Sunteți pe pagina 1din 7

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


Str. Schitu Măgureanu, nr. 9, tel. 314.03.26, 311.21.68

Specializarea „Sociologie“ Specializarea „Asistenţă socială“


Probă scrisă, la alegere din următoarele discipline: Probă scrisă, la alegere din următoarele discipline:
¾ Sociologie ¾ Sociologie – scris
¾ Psihologie ¾ Psihologie – scris
¾ Algebră ¾ Filosofie – scris
¾ Economie

Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:


¾ 2004 – 7.14 ¾ 2004 – 3.573 candidaţi/loc
¾ 2003 – 9,89/9,33 (zi); 9,32/5,00 (taxă) ¾ 2003 – 9,86/8,51 (zi); 8,51/5,37 (taxă); 9,55/5,35 (ID)
¾ 2002 – 9,77/6,61 ¾ 2002 – 9,77/6,61
¾ 2001 – 9,83/6,60 ¾ 2001 – 9,83/6,60
¾ 2000 – 9,48/6,81 ¾ 2000 – 9,48/6,81

Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:


¾ 2004 – 7.14 candidaţi/loc ¾ 2004 –
¾ 2003 – 7,38 candidaţi/loc ¾ 2003 – 4,43 candidaţi/loc
¾ 2002 – 8,28 candidaţi/loc ¾ 2002 – 3,72 candidaţi/loc
¾ 2001 – 7,22 candidaţi/loc ¾ 2001 – 2,62 candidaţi/loc
¾ 2000 – 11,02 candidaţi/loc ¾ 2000 – 6,94 candidaţi/loc

Specializarea „Sociologie“

Proba scrisă la Algebră


Subiectul 1. Fie o funcţie f : ℜ → ℜ , cu proprietăţile: f (0) = 0 , f ( x) − f ( x + 1) = 2 x 2 , ∀ x ∈ ℜ .
Să se calculeze f (n) pentru n ∈ N
Subiectul 2. Să se rezolve, în mulţimea numerelor complexe, ecuaţia: z 2 + z = 0 .
 −1 2  4 6   8 13 
Subiectul 3. Să se rezolve ecuaţia matriceală:   ⋅ X⋅   =   .
− 3 8  5 8  − 4 − 7
x+ y
Subiectul 4. Fie G = (-1,1) şi legea de compoziţie ∗ definită prin x ∗ y = .
1 + xy
Arătaţi că (G,∗) este grup abelian.

Barem de corectare
n(n − 1)(2n − 1)
Subiectul 1. Deducerea expresiei f (n) = − (6 p. ); verificarea prin inducţie a formulei (3 p.).
3
Se acordă 1 p. din oficiu.

www.ListaFacultati.ro 1
Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Subiectul 2. z = a + bi (1 p.); z = a − bi (1 p.); z 2 = (a 2 − b 2 ) + 2abi (1 p.)


a 2 − b 2 + a = 0
sistemul  (2 p.);
2ab − b = 0
1 3 1 3
rezolvarea sistemului şi identificarea soluţiilor: z1 = 0, z 2 = −1 , z3 = + i , z4 = − i (4 p.).
2 2 2 2
Se acordă 1 p. din oficiu.
Subiectul 3.
Varianta 1. Forma echivalentă A ⋅ X ⋅ B = C (1 p.); A nesingulară şi calculul lui A−1 (2 p.); B nesingulară şi
 7 / 2 − 10 
calculul lui B −1 (2 p.); forma soluţiei X = A−1 ⋅ C ⋅ B −1 (2 p.); soluţia: X =   (2 p.).
 3/ 2 − 4 
Se acordă 1p. din oficiu
− 4 x − 5 y + 8 z + 10t = 8
y − 6 x − 8 y + 12 z + 16t = 13
x 
Varianta 2. Forma matricei X =   (1 p.); sistemul  (3 p.);
z t  − 12 x − 15 y + 32 z + 40t = −4
− 18 x − 24 y + 48 z + 64t = −7
7 3
rezolvarea sistemului: x = , y = −10 , z = , t = −4 (4 p.); forma matricei X (1 p.).
2 2
Se acordă 1 p. din oficiu
x+ y
Subiectul 4. Parte stabilită: verificarea inegalităţilor − 1 < < 1 (2 p.); asociativitatea (2 p.); element neutru
1 + xy
e = 0 (2 p.); element simetric x′ = − x (2 p.); comutativitatea (1 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Psihologie


Subiectul 1. Locul şi rolul afectivităţii în viaţa psihică.
Subiectul 2. Relaţia dintre atitudini şi comportament.

Barem de corectare
Subiectul 1. Locul şi rolul afectivităţii în viaţa psihică. (6 p.)
Definirea şi caracterizarea generală a afectivităţii (1,5 p.); rolul proceselor afective (0,5 p.); analiza rolului afectivităţii
în: procesele senzoriale (1 p.), procesele cognitive (1 p.), procesele reglatorii (1 p.), personalitate (1 p.).
Subiectul 2. Relaţia dintre atitudini şi comportament. (3 p.)
Definirea şi caracterizarea termenilor (1,5 p.); relaţia dintre atitudini şi comportament (1,5 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Sociologie


Subiectul 1. Comunităţi umane: caracteristici şi tipuri.
Subiectul 2. Organizaţii sociale: definiţii şi tipuri.
Subiectul 3. Controlul social: tipuri şi mijloace de control social.

Barem de corectare
Subiectul 1. Comunităţi umane: caracteristici şi tipuri. (5 p.)
Definiţie şi funcţii (1 p.); tipologii şi caracteristici ale comunităţii umane (1 p.); comunitatea rurală (1 p.); comunitatea
urbană (1 p.); urbanizare (1 p.).
Subiectul 2. Organizaţii sociale: definiţii şi tipuri. (2 p.)
Definiţia organizaţiilor (1 p.); tipuri de organizaţii (1 p.).
Subiectul 3. Controlul social: tipuri şi mijloace de control social. (2 p.)
Noţiunea şi tipurile controlului social (1 p.); mijloacele controlului social (1 p.).

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum 2Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Economie


INDICAŢII DE COMPLETARE A GRILELOR
l. La fiecare întrebare se va marca o singură variantă de răspuns din cele prezentate. În caz contrar, răspunsul va fi anulat.
2. Marcarea răspunsului corect se face numai prin umplerea căsuţei respective cu pastă de pix de culoare neagră.
3. Umplerea unei căsuţe trebuie să fie completă. Orice alt mod de marcare duce la anularea răspunsului la subiectul respectiv.
Exemplu de marcare corectă:

Exemple de marcare incorectă:

4. În caz de marcare greşită, puteţi solicita o altă foaie de răspuns, însă acest lucru vă este permis numai o singură dată.
5. Pentru prelucrarea corectă a răspunsurilor vă rugăm să completaţi cu atenţie codul de identificare din partea de jos a
paginii, copiindu-l din legitimaţia de concurs.
6. Pentru a se putea face o prelucrare corectă pe calculator a răspunsurilor, grila de completat nu trebuie să cuprindă
urme ale instrumentelor de scris, altele decât cele ale răspunsurilor marcate.

GRILA NR. 1
1. Când costul marginal este mai mare decât costul total mediu:
a. costul total mediu se reduce; b. costul total mediu creşte;
c. costul total mediu este minim; d. costul total mediu nu este influenţat de costul marginal.
2. Profitul normal:
a. este obţinut doar de monopoluri; b. se mai numeşte profit nelegitim;
c. nu se include în profitul total; d. este parte a costului implicit.
3. Pe piaţa schimburilor valutare cursul la vedere este mai mic decât cursul la termen din cauza:
a. ratei dobânzii; b. evoluţiei ciclice a progresului tehnic;
c. ratelor inflaţiei şi şomajului; d. numărului mare de agenţi economici.
4. În cazul operaţiunilor bursiere la termen, cumpărătorul câştigă atunci când cursul titlurilor:
a. creşte; b. scade; c. nu se modifică; d. este egal cu rata dobânzii.
5. Nu poate înregistra valoarea zero:
a. utilitatea marginală; b. costul variabil; c. multiplicatorul investiţiilor; d. coeficientul de elasticitate.
6. Profitul pe produs creşte cu suma cu care se reduce costul total mediu, atunci când preţul:
a. rămâne constant; b. creşte cu aceeaşi sumă;
c. creşte cu o sumă diferită; d. scade cu aceeaşi sumă.
7. Contribuie la reducerea şomajului creşterea:
a. investiţiilor; b. ajutorului de şomaj; c. cererii de locuri de muncă; d. ofertei de muncă.
8. Cererea de muncă:
a. este omogenă; b. se exprimă prin numărul celor apţi de muncă;
c. este invariabilă pe termen scurt; d. are o mobilitate ridicată.
9. Neofactorii:
a. evoluează cantitativ, structural şi calitativ; b. cuprind întreprinderea, informaţia şi resursele naturale;
c. se pot include integral în cadrul elementelor de capital; d. sunt formaţi din bunuri de lungă durată.
10. Utilitatea marginală pentru mai multe unităţi dintr-un bun economic care se consumă succesiv este:
a. aceeaşi pentru fiecare unitate consumată; b. crescătoare pe măsura sporirii consumului;
c. descrescătoare de la o unitate la alta; d. egală cu utilitatea totală a unităţilor consumate.
11. Debitorii sunt avantajaţi de inflaţie deoarece:
a. veniturile lor cresc în mărime absolută; b. se reduce puterea de cumpărare a monedei;
c. creşte cererea de credite; d. creşte rata profitului.
12. În vederea diminuării inflaţiei, asupra masei monetare se poate acţiona prin:
a. limitarea creditului b. scăderea rezervelor obligatorii ale băncilor
c. dezvoltarea producţiei de bunuri şi servicii d. acoperirea deficitului bugetului de stat.
13. Când oferta este inelastică în funcţie de preţ, creşterea preţului determină:
a. creşterea mai mare a ofertei decât a preţului;
b. menţinerea constantă a ofertei;
c. reducerea ofertei într-o proporţie mai redusă decât cea a creşterii preţului;
d. creşterea într-o măsură mai redusă a ofertei decât cea a creşterii preţului.

www.ListaFacultati.ro 3
Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
14. Amortizarea nu se include în costul:
a. fix; b. material; c. salarial; d. total.
15. Nu este o caracteristică a concurenţei perfecte:
a. atomicitatea ofertei; b. intarea liberă pe piaţă;
c. fluiditatea cererii; d. inegalitatea dintre preţ şi venitul marginal.
16. În situaţia unui exces de cerere, preţul tinde să:
a. crească; b. scadă;
c. egaleze costul marginal; d. scadă la nivelul costului total mediu.
17. Piaţa de monopol se aseamănă cu cea de oligopol prin:
a. existenţa unui singur vânzător; b. existenţa câtorva cumpărători;
c. atomicitatea cererii; d. stabilirea preţului de către un singur agent economic.
18. Puterea de cumpărare a banilor creşte atunci când:
a. creşte masa monetară aflată în circulaţie; b. se accentuează inflaţia;
c. scad preţurile; d. preţurile cresc mai rapid decât veniturile.
19. Multiplicatorul investiţiilor creşte atunci când:
a. înclinaţia marginală spre consum scade; b. înclinaţia marginală spre economii creşte;
c. înclinaţia marginală spre consum creşte; d. cresc investiţiile.
20. PIB este mai mare decât PIN deoarece include:
a. consumul intermediar; b. amortizarea; c. investiţiile nete; d. consumul personal.
21. Investiţiile tind să scadă atunci când creşte:
a. rata profitului; b. volumul încasărilor; c. rata dobânzii; d. oferta de monedă.
22. Resursele derivate:
a. sunt resurse financiare; b. cuprind resursele naturale;
c. se menţin constante în timp; d. contribuie la creşterea eficienţei utilizării tuturor resurselor.
23. Se află în raport invers proporţional:
a. creşterea productivităţii muncii şi salariul; b. cantitatea vândută şi profitul;
c. creşterea productivităţii muncii şi costul unitar; d. rata dobânzii şi riscul operaţiunii de creditare.
24. Când volumul producţiei creşte, pe termen scurt:
a. costul fix creşte; b. costul total creşte;
c. costul variabil mediu rămâne constant; d. costul fix mediu creşte.
25. Nu reflectă o îmbunătăţire a eficienţei economice creşterea:
a. ratei profitului; b. consumului specific;
c. productivităţii marginale a factorilor de producţie; d. productivităţii medii a muncii.
26. Salariul real rămâne constant atunci când:
a. salariul nominal şi preţurile cresc în aceeaşi proporţie;
b. salariul nominal creşte şi preţurile scad;
c. salariul nominal rămâne constant, iar preţurile scad;
d. salariul nominal scade într-o proporţie mai mare decât preţurile.
27. Este întotdeauna subunitar(ă):
a. costul marginal; b. rata şomajului calculată la populaţia activă disponibilă;
c. cursul de revenire la export; d. rata inflaţiei.
28. Este o afirmaţie falsă:
a. factorii de producţie provin din resurse;
b. acţiunile pot fi revândute numai firmelor emitente;
c. inflaţia se reduce când creşte oferta de bunuri şi servicii;
d. făcând consumul unui bun creşte şi utilitatea marginală este pozitivă, utilitatea totală creşte.
29. Dacă PNB > PIB, atunci :
a. PNN > PIN; b. PGB < PIB; c. PNB = PNN; d. PNN = PGB.
30. În procesul achiziţionării unui bun economic, banii îndeplinesc funcţia de:
a. măsură a activităţii economice; b. mijloc de schimb;
c. mijloc de plată; d. mijloc de rezervă.
31. La nivel macroeconomic, diferenţa dintre venit şi consum:
1. direct proporţional cu nivelul preţurilor; 2. direct proporţional cu salariul nominal;
3. invers proporţional cu nivelul preţurilor; 4. invers proporţional cu salariul nominal.
a. 2+3; b. 1 + 2 +3; c. 2+3+4; d. 1+4.
32. Sunt enunţuri adevărate:
1. profitul se poate exprima absolut ca rata a profitului;
2. cererea şi oferta de muncă sunt rigide pe termen lung;
3. combinarea factorilor de producţie se face pe baza unor criterii de eficienţă;

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum 4Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
4. strategiile concurenţiale pot fi utilizate de price firmă.
a. 1+3+4; b. 3+4; c. 1+2; d. 1+2+3.
33. Pe termen scurt, nivelul productivităţii muncii poate influenţa:
1. costul total mediu; 2. costul variabil mediu; 3. nivelul salariului; 4. costul fix.
a. 1 + 2 +3; b. 1+3+4; c. 2+3+4; d. 3+4.
34. Alegeţi varianta corectă:
1. resursele naturale sunt resurse derivate; 2. preţul este întotdeauna mai mare decât costul;
3. costul include preţul factorilor de producţie; 4. costul şi preţul influenţează profitul.
a. 3+4; b. 2+3+4; c. 1+3; d. 1+2+4.
35. Utilitatea marginală poate să:
1. fie zero; 2. coincidă cu utilitatea totală;
3. scadă o dată cu creşterea consumului; 4. crească,
a. 1 + 4 ; b. 1+2+3; c . 1 + 2 +4; d. 2+3+4.
36. Şomajul poate fi caracterizat prin:
1. fie zero; 2. coincidă cu utilitatea totală;
3. scadă o dată cu creşterea consumului; 4. crească,
a. 1+4; b. 2+4; c. 1+2+3; d. l+3+4.
37. Cererea de muncă:
1. coincide cu oferta de locuri de muncă;
2. poate fi mai mică decât oferta de muncă;
3. reprezintă nevoia de muncă salariată ce se formează la un moment dat într-o economie;
4. exprimă numărul persoanelor apte de muncă,
a. 1 + 2 +4; b. 2+3+4; c. 1+2+3; d. 3+4.
38. Pe termen scurt, întotdeauna:
1. dacă producţia creşte, costul fix, mediu scade;
2. şomerii nu fac parte din populaţia aptă de muncă;
3. costul este mai mare decât profitul;
4. populaţia activă disponibilă este mai mare decât populaţia ocupată.
a. 1+2+3; b. 2+4; c.1+4; d. 2+3+4.
39. Cursul de schimb şi cursul titlurilor de valoare:
1. se formează pe baza raportului cerere / ofertă; 2. se stabilesc pe piaţa monetară;
3. reprezintă preţuri; 4. oferă indicii pentru plasarea disponibilităţilor băneşti,
a. 1 + 3 +4; b. 2+3; c. 2+3+4; d. 1+2.
40. Este specific dezvoltării de tip intensiv:
1. creşterea consumului specific; 2. creşterea productivităţii pământului;
3. sporirea randamentului capitalului; 4. reducerea consumului factorilor de producţie pe produs.
a . 1+2; b . l+3+4; c. 2+3+4; d. 1+4.
41. Pe piaţa de monopol:
1. există atomicitatea ofertei; 2. producătorul determină nivelul preţului;
3. există atomicitatea cererii; 4. se asigură maxim de satisfacţie consumatorului.
a. 2+3+4; b. 3+4; c. 1+2; d. 2+3.
42. Bursa de valori:
1. constituie cadrul de formare a preţului acţiunilor;
2. este o instituţie organizată conform legii;
3. asigură accesul neîngrădit al tuturor deţinătorilor de valori mobiliare;
4. reprezintă un barometru la activităţii economice.
a. 1+2+3; b. 3+4; c. 1+2+4; d. 1+4.
43. Uzura fizică şi morală afectează:
1. capitalul fix şi orice produs finit; 2. toate componentele capitalului tehnic;
3. capitalul fix; 4. capitalul circulant.
a. 1+3; b. 3; c. 2; d. 2+3+4.
44. Investiţiile nete:
1. asigură înlocuirea capitalului fix consumat; 2. includ şi exportul net;
3. conduc la creşterea stocurilor de capital; 4. asigură crearea de noi locuri de muncă.
a. 1 + 2 +3; b. 1 + 2 +3+4; c. 3+4; d. 2+4.
45. Atunci când costul total este egal cu cifra de afaceri:
1. profitul este maxim; 2. se obţine supraprofit;
3. încasările sunt egale cu costul total; 4. producătorul îşi poate continua activitatea.
a. 1+2+3; b. 1+4; c. 1+3; d. 3+4.

www.ListaFacultati.ro 5
Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
46. Dacă veniturile unei firme sunt 18.000 u.m., costul fix 2.000 u.m., iar costul variabil mediu 400 u.m., calculaţi
nivelul producţiei la care profitul este zero:
a. 400 buc.; b. 16 buc.; c. 40 buc.; d. 160 buc..
47. Investiţiile brute sunt 500 milioane u.m., venitul este 900 milioane u.m., iar rata consumului este 2 / 3 .
Amortizarea reprezintă:
a. 300 milioane u.m.; b. 400 milioane um.; c. 200 milioane u.m.; d. 600 milioane u.m.
48. Un producător exportă marfă în valoare de 200 milioane lei. Cheltuielile de transport până la graniţă sunt de 50
milioane lei. Dacă preţul extern este de l0.000 dolari, calculaţi cursul de revenire brut la export:
a. 20.000 lei / dolar; b. 2.500 lei / dolar; c. 25.000 lei / dolar; d. 5.000 lei / dolar.
49. O creştere a preţului de la 20.000 .u.m. la 30.000 u.m. antrenează o creştere a cantităţii oferite pentru un bun
economic de la 20 buc la 24 buc. Coeficientul de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ este:
a. 0,04; b. 0,4; c. 4; d. 0,2.
50. În condiţiile în care în t1 faţă de to masa monetară creşte cu 60 %, cantitatea bunurilor tranzacţionate creşte cu 35
%, iar viteza de rotaţie a banilor rămâne neschimbată, preţurile:
a. cresc cu 18,5%; b. scad cu 18,5%; c. cresc cu 85%; d. scad cu 1,85%.

Barem de corectare al testului-grilă 1


a b c d a b c d
1 … „ … … 26 „ … … …
2 … … … „ 27 … „ … …
3 „ … … … 28 … „ … …
4 „ … … … 29 „ … … …
5 … … „ … 30 … „ … …
6 „ … … … 31 „ … … …
7 „ … … … 32 … „ … …
8 … … „ … 33 „ … … …
9 „ … … … 34 „ … … …
10 … … „ … 35 … „ … …
11 … „ … … 36 … … „ …
12 „ … … … 37 … … „ …
13 … … … „ 38 … … „ …
14 … … „ … 39 „ … … …
15 … … … „ 40 … … „ …
16 „ … … … 41 … … … „
17 … … „ … 42 … … „ …
18 … … „ … 43 … „ … …
19 … … „ … 44 … … „ …
20 … „ … … 45 … … … „
21 … … „ … 46 … … „ …
22 … … … „ 47 … … „ …
23 … … „ … 48 … … „ …
24 … „ … … 49 … „ … …
25 … „ … … 50 „ … … …

Specializarea „Asistenţă socială“

Proba scrisă la Psihologie


Subiectul 1. Gândire-imaginaţie: definire, caracterizare, analiză comparativă şi relaţii.
Subiectul 2. Relaţiile dintre temperament şi caracter.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum 6Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Barem de corectare
Subiectul 1. Gândire-imaginaţie: definire, caracterizare, analiză comparativă şi relaţii. (6 p.)
Definirea şi caracterizarea termenilor (2 p.); analiza comparativă: asemănări şi deosebiri (2 p.); relaţii: rolul gândirii în
imaginaţie (1 p.), rolul imaginaţiei în gândire (1 p.).
Subiectul 2. Relaţiile dintre temperament şi caracter. (3 p.)
Definirea şi scurta caracterizare a termenilor (1 p.); relaţiile dintre temperament şi caracter: influenţa temperamentului
asupra caracterului (1 p.), influenţa caracterului asupra temperamentului (1 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Filosofie


Subiectul 1. Teoriile politice moderne şi contemporane despre putere şi legimitate.
Subiectul 2. Concepţia lui W. James despre adevăr.

Barem de corectare
Subiectul 1. Teoriile politice moderne şi contemporane despre putere şi legimitate. (7 p.)
Emergenţa individualismului modern şi problematica sa (1 p.); liberalismul ca soluţie la conflictul dintre libertate şi
autoritate (1 p.); concepţia politică a lui Marx despre capitalism şi socialism (1 p.); concepţia lui Hayek despre ordinea
socială şi libertatea individuală (l p.); concepţia lui Popper despre istorie şi democraţie (1 p.); concepţia lui Nozick despre
statul minimal (1 p.); claritatea expunerii, coerenţa tratării şi corectitudinea argumentării (1 p.).
Subiectul 2. Concepţia lui W. James despre adevăr. (2 p.)
Critica teoriilor adevărului - corespondenţă şi adevărului-coerenţă (0,5 p.); funcţia pragmatică a ideilor (1,5 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Sociologie


Subiectul 1. Sociologia: domeniu de studiu şi orientări teoretice.
Subiectul 2. Grupurile sociale: definiţie şi tipuri.

Barem de corectare
Subiectul 1. Sociologia: domeniu de studiu şi orientări teoretice. (5 p.)
Ce este sociologia (1 p.); domeniile sociologiei (2 p.); orientările teoretice (2 p.).
Subiectul 2. Grupurile sociale: definiţie şi tipuri. (4 p.)
Noţiunea de „grup social“ (1 p.); tipuri de grupuri sociale (2 p.); exemplificări (1 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

www.ListaFacultati.ro 7
Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro