Sunteți pe pagina 1din 30

Echipamentul individual de protecție

 Alegerea Echipamentului Individual de


Protecţie (EIP) în funcţie de riscul de
contaminare pe durata epidemiei de SARS-
COV2 în:
 Secțiile cu paturi
 Laboratoarele de analize medicale
 Laboratoarele de microbiologie
 Serviciile de imagistică

https://rohealthreview.ro/video-procedura-de-echipare-si-dezechipare-a-echipamentului-individual-de-protectie-eip-cu-
combinezon/?fbclid=IwAR1H4d3Um_IyPl1VsSP1Dz7ypekiQKl_JLQQMyvShz7z4i19oGMlucjjsIk
Ordin Ministerul Sănătății nr. 555/03.04.2020
Ordin Ministerul Sănătății nr. 555/03.04.2020
Alegerea EIP în serviciul de TRIAJ

 REGULI PENTRU PACIENTUL CU SIMPTOMATOLOGIE


RESPIRATORIE COVID-19:
 Menține distanța de cel puțin 1 m între pacienți / personal medical
 Poartă mască UF

 REGULI PENTRU PACIENȚII FĂRĂ SIMPTOMATOLOGIE


RESPIRATORIE COVID-19:
 Echipament obișnuit de spital

 EIP va trebui să fie menținut de-a lungul tuturor procedurilor clinice / de


îngrijire medicală, precum și în timpul procedurilor de curăţenie,
dezinfecţie, colectare deşeuri, colectare lenjerie, veselă, şa.
 EIP trebuie să fie îmbrăcat înainte de aplicarea procedurilor și dezbrăcat
numai după terminarea acestora şi îndepărtarea de sursa de expunere.
 După îndepărtare, EIP va fi considerat şi tratat ca „deşeu infecţios”.

Ordin Ministerul Sănătății nr. 555/03.04.2020


Alegerea EIP în laboratoarele de microbiologie

Procedură elaborată de Sp. Victor Babeș, București în conformitate cu recomandările CDC, ECDC, OMS și INSP
Alegerea EIP în Serviciile de imagistică

Procedură elaborată de Sp. Victor Babeș, București în conformitate cu recomandările CDC, ECDC, OMS și INSP
Recomandări privind procedura de echipare /
dezechipare a EIP
 Delimitați, amenajați și mențineți zone special destinate
pentru procedurile de echipare a EIP în ZONE VERZI și
pentru procedurile de dezechipare în ZONE PORTOCALII.
 Delimitați vizual zona de echipare și zona de dezechipare
a EIP.
 Desemnați o persoană care să se asigure că personalul
cunoaște și respectă funcționalitatea zonelor desemnate.
 Efectuați decontaminarea echipamentelor și depozitarea
provizorie controlată a deșeurilor în zona galbenă.
 Dacă pacientul contaminat pătrunde în zona portocalie
reconfigurați zonarea, astfel încât să încludeți zona
contaminată în zona roșie.
 Afișați etapele de echipare / dezechipare a EIP = LISTĂ
DE VERIFICARE PENTRU PROCEDURI.
 Amplasați o oglindă pentru coordonarea mișcărilor și
vizualizarea corectitudinii efectuării procedurii de echipare
a EIP.

https://www.ecdc.europa.eu
Procedura de echipare / dezechipare a EIP cu
COMBINEZON
ETAPE PROCEDURĂ ETAPE PROCEDURĂ
ECHIPAREA COMBINEZONULUI DEZECHIPAREA COMBINEZONULUI
1. Pregătirea asistentului medical / moașei 1. Îndepărtarea mănușilor exterioare
2. Spălarea mâinilor 2. Îndepărtarea vizierei
3. Verificarea existenței necesarului de materiale 3. Desfacerea legăturilor botoșilor
4. Dezinfecția mâinilor 4. Îndepărtarea glugii
5. Verificarea integrității componentelor EIP 5. Îndepărtarea combinezonului și a botoșilor
6. Îmbrăcarea mănușilor – prima pereche 6. Dezinfecția mănușilor
7. Fixarea măștii de protecție respiratorie 7. Îndepărtarea bonetei
8. Îmbrăcarea bonetei 8. Îndepărtarea ochelarilor de protecție
9. Îmbrăcarea combinezonului – partea inferioară 9. Îndepărtarea măștii de protecție respiratorie
10. Îmbrăcarea și fixarea botoșilor impermeabili 10. Îndepărtarea mănușilor
11. Îmbrăcarea combinezonului – partea superioară 11. Dezinfecția mâinilor
12. Fixarea ochelarilor de protecție 12. Dezinfecția completă a tegumentului expus și a
13. Îmbrăcarea glugii echipamentului personal cu soluție biocidă
14. Fixarea vizierei (protecției faciale) 13. Preș cu soluție clorinată
15. Îmbrăcarea mănușilor – a doua pereche 14. Duș general
Procedura de echipare / dezechipare a EIP cu COMBINEZON

• De inserat filmul
Procedura de echipare / dezechipare a EIP cu HALAT
ETAPE PROCEDURĂ ETAPE PROCEDURĂ
ECHIPAREA HALATULUI DEZECHIPAREA HALATULUI
1. Pregătirea asistentului medical / moașei 1. Îndepărtarea mănușilor exterioare
2. Spălarea mâinilor 2. Îndepărtarea halatului
3. Verificarea existenței necesarului de materiale 3. Îndepărtarea vizierei
4. Dezinfecția mâinilor 4. Îndepărtarea botoșilor
5. Verificarea integrității componentelor EIP 5. Dezinfecția mănușilor
6. Dezinfecția mâinilor 6. Îndepărtarea bonetei
7. Îmbrăcarea mănușilor – prima pereche 7. Îndepărtarea ochelarilor de protecție
8. Fixarea măștii de protecție respiratorie 8. Dezinfecția mănușilor
9. Îmbrăcarea bonetei 9. Îndepărtarea măștii de protecție respiratorie
10. Încălțarea botoșilor impermeabili 10. Dezinfecția mănușilor
11. Dezinfecția mănușilor 11. Îndepărtarea mănușilor
12. Îmbrăcarea halatului 12. Dezinfecția completă a tegumentului expus și a
13. Fixarea ochelarilor de protecție echipamentului personal cu soluție biocidă
14. Îmbrăcarea mănușilor – a doua pereche 13. Preș cu soluție clorinată
15. Fixarea vizierei (protecției faciale) 14. Duș general
Procedura de echipare / dezechipare a EIP cu HALAT

• De inserat filmul
Recomandări privind utilizarea EIP
 Efectuați o pregătire adecvată înainte de utilizarea EIP:
 Hidratare adecvată
 Utilizarea toaletei
 Fixarea de durată a părului
 Fizarea adecvată a ochelarilor personali (dacă este
cazul) pentru a nu incomoda în timpul efectuării
procedurilor
 Purtarea unui echipament medical personal curat cu
încălțăminte lavabilă tip gheată

 Utilizați halate și mănuși de unică folosință suplimentare


pe care le veți schimba între pacienți / zone diferite la
același pacient, respectând cele cinci momente ale igienei
mâinilor

 Evitați reajustarea EIP, ochelarilor de vedere, părului, etc.

 Dezinfectați mănușile cu soluție alcoolică dezinfectantă de


frecare la ieșirea din salon și ori de câte ori este nevoie.
 Efectuați procedurile care solicită purtarea EIP în maxim
4-6 ore.
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/5moments_ro.pdf
Recomandări privind utilizarea EIP
 Considerați procedura de dezechipare a EIP ca fiind o
procedură cu nivel înalt de contaminare, atât pentru
personalul medical, cât și pentru mediu.

 Respectați în timpul procedurilor următoarele măsuri


cumulative:
 Igiena repetată a mâinilor
 Păstrarea distanței față de pacient de cel puțin 1,5 m
(dacă este posibil)
 Evitarea contactului direct
 Eliminarea adecvată a deșeurilor biologice periculoase
 Utilizarea filtrelor cu soluție biocidă după dezechipare
 Efectuarea dușului general după efectuarea procedurii
de dezechipare

 Pregătirea repetitivă EIP asigură competența


personalului medical în utilizarea EIP.

https://www.tolo.ro/wp-content/uploads/2020/04/covid.jpg
Ghid pentru autoevaluarea riscului personalului medical
expus la COVID-19
 Automonitorizarea febrei: de 2 ori / 24 ore
 Automonitorizarea simptomelor specifice:
 Respiratorii: tuse, durere în gât, dispnee și
 Alte simptome specifice: pierderea / diminuarea gustului /
mirosului, mialgii, fatigabilitate, rinoree, simptome gastro-
intestinale, etc.
 Monitorizarea activă efectuată de DSP:
 Evaluarea clinică a personalului potențial expus
(comunicare regulată prin telefon, internet, etc.)
 Evaluarea clinică a personalului cu risc de expunere mare
/ mediu (comunicare telefon, internet, etc. 1 dată / 24 ore)
 Automonitorizarea cu supervizare delegată: efectuarea
triajului / automonitorizare la intrarea în tură (febră, simptome
respiratorii)
 Anunțarea superiorilor și a DSP în cazul în care
simptomatologia specifică este prezentă.
Supravegherea și controlul accidentelor de expunere
la produse biologice

 Indiferent de riscurile specifice de expunere,


întotdeauna o practică bună de prevenire este să:
 Spălați frecvent mâinile cu apă și săpun timp de cel
puțin 20 de secunde:
 când săpunul și apa curentă nu sunt
disponibile, folosiți o soluție de frecare pe bază
de alcool cu ​cel puțin 60% volum alcool
 spălați întotdeauna mâinile care sunt vizibil
murdare.
 Evitați să vă atingeți ochii, nasul sau gura
 Evitați contactul apropiat cu persoanele bolnave
(distanță mai mică de 2 m, timp de 15 min).
 Purtați EIP adecvat procedurilor de îngrijiri de
sănătate pe care urmează să le efectuați.
 Considerați toate produsele biologice contaminate.
Supravegherea și controlul accidentelor de expunere
la produse biologice
 Monitorizarea activităților de îngrijire de către SPIAAM
 Audit clinic al serviciilor de îngrijire – Departamentul de
Management al Calității
 Instruirea personalului medical cu privire la elementele de prevenire
a infecțiilor, inclusiv alegerea, purtarea și îndepărtarea adecvată a
EIP
 Elaborarea Planului de control a expunerii la produse biologice
 Înregistrarea riscurilor în Registrul de riscuri clinice al unității
medicale
 Respectarea măsurilor de limitare a riscurilor
 Elaborarea acțiunilor în cazul apariției rezultatelor nedorite
 Instruirea personalului medical cu privire la aceste măsuri și acțiuni
 Implementarea unui sistem funcțional de raportare a accidentelor și
incidentelor (raportarea fără teama de consecințe)
Măsuri de limitare a expunerii personalului medical
 Triajul clinic al personalului medical cel puțin la intrarea în tură
 Identificarea și izolarea imediată a persoanelor potențial infecțioase
(pacienți, vizitatori, personal medical și nemedical) este un prim pas
critic în protejarea personalului, vizitatorilor și a celorlalți pacienți.
 Instruirea pacienților în ceea ce privește:
 purtarea unei măști de protecție respiratorie
 igiena personală (utilizarea și eliminarea imediată a batistelor de
unică folosință, spălarea corectă a mâinilor, etc.)
 condițiile de izolare (nepărăsirea salonului de izolare, spațiile pe
care are voie să le acceseze, modalitatea de comunicare cu
personalul medical, utilizarea butonului de panică, etc.)
 Limitarea numărului de persoane care au acces în spațiile de izolare
 Organizarea activității de îngrijire pe o perioadă de cel mult 4-6 ore
(purtarea combinezonului mai mult de 6 ore poate conduce la
deshidratare)
 Organizarea și supravegherea permanentă a circuitelor funcționale
recomandate: spații verzi, galbene, portocalii, roșii
 Decontaminarea mediului
 Instruirea personalului medical și de îngrijire

https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html
Decontaminarea mediului
 Poluanții biologici (sânge, lichide corporale) vor fi îndepărtați
corespunzător înaintea dezinfecției (absorbiți cu lavete / șervețele
îmbibate cu soluție de clor 5000 mg/L) și eliminați respectând regimul
de deșeuri biologice periculoase.
 Pereții, pavimentele și alte suprafețe vor fi dezinfectate cu soluții pe
bază de clor 1000 mg/L prin pulverizare sau ștergere cu ajutorul
mopului timp de cel puțin 30 minute, după care se realizează clătirea
cu apă curată.
 Dezinfecția va fi realizată de cel puțin de trei ori pe zi și ori de câte ori
este nevoie.
 Mai întâi vor fi dezinfectate suprafețele obiectelor care nu sunt atinse
frecvent și apoi suprafețele obiectelor care sunt atinse frecvent.
 Utilizați lavete special destinate pentru pereți / pavimente / alte
suprafețe
 Recipientele în care se află materialul biologic contaminat (ploști,
tăvițe renale, etc.) contaminate pot fi scufundate în dezinfectant pe
bază de clor 5.000 mg/L timp de 30 de minute și apoi curățate.
 Obiectele contaminate utilizate de pacient trebuie puse în saci
menajeri sanitari dublu stratificați și eliminate în regim de deșeuri
biologice periculoase.
https://legestart.ro/wp-content/uploads/2020/03/GHID-PENTRU-PREVENTIA-SI-TRATAMENTUL-COVID-19.pdf.pdf
https://www.mold-street.com/?go=news&n=7769
https://psnews.ro/peste-o-tona-de-deseuri-medicale-periculoase-depozitata-in-suceava-indisponibilizata-de-politisti-359344/
Decontaminarea mediului

 Dezinfecția aerului se efectuează cu:


 Sterilizatoare de aer cu plasmă care pot fi utilizate în mod
continuu pentru dezinfecția aerului în mediile cu activitate umană
 Lămpi cu ultraviolete timp de 1 oră de trei ori pe zi.
 Eliminarea apei contaminate:
 Înainte de eliminarea în sistemul municipal de canalizare, apa
contaminată trebuie dezinfectată prin tratarea acesteia cu
dezinfectante pe bază de clor (clorul activ trebuie să fie în
concentrații mai mari de 40mg/L).

Purificator de aer cu Plasma, Ionizare, Filtru electrostatic,


Lampa UV

https://legestart.ro/wp-content/uploads/2020/03/GHID-PENTRU-PREVENTIA-SI-TRATAMENTUL-COVID-19.pdf.pdf
https://alecoair.ro/purificator-aer/purificator-de-aer-clean-air-optima-ca401
Instruirea personalului medical și de îngrijire
 Sursele de expunere la virus
 Pericolele asociate expunerii
 Protocoale adecvate la locul de muncă pentru a preveni
sau reduce probabilitatea expunerii
 Izolarea pacienților cu COVID-19 suspectați sau confirmați
sau cu alte boli infecțioase
 Modalitatea de raportare a cazurilor COVID-19
 Utilizarea corectă a EIP:
 alegerea EIP necesar conform utilizării raționale
 procedura de echipare
 procedura de dezechipare
 inspectarea elementelor EIP
 înlocuirea elementelor deteriorate
 întreținerea adecvată a EIP în timpul procedurilor
 protecția ochilor și feței
 protecția mâinilor
 protecția respiratorie
 Recunoașterea procedurilor care pot implica expunerea la Centrul de simulare pentru pregătirea teoretică și
produse biologice (sânge, fluide corporale). practică a asistenților medicali și moașelor
OAMGMAMR Filiala București
Concluzii
 COVID-19 (Coronavirus disease) este cauzată de SARS CoV-2 (sindromul respirator acut sever
coronavirus 2).

 Factorii determinanți: particule de salivă provenite de la pacient prin tuse, strănut, vorbire, etc.
 Calea de transmitere directă: aeriană.
 Calea de transmitere indirectă: atingerea cu mână a obiectelor / suprafeţelor contaminate şi apoi
atingerea gurii, nasului sau ochilor.
 Factorii care pot influența rata mortalității: vârsta, nivelul de educație al populației, tipul și numărul de
comorbidități, fumatul, poluarea, capacitatea sistemului medical, etc.
 SDRA și ȘOCUL SEPTIC sunt principala cauză de deces pentru persoanele infectate cu SARS-CoV-2.

 Controlul și prevenirea infecției cu SARS-CoV-2: aplicarea permanentă a Precauțiilor Standard,


precauții specifice privind transmiterea pe cale respiratorie, precauții specifice pentru procedurile
generatoare de aerosoli, recoltarea - manipularea probelor de laborator, măsuri administrative la
nivelul unității medicale.

 Alegerea Echipamentului Individual de Protecţie (EIP) se face conform conceptului de utilizare


rațională și este specific nivelului de risc de expunere (Secțiile cu paturi, ATI, Bloc Operator,
Laboratoarele de analize medicale, Laboratoarele de microbiologie, Serviciile de imagistică, etc.).
Concluzii
 În afară de utilizarea EIP, în scopul prevenirii și controlului infecției, în timpul procedurilor de îngrijire
vor fi respectate următoarele reguli: igiena repetată a mâinilor, păstrarea distanței față de pacient de
cel puțin 1,5 m (dacă este posibil), evitarea contactului direct, eliminarea adecvată a deșeurilor
biologice periculoase, utilizarea filtrelor cu soluție biocidă după dezechipare, efectuarea dușului
general după efectuarea procedurii de dezechipare, etc.

 Procedura de dezechipare a EIP este o procedură cu nivel înalt de contaminare, atât pentru personalul
medical, cât și pentru mediu.

 Recomandările privind procedura de echipare / dezechipare a EIP vizează delimitarea, amenajarea și


menținerea zonelor special destinate pentru procedurile de echipare a EIP în ZONE VERZI și pentru
procedurile de dezechipare în ZONE PORTOCALII.

 Supravegherea și controlul accidentelor de expunere la produsele biologice presupune instituirea


măsurilor de limitare a expunerii personalului medical: triajul clinic al personalului medical, identificarea
și izolarea imediată a persoanelor potențial infecțioase, instruirea pacienților, limitarea numărului de
persoane care au acces în spațiile de izolare, organizarea activității de îngrijire pe o perioadă limitată,
organizarea și supravegherea permanentă a circuitelor funcționale, decontaminarea mediului de
îngrijire, instruirea personalului medical și de îngrijire.
Protejează-te pe tine!

Protejează-ți pacienții!

Protejează-ți familia și
comunitatea!
Referințe bibliografice
 Coronavirus Pandemic Survival Guide - A Deadly Contagious Airborne Disease: https://www.completefoods.co/diy/recipes/coronavirus-pandemic-survival-guide-
disease
 Kristian G. Andersen, Andrew Rambaut, W. Ian Lipkin, Edward C. Holmes, Robert F. Garry. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine, 2020; DOI:
10.1038/s41591-020-0820-9: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317175442.htm
 Kristian G. Andersen, Andrew Rambaut, W. Ian Lipkin, Edward C. Holmes, Robert F. Garry. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine, 2020; DOI:
10.1038/s41591-020-0820-9 https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317175442.htm
 Elizabeth Nixon-Shapiro, MS, Evan Debevec-McKenney, Kaylee Neff, Yifan Xiao M.D., Rishi Desai, MD, MPH. https://www.osmosis.org/learn/COVID-
19_(Coronavirus_Disease_19)
 World Map https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/world-map.html
 Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of
72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. Published online February 24, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2648
https://www.cebm.net/global-covid-19-case-fatality-rates/
 Epidemiology for public health. Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia
 Jonathan Corum. 2020. How Coronavirus Hijacks Your Cells: https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/11/science/how-coronavirus-hijacks-your-cells.html
 https://www.facebook.com/drvasiradulescu/videos/191140172190592/?v=191140172190592
 https://www.cnnindonesia.com
 https://awsimages.detik.net.id/visual/
 Charles Patrick Davis. Facts you should know about COVID-19 (2019 novel coronavirus, 2019-nCoV, Wuhan coronavirus). 2020.
https://www.medicinenet.com/wuhan_coronavirus_2019-ncov/article.htm
 Harvard Health Publishing. Harvard Medical School. 2018. Pneumonia. https://www.health.harvard.edu/a_to_z/pneumonia-a-to-z
 http://www.chestx-ray.com
 Traian Mihăiescu. Sindromul de umplere alveolară. https://www.slideshare.net/tmihaescu/sindromul-de-umplere-alveolara
 https://ro.wikipedia.org/wiki/COVID-19#/media/Fi%C8%99ier:Symptoms_of_coronavirus_disease_2019_2.0.svg
 Nicholas J. Beeching, Tom E. Fletche, Robert Fowler. BMJ Best Practice. Coronavirus disease2019 (COVID-19). Aprilie 2020.
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/3000168/pdf/3000168/Coronavirus%20disease%202019%20%28COVID-19%29.pdf
 Ministerul Sănătății - MSOrdinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociateasistenței medicale ı̂n
unitățile sanitare
Referințe bibliografice
 Centers for Disease Control and Prevention. 2020. National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
 https://health.clevelandclinic.org/heres-the-damage-coronavirus-covid-19-can-do-to-your-lungs/
 http://ithams.com/covid19/
 World Health Organization. (2020). Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020.
 https://legestart.ro/wp-content/uploads/2020/03/GHID-PENTRU-PREVENTIA-SI-TRATAMENTUL-COVID-19.pdf.
 Wang, D., Hu, B., Hu, C., Zhu, F., Liu, X., Zhang, J. et al. 2020. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus–infected
pneumonia in Wuhan, China. Jama.
 Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y. et. al. 2020. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet,
395(10223), 497-506.
 Chen, N., Zhou, M., Dong, X., Qu, J., Gong, F., Han, Y. et al. 2020) Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia
in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet, 395(10223), 507-513.
 Prompetchara, E., Ketloy, C., Palaga, T. 2020. Immune responses in COVID-19 and potential vaccines: Lessons learned from SARS and MERS epidemic. Asian
Pac J Allergy Immunol, 38, 1-9. http://apjai-journal.org/wp-content/uploads/2020/03/AP-200220-0772.pdf
 Prof. univ. dr. Grigore Mihăescu, despre COVID-19, agentul celei mai mari pandemii din ultimii 100 de ani. https://unibuc.ro/covid-19-contagiozitate-mutatii-si-
memorie-imunitara/
 Englert, J. A., Bobba, C., Baron, R. M. 2019. Integrating molecular pathogenesis and clinical translation in sepsis-induced acute respiratory distress syndrome. JCI
insight, 4(2). https://insight.jci.org/articles/view/124061/figure/1
 https://www.ladbible.com/news/news-teenager-believes-rare-lung-disease
 Lauer, S. A., Grantz, K. H., Bi, Q., Jones, F. K., Zheng, Q., Meredith, H. R. et al. 2020. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from
publicly reported confirmed cases: estimation and application. Annals of internal medicine.
 Ferguson, N. M., Laydon, D., Nedjati-Gilani, G., Imai, N., Ainslie, K., Baguelin, M., Dighe, A. 2020. Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce
COVID-19 mortality and healthcare demand. London: Imperial College COVID-19 Response Team, March, 16. http://ithams.com/covid19/
 Liu, Y., Yan, L. M., Wan, L., Xiang, T. X., Le, A., Liu, J. M., Zhang, W. 2020. Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. The Lancet Infectious
Diseases.
Referințe bibliografice
 World Health Organization (WHO). 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200127-sitrep-7-2019--ncov.pdf
 China's National Health Commission news conference on coronavirus. 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/01/chinas-national-health-commission-
news-conference-coronavirus-200126105935024.html
 Centers for Disease Control and Prevention. 2020. National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html?CDC_
 Australian Government Department of Health. https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert?
 Rothe, C., Schunk, M., Sothmann, P., Bretzel, G., Froeschl, G., Wallrauch, C., Seilmaier, M. 2020. Transmission of 2019-nCoV infection from an
asymptomatic contact in Germany. New England Journal of Medicine, 382(10), 970-971: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468
 Elizabeth Cohen, John Bonifield, CNN. 2020. https://edition.cnn.com/2020/01/31/health/coronavirus-asymptomatic-spread-study/index.html
 Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., Xing, X. 2020. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia.
New England Journal of Medicine. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316
 WHO Tweet, Feb. 1, 2020. Philippines reports coronavirus death, China toll reaches 304. https://www.aljazeera.com/news/2020/02/china-coronavirus-toll-
reaches-304-number-cases-hits-14380-200201235839015.html
 Backer Jantien A, Klinkenberg Don, Wallinga Jacco. Incubation period of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infections among travellers from Wuhan, China,
20–28 January 2020. Euro Surveill. 2020;25(5):pii=2000062. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.5.2000062
 Guan, W. J., Ni, Z. Y., Hu, Y., Liang, W. H., Ou, C. Q., He, J. X., Du, B. 2020. Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China. MedRxiv.
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/02/09/2020.02.06.20020974.full.pdf
 Reuters, Feb. 22, 2020. Coronavirus incubation could be as long as 27 days, Chinese provincial government says. https://www.reuters.com/article/us-china-
health-incubation/coronavirus-incubation-could-be-as-long-as-27-days-chinese-provincial-government-says-idUSKCN20G06W
 Bai, Y., Yao, L., Wei, T., Tian, F., Jin, D. Y., Chen, L., & Wang, M. (2020). Presumed asymptomatic carrier transmission of COVID-19. Jama.
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762028
 Li, X., Geng, M., Peng, Y., Meng, L., & Lu, S. (2020). Molecular immune pathogenesis and diagnosis of COVID-19. Journal of Pharmaceutical Analysis.
Referințe bibliografice
 Dr. Carmina Georgescu. UPDATE. Leziunea cardiacă, complicație frecventă a infecției COVID-19, asociată cu mortalitate crescută. Pacienții cu comorbidități
au risc crescut de evoluție severă. 2020. https://raportuldegarda.ro/articol/boli-cardiovasculare-diabet-evolutie-severa-covid-19/
 SRATI.2020.GHID DE MANAGEMENT: INFECȚIA CU COVID-19 ÎN SECȚIILE A.T.I., 15 martie 2020: https://www.srati.ro/public/data_files/content-static/ghid-
covid-19-editia-1.pdf
 Facts about novel coronavirus and how to prevent COVID-19. 2020. https://www.seattletimes.com/seattle-news/health/facts-about-novel-coronavirus-and-how-
to-prevent-covid-19/
 Center for Infectious Disease Research and policy. COMMENTARY: COVID-19 transmission messages should hinge on science:
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/03/commentary-covid-19-transmission-messages-should-hinge-science
 O.B.B.C.S.S.R. – Ghid practic orientativ pentru testarea de laborator în COVID-19. 2020. https://www.obbcssr.ro/ghid-obbcssr; https://www.restaurantenunti.ro
 Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Recomandări generale privind prevenirea infecției cu COVID-19 (coronavirus).
https://www.facebook.com/departamenturgente/videos/720320705403328/UzpfSTEwMDAwMDU4OTg0MDc2ODozNDcxOTQ1NjgyODM1MDU5/?q=Recoman
d%C4%83ri%20ale%20Departamentului%20de%20Situa%C8%9Bii%20de%20Urgen%C8%9B%C4%83&epa=SEARCH_BOX
 Business Insider. What to know about the coronavirus outbreak in 22 charts and maps. https://www.businessinsider.com/coronavirus-in-charts-covid-19-
symptoms-spread-deaths-warnings-2020-2
 Cum se măsoară contagiozitatea unei boli infecțioase și care este numărul de reproducere de bază pentru COVID-19? Ce factori determină rata mortalității la
nivel global cauzată de noul coronavirus? http://accentmontreal.com/covid-19-contagiozitate-si-rata-mortalitatii/
 Diabetes.co.uk. Coronavirus: should I be worried? https://www.diabetes.co.uk/your-guide-to-the-coronavirus-should-i-be-worried/
 Dr. Maria Corbu. UPDATE. Primul test serologic de identificare a anticorpilor contra SARS-CoV-2 a fost aprobat de FDA. Diagnostic COVID-19: Cine, când și
prin ce metodă trebuie testat? https://raportuldegarda.ro/articol/diagnostic-covid19-testare-sars-cov-2-pcr-cobas/
 https://www.caleaeuropeana.ro/mapn-institutul-national-cantacuzino
 Licker M. et. all. 2020. M. CURS DE MICROBIOLOGIE SPECIALĂ VOL. I BACTERIOLOGIE. Ed. Victor Babeș, Timișoara
 Holshue, M. L., DeBolt, C., Lindquist, S., Lofy, K. H., Wiesman, J., Bruce, H., ... & Diaz, G. 2020. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. New
England Journal of Medicine.
Referințe bibliografice
 World Health Organization. (2020). Laboratory testing for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in suspected human cases: interim guidance, 2 March 2020.
World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331329
 European Centers for Desease Prevention and Control. Case definition and European surveillance for COVID-19, as of 2 March 2020.
https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov
 INSP - Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19). Martie 2020. https://www.cnscbt.ro/index.php/info-
medical/1576-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-23-03-2020/file
 Cat de grava este criza coronavirusului in mod real in Romania? Realitatile nemachiate din spitale si laboratoare - Interviu cu Prof Univ. Dr. Alexandru Rafila,
presedintele Societatii Romane de Microbiologie. https://www.dw.com/ro/cat-de-grava-este-criza-coronavirusului-in-mod-real-in-romania-realitatile-nemachiate-din-
spitale-si-laboratoare-interviu-ziarecom/a-52709787
 Chloe Kent. Covid-19 test being designed to provide diagnosis in 30 minutes. https://www.medicaldevice-network.com/news/heat-biologics-covid-19-test/
 Recomandări WHO - Guidance for health workers. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
 Direcția de Sănătate Publică. 2020. http://www.sant.ro/coronavirus-2019-ncov/
 Ro Health Review. OAMGMAMR Filiala București. Sp. Nasta București. 2020. VIDEO Procedura de echipare și dezechipare a Echipamentului Individual de
Protecție (EIP) cu Halat / Combinezon https://rohealthreview.ro/video-procedura-de-echipare-si-dezechipare-a-echipamentului-individual-de-protectie-eip-cu-
combinezon/?fbclid=IwAR1H4d3Um_IyPl1VsSP1Dz7ypekiQKl_JLQQMyvShz7z4i19oGMlucjjsIk
 Ordinul Ministerul Sănătății nr. 555/03.04.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a
Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru
pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2
 Procedură de Alegere a EIP elaborată de Sp. Victor Babeș, București în conformitate cu recomandările CDC, ECDC, OMS și INSP
 https://www.ecdc.europa.eu
 https://www.who.int/gpsc/5may/tools/5moments_ro.pdf
 https://www.tolo.ro/wp-content/uploads/2020/04/covid.jpg
 https://intelycare.thinkific.com