Sunteți pe pagina 1din 109

locuire

1
sisteme de iluminat

• general – nivel de iluminare recomandat


pe diferite funcțiuni

• de lucru – activităţi vizuale: citit, scris,


prelucrare, preparare mâncare bucătărie

• de accent

2
iluminat rezidenţial

corelare permanentă cu:

• arhitectura:
– sistem constructiv aparent
– stilul amenajării, materiale, texturi, culori,
mobilier
– dimensiunile şi forma spaţiului

• performanţe, costuri (consum de


energie)
3
cerințe specifice

• zone de relaxare - atmosferă

• zone de lucru - funcţionalitate

• spaţii mari (living) multifuncţionale –


flexibilitatea sistemului de iluminat

4
flexibilitate

din punct de vedere:

• al variaţiei nivelului de iluminare


• al distribuţiei de flux
• al poziţiei corpurilor de iluminat
• al variaţiei culorii luminii

5
6
aspecte cantitative
nivel de iluminare

valori reduse n comparaţie cu alte funcțiuni

7
aspecte calitative

• distribuţia luminanţelor echilibrată


• modelarea - accente
• culoarea luminii caldă
• armonizarea culorilor suprafeţelor
reflectante (finisaje pereţi, tavane, uşi,
ferestre, draperii etc.) cu culoarea luminii

8
surse de lumină
pentru locuinţe
• LIC
• LIH
• LF compacte
• led-uri

puteri variate
posibilitate de reglaj fin
o foarte bună redare a culorilor

9
eficienţa energetică a
sistemului de iluminat

• surse de ultimă generaţie


• corpuri de iluminat eficiente
• reflectanţele finisajelor
• sisteme de control

10
hotel
11
iluminatul în hoteluri
• 24 de ore din 24

• mai pretenţios şi mai multe posibilităţi


funcţionale şi estetice pe măsură ce
creşte numărul de stele

• succesiunea spaţiilor ţine de procesul


de proiectare, dar orientarea n spaţiu,
zonificarea pot fi controlate prin iluminat

12
rolul iluminatul

• primeşte şi conduce oaspeţii


• oferă siguranţă
• defineşte şi diferenţiază zone
• semnalizează imagini sau spaţii
comerciale

• defineşte brandul hotelului

13
aspecte cantitative
nivel de iluminare

14
hotel - zona de cazare

• exemple extreme în abordarea


iluminatului general și local:
tradițional – avangardist

• inovaţii din punct de vedere al


controlului iluminatului
(cartele, senzori de mișcare)

15
holul de primire + recepţie

• în funcţie de dimensiunile, forma şi


amenajarea spaţiului (finisajele,
mobilier, decoraţii, vegetaţie)

• iluminat pentru funcţiuni specifice:


zone de aşteptare, întâlnire, discuţii,
scris, citit, bar, shop, schimb valutar,
circulaţii

16
zone de circulaţie

• accesul în hotel - bine iluminat, în


general sub copertină

• zona ascensoarelor

• circulaţii orizontale (coridoare)


trebuie să asigure:
• iluminat funcţional plăcut (100 - 150lx)
• iluminat de securitate (20lx) - evacuare
17
zone de circulaţie - ascensoare

18
zone de circulaţie - coridoare

19
zone de circulaţie - coridoare

20
restaurant, bar, cafenea

• în funcţie de specific
• iluminatul - parte a designului
spaţiului (prin culoare, accente
dramatice)

sistemele de iluminat trebuie să asigure:


• niveluri de iluminat variabil de zi
(completare) şi de seară
• flexibilitate pentru variante de
mobilare
21
activitate
intelectuală
22
activitate intelectuală

spaţii de învăţământ
biblioteci
laboratoare

birouri
bănci
săli de conferinţe, reuniuni

23
caracteristici generale
acelaşi tip de sarcini vizuale, activități (scris,
citit, desenat)

activitatea se desfăşoară în planul util (birouri,


planşete) la înălţime dată (75 – 90 cm)

existenţa calculatorului în majoritatea spaţiilor,


cu probleme specifice (reflexia de voal)

finisajele pentru pereţi şi tavan în culori


deschise, reflectanță mare
24
cerinţe
condiţii de lucru (citire, scris, desen) -
iluminat direct difuz, fără contraste de
luminanţă ambientale mari

condiţii de vizibilitate a monitoarelor -


iluminat indirect

confort maxim, consum minim

25
aspecte cantitative

nivel de iluminare

26
sisteme de iluminat
• general uniform distribuit
săli mari
săli cu mobilare flexibilă

• general localizat asimetric dirijat


săli de clasă cu mobilier fix

• general asimetric

27
săli mari de curs, amfiteatre, săli
de conferinţe

• iluminat general uniform


• iluminat suplimentar în zona
tablei, respectiv a prezidiului
• comandă centralizată mobilă de la
tablă sau masa centrală cu
posibilitatea variației nivelului de
iluminare

28
sisteme integrate

sisteme de iluminat, climatizare şi acustică:


aerul este evacuat prin aparatul de
iluminat pentru a realiza controlul şi
utilizarea sarcinii termice produse de
iluminat, reducerea temperaturii sursei
şi aparatului de iluminat
confort sporit şi reducerea consumului
energetic

29
sisteme de iluminat - birouri
• corpuri încorporate în tavanul suspendat –
eficienţă maximă, contrast mare cu tavanul

• soluţii noi: sisteme direct – indirect în


variante fixe sau semiflexibile

• structuri flexibile atât luminotehnic, cât şi


electric (modificări ale spaţiului)

• distribuţii exclusiv electrice în şine sau plinte

30
grădiniţe

iluminat direct-indirect
redare foarte bună a culorilor
31
învăţământ

tuburi fluorescente dispuse paralel cu fațada

32
lumină
spațiu
material
culoare

33
relația
lumină -
sistem
constructiv
aparent

iluminat
direct-
indirect
34
iluminat
direct-indirect

35
spaţii polivalente
seminar, conferinţe, dineuri, 2 sau mai multe
funcţiuni simultane prin compartimentare mobilă

36
37
38
amfiteatre
săli de audiţie

39
40
41
muzee, galerii de artă

muzeele contemporane - exemple de


concurenţă între arhitectură şi artă

primele spaţii arhitecturale care au


introdus soluţii avangardiste de
iluminat

42
muzee, galerii de artă
condiţii specifice - radiaţiile luminoase
şi mai ales cele ultraviolete
reprezintă factori agresivi care
degradează unele opere de artă

deteriorarea se poate manifesta în


general sau selectiv, prin alterarea
uneia sau mai multor culori

43
degradarea exponatelor
depinde de:
• sensibilitatea materialului expus
• compoziţia spectrală a luminii
• cantitatea de lumină captată (nivelul de
iluminare şi de timpul de expunere)

se manifestă la materialele organice, nu şi la


cele anorganice (metal, piatră, cristal)

44
cerinţe specifice

• protecţie opere de artă


• punere în valoare
• flexibilitate
d.p.d.v. luminotehnic
în timp
în spaţiu

45
măsuri de protecţie

• limitarea nivelului de iluminare şi


reducerea timpului de expunere

• utilizarea lămpilor fără radiaţii


ultraviolete sau a filtrelor UV

46
aspecte cantitative
nivel de iluminare – relativ redus
recomandări în funcţie de exponate

47
alte probleme
specifice:
adaptarea vizuală
trecerea dintre
spaţii gradată,
uneori necesită
spaţii speciale de
trecere (ex. de la
manuscrise la
sculpturi)

48
aspecte calitative
culoarea luminii

49
lampa cu descărcare în sodiu

• lumină caldă
• redare bună a culorii
• conservare maximă

50
aspecte calitative

modelarea

direcţionarea luminii deosebit de


importantă în cazul exponatelor
tridimensionale (sculptură, ceramică,
porţelanuri) sau a celor cu textură

încercări directe

51
fibră optică 52
strategii pentru controlul
iluminatului în muzee
• control bazat pe timp (programul de
funcţionare)
• control corelat cu lumina naturală
(celule fotovoltaice)
• control corelat cu prezenţa
persoanelor (senzori de mişcare)
• control manual sau cu telecomandă

53
sisteme
de control
în muzee

54
alte recomandări generale

55
casete de expunere
studiul reflexiilor

56
casete de expunere
spoturi încastrate, mobile

57
clădiri vechi

punerea în valoare a elementelor


arhitecturale – arce, bolţi, profile

relaţia arhitectură – iluminat artificial


în acelaşi spirit
- în contrast (sisteme de
iluminat de ultimă generaţie)

58
spaţii boltite

59
60
săli spectacole
61
săli de spectacole
zona publicului - studiul acustic
prioritar

zona scenei - sisteme de iluminat


producţie scenă specializate

62
Hans Scharun
Filarmonica
Berlin
63
64
controlul iluminatului
de scenă
• pupitru electronic de comandă
a luminii, conectat la
computer, amplasat în regia
de lumini
• sisteme care memorează un
număr de scene

65
sistem de iluminat de siguranță
evacuarea publicului
66
spaţii comerciale
67
cerinţe generale

realizarea unei ambianțe atractive

amplasarea judicioasă a aparatelor


de iluminat în funcţie de amenajarea
interioară şi funcţionalitate

conexiunea optimă între sistemul de


iluminat general şi cele secundare

68
aspecte cantitative

nivel de iluminare

69
aspecte calitative
distribuţia luminanţelor
• uniformă în incinta magazinelor
mari
• contrast de lumină (şi de culoare)
atractiv d.p.d.v. comercial

70
corpuri de iluminat
tendinţe:
• integrarea arhitecturală a corpurilor
de iluminat – încastrate în elemente
constructive sau mobilier
• miniaturizarea vs. industrializare

• suprafeţe luminoase – lumină difuză

71
vitrine
• mascarea sursei de lumină faţă de
observator
• efecte de modelare, contrast de
luminanţe şi culoare
• iluminat dinamic prin conectarea
circuitelor la un sistem electronic cu
program de comandă

72
evitarea reflexiilor în vitrine

• prin înclinarea geamului vitrinei


(schimbarea unghiului de reflexie)
• cu dispozitive de control al însoririi
• cu sticla antireflexie
• prin menţinerea iluminatului artificial
în timpul zilei la un nivel mai ridicat
decât cel exterior

73
iluminat
arhitectural
exterior
74
GRADE DE PROTECTIE

75
iluminat arhitectural

• artistic - arhitectural
“arhitectură nocturnă”, “peisaj urban nocturn”

• funcţional (circulaţie pietonal, orientare...)

• iluminat ocazional (spectacol, sărbători, valoare


de simbol) – în cazul în care există un concept

nu include iluminat carosabil

76
zilele Bucureştiului 2008
77
iluminat urban

ambianţe luminoase diferenţiate în funcţie de:


 cultură
 identitate
 activitate
 istorie

78
tipologii de iluminat exterior

centrul orașului – nivelul cel mai mare de


iluminare - identitate

zone comerciale – elemente de culoare,


contraste și străluciri puternice

zone rezidențiale, campusuri universitare – nivel


redus de iluminare (funcţional, de securitate)

faleze de râuri sau mări – efectul de oglindire şi


amplificare pe suprafaţa de apă
79
iluminatul exterior

caracteristici:

1. perceperea dinamică
a imaginii nocturne

2. culoare, variaţie

3. poluare luminoasă

80
1. percepere dinamică

• direcţia principală de
percepere – direcţia luminii

• distanţa de privire -
determină nivelul de
iluminare

• raportarea la contextul
urban luminos

• forma obiectului
arhitectural

• existenţa accentelor
81
2. culoare, variaţie – sisteme de control

Lyon – Catedrala

programare orară - scene presetate pe baza unui


studiu al afluenţei turistice

82
3. poluare luminoasă

influenţe negative pentru:


• perceperea oraşului
• trafic
• spaţiile interioare ale
construcţiei luminate sau
ale vecinătăţilor
• studii de astronomie

83
evitarea poluării luminoase

• nivel de iluminare adecvat


• evitarea distribuției fluxului deasupra
planului orizontal al sursei
• orientarea corectă a corpurilor de iluminat
• sisteme de control pentru reducerea
iluminatului general sau de accent

84
obiectivele generale ale iluminatului

eficienţă LED
energetică sisteme de control
evitarea siguranţă în trafic
poluării
obiective luminoase confort interior
generale astronomie
securitate nivel minim de iluminare

coerenţă urbană, orientare


ambianţă atractivă

obiective generale corelate cu cerinţe specifice, date


prin tema de proiectare

85
corpuri de iluminat cu LED-uri

• iluminat de accent

• iluminat vertical

• iluminat cu proiectoare

• iluminat de contur

• iluminat acvatic

86
Light Blossom

o nouă generaţie
de corpuri de iluminat
pietonal:

• LED-uri
• senzori de mişcare
• energie alternativă
(solară şi eoliană)
• independenţă faţă de
reţeaua electrică urbană

87
abordarea iluminatului exterior
pe elementele urbane definite de Kevin Lynch

proiecte generale sau zonale - Masterplan


• centru – punct de interes nocturn
• domeniu – cartiere, zone istorice
• traseul – axe urbane şi apele curgătoare

proiecte locale – repere, limite


• obiect de arhitectură
• spaţiu urban
• accent urban

88
masterplan de iluminat - Lyon

• general

• zonal – la
confluenţă

89
 obiecte de arhitectură
Derek Phillips - arhitect, lighting designer

clasificare generală a expresivităţii arhitecturii


şi soluţii de iluminat la nivel de principiu:
• forme solide
• forme vitrate
• forme mixte
• sisteme speciale de acoperire

+ faţade multimedia

90
forme masive - iluminat exterior

• arhitectură clasică – iluminat general şi de accent


dictat de stilul şi detaliile arhitecturale

• arhitectură contemporană

91
arhitectură
clasică

92
forme vitrate - iluminat interior

• pereţi cortină – iluminat general interior la un


nivel redus

• vitrine – iluminat de accent – contrast de


luminanţă

93
forme mixte – iluminat variat

• sisteme de iluminat mixte (interior şi exterior)

• sisteme de iluminat din interior – pentru spaţii


fără ocupare nocturnă

94
sisteme de acoperire speciale -
iluminat interior - ascendent

• sisteme de acoperire translucide

• structuri urbane de mari dimensiuni

95
faţade multimedia
iluminat inclus în alcătuirea faţadei

96
 spaţii urbane

Lyon – Piaţa Primăriei

iluminat arhitectural permanent cu componentă pietonală


iluminat ocazional – Festivalul Luminii - culoare
97
accente urbane

 ziduri, porţi, ruine


 statui
 fântâni
 poduri
 vegetație

posibile repere nocturne


libertate mai mare de iluminare
(culoare, dinamism)

98
statui

99
context luminos - efectul de siluetă

100
Millenium Bridge – Londra
componentă funcţională – circulaţie pietonală
componenta artistică – evidenţierea structurii, siluetei
101
vegetaţie, spaţii verzi
cerinţe specifice pentru iluminat

• flexibilitatea în direcţionarea corpurilor de iluminat


pentru variaţiile sezoniere şi anuale

• încadrarea corpurilor de iluminat în peisaj (imagine


pe timpul zilei)

• alegerea caracteristicilor de culoare ale sursei

• evitarea orbirii şi poluării vizuale (dificil)

102
103
“city.people.light” – Philips

creşterea anuală a vegetaţiei


şi a corpurilor de iluminat

104
efecte de culoare
libertate mai mare de creaţie

105
proiectul de iluminat - etape

1. studiul situaţiei existente

2. stabilirea obiectivelor iluminatului

3. definitivarea conceptului şi a proiectului

106
conceptul final al proiectului

strategie - CE

tactică - CUM

• stabilirea nivelului de iluminare (vertical,


interior)
• alegerea tehnologiei
• poziţionarea corpurilor de iluminat (inclusiv
impactul vizual diurn)

107
integrarea
arhitecturală a
iluminatului ...?

108
reprezentanţe în România

Philips www.philips.ro
Artemide www.heliospls.ro
Schreder (Energobit Schreder Lighting – Cluj)
www.schreder.com
Zumtobel www.zumtobel.com
iGuzzini www.idt.ro
Ingo Maurer
Orion Lights (Reggiani, Louis Poulsen,
Fontana Arte etc.) www.orion-lights.ro

109