Sunteți pe pagina 1din 85

dezvoltarea fizica

1)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care este valoarea normală a perimetrului toracic la copilul în


vîrstă de 10ani de viaţă?
a) [x] 63 cm
b) [ ] 60 cm
c) [ ] 68 cm
d) [ ] 70 cm
e) [ ] 72 cm
2)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care este valoarea medie a perimetrului cranian la nou-
născuţii, născuţi la termen?
a) [ ] 32-34 cm
b) [x] 34-36 cm
c) [ ] 30-32 cm
d) [ ] 36-38 cm
e) [ ] 38-40 cm
3)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10După care formule se determină masa corporală a copilului în
vârstă de la 2 până la 10 ani?
a) [x]10,5+2(n-1), unde n – numărul de ani
b) [ ] mn+(800∙n), unde mn - masa la naştere, n-numărul de luni
c) [ ] n∙5-20, unde n – numărul de ani
d) [ ] mn+(800∙6)+400(n-6), unde mn - masa la naştere, n-numărul de luni
e) [x]19-2(5-n), unde n – numărul de ani
4)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care glandele endocrine exercită o influenţă prioritară
asupra creşterii şi dezvoltării fizice a copilului în primul an de viaţă:
a) [x] tiroida
b) [x] timusul
c) [ ] suprarenalele
d) [ ] glandele sexuale
e) [ ] hipofiza
5)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Îndicaţi semnele sexuale secundare la fete în perioada
pubertară:
a) [x] creşterea şi dezvoltarea sânilor
b) [ ] apariţia pilozităţii pubiene, axilare, faciale
c) [x] apariţia pilozităţii pubiene
d) [ ] mărirea progresivă a testiculelor şi a scrotului
e) [x] apariţia ciclului menstrual
6)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care glande endocrine influenţează creşterea şi
dezvoltarea fizică a copilului în perioada de dezvoltare intrauterină:
a) [x] tiroida
b) [ ] timusul
c) [x] suprarenalele
d) [ ] glandele sexuale
e) [ ] hipofiza
7)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Numiţi caracterele sexuale secundare la băieţi care se
1
manifestă în perioada pubertară:
a) [x] accentuarea organelor genitale externe
b) [x] apariţia pilozităţii pubiene, axilare, faciale
c) [x] mărirea progresivă a testiculelor şi a scrotului
d) [ ] modificări de comportament
e) [x] modificarea tembrului vocii
8)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi valoarea normală a pierderii fiziologice în greutate la
nou-născutul sănătos:
a) [ ] 5%
b) [x] 6-8%
c) [ ] 20%
d) [ ] 12%
e) [ ] 15%
9)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi valorile medii ale perimetrului toracic la copii
nou-născuţi, născuţi la termen:
a) [ ] 31 cm
b) [x] 34 cm
c) [x] 32 cm
d) [x] 33 cm
e) [ ] 36 cm
10)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi formulele orientative de apreciere a masei corporale
ideale pentru copii în vârstă de până la 1 an:
a) [ ] 10,5+2(n-1), unde n – numărul de ani
b) [x] mn+(800∙n), unde mn - masa la naştere, n-numărul de luni
c) [ ] n∙5-20, unde n – numărul de ani
d) [x] mn+(800∙6)+400(n-6), unde mn - masa la naştere, n-numărul de luni
e) [ ] 19-2(5-n) , unde n – numărul de ani
11)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi formulele orientative de apreciere a perimetrului
toracic la copii în primul an de viaţă:
a) [ ] 43-1,5(6-n), unde n- numărul de luni
b) [x] 45-2(6-n), unde n- numărul de luni
c) [ ] 43+0,5(n-6), unde n- numărul de luni
d) [x] 45+0,5(n-6), unde n- numărul de luni
e) [ ] 50+0,5(n-5), unde n- numărul de luni
12)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care sunt criteriile de apreciere a stării de nutriţie la
copii:
a) [x] masa corporală
b) [ ] suprafaţa corporală
c) [x] indicele ponderal
d) [x] masa ideală pentru talie
e) [x] indicele nutriţional

13)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi care din glandele endocrine exercită o influenţă


2
prioritară asupra dezvoltării fizice în perioada pubertară:
a) [ ] tiroida
b) [ ] timusul
c) [ ] suprarenalele
d) [x] glandele sexuale
e) [ ] hipofiza
14)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Care sunt parametrii antropometrici de bază, utilizaţi în
aprecierea dezvoltării fizice la copii în primul an de viaţă?
a) [ ] dentiţia
b) [x] creşterea ponderală
c) [x] creşterea staturală
d) [x] perimetrul toracic
e) [x] perimetrul craniului
15)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi factorii de influenţă asupra creşterii şi
dezvoltării copiilor:
a) [x] factori genetici
b) [x] factori endocrini
c) [x] factori interni ai patologiei
d) [x] alimentaţia
e) [ ] factori comportamentali
16)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi criteriile de apreciere a maturizării biologice la
şcolarul mic:
a) [ ] talia
b) [ ] caracterul creşterii ponderale anuale
c) [x] numărul dinţilor permanenţi
d) [ ] prezenţa semnelor secundare sexuale
e) [x] "vârsta osoasă"
17)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi criteriile de apreciere a vârstei biologice la şcolarul
mare:
a) [ ] caracterul creşterii ponderale anuale
b) [x] semnele secundare de maturizare sexuală
c) [x] "vârsta osoasă"
d) [ ] talia
e) [ ] dentiţia permanentă
18)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care din metodele enumerate este utilizată pentru a
evalua proporţionalitatea dezvoltării fizice:
a) [ ] indicele nutriţional
b) [ ] indicele ponderal
c) [ ] indicele statural
d) [ ] aprecierea somatoscopică
e) [x] aprecierea complexă a evaluării centilice

19)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi în care culuar centilic se încadrează talia copilului,


3
apreciată ca „joasă”:
a) [ ] 25 -75
b) [ ] 10 - 25
c) [ ] 25 -50
d) [x] 3 -10
e) [ ] 0 - 3
20)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi cărui culuar centilic corespunde aprecierea „foarte
jos " pentru vârstă:
a) [ ] 25 - 75
b) [ ] 25 - 50
c) [ ] 10 - 25
d) [ ] 3 - 10
e) [x] 0 - 3
21)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Se încadrează în distrofie următoarele valori ale indicelui
ponderal:
a) [x] 0,60
b) [ ] 0,9 - 1,0
c) [x] 0,89 - 0, 76
d) [ ] 1,11
e) [x] 0,75 - 0,60
22)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Principiile generale de estimare a dezvoltării fizice a copilului
cuprind:
a) [x] metoda centilică
b) [x] metoda estimării complexe a dezvoltării fizice
c) [ ] metoda Denver II
d) [x] metoda devierilor sigmale
e) [x] metoda indicilor antropometrici
23)Colecţia: 123F.COLPunctajul: La baza metodei centilice de evaluare a dezvoltării fizice la
copii stau:
a) [ ] indicii autopometrici
b) [x] tabelele centilice
c) [ ] devierile aritmetice medii
d) [x] curbele centilice
e) [ ] formulele orientative de apreciere a masai corporale
24)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Tabele centilice permit:
a) [ ] aprecierea vârstei biologice a copilului
b) [x] aprecierea amplasării exacte pe scara standard a fiecărui criteriu antropometric
c) [x] aprecierea cantităţii procentuale de copii cu valori diferite de cele ale copilului examinat
d) [x] evaluarea nivelului de dezvoltare fizică a copilului
e) [ ] aprecierea indicilor funcţionali ai copilului examinat.
25Colecţia: 123F.COLPunctajul: Selectaţi cărui culuar centilic corespunde nivelul ,,foarte înalt” al
dezvoltării fizice la copii?
a) [ ] 90-97
b) [ ] 3-10
4
c) [ ] 25-75
d) [x] 97-100
e) [ ] 10-25
26)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Dezvoltarea fizică „netipică” se constată în cazul în care masa
corporală şi talia se încadrează în următoarele culoare centilice:
a) [ ] 25 -75
b) [x] 3 – 10
c) [ ] 75- 90
d) [ ] 90-97
e) [x] 97-100
27)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Dezvoltarea fizică patologică se constată în cazul în care masa
sau talia corpului se situează:
a) [ ] mai jos de culoarul centilic 10
b) [ ] mai sus de culoarul centilic 75
c) [x] mai jos de culoarul centilic 3
d) [x] când parametrii apreciaţi sunt la o distanţă mai mare de 2 culoare centilice
e) [ ] mai sus de culoarul centilic 90.
28)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi valoarea indicelui ponderal, care corespunde distrofiei
de gradul I:
a) [x] 0,89 – 0,76
b) [ ] 0,75 – 0,60
c) [ ] 0,90 -1,1
d) [ ] 0,99 – 0,90
e) [ ] <0,60
29)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi valoarea indicelui ponderal, care corespunde distrofiei
de gradul II:
a) [ ] 0,99-90
b) [ ] 0,89-0,76
c) [ ] 0,6 şi mai mic
d) [x] 0,75 – 0,60
e) [ ] 0,90-1,1.
30)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi valoarea indicelui ponderal, care corespunde distrofiei
de gradul III:
a) [ ] 0,75-0,60
b) [x] <0,60
c) [ ] 0,90-1,1
d) [ ] 0,89-0,76
e) [ ] 0,99 – 0,90
31)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi care legi, din cele listate, explică mecanismul creşterii?
a) [x] legea alternantei
b) [x] legea proporţiilor
c) [x] legea antagonismului morfologic şi ponderal
d) [x] legea creşterii inegale
e) [ ] acceleraţia
5
32)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi cu câţi centimetrii în mediu creşte în talie copilul în
primul an de viaţă:
a) [ ] 15 cm
b) [ ] 20 cm
c) [ ] 50 cm
d) [x] 25 cm
e) [ ] 35 cm
33)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi valoarea medie a perimetrulul cranian la copilul sănătos
în vârstă de 1 an.
a) [ ] 40 cm
b) [ ] 42 cm
c) [ ] 44 cm
d) [x] 46 cm
e) [ ] 48 cm
34)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi care glande endocrine nu-şi exercită influenţa asupra
dezvoltării fizice în perioada de dezvoltare intruterină?
a) [ ] tiroida
b) [x] timusul
c) [ ] suprarenalele
d) [x] glandele sexuale
e) [x] hipofiza
35)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi perioada de vârstă a copilului pentru care este
caracteristică creşterea cea mai intensă:
a) [x] la vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani
b) [ ] până la vârsta de 1 ani
c) [ ] la vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani
d) [ ] la vârsta cuprinsă între 8 şi 10 ani
e) [ ] la vârsta cuprinsă între 3 şi 5 ani.
36)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi perioada de vârstă când are loc încetinirea şi oprirea
creşterii:
a) [ ] la vârsta cuprinsă între 15-16 ani
b) [ ] la vârsta cuprinsă între 16-17 ani
c) [ ] la vârsta cuprinsă între 15-17 ani
d) [x] la vârsta cuprinsă între 17-21 ani
e) [ ] la vârsta cuprinsă între 14-15 ani.
3 7)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Indicaţi care este formula de calcul a masei corporale ideale
a copilului în primele 6 luni de viaţă?
a) [ ] mn + (800 x 6)+400 (n-6), unde mn – masa la naştere, n –numărul de luni
b) [x] mn +(800 x n), unde mn – masa la naştere, n –numărul de luni
c) [ ] 10,5+2 (n -1), unde n- numărul de ani
d) [ ] 19-2 x (5-n), unde n- numărul de ani
e) [ ] n x 5 -20, unde n- numărul de ani.

38)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Selectaţi după care formulă se calculează masa corporală


6
ideală a copilului în vârstă de 7 luni?
a) [x] mn +(800 x 6)+400 (n-6), unde mn – masa la naştere, n –numărul de luni
b) [ ] mn + (800 x n), unde mn – masa la naştere, n –numărul de luni
c) [ ] 10,5+2 (n -1), unde n- numărul de ani
d) [ ] 19-2 x (5-n), unde n- numărul de ani
e) [ ] n x 5 -20, unde n- numărul de ani.
39)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Selectaţi care este formula de calcul a masei corporale ideale
a copilului în vârstă de 4 ani?
a) [ ] mn +(800 x 6) + 400 (n-6), unde mn – masa la naştere, n –numărul de luni
b) [x] 10,5 +2 x (n-1), unde n- numărul de ani
c) [ ] mn +(800 x n), unde mn – masa la naştere, n –numărul de luni
d) [ ] 19-2 (5 +n), unde n- numărul de ani
e) [ ] n x 5 - 20 ,unde n- numărul de ani.
40)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Selectaţi formulele de calcul a masei corporale ideale a
copilului în vârstă de după un an:
a) [x] 10,5 +2 x (n-1), unde n- numărul de ani
b) [ ] mn +(800 x 6) + 400 (n-6), unde n- numărul de luni
c) [ ] mn +(800 x n), unde n- numărul de luni
d) [ ] 19-2 (5 +n), unde n- numărul de ani
e) [x] n x 5 – 20, unde n- numărul de ani.
41)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Enumeraţi semnele caracteristice gradului I de dezvoltare a
musculaturii la copii?
a) [x] musculatura slab dezvoltată, elasticitate scăzută, cutie toracică plată, omoplaţii deplasaţi de
suprafaţa cutiei toracice, abdomen ptozat, forţă musculară slabă.
b) [ ] musculatură slab dezvoltată, elasticitate bună, cutie toracică cilindrică, omoplaţi deplasaţi de
suprafaţa cutiei toracice, abdomen ptozat, forţă musculară slabă
c) [ ] musculatura dezvoltată suficient, relieful muscular pronunţat, elasticitate medie, cutie totacică
plată peretele abdominal în tonus, forţă musculară medie.
d) [ ] musculatura dezvoltată suficient, elasticitate, medie, cutie toracică cilindrică, perete abdominal
în tonus, forţă musculară medie.
e) [ ] musculatură dezvoltată foarte bine.
42)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Indicaţi unde se apreciază grosimea pliului ţesutului adipos
la copii?
a) [x]pe cutia toracică, vertical, la nivelul liniei medioclaviculare, coasta III
b) [x] sub omoplat, la unghiul inferior al scapulei
c) [x] pe abdomen, vertical, cu 5,0 cm spre stânga de ombilic
d) [x] pe umăr, deasupra m. triceps, pe linia dintre acromion şi olecranon
e) [ ] pe linia mediană a sternului, la nivelul marginii superioare a coastei IV.
43)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Măsurarea perimetrului cranian se efectuează prin utilizarea:
a) [ ] antropometrului
b) [ ] pediometrului
c) [x] panglicii centimetice
d) [ ] spirometrului
e) [ ] dinamometrului.
7
44)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Cu ajutorul carui dispozitiv se apreciază forţa musculară la
copii?
a) [ ] spirometrului
b) [x] dinamometrului
c) [ ] pediometrului
d) [ ] taliometrului
e) [ ] craniometrului
45)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Indicaţi cărui culuar centilic corespunde masa corporală,
apreciată ca „foarte joasă”:
a) [ ] 25-75
b) [x] 0-3
c) [ ] 10-25
d) [ ] 90-97
e) [ ] 3-10
46)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Indicaţi în care culuar centilic se încadrează parametrii
dezolării fizice, apreciate ca „mai jos de medie”( „scazută”) :
a) [x] 10-25
b) [ ] 25-75
c) [ ] 3-10
d) [ ] 75-90
e) [ ] 90-97
47)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Indicaţi în care culuar centilic se încadrează talia copilului,
apreciată ca „mai sus de medie”:
a) [ ] 25-75
b) [ ] 10-25
c) [x] 75-90
d) [ ] 3-10
e) [ ] 90-97
48)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi în care culuar centilic se încadrează parametrii
dezolării fizice, apreciate ca ,,înaltă”:
a) [ ] 3-10
b) [x] 90-97
c) [ ] 25-75
d) [ ] 10-25
e) [ ] 75-90
49)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Selectaţi grosimea pliului ce corespunde gradului II de
dezvoltare a ţesutului adipos subcutanat la copii:
a) [ ] 4-5 mm
b) [ ] 10-11 mm
c) [x] 6-9 mm
d) [ ] 10-15 mm
e) [ ] 15-17mm
50)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Numiţi grosimea pliului ce corespunde gradului III de
dezvoltare a ţesutului adipos subcutanatla copii:
8
a) [ ] 4-5 mm
b) [x] 10-15mm
c) [ ] 6-8mm
d) [ ] 15-18mm
e) [ ] 3-5mm
51)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi semnele caracteristice gradului II de dezvoltare a
musculaturii la copii:
a) [ ] musculatura dezvoltată suficient, elasticitate scăzută, cutie toracică plată, peretele abdominal
în tonus, forţă musculară medie
b) [ ] musculatura dezvoltată suficient, elasticitatea medie, cutie toracică cilindrică, perete
abdominal în tonus, forţă musculară lentă
c) [x] musculatura dezvoltată suficient, cutie toracică cilindrică, perete abdominal în tonus, forţă
musculară medie
d) [ ] musculatura dezvoltată foarte bine
e) [ ] musculatura dezvoltată suficient, elasticitate medie, cutie toracică cilindrică, perete abdominal
în tonus, forţă musculară dezvoltată foarte bine.
52)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Indicaţi grosimea pliului care corespunde gradului I de
dezvoltare a ţesutului adipos subcutanat la copii:
a) [x] până la 5,0 mm
b) [ ] până la 4,0 mm
c) [ ] până la 6,0 mm
d) [ ] până la 9,0 mm
e) [ ] până la 10,0 mm.
53)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Pentru determinarea vârstei osoase la copii se efectuează
examenul radiologic:
a) [ ] al craniului
b) [ ] al cutiei toracice
c) [x] al pumnului
d) [ ] al piciorului
e) [ ] al regiunei cervicale a coloanei
54)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi perioada de vârsta, în care are loc încetinirea
creşterii scheletului la băieţi:
a) [x] 13-15 ani
b) [ ] 15-16 ani
c) [ ] 16-17 ani
d) [ ] 17-21 ani
e) [ ] 21-25 ani.
55)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi perioada de vârsta, în care are loc încetinirea
creşterii scheletului la fete:
a) [ ] 13-15 ani
b) [ ] 15-16 ani
c) [x] 16-17 ani
d) [ ] 17-21 ani
e) [ ] 21-25 ani
9
56)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Copilul eutrof are un indice ponderal încadrat înte:
a) [ ] 0,99-0,90
b) [x] 0,9-1,1
c) [ ] 1,1-1,2
d) [ ] 0,89-0,76
e) [ ] 1,1-1,4
57)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce surplus de masă corporală corespunde gradului II
de paratrofie la copii?
a) [x] 20-30%
b) [ ] 10-20%
c) [ ] 30-35%
d) [ ] 10-15%
e) [ ] 30-40%.
58)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Paratrofia de gradul I se constată în cazul unui surplus
ponderal încadrat intre:
a) [ ] 20-30%
b) [x] 10-20%
c) [ ] 30-35%
d) [ ] 10-15%
e) [ ] 30-40%.
59. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă legea alternanţiei:
a) [x] segmentele corpului nu cresc toate în acelaş timp, ci alternativ
b) [ ] pentru fiecare perioadă a copilariei există un anumit ritm de creştere
c) [ ] în perioada de creştere acumulativă diferenţierea este redusă şi invers
d) [ ] fiecare segment are ritmul său de creştere
e) [ ] creşterea diferitelor părţi ale organismului este proporţională
60. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă legea proporţiilor:
a) [ ] segmentele corpului nu cresc toate în acelaş timp, ci alternativ
b) [x] pentru fiecare perioadă a copilariei există un anumit ritm de creştere
c) [ ] în perioada de creştere acumulativă diferenţierea este redusă şi invers
d) [ ] fiecare segment are ritmul său de creştere
e) [ ] creşterea diferitelor părţi ale organismului este neproporţională
61. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă legea antagonismului morfologic şi
ponderal:
a) [ ] segmentele corpului nu cresc toate în acelaş timp, ci alternativ
b) [ ] pentru fiecare perioadă a copilariei există un anumit ritm de creştere
c) [x] în perioada de creştere acumulativă diferenţierea este redusă şi invers
d) [ ] fiecare segment are ritmul său de creştere
e) [ ] creşterea diferitelor părţi ale organismului este neproporţională
62. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă legea creşterii inegale:
a) [ ] segmentele corpului nu cresc toate în acelaş timp, ci alternativ
b) [ ] pentru fiecare perioadă a copilariei există un anumit ritm de creştere
c) [ ] în perioada de creştere acumulativă diferenţierea este redusă şi invers
d) [x] fiecare segment are ritmul său de creştere
e) [ ] creşterea diferitelor părţi ale organismului este neproporţională
63. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi factorii exogeni, care determină şi influenţează
creşterea şi dezvoltarea copiilor:
10
a) [x] alimentaţia
b) [x] mediul geografic
c) [x] factorii socio-economici
d) [x] factorii afectiv-educativi
e) [ ] factorii genetici
64. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi factorii endogeni, care determină şi influenţează
creşterea şi dezvoltarea copiilor:
a) [x] factorii genetici
b) [x] factorii hormonali
c) [x] factorii ereditari
d) [x] factorii interni ai patologiei
e) [ ] mediul geografic
65. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi metodele de apreciere a dezvoltării fizice a
copiilor şi adolescenţilor:
a) [x] somatometria
b) [x] somatoscopia
c) [x] fiziometria
d) [ ] hărţile de creştere
e) [ ] aprecierea indicilor biochimici ai sângelui
66. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi care parametri ai dezvoltării fizice la copii se
apreciază prin somatometrie:
a) [x] talia şi masa corporală
b) [x] lungimea membrelor
c) [x] lăţimea umerilor
d) [x] perimetrul craniului, a braţului, a coapsei, a gambei, a cutiei toracice
e) [ ] semnele de maturizare biologică
67. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi care parametri ai dezvoltării fizice la copii se
apreciază prin somatoscopie:
a) [x] gradul de dezvoltare a musculaturii şi a ţesutului adipos
b) [x] elasticitatea tegumentelor
c) [x] semnele de maturizare biologică
d) [x] forma cutiei toracice, a spatelui, a tălpii, ţinuta
e) [ ] puterea de întindere
68. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi care metode se utilizează în fiziometrie:
a) [x] spirometrie
b) [x] dinamometrie
c) [x] puterea de întindere
d) [ ] elasticitatea tegumentelor
e) [ ] semnele de maturizare biologică
69. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Examinaţi aparatul locomotor prin metoda somatoscopică:
a) [x] cutia craniană
b) [x] cutia toracică
c) [x] membrele inferioare
d) [ ] membrele superioare
e) [ ] gâtul
70. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi criteriile maturizării biologice:
a) [x] apariţia şi urmărirea punctelor de osificare
b) [x] apariţia dentiţiilor temporară şi permanentă
c) [x] aprecierea etapelor de dezvoltare sexuală
d) [ ] talia
11
e) [ ] masa corporală
71. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi în ce culoar centilic se încadrează parametrii medii
de dezvoltare fizică, conform metodei de percentile:
a) [ ] 0-3
b) [ ]3-10
c) [ ]10-25
d) [x] 25-75
e) [ ]75-90
72. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi indicii antropometrici utilizaţi în evaluarea
dezvoltării fizice:
a) [x] indicele nutriţional
b) [x] indicele statural
c) [x] indicele ponderal
d) [ ]indicele Ciuliţkii
e) [ ]indicele Erisman

73. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă indicele ponderal:


a) [ ]greutatea corespunzătoare taliei
b) [ ] talia corespunzătoare vărstei
c) [x] greutatea pentru vârstă
d) [ ]vârsta pentru greutate
e) [ ]vârsta în raport cu talia
74. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă indicele nutriţional:
a) [x]greutatea corespunzătoare taliei
b) [ ]talia corespunzătoare vărstei
c) [ ]greutatea pentru vârstă
d) [ ]vârsta pentru greutate
e) [ ]vârsta în raport cu talia
75. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă indicele statural:
a) [ ]greutatea corespunzătoare taliei
b) [x]talia corespunzătoare vărstei
c) [ ]greutatea pentru vârstă
d) [ ]vârsta pentru greutate
e) [ ]vârsta în raport cu talia
76. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi, care sunt variantele posibile ale aprecierii
indecelui ponderal la copii:
a) [x]copil eutrofic
b) [x]cu risc crescut
c) [x]cu distrofie
d) [ ]cu paratrofie
e) [ ]cu hipotrofie
77. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi, care sunt variantele posibile ale aprecierii
indecelui nutriţional la copii:
a) [x]copil eutrofic
b) [x] cu distrofie
c) [ ]cu paratrofie
d) [ ]cu hipotrofie
e) [ ]cu risc crescut
78. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi, ce apreciază metoda estimării complexe a
dezvoltării fizice la copii:
12
a) [x]nivelul maturităţii biologice
b) [x]gradul de armonie a stări morfofuncţionale
c) [ ]acceleraţia dezvoltării fizice
d) [ ]talia corpului
e) [ ]masa corpului
79. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi pe ce se bazează hărţile de creştere:
a) [x] măsurările standartizate făcute transversal
b) [x] reprezentarea grafică a parametrilor
c) [x] amplasarea centilică a parametrilor
d) [ ] reprezentarea geografică
e) [x]măsurările standartizate făcute longitudinal
80. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi glandele endocrine care influenţează
dezvoltărea fizică:
a) [x]hipofiza
b) [x] timusul
c) [x]tiroida şi paratiroidele
d) [x] suprarenalele şi glandele sexuale
e) [ ]pancreasul
81. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi rolul hormonului hipofizar în procesul de creştere
şi dezvoltarea copiilor:
a) [x] are acţiune anabolică
b) [x]este reglator al creşterii
c) [ ]are acţiune catabolică
d) [ ]este reglator al imunităţii
e) [ ] intervine în metabolismul hidroelectrolitic
82. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi rolul timusului în procesul de creştere şi
dezvoltare a copiilor:
a) [ ]are acţiune anabolică
b) [ ]este reglator al creşterii
c) [ ]are acţiune catabolică
d) [x]este reglator al imunităţii
e) [x]intervine în metabolismul acizilor nucleici şi a calciului
83. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi rolul tiroidei în procesul de creştere şi dezvoltarea
copiilor:
a) [ ]are acţiune anabolică
b) [x]stimulează creşterea
c) [ ]are acţiune catabolică
d) [x] stimulează sinteza de ARN ribosomal şi sinteza de proteine
e) [x]accelerează metabolismul bazal
84. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi rolul paratiroidelor în procesul de creştere şi
dezvoltarea copiilor:
a) [ ]are acţiune anabolică
b) [x] intervin în mineralizarea scheletului
c) [ ]are acţiune catabolică
d) [ ]stimulează sinteza de ARN ribosomal şi sinteza de proteine
e) [ ]accelerează metabolismul bazal
85. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi rolul suprarenalelor în procesul de creştere şi
dezvoltare a copiilor:
a) [x]are acţiune inhibitorie asupra procesului de creştere
b) [ ]intervin în mineralizarea scheletului
13
c) [x] intervine în metabolismul apei şi mineralelor
d) [x] stimulează secreţia ADN-ului şi ARN-lui
e) [ ]accelerează metabolismul bazal
86. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi rolul glandelor sexuale în procesul de creştere şi
dezvoltare a copiilor:
a) [x] are acţiune anabolică
b) [x]încetineşte creşterea staturală la pubertate
c) [x]stimulează proliferarea celulelor cartilaginoase
d) [x]stimulează diferenţierea şi maturiuarea sexuală
e) [ ]accelerează metabolismul bazal
87. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Aprecvierea prezenţei centrelor de osificare la copii se
efectuează prin radiografia:
a) [x] de pumn
b) [ ]femurului
c) [ ] tibiei
d) [ ]cutiei toracice
e) [ ]coloanei vertebrale
88. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi termenii medii de erupţie a primilor dinţi de lapte
la copii sugari:
a) [x] la vârsta de 6-10 luni
b) [x] la vârsta de 5-8 luni
c) [ ] la vârsta de 8-12 luni
d) [ ] la vârsta de 7-10 luni
e) [ ] la vârsta de 16-20 luni
89. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi termenii medii de erupţie a primilor dinţi
permanenţi la copii:
a) [ ] la vârsta de 6-10 ani
b) [ ] la vârsta de 5-8 ani
c) [ ] la vârsta de 8-12 ani
d) [x] la vârsta de 7-8 ani
e) [x] la vârsta de 6-7 ani
90. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi termenii medii de schimbare a dinţilor de lapte cu
cei permanenţi la copii:
a) [ ]la vârsta de 6-10 ani
b) [ ] la vârsta de 5-8 ani
c) [ ] la vârsta de 8-12 ani
d) [x] la vârsta de 7-8 ani
e) [x] la vârsta de 6-7 ani

Dispensarizarea
1)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din cele expuse nu face parte din grupele de
sănătate:
a) [ ] grupa I
b) [x]grupa Ia
c) [ ] grupa II
d) [ ] grupa III
e) [ ] grupa IV, V.
2)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 În grupa a II de sănătate sunt încluşi copii care prezintă::
14
a) [x] o anamneză eredocolaterală agravată
b) [ ] patologie de fon (anemie, rahitism)
c) [ ] maladii cronice
d) [ ] anomalii de dezvoltare
e) [x] prezenţa patologiilor acute frecvente.
3)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Deosebirea principală în diferenţierea grupelor de sănătate I şi
II de grupele III, IV, V este:
a) [ ] prezenţa devierilor de ontogeneză
b) [ ] prezenţa tulburărilor funcţionale
c) [x] prezenţa maladiilor cronice
d) [ ] prezenţa modificările organice severe
e) [ ] prezenţa dereglărilor de imunitate.

4)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10În grupa de sănătate II -B sunt incluşi copiii:


a) [ ] sănătoşi
b) [ ] sănătoşi din grupul de risc
c) [ ] cu maladii cronice
d) [x] cu maladii acute episodice cu evoluţie uşoarţă
e) [x] copii „frecvent bolnavi".
5)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Grupa de sănătate III- se deosebeşte de grupa a II prin:
a) [ ] prezenţa devierilor de ontogeneză
b) [ ] prezenţa devierilor în dezvoltarea fizică şi neuro-psihică
c) [x] prezenţa maladiilor cronice
d) [x] prezenţa tulburărilor funcţionale
e) [ ] prezenţa de maladii acute frecvente.
6)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi la ce vârstă copiii sănătoşi se vaccinează contra
poliomielitei:
a) [x] 2 luni
b) [x] 4 luni
c) [x] 6 luni
d) [ ] 10 luni
e) [x] 24 luni.
7)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi vaccinele administrate nou-născuţilor în
maternitate:
a) [ ] contra Hemofilul Influensae HIB 1
b) [x] contra tuberculozei BCG 1
c) [ ] contra rubedei, rujeolei, parotiditei epidemiceROR 1
d) [x] contra hepatitei B HVB1
e) [ ] contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive. DTP 1.
8)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Care sunt cele trei compartimente de bază ale activităţii
medicului de familie cu copiii în vârsta de 0-18 ani?
a) [x] activitatea profilactică
b) [x] activitateacurativă

15
c) [x] activitatea organizatorică
d) [ ] activitatea antiepidemică
e) [ ] activitatea de iluminare sanitară.
9)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Care este periodicitatea de supraveghere de către medicul de
familie a creşterii şi dezvoltării sugarilor sănătoşi (conform programului Unic)?
a) [ ] fiecare 3 luni
b) [ ] fiecare 10 zile
c) [x] lunar
d) [ ] semestrial
e) [ ] o dată în an.
10)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Care sunt contraindicaţiile esenţiale pentru vaccinarea
copilului?
a) [x] prezenţatemperaturii ridicate a corpului până la 37,5 şi mai mult
b) [x] prezintă infecţie respiratorii acute
c) [x] prezentă diaree acută
d) [x] prezente manifestări alergice
e) [ ] distrofia de gr. I.
11)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce include activitatea profilactică a medicului de
familie?
a) [x] instruire părinţilor privind modul săsnătos de viaţă
b) [x] supravegherea dinamică a copiilor
c) [x] organizarea examinării profilactice complexe
d) [x] vaccinarea copiilor şi activitatea antiepidemică
e) [ ] tratamentul copiilor bolnavi.
12)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Ce implică activitatea curativă a medicului de familie cu
copiii?
a) [ ] pregătirea copiilor pentru frecventarea instituţiilor preşcolare şi şcolare
b) [x] tratamentul copiilor bolnavi la domiciliu
c) [x] supravegherea ambulatorie a copiilor sănătoşi
d) [x] examinarea, diagnosticul şi managementul terapeutic al copiilor bolnavi
e) [ ] vaccinarea copiilor.
13)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi manifestările clinice postvaccinale cele mai
frecvente la copii
a) [ ] şoc anafilactic
b) [x] hiperemie şi edem local
c) [x] temperatură subfebrilă corpului
d) [ ] tuse sau diaree
e) [x] tulbulări de somn.
14)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care sunt cele mai frecvente efecte adversela
imunizarea profilactică a copiilor?
a) [ ] „şoc anafilactic"
b) [x] heperemie şi edem local
c) [x] temperatură subfebrilă a coprpului
d) [ ] tuse, diaree
16
e) [x] copil neliniştit, cu tulburări de somn de scurtă durată.
15)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Semnele clinice ale hipotrofiei de gr.I sunt:
a) [x] creşterea ponderală redusă sau stopată
b) [x] grosimea stratului celuloadipos diminuată
c) [x] elasticitatea redusă a tegumentelor
d) [x] creştere staturală normală
e) [ ] creştere staturală diminuată.
16)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi cate grupe de sănătate sunt prevăzute în
dispensarizarea copiilor?
а. [ ] II
в. [ ] III
с. [ ] IV
d. [x] V
е. [ ] VI.

17)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 În grupa III de sănătate sunt incluse copii la care se constată:
a) [ ] devieri de ontogeneză
b) [ ] tulburări funcţionale
c) [x] prezenţa maladiilor cronice în stare de compensaţie
d) [ ] prezenţa maladiilor cronice în starea de subcompensaţie
e) [ ] prezenţa maladiilor cronice în stare de decompensaţie.
18)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: În grupa IV de sănătate sunt incluse copii la care se constată:
a) [ ] devieri de ontogeneză
b) [ ] tulburări funcţionale prezente
c) [ ] prezenţa maladiilor cronice în stare de compensaţie
d) [x] prezenţa maladiilor cronice în starea de subcompensaţii
e) [ ] prezenţa maladiilor cronice în stare de decompensaţie.
19)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: În grupa V de sănătate sunt incluse copii la care se constată:
a) [ ] devieri de ontogeneză
b) [ ] tulburări funcţionale severe
c) [ ] prezenţa maladiilor cronice în stare de compensaţie
d) [ ] prezenţa maladiilor cronice în starea de subcompensaţii
e) [x] prezenţa maladiilor cronice în stare de decompensaţie.
20)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi criteriile utilizate pentru aprecierea grupei de
sănătate la copii:
a) [x] particularităţile ontogeneză
b) [x] dezvoltarea fizică şi neuro-psihică
c) [x] starea funcţională a organelor şi sistemelor organismului
d) [x] rezistenţa şi reactivitatea la infecţii
e) [ ] prezenţa maladiilor acute cu evoluţie acute.
21)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi termenii, în care copiii sănătoşi se vaccinează contra
difteriei, tetanuslui, pertussis conform calendarului vaccinărilor obligatorii în Republica Moldova:
a) [x] la vârsta de 2 luni
b) [x] la vârsta de 4 luni
c) [x] la vârsta de 6 luni
17
d) [ ] la vârsta de 10 luni
e) [ ] la vârsta de 24 luni.
22)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: : Indicaţi termenii, în care copiii sănătoşi se vaccinează
contra hepatitei virale B conform calendarului vaccinărilor obligatorii în Republica Moldova:
a) [x] în primele 24 ore după naştere
b) [x] la vârsta de 1 lună
c) [ ] la vârsta de 2 luni
d) [ ] la vârsta de 4 luni
e) [x] la vârsta de 6 luni.
23)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: : Indicaţi termenii, în care copiii sănătoşi se vaccinează
contra rubeolei, rujeolei, orionului conform calendarului vaccinărilor obligatorii în Republica
Moldova:
a) [ ] la vârsta de 1 lună
b) [ ] la vârsta de 2 luni
c) [x] la vârsta de 1 an
d) [ ] la vârsta de 2 ani
e) [ ] la vârsta de 5 ani.
24)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi termenul când este indicată revaccinarea copilului
cu vaccinul BCG:
a) [ ] la vârsta de 1 an
b) [ ] la vârsta de 2 ani
c) [ ] la vârsta de 3 ani
d) [ ] la vârsta de 5 ani
e) [x] la vârsta de 6-7 ani
25)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: La ce vârstă se recomandă vaccinarea DTP 4 şi VPO 4?
a) [ ] la vârsta de 1 lună
b) [ ] la vârsta de 6 luni
c) [ ] la vârsta de 1 an
d) [ ] la vârsta de 16 luni
e) [x] la vârsta de 22-24 luni.
26)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ritmul de supraveghere de către medicul de familie
a creşterii şi dezvoltării copiilor sănătoşi în vârsta de - 2 ani, conform Standardului MS Republicii
Moldova:
a) [x] fiecare 3 luni
b) [ ] fiecare 10 zile
c) [ ] lunar
d) [ ] fiecare 6 luni
e) [ ] o dată în an
27)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ritmul de supraveghere de către medicul de familie
a creşterii şi dezvoltării copilului sănătos în vârsta de-3 ani.
a) [ ] fiecare 3 luni
b) [ ] fiecare10 luni
c) [ ] lunar
d) [x] fiecare 6 luni
18
e) [ ] odată în an
28)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ritmul de supraveghere a creşterii şi dezvoltării a
copiilor sănătoşi mai mari de 3 ani?
a) [ ] fiecare 3 luni
b) [ ] fiecare 10 luni
c) [ ] lunar
d) [ ] fiecare 6 luni
e) [x] o data în an.
29)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care din stările patologice enumerate reprezintă o
contraindicaţie pentru vaccinarea copilului:
a) [x] prezente febrei 37,7 0C şi mai mult
b) [x] prezintă diareei
c) [x] prezintă infecţii respiratorii
d) [ ] anemie gr. I
e) [ ] malnutriţia gr. I.
30)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi termenul când se face prima consultaţie a nou-
născutului la domiciliu de către medicul de familie?
a) [x] în primele 3 zile după externarea din maternitate
b) [ ] la 7 zile după externare din maternitate
c) [ ] la 10 zile după externare din maternitate
d) [ ] la 2 săptămâni după externare din maternitate
e) [ ] la 20 zile după externare din maternitate.
31)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi termenii examenelor de bilanţ inclusiv aprecierea
statutului imunoprofilactic al copilului conform Standardelor MS Republicii Moldova:
a) [ ] 1 lună
b) [x] 3 luni
c) [x] 6 luni
d) [x] 1 an
e) [x] 7 ani.
32)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi termenii, în care conform Standardelor MS
Republicii Moldova copiilor sănătoşi ei se efectuează hemoleucograma (analiza generală a
sângelui):
a) [x] vârsta de la 3 luni
b) [x] vârsta de la 12 luni
c) [x] vârsta de la 3 ani
d) [x] vârsta de la 7 ani
e) [ ] vârsta de la 15 ani.
33)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi ce include dispensarizarea copiilor sănătoşi:
a) [x] supravegherea programată a stării sănătăţii şi dezolării copiilor
b) [x] supravegherea dezvoltării fizice neuropsihice a copiilor
c) [x] efectuarea programată a investigaţiilor paraclinice şi a examenelor specialiştilor conform
standardelor de supraveghere a MS Republicii Moldova
d) [x] încadrarea în grupa corespunzătoare de sănătate
e) [ ] instruirea părinţilor privind modul sănătos de viaţă.
19
34)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi activităţile direcţionate spre ocrotirea sănătăţii
copiilor:
a) [x] vizite programate la domiciliul a nou-născuţilor
b) [x]vizite programate la domiciliul a copiilor primului an de viaţă
c) [x] supravegherea antenatală a sarcinii
d) [x] supravegherea stării sănătăţii copiilor de la naştere până la vârsta de 18 ani conform
standardelor MS Republicii Moldova
e) [ ] examinarea stării sănătăţii rudelor copilului.
35)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Cine efectuează supravegherea copiilor sănătoşi:
a) [x] medicul de familie
b) [x] medicul pediatri
c) [x] medicul instituţiei de învăţământ şcolar
d) [ ] medicii specialişti
e) [ ] asistenţa medicală-şefa.
36)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi criteriile conform cărora se efectuează aprecierea
stării sănătăţii copiilor în cadrul examinărilor profilactice a copiilor:
a) [x] starea funcţională a organelor/sistemelor
b) [x] prezenţa patologiei cronice, inclusiv patologii congenitale
c) [x] rezistenţa şi reactivitatea organismului faţă de infecţii
d) [x] nivelul dezvoltării fizice şi neuropsihice a copilului
e) [ ] statutul imun al copilului.
37)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în
grupa I de sănătate:
a) [x] absenţa patologiei cronice
b) [x] starea funcţională a organelor şi sistemelor fără devieri patologice
c) [x] rezistenţa şi reactivitatea la infecţii-fără devieri patologice
d) [x] dezvoltare fizică şi neuropsihică adecvată vârstei
e) [ ] dezvoltare fizică-cu deficit/exces ponderal de 10%.
38)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în
grupa II de sănătate:
a) [x] absenţa patologiei cronice
b) [ ]starea funcţională a organelor şi sistemelor fără devieri patologice
c) [x] starea funcţională a organelor şi sistemelor cu deviere de la normal
d) [ ] rezistenţa şi reactivitatea la infecţii-infecţii respiratorii acute cu evoluţie trenantă
e) [x] dezvoltare fizică cu retard gradul I, dezvoltare neuropsihică adecvată sau uşor întârziată.
39)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în
grupa II a de sănătate:
a) [x]absenţa patologiei cronice
b) [x]starea funcţională a organelor şi sistemelor fără devieri nesemnificative
c) [x] antecedente eredocolaterale agravate
d) [ ] dezvoltare fizică adecvată vârstei
e) [ ]dezvoltare neuro-psihică adecvată vârstei.
40)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în
grupa II b de sănătate:
20
a) [x]absenţa patologiei cronice
b) [x]tulburări funcţionale ale organelor şi sistemelor
c) [x] rezistenţa şi reactivitatea la infecţii-infecţii respiratorii frecvente cu evoluţie trenantă
d) [x] copilul aflat în perioada de covalescenţă după o patologie acută severă
e) [ ] stare funcţională a organelor şi sistemelor fără devieri patologice.
41)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în
grupa III de sănătate:
a) [x] prezenţa patologiei cronice, a malformaţiilor congenitale
b) [x] starea funcţională-prezenţa tulburărilor funcţionale ale sistemului afectat fără manifestări
clinice şi devieri funcţionale din partea altor sisteme
c) [ ] starea funcţională-prezenţa tulburărilor funcţionale ale sistemului afectat cu manifestări clinice
şi devieri funcţionale din partea altor sisteme
d) [x] acutizări rare şi uşoare ale patologiei cromice de bază fără afectarea pronunţată a stării
generale, patologii asociate (IRA)- rare
e) [x]dezvoltare fizică adecvată vârstei, distrofie de gradul I, retard statural
42)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în
grupa III de sănătate:
a) [x] prezenţa patologiei cronice, a malformaţiilor congenitale
b) [ ] starea funcţională-prezenţa tulburărilor funcţionale ale sistemului afectat fără manifestări
clinice şi devieri funcţionale din partea altor sisteme
c) [x] starea funcţională-prezenţa tulburărilor funcţionale ale sistemului afectat cu manifestări clinice
şi devieri funcţionale din partea altor sisteme
d) [x]acutizări frecvente ale patologiei cronice de bază, patologii asociate (IRA) frecvente cu
evoluţie trenantă
e) [x]dezvoltare fizică adecvată vârstei, distrofie gradul I-II, retard statural.
43)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:. Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului
în grupa V de sănătate:
a) [x] patologie cronică /malformaţii congenitale cu anumit grad de invaliditate
b) [x] tulburări funcţionale severe ale organului afectat, dar şi a altor organe şi sisteme
c) [x] acutizări frecvente şi severe ale patologiei cronice de bază, patologii acute asociate frecvente
d) [ ] evoluţie uşoară a patologilor acute asociate
e) [x] dezvoltare fizică adecvată vârstei, distrofie gradul I-II, retard statural
44)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care categorii de copii se supun dispensarizării
conform standardelor de vârstă:
a) [x] copiii nou-născuţi
b) [x] copiii primului an de viaţă
c) [x] copiii anilor II şi III de viaţă
d) [ ] copiii bolnavi
e) [x] elevii până la împlinirea vârstei de 18 ani.
45)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi ce presupune supravegherea medicală antenatală:
a) [x] vizite programate la domiciliul gravidei
b) [x] luarea la evidenţă în teren de până la 12 săptămâni de gestaţie şi examinări profilactice
c) [x] administrarea profilactică a acidului folic în primele săptămâni de sarcină
d) [x] consultarea suplimentară a specialiştilor în caz de necesitate
21
e) [ ] vizite la domiciliu a medicului obstetrician-ginicolog.
46)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care specialişti conform standardelor de supraveghere
a copiilor sănătoşi este obligat să viziteze nou-născutul la domiciliu în primele 3 zile după
externarea din maternitate:
a) [x] medicul de familie
b) [x] asistentul medical de familie
c) [ ] neonatologul
d) [ ] moaşa
e) [ ] specialistul ginecolog.
47)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce presupune prima vizită la domiciliu a nou-
născutului:
a) [x] vizita la domiciliu în primele 3 zile după externare din maternitate
b) [x] vizita efectuată de către medicul de familie şi asistentul medicului de familie
c) [x] examinarea clinică detaliată a nou-născutului de către medicul de familie la domiciliu
d) [x] aprecierea grupei de sănătate în care se încadrează nou-născutul
e) [ ] invitare la vaccinare.
48)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi termenul primului examen în instituţia medială de
ambalator de către medicul de familii a copilului nou-născut:
a) [ ] la vârsta de 10 zile
b) [ ] la vârsta de 15 zile
c) [ ] la vârsta de 3 săptămâni
d) [ ] la vârsta de 3 zile
e) [x] la vârsta de 1 lună.
49)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi periodicitatea examinărilor profilactice ale medicului
de familie pentru copiii primului an de viaţă:
a) [ ] o dată la 2 săptămâni
b) [x] o dată pe lună
c) [ ] o dată la 2 luni
d) [ ] o dată la 3 luni
e) [ ] o dată la 6 luni.
50)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Îndicaţi ce presupune examenul profilactic lunar de cîtrea
medicul de familia al copilului primului an de viaţă:
a) [x] efectuarea antropometriei
b) [x] aprecierea dezvoltării fizice şi neuropsihice a copilului
c) [x] aprecierea statutului imunoprofilactic al copilului
d) [x] aprecierea particularităţilor alimentaţiei copilului
e) [ ].aprecierea stării sănătăţii membrilor familiei copilului.
51)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care vaccinări conform calendarului vaccinărilor
obligatorii sunt efectuate copilului sănătos pe parcursul primului an de viată:
a) [x] contra hepatitei virale B
b) [x] contra tuberculozei
c) [x] contra poliomielitei
d) [x] contra difterie, tetanusului, tusei convulsive, Hemofilus Ifluensal
e) [ ] contra hepatitei A.
22
52)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care este periodicitatea examenelor profilactice a
copiilor sănătoşi în al II an de viaţă, conform Standardului MS RM:
a) [ ] o dată în lună
b) [ ] o dată în 2 luni
c) [x] o dată în 3 luni
d) [ ] o dată în 4 luni
e) [ ] o dată în 6 luni.
53)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi care este periodicitatea examenelor profilactice a
copiilor sănătoşi în al III an de viaţă, conform Standardului MS RM:
a) [ ] o dată în lună
b) [ ] o dată în 2 luni
c) [ ] o dată în 4 luni
d) [x] o dată în 6 luni
e) [ ] o dată în an.
54)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este periodicitatea examenelor profilactice a
copiilor preşcolari şi şcolari, conform Standardului MS RM:
a) [ ] o dată la 2 luni
b) [ ] o dată la 6 luni
c) [ ] o dată la 4 luni
d) [ ] o dată în 1,5 ani
e) [x] o dată în an.
neuro-psihic
1)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10La ce vârstă dezvoltarea cognitivă este cea mai intensă:
a) [ ] în primul an de viaţă
b) [ ] în anul 2 de viaţă
c) [ ] în perioada preşcolară
d) [ ] în perioada pubertară
e) [x] în primii 4 ani de viaţă.
2)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care dintre simţurile copilului este cel mai bine
dezvoltat la naştere:
a) [ ] văzul
b) [x] auzul
c) [ ] sensibilitatea lactilă
d) [ ] sensibilitatea termică
e) [ ] gustul.
3)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi reflexele necondiţionate din partea ochiului la
examinarea sistemului nervos:
a) [ ] reflexul Galant
b) [x] reflexul de clipire (ornico-palpebral)
c) [ ] reflexul ,,de căutare”
d) [ ] reflexul Moro
e) [ ] reflexul Robinson.
4)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care sunt particularităţile specifice activităţii
preşcolarului sănătos, comparativ cu copilul de vârstă antepreşcolară:

23
a) [x] apreciază mai bine forma şi mărimea obiectelor
b) [x] apreciază corect înţelesul cuvintelor
c) [x] este foarte activ şi energic
d) [x] acţionează sub impulsul impresiilor puternice şi al emoţiilor
e) [ ] este indiferent.
5)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi afirmaţiile care justifică însemnătatea somnului
pentru copil:
a) [x] asigură ritmul normal al proceselor activităţii sistemului nervos central
b) [x] asigură activitatea fiziologică a metabolismului
c) [x] asigură creşterea şi dezvoltarea adecvată a copilului
d) [x] creează condiţii pentru maturizarea nervoasă
e) [ ] stimulează acceleraţia.
6)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi necesităţile aproximative fiziologice de somn (%) la
copii primului an de viaţă:
a) [ ] 30 % din 24 ore (7 ore)
b) [ ] 40 % din 24 ore (9 ore)
c) [ ] 48 % din 24 ore (11 ore)
d) [x] 79 % din 24 ore (19 ore)
e) [x] 54 % din 24 ore (13 ore).
7)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi perioadele critice în dezvoltarea intrauterină a
sistemului nervos central:
a) [ ] prima săptămână de gestaţie
b) [ ] a 3-4 săptămână de gestaţie
c) [x] a 10-18 săptămână de gestaţie
d) [x] a 10-12 săptămână de gestaţie
e) [ ] a 20-28 săptămână de gestaţie.
8)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce este caracteristic pentru cerebelu copiilor de
vârsta fragedă:
a) [ ] este bine dezvoltat
b) [x] este dezvoltat insuficient
c) [x] e este relativ mic
d) [x] emisferele sunt mici
e) [x] girusurile sunt superficiale.
9)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Cu vârsta se schimbă topografia, poziţia, forma, numărul,
mărimea circumvoluţiunilor şi girusurilor creierului copilului. Când acest proces se manifestă cel
mai intens?
a) [ ] în al doilea an de viaţă
b) [ ] până la vârsta de 3 ani
c) [ ] după vârsta de 5 ani
d) [x] în primul an de viaţă
e) [ ] până la vârsta 5 ani.
10)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Procesul de dezvoltare şi diferenţiere a celulei nervoase are
loc prin:
a) [ ] modificarea metabolismului celulei nervoase.

24
b) [x] mielinizarea axonilor
c) [x] creşterea dendritelor
d) [x] ramificarea dendritelor
e) [x] formarea sinapselor interneuronice.
11)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi la ce vârstă este încheiată mielinizarea majoritatăţii
structurilor SNC la copii:
a) [ ] la vârsta de 1 an
b) [ ] la vârsta de 2 ani
c) [x] la vârsta de 3-5 ani
d) [ ] la vârsta de 7-8 ani
e) [ ] la vârsta de 12 ani.

12)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi când se încheie definitiv mielinizarea structurilor


SNC:
a) [ ] la vârsta preşcolară
b) [ ] la vârsta fragedă
c) [ ] la vârsta şcolară
d) [ ] în adolescenţă
e) [x] în perioada de adult, la vârsta de 30-40 ani.
13)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce este caracteristic pentru vascularizarea creierului
la sugar:
a) [ ] flux arterial insuficient
b) [x]flux arterial mult mai bun ca la adult
c) [ ] reflux venos adecvat
d) [ ] reţea capilară slab dezvoltată
e) [ ] cu reţea venoasă bine dezvoltată.
14)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi prin ce se explică staza venoasă în SNC
fiziologică pentru copiii de vârstă fragedă:
a) [x] formarea definitivă a venelor diploice are loc după închiderea fontanelelor
b) [ ] sechele ale traumatizării în timpul naşterii.
c) [ ] prin acumularea şi influenţa metaboliţilor patologici
d) [x] prin permeabilitatea excesivă a barierei hematoencefalice
e) [ ] aportul neadecvat de sânge arterial.
15)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi la ce nivel al colanei vertebrale se efectuează
puncţia lombară la nou-născuţi şi copii de vârstă fragedă:
a) [ ] între vertebrele II-III lombare
b) [ ] între vertebrele I-II lombare
c) [x] între vertebrele III-IV lombare
d) [ ] între vertebrele IV-V lombare
e) [ ] între vertebrele toracale XII şi lombare I.
16)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10La copii după 10-12 ani puncţia lombară se efectuează
la nivelul:

25
a) [ ] spaţiului intervertebral III-IV lombar
b) [ ] spaţiului intervertebral IV-V lombar
c) [x] spaţiului intervertebral II-III lombar
d) [x] spaţiului intervertebral III-IV lombar
e) [ ] spaţiului intervertebral I-II lombar.
17)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi factorii principali de care depinde dezvoltarea
afectivă a copilului:
a) [x] sentimentul de dragoste în familie
b) [x] autoritatea celor din jur
c) [ ] educaţia membrilor familiei
d) [ ] instruirea parinţilor
e) [x] climatul afectiv (emoţional, sentimental), favorabil în mediul de creştere şi dezvoltare.
18)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care sunt metodele de stimulare a dezvoltării
cognitive la copii de vârstă fragedă?
a) [ ] gimnastica curativă
b) [x] jocul
c) [ ] masajul
d) [x] comunicarea
e) [ ] administrarea de nootropi.
19)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi componentele comportamentului social-afectiv la
copiii în vârstă de 1-6 luni:
a) [x] zâmbet involuntar în somn
b) [x] primul zâmbet voluntar la chipuri şi voci cunoscute de la vârsta de 2 luni
c) [x] râde cu toată faţa la sfârşitul lunii a 3 de viată
d) [x] imită mimica şi mişcările capului de la 5 luni de viată
e) [ ] imită mişcări complexe.
20)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care sunt componentele comportamentului
social-afectiv la copiii de vârsta 6-9 luni:
a) [ ] stă bine în şezut
b) [x] bate în masă
c) [x] sună din jucării sunătoare
d) [x] manifestă reacţie de bucurie faţă de cântec, muzică
e) [x] distinge chipurile străine şi cele din familie.
21)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Dezvoltarea limbajului copiilor în primele 6 luni de viaţă
include:
a) [ ] înţelege semnificaţia cuvintelor simple
b) [x] reacţionează când este chemat pe nume către vârsta de 6 luni, întorcând capul
c) [x] gângureşte
d) [x] lalalizează: ma-ma, ba-ba etc.
e) [x] formează silabe.
22)Colecţia: 123F.COLPunctajul:Indicaţi reflexele necondiţionate ale membrelor superioare
prezente la nou-născut:
a) [ ] reflexul Perez
b) [x] reflexul Robinson
26
c) [x] reflexul Babchin
d) [x] reflexul Moro
e) [ ] reflexul de trompă.
23)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi reflexele necondiţionate ale trunchiului la copii
nou-născuţi:
a) [x] reflexul Galant
b) [x] reflexul Perez
c) [ ] reflexul Babchin
d) [ ] reflexul Moro
e) [ ] reflexul de sprijin.
24)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi reflexele necondiţionate ale membrelor inferioare
la copii nou-născuţi
a) [x] reflexul de sprijin
b) [ ] reflexul de trompă
c) [x] reflexul mersului automat
d) [x] reflexul de apucare inferior
e) [ ] reflexul Babchin.
25)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi reflexele necondiţionate faciale la copiii nou-
născuţi şi sugari mici:
a) [ ] reflexul de sprijin
b) [x] reflexul de "căutare"
c) [x] reflexul de trompă
d) [ ] reflexul Babinschi
e) [x] reflexul Babchin.
26)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi timpul dispariţiei majorităţii reflexelor
fiziologice necondiţionate la copiii sugari:
a) [ ] 2 luni
b) [ ] 3 luni
c) [ ] 4 luni
d) [x] 5 luni
e) [ ] 6 luni.
27)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Dacă reflexul necondiţionat este prezent, depăşind limita
de vârstă, el este:
a) [ ] este fiziologic
b) [x] este patologic
c) [x] sugerează retenţie în dezvoltare şi creştere
d) [ ] sugerează dismaturitate a copilului
e) [ ] este semn de accelerare a creşterii şi dezvoltării.
28)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Dezvoltarea neuropsihică a copilului include:
a) [x] dezvoltarea motorie a copilului
b) [x] dezvoltarea cognitivă a copilului
c) [x] dezvoltarea afectivă şi psihică a copilului
d) [x] dezvoltarea senzorială a copilului
e) [ ] creşterea perimetrului cranian.
27
29)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Pentru aprecierea dezvoltării motorii a copilului nu se
utilizează:
a) [ ] aprecierea poziţiei corpului
b) [ ] aprecierea motilităţii
c) [ ] aprecierea tonusului muscular
d) [ ] aprecierea reflexelor condiţionate şi celor necondiţionate
e) [x] testul de comportament.
30)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Dezvoltarea senzorială a copilului include:
a) [x] dezvoltarea văzului
b) [x] dezvoltarea auzului
c) [x] dezvoltarea gustului
d) [x] dezvoltarea mirosului, sensibilităţii tactile, termice şi dureroase
e) [ ] prezenţa reflexelor condiţionate.

31)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Dezvoltarea psihică a sugarului şi copilului mic


include:
a) [x] descoperirea propriului corp
b) [x] descoperirea mediului înconjurător
c) [x] relaţiile cu persoanele din jur
d) [x] mijloacele de comunicare
e) [ ] prezenţa şi gradul de manifestare a reflexelor.
32)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Numiţi etapele de dezvoltare a reacţiilor de voce şi
limbajului la copii:
a) [x] etapa pregătitoare (preverbală)
b) [ ] gânguritul
c) [x] apariţia vorbirii "senzoriale"
d) [x] apariţia vorbirii ,,motorii”
e) [ ] reacţiile afective.
33)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi vârsta de manifestare a etapei pregătitoare,
preverbale în dezvoltarea limbajului la copiii sugari:
a) [x] vârsta de 2-4 luni
b) [ ] vârsta de o lună
c) [ ] vârsta de 5 luni
d) [ ] vârsta de 7 luni
e) [ ] vârsta de 9 luni.
34)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi vârsta de manifestare a vorbirii "senzoriale" la
copiii sugari:
a) [ ] vârsta de 5 luni
b) [x]vârsta de 7 luni
c) [ ] vârsta de 8 luni
d) [ ] vârsta de 6 luni
e) [ ] vârsta de 10 luni.
35)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10indicaţi termenul când se formează foiţa medulară şi tubul
medular din neuroepiteliu în ontogeneza sistemul nervos:

28
a) [x] în 1 săptămână de dezvoltare întrauterină
b) [ ] în 2-5 săptămână de dezvoltare întrauterină
c) [ ] în 5-6 săptămână de dezvoltare întrauterină
d) [ ] în 12 săptămâna de dezvoltare intrauterină
e) [ ] în 16-20 săptămâna de dezvoltare intrauterină
36)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 În ontogeneza sistemului nervos cele 5 compartimente se
formează la termenul de:
a) [ ] în 1 săptămână de dezvoltare întrauterină
b) [ ] în 2-5 săptămână de dezvoltare întrauterină
c) [x] în 5-6 săptămână de dezvoltare întrauterină
d) [ ] în 12 săptămâna de dezvoltare intrauterină
e) [ ] în 16-20 săptămâna de dezvoltare intrauterină
37)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Când în ontogeneza sistemului nervos are loc diferenţierea
nucleelor hipotalamusului şi cerebelului?
a) [ ] în 1 săptămână de dezvoltare întrauterină
b) [ ] în 2-5 săptămână de dezvoltare întrauterină
c) [ ] în 5-6 săptămână de dezvoltare întrauterină
d) [ ] în 12 săptămâna de dezvoltare intrauterină
e) [x] în 16-20 săptămâna de dezvoltare intrauterină
38)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Care-i raportul dintre masa cerebrală şi cea corporală la
nou-născut?
a) [x] 1/8
b) [ ] 1/10
c) [ ] 1/20
d) [ ] 1/30
e) [ ]1/40.
39)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Raportul dintre masa cerebrală către cea corporală la matur
constitue:
a) [ ] 1/8
b) [ ] 1/10
c) [ ] 1/20
d) [ ] 1/30
e) [x]1/40.
40)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă se inchee maturizarea structurilor cerebrale:
a) [ ] către 10 ani
b) [ ] către 12 ani
c) [ ] către 16 ani
d) [x] către 20 ani
e) [ ] către 18 ani.
41)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi particularităţile anatomice caracteristice crierului
copilului nou-născut:
a) [x] circumvoluţiunile şi girusurile sunt bine exprimate
b) [x] lobul frontale mai mic, decât la adult
c) [x] lobul occipitale mai mare, decât la adult
29
d) [ ] dimensiuni mici ale ventriculilor laterali
e) [x]substanţa albă e insuficient diferenţiată de cea cenuşie.
42)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi prin ce se caracterizează nediferenţierea cerebelului
la copilul nou-născut:
a) [x] prin prezenţa nistagmului
b) [x] prin prezenţa strabismului
c) [x] prin prezenţa de mişcări haotice în extremităţi
d) [ ] prin sensibilitatea tactilă redusă
e) [ ] prin diminuarea auzului.
43)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Care sunt particularităţile circulaţiei sangvine cerebrale la
copii 1 an de viaţă?
a) [x] vascularizare bună
b) [ ] insuficienţă vasculară
c) [x] reflux sangvin dificil
d) [ ] flux sanguin abundent
e) [x] venele diploice se formează după închiderea fontanelelor.
45)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi particularităţile măduvei spinării la copiii de
vârstă fragedă:
a) [x] lipsa ,,îngroşărilor” cervicale şi lombare la naştere
b) [x] lungimea măduvei spinăriie mai scurtă ca canalul vertebral
c) [x] la naştere maturitatea măduvei spinării e superioară celei cerebrale
d) [ ] ,,îngroşările” spinală şi cervicală sunt bine pronunţate de la naştere
e) [ ] viteza de creştere a măduvei spinării depăşeşte creşterea coloanei vertebrale.
46)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Evidenţiaţi factorii predispozanţi pentru edem cerebral la
copiii 1 an de viaţă?
a) [x] reţeauă vascularizară cerebrală bine dezvoltată
b) [x] refluxul venos dificil
c) [x] cantitatea mare de lichide în ţesutul cerebral
d) [ ] predominarea proceselor de inhibare asupra proceselor de excitare
e) [ ] permeabilitatea sporită a barierei hematoenfalice.
47)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi particularităţile fiziologice ale crierului la copilul
nou-născut:
a) [ ] permeabilitatea barierei hematoencetalice este redusă
b) [x] hidrofilitatea ţesutului cerebral
c) [x] predominarea proceselor de inhibare asupra celor de excitare
d) [x] dezvoltarea insuficientă a analizatorului auditiv şi a văzului
e) [x] predominarea funcţională a sistemului talamopalidar asupra celui striopalidar.
48)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Numiţi principiile dezvoltării psihomotorii la copii până în
vârsta de 6 ani?
a) [x] diminuarea reflexelor necondiţionate
b) [x] apariţia şi consolidarea reflexelor condiţionate
c) [x] activitatea motorie cu dezvoltare şi desăvârşire treptată
d) [x] stabilirea şi desăvârşirea funcţiei musculare şi verbale
e) [ ] dezvoltarea sistemului nervos e mai lentă, decât la copii mai mari.
30
49)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Numiţi perioadele critice în dezvoltarea psihicii copilului:
a) [ ] perioada de nou-născut
b) [ ] primul an de viaţă
c) [x] perioada de la 2 la 4 ani
d) [ ] perioada de la 10 la 12 ani
e) [x] perioada de la 12 la 15 ani.
50)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Care este caracteristica statului neurologic ale copilului în
perioada de nou-născut?
a) [x] prezintă mişcări haotice, involutare în extremităţi
b) [ ] fixează privirea la obiecte fixe
c) [x] tresare şi clipeşte la sunete puternice
d) [ ] prezintă hipotonie fiziologică în extremităţi
e) [x] prezintă hipertonus fiziologic în extremităţi.

51)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă copilul fixează privirea asupra obiectelor


fixe?
a) [ ] de la naştere
b) [ ] de la 10 zi după naştere
c) [x] de la vârsta de 1 lună
d) [ ] de la vârsta de II-a lună
e) [ ] de la vârsta de III-a lună.
52)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă copilul stăpâneşte bine capul în decubit
ventral?
a) [ ] de la a 10 zi după naştere
b) [ ] de la vârsta de 1 lună
c) [x] de la vârsta de 1,5 luni
d) [ ] de la vârsta de 2 luni
e) [x] de la vârsta de 3 luni.
53)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă copilul manifestă mişcări ale ,,complexului
de înviorare”:
a) [ ] la vârsta de 1 lună
b) [ ] la vârsta de 2 luni
c) [x] la vârsta de 3 luni
d) [ ] la vârsta de 4 luni
e) [ ] la vârsta de 5 luni.
54)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indică prin ce se manifestă ,,complexul de înviorare” la
copil:
a) [x] prin zâmbet
b) [x] prin gângurit
c) [x] prin mişcări active şi energice în extremităţi
d) [ ] prin plâns
e) [ ] prin clipire.
55)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă copilul urmăreşte obiectul în mişcare?
a) [ ] la vârsta de10 zile
31
b) [ ] la vârsta de 20 zile
c) [ ] la vârsta de 1 lună
d) [x] la vârsta de 2 luni
e) [x] la vârsta de 3 luni.
56)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă dispare hipertonusul fiziologic în membrele
superioare?
a) [ ] la vârsta de 20 zile
b) [ ] la vârsta de 1 lună
c) [ ] la vârsta de 1,5 lună
d) [ ] la vârsta de 2 luni
e) [x] la vârsta de 3 luni.
57)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Când dispare hipertonusul membrelor inferioare?
a) [ ] către vârsta de 1 lună
b) [ ] către vârsta de 1,5 luni
c) [ ] către vârsta de 2 luni
d) [ ] către vârsta de 3 luni
e) [x] la vârsta de 4 luni.
58)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 La ce vârstă e posibilă rostogolirea micuţului de pe spate pe
burtă şi invers?
a) [ ] de la vârsta 3 luni
b) [ ] de la vârsta 3,5 luni
c) [x] de la vârsta 4 luni
d) [ ] de la vârsta 5 luni
e) [ ] de la vârsta 6 luni.
59)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Când copilul poate sta în şezut cu susţinere şi fără
susţinere?
a) [ ] la vârsta de 4 luni
b) [ ] la vârsta de 4,5 luni
c) [x] la vârsta de 5 luni
d) [x] la vârsta de 6 luni
e) [ ] la vârsta de 7 luni.
60)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă în mediu copilul poate merge cu susţinere,
stă ,,copăcel”?
a) [ ] la vârsta de 7 luni
b) [ ] la vârsta de 8 luni
c) [x] la vârsta de 9 luni
d) [ ] la vârsta de 10 luni
e) [x] la vârsta de 11 luni.
61)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi la ce vârstă în mediu copilul poate să meargă fără
susţinere:
a) [x] la vârsta de 10 luni
b) [ ] la vârsta de 11 luni
c) [x] la vârsta de 12 luni
d) [ ] la vârsta de 1,5 ani
32
e) [ ] la vârsta de 2 ani.
62)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Numiţi etapele în dezvoltarea vorbirii copilului în primul
an de viaţă?
a) [x] etapa verbală
b) [ ] etapa lalalizare
c) [ ] etapa ganguritului
d) [x] etapa pregătitoare (preverbală)
e) [ ] etapa vorbirii senzoriale.
63)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Numiţi perioadele de dezvoltare a vorbirii copilului în
primul an de viaţă?
a) [x] vorbirea senzorială
b) [x] vorbirea motorie
c) [x] lalalizarea
d) [x] ganguritul
e) [ ] formare de fraze.
64)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Când la copil se manifestă vorbirea senzorială?
a) [x] la vârsta de 7 luni
b) [x] la vârsta de 8 luni
c) [ ] la vârsta de 9 luni
d) [ ] la vârsta de 10 luni
e) [ ] la vârsta de 11 luni.
65)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Când la copil se manifestă perioada vorbirii motorii?
a) [ ] la vârsta de 7 luni
b) [ ] la vârsta de 8 luni
c) [ ] la vârsta de 9 luni
d) [x] la vârsta de 10 luni
e) [x] la vârsta de 12 luni
66)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi câte cuvinte în mediu poate avea vocabularul
copilului în vârsta de 12 luni:
a) [x] 8
b) [x] 10
c) [ ] 20
d) [ ] 5
e) [ ] 15
67)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi câte cuvinte în mediu poate avea vocabularul
copilului la 2 ani:
a) [ ] 40
b) [ ] 50
c) [ ] 100
d) [x] 200
e) [x] 300
68)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10La ce vârstă întrebarea dominantă a copilului este ,,Ce-i
asta”?
a) [x] la vârsta de 2-3 ani
33
b) [ ] la vârsta de 1-2 ani
c) [ ] la vârsta de 3-4 ani
d) [ ] la vârsta de 4-5 ani
e) [ ] la vârsta de 5-6 ani.
69)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10La ce vârstă a copilului predomină întrebarea ,,De ce”?
a) [ ] la vârsta de 2-3 ani
b) [ ] la vârsta de 3-4 ani
c) [x] la vârsta de 4-5 ani
d) [ ] la vârsta de 5-6 ani
e) [ ] la vârsta de 6-7 ani.
70)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10La ce vârstă copilul e capabil deja a formula propoziţii
compuse?
a) [x] 4 ani
b) [x] 5 ani
c) [ ]6 ani
d) [ ] 7 ani
e) [ ] 8 ani.
71)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 La ce vârstă în vorbirea copilului distingem începutul
formării îmbinărilor de cuvinte?
a) [ ] 18 luni
b) [x] 20 luni
c) [ ] 15 luni
d) [ ] 24 luni
e) [ ].26 luni.
72)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Indicaţi care calităţi lichidului ale cefalorahidian necesită a
fi apreciate şi au importanţă clinică:
a) [x] presiunea getului apreciat prin puncţia lombară
b) [x] culoarea
c) [x] conţinutul proteic
d) [x] citoza
e) [ ] conţinutul salin.
73)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care-i caracteristica presiunii normale a getului lichidului
cefalorahidian, apreciat prin puncţie lombară:
a) [ ] viteza eliminării 20 pic/min
b) [ ] viteza eliminării 30 pic/min
c) [x] viteza eliminării 60 pic/min
d) [ ] viteza eliminării 40 pic/min
e) [ ] curge şuvoi.
74)Colectia: pediatrie.colPunctajul10La ce vârstă la copii culoarea lichidului cefalorahidian poate
fi csantohromă?
a) [x] în perioada de nou-născut
b) [ ] în primul an de viaţă
c) [ ] la vârsta de la 3 la 6 luni
d) [ ] la vârsta de la 6 la 12 luni
34
e) [ ] la vârsta de la 1 la 1,5 ani.
75)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi nivelul normal al conţinutului proteic în lichidul
cefalorahidian la nou-născuţi?
a) [x] 0,4 g/l
b) [x] 0,8 g/l
c) [ ] 0,16 g/l
d) [ ] 0,24 g/l
e) [ ] 0,2 g/l.
76)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Indicaţi nivelul normal al proteinei în lichidul
cefalorahidian la copilul mai mare?
a) [ ] 0,4 g/l
b) [ ] 0,8 g/l
c) [x] 0,16 g/l
d) [x] 0,24 g/l
e) [ ] 0,2 g/l.
77)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care este citoza normală în licvorul nou-născutului?
a) [x] 20/3
b) [x] 30/3
c) [ ] 12/3
d) [ ] 15/3
e) [ ] 10/3
78)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă în mediu copilul rosteşte separat sunetele A, G,
U, L?
a) [x] la vârsta de 2,5 luni
b) [x] la vârsta de 3 luni
c) [ ] la vârsta de 20 zile
d) [x] la vârsta de 4 luni
e) [ ] la vârsta de 10 zile.
79)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care reflexene condiţionate dispar către vârsta de 2 luni de
viaţă?
a) [ ] reflexul de sugere
b) [x] reflexul Babchin
c) [ ] reflexul Moro
d) [x] reflexul de suport (sprigin)
e) [x] reflexul mersului automat.
80)Colectia: pediatrie.colPunctajul: La ce vârstă în mediu copilul poate bea din cană cu suport şi
desinestătător?
a) [ ] la vârsta de 6 luni
b) [x] la vârsta de 7 luni
c) [ ] la vârsta de 8 luni
d) [ ] la vârsta de 5 luni
e) [x] la vârsta de 12 luni.
81)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Enumeraţi ce e caracteristic pentru dezvoltarea neuro-
psihică a copilului la vârsta de 3 luni?
35
a) [x] fixează cu privirea obiectul din orice poziţie
b) [ ] distinge pe ai săi de cei străini
c) [x] manifestă mişcări ale ,,complexului de inviorare”
d) [x] ţine capul vertical
e) [x] eventual descoperă jucăria atârnată în faţă.
82)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi ce e caracteristic pentru dezvoltarea motorie în
prima şi a doua lună de viaţă a copilului?
a) [x] intins pe burtă încearcă să ridice şi să menţină capul
b) [x] ţine capul vertical câteva minute
c) [ ] ţine bine capul în poziţie verticală
d) [ ] ţine bine capul în poziţia întins pe burtă
e) [ ] susţinut de subţiori se sprijină cu picioarele.
83)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă copilul rosteşte sunete (gângureşte) (A, G,U)?
a) [ ] la vârsta de 20 zile
b) [x] la vârsta de 1 lună
c) [x] la vârsta de 1,5 luni
d) [x] la vârsta de 2 luni
e) [x] la vârsta de 2,5 luni.
84)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi ce e caracteristic pentru dezvoltarea neuro-psihica
a copilului la vârsta de 5 luni?
a) [x]distinge persoanele apropiate de cele străine
b) [x] recunoaşte mama
c) [ ] întâmplător dă cu mânuţa de jucăria atârnată
d) [x] prompt ia jucăria din mâna adultului
e) [x] îndelung gângureşte.
85)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Indicaţi la ce vârstă copilul repetă îndelung aceleaşi silabe
(lalalizează)?
a) [ ] 5 luni
b) [ ] 6 luni
c) [x] 7 luni
d) [x] 8 luni
e) [ ] 9 luni.
86)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care e vârsta medie când copilul poate bea singur din
cană?
a) [ ] 8 luni
b) [ ] 9 luni
c) [ ] 10 luni
d) [ ] 11 luni
e) [x] 12 luni.
87)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care e vârsta copilului când abia începe a repeta silabe
(începutul lalalizării)?
a) [ ] 4 luni
b) [ ] 5 luni
c) [x] 6 luni
36
d) [ ] 7 luni
e) [ ] 8 luni.
88)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi ce e caracteristic pentru dezvoltarea neuro-psihică
a copilului în prima lună de viaţă?
a) [x] pe scurt timp fixează obiectul de culoare aprinsă
b) [ ] urmăreşte cu privirea jucăria în mişcare
c) [x] încearcă să ţină capul fiind pe întins burtă
d) [ ] întoarce capul spre sursa sonoră
e) [x] zâmbeşte.
89)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Caracterizaţi mişcările caracteristice nou-născutului
sănătos:
a) [x] sunt haotice
b) [x] necoordonate
c) [x] involuntare
d) [x] neorganizate
e) [ ] coordonate
90)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Enumeraţi particularităţile anatomice ale cerebelului la
copilul nou-născut?
a) [x] este dezvoltat insuficient
b) [x] are grosime mică
c) [x] are circumvoluţiuni nu prea adânci
d) [x] este situat topografic mai sus ca la adult
e) [ ] este situat topografic mai jos ca la adult
91)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi particularităţile anatomice ale creerului la copilul
nou-născut?
a) [x] mielinizare insuficientă a căilor piramidale şi a nervilor cervicali
b) [x] dendrite scurte, puţin ramificate
c) [x] reţea capilară bogată
d) [x] membrana cerebrală dură e subţire, fiind concrescută cu oasele craniului
e) [ ] membrana dură cerebrală e groasă.
92)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă copilul se târâie bine şi merge cu susţinere de
ambele mâini?
a) [ ] la vârsta de 5 luni
b) [ ] la vârsta de 6 luni
c) [x] la vârsta de 7 luni
d) [ ] la vârsta de 8 luni
e) [x] la vârsta de 9 luni.
93)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi ce este caracteristic pentru dezvoltarea psihomotorie
la vîrsta copilului de 6 luni:
a) [x] pronunţă silaba ,,ba”, ,,ma” (începe a lalaliza)
b) [x] se rostogoleşte de pe burtă pe spate
c) [ ] stă fără suport
d) [x] mănâncă bine cu lingura, luând mâncarea cu buzele
e) [x] liber ia jucăria din orce poziţie.
37
94)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă copilul se ridică cu sprijin:
a) [ ] la vârsta de 6 luni
b) [ ] la vârsta de 7 luni
c) [x] la vârsta de 8 luni
d) [ ] la vârsta de 9 luni
e) [ ] la vârsta de 11 luni.
95)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care este vârsta medie, când copilul începe să stea în şezut
cu susţinere?
a) [ ] 3 luni
b) [ ] 4 luni
c) [x] 5 luni
d) [ ] 6 luni
e) [ ] 7 luni.

96)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care este vârsta medie a când copilul rosteşte cuvinte-
simbol: ,,tic-tac”, ,,chis-chis”?
a) [ ] 8 luni
b) [ ] 9 luni
c) [ ] 10 luni
d) [ ] 11 luni
e) [x] 12 luni.
97)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi vârsta copilului, când la rugămintea adultului face
,,ţăpâşele”, ,,la revedere” şi la întrebarea ,,unde este” arată obiectul:
a) [ ] de la vârsta de 6 luni
b) [ ] de la vârsta de 7 luni
c) [x] de la vârsta de 8 luni
d) [x] de la vârsta de 9 luni
e) [ ] de la vârsta de 10 luni.
98)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Indicaţi ce caracterizează dezvoltarea neuro-psihică a
copilului la vârsta de 1 an?
a) [x] merge singur
b) [x] ia cana şi bea singur
c) [ ] desinestătător mânincă cu lingura bucate lichide
d) [x] pronunţă 8-10 cuvinte
e) [x] îndeplineşte cerinţe elementare ale adultului.
99)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Enumeraţi particularităţile statutului neuro-psihic la copilul
nou-născut sănătos:
a) [x] somn durabil
b) [x] semiflexie în membre
c) [x] mişcări haotice, necoordoate
d) [x] prezenţa reflexelor necondiţionate înnăscute
e) [ ] hipotonie a flexorilor.
100)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Indicaţi vârsta medie când copilul mănâncă din lingură,
luând mâncarea cu buzele, bea din cana susţinută de adult:
38
a) [ ] de la vârsta de 4 luni
b) [ ] de la vârsta de 5 luni
c) [x] de la vârsta de 6 luni
d) [ ] de la vârsta de 7 luni
e) [ ] de la vârsta de 10 luni.
101)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Indicaţi ce reflex necondiţionat dispare către vârsta
copilului de 2 ani de viaţă?
a) [ ] reflexul Moro
b) [ ] reflexul Chernig
c) [ ] reflexul de spijin
d) [x] reflexul Babinschi
e) [ ] reflexul mersului antomat.
102)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă în mediu copilul merge desinestătător:
a) [ ] la vârsta de 8 luni
b) [ ] la vârsta de 9 luni
c) [ ] la vârsta de 10 luni
d) [ ] la vârsta de 11 luni
e) [x] la vârsta de 12 luni.
103)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Prin ce se manifestă activitatea analizatorului auditv şi al
văzului la copilul în vârstă de o lună de viaţă?
a) [x] pe scurt timp fixează privirea la obiectul strălucitor
b) [x] tresare şi clipeşte la sunete puternice
c) [ ] începe să zâmbească
d) [ ] urmăreşte cu privirea obiectul în mişcare
e) [ ] ascultă.
104)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă în mediu copilul pune cub peste cub, deschide
şi închide cutia?
a) [ ] de la vârsta de 8 luni
b) [ ] de la vârsta de 9 luni
c) [x] de la vârsta de 10 luni
d) [ ] de la vârsta de 14 luni
e) [ ] de la vârsta de 12 luni.
105)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi reflexele necodiţionate (arhaice) ale nou-
născutului:
a) [x] de sugere
b) [x] palmo-oral (Babchin)
c) [x] de apucare (Robinson)
d) [x] Moro
e) [ ] ,,soare apune”.
106)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă în mediu copilul se rostogoleşte de pe spate pe
burtă, se târâe spre jucărie:
a) [ ] de la vârsta de 2 luni
b) [ ] de la vârsta de 3 luni
c) [ ] de la vârsta de 1 lună
39
d) [ ] de la vârsta de 5 luni
e) [x] de la vârsta de 6 luni.
107)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Care sunt caracteristicele analizatorului văzului la nou-
născut?
a) [x] are luminofobie moderată
b) [ ] distinge lumina şi întunericul
c) [ ] recepţionează culorile aprinse
d) [x] clipeşte la sursă de lumină evidentă, cu îngustarea pupilelor
e) [ ] e dezvoltară distingerea culorilor.
108)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Când se atestă dispariţia majorităţii reflexelor
necondiţionate?
a) [ ] la vârsta de 2 luni
b) [ ] la vârsta de 3 luni
c) [x] la vârsta de 4 luni
d) [ ] la vârsta de 6 luni
e) [ ] la vârsta de 12 luni.
109)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Indicaţi când copilul se îmbracă singur, cu ajutorul parţial
al adultului, îşi închee nasturii şi îşi leagă şireturile:
a) [ ] de la vârsta de 1,5 ani
b) [ ] de la vârsta de 2 ani
c) [ ] de la vârsta de 2,5 ani
d) [x] de la vârsta de 3 ani
e) [ ] de la vârsta de 3,5 ani.
110)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Selectaţi de la ce vârstă copilul poate indica culorile de
bază?
a) [ ] la vârsta de 1 an
b) [ ] la vârsta de 1,5 ani
c) [ ] la vârsta de 2 ani
d) [ ] la vârsta de 2,5 ani
e) [x] la vârsta de 3 ani.
111)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi factorii ce stimulează dezvoltarea neuro-psihică a
copilului?
a) [x] comunicarea cu copilul de la naştere
b) [x] alegerea jucăriilor după vârstă
c) [x] jocuri dinamice
d) [x] familiarizări precoce cu literatura, muzica, pictura
e) [ ] factorul climateric.
112)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Numiţi factorii ce defavorizează (împiedică) dezvoltarea
neuropsihică la copii:
a) [x] deficit în comunicarea cu familia şi cei din anturaj
b) [x] socializarea compromisă
c) [x] neglijarea pedagogică
d) [x] patologii grave ale sistemului nervos central
e) [ ] aflarea la spital a copilului timp de 7-10 zile.
40
113)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi condiţiile de bază necesare pentru în
dezvoltarea neuropsihică adecvată a copilului:
a) [x] dezvoltarea morfo-funcţională adecvată a sistemului nervos central
b) [x] activitate motorieintensă
c) [ ] mediul, în care trăieşte copilul
d) [x] activitatea de joc
e) [ ] comunicarea.
114)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Prin ce se manifestă retardul dezvoltării psihomotorii
la copii?
a) [x] reţinerea în formarea deprinderilor motorii
b) [x] retard verbal
c) [x] reţinerea procesului de cunoaştere
d) [x] reţinerea adaptării sociale a copilului
e) [ ] persistarea reflexelor necondiţionate ale nou-născutului după vârsa de 1 lună.

115)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care-i intervalul de vârstă ce reflectă schimbările


calitative ale dezvoltării psihomotorii în primul an de viaţă?
a) [x] 1 lună
b) [ ] 2 luni
c) [ ] 3 luni
d)[ ] 4 luni
e)[ ] 6 luni.
116)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care-i intervalul de vârstă ce reflectă schimbările
calitative ale dezvoltării psihomotorii la copii de la 1 la 3 ani?
a) [ ] 1 lună
b) [ ] 2 luni
c) [x] 3 luni
d) [ ] 4 luni
e) [ ] 6 luni.
117)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care-i intervalul de vârstă ce reflectă schimbările
calitative ale dezvoltării psihomotorii la copii de la 3 la 6 ani?
a) [ ] 1 lună
b) [ ] 2 luni
c) [ ] 3 luni
d) [ ] 4 luni
e) [x] 6 luni.
118)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Numiţi metodele de apreciere ale dezvoltării
psihomotorii la copii?
a) [x] metoda Denver II
b) [x] metoda curbelor centile conform metodei Iuriev
c) [ ] metoda tabelelor centile
d) [ ] metoda tabelelor de regresie
e) [ ] metoda orientativă.
119)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi la ce categorie de vârstă se utilizează metoda
41
Denver II în aprecierea dezvoltării neuropsihice la copii:
a) [ ] până la vârsta de 1 ani
b) [ ] până la vârsta de 2 ani
c) [ ] până la vârsta de 3 ani
d) [ ] până la vârsta de 5 ani
e) [x] până la vârsta de 6 ani.
120)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Numiţi vârsta în care aprecierea dezvoltării
neuropsihice se apreciază după metoda curbelor centile după Iuriev:
a) [ ] până la vârsta de 1 ani
b) [ ] până la vârsta de 2 ani
c) [ ] până la vârsta de 3 ani
d) [ ] până la vârsta de 5 ani
e) [x] până la vârsta de 6 an.
121)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care sunt criteriile de testare a copiilor utilizate în
metoda Denver II?
a) [x] motricitate grosieră
b) [x] limbaj
c) [x] motricitate fină - adaptabilitate
d) [x] dezvoltarea socio-afectivă, test de comportament
e) [ ] îndemânarea manuală.
122)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Care sunt compartimentele din metoda curbelor centile
(Iuriev) în aprecierea dezvoltării psihomotorii a copiilor?
a) [x] motricitate grosieră
b) [x] adaptarea socială
c) [x] îndemânarea manuală
d) [x] limbajul
e) [ ] motricitatea fină-adaptabilitatea.
123)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Numiţi formele de abuz ale copilului?
a) [x] fizic
b) [x] sexual
c) [x] emoţional
d) [x] psihic
e) [ ] verbal.
124)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Care trebuie specialişti abuzul fizic ale copilului?
a) [x] medicul legist
b) [x] ortoped-chirurg
c) [x] radiologul, imagistul
d) [x] psihologul
e) [ ] medicul de familie.
125)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Ce-i caracteristic pentru analizatorul olfactiv la copilul
nou –născut sănătos:
a) [x] receptorii olfactivi ocupă o suprafaţă mai mare decât la adult
b) [x] pragul de sensibilitate olfactivă e înalt, comparativ cu adultul
c) [x] la gustul dulce – se linişteşte, are mişcări de sugere
42
d) [x] sunt prezente alte reacţii olfactive -grimasă, nelinişte, uneori vomă
e) [ ] pragul senzaţiei olfactive e mai jos ca la adult.
126)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce este caracteristic analizatorului văzului la
copilul în vârstă de 6 luni?
a) [x] vedere bună
b) [x] reacţionează la culori aprinse (roşu, galben)
c) [x] vede bine obiecte mari
d) [x] vede bine obiecte mărunte
e) [ ] distinge 4 culori de bază.
127)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Prin ce se caracterizează termorecepţia nou-
născutului?
a) [x] receptori hipotermici mai mulţi, decât hipertermici
b) [ ] receptori hipotermici mai puţini, decât hipertermici
c) [x] sensibilitate crescută la hipotermie, decât la hipertermie
d) [ ] sensibilitate crescută la hipertermie, decât la hipotermie
e) [ ] sensibilitate echivalentă la hipo- şi hipertermie.
128)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Prin ce se caracterizează sensibilitatea tactilă la copilul
nou-născut?
a) [x] la atingerea genelor, pleoapelor închide ochii
b) [x] la atingerea buzelor şi limbii manifestă mişcării de supt
c) [x] la excitarea pielii obrajilor întoarce capul în direcţia excitării
d) [x] mângâierea tălpii provoacă flexia degetelor
e) [ ] la iritarea tălpii reacţionează cu plâns sau râs.
129)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi ce e caracteristic dezvoltării psihomotorii la copilul
în vârstă de 3 ani:
a) [x] numeşte 4 culori de bază
b) [x] în joc îndeplineşte roluri
c) [x] păşeşte peste obstacole la 10-15 cm înălţime
d) [x] începe să folosească propoziţii complexe
e) [ ] este perioada întrebărilor “De ce?”
130)Colecţia: 123F.COLPunctajul:10:Indicaţi ce e caracteristic dezvoltării psihomotorii la
copilul în vârstă de 2 ani:
a) [x] depăşind obstacolul, schimbând pasul
b) [x] înţelege poveşti scurte despre evenimente cunoscute lui
c) [x] poate să se îmbrace parţial cu ajutorul adultului
d) [x] bagajul de cuvinte este de 200-300
e) [ ] este prezentă vorbirea în fraze complexe.
131)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:În baza căror indicii se stabileşte diagnosticul „ Abuz
fizic al copilului”?
a) [x] date anamnestice
b) [x] manifestări clinice
c) [x] datele investigaţiilor şi consultaţiilor specialiştilor
d) [x] datele examinării psihologice
e) [ ] interviul martorilor.
43
132)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Care sunt semnele clinice pozitive în examinarea
copilului cu suspecţie la abuz fizic?
a) [x] zgârieturi, vânătăi
b) [x] fracturi ale oaselor tubulare, ale coastelor
c) [x] madificări patologice pe fundul ochiului
d) [x] madificări patologice ale coagulogramei
e) [ ] dereglări în comunicarea copilului cu părinţii.
133)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Enumeraţi formele de educaţie în familiei:
a) [x] respingere
b) [x] hipotutelă
c) [x] hipertutelă
d) [x] educaţie contradictorie
e) [ ] educaţie amorală.
134)Colecţia: 123F.COLPunctajul10:Prin ce se exprimă respingerea copilului de către
mamă?
a) [x] mamele îşi abandonează copiii:
b) [x] mamele încredinţează educaţia copilului unei alte persoane
c) [x] copilul rămâne în familie, dar e supus diverselor forme de abuz
d) [x] copilul rămâne în familie, fiind respins din cauza neurozei sau psihozei materne
e) [ ] deficienţele materne de îngrijire a copilului.
135)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:In ce constă respingerea emoţională vădită a copilului?
a) [x] educaţie de tip :,,Cenuşăreasă”, duşmănie deschisă, lipsa mângâierii, atenţiei, aprobării,
stimulării
b) [ ] copilul nu-i place mamei aşa cum e el, l-ar fi iubit dacă ar fi altfel
c) [ ] nu sunt satisfăcute pe deplin necesităţile copilului: uită sa-l hrănească, uită că trebuie să-l
îmbrace după anotimp, să-l frezeze
d) [ ] indiferenţa faţă de tot ce face copilul
e) [ ] izolarea copilului de măsurile educative ale colectivităţii copiilor.
Nou-nascut
1)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Nou-născut la termen se сonsideră copilul născut la:
a) [ ] 31 săptămâni de gestaţie
b) [ ] 27 săptămâni de gestaţie
c) [x] 38 săptămâni de gestaţie
d) [ ] 36 săptămâni de gestaţie
e) [ ] 28 săptămâni de gestaţie
2)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Prematur se consideră copilul născut până la :
a) [ ] 40 săptămâni de gestaţie
b) [x] 37 săptămâni de gestaţie
c) [ ] 39 săptămâni de gestaţie
d) [ ] 41 săptămâni de gestaţie
e) [ ] 42 săptămâni de gestaţie
3)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi parametrii antropometrici medii ai nou-născutului la
termen:
a) [ ] masa 2500 g, talia 46 cm

44
b) [ ] masa 1500 g, talia 38 cm
c) [ ] masa 2800 g, talia 42 cm
d) [x] masa 3500 g, talia 52 cm
e) [ ] masa 5300 g, talia 58 cm
4)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Perioada neonatală cuprinde:
a) [ ] 7 zile după naştere
b) [ ] 15 zile după naştere
c) [ ] 20 zile după naştere
d) [ ] 22 zile după naştere
e) [x] 28 zile după naştere
5)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi cu ce se efectuează profilaxia gonoblenoreei în sala de
naştere:
a) [ ] soluţie de alcool 96°
b) [ ] soluţie de verde briliant
c) [ ] soluţie de iod diluată
d) [x] soluţie de Sulfacil de Natriu 30% sau ung. Tetraciclină oftalmic
e) [ ] soluţie de Permanganat de Caliu (potasiu)
6)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Scorul Apgar cuprinde:
a) [ ] 3 criterii
b) [x] 5 criterii
c) [ ] 8 criterii
d) [ ] 2 criterii
e) [ ] 12 criterii
7)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Din scorul Apgar nu face parte:
a) [ ] tonusul muscular
b) [ ] culoarea tegumentelor
c) [ ] bătăile inimii
d) [ ] reflexele nou-născutului
e) [x] parametrii echilibrului acido-bazic
8)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Lichidul cefalo-rahidian la nou-născut are culoarea:
a) [ ] transparentă
b) [x] xantocromă
c) [ ] brună
d) [ ] galbenă
e) [ ] roză
9)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Pentru muşchii nou-născutului la termen sănătos este
caracteristică:
a) [ ] hipotonia flexorilor
b) [x] hipertonia flexorilor
c) [ ] hipertonia extensorilor
d) [ ] hipotonia generală
e) [ ] hipotonia extensorilor.
10)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Vaccinarea contra tuberculozei (BCG) a nou-născuţilor sănătoşi
se face:
45
a) [ ] în primele 24 ore de la naştere
b) [ ] în a doua zi de la naştere
c) [x] în a treia - a cincia zi de la naştere
d) [ ] în prima lună de viaţă
e) [ ] la 3 luni de viaţă
11)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi termenul când nou-născutul sănătos poate fi externat
din maternitate:
a) [ ] 2 zile de la naştere
b) [x] 3-4 zile de la naştere
c) [ ] 7 zile de la naştere
d) [ ] 15 zile de la naştere
e) [ ] 20 zile de la naştere
12)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care este temperatura recomandabilă a aerului în
saloanele pentru nou-născuţii sănătoşi:
a) [ ] 1 8 -20° C
b) [x] 2 2 - 2 4 ° C
c) [ ] 2 6 - 2 8 ° C
d) [ ] 2 8 - 3 0 ° C
e) [ ] 30 - 32 ° C
13)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi umiditatea recomandabilă a aerului în saloanele pentru
nou-născuţii sănătoşi:
a) [ ] 40%
b) [x] 50-60%
c) [ ] 70%
d) [ ] 80%
e) [ ] 90%
14)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi când conform OMS se recomandă de a aplica prima
dată nou-născutul la sân:
a) [x] în primele 30 de minute de la naştere
b) [ ] după 2 ore de la naştere
c) [ ] după 6 ore de la naştere
d) [ ] după 18 ore de la naştere
e) [ ] după 24 ore de la naştere
15)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi volumul aproximativ de lapte la primele alăptări ale nou-
născutului:
a) [ ] 2 - 3 ml
b) [x] 5-7 ml
c) [ ] 10-12 ml
d) [ ] 15-18 ml
e) [ ] 20 - 25 ml
16)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi metodele utilizate pentru aprecierea volumului de lapte
pentru un copil nou-născut în vârstă de până la 10 zile de viaţă:
a) [ ] formula volumetrică
b) [x] metoda calorică
46
c) [x] formula Apert
d) [x] formula Finchilshtein
e) [x] formula Zaiţev
17)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce produs este recomandat unui nou-născut sănătos la
alimentaţia naturală:
a) [ ] ceai
b) [ ] fiertură de romaniţă
c) [ ] fiertură de măcieş
d) [ ] fiertură de fructe
e) [x] numai lapte matern
18)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Conform metodei volumetrice unui nou-născut după 10 zile de la
naştere îi este necesară o cantitate de lapte egală cu:
a) [ ] 1/10 din greutatea corpului
b) [x] 1/5 din greutatea corpului
c) [ ] 1/6 din greutatea corpului
d) [ ] 1/7 din greutatea corpului
e) [ ] 1/8 din greutatea corpului
19)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce cantitate de kcal/kg/24 ore îi este necesar unui nou-
născut la termen aflat la alimentaţie naturală:
a) [ ] 150 kkal/kg
b) [x] 120-125 kkal/kg
c) [ ] 100-115 kkal/kg
d) [ ] 100 kkal/kg
e) [ ] 50-80 kkal/kg
20)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Sângele din placentă ajunge la făt prin:
a) [ ] arterele ombilicale
b) [ ] vena cavă inferioară
c) [ ] vena porte
d) [ ] duetul venos Aranţius
e) [x] vena ombilicală
21)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi frecvenţa normală a contracţiilor cardiace la copilul
nou-născut:
a) [x] 120-160 pe minut
b) [ ] 100-110 pe minut
c) [ ] 130-135 pe minut
d) [ ] 120-125 pe minut
e) [ ] 1 1 0 - 1 1 5 pe minut
22)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi nivelul mediu al hemoglobinei în sângele periferic la copilul
nou-născut :
a) [x] 180-220 g/l
b) [ ] 100-90g/1
c) [ ] 90-85 g/l
d) [ ] 80-70 g/l
e) [ ] 70-60g/1

47
23)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi numărul normal al eritrocitelor în sângele periferic la copilul
nou-născut :
a) [ ] 2,5-3,0 mln *10 12 /l
b) [ ] 3,5-4,0 mln*10 12 /l
c) [ ] 4,0-4 , 5 mln*10 12 /l
d) [x] 5,5 mln *10 12 /l
e) [ ] 6,0 mln *10 12 /l
24)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Nivelul granulocitelor şi agranulocitelor din sângele periferic al
nou-născuţilor se egalează la:
a) [ ] a 2 a zi după naştere
b) [x] a 5 a zi după naştere
c) [ ] a 8 a zi după naştere
d) [ ] a 20 a zi după naştere
e) [ ] a 30 a zi după naştere
25)Colectia: 123F.COLPunctajul:0Viteza normală de sedimentare a hematiilor la copilul nou-născut este:
a) [x] 2 mm/oră
b) [ ] 7 mm/oră
c) [ ] 10 mm/oră
d) [ ] 12mm/oră
e) [ ] 15 mm/oră
26)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi caracteristicile tegumentelor nou-născutului
sănătos la naştere:
a) [x] elastice
b) [x] hiperemiate
c) [ ] icterice
d) [ ] cu nuanţă surie
e) [ ] cianotice
27)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi la ce vârstă copilul începe să fixeze privirea coordonat
cu ambii ochi.
a) [ ] imediat după naştere
b) [ ] la 1 săptămână după naştere
c) [x] la 3-4 săptămâni după naştere
d) [ ] la 6 săptămâni după naştere
e) [ ] la 2 luni de viaţă
28)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi afirmaţia corectă privind auzul nou-născutului:
a) [x] este bine dezvoltat
b) [ ] este slab dezvoltat
c) [ ] auzul lipseşte total
d) [ ] este bine coordonat cu văzul
e) [ ] corespunde auzului unui adult
29)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi caracteristicile sângelui periferic al copilul nou-născut,
în primele zile după naştere:
a) [x] leucocitoză vădită 18-25 ∙ 109 /l
b) [x] hematocrit >50

48
c) [ ] leucopenie 3-4 ∙ 109 /l
d) [ ] limfocitoză
e) [x] granulocitoză
30)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi ce nu este caracteristic pentru copilul prematur:
a) [ ] vârsta gestaţională până 37 săptămâni
b) [ ] masa corporală la naştere până la 2500g
c) [ ] perimetrul toracic la naştere mai mic de 32 cm
d) [ ] talie la naştere mai mică de 47 cm
e) [x] perimetrul cranian la naştere 36 cm
31)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi ce nu este caracteristic pentru copilul prematur:
a) [ ] vârsta gestaţională până la 37 săptămâni
b) [x] masa corporală la naştere 2500-3000g
c) [ ] masa corporală la naştere până la 2500g
d) [ ] ţesut adipos subcutanat dezvoltat insuficient
e) [ ] "lanugo" răspândit
32)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi care din situaţiile clinice enumerate sunt considerate
stări tranzitorii fiziologice ale nou-născutului:
a) [x] hiperemie a tegumentelor
b) [ ] ţipăt slab
c) [x] infarct uric
d) [x] pierdere în greutate 6-8% din masa corpului
e) [x] icter la a III zi după naştere, care dispare fără tratament
33)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi care din semnele neuromotorii enumerate pot fi
constatate la nou-născuţii prematuri:
a) [x] distonie musculară
b) [ ] hipertonie musculară
c) [ ] reflexele fiziologice accentuate
d) [x] reflexele fiziologice diminuate
e) [x] hipotonie musculară
34)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi care din semnele enumerate pot fi constatate la copilul
nou-născut prematur:
a) [x] suturi craniene deschise
b) [x] "lanugo" răspândit
c) [ ] ţesut adipos subcutanat repartizat uniform
d) [x] criptorhism
e) [x] hipotonie musculară
35)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi care din caracteristicile enumerate pot fi constatate la
copilul nou-născut postmatur:
a) [x] tegumente „zbârcite"
b) [ ] "lanugo" răspândit
c) [x] suturi craniene închise
d) [ ] tegumente icterice
e) [ ] reflexe fiziologice accentuate
36)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi ce se foloseşte pentru prelucrarea plăgii ombilicale la

49
copilul nou-născut:
a) [ ] soluţie apoasă de Albastru de metilen
b) [x] soluţie spirtoasă de Verde de briliant
c) [ ] soluţie apoasă de Furacilină
d) [x] soluţie de Alcool
e) [x] soluţie de H2O2 (apă oxigenată)
37)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care vaccinuri sunt administrate nou-născuţilor în
maternitate:
a) [x] BCG 1
b) [ ] Hib 1
c) [ ] ROR 1
d) [x] HVB 1
e) [ ] DTP 1
38)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi afirmaţiile corecte privind eritrodermia fiziologică
a nou-născutului?
a) [x] o coloraţie roşie a pielii copilului nou-născut a 2-3 zi după naştere
b) [x] este determinată de valorile crescute ale hematiilor şi hemoglobinei la nou-născut
c) [ ] prezintă o afecţiune a pielii în a 3 zi după naştere
d) [x] este un eritem fiziologic determina de epidermul subţire, vascularizaţia bogată şi lipsa
pigmenţilor
e) [ ] prezintă o stare febrilă cu erupţii difuze eritematoase în a 7 zi după naştere
39)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce funcţii îndeplineşte pielea şi cum sunt
dezvoltate ele la copii:
a) [x] funcţia de protecţie, slab dezvoltată la nou-născut şi la sugar
b) [x] funcţia de termoreglare, incomplet dezvoltată
c) [x] funcţia de respiraţie bine dezvoltată
d) [ ] de termoreglare bine dezvoltată
e) [ ] funcţia de secreţie a transpiraţiei şi a sebumului
40)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce reprezintă "intertrigo" la copii:
a) [ ] o afecţiune localizată la nivelul părţii piloase a capului
b) [x] o leziune ce apare iniţial cu un placard eritematos în regiunea plăcilor şi formarea de
eroziuni
c) [x] o eroziune care cuprinde tegumentele plicelor inghinale, axilare, cervicale şi retroauriculare
d) [x] o leziune inflamatorii a regiunii fesiere în urma contactului cu lengeria de corp îmbibată
cu urină
e) [ ] o afecţiune micotică localizată perianal
41)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi modificările patologice ale bontului ombilical sau
plăgii ombilicale:
a) [x] Omfalita
b) [x] Herniile
c) [x] Hemoragiile ombilicale
d) [ ] Atrezie a vaselor de circulaţie fetală
e) [x] Tromboflebită vaselor ombilicale
42)Colectia: 123F.COLPunctajul:Indicaţi care sânt particularităţile ţesutului adipos la sugari:
50
a) [ ] rezistenţa scăzută la infecţii
b) [x] adipocitele sunt mai mărunte şi conţin nuclee
c) [x] la copilul de un an raportul dintre stratul adipos subcutanat şi masa corporală este mai
mare decât la adulţi
d) [x] în cavitatea toracică, abdominală şi spaţiul retroperitoneal sunt prezente cumulaţiile de
ţesut adipos brun
e) [ ] este dezvoltat excesiv
43)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care este frecvenţa normală a respiraţiei la copilul
nou-născut:
a) [ ] 100-120 respiraţii pe minut
b) [ ] 80-90 respiraţii pe minut
c) [ ] 15-16 respiraţii pe minut
d) [x] 40-60 respiraţii pe minut
e) [ ] 20-30 respiraţii pe minut

Alimentaţia
1)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi necesarul de calorii/kg/24 ore pentru copilul nou-
născut:
a) [ ] 130
b) [ ] 100-110
c) [x] 120
d) [ ] 115
e) [ ] 90-100
2)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care categorie de sugari au cea mai înaltă necesitate la kg
masă de proteine şi calorii?
a) [ ] copii şcolari
b) [ ] copii sugari în vârstă de la 0 până la 6 luni
c) [ ] copii sugari în vârstă de la 6 până la 12 luni
d) [x] noi-născuţi
e) [ ] copii preşcolari
3)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt avantajele laptelui matern faţă de cel de
vaci:
a) [x] conţinutul albuminelor mai mare decât al cazeinei
b) [ ] conţinutul cazeinei mai mare decât al albuminelor
c) [x] conţine factori imuni de protecţie
d) [ ] conţine alfa-lactoză
e) [x] conţine beta-lactoză
4)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Alimentaţia adecvată a sugarului se poate aprecia după
următoarele semne:
a) [x] curba ponderală (ascendentă, corespunzătoare vârstei)
b) [x] starea generală (satisfăcătoare)
c) [ ] frecvenţa bolilor respiratorii
d) [x] frecvenţa miciţilor (mai mare de 6 în 24 ore)
e) [x] starea copilului după alimentare (satisfăcut , liniştit)
51
5)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Alimentaţia neadecvată a copilului poate avea ca consecinţă:
a) [ ] infecţii respiratorii acute frecvente
b) [x] rahitism
c) [x] hipovitaminoze
d) [x] anemie
e) [x] retenţia dezvoltării fizice
6)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Poziţionarea corectă la sân a sugarului implică următoarele
semne:
a) [x] corpul sugarului şi capul lui sunt aliniate pe o dreaptă
b) [x] corpul copilului e întors spre corpul mamei
c) [x] mama susţine tot corpul copilului, nu numai capul
d) [x] corpul copilului e lipit de corpul mamei
e) [ ] mama susţine sânul cu o mână
7)Colectia: 123F.COLPunctajul: Aplicarea corectă la sân implică prezenţa următoarelor semne:
a) [x] guriţa sugarului larg deschisă
b) [x] buza inferioară retroversă
c) [x] sugarul apucă cu guriţa mamelonul şi o mare parte din areolă
d) [x] o parte mai mare de areolă se vizualizează deasupra
e) [ ] bărbia copilului e distanţiată de sân.
8)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi termenul optim, la care nou-născutul trebuie să fie
aplicat la sân:
a) [x] imediat după naştere ( primele 30 minute)
b) [ ] peste 2 ore după naştere
c) [ ] peste 12 ore după naştere
d) [ ] peste 6 ore după naştere
e) [ ] peste 24 ore după naştere
9)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi semnele, după care se apreciază dacă sugarul suge
eficient:
a) [ ] face mişcări de sugere frecvente
b) [x] face mişcări de sugere lente, cu pauze
c) [x] se aude glutiţia la fiecare 2-3 mişcări de sugere
d) [ ] sugarul întrerupe suptul la 5-10 minute
e) [x] sugarul adoarme la sân sau este satisfăcut
10)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi în care din patologiile enumerate ale mamei, este
contraindicată alimentaţia la sân:
a) [x] cancer mamar
b) [x] insuficienţa renală acută
c) [ ] pneumonie acută
d) [ ] infecţie respiratorie acută
e)[x] HIV infecţia
11)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi avantajele biologice ale laptelui matern faţă de
cel de vaci:
a) [x] conţine Ig A secretorie
b) [ ] conţine o cantitate mai mare de Fe
52
c) [x] asigură sugarului o imunitate pasivă prin conţinutul factorilor imunologici
d) [x] conţine factori de creştere (hormoni)
e) [x] proteinele laptelui matern nu alergizează organismul sugarului
12)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi semnele, după care se poate suspecta că lactaţia
este insuficientă:
a) [ ] sugarul creşte săptămânal 150g greutate
b) [x] sugarul are o curbă ponderală plată
c) [x] sugarul are 5 miciţi în 24 ore
d) [x] scaunul sugarului este instabil, neregulat
e) [x] sugarul este agitat, mai ales după mâncare, doarme prost
13)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi condiţiile de bază, necesare pentru introducerea
complementului la sugarul alimentat la sân:
a) [x] sugarul a împlinit 6 luni
b) [ ] sugarul a împlinit 4 luni
c) [ ] sugarul e mai mare de 4 luni şi are greutate scăzută
d) [ ] sugarul e mai mare de 4 luni şi pare flămând după mâncare
e) [x] sugarul a împlinit 6 luni,e sănătos şi manifestă interes pentru alte tipuri de alimente
14)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi alimentele complementare principale,
administrate copilului sugar:
a) [ ] brânza de vaci
b) [ ] sucul de fructe
c) [x] pireul de legume
d) [x] terciul de crupe
e) [ ] laptele de vaci
15)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi câte mese complementare 24 ore necesită
sugarul de 10-12 luni:
a) [ ] 5 mese
b) [ ] 4 mese
c) [x] 3 mese
d) [ ] 4-5 mese
e) [ ] 1 masă
16)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt produsele corecţiei alimentare a
conţinutului de proteine în raţia alimentară zilnică a sugarului:
a) [ ] iaurtul (chefirul)
b) [x] brânză
c) [x] gălbenuşul de ou
d) [ ] frişca
e) [ ] bulionul de carne
17)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt produsele corecţiei alimentare a
grăsimilor în raţia alimentară zilnică a sugarului:
a) [ ] bulionul de carne
b) [x] untul
c) [ ] smântâna
d) [x] uleiul vegetal
53
e) [ ] gălbenuşul de ou
18)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt produsele alimentare folosite în corecţia
conţinutului de glucide în raţia alimentară zilnică a sugarului:
a) [x] suc de fructe
b) [ ] sirop de zahăr
c) [x] pireu de fructe
d) [ ] Sol. Glucoză 10%
e) [ ] Sol. Glucoză 5%
19)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi ce recomandări sunt valabile pentru alimentaţia
nou-născutului cu prematuritate de gr. I:
a) [x] la cerere aplicat la sân
b) [ ] alimentat prin sondă cu lapte matern
c) [x] aplicat la sân nu mai puţin de 8 ori în 24 ore, inclusiv noaptea
d) [ ] aplicat la sân de 12 ori în 24 ore
e) [ ] aplicat la sân fiecare 3 ore
20)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi cerinţele impuse pentru introducerea
complementului la sugarul alimentat natural:
a) [x] vârsta sugarului 6 luni
b) [x] sugarul absolut sănătos
c) [ ] vârsta sugarului 4 luni
d) [x] se administrează cu linguriţa
e) [ ] la început se administrează după alăptarea la sân
21)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi condiţiile ce impun indicarea alimentaţiei mixte
la copilul sugar:
a) [ ] copilul este agitat
b) [ ] copil cu indice ponderal 0,9 la 1 lună după naştere
c) [x] hipogalactie iremediabilă la mamă
d) [x] absenţa mamei o anumită perioadă a zilei
e) [x] curba ponderală plată
22)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi care este metoda de calcul exactă a volumului
alimentar necesar pentru 24 de ore la sugari:
a) [ ] metoda volumetrică
b) [ ] formula Filatov
c) [ ] formula Zaiţev
d) [ ] formula Tur
e) [x] metoda calorică
23)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care este metoda uzuală de calcul a volumului alimentar
necesar pentru 24 de ore la sugari:
a) [x] metoda volumetrică
b) [ ] formula Filatov
c) [ ] formula Zaiţev
d) [ ] formula Tur
e) [ ] metoda calorică
24)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care din formulele lactate enumerate sunt recomandate
54
pentru alimentaţia artificială a copilului nou-născut:
a) [ ] Malâş
b) [ ] Biolact
c) [x] Maliutca
d) [x] NAN-1,
e)[x] Nestogen 1
25)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din formulele lactate enumerate sunt din
grupul celor adaptate:
a) [ ] V-Biolact
b) [x] NAN-1, 2, 3
c) [x] Malâş
d) [x] Nestogen 1, 2
e) [ ] laptele de vaci diluat cu apă cu raportul 1:2
26)Colectia: 123F.COLPunctajul: Evidenţiaţi care din formulele lactate enumerate nu conţin
lactoză:
a) [ ] Lailac
b) [x] NAN-безлактозный
c) [x] NAN-acidofil
d) [ ] Maliutca
e) [x] O-LAC
27)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din formulele lactate enumerate sunt indicate
sugarilor în caz de intoleranţă la lactoză:
a) [x] O-LAC
b) [x] NAN acidofil
c) [x] Lailac
d) [ ] Similac
e) [x] NAN-безлактозный
28)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Din formulele adaptate dietice, folosite în alimentaţia
artificială şi mixtă a sugarului, fac parte:
a) [ ] Malâş
b) [x] NAN hipoalergic
c) [x] O-LAC
d) [x] Hipp HA 1
e) [ ] NAN-1, NAN-2
29)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Copiilor alimentaţi artificial complementul se indică:
a) [x] la 6 luni, ca şi în alimentaţia naturală
b) [ ] la 4 luni, indiferent de masa corpului
c) [ ] la 4 luni, dacă are anemie
d) [ ] dacă copilul manifestă foame şi e mai mare de 4 luni
e) [ ] la 4 luni, dacă prezintă interes pentru alte tipuri de mâncare înafară de cea lactată, pe care o
primeşte
30)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din semnele enumerate reprezintă
incidente/ accidente în cadrul alimentaţiei la sân:
a) [x] regurgitaţia
55
b) [ ] voma
c) [x] colica abdominală a sugarului
d) [ ] enterocolita
e) [x] refuzul temporar al sânului
31)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care din formulele adaptate enumerate sunt recomandate
pentru alimentaţia sugarului cu intoleranţă la proteinele laptelui de vaci?
a) [ ] Pregestemil
b) [ ] NAN-безлактозный
c) [x] Alfare
d) [ ] Bona
e)[ ] Hipp HA1, Hipp NA 2.
32)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt semnele alimentaţiei adecvate la sân în
prima lună de viaţă:
a) [x] glutiţia auzită în timpul suptului
b) [x] adaos în masă 125-210g săptămânal
c) [x] mai mult 6 scutece umede în 24 ore
d) [ ] creştere ponderală lunară până la 500 g
e) [x] scaun până la 5-6 ori pe zi, practic după fiecare alimentare.
33)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din următoarele afirmaţii privind
diversificarea alimentaţiei sugarului sânt corecte:
a) [x] diversificarea va începe la vârsta de 6 luni
b) [x] diversificarea va începe numai dacă sugarul este sănătos
c) [x] alimentul nou se va administra cu linguriţa
d) [x] primul complement preferabil va fi pireul de legume
e) [ ] se introduc concomitent 2 sau mai multe alimente noi
34)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din produsele enumerate servesc ca sursă de
proteine pentru sugar:
a) [x] carnea
b) [ ] bulionul de carne
c) [x] gălbenuşul de ou
d) [ ] albuşul de ou
e) [x] brânza/ caşcavalul
35)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din afirmaţii sunt reguli de iniţiere a
alimentaţiei artificiale la sugar:
a) [x] formula lactată se va introduce în alimentaţie numai când copilul este sănătos
b) [x] formula lactată nou se va introduce progresiv şi treptat
c) [x] nu se vor introduce simultan două sau mai multe formule lactate noi
d) [ ] dacă masa ponderală stagnează în decurs de 1 săptămână, se recurge la altă formulă lactată
e) [x] se vor folosi de preferinţă formule lactate adaptate.
36)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care metode de calcul se utilizează pentru
aprecierea volumului alimentar la copilul în vârstă de până 1 săptămână de la naştere:
a) [x] formula Finkelştein
b) [ ] formula Apert
c) [ ] metoda volumetrică
56
d) [x] metoda de calcul energetică
e) [x] formula Tur
37)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care este frecvenţa recomandată a alimentaţiei
sugarului în vârsta de 6 luni, dacă el este alimentat artificial:
a) [ ] 6-7/zi
b) [ ] 6/zi
c) [ ] 5-6/zi
d) [x] 5/zi
e) [ ] fiecare 3,5 ore
38)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Enumeraţi care sunt efectele adverse ale folosirii laptelui de
vaci în alimentaţia sugarului:
a) [x] suprasolicitarea osmotică renală
b) [x] anemia carenţială
c) [ ] alcaloza metabolică
d) [x] gastroenteropatie alergică
e) [x] distrofie
39)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi după care criterii se clasifică formulele lactate:
a) [x] după gradul de adaptare
b) [x] după vârsta, la care sunt indicate
c) [ ] după sursa de glucide
d) [x] după tehnologia de producere
e) [x] după particularitatea compoziţională
40)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din formulele lactate enumerate, este
neadaptată:
a) [ ] Malâş
b) [ ] Hipp HA 2
c) [x] Lapte de vaci
d) [ ] NAN-acidofil
e) [ ] Nestogen 1.
41)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din formulele lactate enumerate este
adaptată:
a) [ ] V-Biolact
b) [ ] Laptele de vaci
c) [x] NAN-acidofil
d) [ ] Chefirul
e) [ ] Iaurtul
42)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt avantajele formulelor de lapte adaptate
faţă de cele neadaptate:
a) [x] glucidele sunt constituite practic exclusiv de către lactoză
b) [x] au un nivel scăzut de cazeină şi un conţinut sporit de proteine din zer
c) [x] conţin acizi graşi polinesăturaţi în cantităţi mai mari
d) [x] sunt îmbogăţite cu vitamine şi microelemente, în special Fe.
e) [ ] imită în întregime componenţa laptelui matern
43)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi dezavantajele formulelor de lapte adaptate faţă
57
de laptele matern:
a) [x] proteina este alergizantă pentru copil
b) [x] conţin mai puţine proteine din zer
c) [x] conţin mai multă lactoză
d) [x] sunt lipsite de factori antiinfecţioşi
e) [ ] conţin cantităţi scăzute de beta-lactoglobulină
44)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt necesităţile zilnice în calorii la kg corp
pentru copiii în vârstă de 1,5-3 ani:
a) [ ] 115
b) [x] 90
c) [ ] 105
d) [ ] 120
e) [ ] 110
45)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt necesităţile în calorii pentru copiii în
vârstă de 4-6 ani:
a) [ ] 105
b) [x] 80
c) [ ] 110
d) [ ] 115
e)[ ] 95
46)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt necesităţile zilnice în calorii / kg corp la
copilul în vârstă de 12-15 ani:
a) [ ] 95
b) [ ] 90
c) [ ] 80
d) [ ] 100
e) [x] 60
47)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi necesitatea în proteine / kg corp pentru copiii în
vârstă de 1,5-3 ani:
a) [ ] 3,5 g/kg corp
b) [x] 1,5 g/kg corp
c) [ ] 4-4,5 g/kg corp
d) [ ] 3,0 g/kg corp
e) [ ] 2,5 g/kg corp
48)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi consecinţele alimentaţiei dezechilibrate ale
preşcolarului:
a) [x] anorexie nervoasă
b) [x] retard fizic
c) [x] distrofie
d) [x] anemie feriprivă
e) [ ] creştere staturo-ponderală adecvată.
49)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Hipotrofia de gr. I la sugar se constată la un deficit ponderal
de:
a) [ ] 5-10%
58
b) [x] 10-20%
c) [ ] 10-15%
d) [ ] 20-30%
e) [ ] 8-15% .
50)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Hipotrofia de gr. II la sugar se constată la un deficit ponderal
de:
a) [ ] 10-20%
b) [x] 20-30%
c) [ ] 30-40%
d) [ ] 15-20%
e) [ ] 25-30% .
51)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi formulele lactate adaptate:
a) [x] Maliutca
b) [ ] Chefir
c) [ ] Iaurt
d) [x] Hipp1
e) [x] NAN HA
52)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi formulele lactate dietice (speciale):
a) [x ] Hipp HA 1
b) [x ] Hipp HA 2
c) [x ] Alfare
d) [ ] NAN 1
e) [ ] NAN 2
53)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi formulele lactate dietice (speciale), indicate copiilor
cu manifestări alergice:
a) [x ] NAN hipoalergic
b) [ ] Chefir
c) [ ] Nestogen
d) [x ] Alfare
e) [x ] Hip HA1
54)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi care din formulele lactate enumerate sunt
predestinate copiilor prematuri:
a) [x] pre NAN
b) [x] Hipp Pre
c) [ ] Nestogen 1
d) [ ] NAN 1
e) [ ] Alfare
55)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi care din problemele copilului sunt consideraţi factori
nefavorizaţi în alimentaţia la sân:
a) [ ] refuzul sânului
b) [x] anomalii de dezvoltare maxilo-facială (palatoschisis)
c) [x] masa mică la naştere
d) [x] erori de metabolism
e) [x] prematuritate.
59
56)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi care din problemele mamei sunt considerate factori
nefavorizaţi în alimentaţia la sân:
a) [ ] diabetul zaharat
b) [ ] IRA
c) [x] infecţia cu HIV
d) [x] urgenţele postpartum
e) [x] cancerul mamar
57)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi care sunt urmările excesului de proteină în
alimentaţia sugarului:
a) [x] suprasolicitare metabolică a ficatului
b) [ ] creştere accelerată
c) [x] diaree
d) [x] uremie, acidoză
e) [x] obezitate.
58)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi greşelile în alimentaţia sugarului, care pot duce la
tulburări de nutriţie:
a) [x] alimentare cu formule lactate diluate excesiv
b) [x] alimentare îndelungată la sân cu introducere tardivă a alimentelor complementare
c) [x] alimentare cu formule lactate neadaptate
d) [x] utilizare excesivă a sucurilor
e) [ ] introducere a alimentelor complimentare începând cu 6 luni.
59)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Consumul insuficient de lipide la copii de vârstă fragedă
poate cauza:
a) [ ] îmbolnăviri frecvente
b) [x] aport scăzut de energie
c) [x] creştere întârziată
d) [x] hipovitaminoză (A,D,E,K)
e) [ ] retard neuropsihic
60)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Consumul exagerat de lipide la copii de vârstă fragedă poate
cauza:
a) [ ] apatie
b) [ ] creştere rapidă
c) [x] obezitate
d) [x] diaree
e) [x] vomă
61)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Consumul insuficient de glucide de către sugar poate cauza:
a) [ ] patologia sistemului nervos
b) [x] reducerea rezervelor de glicogen
c) [x] hipoglicemie
d) [x] creştere întârziată
e) [ ] pancreatită
62)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi care este raportul recomandat al ingredientelor
alimentare esenţiale în raţia zilnică a sugarului (proteine-lipide-glucide):
a) [ ] 1:2:4
60
b) [ ] 1:2:3
c) [x] 1:3:6
d) [ ] 1:3:5
e) [ ] 1:2:6
63)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi ce reprezintă diversificarea alimentaţiei sugarului:
a) [ ] alimentarea copilului cu lapte matern şi un alt tip de lapte
b) [x] introducerea alimentelor noi la vârsta copilului de 6 luni.
c) [x] alimentaţia complementară
d) [ ] alimentaţia copilului cu alte tipuri de lapte (formule de lapte)
e) [x] obişnuirea treptată a copilului sugar cu alte alimente decât laptele
64)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Ce reprezintă alimentaţia complementară:
a) [x ] introducerea alimentelor noi la vârsta copilului de 6 luni.
b) [ ] alimentaţia copilului cu alte tipuri de lapte (formule de lapte)
c) [x] alimentarea copilului cu lapte matern şi un alt tip de lapte
d) [ ] obişnuirea treptată a copilului sugar cu alte alimente decât laptele
e) [x] diversificarea alimentaţiei recomandată pentru sugari începând cu vârsta de 6 luni.
65)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Ce reprezintă suplimentul:
a) [ ] un alt aliment, diferit de lapte (pireu de fructe, de ex.)
b) [ ] surplusul de greutate acumulat.
c) [x] formula de lapte, administrată în alimentarea mixtă a sugarului
d) [ ] formula de lapte, administrată în alimentarea artificială a sugarului
e) [ ] terciul de cereale.
66)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Metoda alternativă este utilizată:
a) [ ] în caz de diversificare a alimentaţiei sugarului
b) [x] în caz de alimentaţie mixtă a sugarului
c) [ ] în caz de alimentaţie artificială a sugarului
d) [ ] în caz de alimentaţie naturală a sugarului
e) [ ] în alimentarea copilului preşcolar.
67)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Metoda complementară este utilizată:
a) [ ] în caz de alimentare artificială a sugarului
b) [ ] în caz de alimentare naturală a sugarului
c) [ ] în caz de diversificare aalimentaţiei sugarului
d) [x] în caz de alimentare mixtă a sugarului
e) [ ] în alimentarea copilului preşcolar.
68)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi de ce este necesară introducerea complimentului in
alimentaţia sugarului:
a) [x] necesităţile nutritive la o anumită vârstă nu mai pot fi acoperite de către laptele matern
b) [ ] copilul este interesat de alte tipuri de alimente
c) [ ] copilul are deja primii dinţi
d) [ ] copilul are mai mult de 4 luni
e) [x] copilul are maturizarea fiziologică neuromusculară, digestivă,imună,reno-urinară necesară
consumării produselor noi .
69)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care sunt efectele introducerii tardive în alimentaţia
sugarului a complimentului:
61
a) [x] retard în creştere
b) [x] nutriţie scăzută
c) [x] carenţe de micronutrienţi (fier, zinc)
d) [x] abilităţi motorii de mestecare întârziate
e) [ ] dezvoltare neuro-psihică întârziată.
70)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care sunt efectele introducerii precoce a
complementului în alimentaţia sugarului:
a) [ ] dezvoltarea fizică accelerată
b) [x] scăderea lactaţiei şi micşorarea consumului de energie şi substanţe nutritive de către copil
c) [x] risc de infecţie odată cu administrarea produselor care pot fi contaminate
d) [x] risc de boală diareică
e) [ x] risc de alergie alimentară.
71)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi de ce copiilor sugari nu se recomandă administrarea
laptelui de vaci integral sau în diluţii:
a) [ ] conţine mai puţin Calciu şi Natriu
b) [x] poate reduce cantitatea de lapte matern produs
c) [x] conţine mai puţin fier, care are o biodisponibilitate redusă, comparativ cu laptele matern
d) [x] poate induce hemoragii gastro-intestinale
e) [x] poate cauza alergie.
72)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi avantajele conţinutului proteic al laptelui matern
faţă de laptele de vaci:
a) [ ] proteina laptelui matern este reprezentată majoritar de cazeină
b) [x] proteina laptelui matern este reprezentată majoritar de proteinele serice
c) [x] conţinutul proteic al laptelui matern corespunde necesităţilor copilului
d) [x] proteina laptelui matern este parţial reprezentată de α lactalbumină.
e) [ ] proteina laptelui matern este parţial reprezentată de β lactalbumină.
73)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care sunt avantajele glucidelor laptelui matern:
a) [x] lactoza laptelui matern acoperă 40% din necesarul zilnic de calorii al sugarului
b) [x] lactoza laptelui matern se digerează în proporţie de 90% în intestinul subţire a sugarului
c) [ ] lactoza laptelui matern este de tip α
d) [x] lactoza laptelui matern este de tip β
e) [x] lactoza laptelui matern are acţiune benefică asupra microflorei intestinale şi valorilor PH-ului
intestinal.
74)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi un semn sigur, care indică, că sugarul nu primeşte
cantitatea necesară de lapte:
a) [ ] copilul suge mult timp şi des
b) [ ] copilul refuză să sugă
c) [ ] copilul este neliniştit, agitat toată ziua
d) [ ] scaunele sunt scunde
e) [x] curba ponderală este plată (adaogă mai puţin de 500g/lună).
75)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi ce se referă la factorii reglatori ai funcţiilor
specifice umane, prezenţi în laptele matern.
a) [ ] calciul şi natriul
b) [x] carnitina
62
c) [x] taurina
d) [x] acizii graşi polinesăturaţi
e) [ ] acizii graşi saturaţi.
76)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi prin ce se explica avantajul alimentaţiei cu lapte
matern în vederea dezvoltării psihomotorii adecvate a copilului:
a) [ ] prezenţa în laptele matern a polizaharitelor
b) [x] prezenţa în laptele matern a leencefalinei, β-endorfinei, metaencefalinei
c) [ ] conţinutul proteinelor serice mărit
d) [ ] prezenţa de IgA secretorie
e) [ ]prezenţa de P - casamorfină
77)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care din componenţii enumeraţi ai laptelui matern
influenţează pozitiv dezvoltarea sistemului nervos a copilului:
a) [x] acizii graşi polinesăturaţi
b) [x] taurina
c) [x] leencefalina
d) [x] β-endorfina
e) [ ] proteinele serice
78)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care sunt condiţiile de bază pentru iniţierea şi
stimularea lactaţiei:
a) [ ] alimentaţia îmbogăţită a mamei
b) [x] aplicare la sân în prima ½ oră după naştere
c) [x] aplicarea copilului la sân la cerere, inclusiv noaptea
d) [ ] administrarea de lichide suplimentare mamei
e) [x] eliberarea maximă de lapte a sânilor
79)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în
alimentaţia sugarului a pireului de legume:
a) [x] 6 luni
b) [ ] 7 luni
c) [ ] 5 luni
d) [ ] 8 luni
e) [ ] 9 luni
80)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în
alimentaţia sugarului a terciului de cereale:
a) [ ] 6,5 luni
b) [ ] 5 luni
c) [ ] 3 luni
d) [ ] 7 luni
e) [x] 6 luni
81)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în
alimentaţia sugarului a pireului de fructe:
a) [ ] 2 luni
b) [ ] 3 luni
c) [x] 6 luni
d) [ ] 7 luni
63
e) [ ] 3,5 luni
82)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în
alimentaţia copilului a cărnii:
a) [ ] 6 luni
b) [x] 7 luni
c) [ ] 5 luni
d) [ ] 8 luni
e) [ ] 4 luni
83)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în
alimentaţia copilului a sucului de fructe:
a) [ ] 1 lună
b) [ ] 2 luni
c) [ ] 7 luni
d) [ ] 8 luni
e) [x] 6 luni
84)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în
alimentaţia copilului a brânzei / caşcavalului:
a) [x] 6 luni
b) [ ] 7 luni
c) [ ] 8 luni
d) [ ] 10 luni
e) [ ] 1 an
85)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în
alimentaţia copilului a peştelui:
a) [ ] 4 luni
b) [ ] 5 luni
c) [ ] 6 luni
d) [ ] 7 luni
e) [x] 8 luni
86)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în
alimentaţia copilului a gălbenuşului de ou:
a) [ ] 2 luni
b) [ ] 4 luni
c) [x]7 luni
d) [ ] 8 luni
e) [ ] 6 luni
87)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi de la ce vârstă, conform OMS, se permite
administrarea laptelui de vaci integru:
a) [ ] 6 luni
b) [ ] 12 luni
c) [x] 2 ani
d) [ ] 8 luni
e) [ ] 3 luni
88)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care este volumul alimentar, recomandat copilului
64
în vârstă de 4-6 luni conform metodei volumetrice:
a) [ ] 1/5 din masa corpului
b) [ ] 1/6 din masa corpului
c) [x] 1/7 din masa corpului
d) [ ] 1/8 din masa corpului
e) [ ] 1/9 din masa corpului.
89)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi caracteristicele cantitative ale ingredientelor
nutritive esenţiale din laptele matern faţă de laptele de vaci:
a) [x] laptele matern conţine mai puţine proteine
b) [ ] laptele matern conţine mai multe proteine
c) [x] laptele matern conţine mai multe glucide
d) [ ] laptele matern conţine mai puţine glucide
e) [ ] laptele matern conţine mai puţine lipide.
90)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi caracteristicile cantitative ale microelementelor
laptelui matern faţă de laptele de vaci:
a) [x] laptele matern conţine mai mult fier
b) [ ] laptele matern conţine mai mult calciu
c) [x] laptele matern conţine mai puţin calciu
d) [x] laptele matern conţine mai puţin clor
e) [x] laptele matern conţine mai puţin Natriu.
91)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care sunt afirmaţiile corecte privind lactoza laptelui
matern:
a) [ ] lactoza laptelui matern acoperă ≈ 60% din necesarul energetic zilnic al sugarului:
b) [x] lactoza laptelui matern acoperă ≈ 40% din necesarul energetic zilnic
c) [x] laptele matern se digerează la ≈ 90% în intestinul subţire
d) [ ] lactoza laptelui matern favorizează flora intestinală condiţionat patogenă
e) [ ] lactoza laptelui matern măreşte valoarea PH-ului intestinal al sugarului.
92)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care sunt afirmaţiile corecte privind lipidele
laptelui matern:
a) [x] lipidele laptelui matern acoperă ≈ 50% din necesarul energetic al sugarului
b) [ ] lipidele laptelui matern acoperă ≈ 60% din necesarul energetic al sugarului
c) [ ] lipidele laptelui matern sunt intr-o concentraţie mai mare în laptele anterior
d) [x] laptele posterior este mai bogat în lipide
e) [ ] în compoziţia lipidelor laptelui matern sunt majoritar acizi graşi săturaţi.
93)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care abilităţi şi particularităţi de dezvoltare sunt
necesare sugarului în vârsta de 6 luni pentru introducerea hranei complementare.
a) [ ] mişcări de mestecare complexe
b) [ ] muşcatul şi mestecatul
c) [x] apariţia primelor mişcări de mestecare
d) [x] deplasarea reflexului de vomă de la centru spre rădăcina limbii
e) [x] suptul şi înghiţitul.
94)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care abilităţi sunt de regulă prezente şi necesare la
sugarul de 7-12 luni pentru consumarea alimentelor complementare.
a) [x] suptul şi înghiţitul
65
b) [ ] mişcări de mestecare complexe
c) [x] curăţarea linguriţei cu buzele
d) [x] muşcatul
e) [x] mişcări lateral cu limba şi împingerea hranei către dinţi.
95)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care produse pot fi incluse în raţia alimentară a
copilului la vârsta de 6 luni:
a) [x] pireuri de legume şi fructe
b) [ ] peşte
c) [ ] pesmeţi
d) [x] terciuri de cereale
e) [x] suc de fructe
96)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care este produsul, cu care de regulă se recomandă
a începe diversificarea alimentaţiei sugarului:
a) [ ] sucul de fructe
b) [x] pireul de legume
c) [ ] pireul de carne
d) [ ] biscuiţii
e) [ ] gălbenuşul de ou
97)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţii care din produsele enumerate, conform
recomandărilor OMS, nu este recomandat sugarilor:
a) [ ] peştele
b) [ ] caşcavalul
c) [ ] untul
d) [x] laptele de vaci
e) [ ] gălbenuşul de ou
98)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care este gradul de hipogalactie corespunzător
deficitului de lapte matern egal cu 50% din necesarul zilnic:
a) [ ] gradul I
b) [x] gradul II
c) [ ] gradul III
d) [ ] uşoară
e) [ ] severă
99)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selecţi cauzele posibile ale hipogalactiei secundare:
a) [x] regim de aplicare la sân strict determinat (pe ore):
b) [ ] alimentare obişnuită a mamei care alăptează
c) [x] administrarea altor lichide şi alimente sugarului
d) [x] extenuarea fizică şi psihică a mamei care alăptează
e) [ ] regim hidric diminuat la mamă.
100)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi cauzele posibile ale hipogalactiei primare:
a) [x] infantilism
b) [ ] refuzul copilului
c) [ ] naşterea copilului prin operaţie cezariană
d) [x] tratamente hormonale masive
e) [ ] alimentare neadecvată a mamei care alăptează.
66
101)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi factorii care pot cauza hipogalactie secundară:
a) [ ] plasarea frecventă a copilului la sân
b) [x] plasarea rară a copilului la sân
c) [x] poziţionarea şi aplicarea incorectă la sân
d) [x] patologiile extragenitale ale mamei
e) [ ] medicaţia cu antibiotice.
102)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi de ce se va ţine cont în selecţia formulei de lapte
pentru sugar:
a) [x] de vârsta copilului
b) [ ] de masa corpului copilului
c) [x] de starea sănătăţii copilului
d) [ ] de analizele sângelui
e) [x] de particularităţile de dezvoltare ale copilului.
103)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care din formulele enumerate sunt utilizate pentru
calcularea volumului alimentar în alimentaţia artificială a copilului în prima săptămână de viaţă:
a) [x] V= (n-1) x 70, unde n-numărul de zile de viaţă, v-volumul de lapte/zi
b) [x] V= (n-1) x 80, unde n-numărul de zile de viaţă, v-volumul de lapte/zi
c) [ ] 1/10 din greutatea corpului +200
d) [ ] 1/5 din greutatea corpului
e) [ ] 1/6 din greutatea corpului.
104)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi pentru ce se utilizează formula Finkelstein:
a) [ ] pentru determinarea masei ideale pentru vârstă
b) [ ] pentru determinarea taliei ideale pentru vârstă
c) [x] pentru determinarea volumului alimentar în prima săptămână după naştere
d) [ ] pentru determinarea volumului alimentar la sugarul de până la 2 luni
e) [ ] pentru aprecierea statutului nutriţional.
105)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi prin ce se manifestă rolul imunoprotector al
laptelui matern:
a) [ ] asigură sugarului un ritm de creştere ponderală adecvată
b) [x] micşorează răspândirea şi durata afecţiunilor diareice
c) [x] micşorează riscul maladiilor autoimune (diabet zaharat tip I, colită ulceroasă nespecifică).
d) [x] micşorează riscul morţii subite a sugarului
e) [x] protejază de enterocolită necrotică.
106)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care componenţi ai laptelui matern fac parte din
factorii reglatorii ai funcţiilor specifice umane la nou-născuţi şi sugari:
a) [x] factorii de creştere
b) [x] enzimele
c) [ ] nutrienţii esenţiali
d) [x] hormonii
e) [ ] microelementele.
107)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţii factorii de protecţie şi imunomodulatori ai
laptelui uman:
a) [ ] amilaza
b) [x] imunoglobuline A- secretoare
67
c) [x] lizozimul
d) [ ] carnitina
e) [x] interferonii.
108)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţii din variantele listate factorii de protecţie şi
imunomodulatori ai laptelui uman:
a) [ ] prolactina
b) [x] lactoferina
c) [x] interleukina-6
d) [x] Factorul Bifidum
e) [x] ribonucleaza.
109)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţii din variantele enumerate factorii de protecţie şi
imunomodulatori ai laptelui uman:
a) [x] limfocite T, B
b) [x] macrofagi
c) [x] anticorpi antivirus
d) [x] imunoglobulina A, M
e) [ ] calcitonina.
110)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce include regimul alimentar adecvat al copilului
în vârstă de 7 luni alimentat natural:
a) [ ] 5 alimentări cu formulă adaptată plus 2 alimentări complementare
b) [ ] 3 alimentări cu formulă adoptată plus 2 alimentări complimentare şi apă
c) [ ] doar alimentare la sân la cerere
d) [x ] alimentare la sân la cerere, min. 5-6 ori/24 ore, inclusiv noaptea, plus 3 alimentări
complementare
e) [ ] 2 alimentări cu formula adaptată plus 3 alimentări complementare.
111)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi cu câte calorii se suplimentează raţia alimentară a
mamei care alăptează:
a) [ ] 200-400 kkal/24 ore
b) [ ] 700-1000 kkal/24 ore
c) [x] 500 kkal/24 ore
d) [ ] nu se suplimentează
e) [ ] 1500 kkal/24 ore.
112)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care sunt recomandările pentru raţia alimentară a
mamei care alăptează privind ingredientele nutritive esenţiale.
a) [ ] conţinutul lipidelor se suplimentează cu 11 g/kg în 24 ore
b) [x] conţinutul proteinelor se suplimentează cu 11 g/kg în 24ore
c) [ ] conţinutul glucidelor se suplimentează cu 30%
d) [ ] conţinutul grăsimilor nu se suplimentează
e) [ ] conţinutul glucidelor nu se suplimentează.
113)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi afirmaţiile corecte privind alimentaţia mamei
care alăptează:
a) [x] regimul alimentar al mamei ce alăptează trebuie să fie adaptat la starea ei de nutriţie
b) [x] necesităţile proteice ale femeii care alăptează sunt mai crescute cu 11 gr/24 ore
c) [ ] mama care alăptează necesită suplimentare obligatorie cu Ca, F, P, Mg Zn, K, Na şi vitamine
68
d) [x] creşterea considerabilă a consumului de lichide nu va afecta lactaţia.
e) [x] necesarul de calorii al mamei care alăptează va fi crescut cu 480-500 kkal/24 ore.
114)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este cantitatea medie de lapte matern,
secretată în 24 ore:
a) [ ] 500 ml
b) [ ] 1000 ml
c) [x] 850 ml
d) [ ] 1 500 ml
e) [ ] 1 200 ml.
115)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care sunt restricţiile în regimul alimentar pentru
mamele care alăptează:
a) [ ] nu există nici un fel de restricţii
b) [x] se exclud alimentele cu potenţial alergic (fructe exotice, ciocolată,miere)
c) [x] se exclude usturoiul, substanţele extractive sau condimentele puternice
d) [x] se exclud alimentele, la care sugarul a manifestat reacţii adverse
e) [x] se consumă cu precauţie ouăle, peştele şi sucurile.
116)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi recomandările corecte pentru mama care
alăptează:
a) [x] mamele care alăptează sunt sfătuite să nu fumeze
b) [x] mamele care alăptează nu trebuie să consume alcool
c) [x] mamele care alăptează vor evita să consume cafea sau băuturi cofeinizate
d) [x] o femeie ce alăptează poate consuma orice aliment în cantităţi moderate, până când situaţia
va dicta inversul.
e) [ ] o femeie ce alăptează nu are nici un fel de restricţii alimentare.
117)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi afirmaţiile corecte privind constituirea raţiei
alimentare a mamei care alăptează:
a) [ ] necesităţile energetice materne în perioada lactaţiei nu se schimbă comparativ cu sarcina
b) [x] necesităţile energetice materne în perioada lactaţiei sunt mai înalte decât la femeia însărcinată
c) [ ] cantitatea de lapte matern secretată depinde de consumul alimentar al mamei
d) [x] chiar şi mamele care au un regim alimentar deficient pot produce o cantitate adecvată de lapte
calitativ
e) [x] necesitatea de proteine în raţia mamei care alăptează se măreşte cu 8-11g/24 ore.
118)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ingredientele alimentare, conţinutul cărora depinde
de consumul şi statutul nutriţional al mamei:
a) [x] vitamina D
b) [ ] vitamina C
c) [x] vitamina A
d) [x] Iodul
e) [x] Seleniul.
119)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ingredientele alimentare, conţinutul cărora nu
depinde de consumul şi statutul nutriţional al mamei:
a) [x] Fierul
b) [ ] vitamina A, D
c) [x] Calciul
69
d) [x] Zincul
e) [ ] vitaminele gr. B.
120)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi factorii prin care se realizează rolul protector faţă
de infecţii al alimentaţiei cu lapte matern:
a) [ ] laptele matern este bactericid
b) [x] laptele matern este steril, spre deosebire de alte lichide, care pot conţine agenţi patogeni
c) [x] laptele matern conţine imunoglobulină A secretorie, care protejează de agenţi patogeni la nivel
de mucoase
d) [x] lactfoerina din laptele matern concurează pentru Fe cu bacteriile
e) [x] laptele matern conţine factori nespecifici de apărare (macrofagi, limfocite, interferoni,
interleuchină, etc.)
121)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi afirmaţiile corecte, privind conţinutul de fier în
laptele matern:
a) [ ] laptele matern conţine o cantitate de fier echivalentă cu cel de vaci
b) [x] laptele matern conţine o cantitate de fier mai mare decât cel de vaci
c) [ ] concentraţia fierului în laptele matern depinde de conţinutul lui în organismul mamei
d) [x] concentraţia fierului în laptele matern nu depinde de conţinutul lui în organismul mamei
e) [ ] fierul din laptele matern are o biodisponibilitate mai mare decât fierul din alte tipuri de lapte.
122)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce poate spori densitatea energetică a alimentaţiei
sugarului:
a) [ ] viscozitatea alimentelor complementare
b) [x] laptele matern
c) [x] lipidele
d) [ ] apa
e) [x] frecvenţa alimentarii.
123)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi ce poate scădea densitatea energetică a alimentaţiei
sugarului:
a) [x] viscozitatea alimentelor complementare
b) [ ] laptele matern
c) [ ] lipidele
d) [x] apa
e) [ ] frecvenţa alimentarii.
124)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi motivele, pentru care este important de ţinut cont
de densitatea energetică a alimentaţiei sugarului:
a) [x] densitatea energetică a alimentaţiei influenţează consumul de energie
b) [x] densitatea energetică a alimentelor influenţează dezvoltarea fizică
c) [ ] densitatea energetică a alimentelor poate influenţa dezvoltarea neuropsihică
d) [ ] densitatea energetică a alimentelor poate influenţa statutul imun
e) [x] densitatea energetica a alimentelor poate influenţa procesul de digestie.
125)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care greşeli în alimentaţie pot cauza tulburări de
nutriţie la copii:
a) [x] alimentare artificială neadecvată
b) [x] utilizarea excesivă a unor produse
c) [ ] alimentare exclusivă la sân până la vârsta de 6 luni
70
d) [x] introducerea tardivă a alimentelor complimentare
e) [ ] introducerea alimentelor complimentare începând cu vârsta de 6 luni.
126)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care sunt riscurile în caz de alimentare neadecvată
vârstei a copilului:
a) [x] ritmul de creştere încetinit (distrofie)
b) [x] apariţia manifestărilor alergice
c) [ ] dezvoltare neuropsihică întârziată
d) [x] dezvoltarea rahitismului
e) [x] anemie carenţială
127)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care factori sunt implicaţi în declanşarea reflexului
prolactinei:
a) [ ] concentraţia crescută de progesteron în sângele mamei
b) [x] evacuarea completă a laptelui produs
c) [x] alimentarea la sân a copilului şi perioada nocturnă
d) [ ] excitarea receptorilor mamelonari
e) [ ] contactul fizic permanent între mamă şi copil (ochi la ochi, piele la piele)
128)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi factorii declanşatori ai reflexului oxitocinei:
a) [x] aplicarea frecventă a copilului la sân
b) [ ] evacuarea completă a laptelui produs din sân
c) [x] excitarea receptorilor mamelonari
d) [x] aplicare la sân cât mai precoce după naştere
e) [x] acţiunea factorilor emoţionali pozitivi legaţi de copil (imaginea lui, contactul fizic etc.)
129)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi recomandările practice, oferite mamelor ce
alăptează, menite să stimuleze reflexul de ocitocină:
a) [x] aplicare cât mai frecventă la sân
b) [x] alimentare exclusivă la sân în primele 6 luni de viaţă
c) [x] aflarea permanentă a mamei alături de copil
d) [ ] stoarcerea laptelui rămas după alimentarea sugarului
e) [x] aplicare şi poziţionare corectă la sân.
130)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi recomandările practice, oferite mamelor ce
alăptează, menite să stimuleze reflexul de prolactină:
a) [x] aplicarea frecventă a copilului la sân ziua şi noaptea
b) [x] evacuarea completă a laptelui produs din glanda mamară
c) [ ] aflarea permanentă a mamei alături de copil
d) [x] poziţionare şi aplicare corectă la sân
e) [x] interzicerea administrării altor alimente şi lichide, decât laptele matern, în primele 6 luni de
viaţă a sugarului.
131)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este volumul fiziologic aproximativ al
stomacului nou-născutului în prima zi după naştere:
a) [ ] 30 ml
b) [ ] 40 ml
c) [ ] 10 ml
d) [x] 5 ml
e) [ ] 25 ml
71
132)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi particularităţile compoziţionale ale colostrului
faţă de laptele matern matur:
a) [x] este mai dens
b) [x] are conţinut de proteine mai mare
c) [ ] are concentraţia de glucide mai mare
d) [x] are concentraţia de vitamină A mai mare
e) [x] are conţinut mai bogat în imunoglobuline.
133)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi prin ce e important colostrul pentru copilul nou-
născut:
a) [x] oferă sugarului o cantitate suficientă de nutrienţi, concentrată într-un volum mic
b) [x] este laxativ şi ajută să se elimine meconiul, ce contribuie la prevenirea icterului
c) [ ] conţine mai puţine săruri minerale
d) [x] conţine leucocite şi macrofagi, implicaţi în apărarea antiinfecţioasă
e) [x] conţine într-o concentraţie mai mare imunoglobuline.
134)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi particularităţile compoziţionale ale colostrului
privind ingredientele nutritive:
a) [ ] conţine mai multe grăsimi ca laptele matern
b) [x] conţine mai multe proteine ca laptele matern
c) [x] conţine mai puţine glucide ca laptele matern
d) [ ] conţine mai multe glucide ca laptele matern
e) [x] conţine mai multe vitamine liposolubile

135)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este valoarea energetică a colostrului în prima
zi după naştere:
a) [x] 1500 kkal/l
b) [ ] 1000 kkal/l
c) [ ] 900 kkal/l
d) [ ] 800 kkal/l
e) [ ] 670-700 kkal/l
136)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este valoarea energetică a laptelui matern
matur:
a) [ ] 1500 kkal/l
b) [ ] 1000 kkal/l
c) [ ] 900 kkal/l
d) [ ] 800 kkal/l
e) [x] 670-700 kkal/l
137)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi caracteristicile proteinelor colostrului:
a) [x] sunt reprezentate în special de albumine şi globuline similare cu proteinele plasmatice a nou-
năsutului
b) [ ] cazeina colostrului reprezintă ½ din conţinut
c) [x] conţin într-o cantitate mai mare aminoacizi esenţiali
d) [x] majoritatea proteinelor se absorb nemodificat în tractul intestinal al nou-născutului
e) [x] o bună parte din proteinele colostrului sunt reprezentate de imunoglobuline.
138)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi afirmaţiile corecte privind compoziţia laptelui
72
matern:
a) [x] compoziţia laptelui unei mame se potriveşte în mod special propriul ei copil
b) [x] laptele matern diferă în funcţie de vârsta mamei, perioada de după naştere, faza suptului
c) [ ] compoziţia laptelui matern depinde întru-totul de alimentaţia mamei
d) [x] conţinutul de proteine este mai mare în primele zile după naştere
e) [x] conţinutul de lipide este mai mic în ,,laptele anterior”.
139)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi de ce hormoni este stimulată lactogeneza:
a) [x] ocitocina, prolactina
b) [x] insulina
c) [x] cortizonul
d) [x] tireoidina, parathormonul
e) [ ] progesteronul
140)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi afirmaţiile corecte privind tipurile de lapte
matern:
a) [x] laptele secretat în primele 4-5 zile după naştere se numeşte colostru
b) [ ] colostrul reprezintă laptele matern după I lună de la naştere
c) [x] laptele de tranziţie se secretă în perioada 5-14 zile după naştere
d) [x] laptele matur poate avea o compoziţie diferită în funcţie de faza suptului
e) [x] laptele matern matur este produs începând cu 2 săptămâni după naştere.
141)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care reflexe ale nou-născutului sunt implicate şi
servesc cu succes alimentaţia naturală:
a) [x] de căutare (cercetare)
b) [ ] de apucare (Robinson)
c) [x] de sugere
d) [x] de deglutiţie (înghiţire)
e) [ ] palmo-oral (Babkin)
142)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi termenul, recomandat de OMS, pentru ablactare
(,,înţarcare”):
a) [x] la vârsta copilului de 2 ani şi mai mult
b) [ ] la vârsta copilului de 6 luni
c) [ ] la vârsta copilului de 1 an
d) [ ] la vârsta copilului de 10-12 luni
e) [ ] la vârsta copilului de 1,5 ani.
143)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi recomandările corecte privind combinarea diferitor
alimente complementare:
a) [x] alimentele trebuie să fie compatibile între ele
b) [x] nu este raţională combinarea a două alimente solide (terci+pireu)
c) [x] nu este raţională combinarea a două alimente lichide (supă+cremă gelatinoasă de fructe)
d) [ ] alimentele trebui să fie aceleaşi la fiecare alimentaţie
e) [x] combinaţia trebuie să asigure o cantitate aproximativ egală de energie la fiecare alimentaţie.
144)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce volum de hrană zilnic se recomandă copilului
în vârstă de 18 luni:
a) [ ] până la 1000 ml/24 ore
b) [ ] 1200-1500 ml/24 ore
73
c) [ ] 1400-1500 ml/24 ore
d) [x] 1100-1200 ml/24 ore
e) [ ] 1600-1800 ml/24 ore
145)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care din alimentele enumerate trebuie excluse din
raţia zilnică a copilului de vârsta fragedă (1-3 ani)?
a) [ ] laptele de vaci
b) [x] alimentele picante
c) [x] mezelurile afumate
d) [x] slănina de porc, untura de porc
e) [ ] supa de legume
146)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este necesitatea zilnică în proteine pentru un
copil în vârstă de 2 ani conform recomandărilor actuale ale OMS:
a) [ ] 4-3,5 g/kg/corp
b) [ ] 2,5 g/kg/ corp
c) [ ] 2,0-2,5 g/kg/corp
d) [x] 1,5 g/kg/ corp
e) [ ] 3,5 g/kg/corp
147)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi numărul de mese recomandat copiilor în vârstă de
4-5 ani:
a) [ ] 3 mese/zilnic
b) [ ] 8 mese/zilnic
c) [x] 3 mese/zilnic - 2 gustări
d) [ ] la dorinţa copilului
e) [x] 5 alimentaţii/zi.
148)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţii care sunt necesităţile zilnice în calorii la kg/corp
pentru copilul în vârstă de 7-10 ani:
a) [ ] 110
b) [ ] 120
c) [x] 60
d) [ ] 90
e) [ ] 100.
149)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce e caracteristic pentru alimentaţia copiilor în
vârstă de 1-1,5 ani:
a) [x] numărul de mese/zi egal cu 5
b) [ ] numărul de mese/zi egal cu 4
c) [x] volumul alimentar zilnic egal cu 1200-1300 ml
d) [x] necesitatea zilnică în calorii egala cu 90-100 kkal/24 ore
e) [x] alimentare la ore stabilite.
150)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi consecinţele posibile ale alimentaţiei
neechilibrate a şcolarului:
a) [ ] obezitatea
b) [ ] nanismul
c) [ ] rahitismul
d) [x] anemia feriprivă
74
e) [x] retardul ponderal şi statural.
151)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care sunt riscurile folosiri biberonului şi consumarea de
lichide dulci între mese şi înainte de culcare la copiii mai mari de 1 an:
a) [ ] creşte apetitul
b) [x] caria dentară
c) [x] anoreţia nervoasă
d) [x] contaminarea cu agenţi patogeni
e) [ ] afectarea procesului de dezvoltare a muşcăturii.
152)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi caracteristicele alimentaţiei copiilor în vârstă de
1,5-3 ani:
a) [x] numărul de mese/zi egal cu 5
b) [ ] numărul de mese/zi egal cu 4
c) [x] volumul alimentar zilnic egală cu 1300-1400 ml
d) [x] necesitatea zilnică în calorii egal cu 90 kkal/kg/24 ore
e) [x] zilnic în proteine 3,5-4 g.
153)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care tulburări nutriţionale sunt întâlnite mai
frecvent la vârsta pubertăţii:
a) [x] carenţa de calciu
b) [x] anorexia nervoasă
c) [x] distrofia
d) [x] anemia carenţială de Fe
e) [ ] modificări patologice ale scheletului.
154)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi frecvenţa alimentaţiei copilului în vârstă de 2
ani/24 ore:
a) [ ]de 6 ori
b) [ ] de 3 ore
c) [x] de 5 ori (3 de bază şi 2 gustări)
d) [ ] de 4 ori
e) [ ] de câte ori doreşte copilul.
155)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi caracteristicile alimentaţiei copiilor în vârstă de 3-
7 ani:
a) [ ] numărul de alimentaţii/zi egal cu 5 (3 de bază şi două gustări)
b) [ ] volumul alimentar zilnic 1400-1800 ml
c) [ ] necesarul în calorii 80 kcal/kg/ 24 ore
d) [x] numărul de alimentări/zi egal cu 3
e) [x] volumul alimentar zilnic 2000-2500 ml/24 ore.
157)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care sunt consecinţele posibile ale consumului excesiv de
glucide pe fundalul consumului redus de proteine şi lipide la copii?
a) [x] scăderea rezistenţei organismului la infecţii
b) [ ] paratrofie
c) [x] manifestări alergice
d) [ ] micşorarea necesarului de calorii nictemeral
e) [x] hiperglicemia
158)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care produse lactate sunt recomandate în
75
alimentaţia copiilor în vârstă de 1 - 3 ani:
a) [x] smântâna 10%
b) [x] caşcavalul
c) [x] frişca
d) [ ] brânza sărată
e) [x] formule lactate adaptate
159)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Necesitatea energetică nictemerală pentru copii în vârstă de
după 1 an se calculează prin metodele:
a) [x] calcularea kcal/kg/corp
b) [ ] metoda volumetrică
c) [x] 1000 kcal+(100 x n), unde n-vârsta în ani
d) [ ] reeşind din100 kcal la unitatea de suprafaţă corporală
e) [ ] formula Finkileştein.
160)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi necesarul de apă al copilului în vârstă de 6 ani
(ml/kg/24 ore):
a) [ ] 100-110
b) [ ] 120-135
c) [x] 90-100
d) [ ] 140
e) [x] 80.

161)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi câte mese se recomandă copiilor de vârsta 1-1,5
ani:
a) [x] 5 mese/zi
b) [ ] 2 mese /zi
c) [x] 3 mese principale şi 2 gustări/zi
d) [ ] doar dejun, prânz, cină
e) [ ] la dorinţa copilului.
162)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Până la ce vârstă se recomandă de a continua alimentaţia la
sân paralel cu cea complimentară, conform OMS?
a) [ ] până la 5-6 luni
b) [ ] 1 an
c) [x] 2 ani şi mai mult
d) [ ] 1 an şi 2 luni
e) [ ] până la 1 an şi 6 luni.
163)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce trebuie de evitat în timpul meselor pentru copii
preşcolari:
a) [x] promisiuni de ,,premiere”
b) [x] vizionarea desenelor animate
c) [x] ameninţările
d) [ ] alimentaţia la masa comună a familiei
e) [ ] alimentaţia desinestătător.
164)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi la ce vârstă se recomandă ca copilul să înveţe a
76
folosi tacâmuri speciale (furculiţa, cuţitaş):
a) [ ] la vârsta de 1 an
b) [ ] la vârsta de 2 ani
c) [x] la vârsta de 4 ani
d) [x] la vârsta de 5 ani
e) [ ] la vârsta de 3 ani.
165)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care sunt elementele formării unor bune obişnuinţe
alimentare a copilului mic:
a) [x] să spele mâinile înainte de fiecare masă
b) [x] să cureţe dinţii după fiecare masă
c) [x] să ia masa împreună cu părinţii sau/ şi cu ceilalţi fraţi
d) [ ] să vizioneze televizorul, în timpul mesei
e) [ ] să vorbească în timpul mesei.
166)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi caracteristicile alimentaţiei copiilor în vârstă de 7-
12 ani:
a) [x] numărul alimentaţilor egal cu 4/24 ore
b) [x] volumul alimentar 1800-200 ml/24 ore
c) [x] necesarul energetic 60-70 kcal/kg/24 ore
d) [ ] numărul de alimentaţii 3/24 ore
e) [ ] volumul alimentar 1400-1500ml/24 ore.

167)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Ce schimbări intervin în alimentaţia copiilor care


frecventează grădiniţa:
a) [ ] să primească mai multe de (5) mese
b) [x] una din mesele principale să fie servită la domiciliu
c) [x] la grădiniţă se servesc 4 mese (se servesc)
d) [x] preparatele culinare vor fi asemănătoare celor oferite la domiciliu
e) [x] alimentaţia este programată la ore anumite.
168)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este necesarul energetic al copilului de vârstă
mare, şcolară:
a) [ ] 20 kcal/kg corp/zi
b) [ ] 90 kcal/kg corp/zi
c) [ ] 115 kcal/kg corp/24 ore
d) [x] 50-60 kcal/kg corp/zi
e) [ ] 100 kcal/kg corp/zi.
169)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi alimentele recomandate pentru dejunul şcolarului
în, vârstă de 7-13 ani:
a) [x] lapte, ceai, tartină cu unt, gem
b) [x] ou fiert
c) [x] brânză, smântână
d) [ ] şuncă
e) [ ] sosuri condimentate, cafea.
170)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Necesarul Indicaţi caracteristicile alimentaţiei copiilor în
77
vârstă de 12-18 ani:
a) [x] numărul de alimentări egal cu 3/24 ore
b) [x] volumul alimentar 2000-2500 / 24 ore
c) [x] necesarul energetic pentru băieţi 60 kcal/kg/24 ore, pentru fete-50 kkal/kg/24 ore
d) [ ] necesarul în proteine 1,2-1,5 g/kg/24 ore
e) [ ] necesarul în glucide 12-14 g/kg/24 ore.
171)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Dieta adolescentului va cuprinde următoarele grupe de
produse alimentare:
a) [ ] condimentele picante, cafea
b) [x] laptele, brânză şi alte produse lactate
c) [x] carne, peste
d) [x] fructe, legume, sucuri, verdeţuri
e) [x] produse din cereale, pâine.
172)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi prin ce se deosebeşte alimentaţia adolescentului de
cea a copilului mic în vârstă de 1-3 ani:
a) [x] prin volumul zilnic de hrană
b) [x] prin asortimentul alimentelor
c) [ ] prin servirea estetica hrănii
d) [x] prin cantitatea hrănii la o priză alimentară
e) [x] prin necesitatea calorică.

173)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Ce reprezintă dieta prudentă pentru copiii mai mari de 2
ani?
a) [x] aport scăzut de colesterol (sub 100 mg/1000 kcal/zi)
b) [ ] dietă hipoalergică
c) [x] dietă cu nivel echilibrat de glucide (60% din aportul caloric zilnic), lipide (sub 30% din
aportul caloric)
d) [ ] dietă vegetariană
e) [x] dietă cu cantitate redusă de sare
174)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care din afirmaţii privind alimentaţia copiilor în
vârstă de 1-3 ani sunt corecte:
a) [x] se recomandă formula de lapte special adaptate, nu lapte de vaci integru
b) [x] se recomandă reducerea consumului de produse cu conţinut sporit de sare, grăsimi şi zahăr
c) [x] alimentele se deosebesc de cele utilizate de adult prin calitate superioară, cantitate şi
consistenţă adaptată vârstei
d) [x] copilul are necesitate mai mare în apă
e) [ ] copilul are necesitate mai mică în apă.
175)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi particularităţile tehnologice de preparare a
alimentelor, recomandate pentru copiii de vârstă fragedă:
a) [x] se va utiliza doar carne slabă
b) [x] se va prefera modul de preparare ,,la aburi” (pentru cotlete, perişoare)
c) [x] se vor prefera grăsimile de calitate (uleiuri vegetale, unt, smântână proaspătă)
d) [ ] se recomandă utilizarea maionezei pentru sosuri
78
e) [x] se recomandă excluderea condimentelor picante.
176)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce produse se recomandă a fi excluse din
alimentaţia copiilor în vârstă de 1-3 ani:
a) [x] condimentele picante
b) [x] ceaiul concentrat
c) [x] cafeaua naturală
d) [x] ciocolata
e) [ ]sucurile proaspete de fructe.
177)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce produse se recomandă a fi incluse în alimentaţia
copiilor în vârstă de 1-3 ani:
a) [x] supa
b) [x] budinca, chec-ul de casă
c) [x] salatele din legume/fructe proaspete
d) [x] salate din legume fierte (tip ,,vinegretă”)
e) [ ] carne prăjită.
178)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi consecinţele posibile ale deficitului de proteine în
alimentaţia copiilor de vârstă fragedă şi preşcolari:
a) [x] retard în dezvoltarea fizică
b) [ ] retard în dezvoltarea neuropsihică
c) [x] scăderea rezistenţei organismului la infecţii
d) [x] anemie
e) [ ] suprasolicitare funcţională a sistemului reno-urinar.
179)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi consecinţele posibile ale excesului de proteine în
alimentaţia copiilor de vârstă fragedă şi preşcolară:
a) [x] suprasolicitarea sistemului digestiv
b) [x] suprasolicitarea metabolică
c) [ ] reducerea imunoreactivităţii
d) [ ] anemie
e) [x] suprasolicitarea funcţională a sistemului reno-urinar.
180)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care principii se recomandă a fi respectate pentru
a asigura copilului o poftă bună de mâncare şi o digestie adecvată:
a) [x] se vor respecta orele stabilite pentru masă
b) [x] în intervalele între mese nu se vor da copilului dulciuri
c) [x] în intervalele între mese se vor da copilului fructe proaspete
d) [x] fiecare masă va include produse esenţiale (carne/caşcaval/brânză/ouă), legume şi produse
cereale
e) [ ]după fiecare alimentare se va administra obligatoriu apă.
181)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce include supravegherea alimentaţiei copiilor în
instituţiile preşcolare:
a) [x] elaborarea raţiei alimentare pentru fiecare grup de vârstă în parte
b) [x] supravegherea calităţii şi stocării produselor alimentare
c) [x] supravegherea tehnologiei preparării bucatelor
d) [x] aprecierea calităţii bucatelor preparate
e) [ ]efectuarea examinării medicale a angajaţilor blocului alimentar.
79
182)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce prevede supravegherea regimului sanitar în
blocul alimentar al instituţiilor preşcolare:
a) [x] supravegherea procesului de curăţenie şi dezinfecţie a încăperilor
b) [x] supravegherea asigurării cu utilaje corespunzătoare şi a utilizării acestora conform destinaţiei
c) [x] supravegherea funcţionării camerelor frigorifice şi a termenilor de stocare a produselor
alimentare
d) [x] supravegherea respectaţii regulilor sanitare şi de igienă personală a angajaţilor
e) [ ] efectuarea examinării medicale a angajaţilor blocului alimentar.
183)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce fel de deprinderi se recomandă a fi cultivate
copilului în anul doi de viaţă:
a) [x] a spăla mâinile sub get de apă
b) [x] a se aşeza desinestătător pe seaun
c) [x] a utiliza lingura la masă
d) [x] a mesteca bine hrana
e) [ ] a utiliza furculiţa la masă.
Indicii sănătăţii şi perioadele copilării
1)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi indicii statistici ai sănătăţii copiilor:
a) [ ] indicele statural
b) [ ] indicele ponderal
c) [x] morbiditatea copiilor
d) [x] mortalitatea infantilă
e) [x] mortalitatea copiilor sub 5 ani.
2)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi ce reprezintă mortalitatea infantilă:
a) [ ] reprezintă mortalitatea copiilor nou-născuţii într-un an calendaristic
b) [x] reprezintă numărul de copii decedaţi în vârstă de până la 1 an, raportat la 1000 nou-născuţi
vii într-o anumită perioadă de timp
c) [ ] reprezintă mortalitatea copiilor internaţi în staţionare
d) [ ] reprezintă mortalitatea populaţiei în vârstă de 0-18 ani
e) [ ] reprezintă numărul de copii decedaţi în vârstă de până la 5 ani, raportat la 1000 nou-născuţi vii
într-o anumită perioadă de timp.
3)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi 4 din cauzele enumerate ale mortalităţii infantile în
Republica Moldova cu cea mai mare pondere în anii 2005-2009:
a) [x] malformaţiile congenitale
b) [x] maladiile aparatului respirator
c) [x] maladiile perioadei perinatale
d) [x] traumele şi intoxicaţiile
e) [ ] bolile infecţioase.
4)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi perioada de vârstă cu cea mai mare pondere în
structura mortalităţii infantile în anii 2005-2009 în Republica Moldova:
a) [ ] 6-12 luni
b) [ ] 3-6 luni
c) [ ] 28 zile - 3 luni
d) [ ] 7- 27 zile
e) [x] 0-6 zile.
80
5)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este cauză cea mai frecventă a decesului infantil
la domiciliu în Republica Moldova în anii 2005-2009:
a) [x] traume şi intoxicaţii
b) [ ] malformaţii congenitale
c) [ ] maladii ale sistemului respirator
d) [ ] boli infecţioase
e) [ ] moarte subită.
6)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi particularităţile perioadei de copil sugar:
a) [x] creştere staturala şi ponderală rapidă
b) [x] dezvoltare treptată a funcţiilor de relaţie şi a memoriei
c) [ ] ritm de creştere staturo-ponderală mai lent
d) [ ] existenţă stărilor tranzitorii (icter fiziologic, criză genitală, pierdere fiziologică în greutate).
e) [x] apariţia dentiţiei şi dezvoltarea funcţiei digestive care permit diversificarea alimentaţiei.
7)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi particularităţile perioadei de nou-născut:
a) [x] existenţa stărilor tranzitorii (icter fiziologic, pierdere fiziologică în greutate, criză genitală
etc).
b) [ ] creştere staturo-ponderală lenta
c) [x] creştere staturo-ponderală rapidă
d) [x] deficienţă funcţiei de barieră a pielii şi mucoaselor
e) [x] slaba dezvoltare a scoarţei cerebrale şi predominanţa.
8)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi în ce perioadă de vârsta copiii au tendinţa spre
generalizarea infecţiilor:
a) [ ] sugarii
b) [x] nou-născuţii
c) [ ] copii în vârstă de 1-3 ani
d) [ ] preşcolarii
e) [ ] copiii de vârstă pubertară.
9)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi pentru care copii este caracteristică insuficienţa
fiziologică imunitară:
a) [x] nou-născuţi
b) [x] sugari
c) [x] copii în vârstă de 1-3 ani
d) [x] copii în vârstă de 4-6 ani
e) [ ] adolescenţi.
10)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţii pentru care perioadă de vârstă a copilului este
caracteristică pierderea fiziologică în greutate:
a) [ ] sugar
b) [x] nou-născut
c) [ ] copil în vârstă de 4-7 ani
d) [ ] copil în vârstă de1-3 ani
e) [ ] şcolar mic.
11)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce particularităţi sunt caracteristice perioadei
preşcolar (vârsta de 3-7 ani):
a) [x] ritm de creştere comparativ mai lent
81
b) [ ] ritm de creştere accelerat
c) [x] apariţia dinţilor definitivi
d) [x] dezvoltarea complexă a SNC (gândirii, vorbirii, locomoţiei) şi creşterea independenţei
e) [x] patologia dominată de boli contagioase, cronicizarea unor patologii.
12)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi pentru care perioade a copilăriei este caracteristică
prevalenţa imunităţii pasive la copil:
a) [ ] pubertatea
b) [ ] şcolarul mic
c) [ ] preşcolarul
d) [x] sugarul
e) [x] nou-născutul.
13)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care perioadă critică a copilăriei se caracterizează
prin semne de afecţiune perinatală a SNC, tulburări de adaptare:
a) [ ] de pubertate
b) [x] de nou-născut
c) [ ] de sugar în vârstă de 3-6 luni
d) [ ] de copil în vârstă de 2-4 ani
e) [ ] de copil în vârsta de 5-4 ani.
14)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţii motivele pentru care vârstă sugarului de 3-6 luni
este încadrat în perioadele critice ale copilăriei:
a) [x] se menţine încă imunodeficienţa fiziologică
b) [x] scade imunitatea primită transplacentar datorită catabolismului anticorpilor materni
c) [ ] are loc adaptarea generală faţă de mediul extrauterin de viaţă
d) [ ] are loc I încrucişare a formulei leucocitare
e) [x] are loc mielinizarea intensă a sistemului nervos şi formarea reflexelor condiţionate.
15)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi riscurile pentru care sunt predispuseşi copiii în
vârstă de 2-4 ani, datorită particularităţilor acestei perioade:
a) [x] manifestarea retardului în dezvoltarea vorbirii
b) [ ] frecvenţa sporită a manifestărilor alergice
c) [x] frecvenţa sporită a infecţilor infantile
d) [x] intensificarea traumatismului menajer şi a intoxicaţiilor
e) [x] creşterea frecvenţei infecţiilor respiratorii acute.
16)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi pentru care perioadă critică a copilăriei există riscul
de maladii limfoproliferative, endocrine şi psihosomatice:
a) [ ] nou-născut
b) [x] pubertate
c) [ ] sugar în vârstă de 3-6 luni
d) [ ] copii în vârstă de 2-4 ani
e) [ ] copii în vârstă de 5-6 ani
17)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţii caracteristicile perioadei de pubertate la copii:
a) [x] se accelerează creşterea în greutate
b) [ ] se încetineşte creşterea în greutate
c) [x] involuţia timusului şi a masei limfatice
d) [ ] are loc sinteza maximă de imunoglobuline
82
e) [x] este caracteristica sensibilitatea crescută a ţesuturilor faţă de hormoni
18)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi riscurile pentru copil care se referă la perioada
primului trimestru (primele 12 săptămâni) de sarcină:
a) [x] pot interveni factori cu acţiune teratogenă
b) [x] se pot produce aberaţii cromozomiale
c) [x] se pot forma vicii congenitale de dezvoltare
d) [ ] copilul se va naşte cu greutate joasă
e) [ ] poate fi afectată sinteza de surfactant
19)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi riscurile pentru copil care se referă la perioada
ultimului trimestru (ultimele 12 săptămâni) de sarcină:
a) [ ] formarea de vicii congenitale de dezvoltare
b) [x] afectarea creşterii fătului şi naşterea cu masă mică la naştere
c) [x] sensibilizare sporită a mamei şi fătului în cazuri de conflict pe factor Rh şi sistemul de grup
ABO
d) [x] afectare hipoxică a SNC al fătului
e) [x] naştere prematură sau a copilului cu semne de dismaturitate.
20)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care sunt caracteristicile ultimelor 12 săptămâni de
sarcină, care determină riscurile acestei perioade pentru copil.
a) [x] creştere accelerată a masei fătului
b) [x] trecerea maximă a imunoglobulinelor de la mamă la făt
c) [ ] formarea ţesuturilor şi a organelor
d) [x] sinteza maximă de surfactant
e) [ ] diferenţierea intensă a ţesuturilor.
Drepturile copilului
1)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Indicaţi ce document din cadrul legal internaţional stipulează
clar dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă şi de a beneficia de
servicii medicale şi de educaţie:
a) [ ] Constituţia Republicii Moldova
b) [x] Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
c) [ ] Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului
d) [ ] Legea privind drepturile copilului Nr. 338-XIII din 15.12.1994 RM
e) [ ] Programul Unical asigurării obligatorii de asistenţă medicală
2)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce prevederi ale convenţiei ONU cu privire la
drepturile copilului (1989), în vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993, sunt direcţionate
spre domeniul protecţiei sănătăţii copilului ?
a) [x] statele membre vor întreprinde măsuri de protecţie a copilului împotriva oricărui forme de
abuz şi neglijare (art.19)
b) [x] statele părţii vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative pentru
protejarea copilului împotriva oricărei forme de violenţă, vătămare, abuz fizic sau mental
c) [x] statele părţii vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative pentru
protejarea copilului de abandon sau neglijenţă
d) [x] statele părţii vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative pentru
protejarea copilului de rele tratamente sau exploatarea inclusiv violenţa sexuală
e) [ ] se va asigura totalmente alimentaţia gratuită a copiilor, asigurată de stat.
83
3)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Obiectivele de dezvoltare a Mileniului, la care s-a angajat
Republica Moldova, în rând cu alte 191 ţări din lume, în domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi
copilului prevăd:
a) [ ] micşorarea mortalităţii generale a copiilor
b) [x] micşorarea mortalităţii prin infecţii infantile
c) [x] micşorarea mortalităţii infantile
d) [x] micşorarea mortalităţii copiilor în vârstă de până la 5 ani
e) [x] micşorarea mortalităţii materne.
4)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi actele legislative naţionale care constituie baza
legislativă şi normativă a asistenţei medicale acordate copiilor în Republica Moldova?
a) [ ] Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului (1989)
b) [x] Constituţia Republici Moldova (29.07.1994)
c) [x] Legea privind ocrotirea sănătăţii Nr. 411 din 28.03.1995
d) [x] Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală Nr. 1585-XIII din 27.02.1998,
modificată prin Legea Nr. 161-XV din 20.05.2004
e) [x] Programul Unic, aprobat prin Hotărâre de Guvern Nr. 1387 din 10.12.2007 ,,Cu privire la
aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.

Vaccinarea
1)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce include etapa prenatală de dezvoltare a copilului:
a) [x] perioada de zigotă
b) [x] perioada implantaţiei
c) [x] perioada embrionară
d) [x] perioada fatală
e) [ ] perioada anticoncepţională
2)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţiile consecinţele acţiunii factorilor teratogeni în
perioada 2-8 săptămâni de perioadă intrauterină:
a) [ ] dezvoltarea blastomerilor
b) [ ] naşterea prematură
c) [x] naşterea embrionară
d) [ ] naşterea fetopatiilor
e) [ ] manifestarea infecţiilor intrauterine
3)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaşi care perioade fac parte din etapa postnatală de
dezvoltare a copilului.
a) [ ] perioada preverbală
b) [x] perioada copilului nou-născut
c) [x] perioada de sugar
d) [x] perioada de antepreşcolar
e) [x] perioada de şcolar mare
4)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi componentele procesului de adaptare a copilului nou-
născut la mediul extrauterin de viaţă:
a) [x] includerea funcţiei respiratorii pulmonare
b) [x] instituirea circuitului mic
c) [x] îmbogăţirea circulaţiei sangvine pulmonare şi cerebrale
84
d) [ ] micşorarea metabolismului energetic
e) [x] începutul alimentaţiei anterale
5)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi particularităţile caracteristice ale perioadei
antepreşcolare (vârsta copilului 1-3 ani):
a) [x] încetinirea vitezei de creştere
b) [x] erupţia dânşilor de lapte se încheie
c) [x] dezvoltarea intensă a ţesutului limfoid în nasofaringe
d) [x] activitatea motorie dezvoltată
e) [ ] diferenţe comportamentale între fetiţe şi băieţi
6)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi particularităţile caracteristice perioadei preşcolare de
dezvoltare a copilului:
a) [x] începe schimbarea dentiţiei de lapte prin cea permanentă
b) [x] dezvoltarea intensă a intelectului
c) [x] se manifestă diferenţe de comportament a fetiţelor şi băieţilor
d) [x] are loc intensificarea creşterii, în special a membrelor
e) [ ] se manifestă evident diferenţele morfologice în funcţie de sex.

85