Sunteți pe pagina 1din 15

Numărul de cazuri active a crescut cu 54.3% în ultima săptămână.

• Avem o distanță socială mică și care scade și

• nu există nicio îndoială: avem creștere supra-exponențială ; am avea creștere exponențială la Distanță Socială
constantă dar (luând în considerare media itinerantă) la noi Distanța Socială scade în continuare; iar
• la mijlocul lui august vom avea probabil între 42447 și 58400 cazuri active
• din care 2122-4088 în terapie intensivă dacă nu creștem distanța socială.

La această Distanță Socială și cu Durată a contagiozității cuprinsă între 20 și 34 de zile, criteriul enunțat exemplificativ pentru reintrarea
în Stare de Urgență (10000 de cazuri în 5 zile) ar fi îndeplinit între 1 și 3 august.

DS de azi include efectul numărului mai mic de teste procesate în week-end și este mai mare decât în realitate.

DS = 9.16 zile
• DATA ANALIZEI: 19 IULIE 2020
Modificarea
Distanța socială în România: 9.16* (zile) –sub metodologiei
pentru pacienții
pragul de siguranță asimptomatici

Județe prioritare: AG, B, PH


Nr de cazuri active
medie itinerantă
• Distanța socială a mai fost atât de scăzută
pe 11 aprilie. Am avut nevoie de 19 zile
(până pe 30 aprilie), în condiții de stare
de urgență, să depășim pragul de
siguranță

• Creșterea supra-exponențială va
continua până când distanța socială va
începe să crească și va deveni sub-
exponențială ulterior până vom depăși
pragul de siguranță

• La actuala distanță socială și actualul prag


(estimat) de siguranță, la 1 august am
avea între 20727 și 24246 cazuri active,
peste dublul numărului de cazuri actuale. Pragul de
distanțare de
siguranță (?) Distanța socială
• La terapie intensivă ne așteptăm să avem
la 1 august, în aceste condiții, între 1036 și
1697 internări. *din cauza formulelor utilizate, distanța socială calculată pentru o zi suferă ajustări în următoarele 3 zile
Nr de cazuri active

DC = Pragul de
distanțare de
siguranță (?)

Distanța socială

Pe 11 aprilie, România avea o distanță


socială similară (8.9 zile). Pragul de *din cauza formulelor utilizate, distanța
siguranță a fost depășit după 19 zile, pe 30 socială calculată pentru o zi suferă mici
aprilie, în condiții de restricții de stare de ajustări în următoarele 3 zile
urgență.
Cu actuala Distanță Socială avem creștere supra-exponențială pentru cazurile
active
Evoluția numărului de cazuri active în cazul asigurării unei Distanțe Sociale de Evoluția numărului de cazuri active în cazul asigurării unei Distanțe Sociale de
9.16 de zile pentru Durata Contagiozității (pragul de siguranță) = 34 de zile 9.16 de zile pentru Durata Contagiozității (pragul de siguranță) = 20 de zile
1,200,000 500,000
450,000
1,000,000

445,440
1,048,994
400,000
Number of Active Cases

Number of Active Cases


800,000 350,000
300,000

206,960
409,023
600,000 250,000
200,000

101,199
400,000

169,821
150,000

44,673
62,185
100,000

11,545
12,001

200,000

7,495
7,495
5,894
5,779

5,894
5,779
5,178

5,178
50,000
- -

20,727
24,246
7-Jul-20

1-Sep-20
8-Sep-20
15-Sep-20
22-Sep-20
29-Sep-20
4-Aug-20
14-Jul-20
21-Jul-20
28-Jul-20

11-Aug-20
18-Aug-20
25-Aug-20
16-Jun-20
23-Jun-20
30-Jun-20

7-Jul-20

1-Sep-20

8-Sep-20
4-Aug-20

29-Sep-20
15-Sep-20

22-Sep-20
21-Jul-20

28-Jul-20
14-Jul-20
16-Jun-20

23-Jun-20

30-Jun-20

18-Aug-20

25-Aug-20
11-Aug-20
Scenariu pesimist: DC = 34* de zile. Scenariu optimist: DC = 20* de zile

Creșterea exponențială e perfidă - cum se vede și în grafic - pare mică și controlabilă la început după * Valoarea DC este în curs de determinare din
care explodează. Numărul aparent constant de cazuri noi va însemna de fapt o creștere rapidă în cauza regimului tranzitoriu indus de modificarea
curând dacă nu creștem Distanța Socială. Creșterea exponențială va persista atât timp cât DS<DC. metodologiei și respectiv decizia CCR
Cu actuala Distanță Socială avem creștere supra-exponențială pentru cazurile
noi/zi

Scenariu pesimist: DC = 34* de zile. Scenariu optimist: DC = 20* de zile

Creșterea exponențială e perfidă - cum se vede și în grafic - pare mică și controlabilă la început după * Valoarea DC este în curs de determinare din
care explodează. Numărul aparent constant de cazuri noi va însemna de fapt o creștere rapidă în cauza regimului tranzitoriu indus de modificarea
curând dacă nu creștem Distanța Socială. Creșterea exponențială va persista atât timp cât DS<DC. metodologiei și respectiv decizia CCR
Dificultăți azi (număr de cazuri noi mare) vs
Dificultăți mâine (număr de cazuri active mare)

Dificultăți azi Dificultăți și azi și

1
(nr mare de mâine: multe cazuri
cazuri noi) noi și potențial de

2 infectare (multe
cazuri active)

Județe cu Dificultăți mâine


evoluție (potențial de
favorabilă infectare – multe
cazuri active)

3 2
Potențialul de infectare (număr de cazuri active) vs limitarea infectării
(distanța socială) Dificultăți și azi și mâine: efort,
potențial de infectare (multe cazuri
active) și distanță socială mică
Multe cazuri
active dar și
distanță
socială mai
mare care ar
putea limita
creșterea
2 1

Județe cu
evoluție
favorabilă

Pragul național
de distanțare
3 2 Risc de creștere
de siguranță (?)
(distanță socială
mică) dar număr
mic de cazuri active
B Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ limitarea răspândirii (DS mare) Multe cazuri active => multe cazuri noi peste 2-

Priorități pe județe
AG Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) 14 zile dacă distanța socială e mică
PH Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică)
GL Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) Multe cazuri noi => dificultăți azi
BV Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ limitarea răspândirii (DS mare)
DB Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) Distanța socială mare reduce numărul de cazuri
AD Risc scăzut de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) noi peste 2-14 zile SM
MM
BT

TM Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) SJ BN
SV

IS
BH

AB Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ favorizarea răspândirii (DS mică) Distanța socială mică favorizează apariția de CJ
MS HR
NT

VS

VN Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) cazuri noi peste 2-14 zile
AD

AB
BC

CV

BZ Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ limitarea răspândirii (DS mare) TM
HD
SB
BV VN GL

VS Risc scăzut de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) CS PH
BZ
BR
TL

BT
VL AG
GJ
DB

BC Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) SM IL

MM MH

OT
IF
B
CL

GJ Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ limitarea răspândirii (DS mare) DJ
TR GR CT

SV
CJ Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ limitarea răspândirii (DS mare)
OT Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ limitarea răspândirii (DS mare) ieri
BN IS
BR Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) SJ
DJ Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ limitarea răspândirii (DS mare) BH
NT
BN Risc scăzut de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică)
SB Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ limitarea răspândirii (DS mare) CJ
IS Risc ridicat de creștere + puține cazuri noi+ limitarea răspândirii (DS mare) MS HR
VS
CT Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ limitarea răspândirii (DS mare) BC
AD
NT Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ favorizarea răspândirii (DS mică)
GR Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ favorizarea răspândirii (DS mică)
SV Risc ridicat de creștere + puține cazuri noi+ limitarea răspândirii (DS mare) AB
SB CV
TL Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ favorizarea răspândirii (DS mică)
TM BV VN GL
SJ Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ favorizarea răspândirii (DS mică) HD
MH Risc ridicat de creștere + puține cazuri noi+ limitarea răspândirii (DS mare)
VL Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ favorizarea răspândirii (DS mică)
CS Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ favorizarea răspândirii (DS mică) BZ
HD Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ favorizarea răspândirii (DS mică) CS PH BR
VL TL
IF Risc scăzut de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ limitarea răspândirii (DS mare) GJ AG
DB
IL Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ limitarea răspândirii (DS mare)
CV Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ favorizarea răspândirii (DS mică)
IL
MM Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ limitarea răspândirii (DS mare) MH IF
MS Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ limitarea răspândirii (DS mare) B
HR Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ limitarea răspândirii (DS mare) OT CL
DJ
CL Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ limitarea răspândirii (DS mare) TR GR CT
TR Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ favorizarea răspândirii (DS mică)
SM Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ favorizarea răspândirii (DS mică) azi
BT Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ limitarea răspândirii (DS mare)
BH Risc scăzut de creștere + puține cazuri noi+ limitarea răspândirii (DS mare)
SM
MM
BT
6.07 SM
MM
BT
7.07 SM
MM
BT
8.07 SM
BT
9.07 SM
MM
BT
10.07
SV SV MM
SV SV
SV
BN IS BN IS IS IS
SJ SJ SJ BN SJ BN
BH BH BN IS
BH SJ BH
NT NT NT NT
BH
NT
CJ CJ CJ CJ
MS HR MS HR MS CJ MS
HR HR
VS VS VS MS HR VS
AD BC AD BC BC VS BC
AD BC AD
AD

AB AB AB AB
CV CV CV AB CV
SB SB SB CV SB
TM BV VN GL TM BV VN GL TM BV VN GL SB TM BV VN GL
HD HD HD TM BV VN GL HD
HD

BZ BZ BZ BZ
CS BR CS BR CS BZ CS
PH PH PH BR CS PH BR
VL TL VL TL TL PH BR TL
GJ AG GJ AG VL AG VL TL VL AG
GJ GJ AG GJ
DB DB DB DB DB

IL IL IL IL IL
MH IF MH IF MH IF IF MH IF
MH
B B B B B
OT CL OT CL OT CL OT CL OT CL
DJ DJ DJ DJ DJ
TR GR CT TR GR CT TR GR CT GR CT TR GR CT
TR

SM
MM
SV
BT
11.07 SM
MM
SV
BT
12.07 SM
MM
SV
BT
13.07 SM
MM
SV
BT
14.07 15.07
IS BN IS IS IS
SJ BN SJ SJ BN SJ BN
BH BH BH BH
NT NT NT NT

CJ CJ CJ CJ
MS MS HR MS HR MS HR
HR VS
VS VS VS
BC AD BC BC BC
AD AD AD

AB AB AB
AB CV
CV SB SB CV SB CV
SB TM BV VN GL VN VN
TM BV VN GL HD TM BV GL TM BV GL
HD HD HD

BZ BZ BZ
BZ CS PH BR CS CS
CS TL PH BR PH BR
PH BR VL VL TL VL TL
VL TL GJ AG GJ AG GJ AG
GJ AG DB DB DB
DB

IL IL IL
IL MH IF IF IF
IF MH MH
MH
B B B
B OT CL CL OT CL
CL DJ OT
OT DJ DJ
DJ TR GR CT GR GR CT
TR CT TR
TR GR CT

17.07
BT

19.07 Prioritizarea pe culori este relativă


SM

16.07
MM
SV
18.07
BH
SJ BN
NT
IS
(adică o ordonare a județelor în zone
CJ
MS HR
BC
VS
critice, importante, de atenție,
AD

AB
CV
monitorizate);
SB
TM
HD
BV VN GL
pe ansamblu, evoluția s-a degradat
CS
GJ
VL AG
DB
PH
BZ
BR
TL după cum se cunoaște: de exemplu,
MH IF
IL portocaliu azi de regulă înseamnă mai
rău decât portocaliu acum 10 zile.
B
OT CL
DJ
TR GR CT
Măsurile regionale / locale de control asupra evoluției epidemiei
SM
MM
SV
BT

13.07 SM
MM
SV
BT
14.07 SM
MM
SV
BT

15.07 SM
MM
SV
BT
16.07 SM
MM
BT
17.07
SV
IS BN IS
SJ BN IS SJ IS
SJ BN SJ BN
BH BH IS
NT BH NT BH SJ BN
NT NT
BH
NT
CJ CJ CJ
MS HR CJ MS HR MS
MS VS HR CJ
VS HR VS MS HR
BC VS AD BC BC VS
AD BC AD
AD AD BC

AB AB AB
CV AB SB CV CV AB
SB SB CV
VN SB CV TM BV VN GL TM BV VN GL SB
TM BV GL HD HD VN
HD TM BV VN GL TM BV GL
HD HD

BZ BZ BZ
CS CS BR BZ
CS PH BR BZ PH BR PH CS
TL VL TL PH BR
VL TL CS PH BR VL GJ AG VL TL
GJ AG TL GJ AG DB GJ AG
DB VL AG DB DB
GJ
DB
IL IL IL
IL IF MH IF IF
MH IF IL MH MH
MH IF B
B CL B
B CL OT OT CL
OT CL B OT DJ DJ
DJ OT CL DJ GR CT
DJ GR TR TR GR CT
GR CT TR CT
TR GR CT
TR

18.07 Măsurile de control asupra BT


BT
SM
MM
SM
SV
MM
IS

evoluției epidemiei se pot baza și 19.07


SJ BN
BH
NT
SV
CJ
MS HR
VS
IS
pe graficele care ilustrează
BC
AD
SJ BN
AB BH
TM
SB
BV
CV
VN GL
NT

prioritizarea județelor și respectiv


HD

CS PH
BZ
BR CJ
VL AG
TL MS HR
potențialul de evoluție negativă
GJ
DB
VS
MH IF
IL
AD BC
B
CL

(nr. mare de cazuri active vs


OT
DJ
TR GR CT

AB
CV
Distanță Socială mică TM
HD
SB
BV VN GL

AG Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică)
PH Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) CS
BZ
BR
PH
TL
GL Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) GJ
VL AG
DB
DB Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică)
TM Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) IL
MH IF
VN Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) OT
B
CL
DJ
BC Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică) TR GR CT
BR Risc ridicat de creștere + dificultăți azi (multe cazuri noi)+ favorizarea răspândirii (DS mică)
Activitatea Nivelul de risc
Deschiderea corespondenței 1
Mâncarea comandată și preluată de la restaurant 2
Alimentarea cu combustibil la benzinărie 2
Joc de tenis 2
Mersul la camping 2
Cumpărături la magazin 3
Plimbare, alergare sau mersul cu bicicleta în grup 3
Jocul de golf 3
Două nopți petrecute la hotel 4
Prezența în salonul de așteptare al unui medic 4
Mersul la o bibliotecă sau la muzeu 4
Mâncarea la un restaurant (în exterior - terasă) 4
Plimbarea în centrul aglomerat al unui oraș 4

Activități și Riscuri O oră petrecută la un loc de joacă pentru copii


Cina luată la altcineva (în vizită)
Petrecere la grătar în vizită la cineva
Mersul la plajă
4
5
5
5

asociate Mersul la cumpărături într-un mall


Trimisul copiilor la școală /grădiniță /creșă, tabără sau before/after
school
Lucrul timp de o săptămână într-o clădire de birouri
5
6

6
Înotul într-o piscină publică 6
Mersul în vizită acasă la cineva mai în vârstă sau la prieteni 6
Mersul la tuns sau la un salon de coafură 7
Masa luată la restaurant în interior 7
Participarea la o nuntă sau înmormântare 7
Călătoria cu avionul 7
Jocul de baschet 7
Jocul de fotbal 7
Îmbrățișarea celorlați, strângerea mâinilor 7
Mâncatul la un bufet 8
Mersul la sala de sport 8
Mersul într-un parc de distracții 8
Mersul la teatru sau film 8
Mersul la un concert muzical (mare) 9
Mersul la stadion la un meci 9
Participarea la o slujbă religioasă cu mai mult de 500 de participanți 9
Mersul la bar 9
Sursa: Texas Medical Association,
www.texmed.org
Factori care cresc Distanța Socială
vs
Factori care scad Durata Contagiozității

Adecvarea măsurilor adoptate în Ancheta epidemiologică


managementul crizei (detecție timpurie)

Implementarea adecvată a măsurilor


(resurse, comunicare, susținere) DS > DC Numărul de teste realizat
(detecție timpurie)

Pragul de
Disciplina populației în respectarea Protocoalele medicale / capacitatea
distanțare de
măsurilor adoptate sistemului de a trata
siguranță

Putem modifica favorabil dinamica epidemiei pe două căi:


crescând Distanța Socială respectiv
reducând Durata Contagiozității.
Distanța socială
• Definiție:
Distanță socială = intervalul de timp mediu după care
o persoană contagioasă ajunge să
infecteze la rândul ei o altă persoană
𝑫𝑺 > 𝑫𝑪

Distanța socială (DS) trebuie să fie mai mare


(cu cât mai mare cu atât mai bine) decât durata medie
a unui caz contagios (DC) pentru ca numărul de cazuri active (persoane contagioase) să scadă.
Pentru România DC = 25.3 zile; măsurile luate ar trebui să asigure o distanță socială mai mare decât 25.3.
Această formulă funcționează pe regiuni/țări relativ omogene din punct de vedere al
evoluției epidemiei și măsurilor aplicate
Datorită formulelor utilizate, distanța socială calculată pentru o zi suferă mici ajustări în următoarele 3 zile
PRAGUL DE DISTANȚARE SOCIALĂ = DURATA CONTAGIOZITĂȚII (DC)
Factori de management care reduc
DC și permit un prag al distanței de
siguranță mai scăzut:
• Ancheta epidemiologică
riguroasă
• Efectuarea unui număr suficient
de teste
• Protocoalele medicale
(tratamentul)
• Capacitatea tehnică a sistemului
medical

Durata contagiozității reflectă pe lângă specificul bolii - cam același peste tot
Valoarea minim-minimorum pentru DC = 9 zile
dacă nu avem mutații - capacitatea de conducere în situații de criză a țării
Valoarea maxim-maximorum pentru DC = 70 de zile
respective (detecție, monitorizare, izolare), și capacitatea sistemului medical de
a vindeca mai repede. Germania a avut DC între 12 și 18, Elveția 10.4.
NB: Pragul de siguranță (durata contagiozității) se poate modifica în timp dacă sistemul în ansamblu suferă modificări
Metodologie
Pentru detaliile legate de metodologia utilizată vizitați:
https://www.avantera.co/defining-social-distance

S-ar putea să vă placă și