Sunteți pe pagina 1din 2

7/19/2020

CIM cu mp par al. Repar zarea mpului de lucru


Raspuns oferit de Gabriela Dita consilier juridic
valabil la 08 Nov 2019

Intrebare: Cate zile de concediu de odihna i se cuvin unui angajat cu contract de munca cu mp
par al si repar zare inegala a orelor de lucru (ex: angajat cu mp par al 64 ore / luna, cu
repar zare inegala a mpului de lucru).

Raspuns:
Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, adica se afla concret la
dispozi a angajatorului si indeplineste sarcinile si atribu ile impuse prin contractul de munca. Regula
generala de repar zare a mpului de munca este reglementata de art. 113 alin. (1) Codul
muncii.As el, repar zarea normala a mpului de munca saptamanal, se face in mod egal, 8 h/zi, 40
h/saptamana (art. 113 alin. (1) din Codul muncii).
Alin (2) al aceluiasi ar col prevede ca in func e de specificul unita i angajatoare, se poate opta si
pentru o repar zare inegala a mpului de munca, cu respectarea duratei normale a mpului de
munca de 40 h/saptamana.
Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal va fi stabilit prin contractul colec v de
munca la nivelul angajatorului sau in cazul lipsei acestuia prin regulamentul intern.
Repar zarea inegala a mpului de munca, poate func ona doar daca a fost expres prevazuta si in
contractul individual de munca (art. 116 alin (2) Codul muncii).
As el, repar zarea inegala a mpului de lucru se face cu respectarea duratei normale a mpului de
munca de 40 de ore pe saptamana (numarul total al orelor lucrate in intervalul unei saptamani (luni-
duminica) sa nu depaseaca 40) si cu respectarea prevederilor privind repausul saptamanal (art 137
din Codul muncii).
Asadar, repar zarea inegala a mpului de munca, poate func ona doar daca a fost expres prevazuta
si in contractul individual de munca (art. 116 alin (2) Codul muncii).
Salaria i care au programul redus sub 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana nu pot presta ore
suplimentare si nici nu pot lucra dupa o repar zare inegala a mpului de munca.

Conform art. 103 din Codul muncii, salariatul cu frac une de norma este salariatul al carui numar de
ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore
normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil.
Conform art. 105 alin. (1) din Codul muncii, contractul individual de munca cu mp par al cuprinde,
in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3), urmatoarele:
a) durata muncii si repar zarea programului de lucru;
b) condi ile in care se poate modifica programul de lucru;
c) interdic a de a efectua ore suplimentare, cu excep a cazurilor de forta majora sau pentru alte
lucrari urgente des nate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.
As el, in cazul salaria lor cu mp par al cum este cazul situa ei expuse, in contractul individual de
munca se va men ona repar zarea programului de lucru, de exemplu, dupa cum urmeaza:

1/2
7/19/2020

In saptamanile I si III din luna programul se desfasoara in intervalul orar 12:00 - 13:00
In saptamanile II si IV din luna programul se desfasoara in intervalul orar 16:00 - 17:00
Intervalul orar in care salariatul presteaza ac vitate este obligatoriu sa fie men onat in contractul
individual de munca. In caz contrar, angajatorul poate fi sanc onat pentru munca la negru.
In Revisal se va men ona la repar zare mp de munca – cu mp par al ore zi iar la norma cu mp
par al.
Abia dupa ce vom afla cum anume presteaza salariatul angajat cu CIM cu mp par al ac vitatea vom
putea calcula la cate zile de concediu de odihna are dreptul.
Concediul de odihna nu se acorda pe ore (64 ore / luna ) ci pe zile (in cate zile presteaza cele 64 de
ore intr-o luna?)

Con nutul, designul, structura, precum si materialele PortalCodulMuncii.ro apar n


Editurii RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de
autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.
Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consulta
sec unea Termeni si condi i.

2/2