Sunteți pe pagina 1din 2

João e Maria Sivuca / Chico Buarque

D m7 B m7( b 5)
j
Am C
9 Œ œ œ j j j
&8 J œ œ œ œ . œ œ œ œj œ œj # œ œj œ œ ˙ . œ ‰
D m7 G7 C 7M C7
j j
Am C
Œ œj œ œj œ œj
5

Œ œ œ j j
& J œ œ œ œ . œ ‰ œ œ œj œ œj œ œ œ œ ˙ . œ.
7
B7
Œ # œj œ œj œ œj
B4 Em C
j ˙. Œ œj œ œ œ œj œ œj
10

& # œ # œj ˙ . œ œ J œ j œ
œ
J
œ
E 7(b 9) D m7 B m7( b 5)
j
Œ œJ œ œj œ œj œ . œ œj œ j
15 F Am
j
& œ œ œ œj œ Jœ ˙ . Œ. j
œ œ œ #œ œj œ œ
C D m7 B m7( b 5)
j
20 Am
‰ Œ œ œ œ œ j j j j j j
& ˙. œ J œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
24 G m6/ b A 7 G /B A 7/C # D m7
7
G7 C
B
& ˙. œ. Œ. œ. œ. œ . œ œj œ j j œ œj œ œj œ . œ œj
œ œ œ œ b œj
F Bb E7 Am
j
29

& j œj b œ œj œ . œ œj j j œ œj œ # œ ˙ . œ. ∑
œ œ œ bœ œ #œ œ
34 Am E 7/ # A/ D m/ G 7/
G G F B
& œ . œ œj œ œj œ . œ œj œ œj œ œj # œ œj œ œj œ . ˙.
Œ j œ œj œ œj
œ
39 C Bb E7 Am E 7/
B
j j j
& ˙. Œ. œ œj œj œ œj œ . ˙. .
œ œ œ œ .
œ œ œ œ œ œj
œ
A 7/ # D m7 B m7( b 5) A m/ A m/
G F#
˜ E7
Œ œj œ œj j
44
C C
& œ œj # œ œj œ œj œ . ˙ . j
œ œ œ œj œ œj œ œ œ . œ œj j
#œ #œ
Am D m7 B m7(
b 5)
j
49 Am
& Œ œ œ
J œ œ œj œ . œ
j
œ œ j j j œ œ
j
œ. ˙. œ œ œ #œ œ
João e Maria / 2
D m7 B m7(
b 5) G m6/ b
Œ œJ œ œj œj œ . œ œj
53 C Am B
j j Œ.
& ˙. œ. œ œ œj œ œj œ œ œ œ ˙ .
A 7 G /B A /C # D m7
7 7
58
G7 C
j j j j
& Œ. œ. œ. œ. œ œ œ j
œ œ
j
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ b œj
F Bb E7 Am E m/
j
62
G
& j œ œj b œ œj œ . œ œj j j œ œj œ # œ ˙ . œ.
œ œ bœ œ #œ œ
# 11) E m/
67 Am F7M( Am G
& .. ..