Sunteți pe pagina 1din 94

Materialele prezentate au scop didactic.

Folosirea lor în
alte scopuri decât cele necesare procesului de învăţământ,
este sancţionată potrivit legislaţiei în vigoare.

ISTORIA UNIVERSALĂ
A ARHITECTURII ŞI ARTELOR
2010-2011

ANTICHITATEA
ŞI EVUL MEDIU
Curs 06 / semestrul I

Lector drd.arh. CORINA LUCESCU


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ - II
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
ORIGINI:
- idoli feminini – imagini ale
credinţelor de fecunditate
- embleme zoomorfe ca
semne simbolice ale
comunităţilor – animale
care patronează noma
- divinităţi locale
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
două mari sisteme teologice:

pentru Egiptul de Jos pentru Egiptul de Sus


divinitate dominantă SETH divinităţi dominante
coroană roşie - HEDJET HORUS-OSIRIS-ISIS
coroană albă - DEŞRET
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE

1. Credinţa în continuarea vieţii după moarte, într-un mod


asemănător cu acela în care se petrecea viaţa reală.

2. Pătrunderea credinţelor solare dinspre Asia – triumful


doctrinei lui RA/RE

3. Constituirea familiilor divine – ENNEADE:


Enneada heliopolitană – ATUM
Enneada thebană – AMON
Enneada memphită – PTAH

4. Divinităţi dinastice – AMON şi OSIRIS


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE

Religia egipteană are trei componente principale:

Politeismul

Cultul faraonului-zeu

Cultul morţilor
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
Superstiţii populare:
- Divinizarea unor muritori
- Venerarea magicienilor
- Cultul animalelor vii
SOBEK / zeul-crocodil, TUERIS / zeul-hipopotam, APIS / zeul bou,
HATHOR / vaca divină, BASTET/ zeiţa pisică
- Tabu-uri
- Exorcisme
- Invadarea existenţei
de ritualuri şi formule magice
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
Zoomorfismul
Seth cap de animal compozit furnicar-măgar-câine, Toth cap de ibis, Horus cap de
şoim, Anubis cap de şacal, Sakhmet cap de leoaică.

Anubis cap de şacal; Toth cap de ibis


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
Horus cap de şoim
Sakhmet cap de leoaică
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE

Faraon încoronat de
Zeii Horus şi Toth
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
HORUS

NUN
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
LEGENDA DESPRE FACEREA LUMII
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
LEGENDA DESPRE SOARE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE

LEGENDA LUI OSIRIS-ISIS- HORUS şi SETH


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
Cultul morţilor CREDINŢE RELIGIOASE

Omul este format din:


1. corpul material

2. sufletul - imaterial şi invizibil


AKH - forţa divină, spiritul lui Ra, expresia deplină a luminii

KA (DUBLUL) - născut din răsuflarea creatorului şi reprezintă caracterul,


personalitatea individului, chiar un alter-ego al acestuia. Într-un fel,
acesta reprezintă rezervorul forţelor sale vitale. Ka-ul nu dispare în
momentul morţii, având o existenţă independentă de trup. El
supravieţuieşte mereu într-un suport terestru precum o statuie, o pictură
sau cadavrul mumificat.

BA - semnifică energia deplasării, o forţă invizibilă ce trăieşte


independent în corp şi poate călători în alte lumi. Datorită Ba-ului, morţii
îşi îndeplinesc transformarea în lumea de dincolo.
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE

Mărturii scrise
Cartea Morţilor
Textele Piramidelor
Textele Sarcofagelor

Mărturii în piatră
Morminte
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
ŞARPELE – Uraeus - cobra regală
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE

Procesiune funerară a taurului APIS


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
Politesmul egiptean exprimă şi unificarea statului de către
legendarul Menes prin integrarea mai multor componente:
Zeităţi supreme ale unor localităţi
Ptah - Memfis, Horus - Edfu, Hnum – Elephantina
Amon - Theba
Elemente ale cadrului natural
Ra / Atum - soarele devenit protector al Tebei, rege al
zeilor, stăpân al oamenilor şi ascendent al faraonilor
Hapi – Nilul
Gheb – Pământul
Şu – Aerul
Nut – Cerul
Osiris – Vegetaţia
Animale/om-animal totemice
Hathor- vaca, Hnum - berbec, Horus - şoim şi ulterior
crocodil, Seth - şacal, Toth pasărea ibis
Zeităţi ale noului faraon
promovate de faraonul ajuns la putere
Maat - ordinea cosmică universală
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
Ierarhie rigidă a preoţilor CREDINŢE RELIGIOASE

- panteon complicat - triade familiale tată-mamă-fiu:


Osiris-Isis- Horus
Amon-Mut-Khonsu
- aceleaşi epitete aplicate mai multor zei etc.

- apare personalizarea dialogului - stele cu rugăciuni pe care apar urechi etc.

-clasă sacerdotală feminină – fiica/soţia faraonului avea funcţia iniţiatică de


SOŢIA ZEULUI - nevasta divină a lui Amon

- zeii egipteni se manifestau şi prin oracole

- textul religios este purtat ca amuletă

-sărbătorile religioase egiptene celebrau evenimente


mitologice, politice, astrologice, legate de ciclul
anotimpurilor şi de agricultură, Opet - Anul Nou,
Jubileul Regal, Valea Frumuseţii etc.
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
MUMIFICAREA CREDINŢE RELIGIOASE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE

VASE CANOPICE
în care se depuneau organele interne
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE

Judecata sufletului

Ritualuri
de înmormântare
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE
Faraonul Amenhotep IV / Amenofis IV a impus cultul zeului unic ATON – Soarele

AKHENATON
Akhetaton / la Tell al Amarna
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE

Cimitirele de animale sacre


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
CREDINŢE RELIGIOASE

La baza religiei egiptene stă împărţirea lumii în trei categorii inter-relaţionate:


- Zeii
- Faraonul - prim sacerdot şi intermediar între cele două lumi,divină şi materială
- Oamenii

Religia egipteană se exprimă prin arhitectură şi artă:

mormântul - cu diversele sale forme

templul - funerar şi de cult (divin sau al faraonului)

pictura şi sculptura – având norme rigide de reprezentare artistică


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA

ARTA NEOLITICĂ

NAGADA I
Capacitatea abstractizării
Viziune sintetică a siluetelor
Stilizări decorative

NAGADA II
Artă mai puţin sintetică
Observarea detaliilor
Apare basorelieful
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA
Arta egipteană trebuie tradusă
prin cunoaşterea
miturilor şi religiilor egiptene

abundenţa

Caracteristici repetitivitatea
comune
convenţia
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA

SCULPTURA grandoarea

masivitatea

Particularităţi
monolitismul

RELIEFUL dinamism

PICTURA colorit viu


şi contrastant

Se aplică
pe sculpturi
şi reliefuri
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA

Avea sens magic şi mitic

Elemente specifice Artă cu scop precis

Artă sacrală

Nu ţintea esteticul

Nu avea drept scop


crearea frumosului

Nu era o artă pentru artă


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA
Egiptenii au folosit pe scară mare pictura, relieful şi sculptura.

REPERTORIUL ICONOGRAFIC
lumea mitico-religioasă în cazul suveranilor
viaţa cotidiană în cazul celorlalţi

hieroglife - reprezentări figurative ca urmare a unor norme fixate prin pictură.

Reprezentările animalelor erau net mai naturaliste decât cele ale oamenilor.

Ierarhia - corelarea scării reprezentării personajelor cu poziţia socială a


acestora.

Reforma religioasă de la Tell el-Amarna - spor de naturalism


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
La o pictură trebuie înţelese sensul desenului şi semnificaţia culorilor:

roşu, roşu-cărămiziu:
culoarea lui SETH, zeu negativ, al deşertului, al răului şi al dezordinii

verde:
bucurie, viaţă vegetală, tinereţe, sănătate, culoarea zeului OSIRIS, împărat al
lumii de dincolo şi zeu al reînvierii

negru:
culoarea pământului – kmt = ţara neagră, semn al renaşterii după moarte,
culoarea zeului OSIRIS; mumiile erau pictate cu negru

albastru:
culoarea cerului, a zeului AMON care avea pielea albastru deschis

galben:
reprezintă aurul, deci potrivită pentru corpurile de zei

albul:
aducător de bucurie, vesel; cu alb era pictată coroana regatului din deltă
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
NEFERTITI PICTURA

NEFERTARI
CLEOPATRA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
NEFERTITI
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
MEŞTEŞUGARI PICTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
AGRICULTORI PICTURA

MEŞTEŞUGARI
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA

AGRICULTORI
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA
ACTIVITĂŢI SPORTIVE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
PICTURA

MORMINTE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
RELIEFUL

ARTĂ MINORĂ
OBIECTE COSMETICE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
RELIEFUL

BASORELIEF
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
RELIEFUL
FRESCA COMBINATĂ CU BASORELIEFUL
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA
SCULPTURA

Tratarea reprezentării (cu unele excepţii precum Tell el-Amarna) era codificată:

Culori culoare închisă BĂRBAŢI

culoare deschisă FEMEI

picioarele legate de soclu


pentru a nu afecta viaţa de apoi
Poziţii
riguros frontalitate
stabilite
simetrie bilaterală
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA

Era privilegiată reprezentarea frontală - percepţia fiind controlată ca şi în


cazul arhitecturii.
Poziţiile fundamentale fiind şezând sau în picioare.
Existau şi statui de grup.

Pietrele utilizate erau:


calcarul, alabastrul, granitul

Mai puţin frecvente erau:


lemnul, aurul, cositorul

Unele materiale erau tencuite cu mortar şi colorate.


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
Tipuri speciale de statui: SCULPTURA
COLOŞII

UŞEBTI sau ŞAUBTI

STATUILE CUB
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA

AKHENATON
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA
SFINX
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA
SFINXUL - GIZEH

CAPETE DE COLOŞI
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA

SCRIB
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCRIB PREOT SCULPTURA
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
SCULPTURA

STATUETE DIN MORMINTE


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARHITECTURA PICTATĂ

COLOANE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ

DIFERITE
FORME DE
SARCOFAG
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ

MUMIA FARAONULUI
RAMSES CEL MARE
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ
UŞEBTI
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
MODELE NAVALE DIN MORMINTE ARTA FUNERARĂ
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
Turmă de animale şi crescători ARTA FUNERARĂ

Reprezentare a activităţilor cotidiene

ALIMENTE DEPUSE ÎN MORMINTE

Facerea pâinii
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
Familia ARTA FUNERARĂ
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ

Diverse statuete din morminte


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ

Reprezentare a locuinţelor - machete


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ

Mobilier
Vase
ceramice
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ

Scribul şi uneltele sale de scris


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
Armata ARTA FUNERARĂ
CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
ARTA FUNERARĂ

Vase ceramice şi rezemători de cap


CIVILIZAŢIA EGIPTEANĂ
Instrumente muzicale ARTA FUNERARĂ

S-ar putea să vă placă și