Sunteți pe pagina 1din 3

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE


EDUCAŢIEI
B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, tel. 314.03.26, 410.27.40

Nr. total de locuri de la buget – 185


Nr. total de locuri cu taxă – 120
Profil Psihologie, specializarea Psihologie – 4 ani (zi)
Profil Pedagogie, specializarea Pedagogie– 4 ani (zi)
Profil Psihopedagogie, specializarea Psihopedagogie specială – 4 ani (zi)

Specializarea „Psihologie“ Specializarea „Pedagogie“


Probă de concurs: Probă de concurs:
¾ Psihologie, cls. a X-a – scris ¾ Psihologie, cls. a X-a – scris sau Pedagogie
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
¾ 2002 – 8,87 candidaţi/loc ¾ 2002 – 1,85 candidaţi/loc
¾ 2001 – 6,89 candidaţi/loc ¾ 2001 – 0,90 candidaţi/loc
¾ 2000 – 8,23 candidaţi/loc ¾ 2000 – 1,90 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
¾ 2002 – 9,87/8,64 ¾ 2002 – 9,73/7,71
¾ 2001 – 9,98/8,54 ¾ 2001 – 9,61/5,66
¾ 2000 – 9,94/8,99 ¾ 2000 – 9,92/7,40
Specializarea „Psihopedagogie specială“
Probe concurs:
¾ Psihologie, cls. a X-a sau Psihopedagogie specială,
cls. a XII-a – scris
Concurenţa în anii anteriori: Prima medie/ultima medie:
¾ 2002 – 3,25 candidaţi/loc ¾ 2002 – 9,81/8,55
¾ 2001 – 6,89 candidaţi/loc ¾ 2001 – 9,61/6,85
¾ 2000 – 1,90 candidaţi/loc ¾ 2000 – 9,57/7,51

Specializarea „Psihologie“

Proba scrisă la Psihologie


Subiectul 1. Locul şi rolul memoriei în sistemul psihic uman.
Subiectul 2. Legea interacţiunii analizatorilor.
Subiectul 3. Noţiunea de activitate.
Subiectul 4. Caracteristicile factorilor (trăsăturilor) de personalitate.

Barem de corectare
Subiectul 1. Locul şi rolul memoriei în sistemul psihic uman (4 p.)
Definirea şi scurtă caracterizare a S.P.U (1 p.); definirea memoriei (0,25 p.); caracterizarea memoriei (1,25 p.); implicaţiile
memoriei în desfăşurarea celorlalte procese psihice (1,5 p.)
Subiectul 2. Legea interacţiunii analizatorilor (1 p.)
Enunţarea legii (0,25 p.); efectele acţiunii acestei legi şi explicarea lor (0,5 p.); sinestezia ca formă specială de interacţiune a
analizatorilor (0,25 p.).
Subiectul 3. Noţiunea de activitate (2 p.)
Sensul larg al noţiunii de activitate (1 p.); sensul restrâns (0,75 p.); importanţa activităţii în viaţa omului (0,25 p.).
Subiectul 4. Caracteristicile factorilor (trăsăturilor) de personalitate (2 p.)
Ce sunt factorii sau trăsăturile de personalitate (0,25 p.); care sunt cele 5 caracteristici ale lor (l,25 p.); importanta cunoaşterii
factorilor de personalitate (0,5 p.).
Nota finală reiese din suma punctelor obţinute la fiecare subiect la care se adaugă 1 p. din oficiu.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum98


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Specializarea „Pedagogie“ şi „Psihopedagogie specială“

Proba scrisă la Psihologie


Subiectul 1. Percepţia: definire, faze şi legi. Subiectul 2. Limbajul oral.
Subiectul 3. Diferenţele individuale şi calităţile memoriei. Subiectul 4. Pasiunile.

Barem de corectare
Subiectul 1. Percepţia: definire, faze şi legi (4 p.)
Definire şi scurtă caracterizare (0,75 p.); enumerarea şi analiza fazelor (1,25 p.); enumerarea şi prezentarea conţinutului şi
manifestării legilor (2,00 p.).
Subiectul 2. Limbajul oral (2 p.)
Caracteristici generale specifice limbajul oral (0,25 p.); analiza formelor de desfăşurare ale limbajul oral (0,75 p.); expresivitatea
limbajului oral – mijloace lingvistice (0,75 p.); mijloace extralingvistice de expresivitate ale limbajul oral (0,25 p.).
Subiectul 3. Diferenţele individuale şi calităţile memoriei (2 p.)
Niveluri de specializare şi de diferenţiere a memoriei (0,50 p.); calităţile memoriei (1,50 p.).
Subiectul 4. Pasiunile (1 p.)
Specificul psihologic al pasiunilor (0,50 p.); clasificarea pasiunilor (0,50 p.).
Nota finală reiese din suma punctelor obţinute la fiecare subiect la care se adaugă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Pedagogie


Subiectul 1. Procesul de învăţământ ca relaţie predare – învăţare – evaluare.
Subiectul 2. Funcţiile evaluării în procesul didactic.

Barem de corectare
Subiectul 1. Procesul de învăţământ ca relaţie predare – învăţare – evaluare (6,5 p.)
Procesul de învăţământ – definire, caracterizare generală (1 p.); predarea (1 p.); învăţarea (1 p.); evaluarea (1 p.); predare-
învăţare-evaluare – relaţii şi determinări (2,5 p.).
Subiectul 2. Funcţiile evaluării în procesul didactic (2,5 p.)
Funcţiile evaluării – caracterizare generală (0,5 p.); funcţia de constatare şi apreciere (0,5 p.); funcţia de diagnosticare (0,5 p.);
funcţia de predicţie (0,5 p.); funcţiile specifice ale evaluării (0,5 p.).
Nota finală reiese din suma punctelor obţinute la fiecare subiect la care se adaugă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Psihopedagogie specială


Subiectul 1. Specificul recuperării handicapaţilor de intelect: limite şi perspective;
Subiectul 2. Etiologia şi clasificarea handicapurilor de limbaj.

Barem de corectare
Subiectul 1. Specificul recuperării handicapaţilor de intelect: limite şi perspective (5 p.)
Scopul şi caracteristicile recuperării la persoanele cu handicap (0,5 p.); recuperarea prin învăţare la persoanele cu handicap
(1 p.); recuperarea prin psihoterapie – rolul terapiei sugestive şi al psihoterapiei de relaxare în recuperarea persoanelor cu
handicap (1 p.); recuperarea prin terapie ocupaţională –ludoterapie, meloterapie, terapie prin dans şi ergoterapie (1 p.);
enumerarea efectelor recuperării (0,5 p.); definirea principalelor forme de recuperare – naturală şi de compensaţie sau
supleanţă (0,5 p.); activităţile caracteristice demersului recuperatoriu (0,5 p.).
Subiectul 2. Etiologia şi clasificarea handicapurilor de limbaj (4 p.)
Definirea şi enumerarea principalelor categorii de cauze ale handicapurilor de limbaj: cauze care acţionează în timpul
sarcinii (0,5 p.); cauze care acţionează în timpul naşterii (0,5 p.); cauze care acţionează după naştere – organice, funcţionale,
psiho-neurologice şi psiho-sociale (1 p.); clasificarea multicriterială a tulburărilor de limbaj elaborată de Emil Verza (1,5 p.);
importanţa relaţiei dintre diagnosticul diferenţial şi prognoza în terapia logopedică (0,5 p.);
Nota finală reiese din suma punctelor obţinute la fiecare subiect la care se adaugă 1 p. din oficiu.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum 99


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI................................................98


B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, tel. 314.03.26, 410.27.40.........................................................................................98
Specializarea „Psihologie“ ....................................................................................................................................98
Proba scrisă la Psihologie .................................................................................................................................98
Barem de corectare .......................................................................................................................................98
Specializarea „Pedagogie“ şi „Psihopedagogie specială“..................................................................................99
Proba scrisă la Psihologie .................................................................................................................................99
Barem de corectare .......................................................................................................................................99
Proba scrisă la Pedagogie..................................................................................................................................99
Barem de corectare .......................................................................................................................................99
Proba scrisă la Psihopedagogie specială .........................................................................................................99
Barem de corectare .......................................................................................................................................99

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum100


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro