
Diametru Masă
Număr conductoare Grosime Grosime Masă
x secţiune nominală izolaţie manta
exterior
max.
cupru inf.
cablu
inf.
I
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2x1 0,6 0,9 8,0 19 75 J
2 x 1,5 0,8 1,0 9,8 28 114
2 x 2,5 0,9 1,1 11,6 46 164
3x1 0,6 0,9 8,5 28 90
K
3 x 1,5 0,8 1,0 10,4 42 134
3 x 2,5 0,9 1,1 12,4 69 197
L
4x1 0,6 0,9 9,3 38 108
4 x 1,5 0,8 1,1 11,6 56 170
4 x 2,5 0,9 1,2 13,8 93 247 M
5x1 0,6 1,0 10,3 47 132
5 x 1,5 0,8 1,1 12,7 69 200
5 x 2,5 0,9 1,3 15,3 116 295
7 x 1,5 0,8 1,1 13,1 96 257
12 x 1 0,6 2,5 17,0 113 389

s. c. IP R O EB s. a.
173 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
MCCG
Cabluri flexibile cu manta din cauciuc,
pentru utilizări grele

MCCG
Diametru Masă
Număr conductoare Grosime Grosime Masă
exterior cablu
x secţiune nominală izolaţie manta cupru inf.
max. inf.

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


1 x 1,5 0,8 1,4 7,2 14 58
1 x 2,5 0,9 1,4 8,0 23 75
1x4 1,0 1,5 9,0 36 103
1x6 1,0 1,6 11,0 55 136
1 x 10 1,2 1,8 12,5 99 209
A Construcţie 1 x 16 1,2 1,9 14,5 148 305

1 Conductor multifilar, flexibil din sârmă de cupru, conform SR EN 60228, clasa 5 1 x 25 1,4 2,0 16,5 230 449

B 2 Strat separator de folie poliesterică


3 Izolaţie din amestec de cauciuc obişnuit
1 x 35
1 x 50
1,4
1,6
2,2
2,4
18,5
21,0
329
469
595
611
4 Manta din amestec de cauciuc obişnuit
1 x 70 1,6 2,6 23,5 648 1062
C Domeniu de utilizare
Conectarea la reţea a maşinilor sau aparatelor electrice mobile sau portabile,
1 x 95 1,8 2,8 26,0 872 1390
1 x 120 1,8 3,0 28,5 1117 1684
cablurile fiind supuse la solicitări mecanice grele.
1 x 150 2,0 3,2 31,5 1388 2129
D Date tehnice
1 x 185 2,2 3,4 34,5 1699 2538
SF 116/2004
Standard de produs: 1 x 240 2,4 3,5 38,0 2242 3245
ST 32/2009
E Tensiunea nominală: U0/U = 450 / 750 V
1 x 300
1 x 400
2,6
2,8
3,6
3,8
44,2
45,1
2920
4495
4070
6050
Temperatura de lucru: max. +60 C O 2x1 0,8 1,3 10,5 19 108
F Temperatura minimă a mediului
-30 oC
2 x 1,5 0,8 1,5 11,5 29 139
ambiant: 2 x 2,5 0,9 1,7 13,5 46 200
Tensiunea de încercare: 2,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute 2x4 1,0 1,8 15,0 74 272
G 2x6 1,0 2,0 18,5 113 367
2 x 10 1,2 3,1 24,0 201 656

H 2 x 16
2 x 25
1,2
1,4
3,3
3,6
27,5
31,5
302
470
947
1140
2 x 35 1,4 3,7 33,8 658 1740
I 2 x 50 1,6 3,8 38,7 938 2308
2 x 120 1,8 5,5 56,2 2234 5037
3x1 0,8 1,4 11,5 28 130
J 3 x 1,5 0,8 1,6 12,5 43 167
3 x 2,5 0,9 1,8 14,5 69 241

K 3x4
3x6
1,0
1,0
1,9
2,1
16,0
20,0
111
169
331
450
3 x 10 1,2 3,3 25,5 302 802
L 3 x 16 1,2 3,5 29,5 453 1170
3 x 25 1,4 3,8 34,0 705 1645
3 x 35 1,4 4,1 38,0 1007 2279
M 3 x 50 1,6 4,5 44,0 1435 3155
3 x 70 1,6 4,8 49,5 1982 4034
3 x 95 1,8 5,3 54,0 2669 5306
3 x 120 1,8 5,6 64,6 3417 5550
3 x 150 2,0 6,0 72,8 4248 6855
3 x 185 2,2 6,4 78,1 5198 8176
4x1 0,8 1,5 12,5 38 159
4 x 1,5 0,8 1,7 13,5 57 206

s. c. I PR OEB s.a .
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 174
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri flexibile cu manta de cauciuc, pentru utilizări grele

MCCG (continuare)

Diametru Masă
Număr conductoare Grosime Grosime Masă
exterior cablu
x secţiune nominală izolaţie manta cupru inf.
max. inf.

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


4 x 2,5 0,9 1,9 15,5 93 301
4x4 1,0 2,0 18,0 147 415
4x6 1,0 2,3 22,0 226 574
4 x 10 1,2 3,4 28,0 403 993
1,2 3,6 32,0 604 1456
4 x 16
4 x 25 1,4 4,1 37,5 940 2189
A
4 x 35 1,4 4,4 42,5 1343 2863
4 x 50 1,6 4,8 48,5 1913 3916 B
4 x 70 1,6 5,2 54,5 2642 5106
4 x 95 1,8 5,9 60,5 3559 6771
4 x 120 1,8 6 66 5923 10064 C
4 x 150 2 6,5 78,5 930 13730
0,8 1,6 13,5 47 192
5x1
5 x 1,5 0,8 1,8 15,0 71 247
D
5 x 2,5 0,9 2,0 17,0 116 355
5x4 1,0 2,2 19,5 184 499 E
5x6 1,0 2,5 24,5 282 690
5 x 10 1,2 3,6 30,5 504 1178
5 x 16 1,2 3,9 33,5 755 1741 F
5 x 25 1,4 4,4 41,5 1175 2633
1,4 4,6 47,7 1651 3147
5 x 35
5 x 50 1,6 5 54,4 2345 4439
G
5 x 70 1,6 5,4 61,3 3316 5885
6 x 2,5 0,8 2,5 17,8 135 418 H
7 x 1,5 0,8 2,5 17,2 100 274
7 x 2,5 0,9 2,6 19,2 162 514
12 x 1,5 0,8 2,8 21,9 172 600 I
12 x 2,5 0,9 3,1 25,5 278 857
0,8 3,1 26,1 272 850
19 x 1,5
19 x 2,5 0,9 3,4 29,6 440 1217
J
24 x 1,5 0,8 3,4 30,0 334 1245
24 x 2,5 0,9 3,8 37 551 1564 K
3 x 25 +16 1,4 4,1 37,5 856 2047
3 x 35 +16 1,4 4,4 42,5 1158 2629
3 x 50 + 25 1,6 4,8 48,5 1670 3618 L
3 x 50 + 35 1,6 4,8 45,8 1435 308
1,6 5,2 54,5 2317 4704
3 x 70 + 35
3 x 95 + 50 1,8 5,9 60,5 2669 6220
M
3 x 120 + 70 1,8 5,8 69,3 3417 6545
3 x 150 + 70 2,0 6,2 78,0 4248 7878
3 x 185 + 95 2,2 6,6 73,6 6088 9478

s. c. IP R O EB s. a.
175 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
MCCGI MCCGIs MC85CGI
Cabluri flexibile cu manta de cauciuc,
pentru utilizări grele, cu întârziere
la propagarea flăcării

MCCGI MCCGIs MC85CGI


Diametru Masă
Număr conductoare Grosime Grosime Masă
exterior cablu
x secţiune nominală izolaţie manta cupru inf.
max. inf.

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


1 x 1,5 0,8 1,4 7,1 14 58
1 x 2,5 0,9 1,4 7,9 23 75
1x4 1,0 1,5 9,0 36 103
1x6 1,0 1,6 9,8 55 136

A 1 x 10
1 x 16
1,2
1,2
1,8
1,9
11,9
13,4
99
148
209
305
Construcţie 1 x 25 1,4 2,0 15,8 230 449
B 1 Conductor multifilar flexibil din sârmă de cupru clasa 5, acoperită cu staniu
(MCCGIs) sau neacoperită cu staniu (MCCGI, MC85CGI)
1 x 35 1,4 2,2 17,9 329 595
1 x 50 1,6 2,4 20,6 469 611
2 Izolaţie din amestec de cauciuc obişnuit (MCCGI, MCCGIs) şi din amestec de
cauciuc etilen-propilenic (MC85CGI) 1 x 70 1,6 2,6 23,3 648 1062
C 3 Manta din amestec de cauciuc policloroprenic sau alt elastomer sintetic 1 x 95 1,8 2,8 26,0 872 1390
echivalent 1 x 120 1,8 3,0 28,6 1117 1684
Domeniu de utilizare
D Conectarea la reţea a maşinilor sau aparatelor electrice mobile sau portabile,
1 x 150
1 x 185
2,0
2,2
3,2
3,4
31,4
34,4
1388
1699
2129
2538
cablurile fiind supuse la solicitări mecanice grele. Cablurile sunt rezistente la
uleiuri minerale şi sunt cu întârziere la propagarea flăcării. 1 x 240 2,4 3,5 38,3 2242 3245
E Date tehnice
2x1 0,8 1,3 10,0 19 108
2 x 1,5 0,8 1,5 11,0 29 139
Standard de produs: SF 29/2008 IPROEB 2 x 2,5 0,9 1,7 13,1 46 200
F Tensiunea nominală: U0/U = 450 / 750 V 2x4 1,0 1,8 15,1 74 272
2x6 1,0 2,0 16,8 113 367
Temperatura de lucru: maxim 60 oC (MCCGI) şi 85 oC (MC85CGI)
G Temperatura minimă a mediului
-30 oC
2 x 10
2 x 16
1,2
1,2
3,1
3,3
22,6
25,7
201
302
656
947
ambiant:
2 x 25 1,4 3,6 30,7 470 1140
Tensiunea de încercare: 2,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute
H Încercarea la foc: conform SR EN 60332-1-2
3x1 0,8 1,4 10,7 28 130
3 x 1,5 0,8 1,6 11,9 43 167
3 x 2,5 0,9 1,8 14,0 69 241
I 3x4 1,0 1,9 16,2 111 331
3x6 1,0 2,1 18,0 169 450

J 3 x 10
3 x 16
1,2
1,2
3,3
3,5
24,2
27,6
302
453
802
1170
3 x 25 1,4 3,8 33,0 705 1645
K 3 x 35 1,4 4,1 37,1 1007 2279
3 x 50 1,6 4,5 42,9 1435 3155
3 x 70 1,6 4,8 48,3 1982 4034
L 3 x 95 1,8 5,3 54,0 2669 5306
3 x 120 1,8 5,6 64,6 3417 5550

M 3 x 150
3 x 185
2,0
2,2
6,0
6,4
72,8
78,1
4248
5198
6855
8176
4x1 0,8 1,5 11,9 38 159
4 x 1,5 0,8 1,7 13,1 57 206
4 x 2,5 0,9 1,9 15,5 93 301
4x4 1,0 2,0 17,9 147 415
4x6 1,0 2,3 20,0 226 574
4 x 10 1,2 3,4 26,5 403 993
4 x 16 1,2 3,6 30,1 604 1456
4 x 25 1,4 4,1 36,6 940 2189
4 x 35 1,4 4,4 41,1 1343 2863

s. c. I PR OEB s.a .
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 176
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri flexibile cu manta de cauciuc, pentru utilizări
grele cu întârziere la propagarea flăcării

MCCGI MCCGIs MC85CGI (continuare)

Diametru Masă
Număr conductoare Grosime Grosime Masă
exterior cablu
x secţiune nominală izolaţie manta cupru inf.
max. inf.

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


4 x 50 1,6 4,8 47,5 1913 3916
4 x 70 1,6 5,2 54,0 2642 5106
4 x 95 1,8 5,9 61,0 3559 6771
4 x 120 1,8 6,0 53,0 4557 6836
4 x 150
5x1
2,0
0,8
6,5
1,6
58,0
13,1
5663
47
8495
192
A
5 x 1,5 0,8 1,8 14,4 71 247
5 x 2,5 0,9 2,0 17,0 116 355 B
5x4 1,0 2,2 19,9 184 499
5x6 1,0 2,5 22,2 282 690
5 x 10 1,2 3,6 29,1 504 1178 C
5 x 16 1,2 3,9 33,3 755 1741
5 x 25
7 x 1,5
1,4
0,8
4,4
2,5
40,4
17,2
1175
100
2633
274
D
7 x 2,5 0,9 2,6 19,2 162 514
12 x 1,5 0,8 2,8 21,9 172 600 E
12 x 2,5 0,9 3,1 25,5 278 857
19 x 1,5 0,8 3,1 26,1 272 850
19 x 2,5 0,9 3,4 29,6 440 1217 F
24 x 1,5 0,8 3,4 30,0 334 1245
3 x 25 + 16
3 x 35 + 16
1,4
1,4
4,1
4,4
37,5
42,5
856
1158
2047
2629
G
3 x 50 + 25 1,6 4,8 48,5 1670 3618
3 x 70 + 35 1,6 5,2 54,5 2317 4704 H
3 x 95 + 50 1,8 5,9 60,5 2669 6220
3 x 120 + 70 1,8 5,8 69,3 3417 6545
3 x 150 + 70 2,0 6,2 78,0 4248 7878 I
3 x 185 + 95 2,2 6,6 73,6 6088 9478

s. c. IP R O EB s. a.
177 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
MCCGt
Cabluri flexibile cu izolaţie şi manta de
cauciuc cu fir purtător

MCCGt
Diametru Masă
Număr conductoare Grosime Grosime Masă
exterior cablu
x secţiune nominală izolaţie manta cupru inf.
max. inf.

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


3x1 0,8 1,4 11,5 28 130
3 x 1,5 0,8 1,6 12,5 43 167
3 x 2,5 0,9 1,8 14,5 69 241
3x4 1,0 1,9 16,0 111 331
3x6 1,0 2,1 20,0 169 450
A Construcţie
3 x 10 1,2 3,3 25,5 302 802
3 x 16 1,2 3,5 29,5 453 1170
1 Fir purtător nemetalic
B 2 Conductor multifilar, flexibil clasa 5 din sârmă de cupru, conform SR EN 60228
3 Strat separator din folie poliesterică
3 x 25
3 x 35
1,4
1,4
3,8
4,1
34,0
38,0
705
1007
1645
2279
4 Izolaţie din amestec de cauciuc obişnuit 3 x 50 1,6 4,5 44,0 1435 3155
5 Manta din amestec de cauciuc obişnuit
C Domeniu de utilizare
3 x 70
3 x 95
1,6
1,8
4,8
5,3
49,5
54,0
1982
2669
4034
5306
La instalaţii de ridicat şi transportat, cablurile fiind supuse la solicitări 3 x 120 1,8 5,6 64,6 3417 5550
D mecanice grele. 3 x 150 2,0 6,0 72,8 4248 6855
Date tehnice 3 x 185 2,2 6,4 78,1 5198 8176
Standard de produs: SF 77/ 2001 4x1 0,8 1,5 12,5 38 159
E Tensiunea nominală: U0/U = 450 / 750 V
4 x 1,5 0,8 1,7 13,5 57 206
4 x 2,5 0,9 1,9 15,5 93 301
Temperatura de lucru: maxim 60 oC 4x4 1,0 2,0 18,0 147 415
F Temperatura minimă a mediului 4x6 1,0 2,3 22,0 226 574
-30 oC
ambiant: 4 x 10 1,2 3,4 28,0 403 993

G Tensiunea de încercare: 2,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute 4 x 16


4 x 25
1,2
1,4
3,6
4,1
32,0
37,5
604
940
1456
2189
4 x 35 1,4 4,4 42,5 1343 2863

H 4 x 50
4 x 70
1,6
1,6
4,8
5,2
42,5
54,5
1913
2642
3916
5106
4 x 95 1,8 5,9 60,5 3559 6771
I 5x1 0,8 1,6 13,5 47 192
5 x 1,5 0,8 1,8 15,0 71 247
5 x 2,5 0,9 2,0 17,0 116 355
J 5x4 1,0 2,2 19,5 184 499
5x6 1,0 2,5 24,5 282 690
5 x 10 1,2 3,6 30,5 504 1178
K 5 x 16 1,2 3,9 33,5 755 1741
5 x 25 1,4 4,4 41,5 1175 2633
0,8 2,5 17,2 100 274
L 7 x 1,5
7 x 2,5 0,9 2,6 19,2 162 514
12 x 1,5 0,8 2,8 21,9 172 600

M 12 x 2,5
19 x 1,5
0,9
0,8
3,1
3,1
25,5
26,1
278
272
857
850
19 x 2,5 0,9 3,4 29,6 440 1217
24 x 1,5 0,8 3,4 30,0 334 1245
3 x 25 + 16 1,4 4,1 37,5 856 2047
3 x 35 + 16 1,4 4,4 42,5 1158 2629
3 x 50 + 25 1,6 4,8 48,5 1670 3618
3 x 70 + 35 1,6 5,2 54,5 2317 4704
3 x 95 + 50 1,8 5,5 60,5 2669 6220
3 x 120 + 70 1,8 5,8 69,3 3417 6545
3 x 150 + 70 2,0 6,2 78,0 4248 7878
3 x 185 + 95 2,2 6,6 83,6 6088 9478
s. c. I PR OEB s.a .
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 178
Fax +40 (0)263 234701
HO5RR-F HO5RN-F
Cordoane flexibile cu izolaţie şi manta de Cabluri flexibile cu manta de cauciuc
cauciuc policloroprenic sau alt elastomer sintetic
echivalent

Construcţie Construcţie
A
1 Conductor flexibil de cupru clasa 5 , conform SR EN 60228 1 Conductor flexibil de cupru clasa 5 , conform SR EN 60228
2 Izolaţie din amestec de cauciuc etilen-propilenic, tip EI 4 2 Izolaţie din amestec de cauciuc etilen-propilenic, tip EI 4
3 Manta din amestec de cauciuc etilen-propilenic, tip EM 3 3 Manta din amestec de cauciuc policloroprenic sau alt elastomer sintetic echivalent,
tip EM2
B
Domeniu de utilizare
Conectarea la reţea a aparatelor electrice de uz casnic şi similare, cordoanele Domeniu de utilizare
fiind supuse la solicitări mecanice uşoare. Pentru utilizări generale în gospodărie, bucătării, birouri şi pentru alimentarea C
Date tehnice aparatelor unde cablurile sunt supuse la solicitări mecanice slabe (de exemplu
aspiratoare, aparate de cusut, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, etc.)
Standard de produs: SR HD 22.4 S4
Date tehnice D
Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 500 V
Standard de produs: SR HD 22.4 S3
Temperatura de utilizare: între -30 oC si +60 oC
Temperatura maxima admisa pe
Tensiunea nominală: U0/U = 300 / 500 V E
+60 C
o
conductor : Temperatura de utilizare: între - 30 C şi + 60 C
o o

Tensiunea de încercare: 2 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute Temperatura maximă admisă


pe conductor:
+60 oC F
Tensiunea de încercare: 2000 V ; 50 Hz, timp de 5 minute

Cablurile rezista la incercarea la foc conform SR EN 60332-1-2 G


HO5RR-F

Număr conductoare Grosime Grosime


Diametru
Masă
Masă H
exterior cablu
x secţiune nominală izolaţie manta cupru
max. inf.

mm2 mm mm mm kg/km kg/km I


2 x 0,75 0,6 0,8 7,4 14 61
HO5RN-F
2x 1 0,6 0,9 8,0 19 71
Număr
J
2 x 1,5 0,8 1,0 9,8 28 107 Grosime Grosime Diametru exterior Masă Masă
conductoare
2 x 2,5 0,9 1,1 11,6 46 157 nominală nominală cupru cablu
x secţiune
3 x 0,75 0,6 0,9 8,1 21 75 nominală
izolaţie manta
minim maxim
inf. inf.
K
3x 1 0,6 0,9 8,5 28 85 mm2 mm mm mm mm kg / km kg / km
3 x 1,5 0,8 1,0 10,4 41 129
3 x 2,5 0,9 1,1 12,4 69 190
2 x 0,75
2x1
0,6
0,6
0,8
0,9
5,7
6,1
7,4
8,0
14,1
18,8
59,4
69,8
L
3x 4 1,0 1,2 14,5 111 272 3 x 0,75 0,6 0,9 6,2 8,1 21,2 73,8
3x 6 1,0 1,4 16,3 167 397 3x1 0,6 0,9 6,5 8,5 28,2 83,4 M
4 x 0,75 0,6 0,9 8,8 28 91 4 x 0,75 0,6 0,9 6,8 8,8 28,2 88,6
4x 1 0,6 0,9 9,3 38 104 4x1 0,6 0,9 7,1 9,0 37,6 100,7
4 x 1,5 0,8 1,1 11,6 55 161
4 x 2,5 0,9 1,2 13,8 92 239
4x 4 1,0 1,3 16,2 148 341
4x 6 1,0 1,5 18,1 223 370
5 x 0,75 0,6 1,0 9,9 35 111
5x 1 0,6 1,0 10,3 47 127
5 x 1,5 0,8 1,1 12,7 69 190
5 x 2,5 0,9 1,3 15,3 115 289

s. c. IP R O EB s. a.
179 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
HO7RN-F
Cabluri flexibile cu manta groasă de cauciuc
policloroprenic sau alt elastomer sintetic echivalent

HO7RN-F
Diametru Masă
Număr conductoare Grosime Grosime Masă
exterior cablu
x secţiune nominală izolaţie manta cupru
max. inf.

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


1 x 1,5 0,8 1,4 7,1 14 54
1 x 2,5 0,9 1,4 7,9 23 72
1x4 1,0 1,5 9,0 36 99
1x6 1,0 1,6 9,8 54 136
1 x 10 1,2 1,8 11,9 99 220
A Construcţie
1 x 16 1,2 1,9 13,4 148 294
1 x 25 1,4 2,0 15,8 230 422
1 Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228 1 x 35 1,4 2,2 17,9 329 566
B 2 Izolaţie din amestec de cauciuc etilen-propilenic, tip EI 4
3 Manta din amestec de cauciuc policloroprenic sau alt elastomer sintetic
1 x 50 1,6 2,4 20,6 469 771
echivalent, tip EM2 1 x 70 1,6 2,6 23,3 663 1030

C Domeniu de utilizare
1 x 95
1 x 120
1,8
1,8
2,8
3,0
26,0
28,6
872
1117
1331
1650
Conectarea la reţea a maşinilor sau aparatelor electrice mobile sau portabile, în
domeniul industriei şi agriculturii, cablurile fiind supuse la solicitări mecanice 1 x 150 2,0 3,2 31,4 1388 2042
D medii. 1 x 185 2,2 3,4 34,4 1699 2445
Date tehnice 1 x 240 2,4 3,5 38,3 2242 3133

Standard de produs: SR HD 22.4 S3 2x1 0,8 1,3 10,0 19 100


E 2 x 1,5 0,8 1,5 11,0 28 128
Tensiunea nominală: U0/U = 450 / 740 V
2 x 2,5 0,9 1,7 13,1 46 187
Temperatura maxima admisa pe + 60 C
F 1,0 1,8 15,1 74 256
o
conductor : 2x4
Temperatura minimă a mediului 2x6 1,0 2,0 16,8 111 365
-30 C
o
ambiant: 2 x 10 1,2 3,1 22,6 201 675
G Tensiunea de încercare: 2,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute 2 x 16 1,2 3,3 25,7 302 890
Cablurile rezista la incercarea la foc conform SR EN 60332-1-2 2 x 25 1,4 3,6 30,7 470 1278
3x1 0,8 1,4 10,7 28 121
H 3 x 1,5 0,8 1,6 11,9 41 155
3 x 2,5 0,9 1,8 14,0 69 228

I 3x4
3x6
1,0
1,0
1,9
2,1
16,2
18,0
111
167
315
448
3 x 10 1,2 3,3 24,2 302 831
J 3 x 16 1,2 3,5 27,6 453 1104
3 x 25 1,4 3,8 33,0 705 1594
3 x 35 1,4 4,1 37,1 1007 2112
K 3 x 50 1,6 4,5 42,9 1435 2885
3 x 70 1,6 4,8 48,3 2029 3814

L 3 x 95
3 x 120
1,8
1,8
5,3
5,6
54,0
60,0
2669
3417
4953
6094
3 x 150 2,0 6,0 66,0 4248 7598
M 3 x 185 2,2 6,4 72,0 5198 9049
4x1 0,8 1,5 11,9 38 149
4 x 1,5 0,8 1,7 13,1 55 191
4 x 2,5 0,9 1,9 15,5 92 268
4x4 1,0 2,0 11,9 148 389
4x6 1,0 2,3 20,0 222 533
4 x 10 1,2 3,4 26,5 403 1016
4 x 16 1,2 3,6 30,1 604 1358
4 x 25 1,4 4,1 36,6 940 1999
4 x 35 1,4 4,4 41,1 1343 2652
4 x 50 1,6 4,8 47,5 1913 3619

s. c. I PR OEB s.a .
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 180
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri flexibile cu manta groasă de cauciuc policloroprenic
sau alt elastomer sintetic echivalent

HO7RN-F (continuare)

Diametru Masă
Număr conductoare Grosime Grosime Masă
exterior cablu
x secţiune nominală izolaţie manta cupru
max. inf.

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


4 x 70 1,6 5,2 54,0 2705 4780
4 x 95 1,8 5,9 61,0 3559 6297
4 x 120 1,8 6,0 66,0 4556 7674
4 x 150 2,0 6,5 73,0 5664 9473
4 x 185 2,2 7,0 80,0 6931 11455
A
5x1 0,8 1,6 13,1 47 177
5 x 1,5 0,8 1,8 14,4 69 229
5 x 2,5 0,9 2,0 17,0 115 335 B
5x4 1,0 2,2 19,9 185 475
5x6 1,0 2,5 22,2 278 682
5 x 10 1,2 3,6 29,1 504 1073
C
5 x 16 1,2 3,9 33,3 755 1644
5 x 25 1,4 4,4 40,4 1175 2411
D
6 x 1,5 0,8 2,5 17,5 83 311
6 x 2,5 0,9 2,7 20,0 138 444
6x4 1,0 2,9 23,2 222 617 E
7 x 1,5 0,8 2,5 17,5 97 499
7 x 2,5 0,9 2,8 19,0 158 544
12 x 1,5 0,8 2,9 22,4 165 544
F
12 x 2,5 0,9 3,1 26,2 275 782
12 x 4 1,0 3,5 30,9 444 1120
G
18 x 1,5 0,8 3,2 26,3 248 790
18 x 2,5 0,9 3,5 30,9 413 1160
18 x 4 1,0 3,9 36,4 666 1679 H
19 x 2,5 0,9 3,6 30,8 436 1156
24 x 1,5 0,8 3,8 31,5 372 1101
24 x 2,5 0,9 3,8 37,0 620 1558
I
27 x 2,5 0,9 4,1 37,18 620 1642
30 x 1,5 0,8 3,8 30,92 405 1236
J
30 x 2,5 0,9 4,2 37,08 675 1819
36 x 1,5 0,8 3,8 35,2 496 1401
36 x 2,5 0,9 4,4 41,8 827 2104 K
37 x 1,5 0,8 3,9 33,22 500 1451
37 x 2,5 0,9 4,3 39,49 833 2129
L

s. c. IP R O EB s. a.
181 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
MSudC MSudC-IU MSudCC HO1N2-D
Cablu pentru sudare electrică Cablu pentru sudare electrică

Construcţie Construcţie
1 Conductor multifilar, flexibil din sârmă de cupru, clasa 6 1 Conductor multifilar, flexibil din sârmă de cupru, clasa 6
A 2 Strat separator de folie poliesterică 2 Strat separator de folie poliesterică
3 Izolaţie de cauciuc obişnuit pentru MSudCC 3 Manta din amestec de cauciuc policloroprenic sau alt elastomer sintetic
4 Manta din amestec de cauciuc obişnuit pentru MSudC şi MSudCC şi pe bază echivalent ,tip EM5
B de cauciuc policloroprenic sau alt elastomer sintetic rezistent la ulei mineral
pentru MSudC-IU Domeniu de utilizare
Domeniu de utilizare La sudarea electrică cu arc, pentru legătura de la agregatul de sudare la portelectrod

C La sudarea electrică cu arc, pentru legătura de la agregatul de sudare la portelectrod Date tehnice
Date tehnice Standard de produs: HD 22.6 S2
Tensiunea nominală: 100 V
D Standard de produs:
Tensiunea nominală:
SF 24/1998
100 V Temperatura de lucru: max. + 60 oC

Temperatura de lucru: max. + 60 oC Temperatura minimă a mediului - 30 oC


ambiant:
E Temperatura minimă a mediului - 30 oC Tensiunea de încercare: 1 kV, 50 Hz, timp de 5 minute, în apă
ambiant:
Tensiunea de încercare: 1 kV, 50 Hz, timp de 5 minute, în apă Cablurile rezista la incercarea la foc conform SR EN 60332-1-2
F Cablurile tip MSudC-IU rezista la incercarea la foc conform SR EN 60332-1-2

G
MSudC MSudC-IU HO1N2-D
H Grosime
Diametru
Masă Masă Grosime
Diametru
Masă Masă cablu
Secţiune exterior Secţiune exterior
manta cupru informativă manta cupru informativă
maxim maxim
I mm2 mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm kg/km kg/km
16 2,0 11,5 153 234 16 2,0 11,0 153 234
25 2,0 13,0 229 320 25 2,0 12,7 229 320
J 35 2,0 14,5 325 433 35 2,0 14,2 325 433
50 2,2 17,0 465 600 50 2,2 16,5 467 600
2,4 19,2 652 835
K 70 2,4 19,5 660 835 70
95 2,6 21,4 891 1098
95 2,6 22,0 881 1098
120 2,6 25,8 1125 1358 120 2,8 24,0 1117 1365

L 150 3,0 28,7 1394 1694 150 3,0 26,4 1388 1702
185 3,2 28,9 1699 2067
MSudCC
M Diametru
Grosime Grosime Masă Masă
Secţiune exterior
izolaţie manta cupru informativă
maxim
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
16 1,2 1,5 14,4 153 238
25 1,4 1,5 16,7 229 325
35 1,4 1,6 20,3 325 438
50 1,6 1,6 22,2 465 607
70 1,6 1,6 24,2 652 831
95 1,8 2,0 27,9 910 1130

s. c. I PR OEB s.a .
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 182
Fax +40 (0)263 234701
NSHXAFÖ 1,8 / 3 kV
Cabluri flexibile monoconductoare, cu izolaţie şi manta de
cauciuc fără halogeni, cu emisie redusă de fum (LSFH)

NSHXAFÖ
Secţiune Grosime Grosime Diametru Masă Masă
nominală nominală nominală exterior cupru cablu
conductor izolaţie manta nom. max. (inf.) (inf.)
mm mm mm mm mm kg/km kg/km
1,5 1,3 0,8 5,8 7,0 13,6 53
2,5 1,3 0,8 6,3 7,5 22,7 67
4 1,3 0,8 6,8 9,0 36,7 85
6 1,3 0,8 7,4 9,5 55,0 110
Construcţie
10 1,5 0,8 8,7 11,0 93,1 163 A
1 Conductor de cupru flexibil, clasa 5 conform VDE 0295 (SR EN 60228), sârme
acoperite cu staniu 16 1,5 0,8 10,5 13,0 147 236
2 Izolaţie de cauciuc etilen-propilenic tip 3GI3, clasa termica 90oC, conform
VDE 0207-20
25 1,8 1,0 12,9 15,0 228 359
B
35 1,8 1,0 14,4 16,5 326 477
3 Manta de cauciuc EVA, tip HM3, conform VDE 0207-24, rezistentă la ulei
mineral şi la foc, cu emisie redusă de fum, de gaze toxice şi corosive 50 1,8 1,0 16,2 18,0 464 635

Domeniu de utilizare 70 1,8 1,0 18,2 20,5 656 854 C


Destinate pentru utilizare în tracţiunea electrică, la vehiculele ce circulă pe şine 95 2,2 1,0 20,8 24,0 864 1112
şi la autobuse, în circuite de 1000 V cc. 2,2 1,0 22,7 26,0 1105 1383
Se pot utliza si la tensiunea de 3000 V curent continuu.
120
150 2,2 1,2 25,6 28,0 1374 1713
D
Date tehnice 185 2,4 1,2 27,4 31,0 1682 2055
Standard de referinţă: VDE 0250-606 240 2,6 1,2 30,8 34,5 2220 2662 E
Tensiunea nominală: Uo/U =1,8/3 kV 300 2,8 1,2 33,9 38,0 2758 3268
Temperatura de utilizare între - 40 oC şi + 80 oC
(instalaţii fixe):
F
Temperatura minimă la instalare: -20 oC
Temperatura maximă admisă pe 90 oC
conductor în regim continuu: G
Temperatura maximă admisă pe
250 oC
conductor la scurtcircuit, 1 s:
Tensiunea de încercare: 6000 V, 50 Hz, timp de 5 minute, în apă H
Rezistenţa de suprafaţă a mantalei: minim 109 Ω
Raza minimă de curbură: 6 x diametrul exterior
I
Comportarea la foc :
Cablurile rezistă la încercarea la foc, conform VDE 0472-804, metoda B
(SR EN 60332-1-2)
Corosivitatea gazelor degajate la ardere : pH ≥ 4,3 J
Conductivitatea gazelor : ≤ 100 μS/cm
Permeabilitatea luminii : ≥ 60 %
K

s. c. IP R O EB s. a.
183 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
HO7ZZ-F
Cabluri flexibile cu izolaţie şi manta de polimer reticulat cu
emisie redusă de fum şi gaze corosive (LSFH)

HO7ZZ-F

Grosime Grosime Diametru exterior Masă Masă


Secţiune
nominală nominală cupru cablu
nominală min. nom. max.
izolaţie manta (inf.) (inf.)

mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km
1 x 35 1,4 2,2 14,30 16,1 17,9 326 575
3 2 1 1 x 50 1,6 2,4 16,50 18,7 20,6 464 781

Construcţie 1 x 70 1,6 2,6 18,60 20,9 23,3 641 1021


1 x 95 1,8 2,8 20,80 23,7 26,0 862 1338
A 1 Conductor de cupru flexibil, clasa 5 conform SR EN 60228
2 Izolaţie de polimer reticulat tip EI8 conform SR HD 22.1 1 x 120 1,8 3,0 22,80 26,0 28,6 1105 1660
3 Manta exterioară de polimer reticulat tip EM8 conform SR HD 22.1
1 x 150 2,0 3,2 25,20 29,3 31,4 1382 2060

B Domeniu de utilizare 1 x185 2,2 3,4 27,60 31,6 34,4 1722 2500
Pentru instalaţii electrice mobile în interior şi temporar în exterior, în locuri 1 x 240 2,4 3,5 30,60 35,2 38,3 2196 3122
unde este impusă degajare redusă de fum şi gaze corosive în caz de incendiu.
C În instalaţii fixe se pot utiliza până la tensiunea de 600/1000 V
1 x 300
2x1
2,6
0,8
3,6
1,3
33,50
7,70
38,5
8,44
41,9
10,0
2798
18,6
3860
107
Date tehnice
2 x 1,5 0,8 1,5 8,50 9,44 11,0 27,3 136
D Standard de referinţă:
Tensiunea nominală:
SR HD 22.13
Uo/U: 450/750V
2 x 2,5 0,9 1,7 10,49 11,2 13,1 45,5 196
2x4 1,0 1,8 12,03 12,8 15,1 73,3 266
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):
E • în exploatare -5 oC
2x6 1,0 2,0 13,75 14,6 16,8 110 354
2 x 10 1,2 3,1 19,67 20,8 22,6 195 692
Temperatura maximă de utilizare (măsurată pe mantă): 50 oC
2 x 16 1,2 3,3 22,16 23,4 25,7 299 914
F Temperatura maximă admisă pe conductor:
2 x 25 1,4 3,6 26,20 27,6 30,7 465 1308
• în condiţii normale de exploatare 70 oC
3x1 0,8 1,4 8,45 9,11 10,7 27,9 128
250 oC (160 oC dacă sunt
G • la scurtcircuit (max. 5 s):
înnădiri prin cositorire) 3 x 1,5 0,8 1,6 9,45 10,2 11,9 40,9 163

Tensiunea de încercare: 2500 V, 50 Hz, 15 min, în apă 3 x 2,5 0,9 1,8 11,29 12,1 14,0 68,2 237

H Cablurile rezistă la încercarea la foc conform SR EN 60332-1-2 şi SR EN 50265-


2-4 cat. C
3x4
3x6
1,0
1,0
1,9
2,1
12,93
14,76
13,8
15,7
16,2
18,0
110
165
325
434
3 x 10 1,2 3,3 21,18 22,4 24,2 293 847
Corosivitate gaze degajate la ardere:
I • pH ≥ 4,3
3 x 16 1,2 3,5 21,80 25,1 27,6 449 1129
3 x 25 1,4 3,8 26,10 29,6 33,0 698 1624
• conductivitate ≤ 10 µS/mm
J Raza minimă de curbură:
3 x 35 1,4 4,1 29,30 33,5 37,1 997 2148
3 x 50 1,6 4,5 34,10 39,0 42,9 1421 2929
• 4 x diametrul exterior în instalaţii fixe
3 x 70 1,6 4,8 38,40 43,5 48,3 1962 3787
K • 6 x diametrul exterior în instalaţii mobile
3 x 95 1,8 5,3 48,30 49,7 54,0 2638 4992

HO7ZZ-F 3 x 120 1,8 5,6 47,40 54,4 60,0 3383 6142

L 3 x 150 2,0 6,0 52,00 61,5 66,0 4230 7681

Grosime Grosime Diametru exterior Masă Masă 3 x 185 2,2 6,4 57,00 66,4 72,0 5270 9259
Secţiune
nominală nominală cupru cablu
M nominală
izolaţie manta min. nom. max. (inf.) (inf.)
4x1
4 x 1,5
0,8
0,8
1,5
1,7
9,20
10,20
10,1
11,2
11,9
13,1
37,2
54,5
157
199
mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km 4 x 2,5 0,9 1,9 12,10 13,3 15,5 90,9 289
1 x 1,5 0,8 1,4 5,70 6,02 7,10 13,4 58 4x4 1,0 2,0 14,00 15,2 17,9 147 399
1 x 2,5 0,9 1,4 6,30 6,72 7,90 22,3 76 4x6 1,0 2,3 15,7 17,5 20,0 220 543
1x4 1,0 1,5 7,20 7,62 9,00 35,9 103 4 x 10 1,2 3,4 20,90 24,5 26,5 391 1033
1x6 1,0 1,6 7,90 8,52 9,80 53,9 134
4 x 16 1,2 3,6 23,80 27,5 30,1 598 1384
1 x 10 1,2 1,8 9,50 10,9 11,9 95,8 224
4 x 25 1,4 4,1 28,90 32,9 36,6 931 2032
1 x 16 1,2 1,9 10,80 12,2 13,4 147 301
4 x 35 1,4 4,4 32,50 37,1 41,1 1329 2690
1 x 25 1,4 2,0 12,70 14,2 15,8 228 430
4 x 50 1,6 4,8 37,70 43,2 47,5 1894 3665

s. c. I PR OEB s.a .
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 184
Fax +40 (0)263 234701
FSiCff-F FCffSi-F
Cabluri cu izolaţie de cauciuc siliconic
şi manta de cauciuc policloroprenic

HO7ZZ-F

Grosime Grosime Diametru exterior Masă Masă


Secţiune
nominală nominală cupru cablu
nominală min. nom. max.
izolaţie manta (inf.) (inf.)

mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km
4 x 70 1,6 5,2 42,70 48,4 54,0 2616 4771
4 x 95 1,8 5,9 48,40 55,6 61,0 3518 6337
4 x 120 1,8 6,0 53,00 60,4 66,0 4510 7738
4 x 150 2,0 6,5 58,00 68,4 73,0 5640 9693
4 x 185 2,2 7,0 64,00 74,0 80,0 7026 11731 Construcţie
A
5x1 0,8 1,6 10,20 11,1 13,1 46,5 187
1 Conductor de cupru flexibil, clasa 5, conform SR EN 60228, din sârme acoperite
5 x 1,5 0,8 1,8 11,20 12,3 14,4 68,2 238 cu staniu pentru FCffSi-F sau neacoperite pentru FSiCff-F B
5 x 2,5 0,9 2,0 13,30 14,6 17,0 144 345 2 Izolaţie de cauciuc siliconic
3 Manta de amestec de cauciuc policloroprenic
5x4
5x6
1,0
1,0
2,2
2,5
15,60
17,50
16,9
19,4
19,9
22,2
183
275
485
658
Domeniu de utilizare C
Cablurile cu izolaţie de cauciuc siliconic şi manta de cauciuc policloroprenic se
5 x 10 1,2 3,6 22,90 26,9 29,1 489 1238 utilizează în circuitele de aprindere la gazomotocompresoare ca legătură între
5 x 16 1,2 3,9 26,40 30,5 33,3 748 1677 bobine şi bujii. D
5 x 25 1,4 4,4 32,00 36,4 40,4 1163 2457 Date tehnice
6 x 1,5 0,8 2,5 13,40 14,7 17,2 81,8 320 Standard de produs: SF 78/2001
E
6 x 2,5 0,9 2,7 15,70 17,2 20,0 136 452 Tensiunea nominală: 20 kV
6x4 1,0 2,9 18,20 19,7 23,2 220 623
7 x 1,5 0,8 2,6 13,97 14,9 17,8 95,5 351
Temperatura de utilizare: între - 55 oC şi + 85 oC
F
Tensiunea de încercare: 20 kV, 50 Hz, 5 minute, în apă
7 x 2,5 0,9 2,8 16,37 17,4 20,8 159 497
7x4 1,0 3,0 18,77 19,9 23,8 257 688 G
12 x 1,5 0,8 2,9 17,60 20,2 22,4 164 580
12 x 2,5
12 x 4
0,9
1,0
3,1
3,5
20,60
24,40
23,7
27,6
26,2
30,9
273
440
825
1174
H
18 x 1,5 0,8 3,2 20,70 22,5 26,3 245 777
18 x 2,5 0,9 3,5 24,40 26,6 30,9 409 1125 I
18 x 4 1,0 3,9 28,80 30,9 36,4 660 1601
19 x 1,5 0,8 3,2 21,30 22,5 27,0 259 801
J
19 x 2,5 0,9 3,5 25,24 26,6 31,9 432 1162
24 x 1,5 0,8 3,8 24,30 26,9 30,7 327 1064
24 x 2,5 0,9 3,8 28,80 31,1 36,4 545 1482 K
FSiCff-F FCffSi-F
27 x 2,5 0,9 4,1 18,86 20,0 24,0 614 1341
36 x 1,5 0,8 3,8 27,80 17,3 35,2 491 1125 Secţiune Diametru
nominală maxim
Diametru
Grosime Grosime Diametru
nominală nominală exterior
Masă Masă L
36 x 2,5 0,9 4,3 33,20 20,4 41,8 818 1690 conductor cupru cablu
conductor sârme izolaţie manta min. max.
3 x 25 + 16
3 x 35 + 16
1,4/1,2
1,4/1,2
4,1
4,4
29,90
33,08
31,5
34,8
37,8
41,7
919
1147
2732
3358
mm2 mm mm mm mm mm kg/km kg/km M
1,5 0,26 1,6 2,5 1,9 10,4 11 14 148
3 x 50 + 25 1,6/1,4 4,8 38,70 40,6 48,8 1653 4601
2,5 0,26 2,1 2,5 1,9 10,9 11,5 23 159
3 x 70 + 35 1,6/1,4 5,2 43,47 45,6 54,7 2294 5929 4 0,31 2,6 2,5 1,9 11,4 12 36 203
3 x 95 + 50 1,8/1,6 5,9 50,24 52,7 63,2 3112 7928
3 x 120 + 70 1,8/1,6 5,8 54,39 57,0 68,4 4037 9636
3 x 150 + 70 2,0/1,6 6,2 60,19 63,0 75,6 4884 11781
3 x 185 + 95 2,2/1,8 6,6 65,64 68,7 82,4 6149 14253

s. c. IP R O EB s. a.
185 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
N2GMH2G MffCC-W
Cordoane flexibile cu izolaţie şi manta Cablu cu izolaţie şi manta de cauciuc,
de cauciuc siliconic pentru transportul energiei

Construcţie
A Construcţie 1 Conductor multifilar, flexibil, din sârme de cupru acoperite cu staniu, conform
SR EN 60228, clasa 5
1 Conductor multifilar, flexibil cositorit din sârmă de cupru, clasa 5,
2 Izolaţie din amestec de cauciuc etilen–propilenic
B conform SR EN 60228
2 Izolaţie de cauciuc siliconic
3 Manta din amestec de cauciuc policloroprenic sau alt elastomer sintentic echivalent
3 Manta de cauciuc siliconic Domeniu de utilizare
Domeniu de utilizare
C La aparate electrice mobile folosite în domeniul de temperatură: -55 oC ÷ 180 oC
Pentru transport energie la instalaţia de balizaj pentru aerodroame

Date tehnice
Date tehnice
D Standard de produs: VDE 0250-816 Standard de produs: STI 589/88

Tensiunea nominală: U0/U= 300/500 V Tensiunea nominală: U0/U= 6/10 kV

E Temperatura de lucru: max. + 180 oC


Temperatura de lucru: max. + 85 oC
Temperatura minimă a mediului
-55 C
o
Temperatura minimă a mediului
ambiant: -30 oC
F Tensiunea de încercare: 2 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
ambiant:
Tensiunea de încercare: 15 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute

G
N2GMH2G MffCC-W
Număr
H Număr
conductoare
Grosime
nominală
Grosime
nominală
Diametru
exterior
Masă
Masă
cablu
conductoare Grosime Grosime
Diametru
exterior
Masă
Masă
cablu
x secţiune cupru x secţiune izolaţie manta cupru
izolaţie manta maxim inf. maxim informativă
nominală nominală
I mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2 x 0,75 0,6 0,8 7,2 14 55 1x6 3,8 1,5 16,3 53 285

J 2x1
2 x 1,5
0,6
0,7
0,9
1,0
7,8
9,0
19
28
64
93
2 x 2,5 0,8 1,1 10,5 46 134

K 3 x 0,75 0,6 0,9 7,8 21 68


3x1 0,6 0,9 8,2 28 78
3 x 1,5 0,7 1,0 9,6 41 110
L 3 x 2,5 0,8 1,1 11,5 69 165
4 x 0,75 0,6 0,9 8,4 28 83

M 4x1
4 x 1,5
0,6
0,7
0,9
1,1
8,8
10,5
38
55
95
138
4 x 2,5 0,8 1,2 12,5 92 208
5 x 0,75 0,6 1,0 9,4 35 101
5x1 0,6 1,0 9,8 47 116
5 x 1,5 0,7 1,1 11,5 69 164
5 x 2,5 0,8 1,3 14,0 115 253

s. c. I PR OEB s.a .
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 186
Fax +40 (0)263 234701

S-ar putea să vă placă și