Sunteți pe pagina 1din 15

TESTE GRILA

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

1) Pe baza indicatorilor: mil. lei


Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 60.000 62.000
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 51.000 52.000
3 Indicele preturilor de vanzare - 103%
4 Indicele costurilor - 98%
Influenta costurilor asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de :
a) + 2,32% ;
b) +1,0% ;
c) – 2,0% ;
d) + 2,0% ;
e) + 1,5%.
2) Indicele productiei exercitiului = 108% ;
Indicele consumurilor interne = 106%.
Aceasta reprezinta :
a) reducerea cheltuielilor cu personalul ;
b) cresterea ponderii consumurilor intermediare (a cumpararilor);
c) reducerea ponderii consumurilor intermediare si sporirea valorii adaugate;
d) cresterea ponderii cheltuielilor in total venituri;
e) reducerea ponderii cheltuielilor in total venituri.
3) Indicele amortizarii anuale inclusa in costuri= 98%
Indicele valorii medii anuale a mijloacelor fixe = 105%
Indicele cifrei de afaceri = 110%
a) au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cota medie de amortizare si
eficienta mijloacelor fixe ;
b) au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri si cota medie de amortizare si s-a
redus eficienta mijloacelor fixe ;
c) au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri si s-au redus cota medie de
amortizare si eficienta mijloacelor fixe ;
d) reducerea cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cresterea cotei medii de
amortizare si sporirea eficientei mijloacelor fixe;
e) s-au redus cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cota medie de amortizare, si a
crescut eficienta mijloacelor fixe.
4) Indicele valorii medii anuale a mijloacelor fixe = 103% ;
Indicele cifrei de afaceri la 1000 lei mijloace fixe = 104% ;
Indicele rezultatului din exploatare = 108% ;
a) au crescut valoarea mijloacelor fixe si costul productiei ;
b) au crescut eficienta mijloacelor fixe si costul productiei ;
c) au scazut eficienta mijloacelor fixe si costul productiei ;
d) s-au redus valoarea mijloacelor fixe si costul productiei ;
e) a crescut cifra de afaceri si s-a redus costul productiei.
5) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Capital propriu 50000 60.000
2 Datorii pe termen mediu si lung 8.500 18.000
3 Active imobilizate 40.000 55.000
Modificarea procentuala a fondului de rulment a fost de:
a) + 5,14 % ;
b) + 30,2 % ;
c) + 28,3 % ;
d) + 24,32% ;
e) – 13,50% ;

6) Pe baza indicatorilor : mil. lei


Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Venituri din exploatare 57.750 60.900
2 Cheltuieli din exploatare 53.025 54.852

1
Influenta sumei veniturilor asupra rezultatului exploatarii este de :
a) + 312 mil. lei ;
b) + 275 mil. lei ;
c) + 285 mil. lei ;
d) + 257 mil. lei ;
e) - 415 mil. lei ;
7) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 55.000 58.000
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 50.500 52.240
3 Indicele preturilor 110%
4 Indicele costurilor 112%
Influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000 lei CA este de :
a) – 33.57 lei ;
b) + 33,57 lei ;
c) – 40.20 lei ;
d) + 48,20 lei ;
e) – 52,35 lei ;
Creante (sold mediu) x 360
8) Pe baza relatiei : ____________________________ se determina :
Rulajul debitor al conturilor de creante
a) rata datoriilor ;
b) durata de folosire a surselor atrase ;
c) durata de imobilizare a creantelor ;
d) raportul creante - obligatii ;
e) ponderea obligatiilor in totalul datoriilor ;
9) Indicele veniturilor din exploatare = 106% ;
Indicele rezultatului exploatarii = 108% :
Indicele cifrei de afaceri = 109% ;
a) au crescut cifra de afaceri si cheltuielile de exploatare ;
b) au crescut costurile si ponderea productiei imobilizate ;
c) a crescut costul si s-a redus ponderea productiei imobilizate ;
d) s-a redus costul si s-a marit ponderea productiei imobilizate ;
e) s-au redus costurile si ponderea productiei imobilizate ;
10) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 160.000 175.000
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 140.000 155.000
3 Indicele preturilor de vanzare - 102%
4 Indicele costurilor - 98%
Influenta costului asupra ratei rantabilitatii resurselor consumate este de :
a) + 6,00% ;
b) + 5,00% ;
c) – 2.21% ;
d) + 2,21% ;
e) – 3,50% ;

11) Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mare decat indicele productivitatii muncii (Iw).
Aceasta conduce la :
a) cresterea cheltuielilor cu personalul la 1000 lei CA si reducerea profitului ;
b) reducerea cheltuielilor la 1000 lei CA ;
c) scaderea ponderii cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata ;
d) cresterea valorii adaugate ;
e) cresterea ponderii cheltuielilor cu personalul in cheltuielile de exploatare ;
12) Factorii directi de influenta a cheltuielilor materiale la 1000 lei CA in ordinea de analiza sunt :
a) cifra de afaceri, structura si pretul materialelor ;
b) structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale pe unitate de produs ;
c) structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale la 1 leu CA ;
d) structura, cheltuielile materiale pe produs, pretul materialelor ;
e) volumul productiei, costul materialelor, pretul de vanzare ;
13) Indicele activelor circulante = 111%
Indicele cifrei de afaceri = 115%

2
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 119%
a) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut rentabilitatea costurilor ;
b) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus rentabilitatea costurilor ;
c) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul ;
d) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul ;
e) a crescut cifra de afaceri si s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante ;
14) O intreprindere prezinta urmatoarea situatie :
In exercitiul financiar N – 1 Fond de rulment/Stocuri = 0,5
In exercitiul financiar N Fond de rulment/Stocuri = 0,7
Aceasta semnifica :
a) diminuarea ratei de finantare a stocurilor ;
b) cresterea ratei de finantare a stocurilor ;
c) cresterea obligatiilor fata de furnizori ;
d) diminuarea creantelor ;
e) scaderea stocurilor fara miscare.
15) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Numar mediu de salariati 200 170
2 Productia exercitiului 25.190 26.640
3 Cifra de afaceri 24.480 23.276
Influenta gradului de valorificare a productiei exercitiului asupra cifrei de afaceri este de :
a) + 520 mil. lei ;
b) + 600 mil. lei ;
c) – 670 mil. lei ;
d) + 720 mil. lei ;
e) – 820 mil. lei ;
16) Pe baza indicatorilor mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 70.000 72.500
2 Cheltuieli cu amortizarea 16.250 19.250
Influenta sumei amortizarii asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei CA este de :
a) – 25,15 lei ;
b) + 41,38 lei ;
c) + 50,25 lei ;
d) – 35,12 lei ;
e) + 55,18 lei ;

17) Influenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri fata de
nivelulprevazut este de – 18 lei. Aceasta reprezinta o :
a) situatie pozitiva, datorita cresterii preturilor produselor fata de nivelul prevazut;
b) situatie negativa, datorita modificarii costurilor unitare in functie de oferta de pe piata a materiilor
prime;
c) situatie pozitiva, datorita scaderii costurilor unitare fata de nivelul prevazut;
d) situatie negativa, datorita scaderii costurilor unitare la majoritatea produselor fata de nivelul prevazut;
e) situatie pozitiva, datorita cresterii costurilor unitare fata de nivelul prevazut;
18) Valoarea adaugata se defineste ca fiind :
a) diferenta dintre veniturile din exploatare si cheltuielile de exploatare;
b) volumul total de activitate al firmei ;
c) cresterea (plusul) de bogatie obtinuta prin activitatea tehnico-productiva a intreprinderii ;
d) diferenta dintre productia exercitiului si cheltuielile totale ;
e) plusul de incasari din vanzarile firmei ;
19) Indicele veniturilor totale = 110%
Indicele activelor totale = 108%
Indicele profitului inainte de impozitare = 104%
a) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor si s-a redus rata rentabilitatii veniturilor si rata rentabilitatii
economice a activului ;
b) au crescut activele totalesi rata rentabilitatii veniturilor ;
c) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor si a crescut rata rentabilitatii veniturilor ;
d) a crescut rata rentabilitatii veniturilor si au scazut veniturile;
e) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor si a scazut rata rentabilitatii veniturilor si a crescut rata
rentabilitatii economice ;

3
20) Indicele veniturilor totale = 110%
Indicele activelor totale = 108%
Indicele ratei rantabilitatii economice a activului = 112%
Indicele ratei rantabilitatii veniturilor este de :
a) 109,97% ;
b) 102,37% ;
c) 98,75% ;
d) 115,65% ;
e) 112,30%
21) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI Prevazut P1
Crt.
1 Productia marfa comparabila exprimata in 60.000 72.000
costurile perioadei precedente
2 Productia marfa comparabila exprimata in 57.000 67.680
costurile perioadei curente
3 Volumul efectiv al productiei marfa - 69.840
comparabila, exprimat in costuri prevazute
Influenta costului productiei marfa comparabila asupra modificarii procentuale medii este de :
a) + 3,0% ;
b) – 2,5% ;
c) –2,0% ;
d) +2,0% ;
e) –3,0% ;
22) Indicele cifrei de afaceri = 106% ;
Indicele obligatiilor (sold mediu) = 112%
a) accelerarea vitezei de rotatie a obligatiilor si sporirea justificata a valorii acestora;
b) cresterea obligatiilor si marirea duratei medii de folosire a surselor atrase ;
c) accelerarea vitezei de rotatie a obligatiilor si scaderea acestora ;
d) cresterea surselor de finantare a investitiilor ;
e) cresterea obligatiilor ca urmare a inflatiei ;

23) Indicele productiei exercitiului (IQe ) = 102%


Indicele productiei marfa ( IQf) = 106%
Indicele cifrei de afaceri ( ICA) = 108%
a) s-au redus stocurile de productie in curs de executie ( neterminata ) si stocurile de produse finite in
depozit ;
b) au crescut stocurile de productie neterminata si cele de produse finite ;
c) au crescut stocurile de productie neterminata si a scazut stocul de produse finite ;
d) a scazut stocul de productie neterminata si a crescut cel de produse finite ;
e) au crescut vanzarile si stocurile de productie neterminata si produse finite ;
24) Indicele productiei fizice (cantitatii) = 95%
Indicele consumului specific = 93%
Indicele cheltuielilor cu materialele = 87%
a) s-a redus cantitatea fabricata si pretul materialelor;
b) s-a redus cantitatea fabricata, consumul specific si a crescut pretul materialelor;
c) a crescut cantitatea fabricata si consumul specific;
d) s-a redus consumul specific si pretul materialelor;
e) s-a redus cantitatea fabricata, consumul specific si pretul materialeor;
25) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Productia marfa comparabila exprimata in 30.000 36.000
costurile perioadei precedente
2 Productia marfa comparabila exprimata in 28.500 33.840
costurile perioadei curente
3 Volumul efectiv al productiei marfa - 34.920
comparabila, exprimat in costuri prevazute
Influenta costului productiei marfa comparabila asupra modificariiprocentuale medii este de
a) + 2,0% ;
b) – 3,0% ;
c) –2,0% ;
d) +3,0% ;
e) –2,5% ;

4
26) Indicele valorii medii anuale a mijloacelor fixe = 102%
Indicele cifrei de afaceri la 1000 lei mijloacele fixe = 103%
Indicele rezultatului din exploatare = 107% ;
a) au crescut valoarea mijloacelor fixe si costul productiei ;
b) au crescut eficienta mijloacelor fixe si costul productiei ;
c) a crescut eficienta mijloacelor fixe si s-a redus costul productiei;
d) au scazut eficienta mijloacelor fixe si costul productiei ;
e) s-au redus valoarea mijloacelor fixe si costul productiei ;
27) Indicele activelor circulante = 105%
Indicele cifrei de afaceri = 110%
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 112% ;
a) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul ;
b) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul ;
c) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul de productie ;
d) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul ;
e) a crescut cifra de afaceri si s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante ;
28) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 80.000 75.000
2 Cheltuieli aferente 64.000 60.750
3 Indicele preturilor de vanzare - 106%
4 Indicele costurilor - 107%
Influenta preturilor de vanzare asupra cheltuielilor la 1000 lei CA este de :
a) – 45,42 lei ;
b) –38,52 lei ;
c) +29,50 lei ;
d) +38,50 lei ;
e) – 44,20 lei ;
29) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 50.000 60.000
2 Cheltuieli aferente 40.000 41.000
3 Indicele preturilor - 104%
Influenta volumului fizic al productiei vandute asupra sumei profitului aferent cifrei de afaceri este de :
a) + 3.000 mil lei ;
b) +2.100 mil lei ;
c) +1.538 mil. lei ;
d) +1.400 mil. lei ;
e) +1.268 mil.lei ;
30) Urmatoarea relatie : gfo - gfo
Iq
Unde : gf = ponderea cheltuielilor fixe in costul produsului
Iq = indicele productiei fizice
reprezinta :
a) influenta cheltuielilor fixe asupra modificarii procentuale a costului pe produs pe seama
productiei ;
b) influenta productivitatii muncii asupra costului ;
c) modificarea costului pe seama cheltuielilor variabile ;
d) influenta productiei asupra costului prin cheltuielile cu amotizarea ;
e) reducerea costului pe seama cheltuielilor cu personalul;
31) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 40.000 37.500
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 32.000 30.375
3 Indicele preturilor de vanzare - 105%
4 Indicele costurilor 106%
Influenta structurii productiei vandute asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri este de
a) +9,50 lei ;
b) +8,50 lei ;
c) – 4,20 lei ;
d) +2,37 lei ;

5
e) – 8,40 lei ;
32) Indicele numarului mediu de salariati = 98%
Indicele valorii medii anuale a activelor fixe = 107%
Indicele productiei exercitiului = 109%
Indicele cifrei de afaceri = 112%
Rezulta:
a. cresterea productivitatii muncii si a gradului de inzestrare tehnica a muncii si scaderea
gradului de valorificare a productiei exercitiului ;
b. cresterea gradului de inzestrare tehnica a fortei de munca, a productivitatii muncii si a
gradului de valorificare a productiei exercitiului ;
c. cresterea productivitatii muncii si scaderea gradului de inzestrare tehnica a muncii si a
gradului de valorificare a productiei ;
d. cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului si scaderea productivitatii muncii ;
e. sporirea gradului de inzestrare tehnica a muncii si scaderea gradului de valorificare a
productiei exercitiului ;

33) Indicele productivitatii anuale = 112 %


Indicele productivitatii zilnice = 109 %
Indicele productivitatii orare = 110 %
a) a crescut numarul mediu de zile lucrate si s-a redus durata medie a zilei de lucru ;
b) s-au redus numarul mediu de zile lucrate si durata medie a zilei de lucru ;
c) au crescut numarul mediu de zile lucrate si durata medie a zilei de lucru ;
d) a scazut numarul mediu de zile lucrate si a crescut durata medie a zilei de lucru ;
e) au crescut productivitatea orara si durata medie a zilei de lucru.
34) Capacitatea de productie (maxima) = 40.000 mil. lei
Cheltuieli fixe = 12.000 mil. lei
Cheltuieli variabile la 1 leu CA = 0,45 lei
Pentru ca rezultatul exploatarii sa fie de 4.000 milioane lei, gradul de folosire a capacitatii de productie este
de :
a) 52,73%
b) 55,23%
c) 72,73%
d) 70,25%
e) 77,65%
35) Pe baza indicatorilor:
lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cheltuieli cu amortizarea la 1000 lei CA 300 285
2 Indicele cifrei de afaceri 98%
Influenta sumei amortizarii asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri este de :
a) – 21,12 lei ;
b) + 15,45 lei ;
c) –32,15 lei ;
d) –18,35 lei ;
e) +20,12 lei ;
36) Indicele capitalului propriu = 108%
Indicele capitalului permanent = 107%
Indicele activelor imobilizate = 110%
Indicele profitului net = 106%
Aceasta semnifica :
a) cresterea fondului de rulment si scaderea ratei rentabilitatii financiare ;
b) cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent, a fondului de rulment si a ratei rentabilitatii
financiare ;
c) scaderea fondului de rulment si a ratei rentabilitatii financiare si cresterea ponderii surselor proprii in
capitalul permanent ;
d) reducerea ratei rentabilitatii financiare, a fondului de rulment si a ponderii surselor proprii in capitalul
permanent ;
e) cresterea ratei rentabilitatii financiare si scaderea fondului de rulment
37) Pe baza indicatorilor Mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Venituri totale – mil. lei 200.000 220.000

6
2 Cheltuieli totale – mil. lei 160.000 189.600
Rata recalculata a veniturilor este 18%
Influenta structurii veniturilor asupra rezultatului inainte de impozitare este de :
a) – 700 mil. lei ;
b) – 600 mil lei ;
c) + 600 mil. lei ;
d) + 400 mil. lei ;
e) – 400 mil. lei ;

38) Indicele activelor circulante = 106%


Indicele cifrei de afaceri = 109%
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 107% ;
a) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul;
b) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul;
c) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul ;
d) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul ;
e) a crescut cifra de afaceri si s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante.
39) Indicele productiei exercitiului( IQe) = 100%
Indicele productiei marfa ( IQf ) = 104%
Indicele valorii adaugate = 98%
a) au crescut stocurile de productie neterminata si cele de produse finite ;
b) au crescut stocurile de productie neterminata si a scazut stocul de produse finite ;
c) a scazut stocul de  productie neterminata si au crescut consumurile intermediare ;
d) au crescut vanzarile si stocurile de productie neterminata si produse finite ;
e) s-au redus stocurile de productie in curs de executie ( neterminata ) si stocurile de produse finite in depozit
40) Pe baza indicatorilor: mil lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Capital propriu 75.000 80.000
2 Datorii totale, din care : 58.000 65.000
Imprumuturi pe termen mediu si lung 40.000 50.000

Rata autonomiei financiare s-a modificat cu :


a) – 3,68 puncte procentuale;
b) + 3,00 puncte procentuale;
c) + 4,25 puncte procentuale;
d) – 2,75 puncte procentuale;
e) – 4,50 puncte procentuale.  
41) Indicele productiei exercitiului (Qe) = 104%;
Indicele valorii adaugate (Qa) = 107%;
Indicele numarului de personal (Ns) = 98%.
a) scaderea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor) ;
b) cresterea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);
c) scaderea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);
d) scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii ;
e) sporirea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor).
42) Capacitatea de productie = 560.000 mil. lei
Cifra de afaceri = 280.000 mil. lei
Cheltuieli fixe = 70.000 mil. lei
Cheltuieli variabile = 168.000 mil lei
Gradul de utilizare a capacitatii de productie, pentru ca profitul sa reprezinte 20% din cifra de afaceri este de :
a) 40,15% ;
b) 49,20% ;
c) 38,40% ;
d) 56,25% ;
e) 62,15%.
43) Fondul de rulment poate fi definit ca fiind :
a) acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele circulante ;
b) acea parte a capitalului permanent ce depaseste valoarea activelor imobilizate si este destinata finantarii
activelor circulante ;
c) excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung ;
d) acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta ;
e) acea parte a surselor permanente ce finanteaza necesitatile permanente.

7
44) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 70.000 72.500
2 Soldul mediu al activelor circulante, din care: 32.500 38.500
- creante
13.500 16.170
T = 360 zile
Influenta creantelor asupra sumei eliberarilor ( imobilizarilor ) de active circulante este de :
a) + 3100 mil lei;
b) +2187 mil. lei ;
c) +2850 mil. lei ;
d) +4500 mil .lei ;
e) +3280 mil. lei ;
45) Indicele capitalului propriu = 105%
Indicele capitalului permanent = 104%
Indicele activelor imobilizate = 110%
Aceasta semnifica :
a) cresterea ratei rentabilitatii financiare si scaderea fondului de rulment ;
b) scaderea fondului de rulment si cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent ;
c) reducerea fondului de rulment si a ponderii surselor proprii in capitalul permanent ;
d) cresterea fondului de rulment si scaderea ratei rentabilitatii financiare ;
e) cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent ;
46) Indicele productiei exercitiului ( IQe ) = 104%
Indicele productiei marfa (IQr ) = 108%
Indicele cifrei de afaceri (I CA ) = 110%
a) au crescut stocurile de productie neterminata si a scazut stocul de produse finite ;
b) s-au redus stocurile de productie in curs de executie ( neterminata ) si stocurile de produse finite in
depozit ;
c) au crescut stocurile de productie neterminata si cele de produse finite ;
d) a scazut stocul de productie neterminata si a crescut cel de produse finite ;
e) au crescut vanzarile si stocurile de productie neterminata si produse finite
47) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Productia exercitiului 80.000 85.000

2 Consumuri intermediare 64.000 65.500


Influenta cheltuielilor cu materialele ( consum intermediar ) la 1 leu productie a exercitiului asupra sumei valorii
adaugate este de :
a) +3.000 mil. lei ;
b) +2.500 mil. lei ;
c) +4.300 mil. lei ;
d) +5.600 mil. lei ;
e) +8.000 mil. lei ;
48) Indicele fondului de salarii = 97%
Indicele salariului mediu = 103%
Indicele productivitatii muncii = 105%
a) s-a redus numarul de personal si nu s-au modificat cheltuielile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;
b) a crescut numarul de personal si s-au redus cheltuielile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;
c) s-a redus numarul de personal si au crescut cheltuielile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;
d) s-au redus numarul de personal si cheltuielile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;
e) au crescut numarul de personal si cheltuielile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;

49) Pe baza relatiei : chio - chio, in care chi reprezinta cheltuielile indirecte pe
Iq
unitate de produs, iar Iq indicele productiei fizice, se determina :

a) influenta sumei cheltuielilor indirecte asupra costului unitar;


b) influenta productiei asupra cheltuielilor indirecte pe unitatea de produs

8
c) influenta pretului de vanzare asupra costului unitar
d) influenta bazei de repartizare a cheltuielilor indirecte asupra costului unitar
e) influenta sumei amortizariiasupra costului unitar.
50) Indicele veniturilor din exploatare = 108 %
Indicele cheltuielilor din exploatare = 110%
Indicele cifrei de afaceri = 106%
a) a crescut cifra de afaceri si s-au redus ponderea productiei stocate si rezultatul exercitiului;
b) au crescut costurile si ponderea productiei stocate si imobilizate ;
c) a crescut costul si s-a redus ponderea productiei stocate;
d) s-a redus costul si ponderea productiei stocate;
e) s-a redus rezultatul exploatarii si a crescut ponderea productiei stocate si imobilizate;
51) Indicele veniturilor din exploatare = 105%
Indicele cifrei de afaceri = 108%
Modificarea procentuala a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri a fost de :
a) +3,55% ;
b) +2,35% ;
c) –1,45% ;
d) –2,78% ;
e) –3,65% ;
52) Pe baza indicatorilor : Mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Productia exercitiului 80.000 88.000
2 Fondul total de timp de munca – ore 2.080.000 2.000.000
3 Valoarea medie adaugata la 1 leu productie a 0,45 0,50
exercitiului (lei)
Influenta fondului total de timp de munca asupra valorii adaugate este de :
a) –1.385 mil. lei ;
b) +1.2000 mil. lei ;
c) –1.635 mil. lei ;
d) –1.400 mil. lei ;
e) + 850 mil. lei ;
53) Indicele creantelor = 110% ;
Indicele cifrei de afaceri = 112% ;
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 106%.
a) s-a accelerat viteza de rotatie a creantelor si s-a redus costul;
b) s-a incetinit viteza de rotatie a creantelor si a crescut costul;
c) s-a incetinit viteza de rotatie a creantelor si s-a redus costul ;
d) a crescut cifra de afaceri si s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante ;
e) s-a redus durata de imobilizare a creantelor si nivelul de rentabilitate a costurilor.
54) Indicele cifrei de afaceri este 115%, iar indicele stocurilor de produse finite 120%.
Aceasta reprezinta :
a) cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de rotatie a acestora ;
b) cresterea volumului vanzarilor prin reducerea stocurilor ;
c) cresterea stocurilor urmare supraaprovizionarii;
d) reducerea volumului de activitate a intreprinderii, fapt care genereaza o sporire justificata a stocurilor ;
e) cresterea nejustificata a stocurilor prin accelerarea vitezei de rotatie a acestora.

55) Pentru un produs:


a. pretul de vanzare 500.000 lei/tona
b. costul de productie 400.000 lei/tona
Pentru ca rata rentabilitatii costurilor sa fie 28%, costul pe unitatea de produs trebuie sa fie :
a) 390.625 lei ;
b) 350.400 lei ;
c) 420.000 lei ;
d) 360.500 lei ;
e) 370.000 lei.
56) Indicele fondului de rulment = 106%
Indicele activelor imobilizate = 104%
Indicele capitalului propriu = 108%
a) a crescut capitalul permanent si s-a redus ponderea imprumuturilor pe termen mediu si lung ;
b) s-a redus capitalul permanent si ponderea imprumuturilor pe termen mediu si lung ;
c) s-a redus capitalul permanent si ponderea capitalului propriu ;
d) a crescut fondul de rulment si nevoia de fond de rulment ;

9
e) a crescut capitalul permanent si s-a mentinut ponderea datoriilor pe termen mediu si lung.
57) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
1 Cifra de afaceri 120.000 124.000
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 102.000 104.000
3 Indicele preturilor de vanzare - 105%
4 Indicele costurilor - 102%
Influenta costurilor asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de :
a) + 1,0% ;
b) - 1,83% ;
c) + 2,0% ;
d) + 2,32% ;
e) + 1,5%.
58) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
1 Cifra de afaceri 48.000 52.800
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 38.400 42.504
3 Indicele preturilor de vanzare - 106%
4 Indicele costurilor - 107%
Influenta costului asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri este de :
a) – 43,33 lei ;
b) +52,67 lei ;
c) +38,57 lei ;
d) +42,12 lei ;
e) – 57,67 lei.
59) Indicele amortizarii anuale, incluse in costuri = 105%
Indicele valorii medii anuale a mijloacelor fixe = 103%
Indicele cifrei de afaceri = 108%
a) reducerea cheltuielilorcu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cresterea cotei medii de
amortizare si sporirea eficientei mijloacelor fixe ;
b) au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri si cota medie de amortizare si s-
a redus eficienta mijloacelor fixe ;
c) au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri si s-au redus cota medie de
amortizare si eficienta mijloacelor fixe ;
d) s-au redus cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cota medie de amortizare si
eficienta mijloacelor fixe ;
e) au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cota medie de amortizare si
eficienta mijloacelor fixe.

60) Pe baza relatiei : Valoarea adaugata se determina :


Cifra de afaceri
a) contributia factorului uman la formarea cifrei de afaceri ;
b) contributia factorului uman la formarea valorii adaugate ;
c) gradul de folosire a capacitatii de productie ;
d) gradul de integrare pe verticala ;
e) gradul de valorificare a productiei fabricate.
61) Elementele de activ cresc cu 15%, iar datoriile totale cu 10%.
Aceasta conduce la :
a) cresterea fondului de rulment ;
b) cresterea profitului brut ;
c) cresterea patrimoniului net ;
d) cresterea nevoii de fond de rulment ;
e) diminuarea profitului brut ;
62) Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mare dacat indicele productivitatii medii a
muncii; aceasta reprezinta :
a) consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului de munca;
b) cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama salariilor ;
c) cresterea cheltuielilor variabile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;
d) ineficienta utilizarii factorului munca ;
e) sporirea eficientei utilizarii factorului munca 
63) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
1 Numarul mediu de salariati 250 225

10
2 Productia exercitiului 40.000 48.000
3 Cifra de afaceri 42.000 45.000
Influenta numarului de salariati asupra cifrei de afaceri este de :
a) –5.000 mil. lei ;
b) –7.000 mil. lei ;
c) +6.000 mil. lei ;
d) +4.500 mil. lei ;
e) –4.200 mil. lei ;
64) Indicele cifrei de afaceri = 106%
Indicele numarului de personal = 96%
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 103%
a) s-a redus numarul de personal, au crescut productivitatea muncii si costurile ;
b) s-au redus numarul de personal, productivitatea muncii si costurile ;
c) a crescut numarul de personal, productivitatea muncii si costurile ;
d) a crescut cifra de afaceri si s-au redus costurile ;
e) s-au redus productivitatea muncii si costurile ;
65) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
1 Cifra de afaceri 180.000 190.000
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 170.000 175.000
3 Indicele preturilor de vanzare - 98%
4 Indicele costurilor - 104%
Influenta structurii asupra sumei profitului este de :
a) –11.810 mil. lei ;
b) +14.838 mil. lei ;
c) +18.824 mil. lei ;
d) –17.500 mil. lei ;
e) +19.400 mil. lei.

66) Indicele numarului mediu de salariati = 95%


Indicele valorii medii anuale a activelor fixe = 104%
Indicele productiei exercitiului = 106%
Indicele cifrei de afaceri = 109%
Rezulta :
a) cresterea gradului de inzestrare tehnica a fortei de munca, a productivitatii muncii si a gradului de
valorificare a productiei exercitiului ;
b) cresterea productivitatii muncii si scaderea gradului de inzestrare tehnica a muncii si a gradului de
valorificare a productiei ;
c) cresterea productivitatii muncii si a gradului de inzestrare tehnica a muncii si scaderea gradului
de valorificare a productiei exercitiului ;
d) cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului si scaderea productivitatii muncii ;
e) sporirea gradului de inzestrare tehnica a muncii si scaderea gradului de valorificare a productiei
exercitiului 
67) Indicele cifrei de afaceri = 108%
Indicele productivitatii muncii = 98%
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 105%
a) s-a redus numarul de personal, a crescut productivitatea muncii si costurile;
b) s-au numarul de personal, productivitatea muncii si costurile;
c) a crescut numarul de personal, s-a redus productivitatea muncii si au crescut costurilor ;
d) a crescut cifra de afaceri si s-au redus costurile ;
e) s-au redus productivitatea muncii si costurile
68) Indicele productiei vandute (tone) = 130% 
Indicele pretului de vanzare = 105 %
Indicele profitului pe tona = 83%
a) s-a redus cantitatea vanduta si profitul pe produs ;
b) s-a redus cantitatea vanduta si a crescut costul ;
c) s-a redus costul si a crescut cantitatea vanduta;
d) a crescut cantitatea vanduta si costul aferent produsului
e) s-a redus profitul aferent produsului si costul de productie
69) Indicele numarului mediu de salariati = 95%
Indicele productiei exercitiului = 105%
Indicele cifrei de afaceri = 112%
a) cresterea gradului de inzestrare a fortei de munca si a gradului de valorificare a productiei
exercitiului ;

11
b) cresterea productivitatii muncii, scaderea gradului de inzestrare a muncii si a gradului de
valorificare a productiei ;
c) cresterea productivitatii muncii si a gradului de valorificare a productiei exercitiului ;
d) cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului si scaderea productivitatii muncii;
e) sporirea gradului de inzestrare a muncii si scaderea gradului de valorificare a productiei
exercitiului 
70) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Venituri din exploatare 57.200 60.320
2 Cheltuieli de exploatare 52.520 54.330

Influenta profitului mediu la 1 leu venituri asupra rezultatului exploatarii este de :
a) +1.055 mil. lei ;
b) +2.300 mil. lei ;
c) +2.800 mil. lei ;
d) +2.700 mil. lei ;
e) –2.500 mil. lei ;

71) Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este de –25 mil.lei.
Aceasta situatie semnifica :
a) scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie sub media efectiva pe
intreprindere ;
b) cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mica decat media valorii
adaugate la 1 leu productie pe intreprindere
c) scaderea valorii adaugate pe produse ;
d) cresterea ponderii produselor cu valoarea adaugata unitara mai mica fata de media valorii
adaugate pe intreprindere;
e) cresterea ponderii produselor cu valoarea adaugata unitara mai mare decat media valorii
adaugate pe intreprindere
72) Indicele veniturilor din exploatare = 105%
Indicele rezultatului exploatarii = 104%
Indicele cifrei de afaceri = 103%
a) a crescut costul si s-a redus ponderea productiei stocate;
b) s-a redus costul si s-a marit ponderea productiei stocate;
c) au crescut cifra de afaceri si costul productiei;
d) au crescut costurile si ponderea productiei stocate si imobilizate ;
e) s-au redus costurile si ponderea productiei stocate si imobilizate ;
73)1. Cheltuielile la 1000 lei CA prevazute pentru anul in curs = 820 lei ;
2. Cifra de afaceri prevazuta anual = 6.000 mil. lei ;
3. Cifra de afaceri realizata pe semestrul I = 2.800 mil. lei ;
4. Cheltuielile aferente = 2.324 mil. lei
Pentru a se incadra in nivelul prevazut (820 lei ) in semestrul II, cheltuielile la 1000 lei CA trebuie sa
fie de :
a) 811,13 lei ;
b) 790,13 lei ;
c) 805,18 lei ;
d) 820,0 lei ;
e) 780,5 lei
74) Indicele rezultatului exploatarii = 104%
Indicele cifrei de afaceri = 107%
Indicele numarului de personal (Ns) = 98%
Rezulta :
a) cresterea productivitatii muncii si a costurilor ;
b) scaderea productivitatii muncii si a costurilor ;
c) scaderea productivitatii muncii si cresterea preturilor de vanzare;
d) sporirea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);
e) scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii
75) Urmatoarea relatie : t1(sh1 – sho)
Unde : t = timpul consumat pe unitate de produs
sh = salariul mediu orar
reprezinta:
a) scaderea cheltuielilor cu salariile;
b) influenta productivitatii muncii asupra cheltuielilor cu salariile pe unitate de produs;

12
c) influenta salariului mediu orar asupra cheltuielilor cu salariile pe unitate de produs;
d) cresterea cheltuielilor cu salariile;
e) modificarea costului pe unitate de produs
76) Indicele cifrei de afaceri = 104%
Indicele productivitatii anuale = 107%
Indicele productivitatii zilnice = 109%
a) s-au redus numarul mediu de personal si zilele lucrate de o persoana ;
b) a crescut numaru mediu de zile lucrate si s-a redus durata medie a zilei de lucru ;
c) s-a redus numarul mediu de personal si a crescut durata medie a zilei de lucru ;
d) au crescut numarul mediu de zile lucrate si durata medie a zilei de lucru ;
e) a crescut productivitatea orara si durata medie a zilei de lucru ;
77) Indicele productiei exercitiului (Qe) = 102%
Indicele valorii adaugate(Qa) = 105%
Indicele numarului de personal (Ns) = 96%
a) cresterea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);
b) scaderea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);
c) scaderea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);
d) sporirea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);
e) scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii ;
78) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 85.200 88.040
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 72.420 73.840
3 Indicele preturilor de vanzare - 104%
4 Indicele costurilor - 107%
Influenta costurilor supra sumei profitului este de :
a) –3.830 mil. lei ;
b) –4.831 mil. lei ;
c) –5.430 mil. lei ;
d) +4.520 mil. lei ;
e) +4.831 mil. lei ;
79) Urmatoarea relatie : chso - chso,
Iw
Unde : chs = cheltuielile de personal pe unitate de produs
Iw = indicele productivitatii muncii
Reprezinta :
a) cresterea cheltuielilor cu salariile;
b) scaderea cheltuielilor cu salariile;
c) modificarea costului pe unitate de produs ;
d) influenta salariului mediu orar asupracheltuielilor cu salariile pe unitate de produs
e) influenta productivitatii muncii asupra cheltuielilor cu personalul pe unitate de produs
80) Ponderea cheltuielilor variabile in costul produsului = 75%
Cantitatea fabricata creste cu 5%. Costul produsului se modifica cu :
a) +2,20% ;
b) –1,30% ;
c) +2,50% ;
d) –1,19% ;
e) +3,00%
81) Pretul de vanzare = 50.000 lei/bucata; Costul unitar = 40.000 lei/bucata
Daca costul creste cu 5%, cat trebuie sa fie pretul de vanzare pentru a se mentine nivelul actual
de rentabilitate :
a) 60.000 lei/buc
b) 52.500 lei/buc
c) 52.100 lei/buc
d) 64.000 lei/buc
e) 48.000 lei/buc
82) Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este supraunitar.
Aceasta semnifica :
a) o incapacitate de plata ;
b) degajarea unor surse pentru finantarea investitiilor ;
c) degajarea unui fond de rulment pozitiv
d) un dezechilibru financiar
e) un risc de insolvabilitate

13
83) Urmatoarea relatie : K = F
(1-Cv)Qmax
in care K = gradul de utilizare a capacitatii de productie; F = suma cheltuielilor fixe ;
Cv = cheltuieli variabile la 1 leu CA ; Qmax = capacitatea de productie
a) gradul de utilizare a capacitatii de productie care asigura recuperarea costurilor variabile ;
b) gradul de utilizare a capacitatii de productie care asigura recuperareatuturor cheltuielilor ;
c) gradul de utilizare care asigura realizarea profitului prevazut ;
d) gradul de utilizare a capacitatii de productie care asigura acoperirea cheltuielilor fixe ;
e) gradul de utilizare a capacitatii de productie care asigurarealizarea profitului minim
84) Indicele productiei exercitiului(Qe) = 105%
Indicele valorii adaugate( Qa) = 108%
Indicele productivitatii muncii(calculata pe baza valorii adaugate) = 97%
a) cresterea numarului de personal si reducerea ponderii consumurilor intermediare(cumpararilor) ;
b) scaderea numarului de personal si reducerea ponderii consumurilor intermediare(cumpararilor) ;
c) scaderea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare(cumpararilor) ;
d) sporirea productivitatii muncii si reducerea numarului de personal;
e) scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii
85) Indicele capitalului propriu = 105%
Indicele capitalului permanent = 104%
Indicele activelor imobilizate = 107%
Indicele profitului net = 102%
Aceasta situatie semnifica :
a) scaderea fondului de rulment si a ratei rentabilitatii financiare si cresterea ponderii surselor proprii
in capitalul permanent ;
b) cresterea fondului de rulment si scaderea ratei rentabilitatii financiare ;
c) cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent , a fondului de rulment si a ratei
rentabilitatii financiare ;
d) reducerea ratei rentabilitatii financiare, a fondului de rulment si a ponderii surselor proprii in
capitalul permanent ;
e) cresterea ratei rentabilitatii financiare si scaderea fondului de rulment
86) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
1 Capital propriu 53.000 63.600
2 Datorii pe termen mediu si lung 9.010 19.080
3 Active imobilizate 42.400 58.300
4 Stocuri 19.610 24.380
Modificarea ratei de finantare a stocurilor este de:
a) +2 puncte procentuale;
b) –1,5 puncte procentuale;
c) –3,2 puncte procentuale;
d) +3,2 puncte procentuale
e) +1,0 puncte procentuale
87) Indicele sumei dobanzilor platite = 107%
Indicele activelor circulante = 106%
Indicele cifrei de afaceri = 108%
Aceasta reprezinta :
a) cresterea cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri si incetinirea vitezei de rotatie a
activelor circulante
b) reducerea cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri si incetinirea vitezei de rotatie a
activelor circulante
c) cresterea cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri si accelerarea vitezei de rotatie a
activelor circulante
d) reducerea cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri si accelerarea vitezei de rotatie a
activelor circulante
e) cresterea vanzarilor si incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante
88) Indicele sumei dobanzilor = 108%
Indicele soldului mediu al activelor circulante = 110%
Indicele cifrei de afaceri = 113%
Aceasta reprezinta :
a) cresterea cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri si incetinirea vitezei de rotatie a
activelor circulante ;
b) accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante si reducerea cheltuielilor cu dobanzile la 1000
lei cifra de afaceri ;
c) cresterea vanzarilor si incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante

14
d) incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante si reducerea cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei
cifra de afaceri ;
e) accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante si cresterea cheltuielilor cu dobanzile la 1000
lei cifra de afaceri
89) Cifra de afaceri reprezinta :
a) veniturile din exploatare ;
b) suma totala a veniturilor din vanzarea marfurilor si produselor intr-o perioada determinata;
c) incasarile din vanzari de marfuri si produse ;
d) productia marfa vanduta si incasata din activitatea de baza si alte activitati ;
e) productia livrata din activitatea de baza
90) 1. Cifra de afaceri = 8.750 mil. lei
2. Cheltuielile varibile = 5.032 mil. lei
3. Cheltuieli fixe = 2.280 mil. lei
4. Capacitatea de productie = 12.000 mil. lei
Daca se estimeaza un profit de 1.600 mil.lei, cheltuielile variabile la 1 leu CA este de :
a) 560,17 lei ;
b) 580,45 lei ;
c) 556,59 lei ;
d) 578,45 lei ;
e) 602,13 lei ;

15