Sunteți pe pagina 1din 5

5/29/2020 Recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, 10 martie 2020

VINERI MAI 29, 2020 A A A |


Căutare Căutare... Căutare

Prima Pagină/Home page Minister Informaţii de interes public Transparenţă Domenii Legislaţie Proiecte Comunicare Contact

Recomandările Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu ARHIVA COMUNICATE
coronavirus, 10 martie 2020
2018
10 martie 2020 December 2018 (14)
  November 2018 (8)
Comunicat de presă October 2018 (7)

Recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu September 2018 (13)
coronavirus August 2018 (7)
În contextul apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) face o July 2018 (6)
serie de recomandări care pot fi aplicate în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor, dar și pentru
June 2018 (2)
sprijinirea angajatorilor în derularea activităților curente. Aceste măsuri sunt necesare în scop preventiv, dar și
pentru clarificarea situațiilor noi în care angajatorii și angajații se pot afla din punct de vedere al relațiilor de May 2018 (7)
muncă, ca urmare a măsurilor de urgență impuse de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de April 2018 (9)
Urgență.
March 2018 (3)
MMPS recomandă 3 măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă în contextul suspendării cursurilor școlare
February 2018 (6)
în unitățile de învățământ, fapt care poate genera necesitatea ca unul dintre părinți să rămână la domiciliu
pentru supravegherea copilului minor, dar și în cazul în care se consideră că prezența lucrătorilor la locul de January 2018 (1)
muncă ar putea constitui un risc:
1. Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în 2017
conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și
December 2017 (7)
completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.
November 2017 (3)
2. Modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului, în conformitate cu prevederile art.
108-110 din Codul Muncii, unilateral, în conformitate cu prevederile art. 48 din același act normativ, sau prin October 2017 (8)
acordul părților, cu precizarea în mod expres în decizia sau, după caz, în actul adițional de modificare a September 2017 (3)
locului de muncă, a următoarelor elemente:
August 2017 (12)
July 2017 (7)

www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5827-recomandările-ministerului-muncii-și-protecției-sociale-în-scopul-prevenirii-răspândirii-infectării-cu-coronavirus 1/5
5/29/2020 Recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, 10 martie 2020

- faptul că salariatul lucrează de la domiciliu; June 2017 (6)


- perioada în care se aplică această măsură; May 2017 (7)
- programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și
modalitatea concretă de realizare a controlului; April 2017 (2)
- obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor March 2017 (12)
prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează.
February 2017 (6)
În această situație, angajatorul are obligația de a asigura instruirea lucrătorilor în domeniul securității și January 2017 (5)
sănătății în muncă.
3. Desfășurarea activității prin telemuncă, în urma încheierii unui act adițional la contractul individual de 2016
muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 81/ 2018 privind reglementarea activității de telemuncă, atunci
când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține salariatul December 2016 (12)
presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor. Actul adițional va conține următoarele: November 2016 (15)
- precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă; October 2016 (23)
- perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de munca organizat de
September 2016 (15)
angajator;
- locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți; August 2016 (19)
- programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea July 2016 (13)
concretă de realizare a controlului;
- modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat; June 2016 (27)
- responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, May 2016 (25)
inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă;
April 2016 (11)
- obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al
materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz; March 2016 (10)
- obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din February 2016 (12)
contractul colectiv de munca aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției - datelor cu
January 2016 (17)
caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
- condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.
În ceea ce privește personalul contractual din instituțiile publice, vor fi aplicabile prevederile Codului Muncii, 2015
în conformitate cu art. 1 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrative, conform cărora “Prezentul December 2015 (33)
cod se completează cu Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum si
November 2015 (21)
cu alte reglementari de drept comun aplicabile în materie” și art. 538 alin. (2) din același act normativ.
October 2015 (17)
În cazul instituirii, în condițiile legii, a stării de carantină sau în caz de forță majoră, contractul individual de
muncă se va suspenda de drept, în conformitate cu prevederile art. 50 lit.c) și f) din Codul Muncii. September 2015 (9)

MMPS solicită angajatorilor, dar și salariaților să dea dovadă de flexibilitate și de deschidere în ceea ce privește August 2015 (3)
stabilirea unor programe de lucru individualizate și în vederea menținerii unor relații de muncă normale și July 2015 (8)
corecte.
June 2015 (9)
MMPS apreciază că, în măsura în care nu există un indiciu clar privind infectarea la locul de muncă, activitatea May 2015 (12)
trebuie să se desfășoare în condiții normale, cu  asigurarea tuturor condițiilor de igienă și de protecție a
salariaților. April 2015 (13)
March 2015 (13)
MMPS analizează și posibilitatea de a acorda zile libere sau concedii, în situația în care lucrurile vor evolua în
sens negativ. February 2015 (7)

Măsuri preventive de securitate și sănătate în muncă pentru angajatori: January 2015 (14)

www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5827-recomandările-ministerului-muncii-și-protecției-sociale-în-scopul-prevenirii-răspândirii-infectării-cu-coronavirus 2/5
5/29/2020 Recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, 10 martie 2020

- Efectuarea unei analize la nivelul fiecărui angajator în vederea prioritizării serviciilor esențiale sau relevante 2014
de cele neesențiale, cu respectarea drepturilor la securitate și sănătate în muncă a lucrătorilor;
December 2014 (7)
- Asigurarea de către angajator a securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă în November 2014 (6)
condițiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și dispunerea măsurilor necesare pentru:
October 2014 (7)
- asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;
September 2014 (8)
- prevenirea riscurilor profesionale;
- informarea și instruirea lucrătorilor; August 2014 (2)
- acordarea echipamentului de protecție (măști, mănuși de protecție etc.). July 2014 (15)
-  Determinarea naturii și nivelului de risc pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la June 2014 (12)
COVID-19 și stabilirea următoarelor măsuri:
May 2014 (12)
- limitarea expunerii;
April 2014 (12)
- elaborarea unui plan de măsuri, întocmit în baza recomandărilor medicului de medicina muncii cu care
are contract; March 2014 (12)
- anunțarea imediată a Direcției de Sănătate Publică competentă teritorial. February 2014 (16)
- Utilizarea e-mailului și a teleconferințelor pentru a reduce contactele fizice și deplasările în interes de January 2014 (15)
serviciu dacă acestea nu sunt necesare în mod imperativ; 
- Întocmirea unui plan de asigurare a continuității activității în situația în care un număr semnificativ de 2013
lucrători nu ar putea sa își desfășoare activitatea la locul de muncă organizat de către angajator. Următoarele
măsuri ar putea fi luate: identificarea acelor locuri de muncă pentru care trebuie asigurată continuitatea, December 2013 (12)
identificarea acelor lucrători cu calificări/competențe care le dau posibilitatea să fie mutați de la un loc de November 2013 (24)
muncă la altul astfel încât să se asigure continuitatea activității, identificarea lucrătorilor care au October 2013 (23)
infrastructura IT necesară de a lucra de acasă;
September 2013 (16)
- Aplicarea procedurilor stabilite la nivel național de către Ministerul Sănătății în cazul în care lucrătorul
prezintă simptome asociate infecțiilor respiratorii la locul de muncă; August 2013 (13)
July 2013 (17)
- Suspendarea programului de audiențe la nivelul instituțiilor publice și introducerea de măsuri alternative, de
tipul transmiterii solicitărilor prin telefon și email (numerele de telefon și adresele de email vor fi afișate pe June 2013 (23)
pagina de internet și la sediul fiecărei instituții); May 2013 (16)
- Diminuarea pe cât posibil a timpului de așteptare în cadrul programului de lucru cu publicul, prin April 2013 (26)
transmiterea, acolo unde este posibil, a solicitărilor prin email; 
March 2013 (19)
- În situațiile în care este necesară prezența fizică a solicitantului la sediul instituției, se va avea în vedere February 2013 (22)
menținerea distanței de cel puțin 1 metru față de celelalte persoane din incintă; 
January 2013 (13)
- În cazul unui lucrător confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate
Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei
epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligația să informeze lucrătorii cu privire la procedura de 2012
acordare a concediului medical în caz de carantină și izolare la domiciliu. December 2012 (11)
  November 2012 (25)
Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul October 2012 (43)
September 2012 (34)
August 2012 (22)

www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5827-recomandările-ministerului-muncii-și-protecției-sociale-în-scopul-prevenirii-răspândirii-infectării-cu-coronavirus 3/5
5/29/2020 Recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, 10 martie 2020

July 2012 (21)


June 2012 (20)
May 2012 (20)
April 2012 (10)
March 2012 (17)
February 2012 (6)
January 2012 (7)

2011
December 2011 (9)
November 2011 (4)
October 2011 (14)
September 2011 (6)
August 2011 (3)
July 2011 (8)
June 2011 (3)
May 2011 (5)
April 2011 (4)
March 2011 (1)
February 2011 (4)
January 2011 (7)

2010
December 2010 (6)
November 2010 (8)
October 2010 (15)
September 2010 (5)
August 2010 (11)
July 2010 (11)
June 2010 (8)
May 2010 (1)
April 2010 (10)
March 2010 (12)
February 2010 (17)
January 2010 (22)

www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5827-recomandările-ministerului-muncii-și-protecției-sociale-în-scopul-prevenirii-răspândirii-infectării-cu-coronavirus 4/5
5/29/2020 Recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, 10 martie 2020

Instituții aflate în subordinea ministerului:

Inspecția Muncii

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Legături utile în România:     

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții Guvernul României     

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați Ministere     

Instituții aflate sub autoritatea ministerului: Senat     

Casa Națională de Pensii Publice Camera Deputaților     


Agenția Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă Președinție     
Instituții care funcționează în coordonarea ministerului:

Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale


 Webmail login    Intranet login 
 Condiții de utilizare / Condiții legale

 © 2007 - 2020 Ministerul Muncii şi Protecției Sociale

Screen styles Normal contrast

www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5827-recomandările-ministerului-muncii-și-protecției-sociale-în-scopul-prevenirii-răspândirii-infectării-cu-coronavirus 5/5