Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, tel. 318.15.50

Domeniul de licenţă „Psihologie“ Domeniul de licenţă „Pedagogie“

Probă de concurs:

Probă de concurs:

Psihologie, cls. a X-a – scris Psihologie, cls. a X-a sau Pedagogie– scris Concurenţa în
Psihologie, cls. a X-a – scris
Psihologie, cls. a X-a sau Pedagogie– scris
Concurenţa în anii anteriori:
2005 – 6,48 candidaţi/loc (toate specializările)
2004 – 9,76 candidaţi/loc
2005 – 6,48 candidaţi/loc (toate specializările)
2004 – 1,27 candidaţi/loc
2003 – 12,06 candidaţi/loc
2002 – 8,87 candidaţi/loc
2001 – 6,89 candidaţi/loc
2000 – 8,23 candidaţi/loc
2003 – 1,05 candidaţi/loc
2002 – 1,85 candidaţi/loc
2001 – 0,90 candidaţi/loc
2000 – 1,90 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie:
2005 – 10,00/9,40 (buget); 9,75/5,00 (taxă);
10,00/6,21(ID)
2004 – 10,00/9,25
2003 – 10,00/9,25
2002 – 9,87/8,64
2001 – 9,98/8,54
2000 – 9,94/8,99
2005 – 9,76/9,13 (buget); 9,07/6,76 (taxă)
2004 – 10,00/5,13
2003 – 9,78/5,00
2002 – 9,73/7,71
2001 – 9,61/5,66
2000 – 9,92/7,40
Psihologie, cls. a X-a sau Psihopedagogie specială,
cls. a XII-a – scris
Prima medie/ultima medie:
2005 – 6,48 candidaţi/loc (toate specializările)
2005 – 9,76/9,13 (buget); 9,07/6,76 (taxă)
2004 – 2,60 candidaţi/loc
2003 – 2,03 candidaţi/loc
2002 – 3,25 candidaţi/loc
2001 – 6,89 candidaţi/loc
2000 – 1,90 candidaţi/loc
2004 – 9,38/6,75
2003 – 9,25/6,38
2002 – 9,81/8,55
2001 – 9,61/6,85
2000 – 9,57/7,51
Domeniul de licenţă „Psihologie“
Proba scrisă la Psihologie
Subiectul I. Analiză comparativă şi interacţiunea dintre reprezentări şi gândire.
Subiectul II. Relaţia inteligenţă şi creativitate.

Concurenţa în anii anteriori:

Prima medie/ultima medie:

Domeniul de licenţă „Psihopedagogie specială“ Probe concurs:

Concurenţa în anii anteriori:

Barem de corectare

I. Analiza comparativă şi interacţiunea dintre reprezentări şi gândire.

- definirea conceptelor (0,50 p.); scurtă caracterizare a reprezentării şi a gândirii (2,50 p.); asemănări şi deosebiri (1,50 p.);

6 p.

influenţa gândirii asupra reprezentărilor (0, 75 p.); influenţa reprezentărilor asupra gândirii (0,75 p.)

II. Relaţia inteligenţă şi creativitate.

- definirea conceptelor (0,50 p.); influenţa inteligenţei asupra creativităţii (1,25 p.); influenţa creativităţii asupra inteligenţei

3 p.

(1,25 p.) Total general: 6p+3p+1 punct oficiu = 10 puncte

98